ZBOG ZAKONSKE OBAVEZE ISTIČEM

UPOZORENJE:

SVE INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA OVOJ STRANI I NA PRATEĆIM LINKOVIMA SU EDUKATIVNE PRIRODE,

IZNOSE KRITIKU ALOPATSKE MEDICINE I PREGLED ALTERNATIVNIH METODA LEČENJA.

NISU NAMENJENE DIJAGNOSTIKOVANJU, LEČENJU ILI PREVENCIJI NIJEDNE BOLESTI.

IZRAZ SU LIČNOG STAVA AUTORA SAJTA KOJI NEMA MEDICINSKO OBRAZOVANJE.

SVAKO KO IH PRIHVATI I PRIMENI ČINI TO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

 

Ukoliko nekome smeta što ove tekstove nije priredilo odgovarajuće stručno lice,

neka se prvo zapita zašto je do toga moralo da dođe,

i neka proveri tačnost samih informacija,

a ne da o informacijama sudi samo na osnovu statusa onoga ko ih prenosi.

Istina treba da bude autoritet, a ne da autoritet bude istina.

 

 

SVAKA BOLEST JE IZLEČIVA

SAMO BESPLATAN LEK JE PRAVI LEK

 

 

NE POSTOJI NEIZLEČIVA BOLEST,

POSTOJE SAMO NEIZLEČIVI LJUDI

 

 

 

 

Postoji samo jedna bolest: intoksikacija tela; i samo jedan tretman: dozvoliti telu da se očisti.

Naš organizam je predviđen da se sam održava i isceljuje.

Treba mu samo pomoći u tome.

Samoizlečenje je najbolje izlečenje

 

 

 

SVAKO PRAVO IZLEČENJE DOLAZI OD NAS SAMIH.

 

DA BISMO TO MOGLI DA UČINIMO, MORAMO PRVO DOĆI DO NAS SAMIH.

JEDINI PUT DO SAMOG SEBE JE MEDITACIJA

 

 

KAKO NAŠA SVEST PRAKTIČNO DELUJE NA DNK  VIDETI OVDE

 

 

 

Najpre naučite

Šta su mikroorganizmi i kako nastaje bolest

 

 

Da biste razumeli osnovnu tajnu izlečenja, pažljivo proučite ovo:

Gregg Braden: Božanski matriks

 

Povezivanje teorijske fizike, DNK i stvarnosti u živom iskustvu, izlečenju i delanju

 

Naručivanje knjige

 

 

Ista priča ukratko:

Gregg Braden - Osećaji, energija i svest za kreiranje stvarnosti i samoizlečenje

Opis kako naše Srce tj. duša utiče na elektromagnetsko polje koje kreira fizičku stvarnost

 

 

 

 

Rupert Sheldrake i nova nauka o životu

Detaljnije o morfogenetskim poljima koja oblikuju fizičku realnost.

Jedna od najvećih laži savremene nauke i medicine jeste laž da DNK odlučuje o svemu, o bolestima i o zdravlju.

To je materijalistički stav koji se drsko i uporno nameće od strane korporacija iako je sve očiglednije da je sva materija samo posledica uticaja šire celine i svesti. DNK čak nije ni materija, već svetlosni kod koji svesno razmenjuje informacije. Sva je materija zapravo zgasnuta svetlost i energija. Samo je materijalističko tumačenje ono koje materiju predstavlja kao neku čvrstu stvar po sebi. To u prirodi ne postoji.

Da biste razumeli prirodu zdravlja, morate da razumete da je telo poslednje u spektru pojava, da je samo posledica mnogo viših (morfogenetskih polja) uticaja.

 

 

 

Tajne Či gonga

O povezanosti energije vašeg tela sa umom

(Na rubu znanosti 2013-05-20 - Hao Huaimu: Tajne Či gonga, Šao Lin monasi i beskontaktna borba)

 

 

 

S.N.Lazarev - Seminar u Varšavi 21.01.2012

Jedan od najboljih uvida u odnos duše i uma i isceljenja tela ispravnim odnosom prema duši

 

 

 

Upoznajte svoje gene:

Talasna genetika

Talasna genetika - nastanak života  

 

PJOTR GARJAJEV - LINGVISTIČKO TALASNA GENETIKA - 1. DEO

PJOTR GARJAJEV - LINGVISTIČKO TALASNA GENETIKA - 2. DEO

 

BIOINFORMACIONA MEDICINA

 

Geni samo primaju informacije iz kosmosa i pomoću svetlosti i zvuka ih prosleđuju u organizam prema modelu holograma. Informacije se među ćelijama prenose trenutno i nezavisno od prostora i vremena. Komunikacija između DNK sastoji se iz frekvencija koje počivaju na istim principima kao i lingvistička pravila našeg jezika. Zato se jezikom i mislima može uticati na stanje tela, bolest ili ozdravljenje. Jezik kojim se geni služe isti je kao govorni jezik čovekov. Ultrazvuk kojim se pregledaju fetusi katastrofalno deluje na informativno polje gena i zato je bolesne dece sve više...

 

 

Svetlosni kôd gena - začeće van zakona

Istraživanja Petra Garjaeva o svetlosnoj, holografskoj prirodi DNK i dejstvu njenog informacionog kvantnog poja na nasledne osobine deteta. U seksualnom spajanju razmenjuju se sve genetske, a s njima i karmičke informacije jer je to spajanje aura. Ta pomešanost trajno ostaje kao nova genetska odrednica. Zato se kod svih starih naroda cenila nevinost kod žena kao genetska čistota. Genetske informacije se razmenjuju i pri poljupcu, čak i dodiru. Zato je promiskuitet jedan od najvećih uzroka bolesti, bar kod žena, jer one u ovoj prirodnoj razmeni najpre primaju genetske informacije, dok ih muškarci najpre daju. Neke informacije su nam potrebne jer odgovaraju našoj frekvenciji (zbog tog slaganja osećamo zaljubljenost), neke su neutralne, ali neke ne odgovaraju i mogu da poremete informacionu ravnotežu našeg bića, a s njom i zdravlje, kao i sudbinu. Savremena (ne)kultura življenja zasniva se na dubokom potiskivanju prirodnih osećaja i podstiče promiskuitet i perverzije na sve načine. 
 

 

 

Bruce Lipton: Biologija verovanja

Revolucionarno delo epigenetike. Naučni dokazi o nadmoći uma nad materijom, telom i genima. Mi nismo uslovljeni genetikom, geni ništa ne izazivaju u telu, to čine proteini pod uticajem šire celine, percepcije i svesti.

Video: Nova biologija - predavanje

 

 

 

SVEST JE U OSNOVI IMUNOG SISTEMA

Harun Jahi: Čudo imunog sistema

 

 

Svest je u osnovi celog živog sveta.

Životinje koje prkose evoluciji

Teorija evolucije je potpuno besmislena i nedokaziva.

Sav živi svet je dokaz protiv evolucije.

Postoji prilagođavanje okolini i životnoj sredini, ali se sav razvoj živog sveta ne može dokazati evolucijom.

To dokazuju mnoge životinje koje imaju organske sposobnosti i osobine koje nikako nisu mogle da nastanu postepeno, evolucijom. Morale su da nastanu cele takve kakve su, kreativnim dizajnom, inače ne bi opstale ni nekoliko dana.

Kontrolori nauke su zloupotrebili prilagođavanje sredini da nametnu teoriju evolucije na sav živi svet, teoriju koja život svodi na mrtvi materijalizam koji se mehanički kreće i razvija i proteruje se svest iz života.

Na taj način je iz vašeg zdravlja proterana svest i njen uticaj, i uvedena farmakomafija koja vam prodaje čarobne napitke i bombone kao "lekove" za sve bolesti, pa čak i za nepostojeće, buduće bolesti (vakcine).

Da bi se ta laž nastavila ista elita koja ju je izmislila sada samu sebe, i teoriju evolucije, kritikuje pomoću crkvenog kreacionizma.

Nameće se lažni stav: ako nije evolucija, onda je jevrejski Bog iz Biblije. Ali biblijski kreacionizam shvaćen doslovno daleko je gluplji od evolucije jer biblijske priče su samo metafore o kreativnom dizajnu koji počiva na svesti, a ne bukvalne istine.

Na taj način se odbijaju naučnici koji bi mogli objektivno da sagledaju celu stvar.

Posebno se kažnjavaju oni naučnici koji ukazuju na samu svest i govore o inteligentnom dizajnu, jedinom naučnom odgovoru o poreklu i razvoju života, koji odbacuju biblijski kreacionizam i verski fundamentalizam, oni se najžešće kažnjavaju i proteruju ako kritikuju teoriju evolucije pomoću inteligencije.

 

Objektivna je istina da je svest u osnovi sveg života.

Zašto ta jednostavna činjenica nije u interesu onih kojima je posao da nas leče?

Zato što

Inteligencija nije dozvoljena u nauci

Svedočanstva naučnika o fašističkoj diktaturi u nauci

 

Ako znamo da je darvinizam temelj eugenike koja je bila temelj fašizma, a da je Mein Kampf napisao jezuita, otac Štempfle (Staempfle), a Hitler se samo potpisao kao autor, i da jezuiti kontrolišu sve velike naučne institucije na Zapadu, onda je jasno ko stoji iza svega ovoga.

 

Argumenti protiv Darvinizma su naučni i proizilaze iz neadekvatnosti te teorije da objasni biološke fenomene koji su u međuvremenu otkriveni u poslednjih 150 godina. Darvinizam nema odgovor na pitanje porekla genetičkoh koda; porekla ogromne količine svrsishodnih informacija u molekulu DNK; porekla života; porekla ljudske vrste (pogotovo na nivou genoma); na pitanje porekla kompleksnosti žive ćelije... Činjenica da ateistički naučni establišment širom sveta grčevito brani darvinističku dogmu iz devetnaestog veka nije validan naučni argument da ta dogma treba da se i dalje uči u školama. Argument autoriteta nije naučno validan argument. Svi koji u javnosti brane darvinističku dogmu, upravo se pozivaju na argument autoriteta.

 

*************************************************************************************

 

 

 

 

NAJPRE MORAMO SAMI ODRŽAVATI SVOJE ZDRAVLJE VEŽBAMA

Fontana mladosti

 

 

 

Inverziona terapija  

http://www.gravityboots.co.rs/inverziona_terapija.htm

video

 

 

Božanska masaža

 

 

 

 

 

 

ZATIM DOZVOLITI PRIRODI DA GA ODRŽAVA

 

POMOĆU SVETLOSTI ...

Gledanje u sunce, solarna joga, o lekovitim dejstvima UV zračenja, lečenje suncem...

 

Fotoni koji nam dolaze sa zvezda su informacioni kodovi koji komuniciraju sa našim DNK.

Zato je sunčeva svetlost izvor života. Nije svetlost tu samo da osvetljava šta da radimo; ona nam omogućava da postojimo i radimo.

Najviše koristi od sunčeve svetlosti telo dobija kroz oči.

Sa naočarima za sunce oštećujete vid, narušavate imunitet i zdravlje. Njima sprečavate da vaše telo komunicira sa frekvencijama prirode koje mu daju život. Svaka boja je određena elektromagnetna frekvencija, rad svih vitalnih organa vezan je za boje, za elektromagnetne frekvencije koje su u osnovi svih bioloških procesa.

Zato vam farmaceutska industrija notornim lažima stalno sugeriše da je sunčeva svetlost štetna za zdravlje, da čak uništava imunitet, iako je jasno da života na ovoj planeti ne bi ni bilo da je to tačno.

Jula 1967 godine farmaceutska mafija je preko svojih korumpiranih naučnika prvi put objavila svetu da je sunce štetno za zdravlje.

Od tada se ta laž samo povećava uprkos brojnim dokazima prave nauke i ljudskog iskustva da je sunčevo zračenje neophodno za zdravlje. Suština tih prevara je u tome da se ljudsko iskustvo potisne i namesto njega postavi lažni autoritet lažne nauke koja je pod njihovom kontrolom.

Imunitet direktno zavisi od rada hipofize, a njen rad direktno zavisi od UV zračenja koje prima preko očiju. Zato je smeštena iza očiju sa kojima je povezana. Zato je UV zračenje jedan od najvećih neprijatelja farmaceutske industrije i njenog profita, a naočari za sunce jadan od najvećih neprijatelja vašeg zdravlja (opravdano ih je nositi samo na snegu i morskoj površini, gde je refleksija sunčeve svetlosti prevelika i opterećuje oči; za sve druge prilike kapa je oduvek bila dovoljna zaštita od jakog sunca).

 

 

 

 

... ZEMLJE ...

 

Hodajte što više bosi po zemlji

O DELOVANJU UZEMLJENJA NA ZDRAVLJE

Elektromagnetska provodljivost tela je od osnovne važnosti za zdravlje

Kako i zašto se uzemljiti u kući

 

Eksperimenti sa uzemljenjem

 

 

 

 

 

... I VODE

Sve o vodi i njenim osobinama

 

 

 

 

HRANITE SE ISKLJUČIVO SIROVOM HRANOM    

Sve o ishrani sirovom hranom i zašto je ona potrebna za izlečenje od svih bolesti i podmlađivanje

 

Kratak uvod:

 

Čovek nema probavni sistem ni mesojeda ni biljojeda.

Neki su na osnovu toga "mudro" zaključili da je čovek i jedno i drugo.

Ali ako nije ni jedno ni dugo, onda znači da je nešto treće.

Čovekov probavni sistem je namenjen plodovima, voću.

Čovek je plodojed.

 

Zato u prirodi postoje gotovi plodovi, već spremni za jelo onakvi kakvi su sami izrasli.

Ako su već spremni za jelo, nije potrebno spremati ih iznova, i to tako da im se uništi sva hranljiva vrednost.

Niti je potrebno ubijati druga bića koja se njima hrane da bi se i mi prehranili.

 

Hrana nije materija, već proces.

Proteini i vitamini su molekularni procesi, a ne materijalni objekti.

Ti procesi se najpre začinju sunčevom svetlošću u biljkama, kada se unesu u organizam oni simulišu iste takve procese u telu.

I to je sva ishrana.

Ishrana je simulacija organizma da nastavi procese koji se već odvijaju u sirovoj hrani, a ne punjenje materijom.

Materija je samo nosilac procesa, i sva se materija izlučuje iz organizma nakon što su procesi asimilovani u probavi.

Zato živom organizmu treba živa hrana. Život je proces, a ne tvar.

Svaka obrađena hrana je mrtva jer u njoj nema živih procesa koji jedini hrane naš organizam, tj. podstiču ga da procesuira život.

Obrađenu hranu telo doživljava kao nešto strano, kao otrov, i koristi uslugu bakterija u crevima da bi se taj otrov obradio. Nešto se od njega izluči, a nešto ostane kao masno tkivo. Tako dobijamo višak kilograma i zakrčenje arterija. Ako to traje previše dugo, bakterije nadvladaju moć organizma da se održava i nastaje raspad sistema, bolest.

 

*******************************

Oni koji iz nekog razloga ne mogu da koriste isključivo sirovu hranu, mogu da naprave dobar kompromis tako što će sirovu hranu jesti svakog dana pre podneva do 16 časova (doručak i ručak). Ostatak dana se može jesti po volji. To je odličan recept za mršavljenje i ozdravljenje.

Ili da im sirova hrana tokom celog dana bude zastupljena najmanje 70%.

 

Takođe oni koji ne mogu da se hrane sirovom hranom iz nekog razloga, svoju dosadašnju ishranu mogu da poboljšaju saznanjima o svim lažima i prevarama koje su javnosti nametnute o ishrani, i da se hrane biološki ispravnije nego do sada.

 

 

Testirajte hranu da li vam odgovara pomoću viska

Uzmite visak dužine 16 cm i posmatrajte njegovo njihanje između vas i hrane.

Ako vam hrana odgovara, visak će se njihati između vas i hrane.

Ako vam ne odgovara, on će kružiti.

Visak se uvek njiše između dve istovetne stvari, a kruži ako su po svojoj prirodi različite.

 

 

 

 

 

POVREMENO SE DOBRO PROČISTITE...

Sve o čišćenju organizma i gladovanju.

Sistematsko gladovanje je najmoćniji metod kompletnog obnavljanja imunog sistema i čišćenja organizma od svih parazita i toksičnih materija - koje smo sami uneli u organizam ždranjem svega i svačega.

Stoga, to je jedan od najmoćnijih metoda samoizlečenja.

 

 

JOD - čišćenje organizma jodom

Nedostatak joda je jedan od najvećih uzročnika bolesti, posebno raka dojke.

U alopatskoj medicini razvijena je jodofobija, laži o jodu kojih se pridržavaju svi neuki lekari.

Jodom se organizam efikasno čisti od teških metala, žive i olova, zatim flora, broma i hlora.

 

 

 

 

 

AKO JE ČIŠĆENJE ORGANIZMA POLA ZDRAVLJA

ONDA JE ISPRAVNA ISHRANA DRUGA POLOVINA

ZATO

 

JEDITE SAMO DANJU

 

I SAMO ORGANSKO VOĆE, I POVRĆE IZ SVOG KLIMATSKOG PODNEBLJA

TO JE DREVNO AJURVEDSKO ZNANJE POZNATO STARIM NARODIMA

I JEDNO OD OSNOVNIH PRAVILA BUDISTA, DA TREBA JESTI SAMO PRE PODNE

NAŠ METABOLIZAM RADI U SKLADU SA PRIRODOM

ON HRANU PRIMA SAMO DOK SUNCE RASTE I PO DNEVNOM SVETLU

 

NE JEDITE PO UNAPRED ODREĐENOM TERMINU I PRAVILU

JEDITE SAMO KADA STE GLADNI

NE JEDITE ZBOG NAVIKE ILI NAGOVARANJA DRUGIH

JER OD SVEGA ŠTO UNESETE U SEBE ZAVISI VAM ŽIVOT

 

SLUŠAJTE SVOJE TELO,

JER VEĆINA BOLESTI NASTAJE ONDA

KADA ONO MORA DA SLUŠA VAS

A VI STE MENTALNO ODVOJENI OD NJEGA I PRIRODNE CELINE

 

SAMO SE VRATITE PRIRODI S POVERENJEM  

 

 

 

I, ŠTO JE NAJVAŽNIJE U CELOJ KULTURI ISHRANE

ŽVAĆITE HRANU ISPRAVNO

 

Neophodno je dugo žvakati hranu. Najmanje trideset puta treba žvakati jedan zalogaj. Svakako, na taj način nećete moći da uzimate mnogo hrane pri svakom zalogaju. Biće vam dovoljna i mala količina da se hranite jer ce pljuvačka da poveća sadržaj hrane. Žvakati treba toliko dugo dok se sve grudvice ne pretvore u kašu. Tek tada sme da se guta zalogaj, a ne polovično da bi se dodao novi.

Na taj način nećete više jesti mnogo. (Ovo je takođe najbolja moguća metoda za mršavljenje.) Osetićete priliv energije. Pljuvačka praktično žvakanjem svari vašu hranu toliko da je želudac i ne vari, već je samo deli na aminokiseline i odmah transportuje dalje. Na taj način želudac ne troši ogromne količine energije na varenje, zbog čega često posle jela idete na spavanje jer sva energija se potroši na želudac i varenje tih ogromnih komada nesažvakane hrane.

Takva hrana ide praktično u krv momentalno i vi dok žvaćete drugi zalogaj, zalogaj pre toga već dospeva u krv.
Na ovaj način se pljuvačkom obavlja i neutralizacija otrova i loših primesa u hrani. Pljuvačka je najvažniji deo imunog sistema tela i ona može da uništi ogroman broj za telo nepotrebnih i štetnih činilaca, bakterija, virusa itd.. Učite decu da žvaću pravilno. Nagore što možete da uradite za zdravlje deteta jeste da ga terate da jede na brzinu.

 

 

 

 

 

 

 

Zapravo, možda je najbolje da ne jedete ništa

FRUTARIJANCI I BRETARIJANCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TADA JE SAMOIZLEČENJE JEDINO PRAVO IZLEČENJE

 

 

A SAMOIZLEČENJE JE PRE SVEGA:

Urinoterapija

NAJMOĆNIJI METOD JAČANJA IMUNOLOŠKOG SISTEMA

I SAMIM TIM NAJMOĆNIJI METOD SAMOIZLEČENJA

(18.6.2017)

Činjenice o urinoterapiji

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMI SE ISCELJUJTE MISLIMA

PO METODI GEORGIJ NIKOLAJEVIČA SITINA

I RAZUMEVANJEM KAKO SVEST DELUJE NA DNK

 

 

Metod samoizlečenja mislima zasniva se na činjenici da geni komuniciraju na istoj osnovi na kojoj se zasniva i naš jezik.

Potrebno je potpuno samosvesno i s verom kao da je već ostvareno ponavljati:

SKIDAM sa svog fizičkog tela svaki trag bolesti....(navesti naziv bolesti)
SKIDAM sa svog energetskog tela svaki trag bolesti,
SKIDAM sa svog emocionalnog tela svaki trag bolesti,
SKIDAM sa svog mentalnog tela svaki trag bolesti...

 

I jednostavno ponavljajte nekoliko minuta sugestiju: "Zdrav, zdrav, zdrav..." s uverenjem da ste sasvim zdravi, osetite kao da jeste zdravi, zamislite to i uživite se u tome kao da je to jedina realnost. Ako ne možete sami, zamolite nekog drugog, ko ima jaku moć vizuelizacije i vere, da to uradi za vas, u vašem prisustvu. Što je više takvih osoba uključeno u to, utoliko će biti efikasniji.

 

Pored fizičkog tela, posedujemo i energetsko ili eterično telo, astralno ili telo osećaja, mentalno ili kauzalno telo. Zato možemo da se fizički krećemo, imamo za to snage, da osećamo i da mislimo. Svih tih funkcija treba da budemo svesni kada ponavljamo pojedine sugestije koje se odnose na te funkcije.

Postoje ljudi koji su se za vrlo kratko vreme na ovaj način potpuno izlečili od najtežih bolesti. To je moć vere koja nije samo imaginarna, već realna. Ona deluje samo ako ste celim bićem i srcem prihvatili to što mislite i govorite.

Zato ovo deluje samo kod malog broja ljudi.

 

Kao inspiraciju obavezno pogledati ovaj primer takvog isceljenja:

JEDAN PRIMER IZLEČENJA OD RAKA MISLIMA

SNIMAK UŽIVO

 

Ili celo predavanje iz koga je ovaj isečak izvađen Božanska matrica

 

 

 

 

Potrebno je samo zaista verovati da smo već zdravi i bićemo zdravi.

 

 

Greg Brajden - prevod iz filma "Možeš izlečiti svoj život"

 

Greg Brajden: Izgubljeni način molitve

Prava molitva isceljuje sve

 

 

 

 

 

Ho’o ponopono (knjiga, intervju i seminar)

Havajski metod izlečenja

Verovatno najmoćniji metod izlečenja, ali zato i najteži za većinu ljudi.

Ideja se zasniva na činjenici da smo mi mikrokosmos - ceo kosmos u malom. To znači da je sve čemu težimo i sve što doživimo – baš sve – unutar nas. Ako želite da nešto promenite, to činite iznutra, ne spolja. Sama ideja je o totalnoj odgovornosti. Ne postoji ništa i niko koga bismo krivili. Sve smo mi. Zapravo, sve je Božansko, a za Božansko ne postoji ništa spolja niti različito od njega. Zato smo i mi to Božansko. Mi smo svesni subjekt Božanskog. Otuda i naša odgovornost: sve je u nama. To smo mi.

Čovek je svesni subjekt objektivnog postojanja, sve se zbiva zbog njega, drevne tradicije govore o tome da smo jedno s Bogom, da je atman (Sopstvo) brahman (Apsolut, Božansko), da sve povezuje Univerzalno Polje i da je sve Jedno. Vreme je da to bukvalno shvatite. Da ste vi to Jedno, pošto ništa nije podeljeno i nema dvojstva (advaita).

To znači da ste lično (i kolektivno) odgovorni za sve što postoji i što se događa. Niste odgovorni za ono što se sada događa na drugom kraju sveta, ali jeste za sve ono što se događa vama, u vašoj blizini, pred vama, za sve čemu prisustvujete, čemu ste svedok ili u čemu učestvujete na bilo koji način. I zato samo vi to u sebi možete da promenite na bolje preuzimanjem odgovornosti, oproštajem i zahvalnošću u ljubavi.

 

To praktično znači da najpre ustanovite da ste razumeli da se predmetni događaj, stanje ili pojava dešava zbog vas, odnosno zato da bi ste vi to iskustvo doživeli.

Zahvalite se u sebi nosiocima tog događaja, stanja ili pojave, kao da su oni to odigrali samo da bi ste vi to doživeli.

Zamolite ih u sebi za oproštaj što su zbog vas podneli takvu žrtvu i recite u sebi da je bilo dovoljno, jer ste razumeli svrhu te pojave, stanja ili događaja.

Tada oni prestaju da se ponavljaju i spremni ste za viši nivo događaja.

Svi ovi stavovi se mogu sažeti u rečima, tj. mislima: razumeo/la sam (smisao događaja), hvala (na stalnoj brizi Božanskog za moje dobro) i oprosti (što nisam razumeo sve to zbog svog ega i uplitao se u rad Božanskog i tako ga ometao).

To je tzv. čišćenje prema ovoj metodi.

 

Vi to možete zato što niste samo to telo u kome živite. Vi ste ceo vaš život, od početka do kraja. Duša projektuje ceo svoj život i koristi telo samo kao referentnu tačku iz koje doživljava svoju projekciju života na subjektivan način. Ništa vam se ne događa spolja. Sve se događa zbog svesnog subjekta, zbog vas. Pošto je duša projekcija Božanskog, a za Božansko ništa nije spolja, drugo niti podeljeno, to važi i za dušu, za nas. To je suština karme, i Ho'o ponopono-a.

 

Jednostavno rečeno, ho’o ponopono znači ’činiti ispravno’ ili ’ispraviti grešku’. Ho’o znači ’uzrok’ na havajskom, a ponopono znači ’savršenstvo’. Prema drevnim havajcima, greška nastaje iz misli koje su zaražene bolnim sećanjima iz prošlosti. One stvaraju programe po kojima sve činimo i sve nam se dešava. Ho’o ponopono nudi način oslobađanja energije ovih bolnih misli, ili grešaka, koje uzrokuju neravnotežu i bolest. Čišćenjem sećanja na nultu tačku oslobađamo se programa koji su doveli do problema, zdravstvenih ili životnih. Kada radite Ho’o ponopono, obraćate se molitvom direktno Božanskom koje sve omogućava, da preuzme bolne misli i neutrališe ih, ili ih pročisti. Vi ne pročišćavate osobu, mesto ili stvar. Neutrališete energiju koju vi lično povezujete sa osobom, mestom ili stvarima na pogrešan način, nesvesnim projektovanjem svoje odgovornosti na druge i na spoljne sile. Dakle, prvi stepen Ho’o ponopono-a je pročišćavanje te energije od projekcije i njeno vraćanje na pravi izvor: u nas same. Tada se dešava nešto divno. Ne neutrališe se samo energija; ona se takođe oslobađa, tako da nastaje potpuno nova čista tabla. Budisti to nazivaju Prazninom. Konačni korak je da vi dozvoljavate Božanskom da dođe i popuni tu prazninu svetlošću, da interveniše i reši svaki problem i nesklad na čudesan način, jer mu to konačno dozvoljavate, više ga ne blokirate.

Ovom metodom vi isceljujete i sebe i druge u sebi samom, preuzimanjem odgovornosti za sve u sebi samom, čisteći tj. uklanjajući svoju nesvesnost kao prepreku da Božansko kroz vas može da deluje na najbolji mogući način na sve oko vas. Omogućavate svojoj duši da nastavi da iskušava sebe samu kroz sve što njenom  subjektivnom delu u telu izgleda kao "spolja".

Jer, Božansko drugačije i ne može da deluje, mi smo njegovi svesni subjekti.

Ovde je izneta prava ideja o pokajanju, "Spasiocu" i "iskupljenju grehova", koja je namerno iskrivljena u hrišćanstvu projektovanjem spolja, u Hrista i Crkvu.

Spasilac sveta je svaki čovek koji zna da je stvoren kao oličenje Božanskog tvorca.

Jedino pravo "iskupljenje", "oprost grehova" ili pokajanje moguće je na način na koji se iznosi u metodi Ho'o ponopono.

Razumevanje da smo 100% odgovorni za sve što postoji je ravno duhovnom probuđenju ili prosvetljenju.

"Čišćenje" o kome se ovde stalno govori jeste uprošćen oblik vipasana budističke meditacije.

 

 

 

 

 

MOJA PREPORUKA ZA IZLEČENJE I ODRŽAVANJE DOBROG ZDRAVLJA

 

 

 

 

 

Ričard Šulc - Lečenje neizlečivih bolesti

 

INTERVJU

 

Sve o značaju čišćenja organizma i prirodnog isceljenja od svih bolesti, sirovom hranom i sokovima

 

 

 

 

 

 

Polina Pirs: Organska bašta
Velika enciklopedija organskog baštovanstva
Sve što treba da znate o vašoj organskoj bašti

 

 

Peter Tompkins Christopher Bird: Tajni život tla

Da bi vaša bašta bila organska, zemlja mora biti izlečena od otrova

 

 

 

Alkalizirajte ili umrite - Dr. Theodore A. Baroody

Ph vrednost naše krvi je veoma važna, a narušavamo je na sve načine. Njena uobičajena vrednost je 7.3. Ako spadne ispod 7 onda umiremo. Ph vrednost koka-kole je 2.5. Slično je i sa drugim "energetskim napicima". Kada popijemo taj otrov celo telo započinje borbu za život i opstanak, brojne manevre za spasavanje vitalnih organa i vraćanje u ravnotežu - a mi od svega toga osećamo 'povećanje energije'. Da, imamo povećanu energiju, ali zbog borbe tela za život, ne zato što nam ju je taj američki otrov dao.

Lužnato-kisela uravnoteženost organizma

 

 

 

 

Sve o zdravom i nezdravom porođaju   

Porođaj nije samo početak života nego i zdravlja. Prirodan i zdrav porođaj je osnova zdravlja.

Zato upoznajte sve opasnosti koje vas čekaju u bolnicama ako nameravate da se tamo porodite na neprirodan i nenormalan način.

 

Pedijatar Dr. Robert S. Mendelson: Kako odgojiti zdravo dete i sačuvati ga od lekara

 

Saveti za ishranu dece

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

*************************************************************************************

 

 

OSTALI METODI ODRŽAVANJA DOBROG ZDRAVLJA

I USPEŠNOG IZLEČENJA:

 

 

 

NOVA GERMANSKA MEDICINA

Zasnovana na istini da virusi, zajedno sa bakterijama i gljivama, nisu neprijatelji, već grade i održavaju život, na istini da su psiha, mozak i organi u potpunom jedinstvu.

 

Ukratko o Nemačkoj novoj medicini

 

*************************************************************************************

 

 

RAK

 

Sve o raku i njegovom izlečenju

 

 

*************************************************************************************

 

 

Astma

 

Butejkova metoda uklanjanja astme

 

Astma se leči sirovom hranom i odbacivanjem svih mlečnih proizvoda

 

*************************************************************************************

 

DIJABETES

NE MORATE DA GA IMATE, TO JE

Smrtonosna prevara - Thomas Smith

 

http://www.healingmatters.com/

 

Izlečite se od dijabetesa sirovom hranom za 30 dana

Od dijabetesa se možete potpuno izlečiti za mesec dana prelaskom na sirovu hranu i urinoterapijom.

 

PRIMER IZLEČENJA OD DIJABETESA SIROVOM HRANOM

 

 

 

*************************************************************************************

 

Elaine Hollingsworth:

Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem

i otrgnite se industriji bolesti

Obavezna knjiga za svakoga ko želi da bude dobro informisan. Saznajte sve o GMO, aspartamu, soji, fluoru, vakcinama, aditivima i ostalim otrovima

 

Elaine Hollingsworth razotkriva farmaceutske multinacionalne kompanije i njihove medicinske saučesnike i svima nudi konkretan plan kako prevladati sve bolesti prirodnim putem i kako živeti dug i zdrav život.

"Većina toga što ćete pročitati u ovoj knjizi će vas iznenaditi jer pobija propagandu koju takozvani stručnjaci već decenijama nameću javnosti. Prehrambena industrija i proizvođači lekova u svojoj žarkoj želji da zarade milijarde dolara postupaju nesavesno, a u tome im pomažu dobro plaćeni naučnici iskrivljujući, pa čak i krivotvoreći rezultate testova.

Biohemičari, lekari i naučnici koji se citiraju u ovoj knjizi ne rade za multinacionalne kompanije. To su predani muškarci i žene čiji zaključci se temelje na verodostojnoj nauci, a ne na propagandi i pritiscima farmaceutske industrije. Zato što mogu slobodno da govore šta misle, to su jedini naučnici kojima verujem. Njihovo mišljenje se retko kad probije u masovne medije koje, kao i većinu sveta, kontrolišu multinacionalne kompanije." – Elaine Hollingsworth

Naučićete zašto:

* Iz upotrebe izbaciti sintetski progesteron
* Sintetski proizvedeni lekovi za štitnjaču koji se naveliko prepisuju dovode do gubitka koštane mase
* Testovi na za prostatu specifične antigene za otkrivanje raka prostate mogu biti pogubni
* Razna sredstva koja se naveliko reklamiraju kao «pomoć» kod menopauze mogu biti štetna
* Mamogrami doprinose nastanku raka
* Natrijum-fluorid (u velikom broju slučajeva prisutan u vodi iz vodovoda) dovodi do osteoporoze, Alzheimerove bolesti i raka
* Višestruko nezasićena ulja pospešuju bolesti srca
* maslinovo i kokosovo ulje su dobri za zdravlje
* Lekovi za osteoporozu su opasni i nedelotvorni
* Izvor histerije oko holesterola leži u propagandi
* Mleko i tablete kalcijuma ne pomažu izgradnji čvrstih kostiju i mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme
* Svi proizvodi od soje, a posebno sojino mleko, ispiraju kalcijum iz kostiju, potiskuju rad štitne žlezde i izazivaju haos u telu

 

 

 

*************************************************************************************

KOLOIDNO SREBRO

NAPOMENA: SREBRNA VODA SE NE PIJE U VEĆIM KOLIČINAMA, KORISNA JE UGLAVNOM ZA ISPIRANJE

 

KOLOIDNO SREBRO PROIZVODI MATIČNE ĆELIJE

S KOJIM SE TELO SAMO ISCELJUJE

NIJE POTREBNO SKUPO KLONIRANJE NITI EMBRIONI

 

NARUČIVANJE PROFESIONALNOG UREĐAJA ZA PROIZVODNJU KOLOIDNOG SREBRA I ZAPPERA

 

*************************************************************************************

 

 

LEČENJE KISEONIKOM

 

Skoro svi patogeni, ćelije raka, virusa, bakterija i gljivica su anaerobni, što znači da ne mogu da žive u kiseoniku.

Unošenjem aktivnog kiseonika uništavaju se svi patogeni organizmi ne nanoseći pri tome nikakvu štetu našem telu.

 

 

 

STABILIZOVANI KISEONIK: MMS

Ako imate grip, malariju, hepatitis A, B, C, ili neko drugo virusno oboljenje, izlečite se potpuno sa aktivnim kiseonikom:

 

The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century.pdf

 

Jim Humble: Čudesni mineralni dodatak 21. stoljeća  prevedeno

 

 

Napomena: MMS se ne sme uzimati duže vremena, već samo kao sredstvo čišćenja od virusa i parazita koji su izazvali ili bi mogli da izazovu bolest (kao preventiva). Zato efikasno leči malariju, može da pomogne i kod ozdravljenja od raka, ali samo ako je rak izazvan parazitima.

Dakle, MMS nije lek već samo sredstvo čišćenja organizma od virusa i parazita.

Zato se može uzimati samo povremeno, kraće vreme i u dužim razmacima.

Dugotrajno uzimanje MMS-a oštećuje arterije.

 

NAUČNI DOKAZI DA JE MMS LEKOVIT I BEZBEDAN

 

MMS 2

Nov metod efikasnog čišćenja od većine patogenih organizama i izlečenja od svih virusnih oboljenja

 

 

Intervju Jim Humble - prevedeno

 

*************************************************************************************

 

BOLJA I SIGURNIJA ZAMENA ZA MMS:

HIDROGEN PEROKSID

Aktivni kiseonik dobijen hidrogen peroksidom (H2O2) ima moćno delovanje na imuni sistem i oslobađanje od svih virusnih oboljenja, kao i mnogih bolesti uzrokovanih nedostatkom kiseonika u organizmu.

 

Allergies Headaches - Alergijske glavobolje
Altitude Sickness – Visinska bolest (oboljenje stanovništva koje živi na velikim nadm. visinama)
Herpes Simplex – Virusno oboljenje koje napada usta, lice, genitalije, kožu, i analnu oblast.
Alzheimer's – Alzhajmerova bolest
Herpes Zoster – Virusno kožno oboljenje
Anemia - Anemia
HIV Infection - AIDS
Arrhythmia – Aritmija srčana
Influenza - Grip
Asthma - Astma
Insect Bites – Ugrizi insekata
Bacterial Infections - Bakterijske infekcije
Liver Cirrhosis – Ciroza jetre
Bronchitis - Bronhitis
Lupus Erythematosis – Hronično autoimuno oboljenje koje može biti fatalno
Cancer - Tumor
Multiple Sclerosis – Multipla skleroza
Candida – gljivično oboljenje
Parasitic Infections – parazitske infekcije
Cardiovascular Disease - Oboljenja srca i krvnih žila
Parkinsonism – Parkinsonova bolest
Cerebral Vascular Disease – Oboljenja moždanih krvnih žila
Periodontal Disease – Oboljenja usne šupljine
Chronic Pain – Hronični bolovi
Prostatitis – Prostatitis
Diabetes Type 2 – Dijabetes Tip 2
Rheumatoid Arthritis – Reumatoidni artritis
Diabetic Gangrene – Diabetska gangrena
Shingles – Virusno kožno oboljenje
Diabetic Retinopahty – Oboljenje retine oka usled dijabetesa
Sinusitis – Sinusitis
Digestion Problems – Problemi sa probavom
Sore Throat – Suho grlo
Epstein-Barr Infection – Virusno oboljenje od kojeg je napadnuto oko 50% dece i 95% odraslih
Ulcers – Čirevi
Emphysema - Emfizem
Viral Infections - Virusne infekcije
Food Allergies - Alergije na hranu
Warts – Bradavice
Fungal Infections – Gljivična oboljenja
Yeast Infections – Vaginalno gljivično oboljenje
Gingivitis – oboljenje zubnih desni
 

Naručivanje hidrogen peroksida - 35% food grade (27 eur / 100ml)

 

*************************************************************************************

 

LEKOVITO BILJE   

Sve o kanabisu.

Uputstva za pripremu ulja od konoplje Rika Simpsona za izlečenje od raka.

Zeleni sok od žita, kopriva, duvan, laneno ulje, rakija.

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

 

VID

 

Ako želite da vidite bolje - skinite naočare!

Naočare ne ispravljaju vid, samo ga zamenjuju i to na negativan način, tako da je vremenom potrebna sve veća dioptrija.

Vid se remeti narušavanjem sinhronizacije očnih mišića usled višegodišnjeg naprezanja.

Vid se obnavlja vežbama relaksacije očiju.

 

STAVITE RUPIČASTE NAOČARE

Rupičaste naočare navode oči da se pravilno fokusiraju.

Pored njih potrebne su i vežbe za relaksaciju i poboljšanje vida.

 

 

VEŽBE ZA VID SA RUPIČASTIM NAOČARIMA

 

 

VEŽBE ZA BOLJI VID PO NORBEKOVU

 

 

VEŽBE ZA ISPRAVLJANJE VIDA

 

 

JOGA VEŽBE ZA BOLJI VID

 

 

Dr LORIN DEJ: UNAPREDITE VID - ODBACITE NAOČARE

PUNO DOBRIH SAVETA ZA ZDRAVLJE I VID

OPIS ISKUSTVA SA RUPIČASTIM NAOČARiMA

 

 

Jakob Liberman: Vežba za efikasno poboljašanje vida

 

 

Jacob Liberman: Svjetlost: lijek budućnosti

Jacob Liberman: Skinite naočare i progledajte

 

Pre svega

ODBACITE NAOČARE ZA SUNCE

jer vrlo efikasno uništavaju vid i imunitet.

 

 

Izuzetno je štetna tzv. laserska korekcija vida, sa kojom se trajno menjaju očna sočiva. To samo privremeno i prividno daje rezultate jer će se remećenje vida nastaviti usled naprezanja očiju koja su i dovela do poremećaja vida. Ovde je na delu još jedna korekcija simptoma, a ne uzroka.

 

Vežbe za poboljšanje vida ne mogu dati rezultate ako je urađena laserska korekcija vida.

 

*************************************************************************************

 

SVAKI GEN I SVAKA ĆELIJA IMAJU SVOJE VIBRACIJE

 

SAMOIZLEČENJE SE MOŽE PODSTAĆI I VIBRACIJAMA

ako uspete da nađete one prave

 

Hulda Clark - Antiparazit program

Sa prevedenom knjigom "Terapija za sve bolesti"

Naručivanje Zapper aparata

 

 

 

*************************************************************************************

 

ZDRAVI ZUBI

Biće zdravi samo ako ih perete bez fluora i drugih otrova.

 

 

 

ZDRAVA KOSA

Kozmetički preparati i šamponi puni su otrova.

Njih može da proizvodi svako i ne prolaze proveru kao lekovi.

Tretiraju se kao hemijski proizvodi, a ne kao medikamenti za lečenje.

Ali sve što nanesete na svoju kožu ulazi u krvotok.

Zato su kozmetički proizvodi hemijski otrovi za slobodnu masovnu upotrebu.

 

Vaša kosa će biti čista i zdrava ako je perete samo vodom.

https://www.nopoomethod.com/Water-Only

Rezultati će se videti nakon tri nedelje svakodnevnog pranja. Nakon toga se može prati ređe.

Opadanje kose možete zaustaviti uljem od ruzmarina i bananama.

U izgnječenu bananu dodate nekoliko kapi ulja od ruzmarina i tu smesu utrljate u kosu.

Nakon pola sata isperete vodom.

I urinoterapija je takođe izuzetno efikasna za održavanje kose i podsticanje rasta.

 

Šampon od sode bikarbone

daje savršeno čistu i zdravu kosu

 

 

 

 

ZDRAVA JETRA

Kozije mleko obnavlja jetru.

 

 

 

 

ISTINA O  MLEKU 

Jedna od najvećih laži prehrambene i farmaceutske industrije odnosi se na mleko. Sve što znate o mleku je laž.

Svi sisari se hrane majčinim mlekom samo izvestan period nakon rođenja i tada prestaju. Tada i njihovo telo prestaje da proizvodi enzime koji razgrađuju belančevine mleka. Nijedan sisar ne pije mleko ceo život, niti pije tuđe mleko, od druge vrste. Samo čovek to radi. Zato je i bolesniji od svih ostalih sisara. Problemi počinju već kod male dece koja se na silu hrane kravljim mlekom (svi probavni poremećaji, alergije, astma....), i nastavljaju se celog života.

Ukratko, kravlje mleko je za čoveka beli otrov.

I ne samo za  čoveka.

Eksperimentalno je dokazano da tele koje se hrani sa homogenizovanim, sterilisanim i pasterizovanim kravljim mlekom, umire za tri nedelje.

 

Pasterizacija pretvara mleko u otrov

Pasterizacijom se uništavaju sve hranljive vrednosti mleka i njegova prirodna zaštita od patogena. Ako je priroda stvorila majčino mleko za idealnu ishranu mladunaca, sigurno je obezbedila da ta hrana bude sterilna i zaštićena, zapravo da štiti mladunče od bolesti. Zato se pasterizacijom mleka postiže upravo suprotan učinak: pored toga što postaje bezvredno, pomaže u razvijanju patogena i bolesti. Logika farmaceutske mafije suprotna je logici prirode pa zato u bolnicama pasterizuju čak i majčino mleko koje se čuva za odojčad. Cilj toga jeste da i ono postane bezvredno, jer im zdravo dete ne donosi profit.

 

Neverovatna priča o mleku - Walter Veith

 

BILJNO MLEKO - ZDRAVO MLEKO

Recepti

 

 

 

 

 

 

VITAMINI

Naučite istinu o vitaminima dok nije kasno

 

 

VITAMIN C   terapija vitaminom C 

Leči i čuva vaše srce i snažno obnavlja imuni sistem jer je presudan za čitav niz najvažnijih procesa u organizmu. Treba ga uzimati što više, i do 18 grama dnevno (čistog, bez primesa, sa limunovim sokom da bi se pomogla apsorpcija), kao što je to radio dvostruki dobitnik Nobelove nagrade dr Linus Pauling, veliki borac i zagovornik vitamina C, i dočekao duboku starost od 93 godine. Samo u većim količinama on ima čudesno dejstvo. Deci se ipak daju manje doze, do 2 grama.

Propisana doza od 500 mg dnevno je nedovoljna i predstavlja samo još jednu laž s kojom farmaceutska mafija plaši ljude i odvraća ih od korisnih supstanci kako bi imali više pacijenata.

 

Vitaminom C (natrijum askorbatom) mogu se ublažiti i ukloniti štetne posledice vakcina i drugih lekova.

 

Ali - vitamin C nije askorbinska kiselina već natrijum askorbat (sodium ascorbat). Askorbinska kiselina je samo "antioksidativni omotač", jedan fragment vitamina C. Askorbinska kiselina je samo jedan izolovan destilat od vitamina C koji se stvara u prirodnim uslovima u jetri. Ona štiti funkcionalne delove celog vitaminskog kompleksa od brze oksidacije ili brze razgradnje. Kompletan vitamin C mora da sadrži, pored askorbinske kiseline, još i rutin, bioflavonoide, Faktor K, Faktor J, Faktor P, tirosinaze, askorbinogen i druge komponente kao što su tragovi minerala. Ono što vam prodaju kao 'vitamin C' je laž i štetno je za organizam. Pravi vitamini su samo u svežem voću i povrću. 

 

 

Linus Pauling: Kako živeti duže i osećati se bolje

Obavezna literatura o vitaminima i zdravlju

 

NARUČIVANJE KNJIGE

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNEZIJUM HLORID

Za izlečenje i rageneraciju organizma

 

 

NARUČIVANJE MAGNEZIJUM HLORIDA

 

 

UPOZORENJE:

UZIMANJE MAGNEZIJUMA TRANSDERMALNOM TERAPIJOM

(APSORPCIJA ULJA KROZ KOŽU)

DALEKO JE BEZBEDNIJE OD ORALNE UPOTREBE

(ISPIJANJEM RASTVORA U VODI)

KOJA SE ZATO NE PREPORUČUJE JER IZAZIVA VIŠE NEGATIVNIH POSLEDICA

 

POSTOJI VIŠE PREPRODAVACA "MAGNEZIJUMA" KOJI GA "PROIZVODE" OD INDUSTRIJSKE SOLI ZA ČIŠĆENJE ULICA I KOJI NIJE ZA LJUDSKU UPOTREBU.

VEOMA JE VAŽNO NABAVITI PRAVO I ČISTO MAGNEZIJUMOVO ULJE.

 

 

*************************************************************************************

 

E-BROJEVI

Upoznajte se sa aditivima, njihovim brojevima i opasnostima od njih.

E brojevi od E100-199 su boje, E200-299 su konzervansi, E300-399 su kiseline, antioksidansi i mineralne soli, E400-599 su biljne gume, stabilizatori, emulgatori, E600 i iznad su pojačivači ukusa, E900-1500 su raznovrsni.

 

*************************************************************************************

 

 

G. P. MALAHOV: ŽIVOT BEZ PARAZITA

 

 

Ernst Ginter: ŽIVETI BEZ BOLESTI

Vrlo važna i korisna knjiga

 

 

ULTRAZVUK ŠTETNO UTIČE NA GENE NEROĐENOG DETETA

 

 

 

OD POGREŠNE SOLI MOŽE DA VAM OGADI ŽIVOT

Upoznajte razliku između natrijumove i kalijumove soli

 

 

KAFA   KAFA 2

Svaki dan, malo po malo ali sigurno, kafa narušava zdravlje

 

 

 

PŠENICA I GLUTEN

Ono što je najštetnije za naše telo je i najprisutinije u ishrani

 

 

 

*************************************************************************************

 

 

 

 

 

Dobri linkovi ka zdravlju:

 

Alternativna medicina

 

Lečenje na prirodan način

 

http://www.prirodom-do-zdravlja.net/

 

Puno zanimljivih informacija o uticajima na vaše zdravlje

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

*************************************************************************************

*************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Ako sami ne čuvamo svoje zdravlje znanjem, onda su na delu

METODI SISTEMATSKOG ODRŽAVANJA BOLESTI

 

 

Do početka dvadesetog veka postojalo je samo 7 bolesti i 12 lekova na bazi lekovitog bilja.

Tada je Rokfelerova petrohemijska imperija počela da stvara farmaceutsku industriju.

Danas ima 10.000 registrovanih bolesti i 561.000 registrovanih farmaceutskih "lekova".

Zajedno sa povećanjem broja "lekova" još većom brzinom povećava se i broj bolesnih ljudi.

Ljudi nikada u istoriji nisu bili toliko bolesni kao danas.

 

 

 

Svakome sa i malo zdrave pameti i objektivnosti, jasno je da stanje ishrane i zdravlja ljudi uopšte nije normalno niti prirodno. I da postaje sve gore. To znači da se neko sistematski trudi da bude nenormalno i neprirodno, jer ništa ne može spontano i na prirodan način da bude neprirodno. Taj neko može biti samo onaj ko stoji iza sistematskog obrazovanja i zdravstvenih institucija.

 

 

Koliko smo nesvesni sebe - toliko drugi upravljaju nama.

Oni su to oduvek činili metodama koje izazivaju zavisnost, nesigurnost i strah. U takvim stanjima smo pasivni i laki za kontrolu, a održavanje bolesti jedan je od glavnih metoda za postizanje tog cilja.

 

Kada je čovek bolestan on je prinuđen da se bavi sobom i da ne vidi celinu. Egzistenciju kakva zaista jeste može da vidi samo psihofizički zdrav čovek. I tada će videti da sa egzistencijom kakvu danas imamo nešto nije u redu. Destrukcija i negativnost koju vidimo svuda u svetu nije ni normalno ni prirodno stanje. To znači da je veštački izazvano.

Da bi taj objektivan uvid u veštački izazvanu nenormalnu stvarnost sprečili, oni koji kontrolišu našu egzistenciju služe se svim sredstvima da nas održe u nenormalnom stanju kako bismo spontano prihvatali da je i sama egzistencija isto tako nenormalna kao i naše stanje, i da je to prirodno.

Jer, mi o celini sudimo na osnovu svoje tačke gledišta.

Kakvi smo mi, takav nam je i svet.

Preko svojih "stručnjaka" uveravaju nas da je normalno biti uvek od nečega bolestan, da se to naziva "hronična bolest", da se ona treba godinama "tretirati" samo njihovim "lekovima" i nikada se ne izlečiti i da je to prirodno stanje sveta u kome živimo.

 

 

Petnaest najvećih laži moderne medicine

 

 

 

 

Profitabilna farmaceutska industrija stoji u potpunosti iza savremene medicine, od potpune kontrole Svetske zdravstvene organizacije (SZO), preko ministarstava zdravlja svih država i obrazovnog sistema, univerziteta i istraživačkih laboratorija.

Lekari zato ne znaju ni za kakve druge metode lečenja osim onih koje im farmaceutska industrija servira, kojih moraju da se pridržavaju po propisima i za koje su zakonski odgovorni.

Sva "naučna istraživanja" novih lekova su nameštena tako da proizvođač unapred postavi ciljeve istraživanja za svoj "lek", daje zadatak laboratoriju da učini sve da te ciljeve postigne, i kada se željeni rezultati postignu laboratorija će biti plaćena. Ako ne postignu željeni rezultat, neće biti plaćeni. Zato se veći deo "istraživanja" svodi na to kako zataškati laži i neželjene rezultate o nekom "leku" koji je izbačen na tržište i donosi milijarde.

Za sve prave i korisne lekove večito "nema dokaza" odnosno namerno se ne vrše istraživanja jer moćnici iz farmaceutske industrije ne žele da se ona izvrše i njihova delotvornost postane opšte poznata. To su slučajevi lekovitog dejstva sunca, kanabisa, urinoterapije, aktivnog kiseonika (MMS), vitamina C, nekih minerala i mnogih biljaka... To jednostavno ne može da se patentira i da donese profit jer je prirodno, a nije poželjno i zato jer efikasno leči ljude pa i na taj način smanjuje profit farmaceutskoj industriji kojoj su potrebni hronični bolesnici. Zato se protiv takvih prirodnih lekova sprovode aktivne kampanje satanizacije i pored svedočenja hiljada izlečenih ljudi. Uočljivo je da za njihove sintetičke "lekove" ne postoji ni jedan jedini živi svedok, bar ne oni koji dobrovoljno i besplatno žele da svedoče o efikasnosti nekog njihovog "leka", dok za prirodne lekove stoje hiljade izlečenih čije svedočenje, međutim, ne važi ni na sudu, jer su sudovi pod vlašću političara koji su pod vlašću korporacija. Nameće se pitanje koji to naučni principi važe kod priznavanja nekog leka ako ne važi svedočenje izlečenih ljudi.

I takva savremena medicina se zasniva na alopatskom tretiranju bolesti, odnosno tretiranju simptoma, potiskuju se simptomi bolesti a ne leči se uzrok. 

To se radi zato jer je više profitabilno.

Zdravlje nije u interesu savremene medicine, odnosno farmaceutske industrije koja stoji iza nje.

Ona proizvodi bolesti i bolesnike stvarajući privid da leči bolesne.

 

Taj proces se ukratko svodi na sledeće:

Ceo organizam je prirodno stvoren da sam sebe održava i isceljuje. To samoodržavanje je ono što daje sam život. To radi svaka ćelija. Ali ubedili su nas da smo nesavršeni i da ne možemo bez njihovih "lekova" da budemo zdravi.

Evidentna je činjenica da 90 % lekarskih intervencija nije zbog organskog oboljenja već zbog funkcionalnog poremećaja koji su ljudi sami sebi naneli iz neznanja. Ti funkcionalni poremećaji nestaju sami od sebe za 3 do 7 dana u 99% slučajeva, ili se lako uklanjaju nekim proverenim tradicionalnim metodom lečenja. Samo 10% slučajeva ima organsku bolest i oni u 90% slučajeva nastaju zbog štetnih uticaja lekova koji su prepisani kada je osoba prvi put otišla kod lekara zbog nekog funkcionalnog poremećaja.
Tako farmaceutska industrija proizvodi bolest.
Ne postoji nijedan farmaceutski "lek" koji ne oštećuje organizam. Pored svojih osnovnih dejstava, oni se vremenom talože u organizmu i izazivaju "nuspojave" ili "kontraindikacije" koje su uredno navedene na samom "leku" vrlo sitnim slovima (koje su često mnogo gore od same bolesti za koje su namenjene). Ali zapravo ne postoje nikakve "nuspojave", "neželjene pojave" ili "kontraindikacije", postoje samo posledice koje "lek" ostavlja na organizam. Da bi se ljudi zavarali i proizvođači pravno zaštitili, te posledice su formalno podeljene na "poželjne" i "nepoželjne".

Svi alopatski "lekovi" su antibiotici, steroidi (sintetički hormoni) i analgetici (imunosupresivi), a sve su to takozvani imuno supresivni medikamenti, tj. sredstva koja su protiv života (anti - bios).

 

 

Organizam se uvek sam isceljuje. On stalno izbacuje toksične materije koje smo iz neznanja ili drugim okolnostima nakupili. Izbacivanje se normalno vrši uglavnom preko jetre i debelog creva. Kada je proces čišćenja složeniji, organizam počinje pojačano i ubrzano da radi, što se manifestuje kao povišena temperatura. Alopatska medicina, koja tretira samo simptome, naučila nas je da je povišena temperatura bolest, odlazimo kod lekara koji nam daje "lek" protiv temperature i ona se potiskuje, proces isceljenja organizma je zaustavljen. Tada organizam pokušava da problem reši pojačanim izlučivanjem, dijarejom i povraćanjem. Međutim i to tretiramo kao bolest (neki 'virus'), uzimamo "lek" i zaustavljamo pojačano izlučivanje. Ponekad organizam pokušava problem da reši izlučivanjem kroz kožu. Dobijamo osipe, čireve i druge pojave na koži koje opet tretiramo kao bolest i saniramo ih pomoću "lekova". Ili organizam pokušava da izlučivanje vrši preko pluća, tada dobijamo kašalj sa izlučivanjem. I to zaustavljamo "lekovima" protiv kašlja, koji jednostavno paralizuju taj proces i mislimo da smo izlečeni od kašlja. Kada ni na taj način organizam ne može da izluči štetne materije, onda je prinuđen da napravi male kontejnere ili vreće u kojima će da izoluje i stavi u karantin neželjene materije. To su tumori. Zato je prosečan organizam pun malih tumorčića u raznim oblicima. Kada se pretera sa zagađenjem organizma i ovakvim "lečenjem" koje se svodi na onemogućavanje samoisceljenja, onda dolazi do raka, tumori postaju kancerogeni, odnosno počinju nekontrolisano da se šire. Ili vitalni organi ne mogu više da se zaštite i počinju da otkazuju.

Da bi se ovaj proces onemogućavanja samoisceljenja, na koji se svodi sva alopatska medicina, pojačao i osigurao, na silu se ljudima, odnosno deci, daju vakcine koje imaju jedini cilj da onesposobe imuni sistem. Takođe se sistematski ljudi obmanjuju i truju pogrešnom i štetnom ishranom. Hrana se namerno proizvodi da bude otrovna.

 

U ovom procesu sastoji se cela zavera u vezi medicine.

Ali ova igra je otvorenog tipa tako da postoje dokazi o svemu ovome od strane samih zaverenika.

Oni ništa ne kriju. Cilj im je kontrola uma a ne skrivanje i fizičko sprečavanje, cilj je da ljude tako programiraju da mogu da gledaju istinu a da je ne vide, da im znanje o ispravnom i zdravom bude uvek na dohvat ruke, a da ga ignorišu, još i da napadaju "teoretičare zavera" koji im kvare raspoloženje ovakvim pričama. Takvi ljudi su najbolji i najlakši za kontrolu: koji se sami zarobljavaju.

 

Sve to oni rade javno da ne bi izgledalo tajno.

 

 

 

 

E. Richard Brown: Rrockefeller - Medicine Men - Medicine and capitalism in America

Knjiga koja detaljno govori o tome kako su Rokfeleri svoju petrohemijsku industriju pretvorili u savremenu alopatsku "medicinu" isključivo kao korporativni biznis, za stvaranje profita na osnovu tretiranja simptoma bolesti - tretiranja koje se kamuflira kao "lečenje" - kako su stvorili "medicinsko obrazovanje" kao tešku prevaru, jer se njime i ne stiče znanje kojim bi se ljudi zaista lečili, već iluzije o lečenju. Svi biohemijski procesi u organizmu predstavljaju se u ovim školama tako da budući praktičari moraju da shvate da bez sintetičkih medikamenata "lečenje" nije moguće. I to se naziva pravom - stručnom terapijom. I što se više takva "medicina" usavršava, to je više ljudi bolesno i više ljudi umire od bolesti, sve mlađi i mlađi.

Kako ta medicina napreduje, još malo pa neće ni biti starca za umiranje.

Alopatija znači "izmenjena patnja" zato što ova medicina ne radi ništa drugo nego manipuliše simptomima bolestima tako da stvara privid lečenja, dok ih zapravo samo menja tako da to "lečenje" donosi profit.

 

 

KRATKA ISTORIJA KAPITALISTIČKE MEDICINE

 

 

Dr. Robert S. Mendelson: Prevare moderne medicine

 

 

S. N. Lazarev: O medicini i farmaceutskoj mafiji

Lekari moraju da ustanovljavaju dijagnoze prema uputstvima farmaceuta i da prepisuju njihove lekove.

Ako to ne urade biće kažnjeni i od svog poslodavca i osiguravajućeg društva - koji su povezani sa farmaceutskim kompanijama.

Lekaru je na taj način zabranjeno da sam razmišlja i donosi odluke u lečenju.

Nemačko lekarsko društvo je zato tužilo farmaceutske kompanije i osiguravajuća društva zbog takve povezanosti i dobilo spor na sudu.

Sada je dozvoljeno lekarima da sami donose odluke u lečenju - ali samo članovima tog nemačkog udruženja.

 

Knjige Lazareva u prevodu

 

 

 

 

Dr. Lidija Gajski - Kritika alopatske medicine i zdravstvenog sistema

 

Dr. Lidija Gajski - Slepo poverenje u medicinske autoritete treba napustiti

 

Dr. Lidija Gajski - O šteti koju proizvode savremeni dijagnostički i terapijski zahvati

 

Dr. Lidija Gajski - Lekovi ili priča o obmani (Emisija 'Na rubu znanosti')

 

Dr. Lidija Gajski - O vakcinaciji dece

 

 

 

 

 

Ivan Ilič: Medicinska Nemezis

Kapitalno delo za razumevanje savremene medicine, odnosno kako je medicina prestala da leči ljude i postala profitabilna industrija bolesti - a to je postala zato što uopšte nije odvojena od korporativne farmaceutske industrije koju jedino interesuje profit (njeni vlasnici su isti oni koji su vlasnici naftne i vojne industrije, koji izazivaju sve ratove za naftu i kontrolu sveta, zato je vrlo naivno očekivati od njih da im je stalo do vašeg zdravlja), ona medicinom u potpunosti upravlja na svim nivoima: od istraživanja kojima se manipulacijama dokazuje samo ono što se želi dokazati i to se proglašava "naučnim dokazima", pisanja udžbenika i fakultetskog obrazovanja, do davanja licenci lekarima. U SAD je opšte poznato da isti ljudi rade u farmaceutskim kompanijama i u vladinoj agenciji za hranu i lekove, FDA, gde sami sebi odobravaju "lekove". Taj cirkus nazivaju "rotirajuća vrata".

Oni plaćaju korumpirane "stručnjake", političare i novinare da vas ubeđuju da sve ovo nije tačno.

 

Njihovi pravi interesi skriveni su iza paravana za javnost koji dobro funkcioniše, a to su urgentni centri i službe hitne pomoći koje efikasno pomažu povređenima. Oni služe i za razvijanje poverenja ljudi prema medicini. Ali to poverenje je sve manje jer su njihovi pogubni rezultati sve vidljiviji, tako da im ne pomaže ni to što snimaju srceparajuće filmove i serije (Dr. Haus...) o "požrtvovanim doktorima".

Iza tog paravana, koji mora da postoji i funkcioniše, počinje industrija bolesti i smrti.

 

I sami lekari su žrtve te industrije bolesti i smrti. Naivno uđu u nju sa entuzijazmom da pomažu ljudima i kasno otkriju da su upali u klopku bezdušne korporativne industrije koja uopšte ne leči ljude, već proizvodi profit od bolesti. Nekima strah za gubitak statusa i ego ne dozvoljavaju da to priznaju sebi, neki shvate u čemu su se našli i nerado se prilagode radeći po sistemu pokušavajući da načine što manje štete bolesnim ljudima ("pijte čajeve"), a nekima savest ne dozvoljava da previde šta se događa i broj smrtnih slučajeva kojima je očigledno uzrok sam način "lečenja" alopatske medicine koju oni moraju da sprovode. Zato je broj samoubistava među njima veliki.

 

 

 

Prljave radnje farmaceutskih kuća

Italijanski dokumentarac o farmaceutskoj mafiji, svedočenja bivših šefova farmaceutskih kompanija, insajdera, lekara...

Tekst iz filma "Prljave radnje farmaceutskih kuća"

 

 

 

 

UVODNO PREDAVANJE:

Dr. Russell Blaylock - Skrivena istina iza vakcinacije, fluora, aspartama i eugenike

OBAVEZNO ZA SVE ONE KOJI IMAJU OTPOR PREMA REALNOSTI

 

 

 

 

 

Vakcine  

SISTEMATSKO SISTEMSKO

UNIŠTAVANJE IMUNOG SISTEMA

 

 

 

HILJADE GODINA BEZ VAKCINA DALO JE MANJE BOLESTI NEGO 50 GODINA SA NJIMA

 

 

Sadržaji svih vakcina su čisti otrovi (virusi, kancerogeni konzervansi, teški metali, živa, aluminijum...)

Ubrizgavanje otrova u zdrav organizam je trovanje.

Međutim, farmaceutska industrija vas preko svojih lekara i novinara ubeđuje da trovanje nije trovanje kada ga oni vrše, već da je tada ono dobro za zdravlje vaše dece.

Ubeđuju javnost da je trovanje zdravog organizma zapravo metod lečenja od budućih (nepostojećih) bolesti.

Za svaki slučaj, ako se neko doseti zdravog razuma, to trovanje su nazvali "imunizacijom" i zakonski ga zaštitili pomoću svojih plaćenih političara, tako da će svi oni koji počnu da postavljaju logična pitanja i da ukazuju na činjenice morati zakonski da odgovaraju i biće kažnjeni.

Ako dođe do "neželjenih reakcija" one su navedene u svakom pakovanju vakcina kao "nuspojave"  - njihovo navođenje zapravo služi za uvredu zdravog razuma i kao formalno pravna zaštita: ne postoje "nuspojave" već samo pojave koje izaziva vakcina. Njihovim navođenjem sprečava se tužba ako se pojave jer ste bili uredno upozoreni i prihvatili ste rizik. Pri opisu tih "nuspojava" ogleda se sva nehumanost proizvođača vakcina jer se u njima, kao na primer kod DTP vakcine, navodi temperatura preko 40 stepeni, kolaps ili šoku slično stanje (hipotono-hiporesponzivna epizoda - HHE), alergijske i anafilaktične reakcije, dugotrajan neutešan plač, vrištanje deteta koje može da potraje ceo dan pa i duže. Dakle, po njima samo se javlja vrištanje kao nuspojava, ne spominje se i bol koja izaziva vrištanje. A to (encefalopatsko) vrištanje izaziva upala mozga i pritisak u glavi usled hipercitokinemije, nedostatka vitamina D koji naglo opada nakon vakcinacije. (To stanje se može popraviti unošenjem veće količine vitamina D.) Zamislite sebe da imate neki poremećaj zbog koga vrištite od bola iz sve snage satima, a lekar vam kaže samo da je to "nuspojava" leka (kojeg ste primili iako niste bolesni) i da će proći sama od sebe, možda već sutra. Upravo to govore roditeljima kada im dete vrišti od bola posle DTP vakcine.  

 

Samo na osnovu laži i prevara vakcine se danas predstavljaju kao čarolija kojom se čovek može zaštiti od budućih bolesti godinama unapred.

 

Takve svemoguće čarobne "lekove" hohštapleri su prodavali lakovernima u srednjem veku. I bili su pošteniji od ovih današnjih, jer su se bar pozivali na postojeće bolesti. Danas vas svetski hohštapleri leče od budućih i nepostojećih bolesti. Upravo pomoću vakcina čine ljude bolesnim da bi ih još više "lečili".

To danas rade uspešnije nego ikada, potplaćujući medije i političare da rade za njih.

 

Osnovna aktivnost farmaceutske industrije, koja cela stoji iza vakcinacije, jeste da proizvodi bolesti i bolesnike, a ne njihovo lečenje.

 

 

*****************

 

 

Ove izveštaje bi svaki roditelj morao da pogleda dok nije kasno.

Dr. Gary Null: Tiha epidemija - neispričana priča o vakcinama

Ovaj film će vam dati odgovore na sva pitanja koja ste želeli da postavite vašem lekaru o vakcinama.

 

ISTINA O VAKCINAMA

Kratko i jasno o svemu u vezi vakcina.

Sve relevantne informacije koje se pominju u ovom videu, nalaze se i u ovoj knjizi.

 

DEMONTIRANJE VAKCINALNOG LOBIJA

Sažeto i jasno o svim pitanjima vezanim za vakcinaciju, posebno za našu zemlju

 

LINKOVI SA INFORMACIJAMA O VAKCINAMA

 

 

 

AUTIZAM I VAKCINE

Dokumentarac koji razotkriva sve o vezi vakcina i autizma

 

 

LEKARI I NAUČNICI GOVORE O VAKCINAMA

 

 

Ostalo što treba znati o vakcinama

 

 

Statističke informacije SZO (WHO) same svedoče o lažima sa kojima nas farmaceutska mafija zasipa o vakcinama, svedoče o tome da su epidemije nestajale pre uvođenja vakcinacije, samim poboljašanjem životnog i higijenskog standarda, i da se ponovo javljaju sa vakcinama, da su vakcine jedini i glavni uzročnik mnogih bolesti i smrti dece, da pre uvođenja vakcinacije tih bolesti (autizam, dijabetes, rak, alergije...) nije ni bilo, a danas se višestruko uvećavaju iz godine u godinu zajedno sa uvećavanjem vakcinacija...

 

VAKCINACIJA UOPŠTE NE STVARA IMUNITET OD BOLESTI

 

SVE AUTOIMUNE BOLESTI NASTAJU OD VAKCINA

 

"IMUNIZACIJA" PUTEM VAKCINACIJE JE NAJVEĆA LAŽ U ISTORIJI MEDICINE.

 

Ne postoji nijedna studija u svetu koja bi dokazivala neškodljivost vakcine i njenu zaštitnu funkciju a koja je neutralna, tj. koju je sproveo nezavisni naučnik i koja je bila urađena kao slučajna dvostruko slepa studija, sa placebo grupom. Takva studija ne postoji. Sva zvanično prihvaćena "istraživanja" sprovele su same farmaceutske kompanije koje su i napravile vakcine i sva su lažirana. Svi "dokazi" o ispravnosti vakcina zasnivaju se jedino na lažnim i nameštenim istraživanjima, na međusobnim "koncenzusima" farmaceutske industrije, naučnika i političara koji rade za njih.

 

Urednici naučnih medicinskih časopisa The Lancet i The New England Journal of Medicine otkrivaju da su sva istraživanja lažirana i nameštena da budu uvek u korist farmaceutskih kompanija koja ih i organizuju, a dokazi koji otkrivaju štetnosti vakcina i lekova se skrivaju i ne objavljuju.

 

 

Zvanično objašnjenje za razlog vakcinacije jeste da se izazove imunološki odgovor na antigenske komponente (žive ili "umrtvljene" viruse u vakcinama), odnosno pojava antitela. Time se navodno stiče imunitet na datu bolest.

To je ono što vam zvanična "medicinska nauka" govori.

Međutim, ono što vam ne govore sastoji se iz sledećih činjenica:

    - Potpuno  je besmislena i apsurdna sama ideja da imunološki sistem treba obučavati kako će da radi. Ceo organizam je rođen spreman za život. Novorođenče nikada nije videlo svetlost, a rađa se sa potpuno formiranim očima za gledanje odmah nakon rođenja, pluća su spremna za disanje iako pre rođenja nisu primila vazduh. Tako je sa svim čulnim i ostalim organima, nijedna telesna funkcija ne mora da se obučava za delovanje nakon rođenja, pa ni imuni sistem, on je već spreman za rad odmah po rođenju. Nakon rođenja postoji samo rast i prilagođavanje. Da nije tako, nijedno novorođenče ne bi preživelo ni par dana, sva živa bića bi izumrla odavno, posebno životinje koje se rađaju u mnogo lošijim bakteriološkim i higijenskim uslovima nego čovek, jer nemaju farmaceute da ih vakcinišu i da ih ubede da priroda ne zna da brine za svoj elementarni opstanak. Postojanje ispravnog i funkcionalnog imunog sistema je osnovni uslov za opstanak živog organizma. Da je njega potrebno obučavati vakcinama od strane farmaceutske mafije, život ne bi ni postojao.

    Koliko je licemerna i drska laž da imunološki sistem treba uvežbavati vakcinama kako da reaguje, pokazuje sledeća činjenica: ljudski organizam je svakoga dana izložen hiljadama virusa i bakterija, i on se sa njima svojim imunološkim sistemom uspešno nosi tako da ih ne primećujemo, a zakonski se nameće obaveza da se vakcinama obučava imunološki sistem radi zaštite samo protiv desetak zaraza, i to većinom bezopasnih, ili retkih - SAMO PROTIV ONIH ZA KOJE SE PRODAJU VAKCINE. Protiv mnogo većeg broja mnogo opasnijih zaraza za koje se ne prodaju vakcine, ne diže se nikakva buka ni zakonska prisila. To pokazuje da je zakon u službi materijalnog interesa proizvođača vakcina.

    - Sam metod vakcinisanja se sprovodi tako da prevari imuni sistem. Ubrizgavanje otrova direktno u krv je potpuno neprirodan način za rad imunog sistema, nijedno dete nikada nije dobilo male boginje tako što su mu ubrizgane injekcijom. Osim one dece koja su ih dobila vakcinom, a takvih je tri puta više od nevakcinisane dece, prema statističkim istraživanjima SZO.

    - Sama pojava antitela uopšte ne predstavlja i imunitet na datu bolest. Oni su samo jedna od reakcija imuniteta.

    - Same antigenske komponenete u vakcini uopšte nisu dovoljne da se izazove imunološki odgovor.

    - Da bi se on izazvao, svaka vakcina mora da sadrži teške metale, živu i aluminijum, teške otrove.

    - Teški metali izazivaju upale i druge poremećaje i tek se na njih javlja imunološki odgovor.

   - Ali ni taj "imunološki odgovor" uopšte nije pravi odgovor na pravu bolest već kolateralna šteta za ceo organizam koji je prevaren vakcinacijom, jer bolesti uopšte nema. Imuni sistem je stvoren za borbu protiv prave bolesti, a ne protiv njene simulacije i loše imitacije (videti ovde detaljno o tome kako mozak reaguje na vakcinaciju). Imuni sistem pokreće mozak, a on ni evolucijom ni kreativnim dizajnom nije predviđen da reaguje na potpuno neprirodno unošenje koktela otrova iglom u krvotok, putem vakcinacije.

 

    Stoga, vakcinacija uopšte nije "imunizacija", ili obuka imunog sistema da reaguje na bolest, već samo prevara imunog sistema i na taj način njegovo onesposobljavanje da deluje na ispravan način u slučaju bolesti.

 

 

    I ta prevara se izvodi kao "naučni dokaz" da je vakcina delotvorna. I to je jedini "dokaz" za valjanost vakcinacije. Uopšte se kao dokazi ne koriste slučajevi da je neko zaista izbegao bolest zato što je vakcinisan, niti eksperimenti urađeni kao slučajna dvostruko slepa studija, sa placebo grupom. Takvi dokazi ne postoje u naučnoj literaturi. Zapravo, postoje samo slučajevi da vakcinisani više obolevaju od nevakcinisanih. Procenat obolelih je zapravo mnogo veći među vakcinisanima. To potvrđuju zvanične statistike SZO.

 

 

***********

 

Farmaceutskoj industriji je postao mali profit od "lečenja" već bolesnih.

Faramceutska industrija proizvodi bolesnike i na silu je preuzela brigu o zdravima, leči zdrave samo pod izgovorom da će biti budući bolesnici ako to odbiju - dakle, iako ste vi i vaše dete zdravi, vi ne znate šta radite i morate da budete njihov pacijent, a oni se predstavljaju kao da znaju apsolutno sve što rade (iako ne znaju ni sadržaj vakcina koje vam na silu prepisuju).

Farmaceutska industrija je nametnula zakonsku obavezu da se treba štititi od budućih pa i od nepostojećih bolesti.

Ta se prevara naziva "imunizacija stanovništva" ili "kolektivna imunizacija".

Zasniva se na lažima da su vakcine smanjile ili uklonile zarazne bolesti - iako su one smanjene ili nestale pre uvođenja vakcinacije. Čak su se bolesti smanjile tamo gde vakcinacija uopšte nije ni uvođena (slučaj jednakog opadanja tuberkuloze u SAD i Evropi posle II sv. rata pri čemu u SAD nije ni uvođena vakcinacija protiv tuberukuloze).

Kao dokaz za nametanje obavezne vakcinacije navodi se podatak da je u Srbiji samo 85% vakcinisanih i na osnovu toga izvodi se laž da su ostali 15% nevakcinisani automatski bolesni i da predstavljaju izvor epidemije. Zapravo tih 15% nevakcinisanih su u stvarnosti zdraviji od 85% vakcinisanih.

 

 

Pravilnik o imunizaciji  donesen je na osnovu laži da vakcine štite od bolesti.

Njih pobijaju sve statistike o bolestima.

Ni zakonodavci ni lekari koji su doneli takav pravilnik i zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ne znaju sadržaje vakcina koje nameću kao zaštitu. Sadržaje proizvođači čuvaju kao 'poslovnu tajnu', traže da im se veruje na reč i status, iako je njihov finansijski i sav poslovni interes u tome da ljudi budu bolesni, a ne zdravi. To je isto kao kada bi lopovu verovali na reč da je nevin iako su ga uhvatili na delu. Tako je radilo zakonodavstvo kada je donelo pomenuti zakon. 

 

Pri svemu tome pozivaju se na svoju "stručnost" i njenu zaštitu.

Tragedija je u tome što njihova struka odavno ne postoji.

 

Svi koji su protiv vakcinacije upravo žele i zahtevaju pravu medicinsku struku i nauku na delu.

Najčešće zato što su im deca stradala od nedostatka prave struke i nauke.

 

Svi koji su za vakcinaciju upravo falsifikuju i lažiraju svoju struku i nauku,

drsko gaze preko bolesne dece i činjenica jasnih celom svetu, samo da bi ispunili svoje interese.

 

Ako ima nekog lekara koji se zalaže za vakcinaciju, a nije za to direktno plaćen od farmaceutske industrije, onda je još strašnije to koliko je njegovo neznanje o vakcinama i što takva neznalica uopšte radi posao lekara.

 

 

***********

 

 

    - Svaka vakcina sadrži i vrlo otrovne i kancerogene konzervanse, formaldehid, zatim antifriz, formalin i druge teške otrove koji služe za održavanje živih ili "umrtvljenih" virusa u vakcinama, ali koji se ubrizgavanjem u krvotok odmah rasprše po celom telu i oni su, zajedno sa teškim metalima, glavni razlog teških poremećaja zdravlja deteta. Nikada se ne zna gde će svi ti otrovi i teški metali da se zaustave u telu i kako da ga poremete, pa zato svako vakcinisano dete reaguje malo drugačijim poremećajem zdravlja: ona kod kojih to dopre do mozga pokazuju mentalne poremećaje i autizam, druga dobijaju tumore i rak, treća alergije, dijabetes ili astmu. A neka koja imaju sreće da to ostane izvan vitalnih organa ostanu relativno zdrava, ili se njihovi poremećaji ispolje tek u starijem dobu.

    - Živa je zbog tog razloga i tek nakon višegodišnjeg pritiska stručne javnosti i nesrećnih roditelja 2000 god. postala zabranjena, ali ne i uklonjena iz vakcina: preimenovali su je u thimerosal, pa kada je ta prevara otkrivena i on je preimenovan u natriumtimerfonat, ali je istovremeno povećan aluminijum koji je podjednako otrovan kao i živa. Koliko je živa smanjivana, toliko je aluminijum povećavan. Od teških metala u vakcinama se ne odustaje. Samo se skrivaju selektivnom proizvodnjom vakcina. Nisu sve vakcine u svetu iste iako su od istog proizvođača i nose isti naziv. U zemljama "trećeg sveta" daju se vakcine pune žive, aluminijuma, pa čak i olova.

 

    - Dakle, glavni sastojak vakcina su teški metali, a ne živi ili "umrtvljeni" virusi koji bi po definiciji vakcinacije trebali da budu.

 

 

***********

 

Prema primarijusu dr sci. medicine Todoru Jovanoviću, imunologu i virusologu, svaka vakcina je sastavljena od tri različite vrste materijala. To su: (1) virusi, (2) drugi virusi i bakterije i (3) otrovne hemikalije.

1) Virusi mogu biti mrtvi ili „oslabljeni“. Kod tipova vakcina sa mrtvim virusima samo se pretpostavlja da su virusi u njima zaista mrtvi, dok ublažene vakcine sadrže žive viruse koji su dodavanjem otrovnih hemikalija oslabljeni. Vakcine sa živim virusima se mogu slikovito prikazati kao situacija, u kojoj jedemo meso bolesne, ali još žive krave. Svima je poznato da je opasno jesti meso životinje, koja je ubijena otrovima, jer se oni još uvek nalaze u mesu. To je ono što dobijamo u vakcinama sa mrtvim virusima.

A šta se tek dešava u slučaju kada se uzima deo mrtve ili žive životinje i ubrizgava direktno u krvotok? I viruse možemo shvatiti kao životinje, iako veoma male. I upravo se virusi ubrizgavaju u krvotok tokom vakcinacije. U slučaju oslabljenih virusa imamo sićušne životinje koje nisu samo slabe već su polumrtve! Polumrtva životinja je već bolesna ili će uskoro oboleti. Oslabljeni virusi predstavljaju kombinovanu „čorbu“ – jedan deo „čorbe“ sadrži mrtve viruse; drugi deo sadrži polumrtve viruse; a treći deo oštećene viruse koji će se uskoro oporaviti. Neki će postati jaki i energični; a neki će ostati bolešljivi, ali će ipak živeti i razmnožavati se.

2) Drugi virusi i bakterije. Ni u jednoj vakcini se ne nalazi samo jedan tip virusa. Zbog prirode izvora, odakle ih medicinske laboratorije dobijaju, ta mešavina sadrži veoma mnogo različitih bakterija i virusa. Laboratorijski tehničari uzimaju serum iz gnoja majmuna, krava, svinja i drugih životinja, a onda pokušavaju da ga „pročiste“. Ali, pošto rade sa tako sićušnim stvorenjima, nema ekonomičnog načina, kojim se može izdvojiti većina stranih supstanci i oblika života iz te uzete tečnosti. Ustvari, tehničari ne rade direktno sa malim količinom seruma. Velike količine seruma se proizvode u bačvama, a ispituju se samo mali uzorci iz pojedinih bačvi.

3) Otrovne hemikalije. U laboratoriji se jedna ili više otrovnih hemikalija meša sa čorbom, u kojoj su virusi, kako bi se oslabili ili ubili. Što se tiče mrtvih virusa, bilo bi teško kasnije potpuno eliminisati otrovne hemikalije, koje su korišćene za njihovo ubijanje. Međutim, što se „oslabljenih“ virusa tiče, otrovi moraju tu da ostanu, kako bi virusi ostali polumrtvi. Pored unošenja stranih proteina, pa čak i živih virusa u krvotok, svaka vakcina poseduje sopstvene konzervanse, neutralizatore i noseće agense, a sve to predstavlja strane supstance za ljudsko telo.

Na primer, trostruki antigen vakcine DTP (diphteria, tetanus, pertusis) sadrži sledeće otrove: formaldehid, živu (timerozal) i aluminijumfosfat. Informativni list za polio-vakcinu navodi ćelijsku kulturu majmunskih bubrega, laktalbumin, hidrolizat, anitbiotike i teleći serum. Informativni list za MMR- vakcinu (male boginje, zauške, rubeolu) navodi pileći embrion i neomicin, koji predstavljaju jednu mešavinu antibiotika. Pileći embrion, ćelije majmunskog bubrega i teleći serum su strani proteini, biološke supstance od životinjskih ćelije, koje svojim direktnim ulaskom u krvotok mogu da postanu deo genetskog materijala. Ovi strani proteini, kao i drugi nosači i proizvodi reakcija na vakcinu predstavljaju potencijalne alergene i mogu da izazovu anafilaktički šok kod primaoca. Hemijski otrovi slabe imuni sistem tela, koji počinje da se bori protiv tih čudnih supstanci kao što je formaldehid, koji je, u stvari, tečnost za balsamovanje. U međuvremenu, virusi i / ili bakterije su pronašli ćelije, u koje će se useliti, koristeći pri tom ćelijsku strukture DNK i RNK za sopstveno razmnožavanje. Kada se dovoljno razmnože, mogu da napadnu telo, koje je već oslabljeno toksičnim hemikalijama.

 

***********

 

 

I ne pokušavaju da objasne zašto u novim vakcinama koje ne sadrže ni žive ni "umrtvljene" viruse, u rekombinantnim DNK vakcinama, i dalje stavljaju iste konzervanse i teške metale, i to u još većim količinama (kao što je slučaj u novim petovalentnim vakcinama). Odgovor je jasan: cilj vakcinacije je ubacivanje tih otrova u telo i slabljenje imunološkog sistema, a ne njegovo jačanje. Uostalom celom svetu je jasno, a to potvrđuju i sami lekari: imunološki sistem kod ljudi stalno opada i slabi već decenijama. I to upravo od uvođenja vakcinacije i tamo gde vakcinacije ima najviše.

 

 

Čak bi se i ulični šibicari potrudili da bolje kamufliraju svoju prevaru od bezočnih "naučnika" iz Svetske zdravstvene organizacije koji se na osnovu ovakvih činjenica zalažu za vakcinaciju.

 

Ne treba kriviti ni lekare koji se zalažu za vakcinaciju jer oni, s jedne strane, moraju da rade kao šibicari sa našim zdravljem, tj. ono što im je farmaceutska mafija propisala inače će izgubiti posao dok, s druge, oni pojma nemaju šta su vakcine jer u toku sedam godina studiranja medicine imaju samo jedno predavanje, koje traje dva sata, na kojem bivaju informisani o tehnici vakcinacije i o naknadnom praćenju/posmatranju vakcinisanih. To je seminar kojeg predstavlja profesor pedijatrije i to je jedino što medicinski studenti, sve dok ne završe studije čuju o vakcinama – ni kao lekari ne doznaju ništa drugo. Ono što doktori danas znaju o vakcinisanju, saznaju iz medija ili s predavanja daljnjih obrazovanja, koja su potpuno određena informacijama farmaceutskih sponzora, proizvođača vakcina. Više od toga se na fakultetu ne uči.

Oni zapravo i ne uče ništa o vakcinaciji već samo bivaju programirani koje fraze da koriste kada je o tome reč. Zato svi do jednoga ponavljaju potpuno iste fraze u slavu vakcinacije.

 

 

Osnovna laž na kojoj se zasniva farmaceutska propaganda o potrebi vakcinacije jeste laž da su vakcine iskorenile zarazne bolesti od kojih su deca i ljudi ranije masovno umirali. Tu laž razotkrivaju statistički podaci same SZO i drugih državnih i naučnih institucija.

 

 

Razotkrivanje mitova o vakcinama

Detaljno o svim lažima oko vakcina: podaci (iz GB i USA) o suprotnim efektima (izazivaju umesto da sprečavaju bolesti), prave statistike, lažirane statistike, menjanje imena bolesti koje vakcine izazivaju kako bi se sakrilo njihovo pogubno dejstvo itd.

 

 

 

 

  

 

 

Statistički pregledi i grafikoni koji dokazuju da su bolesti opadale pre uvođenja vakcinacije i rasle posle početka vakcinacije.

 

 

Nevakcinisana deca su zdravija od vakcinisane

Prema anketi i studiji instituta Robert Koh u Nemačkoj nevakcinisana deca su mnogo zdravija od vakcinisane.

Na uzorku od 11.433 potpuno nevakcinisane dece:

astmu ima 10% vakcinisane dece - nevakcinisana 0.28%

alergije ima 25% vakcinisanih - nevakcinisani 3 - 3.5%

poremećaje u ponašanju ima 15% vakcinisane dece - nevakcinisane oko 0.8%

 

 

Podaci iz drugih istraživanja obolele vakcinisane i nevakcinisane dece

 

 

 

Istorijski podaci nam pokazuju različite programe vakcinacije i izbijanje epidemija bolesti za koje te vakcine služe, odmah nakon vakcinacije ili nakon nekoliko godina:  

- u razdoblju između 1871. i 1872. godine 98% populacije u dobi između 2 i 50 godina je vakcinisano protiv malih boginja, samo da bi izbila najgora epidemija malih boginja ikada od koje je umrlo 45 000 ljudi;

- u Nemačkoj je 1940. godine započelo masovno vakcinisanje protiv difterije, i do 1945. broj slučajeva difterije je s 40 000 narastao na 250 000;

- 1967. godine Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je objavila kako je Gana iskorenila ospice nakon što je 96% populacije vakcinisano. U Gani je 1972. godine izbila jedna od najgorih epidemija ospica s najvišom ikada stopom mortaliteta;
- u Velikoj Britaniji je između 1970. i 1990. godine zabeleženo preko 200 000 slučajeva obolelih od velikog kašlja kod dece koja su vakcinisana;

- u Indiji je u 70-im godinama prošlog veka nakon eksperimentalnog vakcinisanja 260 000 ljudi protiv tuberkuloze otkriveno kako ima više slučajeva tuberkuloze kod vakcinisanih nego kod nevakcinisanih;
- 1977. godine dr. Jonas Salk, koji je razvio prvu vakcinu protiv dečije paralize, svedočio je zajedno s kolegama naučnicima kako je masovno vakcinisanje protiv dečije paralize odgovorno za većinu slučajeva dečije paralize u SAD-u od 1961. godine;

- 1979. godine Švedska je zbog neučinkovitosti odustala od vakcine protiv velikog kašlja. Ustanovljeno je kako je od 5140 obolelih od velikog kašlja 1978. godine njih 84% vakcinisano tri puta;
- u izdanju za februar 1981. godine časopisa Journal of the American Medical Association stajalo je kako 90% opstetričara i 66% pedijatara odbija uzeti vakcinu protiv rubeole;
- u Omanu je između 1988. i 1989. godine izbila epidemija dečije paralize među hiljadama vakcinisane dece. Regija s najvišom stopom oboljenja je ujedno bila regija u kojoj je najviše dece vakcinisano. Regija s najnižom stopom oboljenja je ujedno bila regija u kojoj je najmanje dece vakcinisano;

- u izdanju za juli 1994. godinu časopisa New England Journal of Medicine objavljeno je istraživanje koje je ustanovilo kako je preko 80% dece mlađe od 5 godina obolelo od velikog kašlja iako su vakcinisana;

- 1990. godine časopis Journal of the American Medical Association je objavio članak o ospicama u kojem je stajalo: 'Iako je preko 95% školske dece u SAD-u vakcinisano protiv ospica, i dalje se u školama događaju slučajevi masovnih oboljenja, i to uglavnom među decom koja su prethodno vakcinisana.'
 

I koji su onda pravi razlozi iskorenjivanja različitih bolesti u zadnjih sto godina? Najbolje je to sledećom izjavom objasnio dr. Andrew Weil u svojoj knjizi Zdravlje i lečenje: "Konvencionalna medicina je nezasluženo sebi prigrabila zasluge za neke napretke na području ljudskog zdravlja. Većina ljudi veruje kako je pobeda nad zaraznim bolestima u poslednjih sto godina došla nakon izuma vakcinacije. Zapravo su oboljenja od kolere, tifusa, tetanusa, difterije, velikog kašlja, itd. bila u opadanju pre nego što su nam vakcine bile na raspolaganju - što je posledica boljih higijenskih navika, uvođenja kanalizacije i efikasnije distribucije hrane i vode."

Nisu oni samo "nezasluženo prigrabili zasluge" nego bezočno i smišljeno lažiraju statističke podatke i istorijske činjenice jer im je to neophodno da bi prikazali vakcinaciju u pozitivnom svetlu.

Tako dolazimo do stare istine da se istina ne može sakriti, samo se ljudi mogu navesti da je ne vide.

 

 

 

 

 

 

Nedavni izvještaj dr. sc. Lucije Tomljenović, (University of British Columbia, 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC) razotkriva tajne vladine dokumente nastale tokom 30 i više godina, i pokazuje kako su planovi vakcinacija čista prevara, kao što su i vakcine same po sebi prevara, u smislu da ne mogu da osiguraju nikakvu stvarnu zaštitu od bolesti. Državne službe, u neprekidnom nastojanju da zadovolje interese industrije vakcina, namerno su od roditelja skrivale važne informacije o opasnostima i neefikasnosti vakcina, u cilju održavanja visoke stope vakcinacije, odnosno, pristajanja na vakcinaciju. U tom procesu, izložili su nebrojene milione dece riziku od ozbiljnih nuspojava i umiranja. Proizvođači vakcina požurili su sa manipulisanjem podataka i lažiranjem studija o sigurnosti vakcina, a sve u cilju promovisanja vakcina. Dr. Tomljenović takođe iznosi veliku količinu informacija iz koje je vidljivo kako je Zajednički odbor za vakcinaciju i imunizaciju (JCVI) podsticao proizvođače vakcina da namerno lažiraju svoje podatke kako bi štetna i nedelotvorne vakcine prikazali kao sigurne i delotvorne, i kako bi podaci proizvođača bili u skladu sa JCVI-evim preporukama. Na primer, kada se JCVI-ev popis kontraindikacija za MMR vakcinu nije poklopio sa popisom kontraindikacija koje je izdao proizvođač MMR vakcine, JCVI je uputio proizvođača da lažira svoje podatke kako bi se izbegli „pravni problemi“.  Isto tako, prilikom stvaranja preporuka za politiku vakcinacija, umesto da se oslone na nezavisne, naučno utemeljene studije, službena politika JCVI-a nalagala je odabiranje najpoželjnijih umesto najpouzdanijih studija; onih koje bi potvrdile JCVI-evo mišljenje o vakcinama. Informacije koje je prikupila dr. Tomljenović govore same za sebe. Ne samo da je Zajednički odbor za vakcine i imunizaciju (JCVI) rutinski zanemarivao pitanja o sigurnosti vakcina (koja su dolazila kako se sve više širio raspored i program vakcinacije), već su aktivno cenzurisali nepoželjne podatke koji su bacali „negativno“ svetlo na vakcine, a sve u cilju održavanja iluzije po kojoj su vakcine sigurne i delotvorne. Povrh svega toga, JCVI redovno je lagao o sigurnosti vakcina, i široj javnosti i državnim službama, kako bi osigurao da ljudi i dalje vakcinišu svoju decu.

 

Izveštaj dr. sc. Lucije Tomljenović

 

Izvor

 

Intervju: Dr.sc Lucija Tomljenović: Tvrdnje o učinkovitosti cjepiva vrlo su pretjerane

Podrška dr. Lucije Tomljenović za neobavezno cijepljenje u Hrvatskoj

 

U 18 zapadnoevropskih zemalja vakcinacija nije obavezna i kada postoji takva opcija onda je na nadležnima da proširuju svest kod ljudi i da više obraćaju pažnju na sam kvalitet vakcina i cele zdravstvene zaštite. Kod nas lekari krše zakon jer roditeljima ne daju prave informacije o vakcinama na koje pacijent ima pravo i pri tom roditelja tretiraju kao kriminalca koji želi da ubije svoje dete. To zastrašivanje se radi namerno da bi se prikrilo kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kome niko nema pravo na silu da vas leči - posebno ne od nepostojećih ili bolesti za koje se samo pretpostavlja da će se dogoditi ubuduće.

 

 

Da izbegnete vakcinisanje pozovite se na

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Najpre na član 28. na koji nijedan lekar neće moći da odgovori u potpunosti niti će hteti da vam potpiše pismenu izjavu da prihvata odgovornost za sve što traži član 28; zatim na članove 31, 32, 35, i na kraju član 38, jer vakcinisanje se zasniva na pretpostavci o budućoj bolesti i stoga spada u medicinske oglede, a ne u medicinsko lečenje. Vakcinisanje se vrši na zdravoj osobi koja zato nije ni pacijent, a ne na bolesnoj. Posao lekara i pedijatra je da leče bolesne pacijente, a ne da se bave teorijama, prognozama i proricanjem buduće bolesti nad zdravim osobama. Još manje im je posao da te nepostojeće bolesti pokušavaju preventivno da spreče ubrizgavanjem koktela otrova, virusa i teških metala u zdrav organizam malog deteta - ni pod kakvim teorijama koje nisu nezavisno dokazane. A sve teorije koje opravdavaju vakcinaciju stvorili su oni koji proizvode i prodaju vakcine i stoga nisu verodostojne. Svi nezavisni izvori i objektivna naučna istraživanja potvrđuju štetnost vakcinisanja.

 

Lekari i medicinsko osoblje mogu da koriste samo lekove i medicinska sredstva, a to su samo ona koja služe za lečenje obolelih.

Stoga vakcine to uopšte nisu jer su namenjene zdravima (pod pretpostavkom prevencije neke buduće, nepostojeće bolesti) i ne sadrže ništa lekovito, naprotiv, sadrže isključivo viruse, konzervanse i teške metale - otrovne supstance.

Iako se neke otrovne supstance koriste u lečenju, ne koriste se na zdravim osobama. Samo kod obolelih mogu da deluju kao protivotrov (na primer: zmijski otrov). Kod zdravih su one isključivo otrovne.

 

To je još jedan paradoks vakcina: otrov kao protivotrov može da se koristi samo kod već zatrovanog organizma, kod zdravog on je samo otrovan.

 

Po ovom zakonu svaki pedijatar je dužan da vam ponudi da potpišete izjavu da ne želite da vakcinišete svoje dete na sopstvenu odgovornost. Oni izbegavaju da vam daju taj obrazac, zato ćete morati da insistirate da ga potpišete (ovde možete preuzeti izjavu i prilagoditi naziv klinike).

 

Pre toga insistirajte da on potpiše vaš obrazac po kome on prihvata svu odgovornost da su vakcine bezbedne. On ga svakako neće potpisati, ali to će vam biti argument ako se nađete pred sudom.

Treba ih zapitati zašto nas teraju na nešto u čiju ispravnost ni sami ne veruju. Očigledno zato što ti pedijatri ispunjavaju naredbe svojih nadređenih koji su u direktnoj sprezi sa farmakomafijom, prisiljavaju nas da damo našoj deci vakcine, a da oni i ne znaju njihov pravi sastav i delovanje.

 

Zakon u članu 35. ima malu 'rupu', ali samo toliko da njima pomogne da kroz tu rupu mogu da vas zastrašuju. Ako je dete zdravo i živi u dobrim higijenskim uslovima, pedijatar ne može da se pozove na član 35. i dokaže da roditelj "ne postupa u najboljem interesu deteta". Ostaje mu samo da ponavlja mitove kako je vakcinacija došla iz raja da spase čovečanstvo, da je bogom dana i nezaobilazna "briga o detetu". Protiv toga su svi argumenti protiv vakcinisanja koje imate na ovoj strani, kao i činjenica da je to samo pretpostavka i da je od svih tih pretpostavki jače zakonsko pravo da se odbije vakcinisanje. Činjenično stanje je uvek jače od teorija i pretpostavki.

 

 

************************************

Pojavio se novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti u kome stoji: Prava pacijenata Čl. 26-40 (Prestalo da važi). Izgleda da oni koji pišu zakone čitaju ovaj sajt. To je urađeno aprila 2015, na silu, bez javne rasprave, samo da bi se povećala moć farmaceutskih korporacija koje truju našu decu.

Izbrisano je i Pravo na prigovor, član 39. koji se podnosi u pisanom obliku. Nije mi poznato da li je u ijednoj drugoj državi u svetu u ovakvom zakonu ukinuto pravo na prigovor, dok se istovremeno ne obavezuju ni proizvođači 'lekova' ni lekari na materijalnu i krivičnu odgovornost za neželjene posledice tih 'lekova'. Ovim je srpska država ukinula demokratski i uvela diktatorski zakon, jer diktatura je kada država preuzima kontrolu nad vama i vašim ličnim životom pod izgovorom da je u pitanju zajednički interes.

Ali umesto prava na prigovor može poslužiti obrazac za preuzimanje odgovornosti lekara za vakcinaciju. Ako on odbija svoju odgovornost, nema prava da je nameće vama. On je dužan da bude odgovoran za ono što radi.

 

 

Član 25

Svaki građanin ima pravo da zdravstvenu zaštitu ostvaruje uz poštovanje najvišeg mogućeg standarda ljudskih prava i vrednosti, odnosno ima pravo na fizički i psihički integritet i na bezbednost njegove ličnosti, kao i na uvažavanje njegovih moralnih, kulturnih, religijskih i filozofskih ubeđenja.

(Nešto slično piše i u Ustavu Republike Srbije.)

 

Odbijanje vakcinacije je vaše ljudsko pravo u okviru zdravstvene zaštite i tražite njegovo poštovanje, vi time štitite fizički i psihički integritet i svoju bezbednost i tražite uvažavanje svojih uverenja - jer se pozivate ne nesporne činjenice i statistike da su vakcinisana deca sve više i više bolesna od autoimunih bolesti. To nije samo vaše moralno, filozofsko ili religijsko uverenje, koje zakon (još uvek) štiti, a koje se može zasnivati na apstraktnim verovanjima i nekoj srednjovekovnoj religijskoj etici, ili ličnim hirovima, već ubeđenje koje se zasniva na činjeničnom stanju i naučnim dokazima o štetnosti vakcina.

 

Kada vam kažu da morate da vakcinišete dete, odgovorite da tražite poštovanje najviših mogućih standarda u ostvarivanju vaše (detetove) zdravstvene zaštite, a to znači da se tačno ispita sadržaj vakcine ('leka') jer ne verujete proizvođaču kome je materijalni interes u bolesti, a ne u zdravlju ljudi, i ako sadrže išta štetno (a štetan je i najmanji trag teških metala i genetskih modifikatora) da imate pravo na zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta i bezbednost deteta, i da je vaše moralno, kulturno, religijsko i filozofsko ubeđenje da su vakcine štetne.

 

 

Kada vam kažu da je sve u vezi neželjenih posledica vakcinacije regulisano u Pravilniku o imunizaciji gde postoji član 58. koji obrazlaže 'prijavu neželjenih reakcija posle imunizacije' - pitajte ih zašto ni jedan jedini put nije službeno priznata povezanost vakcine sa teškim neželjenim posledicama. Možda zato što u tom članu lepo stoji na samom početku da se prijava može pokrenuti samo ako se neželjena reakcija može povezati sa primenom imunobiološkog preparata,  a tu povezanost (i pokretanje celog postupka) utvrđuje lekar koji je u celom svom školovanju imao samo jedno predavanje o vakcinaciji, i koji uopšte ne zna tačan sastav vakcina i njihovo tačno dejstvo - i koji vas je prethodno ubeđivao da morate da vakcinišete dete. 

 

Svedočenje lekara o tome da se štetna dejstva vakcina nikada ne priznaju

 

Posle svega ovoga, jedini način da ospore vaše pravo da odbijete vakcinaciju jeste da dokažu da ste mentalno poremećeni i da stoga ne možete ispravno da rasuđujete.

Ukoliko već niste zaista mentalno poremećeni i nemate takvu dijagnozu, to će im biti teško da dokažu.

Tu bi dijagnozu morali prvo vama da daju pre nego što vam vakcinišu dete.

 

Ako sada izbrišu i član 25. ukinuće i sva vaša ljudska prava po pitanju zdravstvene zaštite.

Posle toga znate i sami šta treba da radite sa tim diktatorima.

 

************************************

 

 

 

 

U novom Zakonu nigde ne stoji da je vakcinacija obavezna, samo se podrazumeva pod nekim preventivnim merama. To se može iskoristiti sa argumentom da se radi o nagađanju budućeg stanja, a ne lečenju postojećeg.

 

 

 

Iako postoji opasnost da čitajući ovaj sajt zakonodavci promene još nešto u zakonu, moramo skrenuti pažnju na rupu u Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koja se može iskoristiti.

9) Imunizacija i hemioprofilaksa Član 25

Imunizacija se vrši vakcinama (u daljem tekstu: vakcinacija) i specifičnim imunoglobulinima.

Vakcinacija je obavezna protiv:

1) tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih boginja, rubeole, zaušaka, virusnog hepatitisa "B" i oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa "B" - za lica određenog uzrasta;

2) hepatitisa "B", besnila i tetanusa - za lica izložena povećanim rizicima od obolevanja od tih bolesti;

3) gripa, oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa "B", streptokokusom pneumonije i meningokokne bolesti - za određena lica, prema indikacijama;

4) žute groznice, kolere, difterije, meningokokne bolesti i trbušnog tifusa - za lica u međunarodnom saobraćaju koja putuju u zemlje u kojima ima tih bolesti ili u zemlje koje zahtevaju vakcinaciju protiv tih bolesti.

Za sprovođenje obavezne vakcinacije iz st. 2, 3. i 4. ovog člana, nije potreban pismeni pristanak lica, zakonskog zastupnika deteta, odnosno lica lišenog poslovne sposobnosti.

Obavezna vakcinacija iz st. 3. i 4. ovog člana naređuje se aktom ministra, na predlog Instituta za zaštitu zdravlja Srbije.

 

Dakle, samo za bolesti iz tačke 2. 3. i 4. nije potreban pisani pristanak lica, što znači da je za sve bolesti iz tačke 1. potreban.

 

 

U vezi pretnji da se nevakcinisano dete ne može upisati u obdanište ili školu, možete se pozvati na Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) u čijim članovima 2. 22. i 27. jasno stoji da nije dozvoljena bilo kakva diskriminacija u vezi zdravstvenog stanja osobe.

Budući da se na ovaj zakon pozivaju oboleli od HIV/AIDS-a i da je njima, iako su već oboleli od smrtonosne zarazne bolesti, zakonski dozvoljen nesmetan rad sa ljudima, i kažnjiva je svaka njihova diskriminacija, koliko je licemerja potrebno da se to isto pravo zabrani potpuno zdravoj deci? Mnogo manje nego što ga imaju srpski političari i lekari koji zagovaraju ovu diskriminaciju.

 

 

 

************************************

 

Ukratko sve o opasnostima vakcinacije - dr. Slađana Velkov 

 

Potresna ispovijest lijecnice koja je napustila korumpirani medicinski sustav -  cijepljenje je najopasnija medicinska praksa u povijesti klasicne medicine

 

Saveti dr. Slađane Velkov za odbijanje vakcinacije

 

Peticija za ukidanje obavezne vakcinacije u Srbiji 

 

Najbolja odbrana od ovakvih "zakona" je organizovani otpor roditelja kojima su deca rođena zdrava, a odmah nakon vakcinacija postala trajno bolesna. Takvih roditelja je sve više, više nego dovoljno da osnuju političku stranku i dobiju većinu u parlamentu. Vakcinacija može da se odbije i na osnovu verskog ili ideološkog ubeđenja. Osnujte pokret protiv vakcinacije, nešto kao prirodan život, bez otrova, registrujte se, povežite se i sa nekom već postojećom političkom strankom kako bi delovali i sa te strane, i u skupštini. Neke od stranaka se deklarativno bore protiv "bele kuge" u Srbiji, objasnite im odakle ona stvarno potiče da ne bi više pričali gluposti o tome. Vakcine, koka-kola i ostali otrovi u hrani, više su smanjili broj Srba nego svi ratovi zajedno. Na osnovu toga možete tražiti izuzeće od vakcinacije jer u njima nema ničeg osim otrova.
Koliko god oni izmišljali zakone uvek postoje rupe u njima. Stavljate naglasak na to da zakoni treba da služe ljudima, a ne ljudi zakonima. To bi trebalo da bude glavni argument u borbi protiv loših zakona.

Oni svoju strategiju zasnivaju na neinformisanosti i strahu roditelja, na zastrašivanju pojedinaca. Zato treba što više širiti informacije i organizovati se u otporu njihovim lažima. Pojedinačan otpor neće imati uspeha, treba delovati organizovano.

 

 

Suština zakona je da niko ne može na silu da vas leči, a ako niste ni pacijent već zdrava osoba, onda još manje ima pravo da vas "leči" na silu protiv nepostojećih - budućih - pretpostavljenih bolesti.

 

Ako vas i pored potpisivanja izjave prekršajno gone zbog odbijanja vakcinacije, znajte da je utvrđivanje činjeničnog stanja prvi i najvažniji postupak koji prethodi pozivanju na zakon zbog čijeg prekršaja ste pozvani. Sud je dužan da sudi po zakonu na osnovu prethodno utvrđenog činjeničnog stanja. Posao sudije je da uskladi činjenično stanje sa zakonom, ne može niko biti osuđen za kršenje nekog zakona ako činjenice i logika stvari ne odgovaraju realnosti. Ako vam je dete zdravo i bez vakcina, zahtevajte da dete bude lečeno od realnih bolesti i opasnosti, a ne hipotetičkih. Zato ne mogu ni da vas osude za nešto hipotetičko, već samo za realno činjenično stanje, za ono što se dogodilo, a ne za ono što nije. 
Zato se pozovite na sve ove informacije, na činjenice o toksičnosti vakcina, sve većem broju dece obolele od autoimunih bolesti, a koja su vakcinisana. Svoju odbranu takođe zasnujte na tome da po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti niko ne sme da vas izlaže medicinskim ogledima i toksičnim, nepoznatim supstancama bez vašeg pristanka (zato i postoji onaj obrazac koji možete da potpišete ako to odbijate), a to je u suštini vakcinacija. Stoga zatražite da nezavisno telo ispita ceo sadržaj vakcine koja će biti data vama ili vašem detetu, konkretno pakovanje, ne neko drugo, da se ustanovi da li one sadrže teške metale i kancerogene konzervanse. Odbijte bilo kakvo obrazloženje da su već dati sadržaji vakcina, jer po nekom zakonu proizvođači nisu dužni da iznesu ceo sadržaj zbog "poslovne tajne". Takođe ne prihvatajte analize institucija koje su u bilo kakvoj zavisnosti ili vezi sa proizvođačima vakcina i farmaceutskom industrijom, zbog sukoba interesa.
Svaka nezavisna analiza će morati da ustanovi da sve vakcine sadrže teške metale i konzervanse jer se ne proizvode bez njih.

Otvoreno je pitanje samo da li su sve vakcine od istog proizvođača istovetne, da li postoje placebo vakcine, bez takvih supstanci, koje služe za smanjenje broja obolele dece od posledica vakcina, jer bi njihova štetnost bila otkrivena ako bi sve delovale isto i jednako štetno, i za varanje ovakvih analiza; da li će baš one biti upotrebljene za analizu koju tražite.

 

Takođe na sudu možete iskoristiti jedan vrlo jak argument u svoju korist: iznesite sve neželjene nuspojave koje se navode u deklaracijama vakcina, a tu se često opisuju isti simptomi protiv kojih se vakcina i daje, drugi teški poremećaji pa čak i smrt (dobar primer je vitamin K koji se daje novorođenoj deci "protiv krvarenja u mozgu", a koji u opisu neželjenih posledica upravo navodi krvarenje u mozgu kao i smrt - pored toga što ta vakcina izaziva žuticu i višestruko uvećava dobijanje leukemije i raka), i postavite pitanje da li je to bolje od gripa, malih boginja ili zauški koja nevakcinisana deca preleže bez posledica.

 

 

Opis nuspojava je dat u svakom leku/vakcini iz razloga da ne možete da tužite proizvođača ako nastupe neželjene posledice tog leka/vakcine. To znači: "Bili ste upozoreni i sami ste preuzeli rizik".

Zato niko ne može da vas na silu natera da preuzimate rizik i pored izloženih neželjenih posledica.

Činjenica je da lekovi/vakcine imaju neželjena dejstva, i da su ona opisana na deklaraciji samog proizvoda, znači da ne morate da ih uzimate ako ne želite. Nijedan drugi zakon nije jači od tog vašeg prava, a to potvrđuje i Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

 

Ako sam proizvođač vakcina ne može da vam garantuje bezbednost i učinkovitost vakcine, u tolikoj meri da i država mora da ga štiti zakonom tako da ne može biti tužen zbog negativnog delovanja vakcine (kao što je slučaj u Americi i drugde), koliko je licemerja i dvostrukih standarda potrebno pa da običan građanin bude nateran zakonom da prima te iste vakcine?!

I to bi mogao biti dobar argument na sudu - pored činjenice da u svetu ne postoji nijedan verodostojan naučni dokaz da su vakcine delotvorne i neškodljive.

 

Zapravo, cela priča o 'nuspojavama' ili 'neželjenim dejstvima leka' je još jedna velika prevara javnosti i izvrtanje činjenica.

Ne postoje nikakve nuspojave ni neželjene pojave kod lekova i vakcina.

Svaki lek i vakcina je to što jeste i deluje tako kako deluje. Navođenje nuspojava je samo formalnost sa kojom se skriva kompletno delovanje leka, razdvaja se ono što je poželjno od onoga što je nepoželjno.

Zapravo svi alopatski lekovi su po definiciji otrovi, kao takvi su zakonski regulisani. Svaki alopatski lek izaziva neki poremećaj u organizmu, (potiskuje bolest u neki drugi oblik, a ne leči uzrok) nešto što samo telo nikada ne bi činilo, jer je živa i svesna celina savršeno stvorena da samu sebe održava i isceljuje. Vakcine su po svom sadržaju kompletni otrovi i ništa drugo do otrovi.

 

 

Na sudu izbegavajte svaku raspravu o vakcinaciji i "imunizaciji", da li je ona potrebna ili ne, da li je vi želite ili ne, jer je država zbog svih ovde iznetih činjenica prinuđena da celu stvar gradi na izvrtanju činjenica, a tih izvrtanja ima nekoliko.

Prvo izvrtanje činjenica odnosi se na priču o "obaveznoj imunizaciji" dok je pravi problem da li imunizacija kao takva uopšte postoji, sa čime se sprovodi, sa otrovima i teškim metalima koje sadrže sve vakcine. Sam pojam "imunizacija" se u ovom slučaju dovodi u sumnju, roditelj ima pravo da ga dovede u pitanje jer postoje mnogi dokazi koji ga osporavaju.

Drugo izvrtanje činjenica odnosi se na "brigu o detetu". Ako je dete zdravo i ima zdrave uslove za život onda ne može nikako biti dovedena u pitanje roditeljska briga o zdravlju deteta, pogotovu ne na osnovu proricanja budućih bolesti koje još ne postoje. Briga o detetu podrazumeva mnogo radnji 24 časa svakog dana od njegovog rođenja, a vakcinacija predstavlja u svemu tome samo jedan birokratski detalj koji je nametnula država. Ne može se zbog tog birokratskog detalja dovesti u pitanje celokupna briga o detetu. Tim pre što je za brigu o detetu pre svega odgovoran i zadužen roditelj, a ne država. Ako država ima veće pravo na brigu o detetu onda je to diktatura u kojoj su pogažena ustavom zagarantovana ljudska prava i slobode.

Takođe se radi o izvrtanju činjenice kada se tvrdi da odbijanje vakcinacije predstavlja zanemarivanje brige o zdravlju deteta. Odbijanje vakcinacije od strane roditelja zasniva se na brizi o zdravlju deteta, a ne na zanemarivanju zdravlja. Ta briga se u slučaju vakcinacije svodi na sumnju u sadržaj vakcina i na njihovo dejstvo. Sadržaj vakcina i njihovo tačno dejstvo su nepoznati i lekarima i tužiocima i zakonodavcu koji je doneo Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Time je pogažena i medicinska struka i naučna metoda. Roditelji samo traže zaštitu medicinske struke i naučne dokaze pre vakcinisanja svoga deteta. Ako država to ne može da im obezbedi onda nema prava da traži prisilnu vakcinaciju.

Takođe je izvrtanje činjenica da je samim dolaskom na sud zbog vakcinacije roditelj kriv za zanemarivanje deteta - prava istina je poražavajuća činjenica da roditelj mora na sudu da brani zdravlje svoga deteta protiv države.

 

Na sudskoj raspravi samo zatražite da se utvrdi činjenično stanje, a ono je sledeće: zdravom detetu nameravaju da injekcijom ubrizgaju u telo hemikalije za koje se zna da sadrže vrlo otrovne i štetne sastojke, zbog navodnog sprečavanja budućih bolesti za koje nema nikakvih dokaza da će se pojaviti. Vi to želite da sprečite. Ne mogu da vas osude za nešto hipotetičko, već samo za realno činjenično stanje, za ono što se dogodilo, a ne za ono što nije. Sa druge strane stoji svima dobro poznata činjenica da su lekari povezani sa farmaceutima i da je u materijalnom interesu farmaceutske industrije, proizvođača vakcina, da vakcine proda. Njima je u interesu bolest, a ne zdravlje. Samo je to činjenično stanje.

Sve ostalo je teorija i propaganda, zastrašivanje koje moraju da sprovode po nalogu farmaceutske industrije koja ih ucenjuje sa licencom. Takođe su i sudije, bar na Zapadu, potpuno pod kontrolom farmaceutskih korporacija u čiju korist uvek sude, čak i kada dete umre odmah nakon vakcinacije. Onda osude roditelje za nebrigu. Nije mi poznato koliko je to u praksi kod nas.

Iako se zvanično tvrdi drugačije, interesi farmaceutske industrije i njenog profita u praksi uopšte nisu odvojeni od medicinske struke. 

 

Napomena: ovde je dat Zakon iz Srbije, ali svaka država ga ima u ovakvom ili sličnom obliku. Samo treba pronaći pod kojim članovima se govori isto kao u ovim gore navedenim članovima srpskog Zakona.

 

Treba se pozvati i na Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine:
Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, Službeni glasnik RS br. 12/10 - Međunarodni ugovori.
Ova konvencija ima jaču pravnu snagu od zakona u našoj zemlji, a pošto smo je potpisali mora da se primenjuje.

I Poglavlje, Član 2: "Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili nauke."
II Poglavlje, Pristanak, Član 5. Opšte pravilo: "Zahvat koji se odnosi na zdravlje može se izvršiti samo nakon što je lice na koje se zahvat odnosi o njemu informisano i dalo slobodan pristanak na njega. Tom se licu prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posledicama i rizicima. To lice može slobodno i u bilo koje vreme povući svoj pristanak. "

Ovim se na sudu može odbraniti pravo na izuzeće od obavezne vakcinacije.

 

Takođe se pozovite na Međunarodnu konvenciju o pravima deteta po kojoj možete da odbijete vakcinaciju ukoliko imate osnovanu sumnju da je vakcina štetna po zdravlje deteta.

 

Procedura je takva da lekar o tome da je roditelj odbio da vakciniše dete obaveštava Institut za javno zdravlje, koji tu informaciju prosleđuje nadležnoj zdravstvenoj inspekciji, koja ne može da izriče mandatne kazne, ali može da obavesti sud. Ali roditelj ne može da bude prekršajno kažnjen ni na sudu jer ima pravo da štiti interes deteta. Mandatna kazna koja bi se izrekla roditeljima zbog odbijanja da vakcinišu dete ne postoji. Ukoliko roditelj ima osnovanu sumnju da je vakcinacija štetna po zdravlje deteta, svakako ne može zbog toga snositi posledice - nikakve, pa ni prekršajne, jer ga štiti Međunarodna konvencija o pravima deteta. Prema Ustavu Republike Srbije regulisana je hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata (član 194.) prema kojoj 'zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava', kao i da su 'potvrđeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava deo pravnog poretka Republike Srbije'.

Ovaj novi zakon krši ratifikovane međunarodne konvencije, a u našem sistemu te konvencije, ukoliko su u skladu sa Ustavom, imaju jaču pravnu snagu od zakona. Zato bi svi roditelji koje država bude prekršajno gonila, trebali da povedu zaseban parnični postupak gde bi tužili državu za nezakonito gonjenje i tražili pozamašne odštete, pozivajući se na kršenje ovih konvencija i Ustava. Glavna izmena zakona je u tome da su izbrisali član gde roditelji treba prethodno da daju pristanak na medicinsku meru. Time su sami došli u koliziju sa članom 25. Ustava koji garantuje nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta građana.

Međutim, oni ni do sada nisu taj pristanak tražili, samo su sada sve bolje uvezali da roditelji ne bi mogli da koncipiraju odbranu pred prekršajnim sudovima, a prekršajci su uvek prepisivači. Do sada ne postoji izgrađena sudska praksa kod nas, ali sudeći po hrvatskom pravosuđu, gde su ovakvi progoni počeli pre nas, sve se završavalo na minimalnim kaznama ili sudskim opomenama.

 

 

 

Sažeto uputstvo o izbegavanju vakcinacije

 

 

 

**************************************

Prema savetu predstavnika Ustavnog Suda u Beogradu, svaki roditelj koji želi da odbije vakcinu mora uraditi sledeće:

1. Da potpiše dokument (obrazac prema Zakonu o Pravima Pacijenta - član 11 i član 17), u kome se lekar štiti od bilo kakve odgovornosti ukoliko se detetu nešto desi jer nije primilo vakcinu (naravno da detetu neće biti ništa).

2. Ukoliko i pored svega ovoga sudija za prekršaje osudi novčanom kaznom roditelja, onog momenta kada pismeno rešenje stigne do vas, kaznu ne plaćate već odmah podnosite žalbu Ustavnom Sudu u Beogradu pozivajući se na Ustav Republike Srbije - član 25. koji glasi:  Fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka. (Vakcinacija spada u oglede jer se zasniva na pretpostavci da će se bolest pojaviti u budućnosti.)

 

 

 

Zakon o Pravima Pacijenta - član 11 i član 17
Član 11
Svako ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru.
Član 17
Pacijent koji je sposoban za rasuđivanje, ima pravo da predloženu medicinsku meru odbije, čak i u slučaju kada se njome spašava ili održava njegov život.
Nadležni zdravstveni radnik, dužan je da pacijentu ukaže na posledice njegove odluke o odbijanju predložene medicinske mere, i da o tome od pacijenta zatraži pismenu izjavu koja se mora čuvati u medicinskoj dokumentaciji, a ako pacijent odbije davanje pismene izjave, o tome će sačiniti službenu belešku.
Međunarodna Klasifikacija Bolesti - Svetska Zdravstvena Organizacija
- REVIZIJA 10, KNJIGA 1, ČLAN Z 28 – TAČKE 0 I 1 –
Vakcinacija se može odbiti ne samo radi zdravstvenih razloga, već i zarad ličnog ili verskog ubeđenja.


Ova knjiga objavljena je od strane SZO, a Republika Srbija je član SZO – a, i prihvatila je obaveze koje proizilaze iz tog članstva.

 

 

************************************************************

 

 

Zapravo, u nekim državama koje se smatraju naprednijim od Srbije po pitanju zdravstvene zaštite, Nemačka, Italija, Švajcarska... vakcinacija nije obavezna.

Možda ćemo se i mi izboriti za tu civilizacijsku tekovinu da sami odlučujemo kako ćemo brinuti o sebi, svome telu i o svojoj deci na osnovu svih raspoloživih objektivnih informacija. Sve što je potrebno jeste da informacije budu dostupne i da ljudi mogu sami da odlučuju.

 

************************************************************

 

Zbog čega je u zapadnoevropskim zemljama vakcinacija neobavezna, a u istočnoevropskim obavezna? Kako to da u Nemačkoj ne morate nikome potpisivati ništa i ne morate vakcinisati svoju decu, dok u našim zemljama ljude proganjaju kao kriminalce kada odluče da ne vakcinišu svoju decu?
(I to samo Srbe. Pripadnike etničkih manjina, pre svega Rome, srpski sudovi ne gone zbog nevakcinisanja. Zato što se romska deca uglavnom ne vakcinišu, ona gotovo da i nemaju autoimune bolesti. Imaju ih samo vakcinisana deca.)
 
Zašto postoje dva aršina za jednu istu stvar za različite narode?

 

Zato što je Evropska unija nastala na osnovu nacističkih planova iza kojih su stajali Jezuiti.

 

Evropske zemlje u kojima VAKCINACIJA NIJE OBAVEZNA:
Nemačka, Italija, Holandija, Luksemburg, Velika Britanija, Danska, Irska, Grčka, Španija, Portugalija, Austrija, Finska, Švedska, Norveška, Kipar, Estonija, Latvija, Litvanija, Švajcarska.

Evropske zemlje u kojima je VAKCINACIJA OBAVEZNA:
Srbija, Makedonija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Rumunija.
 

To su zemlje slovenskih naroda.

 

Dakle, još uvek postoje planovi za istrebljenje Slovena.

Sada se sprovode mirnim i hemijskim putem. I dobrovoljnim pristankom roditelja, neobaveštenih mediokriteta.

 

************************************************************

 

 

http://www.novi-svjetski-poredak.com/2014/01/18/izvjesce-iz-1968-zaklade-rockefeller-razvijali-cjepiva-za-sterilizaciju-i-depopulaciju-stanovnistva

 

Izveštaj Rokfelerove fondacije iz 1968 godine o planovima za smanjenje stanovništva putem vakcina

 

Rokfelerova imperija (pod raznim nazivima) stvorila je savremenu farmaceutsku industriju. Njihovi planovi ubačeni su u svaki "lek" koji uzimate. Vakcinacija, i sve laži i mitovi o vakcinama, njihove su tvorevine.

 

************************************************************

 

 

Jedina prava sloboda i zaštita zdravlja čovekova je ona koja proističe iz njega samoga, njegove svesti i volje.

Cela istorija je dokaz da uvek kada je drugi brinuo o čoveku to se loše završavalo po čoveka.

Potrebno je samo informacije učiniti dostupnim i dati slobodu odlučivanja i svaki normalan čovek će ispravno odlučiti.

Ali cela istorija je takođe dokaz da nekome odgovara da čovek ne bude normalan i da tu nenormalnost zapravo održava na sve načine, pa i "brigom o zdravlju".

Kao što bi se imuni sistem deteta sam savršeno razvijao u kontaktu sa spoljnim svetom da mu nije nametnuta nasilna "obuka" vakcinama koja ga samo poremeti, tako bi se i ljudsko zdravlje uopšte savršeno održavalo kada bi se prepustilo slobodnom odlučivanju i objektivnom informisanju, da se ono sistematski ne remeti nasilnom alopatskom medicinom pod kontrolom farmaceutske industrije.

 

 

 

 

 

Todor Jovanović:

O VAKCINAMA I SVIM ASPEKTIMA VAKCINACIJE

Kako se prave, kako deluju i kakav se genocid pokušava sa njima u svetu i u Srbiji

 

Prof. dr Pavel Vorobjev - O vakcinama

 

 

Prof. Dr Željko Poljak, imunolog, o štetnosti vakcina

 

 

Dr Slađana Velkov - Opasnosti i laži vakcinacije

 

Vakcine i autizam - svedočanstvo jednog oca

 

 

 

 

 

Život ili cijepljenje

 

Cjepiva saznajte pravu istinu

Vrlo informativni sajtovi o vakcinama i vakcinaciji

 

 

 

Lekari i epidemiolozi su od svoje farmaceutske industrije nedavno dobili strogo naređenje da nikada ne koriste reč "vakcinacija" već uvek "imunizacija". Zato jer reč "vakcinacija" deluje odviše negativno, naročito u svetlu sve brojnijih i dostupnijih informacija i dokaza da su vakcine nepotrebne i štetne, a i ljudi se instinktivno plaše injekcija. Reč "imunizacija" deluje pozitivnije, zdravije, i njena stalna upotreba ima subliminalnu ulogu: treba da vam sugeriše da je vakcinacija već imunizacija sama po sebi, da je to jedno isto, da se podrazumeva da je vakcinacija zapravo imunizacija i da je zato nepotrebno spominjati vakcinaciju. To se radi po Hitlerovom (tačnije jezuitskom) receptu da stalno ponavljana laž postaje istina, i po Staljinovoj praksi da kaže: "Kao što već znate..." i svi su to morali "već" da znaju kao da se podrazumevalo, inače ode im glava.

 

Ako budete lakomi na te subliminalne poruke i sugestije, igraćete se glavom svoga deteta.

 

 

Svedočenje majke kojoj je dete umrlo od vakcine

 

 

PREGLED NAUČNIH ISTRAŽIVANJA O ŠTETNOSTI VAKCINA

 

 

http://www.vacfacts.info

Sve na jednom mestu o vakcinama

 

 

Poljski naučnici utvrdili da vakcine nikada nisu imale nikakav pozitivan efekat - samo negativan

 

 

*************************************************************************************

 

Glavni i zapravo jedini argument plaćenika farmaceutske industrije u odbrani vakcinacije (koju nazivaju "imunizacijom" kako bi vam sugerisali da vakcinacija apriori donosi imunitet od bolesti) jeste da samo njihova "nauka" dokazuje učinkovitost vakcina dok se roditelji pre svega informišu preko medija i interneta o vakcinama gde nalaze "poluistine i dezinformacije", pa zato sve više odbijaju vakcinisanje svoje dece i tako "ugrožavaju kolektivni imunitet". Takođe uvek ponavljaju iste fraze i mantre o neprikosnovenoj svetosti vakcina koje spasavaju svet (od davno nestalih zaraza, iako danas postoji mnogo više zaraznih bolesti koje i ne spominju), tako da to pokazuje da su instrukcije za svoj rad dobili od istog izvora.

 

O tome je održan "naučni" skup posvećen problemima "imunizacije" u Srbiji.

 

Pitanja na koja ti licemeri na sve načine izbegavaju da odgovore jesu:

Zašto ne postoji nijedno nezavisno naučno istraživanje koje dokazuje delotvornost vakcina, sva su direktno ili indirektno pod kontrolom farmaceutske industrije, (drugi prilog o tome) a sva nezavisna istraživanja dokazuju suprotno, da su vakcine štetne i nedelotvorne?

Zašto su mediji i internet po njima izvori dezinformacija kada sve svetske naučne institucije imaju svoje prezentacije na internetu gde se mogu naći gotovo svi naučni radovi o svemu, pa i o vakcinama?

Da li je internet dobar samo za njih kada ga koriste na svoj način i za svoju edukaciju, a ne i kada prenosi sve ostale informacije koje njima ne ogovaraju?

Da li na ovaj način priznaju da njima ne odgovaraju samo informacije i naučni radovi pojedinaca i institucija koji dokazuju da vakcinacija ne donosi nikakvu imunizaciju već je opasna i štetna, a takvih radova i dokaza je ogroman broj i sve ih je više?

 

Internet nije izvor dezinformacija nego i informacija. Internet je jednostavno samo sredstvo mnogo bržeg prenošenja i širenja svih informacija, koje već postoje, i tačnih i netačnih. On je neutralan, i baš zato je dobar. Kao takvi, internet i mediji mogu da smetaju samo onima koji šire dezinformacije, nikako ne mogu da smetaju onima koji šire tačne informacije.

 

Njima smeta upravo sloboda informisanja koju omogućava internet, a preko koje se danas mnogo brže i bolje vidi i obelodanjuje sve, pa i pitanje štetnosti vakcina. To je ono što se ovde događa i što njima smeta: mnogo veća brzina i sloboda informisanja, a ne "širenje dezinformacija o vakcinama". Ne izmišljaju mediji niti internet da je bolesne dece od autoimunih bolesti u svetu sve više i više i to isključivo među vakcinisanom decom. Oni to samo prenose. To i sami možete da vidite, ta deca su svuda oko vas, iako rođena potpuno zdrava, pala su u bolesno stanje posle neke vakcine pri čemu su "stručnjaci" (oni koji vakcinišu) obavezno ustanovili da to nema veze sa vakcinom, tj. sa njima, i zato ne mogu biti tuženi.

 

Internet im smeta jer mnogo brže i bolje razotkriva upravo njihove laži:

 

Prema rečima Goranke Lončarević, šefice Odeljenja za imunizaciju Instituta „Batut“ na skupu "Vakcinacija dece u Srbiji" održanog 17.12.2014: "Brojna istraživanja u poslednje dve decenije pokazala su da ne postoji razlog za zabrinutost roditelja zbog prisustva žive i nekih aditiva u vakcini, kao i da je davanje više vakcina istovremeno bezbedno. Takođe, nije dokazana ni uzročno-posledična veza MMR vakcine sa nastankom autizma" i "da je imunizacija najbezbednija medicinska intervencija koja je nakon higijenski i mikrobiološki ispravne vode za piće najviše doprinela čovečanstvu".

Sve što je rekla je dokazana laž. Skoro svi naučni autoriteti tvrde i dokazuju da je živa apsolutno štetna i u najmanjim količinama (to je toliko dokazano da je svako ko tvrdi suprotno zreo za krivično gonjenje, ali kada to tvrdi rukovodilac državne institucije za vakcine, onda je jasno u kakvoj ludnici živimo); postoji uzročno-posledična veza između autizma i MMR vakcine jer praktično nema autističnog deteta koje nije vakcinisano sa MMR vakcinom; dr. William Thompson iz Centra za sprečavanje i nadzor bolesti (CDC u USA) javno je svedočio da su njihova istraživanja dokazala da MMR vakcina izaziva autizam ali da su izveštaji za javnost lažirani, a tu su i sudske presude da je vakcina bila uzrok teške bolesti dece i milionska obeštećenja - osim toga, nije dokazano ni suprotno, da MMR ne izaziva autizam; davanje više vakcina odjednom je katastrofalno za organizam i imunitet, gde god se ona ne sprovodi štetnost od vakcina je manja (raspravljalo se u kongresu SAD o tome); ispravna voda za piće je uklonila većinu zaraznih bolesti pre uvođenja vakcinacije, po statističkim informacijama same SZO (WHO). Poseban je slučaj sa vakcinama protiv tuberkuloze i tetanusa. Skoro svaki čovek ima u sebi bakteriju tuberkuloze, ali bolest može da dobije samo padom imuniteta usled loših životnih uslova (vlage i hladnoće). Tetanus je infekcija a ne zarazna bolest, i ne postoji imunitet na tu bolest, onaj ko je preboli ne stiče imunitet. Čemu onda služe vakcine "protiv" tuberkuloze i tetanusa?

Ona je i dalje šefica Odeljenja za imunizaciju Instituta „Batut“.

 

 

U Vojvodini, predvodnici evropeizacije Srbije, počinje se sa sterilizacijom ženske dece sa HPV vakcinom Gardasil i Cervarix.

Iako je jedan od tvoraca te vakcine, Diana Harper izjavila da nije bezbedna i da ne štiti ni od čega, i pored desetine hiljada invalida i smrtnih slučajeva, masovnog protesta roditelja i tužbi protiv kompanija koje proizvode taj otrov, masovnog odbijanja te vakcine svuda u svetu, oni je sad uvaljuju Srbima. Doc. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, kome je sve ovo dobro poznato, priprema "dodatne edukativne mere" prema roditeljima kako bi im objasnio da ipak treba da sterilizuju svoju žensku decu na vreme tom vakcinom.

I on je i dalje direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

 

O štetnosti HPV vakcine svedoče Danski i Japanski lekari i pacijenti - invalidi

 

Pa ni to nije bilo dovoljno:

Nova Gardasilova vakcina protiv HPV ima duplo više aluminijuma - 500 mcg  - prethodna nije imala dovoljno

(Aluminijum je jednako štetan kao i živa. Teški metali nemaju nikakav opravdan razlog da se nađu u vakcinama, osim da nanesu štetu organizmu, a nalaze se u svim vakcinama, čak i pod lažnim nazivima.)

 

 

Najiskrenija u izvrtanju činjenica na ovom propagandnom skupu farmaceuta je predsednica Udruženja „Roditelj“ Dragana Soćanin koja kaže: "Roditelje je lako uplašiti".

Da, zaista je lako, ali taj strah najviše direktno i bezočno koriste upravo farmaceuti da bi ubedili roditelje da pristanu na vakcinaciju, da bi prodali svoje vakcine.

 

Materijalni interes farmaceutske industrije je očigledan u propagandi da su vakcine dobre i neophodne.

Kakav materijalni interes mogu da imaju oni koji tvrde da su štetne?

Očigledno nikakav.

 

 

Ranije su iznosili optužbe da nevakcinisana deca ugrožavaju vakcinisanu, posle duže vremena uspeli su da shvate da time samo potvrđuju da vakcinisana deca uopšte nisu zaštićena vakcinama. Pokušavaju da taj stav opravdavaju podatkom da je samo 85% vakcinisanih i lažima da preostalih 15% već bolesno i da predstavljaju izvor epidemije. Zapravo je tih 15% nevakcinisanih zdravije od 85% vakcinisanih.

U poslednje vreme su se dosetili da kritičare vakcinacije optuže da zapravo rade za farmaceutsku industriju koja na taj način, smanjenjem 'imunizacije stanovništva' tj. procenta vakcinisanosti, želi da poveća bolesti i tako još više zaradi od prodaje lekova.

Koliko će im sada biti potrebno vremena da shvate da svi znaju da oni rade za tu istu farmaceutsku industriju, da primaju honorare za 'medicinska istraživanja' koja su možda nezakoniti eksperimenti nad bolesnicima.

 

 

 

Ova kampanja farmaceutske industrije, koja čak organizuje i udruženja "zabrinutih roditelja", zasniva se, kao i sve prethodne, na prećutnom predstavljanju kritičara vakcinacije kao da su psihopate koji iz pakosti ili obesti žele da deca budu bolesna i da ponovo zavladaju epidemije. Jer njima se materijalni interes ne može pripisati, kao što ga imaju farmaceuti od vakcina. Farmaceuti nemaju nikakve argumente osim da optužuju medije i da se skrivaju iza autoriteta svoga zvanja koji je predimenzioniran, da ponavljaju uvek iste fraze kao mantre obojene prizvukom "naučnog" i da time u suštini zloupotrebljavaju i lažiraju samu nauku i naučni metod, jer otvoreno lažu o svojim dokazima. Zapravo, pravi naučnici su najveći kritičari vakcinacije.

Zato se i vidi da farmaceutima veruju još samo neobavešteni mediokriteti i slepi podanici autoriteta. Svako ko kritički razmišlja ne veruje im ništa.

U ovakvim kampanjama farmaceuta nikada se ne spominje da su najveći kritičari vakcinacije, i izvori informacija o štetnosti vakcina, upravo pedijatri, lekari, naučnici i naučne institucije, kao i sve veći broj unesrećenih roditelja.

Zapravo, svi oni se na ovakvim skupovima farmaceutskih plaćenika prećutno i indirektno (naravno da ne smeju otvoreno) prikazuju kao internet manijaci koji nemaju druga posla nego da obmanjuju javnost u vezi tako važne stvari kao što je zdravlje dece.

Time naravno, vređaju vašu inteligenciju, ali to mogu samo zato što ih niko ne sprečava u tome.

Na kraju, oni ne rade ništa drugo do ono što im vi dozvoljavate da rade na taj način što ne radite ono što treba da uradite.

 

 

 

Skupština Srbije sprema genocid nad svojim narodom

Vakcinacija uskoro obavezna u Srbiji

Spremaju se da uklone "rupe" u zakonu koje su omogućavale izbegavanje vakcinisanje dece, iako tu "rupu" čini Međunarodna konvencija o pravima deteta po kojoj možete da odbijete vakcinaciju ukoliko imate osnovanu sumnju da je vakcina štetna po zdravlje deteta - i ona je važnija od lokalnih zakona.

 

"Agresivni antivakcinacijski lobi" o kome govore, nisu neke internet psihopate koje zlonamerno "šire dezinformacije", već ga sačinjavaju roditelji pomrle i obogaljene dece od vakcina, sve brojniji svetski stručnjaci i naučnici, a pomažu im statistike same SZO koje jasno pokazuju bezvrednost vakcina, jer su te davno iskorenjene bolesti nestale pre uvođenja vakcinacije, a njihov jedini učinak je u enormnom povećanju bolesne dece. Takođe im podršku daju nevakcinisana deca koja su statistički više od deset puta zdravija od vakcinisane (ako žive u dobrim zdravstvenim i životnim uslovima).

 

Daleko agresivniji vakcinacijski lobi uopšte ne spominju, a iza njega stoji cela farmaceutska mafija i milijarde dolara zarade od vakcina.

Ko će biti jači?

Oni imaju mnogo novca da plate političare da donose ovakve zakone koji samo njima odgovaraju, a vas koji imate bolesnu decu sve je više i više.

 

 

 

Poslanik u Skupštini Srbije, Aleksandar Radojević, lekar, svedoči na skupštinskom odboru o svojoj dugogodišnjoj praksi lečenja ljudi od tuberkuloze, i kaže da je 90 procenata njegovih pacijenata obolelih od tuberkuloze, već bilo uredno vakcinisano protiv tuberkuloze. On sam kaže u skupštini da im vakcina nije pomogla. Ali nakon toga se i dalje zalaže za obaveznu vakcinaciju. To ne znači da je on licemeran ili retardiran, nego da je strogo kontrolisan i prinuđen da iznosi takve kontradiktorne i besmislene izjave, jer izgubio bi dozvolu za rad kada bi otvoreno izjavio da su vakcine nedelotvorne i stoga nepotrebne. Ništa što ne deluje u 90 procenata slučajeva ne bi bilo prihvaćeno kao delotvorno ni u jednoj nauci niti struci. Samo u medicini koju vodi farmaceutska mafija to biva bespogovorno prihvaćeno. Ovo je ujedno dokaz da to nije samo problem medicine već cele politike, da farmaceutska mafija otvoreno diriguje skupštinom.

To dokazuje i predsednica Odbora Skupštine Srbije za zdravlje i porodicu Slavica Đukić Dejanović koja u gornjem snimku sa skupštinskog odbora odgovara Aleksandru Radojeviću da njegovo izlaganje nema veze da temom, iako je tema upravo vakcinacija, a zatim frenetično deklamuje da "nema dokaza da MMR vakcina izaziva autizam" iako u svetu postoji sve više i više naučnih dokaza da MMR izaziva autizam, dokazi su i kod samih proizvođača vakcina koji su morali da ih dostave sudu, na osnovu kojih je više sudova u svetu donelo presude u korist roditelja koji su optužili MMR vakcinu za autizam svoje dece.

Da je MMR vakcina uzročnik autizma naučno je dokazao i Dr. Andrew Wakefield i upravo zato je pokrenuta medijska hajka protiv njega. Iako su sudovi kasnije presudili u korist oštećenih od autizma zbog MMR vakcine, što su priznali i proizvođači vakcina, naši "stručnjaci" i dalje kao papagaji ponavljaju medijsku hajku protiv Wakefield-a u potpunosti pokrenutu i vođenu od farmaceutske mafije za koju rade.

Njih dokazi i argumenti ne interesuju, jer i ne znaju šta je to.  

 

 

SKUPŠTINA SRBIJE JE IZGLASALA PROMENU ZAKONA O VAKCINACIJI

s kojim je sebe dovela do apsurda:

na osnovu teorijske pretpostavke o budućim bolestima stvoren je mit o neophodnosti "imunizacije" stanovništva koji se zasniva na dokazanim lažima o korisnosti vakcina, na lažima da su vakcine sprečile masovne bolesti, a koje opovrgavaju sami statistički podaci, i na osnovu tog mita i te laži stvoren je zakon o "imunizaciji";

sa druge strane potpuno se prenebregava činjenica da je sadržaj vakcina problem, a ne to da li se postigla "kolektivna imunizacija" ili ne, sadržaj vakcina je nepoznat i lekarima koji je daju i preporučuju pacijentima i poslanicima koji su zakonom prisilili građane da se vakcinišu. Sadržaj je "poslovna tajna" kompanije koja je proizvodi, a na deklaraciji se nikada ne navodi ceo sadržaj. Takođe postoji sumnja da sadržaji istih vakcina nije isti u svim pakovanjima, da neki primerci imaju više teških metala, a neki manje. To je učinjeno da bi se smanjio procenat obolelih odmah posle vakcinacije, i da ne bude očigledno da su vakcine uzročnici autoimunih i drugih bolesti.

 

Dakle, zakonom su naterali građane da primaju supstance čiji sadržaj im uopšte nije poznat, ali čije štetne efekte pokazuju statistički podaci svih zemalja: ogroman porast obolelih od autoimunih bolesti samo kod vakcinisanih.

Apstraktni i lažni propisi o "imunizaciji stanovništva" postali su pravno važniji od konkretne činjenice da se zdravom detetu daje koktel otrova nepoznatog sadržaja.

Povrh svega toga ako odbijete vakcinaciju, socijalni radnici će doneti rešenje da zanemarujete razvoj deteta - iako je ono potpuno zdravo i bez vakcine.

 

Ovim činom su svi poslanici zaslužili sudsko gonjenje, a ne samo poraz na sledećim izborima.

 

 

 

 

PROTEST RODITELJA PROTIV OBAVEZNE VAKCINACIJE

Beograd, 5 april 2015.

 

Režimski mediji su potpuno ignorisali ovaj protest, verovatno zato jer nisu mogli da ga predstave svojoj manipulisanoj javnosti kao skup "antivankcinacijskog lobija" jer su na skupu bili samo zabrinuti roditelji koji postavljaju logična, naučno utemeljena i opravdana pitanja.

 

 

Građanska inicijativa za neobaveznu vakcinaciju

 

Link YouTube

 

*************************************************************************************

 

DNK VAKCINE I GENOCID

 

 

U Srbiji je od januara 2015 obavezna petovalentna vakcina Pentaksim (Pentaxim) ili Infanriks (Infanrix) "protiv" difterije, tetanusa, pertusis, hemofilus influence B (HIB) i dečije paralize, bolesti koje ili ne postoje jer su iskorenjene savremenim higijenskim standardima, ili postoje samo u rizičnim grupama odraslih.

Reč je o rekombinantnoj DNK vakcini, a one deluju kao klaster bombe u organizmu jer pogađaju svaku ćeliju u telu i narušavaju osnovnu biologiju organizma.

Mitohondrije su energetske bakterije sposobne da pomoću kiseonika otvaraju molekule šećera. Kada se monoatomski vodonik iz ovih molekularnih veza oslobađa i rekombinuje stvara se bioenergija. Zato naučnici za ove bakterije kažu da su energetske baterije našeg organizma. Mitohondrije su tako zahvaljujući višku energije koju stvaraju bile sposobne da sebi naprave proteinske “kućice”, a kada se nekoliko miliona ili milijardi ili čak triliona mitohondrija energetski udruži u veliku koloniju, one mogu da stvaraju složene žive organizme. Ljudsko telo je samo jedna takva simbioza sastavljena od nekoliko desetina triliona mitohondrija.

Mi imamo dve DNK šifre. Jedna je mitohondrijska DNK po kojoj mitohondrije obnavljaju same sebe, a druga je ćelijska DNK (koja se nalazi u jedru svake ćelije) i to je šifra za pravljenje mitohondrijinih “kućica”, koje mi vidimo kao ćelije našeg tela. Od njih su sačinjena naša tkiva i naši organi i to njihovim kopiranjem i umnožavanjem.

Ukoliko bi se korišćenjem fenomena internalize malo promenio ovaj mitohondrijski DNK, ove bakterije bi verovatno pravile istu strukturu kućice, jer se shema za njihovo pravljenje nalazi u jedru, ali sama mitohondrija ne bi funkcionisala isto kao sa svojim originalnim mitohondrijskim DNK, odnosno ne bi imala isti potencijal za stvaranje bioenergije.

 

Naučno je utvrđeno da autistične osobe imaju poremećenu funkciju mitohondrija.

 

Sa DNK vakcinama sve ćelije se kontaminiraju mikopazmom koja im uništava ćelijske membrane preko genetski modifikovanih DNK vakcina korišćenjem fenomena internalize, i tako dolazi do promene mitohondrijskog DNK kod primaoca vakcine, pri čemu je kao vektor korišćen neki životinjski plazmid modifikovan da bude srodan sa ljudskim mitohondrijskim DNK i konzervisan u petovalentnoj vakcini. Ako su mitohondrije energetski oslabljene (ubacivanjem parčeta DNK neke druge vrste čije mitohondrije proizvode manje energije) onda ono prvo što opadne u organizmu je energija potrebna za funkcionisanje ljudskog mozga. A mozak je posle srca najveći potrošač bioenergije, pa sami tim i kiseonika. Tako nastaje autizam. Nova istraživanja autizma sve više pokazuju da mitohondrije kod autistične dece proizvode daleko manje energije i da im se čak i mozak strukturno razlikuje. Upravo zbog manjka bioenergije ova deca nemaju potencijal za rad mozga koji je karakterističan za ljudsku vrstu.

 

Genetski modifikovana DNK vakcina ide daleko izvan delovanja svih ostalih štetnih sastojaka u vakcinama. Ona čini nešto sasvim novo u istoriji čovečanstva, nešto mnogo rudimentarnije, nešto što se tiče same suštine života. Ona skrembluje (šifruje) sam ljudski genetski kod i to sa patogenim ili neadekvatnim DNK.

 

Od 1. januara 2015. to će postati obavezno u Srbiji.

Naravno, kod onih u EU koji su nam nametnuli tu obavezu to nije obavezno.

 

*************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Deca kojima je zdravlje teško narušeno od vakcinacije, mogu da se oporave.

To je moguće pre svega čišćenjem organizma od teških metala i drugih toksina.

 

EDTA terapija

 

Svedočenje o oporavku od autizma čišćenjem organizma od teških metala

 

 

 

ZEOLIT

 

pomaže u čišćenju organizma od teških metala i drugih toksina

 

NARUČIVANJE ZEOLITAa

 

 

 

 

Vitamin C

Pomaže u saniranju štetnih dejstava vakcina

 

 

 

Korijander (Coriandrum sativum)

Nedavno je pronađeno da je korijander jedan od najmoćnijih kelata u prirodi.

Nakon mnogih istraživanja potvrđeno je da korijander efikasno uklanja živu i mnoge druge teške metale iz organizma.

Korijander je jedan od najmoćnijih i najjeftinijih načina da se očistite od otrova.

 

Kako koristiti korijander?

Dodajte korijander u vaš jelovnik: stavite ga u salatu ili jelo od povrća.

Ili napravite pastu od korijandera:

1 češanj belog luka

½ čaše badema ili indijskih oraha

1 čaša lišća svežeg korijandera

2 kašike limunovog soka

6 kašika maslinovog ulja

morska so

PRIPREMA: Korijander i ulje dobro sameljite u blenderu. Dodajte ostale sastojke i meljite dok ne dobijete glatku smesu. Ukoliko je potrebno, dolijte malo vode. Može se konzumirati svakodnevno kao namaz na komadu integralnog hleba ili kao prilog jelima.

 

 

HLOROFIL

 

Hlorofil je zeleni pigment, koji sadrže zelene biljke - zeleno povrće, voće i alge. Hlorofil ima mnoge dobrobiti za zdravlje, a posebno je poznat kao čistač organizma. To je zato što je hlorofil jedan od najvažnijih kelata u prirodi.

 

 

Sve je više roditelja koji svedoče da  je i autizam - jedan od najčešćih poremećaja zdravlja zbog vakcina - moguće potpuno izlečiti

 

Kerri Rivera: Kako izlečiti simptome autizma sa MMS

 

Dr. Andreas Kalcker - Kako se autizam leči pomoću MMS-a

 

http://cdautism.org

 

 

 

PRILOZI O LEČENJU AUTIZMA POMOĆU MMS-a

 

 

MMS ili aktivni kiseonik snažno čisti organizam i time pomaže obnovu imunog sistema i ozdravljenje.

 

 

Stručno objašnjenje šta je MMS od strane lekara koji ga primenjuje u lečenju

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

 

(16.6.2017)

U osnovi prevare oko vakcina nalazi se laž o virusima

 

Virus nije živa stvar - nema jezgro, nema ni respiratorni, ni cirkulatorni ni digestivni sistem. Virusi su otpadni proteinski proizvodi u rastvoru. Virusi su samo rastvori za detoksifikaciju organizma. Kao sapun.

Kada u telo unosimo "hranu" koja nije organskog porekla, kuvanu, mrtvu hranu, punu hemije, aditiva, pesticida, i neorganskih minerala, naše telo postaje toksično. Ono ima sposobnost da se čisti samo od sebe. Za to služe bakterije. One dnevno jedu otpad u našem telu koji je 50 puta veći od njihove težine, a proizvode otpad 1-3%. Kao kada bi čovek pojeo 23 kg hrane dnevno i sledećeg dana od toga imao 1-3 kg fekalija. Toliko su bakterije dobri čistači.

Kada je otrov u našim telima toliko veliki da bakterije ne mogu da ga pojedu i uklone, onda
naše telo stvara viruse, tj rastvore koji se bore sa tim toksinom. To su virusi. To je grip. Prehlada je bakterijska detoksifikacija, proces čišćenja.

Naše telo ima sposobnost da stvori 300.000 različitih virusa koji su specifični za specifična tkiva u određenoj ćeliji tako da se integritet ćelije ne poremeti, da ćelija ne umre. Vurusi služe jednom telu i zato ne mogu da prelaze u drugo telo, niti u telo druge vrste. Jedini način da se neko zarazi od bilo kog virusa, od ptičijeg ili svinjskog gripa, jeste vakcinacija, da se veštačkim putem ubrziga u telo.
Svi prirodni virusi su dobri virusi, oni su odgovor tela na biološke procese.
Ljudi stradaju samo od veštaćki stvorenih i veštački unetih virusa u telo.
1976 godine umrlo je 2300 ljudi u roku od 2 nedelje koji su primili vakcinu protiv svinjskog gripa. Pre vakcine nisu imali grip, a onda kada su primili vakcinu dobili su svinjski grip.
Vakcinacija je jedini način da ljusko biće može da dobije ptičiji ili svinjski grip.
Viruse proizvode naše ćelije u celovitoj formi. Ako ljudska ćelija kreira virus (kao odgovor na toksine radi čisćenja), to se onda može dogoditi samo unutar ljudskog tela, ili u epruveti gde ima ljudskih ćelija.

Naše telo i tkiva u njemu, moraju da se čiste na određeni period vremena. Taj period je kod nekoga 6 meseci a kod nekoga 7 godina, zavisi koliko je toksično telo. Kada telo ne moze da iskoristi bakterije, ono ce napraviti rastvor, odnosno virus, koje će to tkivo da očisti na svake dve godine, 3 ili 6 meseci.

Prema tome, jedini način da ljudi dobiju svinjski grip je taj što se uzme tkivo svinje, koje je raslo u toksičnom okruženju, i onda ćelije svinje kreiraju virus da bi mogle da se očiste, i takav virus se ubrizga u ljudsko telo.
Tada nastaje problem jer sada u našem telu postoji novo strano telo, virus koga nije proizvelo naše telo. Tako dolazi do Gijen-Bareovog sindroma i anafilaktičkog šoka (od koga je na ovaj način 50 miliona ljudi ubijeno od vakcine gripa koja je proizvedena 1918. godine).
Jedino sto treba da uradite da bi se izborili sa svinjskim gripom (ili nekim drugim gripom) jeste da nikada ne primite vakcinu.
Vakcine su otrov.

 

ISTINE I LAŽI O VIRUSIMA

 

Virusi i bakterije ne ulaze u naš organizam spolja i ne napadaju nas. Oni nastaju svuda, i u našem organizmu, iz protita (mikrozime ili somatidi) kao i sve druge ćelije i učestvuju u njegovom radu. Zahvaljujući istim protitima oni i nestaju, kao što se i sve druge ćelije razlažu (trule) a o tome odlučuje imunitet.

Stanje organizma presudno odlučuje da li će se neki virusi pojaviti u telu i kako će delovati. Dokaz za to je sav životinjski svet koji zdravo živi u vrlo "nehigijenskim uslovima" prepunim bakterija i virusa. I pored takvih uslova životinje gotovo nikada nisu bolesne samo zato što im je organizam ispravan jer se hrane prirodnom i odgovarajućom hranom, i nemaju farmaceutsku industriju da ih "leči", ako se ponekad i razbole lako se izleče travama.

 

Virusi uopšte ne prenose bolesti. Oni samo prenose informacije o životnim procesima.

Biološka struktura koja bi učinila bilo šta negativno još nije viđena. Destruktivan život nije moguć. Osnova biološkog života je zajedništvo, simbioza i tu nema mesta za rat i destrukciju. Rat i destrukcija u biološkom svetu su samo izmišljotine bolesnih mozgova.

 

Svi oblici života su zapravo simbioza ćelija, skup manjih organizama koji se udruženi u veću celinu ponašaju kao novi veći organizam. Atomi se udružuju u molekule i ćelije koje se opet udružuju u veće organizme. I to je tako od najmanjih oblika do našeg tela, koje je takođe samo jedan simbiotički skup ćelija koji se ponaša kao celina.

Neke ćelije se ne kreću jer zavise od organizma kome pripadaju.

Neke mogu da se nezavisno kreću i tim kretanjem učestvuju u razmeni energije, informacija i samog života.

One se nazivaju 'virusima'.

Ima ih svuda oko nas i u nama. U jednom litru morske vode, na primer, ima oko 100 miliona virusa.

Svakako da postoje štetni virusi, to su oni koji postaju opasni kada nisu tamo gde bi po svojoj prirodi trebalo da budu. Njihov rad priroda reguliše imunitetom.

Ali ne postoji nijedan direktan dokaz da takvi 'virusi' izazivaju velike zaraze i katastrofalne epidemije. Takav dokaz i ne može da postoji jer čovečanstvo ne bi postojalo da je to istina - a verovatno ni oni hibridi od neljudi koji proizvode epidemije veštački stvarajući opasne viruse koji bi mogli da ugroze čovečanstvo, a preko svojih institucija nam diktiraju šta je 'nauka' i šta su 'virusi'.

Svi takvi 'dokazi' postoje samo na osnovu dogovora onih koji ih proizvode.

Niko nije video ni izdvojio viruse HIV/AIDS ni H5N1. Oni postoje samo na osnovu koncenzusa o tome da postoje.

Takvi 'dokazi' su izvedeni posredno na osnovu indirektnih pojava namerno izazvanih u laboratorijama postupcima koji nemaju veze sa samom bolešću. Jednostavno se učini sve da se dobije željeni rezultat i 'dokaz'. I nijedan takav 'dokaz' nije u svim svojim elementima dostupan javnosti i nezavisno proveren. Samo je nametnut javnosti preko vodećih medicinskih institucija kojima rukovode isti oni koji sprovode istraživanja, i to se a priori prihvata kao tačna i dokazana stvar.

 

O virusima - ukratko i poučno

 

 

Dokaz o postojanju virusa mora da sadrži tačan opis (proceduru) kako je izolovan, odakle je uzet, datum kada je to urađeno i u kojim uslovima, fotografiju preko elektronskog mikroskopa izolovanog virusa i sve to treba da bude objavljeno u relevantnoj publikaciji dostupnoj javnosti.
Ako se smatra da je određeni virus uzročnik bolesti, to znači da se mora tačno navesti ime obolelog od koga je uzet uzorak i opisati postupak kojim je izolovan virus ubačen u eksperimentalnu životinju (sa svim podacima o njoj i njenom prethodnom zdravstvenom stanju) i kako se razvila identična bolest u toj životinji.

Svega toga, verovali ili ne, nema ni u jednoj publikaciji.

Ono što se danas predstavlja u udžbenicima kao izolovan virus zapravo to nije. Sve fotografije "virusa" napravljene su veštački (obavezno sa šiljcima zlokobnog izgleda kao podvodne mine) zbog prevare koju smišljeno sprovode istraživači i medicinski naučnici koji tvrde da su to, što pokazuju slike, izolovani virusi koji izazivaju bolesti.

Virusi ptičijeg gripa ili HIV-a - jednostavno ne postoje i nikada nisu izolovani.

Šta su onda "virusi" koji se prikazuju kao snimci pod elektronskim mikroskopom?

Sve su to okrugle formacije koje svaki molekularni biolog može da prepozna - veštački proizvedene čestice (fragmenti) koji se sastoje od masti i albumina.
To što se u medijima pokazuje kao virus H5N1, HIV i dr. zapravo su  normalni sastavni delovi ćelije (ili čitava ćelija), koji su se u procesu metabolizma našli u fazi unošenja ili iznošenja genske supstance iz ćelije. Ili obične fotomontaže.

 

Sve fotografije novootkrivenih "virusa" u novinske agencije i medicinske udžbenike stižu iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, sa sedištem u Vašingtonu, i koji je pod kontrolom Pentagona.

 

Savezni sud Nemačke potvrdio da ne postoji virus malih boginja

Ista vest u prevodu

 

 

 

Paster i Bešamp

Istorija odnosa Pastera i Bešampa. Cela današnja alopatska, korporativna, farmaceutska medicina bolesti, a ne zdravlja, zasniva se na  prevarama i lažima Pastera koji je izmislio "besnilo" (u stvarnosti to je nervno rastrojstvo životinja zbog parazita kojih ne mogu da se oslobode) i svoju vakcinu protiv "besnila" sa kojom je pobio više ljudi, kao i glavnu teoriju koja je i danas temelj medicine: da su virusi koji lete okolo kao teroristi glavni neprijatelji čovekovi.

I dok Pastera slave kao spasioca čovečanstva, Bešampa, koji je dokazao jednostavnu istinu da sve ćelije i virusi nastaju iz mikrozima (somatida) u telu, i da se od njih razgrađuju - njega degradiraju i potiskuju na sve načine. Te mikrozime se mogu videti pod mikroskopom u živoj krvi. Zato je praksa medicinara da pod mikroskopom posmatraju samo mrtvu i ofarbanu krv da ih ne bi videli. Izgleda da se i obrazovanje lekara zasniva na inteligenciji idiota. Ne može se drugačije kvalifikovati neuviđanje ovako krupne razlike koja postoji između postavki Pastera i Bešampa. Ne vide ono u šta gledaju već samo prihvataju ono što im je rečeno da su videli. Da bi se takvo "obrazovanje" potkrepilo dobijaju lepa zvanja, titule i društveni status kao sveštenici u belom - koja još bolje prihvataju.

 

 

Dr Louis de Brouwer je doktor medicine, specijalista za molekularnu biologiju i homeopatiju. U junu 1990. godine odbranio je doktorsku disertaciju na medicinskom fakultetu Univerziteta Rene Dekart (Pariz) na temu: " Odnos između lekara i društva". Dr L. Brouwer  je potpredsednik Međunarodne lige "Lekara za zabranu vivisekcije" (LIMAV). Član odbora direktora Međunarodnog društva lekara za zaštitu životne sredine (ISDE). Autor je preko 12 naučnih radova.
Najpoznatija djela su mu:
"Rak, genetska fatalnost"
izdavač LDB 1981.
"Trovanje hranom i rak " izdavač "Ancre" 1990.
"Crni dosije sintetičkih lekova " izdavač "Ancre" 1991.
"AIDS: zamračenje razuma", izdavač ATPA / STG AG, Švajcarska, 1993.
"Vakcinacija: medicinska greška veka", izdavač, Louise Courteau 1997.

http://www.amessi.org/Vaccination-erreur-medicale-du,301
 

Louis de Brouwer - Prihvatanje teorija Luja Pastera i metode vakcinacije je najveća naučna greška svih vremena

 

Louis de Brouwer - Farmaceutska i prehrambena mafija

 

 

 

Torsten Engelbrecht i Claus Kiihnlein - delovi iz njihove knjige: "Virus Mania"

Detaljnije o tome kako farmaceutska mafija izmišlja viruse i opasnosti od njih.

 

 

Virusi žive u simbiozi sa organizmom u kome se nalaze i ne prenose nikakve bolesti.

Virusi i bakterije su indikatori, a ne uzročnici bolesti.

Javljaju se tek onda kada je organizam već bolestan. Bolestan organizam ih proizvodi iz somatida. I oni su sastavni deo procesa ozdravljenja.

I tek onda sa bolesnog mogu da se prenesu dalje, u vrlo ograničenoj meri, jer većinom ne mogu da opstanu izvan organizma u kome su nastali. Ako nekako dospeju u novi organizam, od tog organizma će zavisiti da li će on razviti istu bolest ili neće, a ne od samog virusa kao prenosioca.

Svi virusi koji su izazivali velike epidemije i pomore bili su veštački stvoreni sa namerom da to izazovu.

To se i danas radi.

 

 

EBOLA - sredstvo vojne kontrole rudnika dijamanata i nafte

Nigerijska nafta se kontroliše teroristima Boko haram-a koje je stvorila i naoružala vlada SAD. Njihove akcije izazivaju reakcije vojske koja tako jača kako bi lakše suzbila težnju naroda da nigerijska nafta ostane njima, a ne međunarodnim teroristima, tj. korporacijama.

Siera Leone je jedan od najvećih proizvođača dijamanata. Proizvode ih deca i ostali robovi u užasnim uslovima. Poslednjih meseci su u štrajku. Ranije su njihovi štrajkovi rešavani vojnim terorom i ubijanjem radnika. Danas to nije dovoljno i potrebne su međunarodne snage.

U Liberiji su počeli da napadaju radnike Crvenog krsta zbog nasilne vakcinacije i masovne smrti i bolesti koje su vakcinama izazvani. Da bi se to sprečilo jer daje loš primer, potrebne su međunarodne vojne snage.

 

Zato je laboratorijski izmišljena Ebola koja se širi samo među vakcinisanima.

 

 

 

Da bi se razumelo kako je to bilo moguće u ranijim vremenima, treba poznavati pravu istoriju.

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

 

Jedna od najvećih laži o virusima na delu je u vezi side

 

SIDA - istine i laži o HIV / AIDS

 

The other side of AIDS film Robin Scovill-a (prevedeno)

 

23. aprila 1984 g. američka vlada je objavila da je njihov istraživač dr. Robert Galo otkrio uzrok side. Iako nisu predstavljeni nikakvi podaci niti dokazi o njegovoj teoriji, sledećeg dana međunarodni mediji počeli su da izveštavaju o virusu side kao o dokazanoj činjenici. Pomoću koncenzusa medija i podrške vlade svet je slepo prihvatio Galovu pretpostavku o novoj virusnoj zarazi. Danas sve veći broj doktora, istraživača i osoba koje su HIV pozitivne dovodi u pitanje preciznost HIV testova i osporavaju ideju da je HIV uzrok side. Ovaj dokumentarac prikazuje te ljude i njihova svedočenja.
Christine Maggiore, direktorka Alive & Well AIDS Alternatives je HIV pozitivna od 1992 godine. Ona na početku filma kaže: "Od 1992 godine kada sam testirana kao pozitivna na HIV rekli su mi da mi je ostalo 5 do 7 godina života. Osam godina posle živim u savršenom zdravlju bez ikakvih lekova protiv side. Imam zdravog dvogodišnjeg sina, i divan brak sa zdravim suprugom. Za sve to su mi govorili da ne mogu da očekujem. A razlog zbog kojeg to imam danas je taj što nisam sledila uputstva doktora. Sumnjala sam u njih i pozivam vas da se zapitate o onome što su vam rekli o HIV-u i sidi."
 

Nažalost, hiljade drugih nisu imali tu sreću. Test na HIV uopšte ne otkriva nikakav virus, nego se zasniva samo na merenju nekih parametara imuniteta na osnovu kojih se posredno zaključuje da li je neko HIV "pozitivan" ili "negativan". Pošto se imunitet drastično menja kod trudnica, hiljade trudnica je bez ikakvog razloga proglašeno "HIV pozitivnim" i po sili zakona naterane su da se "leče" od side vrlo otrovnim "lekovima" koji uništavaju zdravlje budućeg deteta. Tako se rađaju bolesna i poremećena deca. I ona se po sili zakona moraju lečiti od side koju uopšte nemaju vrlo otrovnim "lekovima". Sva ona ili umiru ili ostaju teški invalidi. Ako roditelji pokušaju da izbegnu to sistematsko ubijanje, deca im se oduzimaju.
To je samo jedna od istina o sidi.

 

Ukratko, istina je sledeća. Prvo, test na sidu se radi tako što se uopšte ne traži nikakav virus side, jer isti nikada nije ni viđen. (Ovde sledi priča za malu decu kako se virus navodno ne može videti jer se mnogo brzo menja, neobjašnjivo brže od svih ostalih virusa koji se takođe menjaju. Ipak su tog fantoma navodno uslikali stručnjaci iz američkog CDC (ko bi drugi) i tu izmišljenu sliku neke kuglice zlokobnog izgleda sa šiljcima prikazuju javnosti i u stručnoj literaturi kao "virus side".) Samo se testom utvrđuju parametri imunog sistema, koji su dogovoreni konsenzusom, i na osnovu njega se indirektno zaključuje da li ste HIV pozitivni ili niste. Druge dve činjenice su sledeće: prvo, postoje hiljade ljudi koji jesu HIV pozitivni a žive potpuno zdravi bez lekova; i drugo, postoje hiljade umrlih "od side" ali svi su umrli do neke druge bolesti koja nastaje drastičnim padom imunog sistema (tuberkuloza i dr.). Niko nije umro od samog virusa side. To su sve činjenice, a ostalo su "teorije zavere".

 

*************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

PSIHIJATRIJA I NJENE PERVERZIJE  

Psihijatrija je oduvek služila za to da vaše reakcije na poremećeno društvo učini društveno prihvatljivim .

 

 

ZLOUOPOTREBE PSIHIJATRIJE U CILJU DEPOPULACIJE STANOVNIŠTVA

 

Čovekova seksualnost, odnosno polnost, direktno je vezana za dve hemisfere mozga. Dokazano je da kada one rade usklađeno onda čovek postiže svoj maksimalni potencijal, čak i parapsihološke moći. Da bi se prave ljudske mogućnosti suzbile, sve se radi na remećenju rada moždanih hemisfera, kao i hipofize koja usklađuje njihov rad i povezuje ih sa višim dimenzijama (kroz trovanje fluorom) - od uništavanja porodice, jer deci su za ispravan razvoj obeju moždanih hemisfera potrebni roditelji oba pola - do promovisanja homoseksualnosti i uništenja polnosti uopšte kroz laži o toleranciji - prema kojoj je netolerantnost izjednačena sa odbranom polne autentičnosti.

 

 

U drevnoj kineskoj Knjizi promene, komentar heksagrama 37, Porodica, kaže: "Kada je otac doista otac, a majka doista majka, onda se porodica nalazi na pravom putu. Kada se porodica nalazi na pravom putu, ceo svet je u savršenom redu."

 

Porodica je osnova društva i sveta. Zato kakva je porodica takvo je i društvo i svet u kome živimo.

Dete samo u svojoj porodici, od majke i oca, može da dobije bezuslovnu ljubav i sigurnost, i to će uvek nositi sa sobom celog života, ma kakav on bio, imaće bar dokaz da bezuslovna ljubav i dobrota postoje na ovom svetu i da su mogući. Tada će umeti da ih prenese na druge i svojim potomcima.

Ako pravu ljubav i dobrotu ljudi ne dobiju kao deca od svojih roditelja, onda će to tražiti celoga života na razne načine, uključujući i one devijantne. Zapravo, ti devijantni načini će se češće izražavati upravo zbog nedostatka ljubavi. Zato se kaže da bez ispravne porodice ni svet ne može da bude ispravan. Zato je ogromna odgovornost na majkama i očevima da čistom ljubavlju odgajaju svoju decu, jer ljubav je jedina prirodna osnova za sve drugo što je ispravno. Ništa drugo ne može da bude  ispravno ako ne počiva na ljubavi.

Ali onim neljudima koji žele da vladaju svetom u interesu je da svet bude nenormalan, jer neljudi ne mogu da vladaju normalnim ljudima. Moraju prvo da ih učine nenormalnima. Normalan čovek uvek vlada sam sobom. Nenormalnim uvek vlada neko drugi.

Zato se čovek čini nenormalnim pre svega razaranjem porodice.

 

 

 

Sve o homoseksualnosti

Svuda u svetu oduvek je bilo 3-5 % homoseksualaca, i to nije bolesna pojava. Jednostavno se može gledati kao na prirodnu pojavu, možda nastalu zato jer je seksualni nagon jak i povremeno nadvladava ostale nagone i razum. Možda tih 5% postoji u prirodi kao ventil za pražnjenje nekontrolisane energije u devijantne oblike. Ali neko je nedavno odlučio da je tih 3-5% malo, da treba da bude 50% ili celih 100% ljudi homoseksualno. Priroda očigledno nije odlučila da 50% ili 100% ljudi bude homoseksualno. To bi bilo protiv prirode i opstanka vrste. To je politička odluka vladara iz senke i njihovih eugeničara iz UN doneta 1969 godine, u kojoj ljudi nisu učestvovali, i zato se protiv nje bune, to su planovi da se smanji ljudska populacija na sve načine, sterilizacijom preko otrova u vakcinama i hrani, kao i rasturanjem tradicionalne porodice, podsticanjem svih perverzija preko masovne kulture, kao i homoseksualnosti. Dakle, podsticanje homoseksualnosti i drugih perverzija je plan UN-a iz 1969 godine. Zato su oni svu težnju stavili na popularisanje homoseksualnosti pod maskom prava i sloboda za sve, na besmisleno lažiranje prirodnih i anatomskih datosti u vezi seksualnosti, kao da ona može da se bira kako kome padne na pamet. Čak i tamo gde je homoseksualna propaganda razotkrivena i zabranjena, kao u Rusiji, ta zabrana se lažno prikazuje u medijima kao da je usmerena protiv samih homoseksualaca, a ne na propagandu homoseksualnosti i seksualizaciju dece preko otvorenog homo-seksualnog vaspitanja.

 

 

 

Ako su homoseksualci oduvek bili manjina (do 3-5 %, neka istraživanja navode samo 1.5%) zašto se njihove manjinske vrednosti i norme nameću većini kao "normalne"? Time se ugrožava većina. Upravo se o tome i radi u celom ovom pitanju oko gej manjina: ne popularizacija njihove ravnopravnosti i sloboda nego popularizacija njihovih vrednosti i nametanje tih vrednosti većini koja ih do sada nije imala.

Planovi nacističkih eugeničara iz Ujedinjenih nacija za smanjenje populacije sadrže i planove sterilizacije preko hemijskih sredstava (Bisphenol A, BPA) i homoseksualizacije društva kao jednog oblika smanjenja i uništenja porodice.

 

Memorandum to Bernard Berelson (President, Population Council) found in "Activities Relevant to the Study of Population Policy for the U.S." 3/11/69 by Frederick S. Jaffe - pregled plana UN o smanjenju populacije iz 1970 godine. Danas se on naziva "Održivi razvoj".

 

Planovi UN o smanjenju populacije

 

 

 

Nasilje prema homoseksualcima je izuzetno malo u društvu, daleko je manje od ostalog nasilja. Verovatno je najmanje od svih drugih oblika nasilja.

Nasilje na gej paradama izazvano je samim paradama. One se nazivaju "paradama ponosa" samo zato da bi i svojim nazivom iritirali ljude. To nasilje je organizovano od strane vlasti pomoću navijačkih bandi koje kontroliše policija i koristi ih prema potrebi, kada je državi potrebno nasilje na ulicama da bi indirektno mogla da uvede neki zakon koji im treba, koji ograničava ljudska prava i slobode, a koji narod inače ne bi prihvatio.

Tada se to nasilje na paradama tumači kao "necivilizovani nedostatak tolerancije" i demokratije, "netrpeljivost i nasilje prema seksualnim manjinama" i da je potrebno povećati toleranciju novim paradama i uvođenjem homo-seksualnog obrazovanja.

Tako se zatvara krug nasilja i urušavanja svih vrednosti društva.

Tako smo dobili udžbenike za decu u kojima se uči da je potpuno svejedno da li će biti "gej" ili "strejt", čime se indirektno stavlja na znanje da je "ok biti gej".

Koristeći namerno izazvano nasilje na gej paradama kao izgovor, plaćenici homoseksualne propagande otvoreno se zalažu za "uklanjanje nekih homofobičnih sadržaja iz udžbenika, za edukaciju nastavnog kadra da na ravnopravan način pristupa svim seksualnim orijentacijama kroz obrazovanje". Njihov pravi cilj nije ni bio na ulicama, nego u školama, njihov cilj je pervertovanje svesti male dece koja još nisu seksualno sazrela. Time se čini nasilje nad dečijim sazrevanjem jer im se ukida pravo na samostalno i prirodno sazrevanje. Prirodno je da se seksualnost razvija prema suprotnom polu, zato što seksualnost kao takva i postoji zbog suprotnog pola (što pokazuje i etimologija reči seks i polnost u svim jezicima). Seksualna orijentacija prema istom polu može biti samo neprirodan izuzetak. Kako i on postoji u prirodi 3-5%, zaslužuje razumevanje i toleranciju, ali njega predstavljati kao prirodnu pojavu koja važi za sve je otvoreno nasilje nad činjenicama i pravima većine, zloupotreba principa tolerancije na koju se pozivaju. Ono što sami predstavljaju kao manjinsko i prava manjine, ne može se predstavljati kao ravnopravno sa većinskim. 

 

Zato je jedino pravo, nenasilno i kulturno rešenje za "parade gej ponosa" sledeće: doneti zakone koji im daju sva prava kao manjinama osim klasičnog braka i usvajanja dece, kao i zakone o zaštiti dece od seksualizacije;  ne pridavati im više nikakav značaj, posebno ne protiviti im se. U vreme održavanja njihove parade neka se sa ulica povuku svi oni koji se ne slažu sa njima, neka paradiraju sami sa sobom na pustim ulicama, a kada završe neka na ulice masovno izađu i istim putem prođu bračni parovi sa svojom decom. Tako će manjina ostati manjina. Samo takav protest treba organizovati.

Svako bučno protivljenje paradama te manjine samo im podiže značaj koji ne zaslužuju. Zapravo, bučni i nasilni protivnici tih parada samo doprinose značaju manjine koja paradira. Negativna propaganda je nekad bolja od pozitivne. To menadžeri znaju, i zato kada pozitivna ne daje rezultate, onda se namerno pokreće negativna.

Takođe je važno da se ne dozvoli da se protiv parada perverzija bore verske institucije, jer to je pitanje ljudske kulture življenja uopšte, a ne neke verske konfesije ili dogme, koja time želi sebe da promoviše. Ne postoji "hrišćanski moral" kao što ne postoji "hrišćanski vazduh". To je univerzalno pitanje ljudskog opstanka i prirodne ravnoteže.

 

 

Sve je to isplanirano od strane onih koji sve drugo planiraju:

Jugoslav Petrušić - Istina i zabluda o gej paradi

 

 

 

 

Britanska moćna elita u VIP lancu pedofilije

Ako još neko sumnja u ovakve zavere, kao i uvek, ubediće ga Britanci.

Pored najviših političara i članova kraljevske familije, i šef MI6, Ser Piter Hajman, bio je član pedofilske organizacije PIE, koja se nije ograničavala samo na "seksualno vaspitanje" dece, kao ove današnje pedofilske organizacije, već je otvoreno razmenjivala materijale o mučenjima i ubijanjima dece, što je oduvek bilo kulminacija seksualnog zadovoljstva svakog pravog pedofila. Sve istrage su stopirane sa vrha vlasti a dokazi uništavani u policiji.

 

Pedofili nastavljaju gde su LGBT stali

Prema memorandumu Ministarstva pravde SAD priprema se promena definicije za još 12 perverzija, među kojima su pedofilija i zoofilija, koje će se legalizovati i kojima će biti uklonjen status bolesti na isti način kako je to učinjeno i homoseksualnosti ranije. LGBT je samo početak. Sve je više vladinih "stručnjaka" koji postepeno uveravaju javnost da je pedofilija takođe samo "seksualna orijentacija", da je to "ljubav prema deci" - kao da ona do sada nije ni postojala pa oni treba da je svetu otkriju na ovakav perverzan način, kao još jedno "pravo na slobodu izražavanja". Udruženja takvih pokreta već postoje i ona otvoreno sprovode dečiju prostituciju. Njihovi sajtovi legalno rade. Svakako, zakonski se još uvek progone pedofili, ali ove promene u korist legalizacije pedofilije se sprovode postepeno jer se zna da bi otpor bio preveliki ako bi se odmah krenulo u te promene. Po malo se doziraju razgovori o tome da bi se ljudi navikavali na tu temu, a pomalo se hapse siledžije dece i o tome se pompezno izveštava. Taktika je u tome da postepeno hapšenja bude sve manje, a otvorenih razgovora o legalizaciji pedofilije sve više. Kada se podsvest javnosti potpuno navikne na "stručne" razgovore o pedofiliji kao o normalnoj stvari, i njena legalizacija će postati normalna stvar. Pri tome nije uopšte važno koliko će ljudi da bude protiv toga, važno je samo prisustvo razgovora o tome, sam taj sadržaj ulazi u podsvest i ljudi se navikavaju na to. Kada se dovoljno naviknu, onda legalizacija može da se pokrene. To podsvesno navikavanje je važno, a ne sadržaj i koliko se ljudi protive. Zapravo i protivljenje ima pozitivnu ulogu navikavanja javnosti na samo prisustvo teme i njeno povećavanje. Kada sama tema postane dovoljno prisutna, onda se lakše i prihvati. Isto se tako radilo i sa LGBT pokretima i pravima.

 

 

 

UNIŠTENJE PORODICE I PRIRODNE POLNOSTI ZAKONSKI SE VEĆ SPROVODI U "NAJNAPREDNIJIM" DRŽAVAMA

 

Irina M.Bergset, kandidat fil.nauka, koordinator međunarodnog pokreta ”Ruske majke” (Russkie materi), koje objedinjuje ruske porodice iz više od 30 zemalja, na konferenciji ”Uništavanje porodice i pola novim svetskim poretkom”, svedočila je 5. oktobra 2013. u Moskvi o ličnoj tragediji nasilnog oduzimanja dvoje dece u Norveškoj zbog njenog prigovora o njihovom otvorenom homoseksualnom vaspitanju u školi.

 

"Ta Druga Ideologija je postrojena na paradigmi ne prirodnog, normalnog, već nekog neprirodnog SOCIJALNOG pola. To jest, ona je postrojena na ideji da pol, ne samo da može da se menja, već se i MENJA isključivo iz nekih čisto socijalni razloga ili socijalnih uloga. Autori te ideje svaki NOVI pol povezuju sa drugim vidom izopačenosti. Prosto govoreći, izopačenici su izbacili ideju da se pol određuje po OBJEKTU sa kojim se ima telesni odnos. Izopačenici su reč ”pol” ZAMENILI "seksualnom orjentacijom".

Ako je izopačenik seksualno orjentisan na decu, to je njegov POL – ”pedofil”. Ako je izopačenik seksualno orjentisan na životinje, to i jeste njegov POL – ”zoofil”. Postoje među izopačenicima oni koji su odmah orjentisani i na decu i na životinje. Takve osobe su sami izopačenici nazvali KVIR (uvrnut, izopačen).

Sada funkciju prevaspitavanja dece u osobe tolerantne na izopačenosti nosi na sebi Zapadno društvo. Na Zapadu su napravljeni specijalni programi u tom pravcu za jasle, obdaništa, škole i univerzitete. Napisana je i odštampana NOVA dečja književnost tolerantna na izpačenosti. Ona je prednaznečena za sve uzraste: od nule do godine, od godine do dve, od dve do četiri, od četiri do šest itd.

U decembru 2012. godine, istaknute feministkinje u Evropskom parlamentu su postavile na glasanje projekat zakona koji zabranjuje svu klasičnu dečju književnost u Evropi. Takva književna inkvizicija samo što nije uvedena…ali, istina, falilo im je nekoliko glasova pri glasanju u Evroparlamentu i svoje prvo vreme su neoinkvizitori izgubili tada. Zato su se u Francuskoj revanširali. Tamo sada potpuno legalno prvaci u školi uče novu prozu: ”Tata nosi haljinu”. Ta knjiga je svojevrsna francuska azbuka homoseksualnosti. Ona priča deci o tome da Maša nije devojčica a Vasja – nije dečak…

O svemu ovome sam prvi put saznala iz pisama Rusa koji žive u Australiji, Švajcarskoj, Novom Zelandu, SAD, Kanadi ili u Evropi. Ruski roditelji u svojim pismima opisuju, sa tačke gledišta ruskog čoveka, varvarske činjenice i pojave savremenog Zapada.

Evo nekoliko kratkih citata iz pisama:

”U Norveškoj deci u jaslama deci čitaju bajke o princu koji se zaljubio u kralja”.
”U Švajcarskoj dečake treba dovoditi u obdanište u haljinama”.
”U Danskoj na banderama stoje oglasi: ”Izdaje se konj radi intimnih odnosa””.
”U Nemačkoj u jednom gradiću radi 10 zoo-bordela”.
”U Americi se sprovode konkursi lepote među transvestitima-dečacima od 6 godina”.
”U Kanadi su legalizovani eksperimenti na deci: sterilizacija, lobotomija”.
”U Švajcarskoj je 30.000 dece oduzeto tradicionalnim roditeljima i već predato jednopolnim”.
” U Norveškoj će se u školskom programu za prvake pojaviti predmet ”incest”.
”U Kanadi je pedofilija – zvanično priznata seksualna orjentacija”.
”2013.god. su u svim školama u Francuskoj zamenili ”dečake” i ”devojčice”.

 

Ja lično sam pobegla iz Norveške čim sam mogla. Ja sam morala da ostavim sve: stan, dom, kola, imovinu i sve lične stvari, stečene u toku 45 godina života. Od dvojice sinova uspela sam da spasim samo JEDNOG SINA. Drugog mog sina sada kriju u šumama Norveške na tajnoj adresi. Tajnoj samo za majku, za mene.

Kako i sledi iz zakona savremene Evrope, tradicionalna majka je danas ”neprijatelj broj jedan” za svako dete. Upravo zato su svi sudovi, uključujući i Viši sud Norveške ustanovili da lišavaju mene, majku, SVIH vidova kontakta sa rođenim sinom, oduzetim u Norveškoj. To jest NETOLERANTNIMA je danas zabranjeno apsolutno sve: prepiska, čestitke, telefonski razgovori, čak i skajp. NETOLERANTNI čak NEMAJU PRAVA ČOVEKA. Nikakva.

Već dve godine nema ni vesti od mog sina. Kada su ga odveli pod cevima pištolja u ZAROBLJENIŠTVO (a to i jeste zarobljeništvo, uvaženi učesnici konferencije), moj Miša je imao samo 4 godine. U tom pedofilnom zarobljeništvu je već dve godine. To jest on sad ima već 6 godina. On je u Norveškoj išao u vrtić, gde su mu vaspitačice-lezbejke čitale bajke o gejevima i transvestitima. A ove godine je krenuo u Norvešku školu. Tamo ga učitelji homoseksualci obučavaju azbuci ljubavi na času pod nazivom ”incest”."


 

SODOMA 

Dokumentarni film ruskog reditelja Arkadija Viktoroviča Mamontova iz 2014. godine pod nazivom ”SODOM”, pre svega razjašnjava različite pristupe, ali i manipulaciju terminom porodica, majka, otac, roditelj: od zapada do istoka, od religije do države. Da li nakon više milenijuma tradicionalnog poimanja porodice, utemeljenog na vrednostima svetskih religija, pre svega Hrišćanstva, čovečanstvo, pod diktaturom zapadnih centara moći, ulazi u fazu novog poimanja drušveno prihvatljivih odnosa? Da li se ponavljaju periodi iz istorije čovečanstva kada su slični društveni tokovi bili i uzroci propasti čitavih civilizacija? Da li će čovečanstvo smoći snage da se usprotivi teroru LGBT lobija koji sprovodi svetski terorista br.1, administracija SAD? Sve o LGBT lobiju, njegovim mehanizmima i uticaju na duhovni i svakodnevni život ljudi.

 

Download filma

 

 

DRUGO LICE HOMOFOBIJE

Američki dokumentarac na istu temu.

Lagalizacija gej brakova se koristi kao rupa za provlačenje homoseksualne propagande deci, iako je to potpuno različita stvar.

Jedno je dati prava i slobode onima koji već jesu homoseksualni, a nešto sasvim drugo sistematski vršiti propagandu nad decom da treba da budu homoseksualci, u nezrelom dobu, kada tek formiraju svest o sebi i nisu polno zreli.

 

Download filma


Zato je najbolji odgovor na problem homoseksualnih prava i sloboda dati im sva prava i slobode osim braka i usvajanja dece, a istovremeno strogo zabraniti svaku homoseksualnu propagandu, posebno prema deci.

 

 

 

*************************************************************************************

 

*************************************************************************************

 

GMO 

Genetički modifikovani organizmi.

Uveliko je u toku tiha fašistička diktatura kojom se svet primorava da koristi isključivo hranu koja je genetički modifikovana.

GMO proizvodnjom mešaju se geni vrsta koje nemaju ničeg zajedničkog da bi se dobili organizmi koji u prirodi nisu postojali niti bi mogli prirodno da nastanu. Tako modifikovani DNK unet preko "hrane" dalje izaziva genetičke mutacije u našem telu.

Takvu "hranu" naš organizam ne prepoznaje kao hranu i pokušava da se odbrani. Kako u tome ne uspeva, počinje i sam da se degeneriše.

Zato se od početka uvođenja GMO, pre tridesetak godina, progresivno uvećavaju hronične bolesti koje pre toga nisu postojale.

 

Jeffrey Smith - Genetički Rulet - Istina o GMO
Saznajte sve o GMO

 

Sa druge strane, sistematski se potiskuje i zabranjuje proizvodnja organske hrane.

 

 

 

Za najveće skeptike donet je zakon S510 u USA kojim se praktično zabranjuje uzgoj hrane u privatne svrhe:  

LINK 1    LINK 2    LINK 3     LINK 4    LINK 5

 

To nije vest nego istorijski događaj, ali mediji se ne trude da vas obaveste o njemu; oni vam daju samo vesti koje treba da čujete.

 

 

Američkim sudovima je zabranjeno da sude protiv Monsanta i GMO otrova

Kome još nije jasna američka demonkratija, na ovom slučaju može nešto da nauči od do sada najvećeg lažova iz Bele kuće.

 

 

I Evropkska unija zabranjuje uzgoj privatne hrane

Kada konačno budemo primljeni u EU ješćemo samo veštačku, mrtvu i otrovnu hranu. Promet prirodnih vitamina i lekovitog bilja biće zabranjen. Fluor i aspartam, dokazani otrovi, i dalje će biti nametani i preporučivani od strane lekara kao dobri i korisni za vešu decu, a izuzetno korisna biljka, kao što je stevia, već je zabranjena.

 

 

 

 

 

 

TROVANJE I STERILIZACIJA PREKO HRANE

Alex Jones - Food: The Ultimate Secret Exposed

 

 

TROVANJE PREKO MLEKA ZA BEBE

Kompanija Nestle godinama je trovala decu siromašnih zemalja preko svog mleka.

To je otkriveno u Pakistanu i o tom slučaju Danis Tanović snimio je film "Tigrovi", koji je prikazan na 20-tom Festivalu autorskog filma u Beogradu.

 

 

TROVANJE I STERILIZACIJA PREKO VAKCINA I SVEGA OSTALOG

Alex Jones - Media Pushes BRAIN Eating Vaccine... Nano Tech Injection Lobotomy

Alex Jones o najnovijim planovima političke i naučne tiranije koja zahteva prisilno ubacivanje "lekova" i različitih otrovnih hemikalija u vodu, hranu i vakcine kako bi nas zaglupili i sterilizovali i učinili bolesnim, pasivnim i podložnim, i pritom nam uništili volju i želju za borbom, promenama i samim životom. Na delu je nacistička eugenika u obliku globalnog naučno-korporacijskog preuzimanja sveukupnog života ljudi pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije.

KRATKO I JASNO O SVEMU

 

 

 

 

Codex Alimentarius

Svetski standardi i propisi UN za potpuno uništenje zdrave hrane u EU stupa na snagu 2011. godine
Strateški plan Codex-a za 2008-2013. godinu.pdf

PREVOD DOKUMENTA UN-a

 

Naravno, uništenje zdrave hrane sprovodi se izrazima "zaštite hrane i potrošača u skladu s najnovijim naučnim dostignućima" jer smatraju da smo dovoljno glupi da u to poverujemo.

HACCP i Codex Alimentarius sadrže 99% pozitivnih i potrebnih propisa, ali je problem što to koriste kao paravan da u onaj 1% na mala vrata provuku neke vrlo negativne stvari koje se odnose na nametanje GMO kao obavezne, obaveznog zračenja proizvoda, hormona rasta, uvođenje 12 vrlo štetnih i do sada zabranjenih herbicida, zabranu prometa vitamina, minerala, lekovitih trava i prirodnih proizvoda. To sámo ne bi nikada prošlo kod javnosti. Zato su ih zatrpali i zavili debelim slojem bezazlenih i dobrih propisa u vezi higijene i ispravnosti proizvoda za ishranu. Evropski (i ostali) parlamentarci koji odlučuju o tome ionako ne čitaju sve te propise koje izglasavaju. Kada vide nekoliko hiljada propisa na 16.000 stranica koje Codex Alimentarius sadrži, sasvim sigurno ih neće ni pogledati. Izglasaće ih jer rade za istog poslodavca koji nameće Codex Alimentarius, a ne za narod. 

 

 

Codex Alimentarius i trovanje Srbije

Dr Rima Lejbou o planovima genocida preko vakcina i GMO i ostvarenju tih planova u Srbiji. Ako neko i pored sve neplodnosti i "bele kuge" i dalje misli da su to "teorije zavere", možda će ga bar zamisliti informacija da su poslednja tri ministra poljoprivrede Srbije bili stipendisti Monsanta.

 

 

Intervju sa Nikolom Aleksićem

direktorom Ekološkog pokreta Novoga Sada o Codex Alimentarijusu

Pridružite se pokretu protiv trovanja naroda

 

Internetom kruže peticije Ekološkog pokreta protiv GMO, ali ovom narodu još uvek nije jasno protiv čega treba da se buni.

Ako i dalje ćuteći prihvatamo trovanje naše dece preko vakcina, aspartama i fluora, onda štetne posledice GMO-a nećemo ni da primetimo.

 

 

 

GMO - Genetički modifikovana hrana i kontrola stanovništva

 

Sve što treba da znate o GMO, prevedeni tekstovi i dokumentarci

 

GMO proizvode možete prepoznati po šifri na ceni (ukoliko i to nisu izmenili):

- voće koje je uzgajano samo sa uobičajenim pesticidima imaće šifru cene koja se sastoji samo od četiri cifre

- organski gajeni plodovi imaju pet cifara ispred kojih uvek stoji broj 9

- GMO plodovi imaju pet cifara ispred koji uvek stoji broj 8

Na primer:

- uobičajeno uzgojena banana imala bi šifru 4011

- organska banana imala bi šifru 94011

- GMO banana imala bi šifru 84011

 

 

 

 

Masovna sterilizacija

Nova vakcina protiv 'svinjskog gripa', a to će ove godine biti svaki grip, sadrži Polysorbate 80 koji izaziva sterilitet

 

Prošlogodišnja vakcina protiv 'svinjskog gripa'

izazvala je 700% više pobačaja

Ako je ova informacija tačna, onda ona otkriva zašto su trovači naroda uporno preko svih medija insistirali da vakcinu prime najpre sve trudnice - iako je od ranije vladalo dobro poznato pravilo u medicini da trudnice ne smeju da primaju nikakve vakcine, čak ni jače lekove.

 

 

 

Dok se svi normalni ljudi u svetu bore protiv GMO,

 

biši srpski predsednik se zalaže za GMO trovanje naroda

 

 

Planovi nacističkih eugeničara iz Ujedinjenih nacija za smanjenje stanovništva sadrže i planove sterilizacije preko hemijskih sredstava (Bisphenol A, BPA) i homoseksualizacije društva kao jednog oblika smanjenja i uništenja porodice.

 

 

Memorandum to Bernard Berelson (President, Population Council) found in "Activities Relevant to the Study of Population Policy for the U.S." 3/11/69 by Frederick S. Jaffe

 

Ako ne verujete "teoretičarima zavera", onda bi trebalo da verujete samim zaverenicima kada vam oni to sve izlažu u svojim planovima.

 

 

Eugenika

Politika 'održivog razvoja' UN-a po kojoj ne bi trebalo da nas bude više od 1 milijarde. Time upravlja Rokfelerova fondacija koja vlada i nad celom farmaceutskom industrijom i Svetskom zdravstvenom organizacijom (pored toga što kontroliše i najveću vojnu industriju, a s njom i sve ratove).

Pored hemijskog trovanja, preko hrane i lekova, depopulacija se vrši i uništavanjem porodice sistematskim popularisanjem nastranosti i perverzija u svim oblicima. Sve to potiče od Rokfelerovog instituta za planiranje porodice i svetske populacije. (Od koga Rokfeleri potiču, imate informacije na drugoj strani sajta.) Oni promovišu i Novi seksualni poredak. Američka psihijatrijska asocijacija (APA) je 1973 uklonila homoseksualnost sa spiska psihičkih poremećaja, a 1995 i pedofiliju i sadizam. Homoseksualci su prošli. Sada su po istom receptu na redu i pedofili, jer nije dovoljno rasturiti porodicu kao osnovu normalnog društva. Treba razoriti i detinjstvo kao osnovu normalnog čoveka.

 

 

DOWNLOAD FILMA EUGENIKA

 

 

 

DEČIJA HRANA I OPREMA PUNI SU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU NEPLODNOST

Ne postoji nijedan drugi razlog zašto se te supstance tu nalaze, osim da izazovu neplodnost i bolest.

 

 

 

  

 

 

 

Bil Gejts javno priznaje da je cilj smanjivanje svetske populacije pomoću vakcina

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

 

 

Gojaznost

 

 

Osnovni uzrok preterane gojaznosti, koja je uveliko svetska epidemija i nacionalna katastrofa nekih država, nije u preteranoj i nekontrolisanoj hrani, već u MSG-u Monosodium glutamatu, koji se nalazi u vakcinama i u svim veštačkim i obrađenim proizvodima koje jedete kao "hranu". (Svakako, uzročnik je i GMO, a on je ovde zasebna tema.)

Zadatak MSG je da lažira osećaj, tj. informaciju o okusu hrane koju prenose vaši neuroni u mozgu. Zato se to naziva veštačkim okusom. On je potreban jer potpuno mrtva i višestruko obrađena "hrana" u kojoj se nalazi, je bezukusna, ili je okus tako odvratan da se ne može jesti. Zato je neophodno lažirati čulo okusa i njegov put do mozga pomoću MSG-a.

 

Problem nastaje onda kada se zbog tog lažiranja potpuno poremete informacije koje stižu do mozga o tome šta se i koliko pojelo.

 

Osećaj gladi i sitosti mozak šalje kao regulaciju kada je hrana potrebna i kada je ima dovoljno. Zahvaljujući MSG-u to se potpuno poremeti.

 

Takođe mrtva i beskorisna "hrana" koju unosimo uopšte ne hrani telo - sva brza "hrana", razne grickalice, biskviti, keskovi, čipsovi, svi začini sa aditivima i sva veštačka pića kojima je MSG obavezan i najvažniji sastojak - telo je i dalje gladno, ali do mozga stižu lažne informacije koje govore da smo se dobro najeli. Tada dolazi do sukoba između mozga koji ima informaciju da smo siti, i tela koje je i dalje gladno prave hrane.

 

Zato telo instinktivno trpa u usta još hrane, i to iste one koja je i poremetila ceo informativni sistem u mozgu oko ishrane. Takođe kalorijama pokušava da nadoknadi nedostatak enzima kojih u mrtvoj hrani nema.

Tako nastaje gojaznost.

Ona se ne leči nekakvim dijetama.

Prelazak na sirovu, biljnu hranu (videti gore), jedini je i najbolji način da se čovek izleči od preterane gojaznosti i da ima idealnu težinu i zdravlje.

Oporavak poremećaja neurona koji je izazvao MSG, pomaže i vitamin C.

 

 

 

A da slučajno ne biste izbegli taj začarani krug, MSG vam daju čim se rodite.

 

Prve vakcine koje prima svako novorođenče, BCG i HB vakcine, sadrže MSG (monosodium glutamate) - čist otrov

 

Naravno, nikome od "naučnika" iz medicinske struke ne pada na pamet da objasni javnosti zašto se jedan takav otrov kao što je MSG nalazi u prvoj vakcini koje dete primi bez znanja i pristanka roditelja. Sigurno ne zbog boljeg ukusa. Da to ne bi ni moralo da se objašnjava, ta informacija se i ne nalazi u spisku sadržaja vakcina. Nije obavezno, spada u sastojke koji se podrazumevaju ili su "poslovna tajna".

Očigledan je razlog tome da se na samom početku života unese poremećaj u mozgu u pogledu osnovnih informacija koje su potrebne novorođenčetu: hrane. Ako vam je to poremećeno prvog dana života, onda će lako da vam se poremeti i sve ostalo.

Ako nekome ovo obrazloženje liči na bolesnu "teoriju zavere", neka se prethodno bolje upozna za pravim zaverama ovde, i neka sam dođe do odgovora zašto se taj otrov i dalje nalazi u tim vakcinama uprkos njegovom neverovanju u "zavere".

 

 

 

*************************************************************************************

 

CHEMTRAILS

 

DA BI UBRZALI SVOJE PLANOVE O KONTROLI STANOVNIŠTVA NE TRUJU NAS SAMO NA ZEMLJI,

ZAPRAŠUJU NAS I AVIONIMA KAO GAMAD

DA BISTE SE UVERILI DA TO NIJE "TEORIJA" VEĆ ZAVERA KOJA VAM DOSLOVNO PADA NA GLAVU I OD KOJE

LJUDI TEŠKO OBOLJEVAJU,

DOVOLJNO JE DA PODIGNETE SVOJ POGLED KA NEBU I SAMI VIDITE  

CHEMTRAILS

 

 

 

 

Čime nas to prskaju? prevedeno

Dokumentarac u produkciji Edwarda Griffina, Michael Murphya i Paul Wittenbergera koji objektivno iznosi skoro sve informacije o zaprašivanju avionima

 

 

Zašto nas prskaju?  prevedeno

Najnoviji dokumentarac o chemtrailsima u produkciji Michael J. Murphya i Barry Kolskya, "Why in the world are they spraying? (2012)" koji je ujedno i nastavak njihovog prvog i vrlo poznatog dokumentarca "What in the world are they spraying? (2010).

 

 

Jedan od odgovora zašto nas prskaju:

Chemtrails - Stvaranje sintetičke biologije

Predavanje Sofije Smallstorm

 

 

TRANSHUMANIZAM (Na rubu znanosti - Transhumanizam, 4.5.2015.)

Svrha chemtrailsova je da omoguće povezivanje nanotehnologije sa ljudskim telom i preuzimanje kontrole nad njime.

To se naziva transhumanizam. Da bi on delovao potrebni su teški metali u ljudskom organizmu.

Pored chemtrailsova u ljudsko telo se teški metali ubacuju i preko vakcina, a pomoću GMO hrane izazivaju se drugi degenerativni poremećaji koji pomažu ceo taj proces.

Sve to sačinjava "sintetičku biologiju".

 

 

SISTEMATSKO ZAPRAŠIVANJE IZ AVIONA SA KOKTELOM OTROVA IMAJU SVE ZEMLJE U NATO-U, A NOVE ČLANICE GA DOBIJAJU ODMAH PO PRISTUPANJU U NATO, KAO HRVATSKA, NA PRIMER.

ZAPRAŠIVANJE SE OBAVLJA AVIONIMA NA REDOVNIM LINIJAMA.

AMERIČKA VLADA FINANSIRA AVIO-KOMPANIJE KOJE PRISTAJU TO DA RADE.

 

 

SVEDOČENJE PILOTA KOJI NAS ZAPRAŠUJE

 

 

Dr Rasel Blejlok o chemtrails-ovima i o posledicama trovanja s aluminijumom 

 

 

ZAPRAŠIVANJE JE POČELO I U SRBIJI

JER SMO VRLO KOOPERATIVNI SA ONIMA KOJI NAS UNIŠTAVAJU.

 

 

 

SNIMCI ZAPRAŠENE SRBIJE

Bela vlakna sa neba u kućama, njivama i baštama.

 

 

AMERIČKI POKRET OTPORA PODRŽAVA SRPSKI

 

NEPOSREDAN SNIMAK KAKO SE OBAVLJA ZAPRAŠIVANJE

 

 

Prevedeni dokumentarci:

 

SLUČAJ CHEMTRAILS

 

BOLEST KOJU IZAZIVA NANOTEHNOLOGIJA

KOJU SADRŽI CHEMTRAILS

 

MORGELONOVA BOLEST JAVLJA SE I U SRBIJI

 

Posle zaprašivanja na nebu mogu se videti fine bele paučinaste niti koje padaju sa neba. Nipošto ih ne dirajte rukama jer su vrlo otrovne, od njih se dobija Morgelonova bolest. Ako možete sakupite ih pažljivo u staklenu posudu i bacite ih na glavu našim političarima, pre svega onima koji su odgovorni za vojsku i odbranu, koji dozvoljavaju da taj otrov pada na našu decu i našu zemlju.

 

 

 

SUBLIMINALNE PORUKE

sa kojima nas programiraju da prihvatimo chemtrails kao prirodnu stvar

 

U USA je izdat udžbenik za učenike osnovnih škola u kojima se navodi da nam "chemtrails postavlja vlada da bi nas zaštitila od sunca".

Znači, sunce je loše, a vlada koja ih truje je dobra.

 

Aleks Džons o zaprašivanju

 

O zaprašivanju i korporacijama

 

Zbogom plavo nebo - dokumentarac o kemtrejlsovima

 

 

 

*************************************************************************************

 

 

 

 

FLUOR

Otrov u vodi i zubnim pastama

 

Natrijum-fluorid su nacisti i staljinisti stavljali u vodu logorašima da budu pasivni i ravnodušni prema svemu. Danas vam (ovaj otrov za pacove i ljude) iz istih razloga stavljaju u paste za zube i vodovode.

Natrijum-fluorid je glavno hemijsko sredstvo stvaranja mentalnih robova (poslušnih građana).

 

Prevara o fluoru (The Fluoride Deception)

Ko je i kako taj otrov ubacio u vodu za piće i paste za zube

 

Todor Jovanović o fluoru

Sve što treba znati o ovom otrovu

 

INDEKS NAUČNIH ISTRAŽIVANJA O EFEKTIMA FLUORA NA ORGANIZAM

 

 

RAT ZA VODU

 

 

*************************************************************************************

 

 

MIT O HOLESTEROLU

 

Ukratko rečeno, mit odnosno laž se sastoji u tome da holesterol ne nastaje od zasićenih masti u ishrani, već je proizvod samog tela sa kojim ono štiti arterije od oštećenja. Ne postoji štetan holestrol. To je samo još jedna farmaceutska prevara.

Membrane moždanih neurona sačinjene su od holesterola i zato smanjivanje holesterola koje fanatično propagira farmaceutska industrija uništava rad mozga i smanjuje percepciju.

Sve je to

Naučna prevara zvana holesterol

 

 

*************************************************************************************

 

 

ASPARTAM - veštački šećer

Otrov u sokovima i žvakama

Kako se sve više otkriva o ovom otrovu zamenjuje se sa novim pod nazivom 'neotam'. Oni često menjaju nazive otrovima u hrani i lekovima kada budu otkriveni i tako nastavljaju sa trovanjem.

 

Sweet Misery - A Poisoned World

Dokumentarac koji govori sve o aspartamu

Prevedeno

 

 

*************************************************************************************

 

SOJA - malo slabije reklamirani otrov

 

ALI SVUDA PRISUTAN

 

 

 

*************************************************************************************

 

 

 

Laži o globalnom zagrevanju

CO2 je koristan organizmu

 

Tajna oblaka

Na klimu Zemlje utiče cela galaksija

 

"Nisu oblaci posledica klime već obratno, oblaci su ti koji kontrolišu klimu na Zemlji," kaže Danski naučnik Henrik Svensmark. Film ruši lažna uverenja klimatologa po kojima je emisija CO2 glavni uzrok globalnog otopljenja. Za te "stručnjake" Svensmark i njegova teorija su ludi i stoga nailaze na nerazumevanje i veliki otpor. No, Svensmark dobiva naučnu podršku za svoju teoriju od astronoma Nir Shaviv-a i geologa Jan Veizer-a. Oni objašnjavaju u filmu kako galaksija izaziva klimatske promene na Zemlji više od 500 miliona godina.
Važan eksperiment u laboratoriji Kopenhagena pokazuje kako kosmičko zračenje pomaže da se formiraju jonske čestice u atmosferi koje su potrebne da bi vodena para mogla postati kapljica u obliku oblaka, koji imaju učinak hlađenja na Zemlji. Film pokazuje kako je klima Zemlje povezana sa intergalaktičkim ekosistemom. Nakon uspelog eksperimenta i nepobitnih dokaza, establišment ignoriše rad Svensmarka i njegovog tima i zatvara im sva vrata ispred nosa kako ne bi objavili svoje rezultate, koji dokazuju da je emisija CO2 izmišljeni uzročnik globalnog otopljenja, i ovim sve te tvrdnje padaju u vodu.

 

*************************************************************************************

 

 

 

Da bismo lečili sebe i druge moramo znati sledeće činjenice:


Pre svega, naša suština ili duša nikada se ne inkarnira, ona je nerođena jer je besmrtna. Inkarnira se u fizičkom telu samo njen mali deo koji je zadužen za sakupljanje iskustava kroz iluziju života. Pošto je vreme relativno toliko da i ne postoji, dužina i priroda životnih iskustava svake individue već je predodređena, iako može uvek da se menja. Sudbina postoji, ali se svakog trena može svesnom voljom preusmeriti. Postoji onoliko koliko je nesvesno sprovodimo.

Stoga, da bismo se lečenjem umešali u svoj ili tuđ životni tok, moramo najpre imati dozvolu duše te osobe.
Zatim treba videti da li ta osoba zaista želi da bude izlečena, a to je povezano sa gore spomenutom predodređenošču. Ako ne želi, izlečenje nije moguće.
 

Zatim treba otkriti kako je nastala bolest, da li spoljašnjim uzrocima koji ometaju razvoj individue - u tom slučaju ona zahteva izlečenje - ili je privučena od strane uma same individue - u tom slučaju izlečenje je teže jer se prvo mora promeniti umna šema koja je i stvorila/privukla bolest.

Um je apsolutni gospodar celog tela; on ga stvara i razara. Da možemo da koristimo ceo njegov potencijal, s njime bismo mogli da izlečimo sebe i druge od svake bolesti - ne bismo ni bili bolesni.

Problem je što mi ne upravljamo svojim umom, nego on upravlja nama, a neko drugi njime.

Razumevanjem svega toga i meditacijom jedino možemo sve to promeniti.

 

Treba znati da prema statistikama psiholoških istraživanja, oko 80% obolelih od teških bolesti ne želi da bude izlečeno. To svoje odbijanje izlečenja izražavaju na razne načine: odbijanjem znanja o pravom metodu izlečenja, pesimizmom, i dr. U pozadini toga verovatno stoji plan duše da pomoću bolesti napusti ovaj svet jer je dovoljno nakupila iskustava. Ali i u tim slučajevima treba biti uporan u vezi izlečenja jer i to može biti jedno dodatno pozitivno iskustvo za dušu.

Bolest je vrlo često samo sredstvo za spoznaju nekih važnih životnih istina ili za razvijanje nekih sposobnosti (samog obolelog ili njegovih bližnjih).

Samo 20% ljudi zaista želi da se bori i izleči od teških bolesti za koje se lažno tvrdi da su neizlečive.

Kod dece ovi procenti ne važe i kod njih treba uvek biti uporan u izlečenju. Veoma je mali procenat duša koje rano žele da odu odavde, mada ima takvih slučajeva.

 

 

Kada je sve ovo poznato, tek tada treba znati kako da lečimo.

 

 

 

Ovde su izneti osnovni principi prirodnog samoizlečenja.

 

 

 

 

 

 

Dipak Čopra: Savršeno zdravlje

Dobar pristup zdravlju zasnovan na najstarijoj i najkompletnijoj nauci o životu: ajurvedi.

 

 

 

 

Sergej Lazarev - Dijagnostika karme

Upoznajte kako naši postupci i dela, mentalni obrasci, ponašanje prema drugima i sebi, utiču na zdravlje.

 

 

 

 

*************************************************************************************

 

 

 

 

 

Interesi farmaceutske industrije i njenog profita duboko su povezani sa medicinom kao strukom i naukom. Oni se samo deklarativno razdvajaju i obmanjuju javnost o svojoj nezavisnosti, dok su u praksi potpuno povezani.

Pre svega bi trebalo razdvojiti medicinu kao nauku o zdravlju od svakog interesa profita. To je za sada nemoguće.

 

Ako mislite da su ovo 'teorije zavere' - pogledajte statistike. Tokom vremena medicinska nauka se sve više usavršava, farmaceutska industrija obrće sve više milijardi, dok se istovremeno svake godine višestruko uvećava broj ljudi obolelih od bolesti koje su ranije bile malo poznate ili nisu ni postojale (AIDS, autizam, alergije, dijabetes, rak, leukemija...) čak i većom stopom rasta od prihoda farmaceutske industrije i isključivo na onim područjima gde je njena moć najveća.

 

A trebalo bi da je stanje suprotno.

 

I biće nam sve suprotno od normalnog: sve dok medicina radi po zakonima tržišta i profita njen interes će biti bolest, a ne izlečenje.

 

 

 

VAŠA BOLEST JE ZA NJIH PROFIT

 

 

Ray Moynihan i Alan Cassels: PRODAVANJE BOLESTI
Kako nas farmaceutska industrija pretvara u pacijente.

Oni više ne proizvode samo 'lekove', to im odavno više nije dovoljno za profit.

Sada proizvode i bolesti. Stvaraju nova tržišta.

 

 

 

Lynne McTaggart: ŠTA VAM LEKARI NE GOVORE

Ono što zaista ne želite da čujete!

 

 

SMRT OD MEDICINE

Izveštaj o učinku medicine, po kome samo lekovi i greške lekara u USA ubijaju najmanje 783.936 ljudi godišnje. Prema ovom izveštaju sakupljenom po bolničkim arhivama. Prava brojka je daleko veća.

 

 

MEDICINSKA MAFIJA - Ghislaine Saint-Pierre Lanctot

Iako ne vidi ko je stvorio medicinsku mafiju i zašto, lepo opisuje kako deluje.

 

 

 

Braithwaite John: Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry

Farmaceutska mafija otkupila je i uništila ceo tiraž ove knjige.

Pogledajte zašto.

 

Jedan primer kako lekari rade

 

 

Lidija Gajski: LIJEKOVI ILI PRIČA O OBMANI

Knjiga se može naručiti ovde.

 

 

John Virapen: NUSPOJAVA SMRT

Kako farmaceutska mafija lažiranim statistikama pretvara zdrave ljude u bolesne, kako gospodari profesionalnim obrazovanjem, stručnim skupovima, kliničkim smernicama i medicinskim časopisima, kako lažiraju podatke, podmićuju, uništavaju ljudsko zdravlje i mnogošta  drugo. Sve to je u svojoj knjizi pod naslovom "Nuspojava: smrt" opisao dr. John Virapen, čovek s 35 godina iskustva u međunarodnoj farmaceutskoj industriji i bivši glavni direktor jedne od najvećih kompanija.

NARUČIVANJE KNJIGE

INTERVJUI

 

Korupcija u farmaceutskoj industriji

Govori Dr. Džon Virapen - CHUR Svajcarska

 

 

Kevin Trudeau: PRIRODNI LEKOVI ZA KOJE 'ONI' NE ŽELE DA VI ZNATE

Video prezentacija (ispod je link za skidanje knjige - 4shared)

Sve što treba da znate o 'beloj mafiji', o svim njihovim prevarama, i puno korisnih saveta o štetnim namirnicama i održavanju zdravlja.

Mala ispravka teksta u knjizi:

Nije sve u novcu. Ima nešto i u planovima Kisindžera i njegovih gospodara o totalnoj kontroli i smanjenju ljudske populacije.

 

 

 

 

 

 

Velika je zabluda misliti da iza svega ovoga stoje materijalni interesi, jer iza cele farmaceutske industrije i kontrole medicinskog obrazovanja koje se zasniva na pogrešnoj i štetnoj alopatskoj medicini, stoje oni koji novac štampaju i kontrolišu sve finansije.

Njima njihov novac uopšte nije potreban.

 

 

 

 

 

******************************************************************


 

Demonstracija zdravlja

 

 

 

 

**********************************************************

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA        ISTORIJA     SVE ZA DUŠU