Sve moje knjige biće uskoro objavljene kod izdavača Metaphysica

 

Ivan Antić

MESEC

Magnet za dušu

(24.8.2019)    NARUČIVANJE ŠTAMPANE KNJIGE

 

 

 

Nepoznate činjenice o Mesecu; Priča o inkarnaciji ljudskih duša i zašto se one događaju; Uticaj Meseca na dušu;
Položaj Meseca u kosmičkim razmerama; Solarni i lunarni kultovi; Uticaj Meseca u astropsihologiji;
Lilit - Crni Mesec - I to postoji; Mesec i polarizacija čovekova; Oslobađanje od mesečevog uticaja; I konačno, ko nam je smestio Mesec

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Antić

FIZIKA SVESTI

 

 

(24.8.2019)     NARUČIVANJE ŠTAMPANE KNJIGE

 

 

Osnovna tema ove knjižice jeste da pruži što jednostavniji opis kako svest kvantnog polja oblikuje stvarnost svakog trenutka i u svemu, i kako ta svest nije različita o naše najdublje svesti o sebi. Svrha joj je da na najjednostavniji način pruži uvid u prirodu stvarnosti. Našu priču započećemo od najapstraktnijeg opisa otkrića kvantne fizike i završiti je prepoznavanjem tih uvida u svakodnevnom životu, svuda oko nas.

Cela priča može da posluži i kao dodatak mojoj prethodnoj knjizi „Sânkhya – drevna nauka o prirodi i čovekovoj duši“ zato što ću se pri opisu temeljnih postavki teorijske fizike poslužiti drevnom shemom kategorija prirode iz nauke sânkhye, a to ću učiniti jednostavno zato što ta drevna nauka otkriva geštalt, pozadinu ili kontekst gotovo svih temeljnih naučnih otkrića savremenog doba, pa i eksperimentalne fizike, ona daje mapu celokupnog postojanja. Takođe razlog je i taj što se sânkhya ne zaustavlja na tome, već temeljne fizičke zakone povezuje sa svešću čovekovom, ona otkriva da je suština čovekova (puruša) zapravo ishod i suština cele prirode (prakrti). Te dve suštine su povezane čovekovom samosvešću i delovanjem. Stoga glavni cilj ove priče jeste da na najjednostavniji način poveže suštinu prirodnih zakona sa suštinom čovekovom. Smatram, naime, da sve zablude ljudske i svi problemi na ovom svetu počivaju samo na zabludi da su te dve suštine različite. One su jedna suština: naša suština.

 

Sadržaj:

Uvod….Prvi deo: Svest u neorganskom svetu; Kvant i kvantno polje; Kvantno polje je prostor u kome je samo jedna čestica – nema mnoštva; Trenutnost omogućava svekoliko kretanje; Sveopšte kretanje stvara energiju; Svest u čovekovom telu; Svest izvan tela i mozak; Svest i vreme kroz dimenzije prirode; Princip kruženja svesti od božanskog do čoveka i natrag; Unutarnja čula i natčulno opažanje; Svest i fizika etra; Paralelne stvarnosti i dimenzije prirode; Jedino moguće kretanje jeste kretanje kroz paralelne stvarnosti; Par primera nadmoći svesti nad fizičkom stvarnošću; Svest bira stvarnost; Trenutnost i sve paralelne stvarnosti jesu jedna ista stvarnost; Povezanost kvantnog polja i svesti u čoveku; Materija postoji zato što je beskrajno brža od svetlosti; Zaključci prvog dela; Drugi deo; Svest u organskom svetu; Ispoljavanje božanske svesti o sebi kroz kosmos, život i događaje; Elementi i minerali; Svest kroz biljke usavršava percepciju; Životinje usavršavaju percepciju kroz kretanje i osnovno delovanje; Čovek usavršava percepciju kroz dramu svog života; Drama ljudskih života sažima informacije o postojanju u smisao o postojanju; Princip prinude na svest u procesu inkarnacije; Suprotnost između prinude i svrhe života stvara svu civilizaciju i kulturu; Nema svesti bez dobrote i ispravnosti; Svest i veštačka inteligencija; Zaključci drugog dela; Treći deo; Čovek je svesni subjekt organskog i neorganskog sveta; Inkarnacija duše kroz višu i nižu svest čovekovog uma; Prestanak inkarnacije i ’povratak’ svesti duše sebi samoj; Sinhronicitet je svesno spajanje paralelnih stvarnosti; Fizika samospoznaje svesti; Vraćamo se božanskom istim putem kojim smo se i udaljili od njega; Etika samospoznaje svesti; Fiziologija samospoznaje svesti; Zaključak trećeg dela.

 

 

 

Ivan Antić

Istorija Galaksije, Zemlje i čoveka

Jedna sasvim drugačija slika realnog sveta

KONAČNO IZDANJE

 

(24.8.2019)     NARUČIVANJE ŠTAMPANE KNJIGE

 

 

Ceo tekst je pročišćen i dopunjen novim informacijama iz prave istorije,

povezan sa razumevanjem svesti duše na ovom svetu

 

Iako spada u tzv. alternativnu istoriju, ova knjiga je mnogo više od toga.

Ona daje istoriju ljudske vrste od samog nastanka u ovoj galaksiji, u sazvežđu Lire,

njihovo širenje i naseljavanje galaksije sve do naše planete Zemlje,

sve sukobe i deobe naroda na Zemlji pre početka savremene civilizacije.

Posebno obrađuje nastanak vladarske elite koja još od Vavilona i danas vlada,

njihove metode vladavine putem kontrole uma i njihove planove.

Iznad svega ovu knjigu čini posebnom to što daje odgovor zašto se sve to događa,

i kakva je uloga ljudske duše u svemu tome.

 

 

 

 

 

Ivan Antić

Meta-fizika astrologije

Drugo izdanje

O tome zašto astrologija uopšte postoji i kako deluje

(14.04.2019)

 

 

Ivan Antić

Sve je savršeno

Zašto to ne vidimo

 

 

 

 

 

 

Ivan Antić

 

MEDITACIJA

PRVI I POSLEDNJI KORAK

OD RAZUMEVANJA DO PRAKSE

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE

 

 

 

Ivan Antić

Proces ostvarenja

Detaljan opis procesa svakog ostvarenja,

zakona privlačenja,

od uma i kvantnog polja, do materije

Priroda stvarnosti; Priroda energije je kretanje;

Ne kreće se tvar nego informacija – sve je trenutno i ništa nije supstancijalno;

Priroda svesti; Materijalizacija svesti kroz dimenzije stvarnosti;

Čovek je mikrokosmos sastavljen od svih dimenzija prirode;

Sve moguće stvarnosti već postoje istovremeno i paralelno;

Čovekovo biće je multidimenzionalno zato što je odraz multidimenzionog univerzuma;

Paradigme i ubeđenja oblikuju naše stvarnosti;

Rad sa mislima; Misli i vreme; Rad sa voljom i energijom;

Rad sa imaginacijom; Rad na fizičkom planu

 

 

 

Ivan Antić

SAMADHI

Jedinstvo svesti i postojanja

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE

 

 

Sadržaj:

Priroda postojanja; Priroda energije; Ne kreće se tvar nego informacija – sve je trenutno i ništa nije supstancijalno; Nema mnoštva čestica: sve je samo jedna, božanska čestica; Paralelne stvarnosti; Dimenzije postojanja; Čovek je mikrokosmos sastavljen od svih dimenzija prirode; Priroda svesti; Svest duše i njena inkarnacija u telo preko višeg uma; Jedinstvo svesti i postojanja, duše i tela; Ako je sve izraz božanske svesti, otkuda zlo u svetu? Zakon broja sedam i sedam čakri; Podela čakri na tri dela; Hercijanske i ne-hercijanske frekvencije čakri; Polarizacija suprotnosti u čakrama; Viša i niža egzistencijalna priroda čakri; Osnovna priroda i značenje svake čakre; Principi delovanja čakri u svetu i istorijskom razvoju; Primeri delovanja čakri u istoriji duhovnosti; Primeri delovanja čakri u čovekovom ličnom razvoju; Energetsko aktiviranje čakri; Fizičke vežbe za skladno aktiviranje čakri; Vežba imaginacije i disanja za aktiviranje čakri; Princip očuvanja energije radi uzdizanja svesti; Osnovni principi uzdizanja svesti kroz čakre; Samadhi - jedinstvo svesti i postojanja.

 

 

 

 

 

Ivan Antić

PODSETNIK ZA DUŠU

Drugo izdanje

 

(24.8.2019)      NARUČIVANJE ŠTAMPANE KNJIGE

 

 

Sadržaj:

Opšti početak, ili odakle smo - Ispoljavanje svega kroz sedam faza ili razmera - Ispoljavanje svega kroz pet dimenzija - Čovekovo telo kao ishod ispoljavanja svih razmera i dimenzija - Dvostruka priroda božanske emanacije: zaborav i buđenje - Organski život kao osnova čovekovog tela - Čovekovo telo kao osnova ličnosti - Celovita ličnost kao osnova duše - Organski svet kao scena za dramu ličnosti - Ličnost kao oličenje Božanskog - Božansko kao osnova duše - Prisustvo Božanskog kao svedočenje - Mehaničko ispoljavanje neorganskog sveta - Ispoljavanje organskog sveta je osnova za svest - Krug stvaranja: neorganski svet, organski svet i čovek - O inkarnacijama duša pre organskog života na zemlji - Podela duša na mlade, razvijene i visoko razvijene - Duše se pripremaju za ljudski život oblikovanjem sveg ostalog života - Rađanje duše u telu - Početak zaborava - Komunikacija između uma i duše - Zašto je duša uvek dobra - Zašto neki ljudi nisu dobri - Pad duše - suprotna tačka na krugu božanskog ispoljavanja - Neke osobine i problemi mladih duša - Neke osobine i problemi srednje razvijenih duša - Neke osobine i problemi visoko razvijenih duša - Neka zapažanja o mladim, srednje i visoko razvijenim dušama - Uobičajeni problemi Donosilaca svetlosti - Planete uslovljavaju organski svet - Duša i karma - Duša i nauka - Duša i religija - Tri vrste rada: fizički, umni i nameravanje - Rad na sebi - Čovekovo svedočenje o prisustvu Božanskog

 

 

 

 

 

Ivan Antić

SANKHYA

DREVNA NAUKA O PRIRODI I ČOVEKOVOJ DUŠI

 

U TOKU JE PRIPREMA NOVOG IZDANJA KNJIGE

 

 

Iako se sânkhya smatra srednjovekovnim skolastičkim sistemom, pojmovi na kojima se ona zasniva mnogo su stariji i nalaze se u osnovi učenja Veda, koja su zapisana oko 600. god. pre n.e., a dotle su se od 1500. god. pre n.e. prenosila usmenim putem. U njima je začetnik sâmkhye, Kapila, već legendaran, i on se pominje kao 'prvorođeni mudrac' (rši). Stoga je ovo, što je do nas dospelo kao sânkhya, samo ostatak najstarijeg sistema spoznaje na ovom svetu. Po svemu sudeći on svoje korene ima u predvedskom dobu i nije arijevskog porekla, kao ni yoga koja je proistekla iz sânkhye.

     Nije preterano reći da se cela indijska filosofija zasniva na pojmovima koji se nalaze u sânkhyi, samo što se u ostalim učenjima naglašavaju ovi ili oni njihovi aspekti. Sânkhya je u osnovi celokupne (ne samo) indijske duhovnosti zato što se zasniva na fundamentalnoj diferencijaciji puruše i prakrti. To su dva osnovna pojma sânkhye. Ovo razlikovanje je osnova za spoznaju bivstvovanja kakvo jeste i, samim tim, za čovekovu samospoznaju.

     Sânkhya je predstavljana kao dualistički sistem zato što se zasniva na tumačenju ova dva pojma, puruša i prakrti, i razjašnjavanju njihovog odnosa, ali to, kao što ćemo videti, nije sasvim opravdano.

     Prakrti je univerzalno polje iz koga nastaje sve što biva kao priroda ili univerzum. Reč prakrti znači 'pra osnova' ili 'pra tvar'. Iz nje nastaju sve 'materijalne' kao i psihološke pojave kakve su nam poznate, a i one koje nisu. Unutar nje se odigrava relativna spoznaja subjekta (ega) naspram objektivnog sveta. Subjekat i svet objekata su samo kategorije unutar prakrti, kojih ima 23. Prakrti sadrži ne samo fizički univerzum, već i njegove više, suptilnije, energetske dimenzije koje su u drugim tradicijama poznate i kao astralni ili 'nebeski svetovi' u koje duše odlaze posle smrti, gde 'žive bogovi' ali i demoni. Dakle, sve što jedan religijski um može da zamisli pokriveno je pojmom prakrti. Zato sânkhya nije religija jer daje širi kontekst u kome je svaka religijska ideja uopšte moguća. Prema tome, već sama prakrti sadrži u sebi sve postojeće, sve moguće suprotnosti i dualističke odnose.

     Puruša stoji naspram prakrti kao duh neuslovljenosti koji je omogućava. On izvor čovekove duše.  On je ona sloboda koja omogućava da biće postoji, a da nije tek ništa. On nije tvorac prakrti, posebno ne u mitološkom judeo-hrišćanskom shvatanju stvaranja, nego čista neuslovljenost koja omogućava sámo postojanje kao takvo. On ne omogućava postojanje nekim delanjem u tom cilju, već samim svojim prisustvom. On je transcendentni Bitak. On je izvor svesti s kojom se spoznaje sámo postojanje. Kada čovek prepozna bivstvovanje kakvo jeste, on prepoznaje duh koji ga omogućava i potpuno nadilazi (transcendira) i to kao svoju apsolutnu suštinu, svoju dušu. Stoga reč puruša znači 'Čovek'. Čovekovo telo je samo organski pogodno mesto u prirodi u kome boravi Bitak (ono je 'čuvar Bitka', ili tubitak - kako bi rekao Hajdeger), i puruša u sânkhyi predstavlja čovekovu duhovnu suštinu ili dušu koja je upravo transcendentni Bitak.

Čovekova suština ili duša je duh koji omogućava samo postojanje prirode, koji transcendira biće uopšte, a pre svega naše telo i um. Od svih vizija smisla čovekovog postojanja, ova je najsmelija i najveličanstvenija - u toj meri da će moći šire da bude prihvaćena tek u daljoj budućnosti.

     Transcendencija bivstvovanja, njegovog lanca uslovljenog življenja i umiranja, predstavlja okosnicu svih duhovnih tradicija i religija. Ali, svuda je ona izneta u različitim, često indirektnim, simboličnim i mitskim oblicima, ili kao ideja vaskrsenja. Nigde ova fundamentalna ontologija nije tako jasno pogođena i izražena kao čista ontološka diferencija u sânkhyi, još u samom osvitu ljudske civilizacije kada je, po svoj prilici, Kapila živeo. Naime, iako je i u ostalim sistemima, religijama i filosofijama postojala težnja ka transcendenciji, čovekova suština i smisao tražili su se u nekim modifikacijama samog bića, u prakrti, u njegovim čulno iskustvenim ili natčulnim oblicima postojanja (koji su se u tu svrhu proglašavali 'božanskim') - jedino su se u sânkhyi oni smelo i jasno prepoznavali u duhu koji omogućava sâmo postojanje kao takvo u celini, u duhu iz koga izvire i kome teži cela prakrti, u puruši. Stoga je sânkhya najstariji i najtemeljniji model diferencijacije svesti na ovom svetu. Jedino u sânkhyi je duh koji sve omogućava direktno identifikovan kao čovekova suština, duša – bez ikakvog verskog ili filozofskog izobličavanja.

 

 

SADRŽAJ:

PREDGOVOR - SHEMA KATEGORIJA PRAKRTI - UVOD U SĂNKHYU - Osnovni pojmovi sânkhye - Odnos duše i prirode, puruše i prakrti - Ime i poreklo - Transcendencija ili razlikovanje prirodnog i duhovnog u drugim tradicijama - Sânkhya kao arhajski model transcendencije ili razlikovanja Bića i Duha - Religije i sistem sânkhye - PURUŠA - Još malo o odnosu puruše i prakrti - PRAKRTI - Ispoljena i neispoljena prakrti - Uzročnost - Emanacija - Gune - Prâna - KATEGORIJE PRAKRTI - MAHA - BHŰTÂNI ILI DIMENZIJE PRIRODE - Oblikovanje prostorvremena - Oblikovanje dimenzija - Oblikovanje tela - Čovek i dimenzije prirode: zakon privlačenja i odbijanja - TANMĂTRĂ - Neorganska bića - Svrha postojanja neorganskih bića - Prirodna neorganska bića - Veštački stvorena bića - Božanska bića - Vanzemaljska bića - Prestanak uticaja neorganskih bića - Hibridi ljudi i neljudi - veštački spoj organskog i neorganskog područja - Načini kontrole organskih bića od strane neorganskih iz astrala - Kolektivna kontrola: demonizam i doktrina probuđenja - Rezime i ukratko o demonizmu i Novom dobu - Razumevanje tanmâtrâ i maha-bhűtâni kroz istoriju i u savremenom dobu - Položaj čovekove duše u Novom dobu - INDRIYĂNI Organski svet i razum - SEDAM STANJA - Sedam stanja svesti - Sedam nivoa religioznosti - Syâdvâda - AHAM-KĂRA - Princip individuacije ili uobličavanja - Ličnost - Volja ili namera - Điva i individualna duša - Inkarnacijski ciklus duše - Energija (prana) i duša - Sedam faza buđenja celovite ličnosti - aham-kâre - MAHAT-BUDDHI - Konačno razlikovanje buddhi i puruše - Probuđenje kao inverzija spoljašnjeg i unutarnjeg kroz sjedinjenje akaše i mahat-buddhi i rezlikovanje puruše i mahat-buddhi - Samadhi: jedinstvo mnoštva - KAIVALYA - Četiri uporišta pažnje - Osnovni preduslovi za praktikovanje meditacije - Osvešćenje tela - Sabranost pažnje na dah - Osnovni položaji tela - Svi pokreti - Odvraćanje od tela - Osvešćenje osnovnih elemenata tela - Osvešćenje osećanja - Osvešćenje opštih stanja uma - Osvešćenje uzroka nastajanja svakog pojedinog mentalnog sadržaja (svake misli) - Pet prepreka - Pet vrsta prianjanja za bivstvovanje tela - Šest unutarnjih i šest spoljašnjih osnova čula - Sedam činilaca probuđenja - Četiri osnovne istine o postojanju - Rűpa-dhyânam - Plodovi - Arűpa-dhyânam - PRILOG - Tekstovi klasične sânkhye - Išvarakršna: Sânkhya-kârikâ - Kapila: Sânkhya-sűtrâ.

 

 

 

Sankhya Karika i Sankhya Sutre

Drevni tekstovi sa najsavršenijim prikazom prirode duše

Prevod je osavremenjen i prilagođen razumevanju nezavisno od indijske filozofije

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE SANKHYA KARIKA I SANKHYA SUTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budistička meditacija

Klasični tekstovi i detaljna uputstva savremenih monaha

 

 

 

 

*************************************************************************************

Ako smatrate da je neka od mojih knjiga koju ste dobili besplatno vredna čitanja,

možete na ovom računu da se odužite koliko želite. 

*************************************************************************************

Neka štampana izdanja mogu se naručiti samo preko Amazona.

Dostava je malo skuplja i sporija (knjiga stiže najmanje za mesec dana).

Ako se naruče preko amazon.it, amazon.de, ili amazon.co.uk

poštarina je manja i dobijaju se brže nego na amazon.com

*************************************************************************************

 

Originalni tekstovi Sankhye:

J. R. Ballantyne: The Samkhya Aphorisms of Kapila

Samkhya Karika of Isvara Krsna

with The Tattva Kaumudi of Sri Vacaspati Misra

 

K. P. Bahadur: The wisdom of Sankhya (Sutra)

 

Sankhya u svetlosti fizike i matematike:

G.Srinivasan: Sankhya: An ancient philosophy unifies science and religion

G. Srinivasan: Secret Of Sankhya: Acme Of Scientific Unification

Dokazi da nauka sankhye već hiljadama godina govori ono što fizika tek sada otkriva.

 

 

Patanjđali: Izreke o jogi

Prevod svih deset knjiga Osho: Yoga, The Alpha and the Omega

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE

 

    Sankhya je teorijska praosnova svakog učenja o čovekovom oslobođenju. Joga sutre su Sankhya u praksi i iznose jedinu pravu suštinu meditacije.

    Patanjđalijeve Joga sutre su "Biblija za meditante", apsolutno neophodne svakome ko namerava da meditira, ko već meditira i onome ko misli da je već savladao meditaciju. Samo ovde može saznati suštinu i svrhu prave meditacije.

    Joga sutre su najznačajnije delo na svetu koje iznosi ljudsku suštinu i praksu za njenu aktuelizaciju. Nigde nije tako objektivno i precizno u reči pretočena suština ljudskog duha i svrha ljudske egzistencije kao u teorijskim postavkama Sankhye, i nigde nije tako precizno dato rešenje za ostvarenje smisla egzistencije u samom čoveku kao što je to učinio Patanjđali u Joga sutrama. Od svih sistema koji pokušavaju da promene i usavrše samog čoveka, a ne bave se vanjskim promenama, Patanjđalijeva Joga, koja se zasniva na Sankhyi, je najobjektivnija i najčistija od svih skretanja u vanjske projekcije, u simbolično, mitološko i ritualno. To je čista nauka Duha primenjena u čoveku.

 

 

 

 

Umesto moje biografije, biće korisnije da ovde postavim moju natalnu kartu.

Onima koji znaju i mogu da je 'vide', ona će reći o meni više od svega što bih ja sam o sebi rekao.

 

 

 

Shri Kapila Yantra

Templarski krst u pozadini predstavlja stvaralačku racionalnost i Zapad.

Oblik jantre i lotosa transcendentalnu celovitost čovekove duše i Istok.

Devet krugova čoveka i celovit razvoj čovekov kroz princip eneagrama.

Autor: Ivan Antić

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA         ISTORIJA     SVE ZA DUŠU