Napomena:

Prevod nije autorizovan, potpuno tačan ni kompletan, predstavlja samo skraćeni prikaz.

Originalan tekst se može nabaviti preko sajtova

http://www.figu.org

www.theyfly.com

 

 

 

Tema: Članovi i Istorija Lirijanske Rase
I. dio

Plejadijanske posjete i sletanje na kopno nastale su stoga što je i zemlja dio veće Konfederacije planeta koje imaju slične oblike života, skoro identične ljudskim bićima.

Druge rase u ovoj grupi su Lirijanci, Veganci, i bića iz Dal univerzuma (vjerovatno i Centurijanci, ali nisu pominjani u ovom dosijeu). Ovaj dosije opisuje svaku od ove tri rase. Poslije ovoga se opisuje istorija Lirijanaca i Plejadijanaca tj. njihovih civilizacija.

Neki od ovih tekstova opisuju nešto od Plejadijanske kulture i filozofije, zajedno sa drugim načinima njihovih posjeta zemlji. Tekstovi u ovom dosijeu su objedinjeni iz ˝UFO Kontakti sa Plejadijancima˝, od Vendel Stivens, i uključuje većinu tekstova iz poglavlja 11 ˝Drugi Kosmonauti˝ i nešto iz poglavlja 12 ˝Pronalaženje˝, u kojoj objedinjuje i reorganizuje tekst. Knjiga uglavnom sadrži slučaj Bilija Majera u kome on biva posjećivan od strane drugih bića koje naziva Plejadijancima.


LIRIJANSKI SVJETLOSNI BRODOVI

U godini 1977. novi oblik Svemirskog Broda do tad nezapažen, sletio je na put kod Majerovog imanja i on izlazi iz kuće da to istraži.

Tada je ugledao kružno oblikovanu letjelicu sa visokom kupolom, koja je bila smještena na vrh, sve to je stajalo u zraku, podupirano neobičnom blještavo bijelom svjetlosnom zrakom.

Donji dio neobične letjelice, je bio od blistavo srebrne boje, i okretao se polako, suprotno od kazaljke na satu. Obod, stranice diska je bio debljine oko 60 centimetara, i ukošen prema vertikalnim stranicama, koje su se činile kao da su od neizmernog broja malenih lopatica postavljenih vertikalno, i okrećući se sa desna na lijevo i opet ponovo s lijeva na desno.

3 metra ispod oboda od glavnog dijela letjelice oko 20 centimetara od donje stranice diska koji je postavljen i takođe ukošen na stranama. Intenzivna blještava svjetlost, koja je davala utisak da podupire brod, bila je usmjerena vertikalno od ovog donjeg zatvarača broda.

Unutar ovog svjetla Majer je mogao vidjeti stepenice sa pet stepenika, koje su se prostirale od donjeg dijela broda pa do površine zemlje.

Vraćajući se prema ivici mogao je vidjeti da su se lopatice okretale polako i intenzivno naprijed i nazad, a bacajući svjetlosnu auru duginih boja oko ivice.

Prečnik od 7 metara glavnog diska, je iznosilo oko 1,5 metara od vrha do dna, i niža površina broda je izgledala više ukošena u odnosu na višu.

Na visini od otprilike 2,5 metara u prečniku kupole sa jednim metrom vertikalne stranice, su bila udubljenja sa okruglim prozorčićima, koji su bili okruženi sa prstenom koji bio oko 3 metra u prečniku. Ovaj dio je isijavao fluroscentnu narandžastu svjetlost i žuto bijelu svjetlost koja je zračila iz 'prozora'.

Vrh ove kupole je izgledao kao da je napravljen od glatkog tamno obojenog stakla. Izgledalo je kao staklo, i imalo je glatku površinu ali Majer nije mogao da primjeti nikakav odraz na toj površini.

Ovom letjelicom su došla tri bića - od kojih se jedno predstavilo kao Menara, iz mjesta koje se nalazi u raju, blizu zvjezdanog sistema Lira. Ona je rekla da njena rodna planeta ima populaciju od 14 milijardi i pripada planetarnoj konfederaciji. Rekla je da njeni srodnici usko sarađuju sa Dalima i Plejadijancima na određenim stvarima, i da su ta bića upoznata sa njenom aktivnošću ovde. Drugi član te posade se predstavio kao Alena. Oboje su imali tamnu kožu i bili su vitke građe. Lirijanci su imali još jednu rasu bića na svojoj planeti. Menara reče da njen brod može putovati kroz vrijeme isto kao i kroz svemir, i dade mi zbunjujuću informaciju da je njen brod napravljen, 300 godina poslije u našoj budućnosti, ali ih koriste već oko 250 godina.

Izgleda da je ovde došlo do uspona u tehnološkom razvoju.
Plejadijanci kažu da je njihova tehnologija, 3000 godina ispred naše, ali je Dalska tehnologija 250 godina ispred njihove, i da su oni podučavani tehnološki od strane Dalske rase. Sad imamo rasu Lirijanaca, koji su izgleda ispred Dala odmakli u tehnološkom razvoju nekoliko hiljada godina, I koji pomažu i Dalima i Plejadijancima u određenim stvarima.

Ovo nam može dati određen zaključak, koji proizlazi od toga kakvo nam upute daju Plejadijanci. Kontakti sa Lirijancima su nastavljeni i obavljeno je više slijetanja, uključujući i slijetanje u snijeg dubok 12 centimetara, gdje je su snijeg i led bili istopljeni u potpunosti do zemlje.

VEGANSKI SVJETLOSNI BRODOVI

U proteklim razgovorima o drugim stvarima,˝Bili˝ je pomenuo Vegance, bića koja dolaze iz sazviježđa Vega. Što nam daje da vidimo, da je Veganska tehnologija samo 250 godina ispred Plejadijanske. Plejadijanci, Veganci, Dali i Lirijanci svi pripadaju istoj skupini životne forme, u koju smo svrstani i mi. Postoje i druga bića koja nisu poznata Majeru, i koja nisu spomenuta od strane ovih bića.

Biće koje se predstavilo kao Alena se opet vratila neki drugi put, u njenom vlastitom brodu, i o njenom dolasku je telepatski obavjestila Majera. Ona je došla sa potpuno drugim tipom letjelice, koju Majer nije vidjeo prije. Ona je objasnila da ona, i druga bića nalik njoj dolaze sa planete koja se nalazi u dijelu koji je dio zvjezdanog sistema Vega, a koji je dio sazviježđa Lira.

Veganci su tamniji u smislu boje kože nego Lirijanci, i izgledaju pomalo kao divljaci osim što imaju gušći sastav kostiju i više trouglasta lica. Veganci, kao što je objašnjeno Majeru, su potomci ranih Lirijanaca, kao što smo mi i Plejadijanci.

Veganci su sletjeli na našu površinu, u letjelici prečnika 8 metara, koja je isijavala stub energije u obliku plazme 40 do 50 centimetara iznad zemlje. Ova plazma se kako je vrijeme prolazilo smanjivala do 30 ili 40 centimetara i pretvorila u prsten koji je okruživao drugu vrstu svetlosti, koja je nasuprot ove stalno proticala.

Majer kaže da je izviranje izgledalo kao da je dolazilo od grebanja metala od metal unutar okruglog dna. Brod je bio išaran fluroscentnim materijalom, koji je bio podjeljen u mnogo malih sekcija. Kupola je bila okružena, osnovom od finog ispoliranog srebrnog prstena. Od ovog prstena pa prema obodu broda gornja površina omotača je bila izbrazdana i sa oštrijim krajevima.

Dno letjelice je bilo kao od fino ispoliranog čelika gledajući od dijela iz kojeg je izbijala plazma pa sve do oboda. Umjesto da je pravokružna, kao što su obodi diska, imala je 4-dodatna dijela kao balkončići, gledano odozgo.

DALSKI SVJETLOSNI BRODOVI

Kako se tačno Dali uklapaju u ove odnose nije mi baš sad jasno. Oni su veoma slični nordijcima, izgledaju kao sjeverno-evropljani i mogli bi proći na ulicama u normalnoj odjeći neopaženi.

Dali su došli u letjelicama istog oblika, ali su njihove letjelice bile malo slabijeg tipa, i sletjele su pravo na zemlju, na područje koje je bilo ravno. Dno broda je imalo 3 obojena 2 tamna prstena, i tamniji izgled na ravnoj površini, koja u ovom slučaju nije opisana. (Majer je bio uspješan u fotografisanju Dalskog svemirskog broda oko 16:00 u podne 3 jula 1964.godine kako leti preko Ašoka Ašrama na Gurgon putu u Mehrauli, blizu Novog Delhija, Indija.). Sljedeća sekcija je svjetlo metalni obod koji se spaja sa drugim svjetlo obojenim metalnim dijelom koji formiraju gornji dio broda sve do uzdignute kupole u sredini.

Dali takođe mogu da udišu naš zrak i žive u našim atmosferskim uslovima, bez da koriste opremu koju imaju na svojim brodovima. Bilo mi je dozvoljeno da pregledam kabinu broda, i vidio sam da imaju tri sjedišta. On je fotografisao ovaj tip letjelice ranije. Koja takođe ima oko 8 metara u prečniku.


LIRIJANSKA ISTORIJA

Ovo sve je postalo malo zbunjujuće, pa su Plejadijanci ponudili da kažu nešto o istorijskim stvarima, da bih dobio uvid u sve ovo. U skladu sa njihovim objašnjenjima, Lirijanci su bili originalni (bar za nas) preci naše vrste životne forme i evolucije.

Mnogo hiljada godina prije, njihova civilizacija u Liri je dosegla do veoma visokog nivoa tehnološkog razvoja, i počela putovanja u svemir. To su bila slobodna stvorenja i imali su kontrolu nad svojom sudbinom. U određenoj vremenskoj tački došlo je do neslaganja i odvajanja u grupe sa različitim ideologijama i različitim pogledima na sve. Došlo je do rata u kojem su uništili mnogo njihovih sunarodnjaka i oštetili su svoje životno okruženje. Oni koji su izbjegli od svojih sunarodnjaka su pronašli novi dom u zvezdanom sistemu koji mi zovemo Plejade.Takođe su se naselili i blizu Vege.

U toku sljedećih nekoliko hiljada godina, dosegli su opet nivo tehnološkog razvoja kojim su bili u mogućnosti putovati svemirom. Neki od Plejadijanaca lirijanski nasljednici, na svojim putovanjima otkrivaju našu planetu i njen tek nastao život koji se razvija u povoljnoj atmosferi. Oni ostaju i smještaju se na teritoriji nekadašnje Atlantide, neki se čak miješaju sa ljudima i postaju ljudi.

Oni koji su osnovali svoju zajednicu i nisu se mješali sa ljudima, ubrzo stvaraju visoku tehnologiju ovde i počinju da prave mnoge divne mašine i naprave, stvarajući komfor i ugođaj za sve.

Ponovo dolazi do sukoba i društvo se počinje dijeliti na dvije grupe, svi posjedujući ovu tehnologiju. Tada dolazi do sukoba u kojem dolazi do strašnih razaranja. Oni koji su mogli bježe u druge regione svemira, i započinju sve ponovo. Neka od ovih bića nas povremeno posjećuju.

Mnogo vremena poslije novi Plejadijanci dolaze da provjere posljedice reakcije svojih predaka koji su preživjeli surovi rat. Oni pronalaze preživjele i opet se mješaju sa njima i pomažu im u razvoju. Ovo društvo postaje kasnije Atlantida, iz koje nastaju naučnici koji stvaraju naselja pod vodom, prije nego što je i ta civilizacija uništena zbog posljedica rata na zemlji.

Moderni Plejadijanci su proizvod miroljubive frakcije, koja se smjestila u sazviježđu kojem su naši naučnici dali ime. Veganci koji nas sad posjećuju su nasljednici jedne druge miroljubive frakcije. Koji su smješteni na planeti u Vega sistemu.

Nasljednici Lirijanaca, koji dugo žive bez konflikata, su sada zainteresovani za dobrobit zemlje a posebno zbog ranije izraženih sklonosti ka ratovima. Oni su izgubili mnogo od svoje istorije u sukobima međusobno, i mnogo puta su gubili tehnologiju. U saglasnosti sa pričom takođe su naselili drugi miroljubiv planet u našem sistemu, peti od sunca, koji je uništen u nuklearnom ratu oružjem koje su razvili. Sada su zabrinuti kako ćemo mi upotrijebiti svoje nuklearno naoružanje. Ovi Lirijanci sada pomažu na razne načine svojim ljudskim rođacima na Plejadama, Vegama a i šire.

A to vidimo takođe kroz to što su Lirijanci mnogo stariji u sistemu evolucije, oni su samo malo ispred drugih u nekim tehnologijima, a malo iza drugih u nekim drugim tehnološkim stvarima. Oni pomažu jedni drugima u raznim poljima. Zbog toga naša tehnologija privlači njihovu pažnju, i oni su ovde da posmatraju i učestvuju skladno našoj volji i izboru.

Lirijanska rasa je započela evakuaciju svoje rodne planete prije gotovo 22 miliona godina, i od tad su se selili više puta. Oni vjeruju da je kreacija sama svoj uzrok, ne da ih je stvorio Tvorac. Oni vide kreaciju kao univerzalno znanje, Univerzalni duh, Univerzalnu mudrost. Rekli su Majeru da im je poznato oko nekoliko milijardi raznih oblika života.

Takođe su mu rekli da je raniji sistem življenja na zemlji bio kopija načina na koji su živjeli rani Lirijanci koji su posjetili zemlju. Oni su bili ovde i proučavali su Hiperboreju, mitski prvi kontinent koji je zauzimao svu zemljanu površinu u to vrijeme. Ovo je bilo prije nego što su zemljani započeli tjelesnu evoluciju. Ovi isti su dali imena Lemuriji i Atlantidi.

Takođe postoje i druga bića iz drugih sistema, koja se zovu Bavi, koji su takođe posjećivali zemlju u to vrijeme. To je rasa koja je visine 2,5 do 3 metra. Postojala su i bića koja su posjećivala zemlju, a koja su bila visoka 7 do 8 metara. Imali su stopala duga od 90 do 93 centimetra i fosilni ostaci još uvijek postoje. Na području koje zovemo Istočni Island postojala je rasa koja je bila nezamislivo visoka 10 do 11 metara. Oni nisu u potpunosti bili fizički. Cijela istorija Hiperboreje, Agarte, Mukulije i Atlantide je bila opisana od strane Plejadijanaca. Na produženoj posjeti u svemiru, Majeru je bila pokazana druga planeta sa stupnjem razvoja u ranoj fazi. On je vidio dinosauruse kao bića, i zdepastog primitivnog čovjeka koji je bio obučen u kožu i takođe stepenaste piramide koje su se vidjele kroz zamagljenu zlatnu atmosferu. Rečeno mu je da je ova planeta udaljena 770 svjetlosnih godina od zemlje.

Gledano prema Plejadijanskom tumačenju, Lirijanci su napustili njihov sistem kao pobunjenici i smjestili se na Plejadama i Hiadama. Kasnije su došli na zemlju i pomješali se sa zemljanima. Zemljani su tada živjeli na ostatku onog što je ranije bilo poznato kao Hiperboreja. Oni su razvili i unaprijedili civilizaciju ovde na zemlji. Postaju umiješani u sukob između sebe samih i napuštajući zemlju odlaze na Eru koja je u Plejadama, a drugi odlaze na druge planete u našem solarnom sistemu, atmosferski postojeća planeta 5 od sunca, koju nazivaju Malona (Maldek). Naseljavaju se tu i mješaju sa ljudskom formom života odatle.

Lirijski potomci koji su se smjestili na Zemlju i Malonu, bili su ratnička rasa, i sa sobom su donijeli ratničke tendencije. Malonci su završili uništavajući svoju planetu u užasnom atomskom holokaustu. Mi ćemo uraditi isto?

Preživjeli Lirijanci su odsustvovali mnogo hiljada godina. Sledeće generacije se vraćaju iz drugog doba i ponovo padaju u borbi između sebe samih i ponovo odlaze. Ovo se desilo ipak još jednom, i sad potomci ovih ponovo posmatraju Zemlju i preživjele nasljednike njihovih predaka. Lirijski pobunjenici su dosegli viši duhovni način življenja, i nisu podložni konfliktima i ratovima. Njihovi nasljednici su sad odgovorni za rasu koja je na zemlji. Tako da možemo vidjeti da mi svi u stvari dolazimo sa Hijade. Trenutni Lirijanski posjetioci sa svojom višom duhovnošću pokušavaju da ponište efekte, koje su ostavili njihovi raniji manje duhovni preci.

Stariji Lirijanski nasljednici pali su u stagnaciju i izgubili mnogo od svoje tehnologije. Plejadijanci im sad pomažu da se vrate na svoj put i obnove sjajnu tehnologiju koju su imali. Veganci, potomci starih Lirijaca, su takođe pomogli da ovi obnove neka od svojih starih znanja.
 

 

 

NAPOMENA: Izgleda da ovde Majeru nisu date sasvim tačne informacije. Ne pominje se neljudska Drako rasa kao uzrok sukoba i ratova. Drako reptoidi su razorili Liru, ljudske rase su zato izbegle na druge zvezdane sisteme. Zemlju su prvo naselili Drako bića na Lemuriji a zatim ljudska na Atlantidi. Otuda je među njima došlo do sukoba koji je rezultirao potonućem ovih kontinenata i proterivanjem Drako reptoida u podzemlje panete, na baze Venere, Meseca i drugih planeta. Da bi ponovo zavladali Zemljom, Drako reptoidi su pomešali svoju genetiku sa ljudima i tako stvorili hibride koji su bili najpre vladari u Vavilonu, Rimu, a zatim se proširili na ostali svet. Danas su to sve aristokratske familije koje vladaju svetom.

 

 

 


PLEJADIJANSKA KULTURA

Premda su se Plejadijanci činili veoma zdravim po našim standardima. Oni su ipak postali pogođeni našom atmosferom. Ne dovoljno da bi morali da koriste opremu za strano okruženje, ali su imali određenih problema koji su uslovljeni dugim izlaganjem našem zraku. Atmosfera na njihovoj rodnoj planeti je veoma slična našoj, s tom razlikom što mi imamo više zagađen zrak. Oni kažu da čestim načinom življenja unutar njihovih svemirskih brodova su postali osjetljivi u maloj mjeri i na njihovu atmosferu.

Njihove ruke su slične našim, ali mnogo finije i fleksibilnije definisane. Oni imaju nježnu kožu na rukama. Svi Plejadijanci imaju male bašte, u kojima rade sa svojim rukama. To je dio njihovog stalnog kontakta sa stvoriteljem.

Svaki od njih radi po dva sata u njihovim fabrikama, većinom nadgledajući mašine i robote. Svi oni su obrazovani u mnogim oblastima nauke. Oni idu u školu dok ne navrše 70 te. U 10 godina školovanja njihovo znanje je jednako znanju 25 godišnjeg diplomiranog fakultetlije. Svi moraju biti upoznati sa 12 do 20 raznih profesija.

Oni se ne žene dok ne napune bar 70 godina. Tjelesno sazrijevaju za 12 do 15 godina. Ne žene se dok ne završe izabrano zanimanje. Oni nisu obavezni na ženidbu, i mnogi to i ne čine.

Po porođaju oni ne koriste anestetike, već to rade na skroz prirodan način. Otkrili su da mozak proizvodi anestetik, i kao takvog ga i koriste. Volja bebe je pod uticajem, i biće redukovana do određenog stepena. Život na Eri je miroljubiv i prirodan. Svi streme prema tome da doprinesu za bolje svih. Ako bi mi nekim slučajem otišli da vidimo život na njihovoj planeti, ne bi smo mnogo vidjeli, jer njihov život, rad i sve ostalo se odvija na mnogo drugačijem dimenzionom nivou. U kontaktu sa nama oni moraju podesiti ovo vrijeme i vibracije, a i mi bi to morali, kad bi htjeli da vidimo njihov rodni planet.

Pitao sam se zašto su sve ove aktivnosti, samo na jednom mjestu na svijetu, i onda mi je rečeno, da Švicarska nije jedino mjesto gdje se dešavaju slične aktivnosti. Plejadijanci su čak rekli Majeru da oni imaju više stanica za sletanje neke u Americi, a neke na istoku.

U razgovoru sa Plejadijancima na mjestu sletanja u Alpima, što je predvođeno sa Kuetzelom jednim od Majerovih stalnih posjetioca. Saznao sam da ovo sletište ili baza postoji već 70 godina! To je mjesto blizu planinskim vrhovima, gdje nema puteva ni tamo ni vamo, nije moguće doći do njega, potpuno je zaštićeno i takođe je nevidljivo za pokušaj gledanja sa visine. Dok smo se nalazili u objektu, bio sam odlučan da saznam nešto više ˝Velikom Matičnom Brodu˝ u orbiti. I opet sam upozoren da određene informacije zadržim za sebe.

Biće mnogo vremena za sve to. Razgovor o ˝Matičnom Brodu˝ je potrajao skoro pola dana, i jedva da smo zagrebali površinu. U osnovi cijela konstrukcija je duga 35 kilometara. Ovo je u potpunosti izgrađeno i postavljeno u svemiru, i nije ovisno ni o jednoj planeti. 3 niža nivoa sadrže proizvodne kapacitete-fabrike, radionice za opravku, i mjesto za proizvodnju hrane i opslužni centri za čitavu koloniju. Veliki centralni dio sadrži sve što je potrebno za bolji kvalitet života. Parkove, rekreacione prostorije, i odjeljenje za manje svemirske letjelice.

DRUGE POSJETE

Ovi rođaci po liniji ljudske evolucije, nisu jedini koji su ovdje da nas posmatraju. Postoje i drugi koji su uključeni u to. Radili smo skoro dvije godine na drugom NLO slučaju, koji je započeo u julu 1967, jedan od najvećih NLO aktivnosti zabilježen u ljudskoj istoriji, i još uvijek je u toku. Ovi posjetioci dolaze sa planete koja posjeduje atmosferu, od prilike je udaljena 10 svjetlosnih godina od zemlje. Planeta koju nazivaju IARGA. Njena masa i prečnik su veći od zemljinog, i akceleracija gravitacije na površini je veća. Atmosfera je mnogo zbijenija nego naša. Kažu da bi Zemljani koji bi doživjeli njihovu kišu umrli od udaraca. Rotacija planete je sporija, tako da su im dani i noći duži. Zbog guste atmosfere i visokog vazdušnog pritiska, koji je čak i drugačijeg sastava nego naš, Iargani ne mogu da vide mjesec ili zvijezde. Zeleno preovladava u boji atmosfere. Njihov izgled je drugačiji od našeg. Oni su veoma zdepasto građeni. Izgled njihovih brodova odaje izgled veoma napredne tehnologije.

Drugi kontakt koji se desio i dešava se od Oktobra 1969, uključuje životnu formu sa druge planete, nekih 20 svjetlosnih godina udaljene od naše, blizu zvijezde koju mi nazivamo Epsilon Eridani. Naše indicije su da zvijezda koja predstavlja 82 Eridani i da spada u klasu G5 zvijezda veoma slična našem suncu čiji je spektar klase GO i otprilike je 20 svjetlosnih godina od nas. Ova bića su bila veća, oko 7 do 7,5 stopa visoka, i bila su prekrivena hrapavom kožom, i imala su veoma velike ruke sa po tri prsta na svakoj. Koža je imala pločice i nabore slično kao krokodilska koža. Imali su čudna lica, velika usta, velike uši, ali i kao Iargijanci, imali su veoma naprednu tehnologiju.

Takođe još jedan povremen kontakt na kojem još uvijek radimo, uključuje manje i ćelave vanzemaljce sa bijelom kožom i sa malim licem. Oni imaju usko građena tijela, i visoki su samo 4 stope. Oni su poznati kao Grejsi (Sivi). Njihovi brodovi su sjajne mašine, imaju divne naprave na njima ali u nekim stvarima nisu razvijeniji od nas. Njihova tehnologija je tek nešto malo ispred nas, što ne znači da i mi nećemo imati takve letjelice, za nekih par stotina godina.

Zeta Retikuli 2

Ove kreature kažu da dolaze sa dva sunca, koja mi nazivamo ZETA 1 i ZETA 2 RETIKULI, i da oni operišu na našoj planeti već decenijama. Njihove velike oči su veoma osjetljive na sunčevo svjetlo i zbog tog razloga na Zemlju dolaze samo noću.

Mi smo upravo počeli da istražujemo još jedan slučaj pojavljivanja u blizini našeg doma ovde u Arizoni koji se takođe odvija već mnogo godina, i koji uključuje postojanje dokaza o ovakvim kontaktima širom planete, i trebalo bi da vlade svih zemalja potroše malo novca i za istraživanje ovih dešavanja. Mi smo u stvari pod invazijom posjeta vanzemaljaca na zemaljskom nivou, koji vjerovatno nisu neprijateljski raspoloženi. Ali bi trebali biti na oprezu zbog mogućih efekata na naše živote u budućnosti.

Ova bića (Plejadijanci i ostali slični ljudima) svi dolaze pod nadzorom Konfederacije planeta u našem djelu svemira, predvođenih višim vijećem, čije je sjedište na Andromedi. Ali pripadaju zajedno sa ostalima drugom obliku života. Pitao sam Majera nešto više o bićima koja je sreo u šumi, u blizini svoje kuće. Kontakt se desio u bliskom susretu. Biće je nosilo neku vrstu svemirskog odijela, imalo je velike ispupčene oči, velika usta, bez kose, i tamno masnu kožu, možda čak i vlažnu. Prišlo mu je blizu širom raširenih ruku, pokazujući da nema oružja. Biće je stalo ispred njega sačekalo par sekundi progovorilo par riječi, opet sačekalo i otišlo u mrak. Posle nekog vremena Majer je upitao Semjasu o ovom susretu, i ona je pokazala iznenađenje. Odmah mu je dala podatke o tom biću. Bilo je to biće sa planete u sazvježđu SWAN (SAJGNUS) i da mu je brod oštećen u toku prolaska kroz našu atmosferu, te da je tražilo pomoć. Ime tom biću je bilo Asina. Poslala je signal za pomoć i pokupljena je od strane Plejadijanaca. Dok se brod nalazio na popravci, Semjasa je dovela Asinu do Majera i on je bio u stanju da sa njom komunicira telepatski. Sajgnusijanci su drugačija evoluciona forma i malo od toga što je čuo, je razumio.

Postoje mnogi slučajevi poput ovog, koji su dali obilje informacija i dokaza o njima, da bi svako ismijavanje bilo preskupo za svaku osobu koja je obilježena. Majer je sreo predstavnike svih ovih vrsta u različitim vremenskim periodima. Sad je malo jasnija slika u pogledu ovih kontakata koji su ostvareni. Mi smo u stvari samo mlađa braća naprednijim vrstama inteligencija koja nas posjećuju radi našeg napretka i dobrobiti.

KONAČNI KOMENTAR

Jednog dana dok smo sjedili u ˝Bilijevoj˝ kancelariji pitao sam ga šta Plejadijanci misle, o ovom našem izvještavanju javnosti. Njegov nezvanični odgovor me iznenadio. Rekao mi je da je razgovarao sa njima o tome. i da su mu rekli da su pogledali u budućnost i da su vidjeli dokumentarni film i da smo dobro uptrijebili podatke koje smo dobili, i da će prvi film ostaviti veliki utisak na javnost i otkriti istinu, a da će oni koji su spremni za Plejadijanske poruke sami pronaći put do njih. Takođe su vidjeli i drugi film i putovanje koje je Majer napravio kroz svemir i čak treći koji govori o njihovoj istoriji. Tako da što se Majera tiče oni već postoje.

Kraj.

 

Komentar konačnog komentara

 

Jasno je da ovde nisu date sve informacije. Grejsi ili Sivi su klonovi Drako bića, načinjeni od nekih insektoida, izuzetno su nehumani i služe za obavljanje prljavih fizičkih poslova sa ljudima (otmice radi ubistva zbog hrane ljudskom krvlju ili eksperimenata) jer Drako bića se ne pokazuju direktno ljudima. Šalju Grejse koji su klonovi, nemaju svoju volju pa se tako dešava da se nekada i sruše s letelicama, kao što se dogodilo u Rozvelu 1948 godine, i drugde. U svim njihovim letelicama nađeni su cilindrični kontejneri sa delovima ljudskih tela.

Hibridi Drako bića koji vladaju zemljom kao Iluminati prikazuju Grejse kao dobronamerne vanzemaljce koji malo eksperimentišu sa nama ali to je za naše i njihovo dobro jer su oni tobože ugroženi pa smo im mi potrebni. Te dezinformacije se smišljeno serviraju javnosti preko filmova (S. Spilberg) i NLO aktivista koji su svi manipulisani ili direktno rade za Iluminate.

 

Ovaj nedostatak u Majerovim informacijama postoji verovatno zbog toga što bi to značajno promenilo i proširilo celu priču.

Ovako data uglavnom je pozitivna i treba da inspiriše ljude u pozitivnom smeru. Verovatno su smatrali da bi cela istina zahtevala više zrelosti i lične snage za prihvatanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA        ISTORIJA     SVE ZA DUŠU