Valdamar Valerian

ORION TEHNOLOGIJA - INTERVJUValdamar Valerian je istraživao fenomen vanzemaljaca i njihove kontakte sa ljudskim bićima još od 1969. Proveo je 18. mjeseci u Jugoistočnoj Aziji od 1970-1971. kao ratni fotograf, gdje je vidio mnogo NLO aktivnosti. Poslije provedene četiri godine u Engleskoj od 1980 do 1984. on je sakupio sva vrhunska istraživanja i objavio ih pod imenom ˝Krll Papers˝, prethodnicu knjige ˝Matrix˝ koja je izdana 1987. Počeo je da sarađuje sa raznim istraživačima na tom polju, i ubrzo je osnovao organizaciju pod imenom ˝Nevada Vazdušna Istraživanja˝ (NAR).
Između 1988. i 1989. postao je direktor za MUFON. 1990. je pozvan za direktora UFO centar za istraživanje kontakata. U 1988. NAR počinju da objavljuju manje novine u kojima su sadržani rezultati istraživanja. Do 1990. ove novine postaju poznate kao Vodeća oštrica - i izrasta u mjesečni časopis od 100-stranica. Najveće izdanje je izašlo 1990. poznato kao Matrix II.
U Aprilu 1991. NAR se seli u Vašington i preimenovan je u Vodeća Oštrica Istraživačka Grupa. Valerian ima diplome iz Psihologije i Inženjerstva. Ima velik doprinos u Nipon Televiziji koja istražuje vanzemaljske aktivnosti, ta istraživanja su potaknula stvaranje programa za nagrađivanje najboljih istraživanja u vezi sa NLO.

ORION TEHNOLOGIJA

Valdamar Valerian - 1992

Ovaj izvještaj je sastavljen od 9 sati snimljenog video materijala, ličnih intervjua i pojedinačnih komentara. Napravljen je u formi pitanja i odgovora, bez navođenja poimenično ko postavlja pitanja.
Izvještaj sadrži sljedeće informacije:

• Filadelfija projekat, ili Projekat Duga.
• Projekat Feniks 1-3
• Radio sonde i povezanost sa radovima Wilheim Reich.
• Vladin projekat vremenske kontrole i skrivena značenja.
• Montauk projekat.
• Smišljena ubistva djece u Americi u projektima kontrola uma i istraživanje vremenskih putovanja.
• Vladin vremenski tunel i procedure korišćenja.
• Kako su Nikola Tesla i Von Neuman doprinosili ovim projektima.
• Tehnički načini pravljenja holograma i Matrijev efekat.
• Projekat Hvatač Misli
• Vanzemaljska grupa poznata kao Kondraškin, i njihova veza sa vladom USA i programom kontrole uma.
• Negativni Sirijanci.
• Manipulacije Orionske grupe.
• Telepatsko korišćenje droga i njeno suzbijanje.
• FAA i nulti vremenski generatori.
• Međunarodni Vazdušni savez.
• Psiho timovi.
• Vanzemaljska trgovina dušama.
• Montauk i vanzemaljci sa Antares sistema.
• AIDS i Fort Ditrih (NSA)
• Maglev vozovi i USA podzemna mreža.
• Zakopani svemirski brod ispod Giza piramide.
• USA vojska i crni helikopteri.
• Sirijanska kontrola uma
I još više, zajedno sa ilustracijama dobijenim od strane svjedoka sa jakim sjećanjem i još više hrabrosti.INTERVJU

Od čega želite da počnem?
Počećemo sa Feniks projektom. To je projekat koji nastao od Filadelfijskog projekta. Osmišljen je u mornarici između 1930 i 1940, u pokušaju da se brodovi učine nevidljivim. Pritisnuli su prekidač jednog dana, i brod su poslali u hiper svemir. Imali su razne vrste problema sa ljudima na brodu. To je bio jednako veliki uspjeh kao i veliki promašaj. Oko 1947, je odlučeno da se projekat obnovi. I projekat je preseljen u Brukhaven nacionalnu laboratoriju na čelu sa Dr. Džon Von Neumanom i njegovim saradnicima. Iz projekta Feniks nastala je stelt tehnologija, o kojoj ne mogu da govorim zbog svog posla. Takođe je stvoreno mnogo tipova energetskih naprava kao što je radio sonda.

Šta je radio sonda?

To je u osnovi mala kutija koju zakače na Balon, i pošalju gore u atmosferu. Vlada je rekla ljudima da je to vezano uz istraživanje o vremenu. Sam uređaj je radio na principu neobičnih pulsirajućih signala. U većini slučajeva koristili su usmjeravajući oscilator i slanje signala. Ispalo je da je ovo veoma značajna izmjena električne energije u eteričnu energiju. Ja sam počeo da sakupljam te radio-prijemnike, ali nikad nisam vidio prijemnik za radio-sondu. Saznao sam da su napravljene u Brukhaven nacionalnoj laboratoriji. Počeo sam da pričam ljudima o Brukhavenu, i naletio sam na stariju osobu koja je nekad radila tamo.

Rekao mi je da je dizajn originalno urađen od strane Wilhelm Reicha.
To je zaintrigiralo mene da počnem aktivnije da istražujem. Priča ide ovako. 1947. Wilhelm Reich je pod okriljem USA vlade napravio uređaj za kontrolu vremena. Uređaj je emitovao određenu jačinu talasa. Reich je mislio ako može da podesi jačinu tih talasa na pravu mjeru, da će postići kontrolisanje jačine oluja i njenih razarajućih efekata. Ti talasi su zasnovani na djelovanju orgonske energije koja se usmjerava na radioaktivni elemenat. Ovo proizvodi smrtonosnu orgonsku energiju koja ima razarajuće djelovanje na živa bića. Takođe ima i druge efekte na atmosferu. Vlada je poslala uređaj u središte jedne oluje, i postignut je željeni efekat.

To se svidjelo vladi. I započeli su novi projekat-Feniks-u kojem su napravili veći broj tih radio sondi, i u većem broju ih slali u atmosferu. Možda oko 200 do 500 po danu. Radio domet u ovim napravama je bio oko 100 milja. Ako su ih koristili ovoliko mnogo, normalno je pomisliti da su prijemnici za njih bili neko normalno mjesto. Ja sam bio sakupljač radio prijemnika. I imam ih preko 100. komada u svojoj privatnoj kolekciji. Ali nikad nisam vidio prijemnik za radio-sondu. Ja sam čuo za njih ali ih nikad nisam vidio.

Na kojoj su frekvenciji radili?

Frekvencije koje su koristili su 403. MHZ i 1680. MHZ. Koristili su dvije različite frekvencije. Obe u isto vrijeme?
Ne. Jedna ili druga su korištene u različitim vremenskim razmacima. One ranije prozvodnje su koristile 403. MHZ plus minus 2 MHZ. Kasnija verzija je koristila 1680. MHZ, plus ili minus 6.MHZ. Poluprovodnik u njima je bio napravljen od zlata, srebra, platine i iridijuma. Reich je koristio senzore koji su imali zlato i srebro u sebi. Jedan od elemenata je bila plastična ploča sa srebrom oko oboda i provodničke linije preko ploče. Postavili su veoma neobičnu strukturu kemikalija na ovu ploču. Ono što mi pretpostavljamo je da je termistor (uređaj za registrovanje temperature) djelovao kao antena koja je imala kontra dejstvo. Dok je ova plastična ploča imala funkcije antene za orgonsku energiju; senzor za pritisak je ono što oni zovu mjerač za količinu, što je u stvari osjetljivi prekidač. Naprava je razarala DOR (smrtonosnu orgonsku energiju) i pravila samo orgonsku energiju. Transmiter je napravljen od dva oscilatora, jedan od njih je radio na osnovnoj frekvenciji (403 ili 1680) i drugi je 7 MHZ oscilator postavljen u sami centar glavnog oscilatora. Rezultat je taj da je ovaj od 7 MHZ radio na principu uključi-isključi.

Kako je ovo sve povezano sa onim što se dešavalo na drugim projektima?

Vlada nije mogla reći javno, da su ovo naprave za kontrolu vremena. Ono što vidimo je u stvari početak onoga što nazivamo Montauk projekat. A što je proizvod kombinacija Wilhelma Reicha i Filadelfijskog eksperimenta. Postojala su dva odvojena projekta vezana za ovaj jedan. Imaš projekat za nevidljivost i projekat za kontrolu vremena. Na kraju ovih eksperimenata utvrđeno je da kombinacijom oba, dolazi do rješenja za kontrolu uma. Vlada bi to nazvala izmjenom ponašanja, ali je kontrola uma u stvari to što oni rade.

To je ono što je u stvari ovaj projekat i bio (Montauk)?

Ne, to je bio Feniks. Poslije političkih previranja da li da se nastavi sa projektom ili da se potpuno isključi. Ljudi koji su bili na čelu ovog programa su ubijedili vojsku, da bi taj program mogao omogućiti uticaj na umove neprijatelja. Vojska je odmah vidjela svoj interes u tome. I dozvolila im je da koriste njihovu staru Montauk vazdušnu bazu. Jedna od stvari koje su potraživane kao dio opreme je bio radar tipa SAGE, koji je već bio u bazi. Kasnije je baza zatvorena, i sve je premješteno u Brukhavenove laboratorije. Tada počinje ono što nazivamo projekat Feniks dva. Proveli su deset godina od 1969. do otprilike 1979, istražujući mogućnost čiste kontrole uma. Započeli su korišćenjem SAGA radara, kroz koji su emitovali određena zračenja na osnovu iskustva dobijenog od Reicha, i njegove kontrole vremena kombinujući to sa nečim iz Filadelfijskog eksperimenta. Proizveli su oko 406. MHZ. Dovelo bi do skoka frekvencije i promjene iste. Koristili su amplidin koncept u kojem je sadržano mnogo različitih načina pulsiranja. BRF je sadržavao od 10. ciklusa do 750.ciklusa. Puls je mogao biti promjenjen bilo gdje od 10. do 75.ms. Centralna frekvencija je bila stvarana iz nisko frekventnog tipa, koji je korišten od nulta vremenskog odredišta.

Da li je bilo kakvih drugih izmjena na ovome?

Bilo je promjena frekventnog stanja.

Znači Feniks 2 je započet 1969?

Da u periodu od 1969. do 1971. Feniks 1 je trajao od 1948. do 1968. Prvi dio projekta kontrole uma je bio zasnovan na tome, da se pojedinac ili pojedinci dovedu u blizinu antene oko 250 stopa. I kroz antenu bi se odašiljao signalni impuls jačine 30db. To znači da je ukupna sila radijacije bila najmanje gigavat. Možete li zamisliti šta bi to učinilo ljudima? Nezamislivo mi je da su ti ljudi još ovdje. Jer je proizvodilo efekte: kao što je prženje moždanih funkcija, stvaranje nervnih poremećaja, ožiljaka kao posledice zračenja itd. Probali su ovo sa mnogo ljudi, i mali je broj preživjelih.

Gdje su pronalazili dobrovoljce za sve te eksperimente?

Jednostavno bi zgrabili ljude sa ulice i postavili pred radar. To je jedna od stvari koje vlada i čini.

Ko je bio glavni za vođenje projekta u to vrijeme?

DR. John Von Neumann i Jack Pruett.

Neka određena agencija?

Nisam siguran koja je služba bila u pitanju. Neko je došao na ideju da postavlja ljude direktno ispred antene. Ovaj put su dobijali rezultate bez spaljivanja ljudi. Različitim izmjenama frekvencija su došli do uticaja na ljudski um.

Koliko je ljudi radilo na ovim uređajima?

Oko 30.

Ko im je dozvolio da budu prisutni?

Vazdušna služba i Mornarica. To je bio zajednički projekat, i osoblje je bilo njihovo. Imali smo kopije naredbi za osoblje vazduhoplovne odbrane.


Pod kojom maskom je ta baza radila?
Nije bilo maske, to je bila napuštena baza. Vraćena je u posjed GSA, kada je došlo do prestanka upotrebe ovih radara SAGA.
To je bila ne postojeća operacija. Zar treba bolja maska?

Kako su obezbjeđivali sredstva?

To je bilo na privatnoj osnovi.

Korporacije?

Nije bilo tako u početku. To je kasnije postao slučaj. U početku je taj novac dolazio od nacističke vlade.

Ovo je Feniks 1?

Ne ovo je Feniks 2 i 3. U godini 1944. je postojao voz američke vojske, koji prevezao 10. biliona u zlatu koje su našli. To je bilo zlato u vrijednosti 20$ po unci. Voz je uništen u tunelu. Tom prilikom je ubijen 51. američki vojnik. Zlato je se kasnije pojavilo u Montauku. Ovo je potvrđena informacija. Taj novac je korišten tokom godina za finansiranje ovog projekta. Potrošili su novac i tada su prešli na finansiranje preko korporacija. Ta korporacija je bila ITT. A bila je u vlasništvu poslovne Grupe u Njemačkoj. U smislu osoblja to su sve bili civilni naučnici bivši nacisti. Koji su došli u toku i poslije drugog svjetskog rata. Projekat je bio pod nadzorom Američke vlade.

Obavještajne službe su znale šta se tu dešava. Krug onih koji su djelovali tu u bazi je bio mali oko 30 i 50 osoba. Finansiranje i sve ostalo je bilo potpuno privatno. Poslije 1983. Senator Goldwater je saznao za to i započeo je istragu. Nije mogao pronaći nikakav trag, koji bi ukazivao na podršku vlade. Pruet je bio duhovni vođa ovoga projekta. On je bio iz vazduhoplovnog sektora. Poslije njega je došao Dr. Herman C. Unterman. Imali su stručnjaka za elektroniku, Dr. Mathew E. Zerrett, koji je došao iz Njemačke u godini 1946. sa Werhner Von Braunom. Vjerovatno je razlog toga što su potrošili novac, bio taj da su imali oko 25. baza širom Amerike. A sve je to trebalo finansirati. Posljednja baza je ugašena Avgusta 12. 1983. Baza na Montauku i još dvije koje su ugašene zajedno sa njom.

Šta je bilo sa tim uticajima na um?

S onim šta ja znam o tom programu, dok sam bio dio toga. Je da sam bio određen za taj program, zbog svojih osjećajnih sposobnosti. Ali na kraju su odabrali mlađe regrute. Prvi eksperimenti su bili katastrofa. Tada sam im rekao, da ne želim da imam ništa sa tim programom. Onda su me postavili ispred tog zračenja, i došlo je do određenog oštećenja. Konačno neko je rekao: Isključite to, on neće nikome ništa reći. Drugi koji su bili pod uticajem tog zračenja su gore prošli. Efekti su bili veoma loši. Moglo je lako doći do spaljivanja moždanih funkcija. Odlazili su i kupili djecu uzrasta između 12. i 16. godina....

Znači tu su se zadesila izgubljena Američka djeca?

Po našoj procjeni oteli su oko 10.000 mladih sa ulica i doveli u Montauk, Nju džersi. Ukupan broj ljudi koje su dovukli sa ulica je 250.000. Ono što je čudno je da su ta djeca još uvijek misterija. Još uvijek ne znamo sve odgovore. Znamo samo da su u potpunosti programirani za nešto. Postali su izloženi programiranju koje je bilo malo humanije zbog tehnologije. Izvorni program je bio više tjelesni. Kasnije su više poradili na tehnologiji, tako da nije bilo tjelesnih oštećenja.

Da li si svjestan, da li postoje ljudi koji su to prošli?

Naletio sam par puta na ljude koji su to prošli. Ako si osjećajan na određen način, onda možeš lako da zapaziš te ljude, jer je program kojem su podvrgnuti imao poseban uticaj na njihovo razmišljanje. Sreo sam ih više u okolini Long Islanda, zona New Yorka.


Šta je sa Von Neumanom?
Bio je još živ do 1989. Uletio je u probleme vezane sa vladom, kao i neke druge probleme takođe. Kao što je nervno rastrojstvo u 1977. kada je razriješen funkcije direktora programa, i postao je samo konsultant. Vlada je svima rekla da je umro 1956. Vlada još uvijek sarađuje sa njim.

Da li je nekim subjektima u toku istraživanja davana droga?

Ne, ne vjerujem...
Dobijali su jednu vrstu sedativa koji uticao na prijemčivost. Ne sjećam se imena. Efekat te droge je bio da si postajao nadražen veoma.

Takođe euforičan u isto vrijeme?

Da, veoma euforičan, da.

Da li su dobijali te stolice za proizvodnju misaonih formi, od strane vanzemaljaca?

Prototip je došao od strane vanzemaljaca. I pored naše sumnje. Ova stolica je bila umni pojačivač. Vlada je imala posebno trenirane osobe, koje su sjedale u stolicu i stvarale misaone forme. Oni su mogli da prime signal, i utiču na ljude da postanu više osjetljivi na programiranje. Radilo se veoma dobro, i pronašli su još neke mogućnosti. Mogli su da operišu u vremenu. Specijalno trenirane osobe su kreirale oblike misaonih vrtloga koji su povezivali 1947. i 1981. To je ono što su radili - vremenski tunel kroz koji su se mogli kretati. Postojala je jedna tv-serija koja je pokazivala mogućnost takvog dešavanja. Ovo su bili neki raniji kapaciteti. Počeli su sa putovanjima kroz vrijeme. To je bila zadnja faza projekta Feniks.

Kad je proradila vremenska mašina?

Oko 1979. ili 1980. kada je bila potpuno upotrebljiva. Ovaj transmiter je imao dovoljno energije da pokrene vrijeme i prostor. Osobe koje su bile u stolicama su i dalje učestvovale u tome, jer nije bilo tehnologije koja bi ih zamjenila. Tek sad je postignuto rješenje za to. Rađene su takođe i neke druge stvari kao što je materijalizovanje. Osoba u stolici je jednostavno zamišljala nešto, i to bi se stvorilo. Skoro su imali moć da stvore živo biće. Ali je taj produkt misli bio u životu samo dok je taj pojačivač misli bio uključen. Snaga te energije je bila između Teravata i Gigavata. Velika snaga. Misaoni vrtlog je imao prečnik oko 5.milja uokolo.

 


Možeš li nam opisati kako je to izgledalo?

Izgledalo je kao jedinstvena spirala koja je svjetlila čitavom dužinom. Ako bi krenuo šetati njom iznenada bi bio povučen u to. Ta šetnja nije bila obična, mora si da imaš te mogućnosti. A to je podrazumjevalo da si mogao ići bilo gdje u vremenu.

Da li ste mogli donijeti stvari iz tog vremena?

Da.

Da li ste ikada išta donijeli?

Da.

Da li možete nastaviti sa opisom tunela?

Da, zidovi su bili solidni ali tečni. Tunel je imao oblik i putanju kao šaraf.

Ako bi neko isključio struju, da li bi ostali zaglavljeni u dimenziji vremenu i prostoru?
Da, ostali bi zaglavljeni.

Da li su poslali dosta djece kroz ovaj tunel?

Da ali ne znamo gdje su završila. Mnogo ih je izgubljeno.

S obzirom da postoji sad taj tunel i mogućnost putovanja kroz vrijeme. Da li je sve što je trebalo da se ispravi učinjeno?

Da. Jedna od prvih stvari je bilo slanje regruta na tačku 6030. I to je uvijek bila ista pozicija. Negdje u napuštenom gradu gdje je bila statua od zlata. Kada su se vratili, pitali su ih šta su vidjeli. Da li su dobijali iste ili različite odgovore od osobe do osobe to ne znam. Znam da su provjeravali ˝otvor˝ da li podržava životnu formu, prije nego što pošalju ljude. Uzimali su uzorke.

Da li je postojalo više mjesta gdje su slali ljude?

Ne, kad se uspostavi konekcija sa jednom tačkom, samo tu možete da ih šaljete.

Da li možete da promjenite sadašnjost šaljući nekoga u prošlost?

Da, takođe možete promjeniti sadašnjost, šaljući nekoga u budućnost. Vlada koristi ovu mašinu da bi išla unaprijed sa istraživanjima iz Montauka.

Da li želite da kažete da sadašnjost može biti izmjenjena, zato što smo uspostavili vezu sa budućnošću i prošlošću?

Da to znači da šta god neko radio između ovih vremenskih razmaka, da će to činiti vječno.

Koja je najdalja udaljenost u koju je neko otišao putem vremeplova?

10.000 godina od sad.

Znači sve je osigurano do te godine?

Da to je sanjiva realnost. Niko nije prešao tu tačku iza 2012. Postoji zid iza kojeg nema ništa.

Proročanstva govore o promjenama na zemlji u tom periodu?

Zanimljivo zar ne?

Da li možete projektovati sebe dva sata u budućnost, i onda se sresti?

Da ali je veoma opasno. Osoba koja putuje kroz vrijeme, je drugačijeg polariteta od one koju sretne, desi se da ta osoba jednostavno sagori.

Da li su vam ikada dali oružje za slučaj da naletite na nešto zlo?

Nisu morali to da rade. Prolaz može biti naštiman da prati osobu, tako da je možete vratiti ako nešto pođe naopako. Desilo se jednom prilikom da je se pojavilo čudovište koje došlo kroz prolaz. I pojelo je dosta opreme i nekoliko ljudi. Morali smo da odemo skroz u prošlost da zaustavimo projekat Filadelfija, da bi zaustavili ovo biće u 1983. To je bila sabotaža, neko je stvorio to biće putem misli, i pokušao da uništi projekat. Mnogi ljudi su mislili da je projekat predaleko otišao. Reći ću još nešto. Postojala je tačka, otprilike trećina puta gdje je osoba prolazila kroz nekakvo odvajanje od tijela. I tada je mogla da sagleda stvari sa šire perspektive. Siguran sam da je neko bio tamo, nekakva inteligencija. Nisam siguran da bih mogao da to tačno odredim. Ono što su oni pokušavali je da stabilizuju proces percepcije, koji je omogućavao postojanje bez tijela. Iz nekog razloga su to radili. Nije mi poznata prava svrha.

Koja je bila uloga vanzemaljaca u svemu tome?

To bi bio drugi dio ovoga a tu još nismo stigli. Pogledajmo šta se dešavalo na Filadelfija eksperimentu u tehničkom smislu. To je ono što je započelo sva ova dešavanja. Počelo je 1930. u Čikagu sa troje ljudi. Dr. John Hutchinson koji je bio dekan na Univerzitetu Čikago, Nikola Tesla i Dr. Kurtenaur, koji je bio Austrijski fizičar koji je bio šef jedne sekcije na univerzitetu.

Odlučili su da urade nešto u vezi sa tim konceptom nevidljivosti. O ovome je raspravljano nekoliko godina. Sastali su se i zajedno istraživali na Univerzitetu Čikago oko 1931 ili 1932. 1933. Institut za Napredna istraživanja je formirao projekt koji je prebačen tamo u 1934. Jedan od ljudi na tom projektu je bio Dr. John Eric Von Neumann, koji je došao iz Mađarske. Dobio je svoju diplomu hemije 1925. a iz matematike 1926. Bio je u Evropi nekoliko godina dok nije prebačen u Ameriku. Poučavao je na završnoj godini oko tri godine. I tada je pozvan da se pridruži institutu.
Drugi ljudi uključujući Alberta Ajnaštajna, koji je napustio Njemačku 1930. On je pohađao Kalifornijski institut Tehnologije tokom tri godine, na kojem je i predavao tokom tri godine. A onda je prešao u institut kad je pozvan sa njihove strane. Mnogo drugih ljudi su se pojavili tamo kako je vrijeme prolazilo. Projekat je proširen 1936. U međuvremenu je Tesla postavljen za Direktora projekta. On je bio prijatelj predsednika Franklina Roosevelta, sa kojim se Tesla upoznao 1917. kada je FDR bio sekretar u mornarici. Tesli je tada ponuđeno da radi za vladu na ratnom programu, što je on i učinio. Prihvatio je da radi projekat za nevidljivost sve dok nije dao ostavku 1942. U 1936. poslije intenzivnih proučavanja, odlučili su da naprave pokus na osnovu svojih istraživanja. Uspjeli sa ostvare djelimičnu nevidljivost što je ohrabrilo mornaricu da nastavi sa istraživanjem. Naučnici su stizali iz Njemačke do 1939. kad je rat sa njemačkom započeo.

1940. poslije istraživanja koristeći Teslin pristup, bili su spremni za potpun test, na području Bruklinskog mornaričkog teritorija. Imali su mali brod, i po jedan izviđački sa svake strane. Jedan brod je isporučivao struju, a drugi pogon za kolutove žice. Bili su povezani sa brodom putem kablova. Ideja je bila da ako nešto pođe naopako, mogu da presjeku kablove ili potope brod. Sve je radilo i projekat je proglašen uspješnim. Važna stavka u tom testu 1940. je da nije bilo ljudskog osoblja na brodu.

Brod je bio prazan. Ovo je važno zbog onog što se desilo kasnije. Došlo je još nekoliko ljudi koji su se pridružili projektu. Tomas T. Brown se pridružio projektu zbog njegovog poznavanja elektro gravitacijskih efekata. On je rješavao probleme koje su imali sa njemačkim vodenim minama, koje su se lijepile za brodove saveznika. Ovo je dovelo do uporednog projekta sa upotrebom kablova i razmagnetisanih kablova, koji su osiguravali da mina eksplodira na sigurnoj udaljenosti od broda. Mornarica je postavila nekoliko ljudi da pazi na projekte. To je razlog kako sam ja umešan.
Uzdržavajući se od komentara, pogledajmo malo Nikolu Teslu. 1879. njegov otac je umro, i on je završio prvu godinu na univerzitetu. Došao je u Ameriku 1884. Imao je neverovatan unutrašnji osjećaj intuicije. Imao je veoma savršeno pamćenje. Prije dolaska u USA, poznavao je Roberta Oppenheimer, sa kojim će kasnije sarađivati na razvoju atomske bombe. I Dr. David Hilbert, matematičar koji je razvio ujednačenost za multi svemir veoma važan dio u projektu.

Dr.Von Neumann je sreo Hilberta 1972. i zadržao je dosta toga što je naučio. Sa tim Von Neumann je razvio nove sisteme matematike. Von Neumann je smatran jednim od najvećih matematičara ovog stoljeća. Neki misle da je bio bolji od Ajnštajna. Drugi matematičar koji je bio učesnik je Dr. John Levison, koji je rođen 1912. Umro je 1976. Izdao je tri knige o matematici. Nema drugih podataka o njemu koji su dostupni. Levinson je razvio vremensku ujednačenost. Sa svim ovim u pozadini, grupa je imala više nego što je bilo potrebno za projekat.
Poslije uspješnog testa 1940, Mornarica odlučuje da obezbedi neograničena sredstva za projekat. Decembra 5, 1941. ja sam bio u San Francisku i vlada je došla i rekla mi da će rat sa Japanom početi za 72 sata, i da sam im potreban kao asistent. U Januaru 1942, završio sam na Institutu Naprednih Istraživanja. Tesla je dobio novi brod za potpuni test.

Tesla se nije u svemu slagao sa Von Neumanom. Tesla je govorio da će imati ozbiljnih problema sa posadom. Tesla je tražio više vremena, ali je Mornarica to odbila. On je bio u kontaktu sa nekim iz vana, ko je se složio da test neće uspjeti. On je tada odlučio da sabotira projekat. Test je propao. On je napustio projekat. I za novog vođu projekta je izabran Von Neumann godine 1942.
Von je otišao u Mornaricu i tražio je da mu daju vremena da riješi problem, koji se pojavio. On je odlučio da napravi izmjene na brodu. On je rekao da će mu trebati potpuno novi brod. Izabran je Eldridž. Oprema je ugrađena na brod. Postavili su svu opremu na brod, i stigao je Oktobar 1942.

Izabrali su 33. dobrovoljca za posadu. Oni su stigli poslije završetka škole u Decembru 1942. Još uvijek imamo sliku razreda. Rad je napokon počeo. U Maju 1943. Von je instalirao i treći generator. Koji se nikad neće sinhronizovati sa druga dva. Jednog dana je ispao iz kontrole i zakačio jednog čovjeka. Von je izbacio taj treći generator, jer ga je Tesla uspio ubijediti u problem sa ljudima. U Junu je brod došao na testnu poziciju. Bili su blizu uspjeha, ali je primećeno da je posada bila dezorijentisana. Ovaj put je Von ponovo zatražio još vremena, da riješi taj problem. Mornarica je poslije razgovora sa vrhom dala kao zadnji rok 12.Avgust 1943. Von Neumann je izrazio svoju zabrinutost da to nije dovoljno vremena. Tada je mornarica rekla da im ne treba optička nevidljivost, već da samo radarska. Oprema je ponovo modifikovana od strane Von Neumanna. Avgust 12. je stigao. Znali smo da neke stvari nisu u redu.
Test je započet i prve četiri minute je sve bilo u redu. U jednom trenutku se pojavio plavi bljesak i brod je u potpunosti nestao. Nije bilo nikakve mogućnosti kontakta radio vezom. Sve je nestalo. U roku od tri sata se sve vratilo. Jedan od stubova za antenu je bio slomljen. Neki od osoblja su bili utisnuti u palubu. Neki su bili unutra neki vani. Dok neke nikad nismo pronašli. Mnogi su poludjeli u potpunosti. Mornarica se pobrinula za posadu, i otvorila zasjedanje šta da rade u vezi sa ovim problemom.

Odlučili su da će ponoviti testiranje ovaj put bez posade. Koristili su suvo pokretanje koristeći kabl oko 1000. metara koji je bio zakačen za drugi brod. U kasnom Oktobru test je izveden. Brod je u potpunosti nestao 20. minuta. Kada su ga vratili, otkrili su da je oprema nestala. Dva kabineta sa transmiterima i jedan generator su nestali. Kabinet sa nulta vremenskom referencom je bio netaknut. U osnovi mornarica je zaustavila projekat. Eldridž je poslat u ratnu zonu oko Grčke gdje je kao ratni brod bio do kraja rata. Važna stvar je da su dva testa bila u potpunosti rasparčana u vremenu od 40.godina. To je 40. godina odvojenosti u hiper svemiru. Brod je bio na neki način povučen u hiper svemir.
Mi smo bili unutra i znali smo da nešto nije u redu. Pokušali smo da ga ugasimo, ali bezuspješno. Potrčali smo na palubu i iskočili. Ali smo tim skokom završili na kraju tunela u Montauku, long island Avgust 1983. Bila je noć. Pronašli su nas brzo i odveli niz stepenice, gdje stajao Von Neumann i čestitao nam. On nas je očekivao. To je za nas bio šok. Bili smo u 1943. a sad smo u 1983 gledajući u starca koji je bio Von Neuman. On je rekao da je došlo do nekakvog zatvaranja u hiper svemiru, i da se moramo vratiti i ugasiti generatore inače će hiper svemir nastaviti da usisava prostor, i možda cijelu planetu.

On je čekao 40. godina na nas da stignemo. Montauk nas je vratio i mi smo uništili opremu. Od 1943. Von Neumann nije znao šta se desilo. On je modifikovao raniju opremu 1943. i time je dobio potpunu mašinu za putovanje kroz vrijeme. Nijemci su takođe radili na projektu vremeplova malo prije nego što je rat završen. Kada je mornarica odlučila da ugasi projekat 1943. Von Neumann je poslan na projekat za atomsku bombu, u Los Alamosu, sve dok nije završena. U 1947. desile su se velike izmjene u ministarstvu za odbranu. Neko u novoj strukturi je odlučio da iskopa projekat Filadelfija da se vidi, da li je moguće otkriti gdje je pošlo naopako. Pitali su Von Neumana da li je u mogućnosti da ponovo pogleda šta se desilo, on je odmah pristao.

Postoji još jedna stvar. Počevši od Avgusta 6.1943, UFO se pojavljivao iznad Eldrdža oko šest dana. Oni su bili tamo i tokom testa. Jedan od UFO brodova je bio prosto usisan u hiper svemir zajedno sa Eldridžom, i završio je u podzemnoj bazi u Montauku 1983. Završilo je sa saradnjom sa vanzemaljcima, koji su nam dali neke naprave koje su nam omogućile da ih izvučemo. Sumnjali smo da se radi o invaziji.

Takođe je Von Neuman pozvan da se pridruži pregledu, srušenog vanzemaljskog broda u 1947 u Azteku. Još jedan pad se desio iznad Azteka oko godinu kasnije. Pri prvom padu su pronašli u olupinama Grejse, i nijedan nije preživjeo pad. U drugom padu je barem jedan preživeo. Radarski sistemi su uticali na pad letjelice. Pripadnik vanzemaljske rase u drugom srušenom brodu nije bio Grejs, i Von Neumanu je dozvoljeno da razgovara sa njim. Tada ga je Von zapitao o mogućnosti rješenja problema, u vezi sa nevidljivošću. On je tada shvatio da treba da se vrati kući o ponovo prouči sisteme metafizike.

Osnovni problem je bio taj da ljudi na brodu nisu bili u poziciji nulte reference u odnosu na brod. Jer se ljudi obično nalaze u drugoj tački koncepcije kao vremenske reference, a ne u nulta referenci. Kad se brod vratio kroz vrijeme, ljudi nisu bili u istoj vremenskoj referenci. I Von je shvatio da će mu trebati kompjuter i znanje metafizike koje će mu omogućiti da obezbijedi isto vremensko kretanje i za ljude i za brod. Namjenski je napravio kompjuter 1950. Bio je spreman za upotrebu 1952. I testovi koji su urađeni na njemu 1953. su prošli bez problema. Nisu više samo plutali kroz vrijeme. Sa ove tačke, Mornarica je odlučila da projekat „Duga“ otkaže i da promjeni ime projektu u „Feniks“. Mnogo toga negativnog je proizašlo iz projekta „Duga“. Jedna od tih stvari je projekat kontrole uma.

Neki poseban komentar o elektromagnetnoj sili?

Pa postoji mnogo interesantnih aspekata. Koji su objašnjeni u većini teorija. I ako razumjete ove osnovne pojmove, neće vam biti teško da shvatite kako djeluje antigravitacioni sistem. Činjenica je dasu prihvatili teoriju koju je razvio Ajnštajn, i koju je dao Američkoj vladi. Oni su to imali i nisu bili voljni da to posjeduje još neko. To nikad nije objavljeno u knjigama. Ovo su informacije koje su korištene kao metode kontrole između vlada.

Izgleda da je više običnih ljudi umješano u tajne, nego što su to naučnici. Ko su ti ljudi?

To su vladini agenti i službe koje su svugdje i čiji je zadatak čuvanje tajni. Ovih dana je tajna više tretirana kao pristup, nego kao objekat tajne. Navešću primjer: Paket za navođenje rakete Minuteman X- rakete je napravljen za vazdušne snage, i registrovan je kao nešto što nije tajno.

Kakav je kapacitet gravitacione flote u USA?

Ja ne znam. Znam da su ih napravili više.

Koje su mogućnosti ovih letjelica?

Kada su astronauti prvi put sletjeli na Mjesec, bili su dočekani od strane više letjelica koje su bile smještene u krugu oko kratera. Astronauti su pitali svoje pretpostavljene da li znaju išta o ovome. Oni su rekli da znaju. To su bili američki diskovi.

Dali ste nailazili na otpor, dok ste izlazili u javnost sa ovim?

Ne, mornarica je ćutala. Ali sam čuo glasine da nisu baš sretni što sve ovo iznosim u javnosti. Oni znaju da ja znam, zato mi ne mogu ništa. A ako to ipak učine onda će doći do određenih problema vezanih za vrijeme i prostor. Postoje nas dvojica koji držimo određene faktore u stabilnosti. Ako bi se nešto poremetilo, od strane nas ili nekog drugog došlo bi do promjena u hipersvemiru. Čitav sistem realnosti bi bio promjenjen. Ako hoćete da nagađate daću vam jednu informaciju. Njemačka tehnologija je bila daleko ispred naše. Ali smo mi ipak pobjedili. Oni su imali moćno oružje u proizvodnji koje je skoro bilo spremno za upotrebu. Bili su tako blizu pobjede da su Čerčil i FDR bili svjesni toga.

Zbog toga se vlada ne usuđuje da ubije bilo koga od vas?

Tačno. Zbog toga što smo i mi umješani u sve to.

Dali mi možeš dati neke svježije podatke o kontroli uma u današnjem vremenu?

Eksperimenti kontrole uma su se preselili na Montauk oko 1969. Realna faza eksperimenata je počela oko1975. Oprema za modifikovanje SAGE je naručena 1973.
ITT je bio glavni ugovarač.

Šta je bilo to što su mogli da stvarno urade sa tim uređajima?

Ono što su dokazali je da mogu da kontrolišu osobu koja da svoj pristanak za to. Sistem je djelovao tako da je putem kompjutera emitovano određeno zračenje koje uticalo na razmišljanje osobe. Mogli su da joj narede bilo šta da uradi. Jednom su putem tog uređaja poslali poruku da oni koji su tog svjesni, nazovu određen broj. Preko 600. telefonskih poziva je bilo upućeno na dati tel. broj. To je značilo da uređaj radi.


Dali to radi na način na koji mi dobijamo misli?

Da.

Da li postoji odbrana od toga?

Da i ne. Teoretski ne. Ovo je ono o čemu vlada ovisi. Praktično govoreći, ne mogu da utiču na sve jer su neki ljudi prirodno otporni. To opet zavisi od njihovog mentalnog nivoa razvoja. Možda oko 5% ljudi na planeti ne bi odgovorilo na te signale. Ali opet ako pokriju ostalih 95% onda i ne brinu za ove ostale.

Znači oni emituju signale misli?

Ne baš. Ako ste bili na EGG, osjetili bi ste određen elektronski uticaj tokom tog zračenja. Ovo je moguće snimiti i pohraniti u računar. Ako uspiju replicirati tvoj način razmišljanja, ušli su ti u život.

Znači mogu da nas kontrolišu do te granice da sami uzmemo oružje?

To je ono čemu se nadaju. A to opet zavisi od opreme.

Šta je sa bitkom između moralne svjesnosti i onog što ti je mentalno rečeno?

Nemate opciju da izbjegnete reagovanje kada ste pod tim uticajem. To vam ne negira izbor, već samo pojačava impuls ili komandu. Oni ljudi koji su se javili na telefon pojma nemaju šta im je prošlo kroz glavu.

Dali oni ovo mogu da rade putem medija TV, radio stanice?


Naravno.


Koja je trenutna situacija sa vanzemaljcima?


Pomješana i zbunjena. Postoji mnogo tog što se dešava na planeti. U Septembru i Oktobru 1990. postojala je neka grupa vanzemaljaca iz druge dimenzije, a koja pokušala da izvrši invaziju na planetu. Isključili su sve vremenske generatore širom države. FAA je bila posebno zakačena time. Ova grupa je zaustavljena od strane druge vrste. Tokom mnogih godina, neke strukture Orionske grupe su zavisile od sklopa vanzemaljskih satelita koji su sadržavali sisteme za održavanje života. Ovi su uništeni od strane ove iste vrste koja je zaustavila invaziju.

Znači postoje pozitivne sile, koje nastoje da balansiraju negativne aktivnosti Orionske grupe?

Da, ali nisam u mogućnosti da vam otkrivam njihov identitet.

Dali je to ona ista grupa koja nadlijeće nuklearne pogone i vojne skladišta?

Ne znam dali su oni umješani u to ali ću pitati. Nuklearna postrojenja su druga stvar na kulturnom nivou. Ideja o nuklearnom ratu je davno eliminisana, od strane glavnih sila na planeti. Uticaji nuklearne zime i posljedica aktiviranja više tih naprava je previše opasna, da bi se upotrijebila.

Šta je sa tehnologijom koja je dobijena putem Filadelfija eksperimenta?

Pa postoje mnoge od tih stvari koje su u upotrebi u CIA i NSA, kao i nekih drugih vladinih agencija. To su prenosivi uređaji koji mogu da obezbijede pojedinačnu nevidljivost. Tu su takođe i produkti iz UFO istraživanja, za koje vjerujem da ih imaju.

I šta bi to moglo biti?

Pa to su neke super tajne organizacije koje su podržane od strane svih vladajućih sila a baziraju se na pručavanju i istraživanju vanzemaljske tehnologije. Tajne operacije, izučavanje tijela vanzemaljaca.

Kako se to uklapa u hijerarhiju i kontrolu?

Povezano je sa MJ-12, koji je vjerujem predvođen od strane Kisingera u današnje vrijeme. Takođe je povezan sa predjsedništvom.

Čuo sam traku od Roberta Lazara, i ostalih koji spominju ultra nivo tajnosti. Da li je to tačno?

Postoji i Crni Nivo tajnosti.

Šta se krije iza priče o Wilhelmu Reichu?

Većina ljudi je upoznata sa njegovim radovima na, bionima, meteorološkim modifikatorima i drugim napravama. Ali je takođe za njegov rad bila zainteresovana vlada. I on je radio za njih na tajnim projektima neko vrijeme. I bio je umiješan u projekte kada je osoba vraćana u smislu neuronskog stanja na prijašnje godine i tada se moglo lako uticati na nju. To je bila kapija za um. To je bio njegov najtajniji rad kao i detalji tog rada. Reich je kontaktirao sa vanzemaljcima, otkrio je mnogo toga o životnoj energiji i raku. A kontrola uma je jedan od razloga zbog kojih je ubijen. Ova znanja su bila u kombinaciji sa vanzemaljskim. A svi projekti su bili pod uticajem Grupe sa Oriona i njihovim pokušajem, da ovladaju sa planetom.

Šta je Filadelfijski eksperiment imao sa vanzemaljcima?

Filadelfijski eksperiment kao takav nije bio vanzemaljski, ali je rupa koju su stvorili, a koja je se pružala tokom tih 40. godina, bila tu zbog toga da bi se veliki broj vanzemaljskih letjelica mogao neopaženo uvući u naš sistem. Ali na sreću taj prolaz nije trajao onoliko koliko su htjeli, da bi u potpunosti ostvarili svoj plan.

Šta je sa drugim grupama vanzemaljaca koji su bili umješani?

Većina onih koji su bili tu u blizini su bili samo posmatrači onoga što se dešava, uključujući i one koji su bili usisani u hiper svemir. Nije nam poznato da li su ta posmatranja vršena samo za njih ili za nekog drugog.

Šta je sa vanzemaljskim brodom koji zaustavljen u podzemlju Montauka?

Postojala je grupa koja ga je osposobila. Da bi shvatio šta se dešava moraš da naučiš kako stvari funkcionišu. Morali bi da čitamo njihova uputstva. Bilo je nekoliko njih na tom brodu. Četvoro nije htjelo uopšte da razgovara. Ostali jesu i tada smo učili njihov jezik i uputstva za korištenje njihovog broda. Za pokušaj popravke istog.

Oni nisu bili Grejsi?

Ne bili su oko 6 stopa visoki. U osnovi slični ljudima. Imali su tamnu kožu. I nisu imali kosu. Čak nismo ni znali zašto su ovdje. Kad se njihov brod pojavio, mislili smo da se radi o invaziji.

Kakvo su oružje imali na tom brodu?

Ne znam pouzdano. Brod je imao puno čudnih uređaja na sebi. Mnoge od njih smo rastavili na dijelove. A to su bili uređaji sa kontrolne table i komunikacijski uređaji. Nismo dirali sistem napajanja, jer smo mislili da bi mogao eksplodirati ako ga budemo dirali. Mnogi djelovi su skinuti u potpunosti.

Zašto ste posumnjali na invaziju?

Nisam siguran, sem što je bilo toliko mnogo grupa širom planete pokušavajući da okupira zemlju.. Neki su se pitali zašto se oni uopšte žele petljati sa nama, i našom zaostalom tehnologijom.

John Lear je sugerisao da je to zbog genetskog porijekla.

To je dobra pretpostavka. Iz jednog izvora koji ne mogu da navedem, čuo sam da oni traže određene minerale koji postoje samo ovdje.

 

Robert Lazar je pomenuo u svojoj knjizi da smo mi svojevrstan kontejner za duše. I da bi se te duše mogle prodavati. Šta misliš o takvom pristupu čovjeku.

 

Pa postoje neke vrste koje čovjeka gledaju na sličan način. Uzmimo u obzir da su mogućnosti ljudskog uma neograničene. A to fascinira neke vrste.

Šta je bilo sa tim vanzemaljcima, koji su bili na brodu?

Od njih sedam, troje je pričalo sa nama. Ispalo je da je jedno od ono četvoro u stvari kapetan broda. I vjerovatno su ubili ove koji su razgovarali sa nama. Ostali vanzemaljci su bili zaleđeni od strane ljudi koji su bili tu u Montauku. Ne znam šta su uradili sa ostala tri tijela.

Šta se desilo sa letjelicom?

Još uvijek je ondje, koliko ja znam.

U jednoj od knjiga Linde Moulton, postoji slika rukopisa nekog vanzemaljskog bića. Da li bi bili sposobni da otkrijete kome to pismo pripada?

Jezik koji su koristili je vjerovatno pripadao Grejsima. Simboli koje Grejsi koriste su isti oni koje koristi Trilateralna komisija.

Koliko je velika baza u Montauku?

Veoma je velika. Duga je miljama, sastoji se od 5 i šest nivoa. Sve to je napravljeno u kasnim 1920-tim ili ranim 1930-tim. Razgovarali smo sa jednim čovjekom koji je bio na tom projektu. Gradnja je naređena od strane vlade. I izgrađena je na šest nivoa. Vrh su pokrili zemljom. To je poznato kao Brdo, to je velika baza. Možda je još uvijek u upotrebi. Veći dio toga je bio van funkcije. Lift je koristio trofaznu struju.

Za koliko vanzemaljskih vrsta znate?

Pa Grejsi naravno nisu dio Montauka. Sporazumno nikad nisu došli tamo. Postojale su grupe koje su bile dio toga. Kao što je bila grupa koja je sebe zvala Leverons. Oni su bili sa Antaresa, i bili su samo posmatrači. Izgledali su kao ljudi. Oni su bili dio grupe sa Oriona vjerovatno. Tu je bila u K-grupa mada ja nikad nisam vidio nikog od njih.

Orionska grupa je bila u ratu sa grupom zvanom Elohim?

Da, to se dešava. Jer je Elohim (Sirius A) veoma stara rasa, možda i najstarija u univerzumu. Bar mi imamo takva saznanja.

Da li je vremenski nulti generator vanzemaljskog porijekla?

Ne Tesla ga je napravio 1920. On je pružao određenu vremensku referencu koja je bila sadržana u centru naše galaksije. Jer samo ta oprema može da vam omogući rad tih specijalnih generatora.

Vanzemaljci koriste kristale?

Da kristali mogu da pohrane veliku količinu energije. Postojao je kristal u vanzemaljskom brodu u Montauku i bio je dug 18 inča. Druga grupa vanzemaljaca se pojavila kroz prolaz i uhvatila nas nekoliko. I nije nas htjela pustiti dok im nismo dali taj kristal. Što smo mi i učinili. Jedan od ljudi koji je bio predugo u tunelu je naglo počeo da stari, i umro je u roku od tri dana. Jer je vremenska referenca izazvala određena odstupanja.

Koji su načini koje vlada koristi u tim vremenskim putovanjima?

Vlada koristi ta putovanja od 1970 i razvila je pun kapacitet tih putovanja u 1973. Nisu eksperimentisali sa tim da ubiju oca čovjeka koji bi trebao da bude na čelu novog svjetskog poretka. Možda bi ga i ubili, ali to ne bi ništa promjenilo. Jer ono što se desilo u prošlosti ima takav koncept, da ne može biti izmjenjeno.

Da li je Mornarica u rukama tajnih grupa?

Možda jedan mali dio, ali ne kompletno.

Da li imaš neka predosjećanja o mogućem sporazumu vlade sa određenim bićima?

Pa postoji panična potreba da se riješe Grejsa. Ne znam da li je to i dalje slučaj. Jer znam da su u osnovi Orionci otišli odavde. Osim Mop-ap odreda koji sadrže sisteme za život. Osnovni sistemi podržavanja života su uništeni, a znamo da oni bez toga ne mogu da budu ovdje. Ti sistemi su na bazi elektro podrške koja je instalirana u orbiti ko zna kad. Ali je to uništeno od strane druge vrste.

Na čemu se temelji ta elektro podrška?

Oni ne mogu da podnesu vibracije naše planete. Grejsima se sviđa ova planeta, jer je slična njihovoj.

Kako je sve ovo povezano sa idejom da se približava planetoid? Da li oni nose sa sobom taj sistem podrške?

Da, oni mogu da zamjene satelite. Mogli bi ipak da se vrate.

Kako vi vidite scenario o mogućem dolasku Drako Reptila na tom planetoidu?

Pa mi smo otkrili signale koji dolaze sa tog planetoida. A koji su bili oko 250 MHZ sa dvanaest različitih signala po 50 KHZ po djelu. Orionska grupa ima dvanest čakri, možda to ima nekakve veze sa tim.
Možda je to signal koji predstavlja njihovu životnu matricu.

Kakva je Orionska genetika?

Veoma je slična ljudskoj. Veoma dugo vremena su se nadali ukrštanju. Ali se to nije desilo. Nikad nisu uspjeli da riješe problem.

Kako je to uticalo na vladin plan sad kad su Orionci otišli?

Promjenio se kontekst sistema, koji je bio zasnovan na jednoj vladi. Oni su se povukli i očekuju podršku, od Orionaca. Ali bez njih ovi su sada nemoćni.

Šta je sa Grejsima?

Oni trče okolo u krugovima. Vjerovatno su nastavili sa genetičkim ispitivanjima i otmicama. Ali ne mogu da dođu dalje od onog što su već otkrili.

Šta se dešava sa Vašingtonom sada?

Oni su do guše u problemima? Sada su previše zauzeti sa problemima koji nisu vezani za Sadama Huseina na Bliskom Istoku. On im je zadnja briga.

Koji su to problemi?

Zabrinuti su zbog problema sa AIDS-om i drugim zaraznim stvarima koje dolaze iz svemira. Trenutno su na polarnim kapama, dva velika oblaka bića sličnih amebama i pojavljuju se periodično već nekih 10. godina. Svaki put kada bi se pojavile. Došlo bi do pojave neobičnih bolesti na planeti. Oni ne znaju kako ih uticaj u svemiru nije uništio. A uticaj AIDS-a je tako veliki da se razmatra da to proglase katastrofom.

 

Kako se nosiš sa činjenicom da je taj virus stvoren u Fort Detriku, Merilend? I sa činjenicom da vanzemaljci stoje iza toga?

 

Ne znam. Moguće je sve. Možda je to put za stvaranje jedinstvene zdravstvene organizacije. Ja mislim da bi se trebalo vratiti unazad i pokušati otkriti ko bi mogao da stvori takav virus, koji uništava ljudski odbrambeni mehanizam.

Danas je poznato da 92% beba koje se rode u Africi imaju u sebi virus AIDS.

Da u Indiji je taj procenat 51%.

Trebali bi da znaju kad im nešto izmiče iz ruku.

Mislim da nisu znali da će to da se desi.

Kako su uopšte uspjeli da prošire taj virus?

Kroz svjetske zdravstvene organizacije. Prvi put su to uradili u Africi 1974. u malim količinama. Poslije su prešli na Brazil i druge Hispanjolske nacije. 1978. su to lansirali putem „gama globulina“ koji se koristi protiv hepatitisa B, a koristila ga je najviše gej populacija. Eto zašto se prvo u Americi pojavila kod gej populacije. I to je počelo da se smatra njihovom bolešću. Tako da je zastupljeno mišljenje da je Bog prokleo homoseksualce. Ljudi koji nisu bili gej smatrali su da ne treba da brinu. A to je veoma glup način razmišljanja.

Kakve su smetnje uzrokovali ti oblaci bakterija na polovima?

Respiratorne smetnje. Koje su zabilježene u New Yorku i zapadnoj obali. Detalji su mali, ali je to smatrano kao veliki problem.

Da li to znači da ozon toliko oštećen da je omogućio ulazak tih bakterija?

Nisam siguran. Ali znam da efekat staklene bašte ima sve veći uticaj.

Da li postoje vrste vanzemaljskog porijekla, koje bi imale korist od toga da Zemlja postane pustinja?

Da Reptili bi mogli da budu pravi kandidati za to.

Odakle dolaze Grejsi?

Izvan našeg vremenskog kontinuiteta. Vlada ne razumije u potpunosti gdje je to, s obzirom da ne vjeruju svim informacijama koje su im ovi dali.

Da li Plejadijanci koriste gravitacione prenosnike da utiču na vrijeme i prostor?

Ne. Oni imaju hiper svemirski saobraćaj. I ne rade to na isti način.

Da li su oni naklonjeni ljudskom napretku?

Oni nisu pozvani da pomognu. Oni su osjetljivi na zemaljsku politiku. A to zavisi od momenta koji određuje da li treba da se umješaju ili ne. A oni se ne miješaju dok nisu pozvani. Čak i da to urade imaju određene granice u tome.

Kakve su tvoje prognoze u vezi sa budućnošću?

Preživjećemo.

Zašto je spomenuto da je 2011. zadnja godina do koje se može prognozirati?

Spomenuto je u Majanskom kalendaru da su 2011-2013 nekakva barijera. Psihici kažu da postoji nekakva barijera koja im ne dopušta da prođu kroz te godine.

Da li to znači da iza nema ništa?

Ne. To je samo sačuvano od pogleda. Čak i vremenskim mašinama. Postoji mnogo ljudi koji se pitaju ko će imati kontrolu nad ljudima poslije 2013.

Izgleda da svijest postaje brža kako ulazimo u četvrti denzitet.

Da čak se čini da postoje neki dokazi o tome.

Dali ti je poznato gdje su trenutni ulazi u Montauk bazu?

Ne, ali znam da su tamo negdje.

Šta misliš o sintetičkim ljudima?

Ljudsko kloniranje je razvijeno na Univerzitetu Utah u Solt Lejk Sitiju godine 1977. Oni su to prvo pustili u javnost u obliku TV serija. Imali su ljudskog klona koji je bio intervjuisan. Nije pričao baš dobro. Prikazali su klona i pravog čovjeka. Klon nije bio tako uspješan. Trebalo je 14. mjeseci da uzgoje potpunog čovjeka u tanku. To je serija u dvije epizode. Drugi dio serije se nikad nije prikazao. Vjerovatno zbog očiglednih razloga. Vlada je čak imala zgradu za klonove koja je prvo napravljena u zoni Mount Hood. Oko šezdeset milja od Portlanda, Oregon. Imali su objekte i na drugim mjestima. Te lokacije su morale da imaju stabilna geomagnetna polja i druge specijalne karakteristike procesa za kloniranje.

Postojale su neke sumnje da su Karter i Regan zamijenjeni?

Da, čuo sam za to. Ali nemam informacije koje potvrđuju tačnost toga.

Da li nacisti još uvijek stoje iza svega?

Ne znam kakve veze mogu da imaju danas. Ja imam dva prijatelja koji pričaju suprotno. Jedan kaže da su nacisti vladari, a drugi da su to jevreji.

Šta je sa Sirijancima?

Pa imamo podatke da su umiješani u mračne radnje u vezi sa otmicama ljudi, zajedno sa Grejsima i nekim elementima US armije i obavještajnim službama. Takođe saznajemo da su programi za kontrolu uma korišteni za otmice. Sirijanci su obično opisivani kao: šest stopa visoki, kratka plava kosa, plave oči koje imaju mačji oblik. Oni su negativno orjentisani. Radio sam na projektu gdje jedna žena tvrdila da ima kontakte sa njima.

 

(Sumnjiva informacija. Postoje više informacija koje dokazuju da su Sirius A bića kreirali ljudsku rasu na Zemlji i zato je nelogično da se oni bave otmicama ljudi radi eksperimenata. Oni su neutralni i nadgledaju sve ostale vrte. Primedba priređivača.)

Postoje priče da je Hitler bio povezan sa Arijevskom rasom i vanzemaljcima. Šta se krije iza toga?

Hitler je provodio mnogo vremena u biblioteci prije nego što mu je majka umrla. I bio je ubijeđen da će bijela rasa nestati sa planete u roku od 75. godina. On je odlučio da stane u odbranu Arijevske rase.

Da li Irak posjeduje nuklearnu tehnologiju?

Nisam baš siguran. Postoji uvjerenje da imaju. A Iračani tvrde da imaju naprave koje su poznate kao vazdušne bombe. One zapale zrak u okolini gdje su bačene. I time bi se oni, kako kažu suprotstavili američkim vojnicima. A postoje priče da je sve to samo nekakva igra svjetske vlade. Ali mislim da nije fer držati tolike ljude pod pritiskom i u strahu.

Da li postoje ljudi u crnom?

Ta grupa ne pripada ovom svijetu. Nije fizičke građe. Ali su jaki. Oni prate promjene na Zemlji. (Oni su Drako bića prerušeni u ljude. Prim. prir.)

Koja je osnovna uloga Orionske rase?

Pa njihova uloga je da osvaja i vlada. Oni traže individue koje imaju istu frekvenciju vibracija, i onda manipulišu sa njima. Oni znaju za zakon Svemogućeg, i u neku ruku ga se pridržavaju. Ali i to koriste da bi sebi napravili korist. Takav je slučaj sa svim ostalim. Ove osobe kojima oni manipulišu obično postaju elita društva. I onda preko njih ovi imaju uticaj na šira područja.

Još nešto o četvrtom denzitetu?

Većina Orionske grupe je sa četvrtog denziteta. Neki su pozitvno orijentisani u službi pomaganja drugima, ali većina njih je u trenutnoj situaciji negativno polarisana i igraju ulogu dominiranja. Svi na Zemlji, uključujući one koji praktikuju neku religiju ili ne, svi će biti prebačeni na četvrti denzitet, ako budu posjedovali tu vibraciju. Vibracija može da sadrži pozitivan ili negativan polaritet. Oni koji ne budu imali ništa od toga će ostati na trećem, ili će ih preseliti na druge lokacije.

(Orionska grupa je pod kontrolom Drako reptila i sačinjavaju je Greysi i Rigeli, i svi su oni negativno orijentisani prema ljudima.)

Kakva su kulturna zastupanja umnog jedinstva? Kako oni doživljavaju potrebe Orionske grupe i Bratstva?

Pa počnimo od faktora tjelesne identifikacije. Društvo nas uči da smo mi naše tijelo. A to proizvodi strah. Pogotovo strah od smrti, što je veoma ujedinjena ideja na ovom nivou. Kombinirajući različite religijske doktrine, dešava se da tu postoji veoma velik prostor za manipulaciju. U osnovi pojedincima je oduzeto svako pravo i oni su zaslijepljeni. Struktura ega postaje rasparčana na više djelova, što čini ovaj problem još gorim. Ideja transformisanja je u stvari samouzdizanje i veličanje samoga sebe u pravom smjeru. Ono što će nam pomoći da sve to prevaziđemo je ubrzanje svjesnosti koje nam omogućava da sagledamo skoro stvarno stanje. A to znači da ćemo i brže otići na četvrti denzitet. To je jedan od razloga zašto su stvorene kontrole uma, kao sredstva za manipulaciju.

 


Kraj.

 

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE      BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA