Prekrajanje istorije u korist vakcina

Autor: Dragana Timotić Mijatović , Objavljeno: 21. 10. 2009.

 

 

Dženerovo „otkriće” je proslavljeno kao jedno od najvećih u istoriji medicine i Kraljevski koledž lekara u Londonu je objavio 1754. godine da je ova praksa „izuzetno korisna za ljudsku rasu”. Ali, činjenice nisu dugo mogle biti zanemarivane, jer je praksa pokazala da je broj obolelih rastao umesto da se smanjuje.

Naučnik koji je objektivno izneo greške u teoriji i praksi imunizacije - dr Krejton. Naslovna strana Krejtonove obimne i naučno zasnovane studije o vakcinama, koja nije baš povoljna po Dženerovo otkriće. Naime, po Krejtonu, Džener je potpuno izmislio nepostojeću bolest - „ljudske kravlje boginje”.

Ovo je ostavilo tako snažan utisak na britansku javnost, da je inokulacija koju je Kraljevski koledž lekara toliko visoko cenio, osuđena 1840. godine aktom Parlamenta kao kriminalni prestup. Rastuća sumnja u javnosti naterala je Kraljevsku komisiju da ispita celu stvar. Ova komisija, koju je predvodio lord Heršel, zasedala je u sesijama od 1889. do 1896. godine i dobila izveštaje eksperata iz svih delova civilizovanog sveta. Ovi izveštaji su pripremljeni u 14 tomova i predstavljaju najiscrpniji medicinski dokaz ikada sačinjen. Iako je samo 3 od 16 članova komisije bilo protiv vakcine, rezultati istraživanja su doveli do donošenja „klauzule savesti” od strane Parlamenta u Aktu zakona koji se odnosi na vakcinaciju. Ova klauzula, koja je počela da se primenjuje 1898. godine, omogućavala je roditeljima da odbiju vakcinaciju svoje dece ukoliko su se izjasnili da su iz moralnih ili religioznih razloga protiv ove prakse. Tako je Engleska, domovina prve vakcine, nakon jednog veka razornih efekata ove prakse, oslobodila svoje sugrađane prisilne vakcinacije.


 

Činjenice menjaju mišljenje


Kada je svojevremeno zatražen tekst o vakcinaciji za deveto izdanje „Enciklopedije Britanike, eminentni patolog dr Čarls Krejton i podjednako eminentan bakteriolog prof. Edgar M. Krukšank zamoljeni su da iznesu svoja mišljenja. Doktor Krejton je obavio originalno i iscrpno istraživanje na ovu temu, što ga je nateralo da promeni svoje mišljenje, jer je shvatio da je vakcinacija i beskorisna i opasna. Međutim, izdavači su uprkos tome zatražili od njega da napiše članak, pod uslovom da saopšti pošten i nepristrasan zaključak. Rezultat je bio izražen u 15 kolona teksta u kome su upotrebljeni razum i nauka, iskustvo i statistika, kako bi se dokazala apsolutna prevara vakcinacije. Kada je objavljen ovaj tekst, profesor Krukšank je istraživao prenošenje bolesti sa nižih životinja na ljude i bilo je prirodno pretpostaviti da će rezultati tog istraživanja uticati na tekst doktora Krejtona. Profesor Krukšank, inače zagovornik vakcinacije, preduzeo je obimna istraživanja kako bi opovrgao tezu svog prethodnika i kao rezultat je dobio – dva toma koja su govorila protiv vakcinacije.


 

Kako je prepravljena „Enciklopedija britanika


Jedno od prvih pitanja koje se nameće kada se prigovara vakcinama, jeste zbog čega je onda masovna imunizacija ostala aktuelna, pa se čak i pojačala. Daćemo samo nekoliko primera. Početkom XX veka, čuveni Rokfeler kupuje izdavačka prava „Enciklopedije britanike” za SAD i štampa novo izdanje iz koga su izbačeni rezultati dvojice eminentnih engleskih naučnika. Započinje sa izgradnjom svoje imperije, ulažući najviše u farmaceutsku industriju, a on sam se inače lečio isključivo homeopatskim preparatima i dočekao duboku starost. Marsel Lemer u svojoj knjizi „Pour La Liberté” ukazuje na zaboravljenu činjenicu da je Pasterov institut svojevremeno osnovan samo zbog proizvodnje vakcine protiv besnila, kako bi godišnje spasao 30 Francuza (ako je i toliko!). Danas oni proizvode sve moguće vakcine, zarađujući milione franaka godišnje. Kako su političari obavezivali na vakcinaciju sa svakom novom vakcinom, tako je rastao i profit! 1935. godine su 3 ampule protiv tetanusa i difterije koštale 12 franaka, a nakon obavezne vakcinacije od 1951. godine njihova cena je bila 510 franaka! Možda je najbolje objašnjenje dala Elenor Mekbin, doktor medicinskih nauka (autor knjige „Otrovna igla”): „Posao sa vakcinama se održao uprkos katastrofalnim greškama, jedino zbog toga što zagovornici žanju milione dolara kojima kupuju moć u vladi, i što preko propagande kontrolišu masu koja se ne usuđuje da misli sopstvenom glavom

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA     BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA     SVE ZA DUŠU