Preuzeto sa:

http://www.galaksija.com/planeta/cudotvorni_mineralni_dodatak.htm

 

i dopunjeno.

 

 

Uvodna napomena: MMS se ne sme uzimati duže vremena, već samo kao sredstvo čišćenja od bakterija i parazita koji su izazvali ili bi mogli da izazovu bolest (kao preventiva). Zato efikasno leči malariju, može da pomogne i kod ozdravljenja od raka, ali samo ako je rak izazvan bakterijama i parazitima.

Dakle, MMS nije lek već samo sredstvo čišćenja organizma od bakterija i parazita.

Zato se može uzimati samo povremeno, kraće vreme i u dužim razmacima.

Dugotrajno uzimanje MMS-a oštećuje arterije.

 

NAUČNI DOKAZI DA JE MMS LEKOVIT I BEZBEDAN

MMS nije izbeljivač, kao što farmaceuti lažu zbog sličnosti naziva, MMS je hlor dioksid koji ne oštećuje organizam već ga samo čisti od glivica i bakterija. MMS je oksidacioni biocid, a ne metabolički otrov. 

 

 

LEČENJE KISEONIKOM

 

Skoro svi patogeni, ćelije raka, bakterija i gljivica su anaerobni, što znači da ne mogu da žive u kiseoniku.

Unošenjem aktivnog kiseonika uništavaju se svi patogeni organizmi ne nanoseći pri tome nikakvu štetu našem telu.

 

 

Primeri izlečenja sa MMS

 

 

 

Čudotvorni Mineralni Dodatak

(MMS - Miracle Mineral Supplement)

 

Već duže vremena farmaceutska industrija (neki je danas nazivaju i – ‘farmakomafija’) kontroliše i diktira istinu kad se o medicini radi. Reč ‘izlečenje’ se sve više izbacuje iz upotrebe. Ono čemu se posvećuje pažnja to je kontrola simptoma bolesti a ne lečenje njenog uzroka. Sve je bazirano na profitu a poznato je to da se na zdravom čoveku ne može mnogo zaraditi (vakcinaciju na stranu jer je to posebna priča). Tako je ono “pacijent izlečen – potrošač izgubljen,” postalo moto farmaceutsko-medicinskog kartela.

Istovremeno, bez obzira na to što milioni ljudi u svetu umiru od ‘sporednih efekata’ lekova koji se izdaju na recept, odnosno, proizvedenih od strane farmaceutske industrije, protiv alternativne medicine se vodi jedan neprestani rat.

 [Na primer, samo u SAD godišnje umire preko 950 hiljada ljudi usled štetnih posledica od lekova proizvedenih od strane farmaceutskih kompanija. Sredstva koja stvarno pomažu u lečenju raka i mnogih drugih bolesti se zataškavaju dok se preti onima koji ih pronalaze i promovišu, njihove knjige se zaplenjuju i pale, mnogi od njih završavaju u zatvoru a neke i fizički likvidiraju. Ukoliko, na primer, ukucate u Google: ‘FDA suppression,’ dobićete dosta informacija na temu kako farmaceutska industrija kontroliše i manipuliše Zavode za Zaštitu Zdravlja, političare, medije, medicinu, obrazovanje itd…]

Međutim, pojavom interneta, zvanični (kontrolisani) izvori informisanja se premoštavaju, te se omogućava (za sada) nesmetan protok informacija, pa se tako javlja i jedna nova paradigma gde se ljudi sve više sami informišu o prirodi bolesti od kojih pate kao i mogućim alternativnim načinima lečenja. Ukratko rečeno, ljudi preuzimaju na sebe same odgovornost za svoje zdravlje.

 

Ovde ćemo opisati jednu od alternativnih metoda lečenja mnogih oboljenja koja postaje sve popularnija u poslednje vreme jer se pokazala vrlo delotvornom. Stvar nije toliko nova, radi se samo o jednom novom načinu njene primjene kao i boljem razumevanju mehanizma njenog dejstva.

Još negde 1926. godine, nemački doktor William F. Koch je koristio tzv. “stabilizovani kiseonik” prilikom tretmana nekih oboljenja. Taj preparat se u nekim zapadnim zemljama, uključujući i SAD, zadržao u upotrebi sve do današnjih dana a najčešće je bio preporučivan za sanitaciju vode za piće. Tu se radi o 3.5% otopini natrijevog hlorita (NaClO2), međutim, to nije cela priča kad se o “čudotvornom mineralnom dodatku” radi (MMS – Miracle Mineral Supplement).

Sve do nedavno, pretpostavljalo se da nakon unošenja ove supstance u organizam dolazi do oslobađanja kiseonika koji je u stanju da oksidira i neutrališe neke patogene mikroorganizme i toksine.

Pre nekih desetak godina, jednom Amerikancu po imenu Jim Humble bio je ponuđen posao u Južnoj Americi. On je tamo u džunglama Gijane za jednu rudarsku kompaniju trebao da radi na određivanju prisustva zlata u zemlji radi njegovog iskopavanja. S obzirom da je znao da su tamo mnogi vodeni tokovi i izvori zagađeni raznim patološkim mikroorganizmima, Jim je poneo sa sobom par bočica ‘stabilizovanog kiseonika’ kako bi uz pomoć njega pročišćavao vodu za piće. Nakon što je sa grupom saradnika stigao na odredište, nekoliko njih se porazbolevalo od malarije. Pokušavajući da im pomogne, Jim im je davao da popiju određenu dozu otopine ‘stabilizovanog kiseonika,’ pomešanu s vodom. Oni su se za kratko vreme posle toga potpuno oporavljali. Ovako neočekivano dobri rezultati zaintrigirali su Jim-a i on je nastavio da eksperimentiše sa lečenjem malarije uz pomoć ‘stabilizovanog kiseonika’. U međuvremenu je primetio da ta otopina nije bila isto delotvorna kod svih obolelih, bilo je i slučajeva kada nije pomagala (pomagala je kod nekih 70% slučajeva) a tada mu nije bila poznata ni njena formula a kamoli mehanizam delovanja.

Nakon što se vratio u SAD, Jim je nastavio sa istraživanjima i otkrio je da se tu u stvari radi o natrijevom hloritu a nakon toga je otkrio da se iz te otopine ne oslobađa kiseonik, nego hlor-dioksid (ClO2) i da je hlor-dioksid ta delotvorna supstanca koja uništava patogene mikroorganizme i neutrališe toksine.

 

Hlor-Dioksid

Hlor-dioksid je veoma nestabilan hemijski spoj i kao takav se ne pojavljuje u prirodi. On je jedan od najjačih oksidansa i već odavno se koristi za izbeljivanje papira i tekstila, sanitaciju, kao i za pročišćavanje vode za piće. Smatra se najefikasnijim sredstvom za uništavanje mikroorganizama (bakterija, gljivica, parazita itd…) Koristi se i u mesnoj idustriji većinom za odstranjenje patogenih organizama sa trupla životinja. Za razliku od čistog hlora, hlor-dioksid ne obrazuje kancerogene spojeve stupajući u reakcije sa drugim materijama prisutnim u vodi.

Dakle, kao jako oksidativno sredstvo, ClO2 se mora proizvoditi neposredno na licu mesta upotrebe, dodavanjem kiseline otopini natrijevog hlorita. Prikom smanjivanja pH natrijevog hlorita (koji je jako bazičan) dolazi do njegove razgradnje i oslobađanja hlor-dioksida.

Tako, MMS (“čudotvorni mineralni dodatak”), u stvari, podrazumeva protokol same proizvodnje hlor-dioksida na ‘licu mesta’ i neposredno pre upotrebe uz dodatak kiseline (limunske ili sirćetne) 28%-oj otopini natrijevog hlorita i njegovog unošenja u organizam na način koji je za to najoptimalniji.  

 

Jim Humble, pronalazač ovog protokola za lečenje hlor-dioksidom, u nekoliko navrata je putovao u neke afričke zemlje (Malawi, Uganda, Kenija itd.) gde je zajedno sa saradnicima organizovao masovne terapije obolelih od malarije. Više od 75.000  ljudi je izlečeno uz pomoć MMS-a (kod masovnih tretmana, zbog nedostatka vremena, ljudima se obično davala jedna doza od 30 kapi MMS-a, što je bilo sasvim dovoljno.) U većini slučajeva, do povlačenja simptoma bolesti je dolazilo već nakon 2-4 sata. Jim je naravno obavestio i Svetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o postignutim rezultatima tretmana malarije MMS-om, međutim, oni su to ignorisali jer se i ta organizacija takođe nalazi pod kontrolom farmaceutske industrije kojoj nikakvi jeftini i uspešni tretmani (a pogotovo oni koji se ne mogu patentirati) malarije i drugih bolesti nisu u interesu.

Jim je u međuvremenu objavio knjigu Breaktrough, the Miracle Mineral Supplement of the 21st Century u kojoj je detaljno opisao svoja iskustva sa MMS-om.

 

 

****************

 

 

Trgovački naziv MMS označava 28%-ni rastvor natrijumovog hlorita (NaClO2) u destilovanoj vodi. Proizvod nije patentiran i ne može se patentirati. To je običan rastvor natrijumove soli u vodi. Kad se MMS pomeša sa nekom prehrambenom kiselinom (limunska kiselina, jabukovo sirće, sok od limuna) stvara se hlor-dioksid (ClO2). Za 3 minuta stvara se po dozi oko 3 mg hlor-dioksida. Dodavanjem vode ili soka rastvor se razređuje i sadrži otprilike 1 ppm hlor-dioksida. Takva mešavina proizvodi hlor-dioksid sledećih 12 sati (dakle i u telu).

 

Hlor-dioksid koristi se za pročišćavanje vode, za ubijanje patogenih organizama u bolnicama i za druge antiseptičke namene više od 100 godina. Čak je i FDA (Federal Drug Administration – USA)  dozvolila njegovu primenu za čišćenje pilećeg, svinjskog i goveđeg mesa, kao i  za ostalu hranu. Istraživanja su dokazala da je hlor-dioksid sigurniji od hlora jer je selektivan prema patogenim organizmima i ne deluje kancerogeno kao hlor. Američko hemijsko društvo, odsek za analitičku hemiju, navelo je 1999.g. da je hlor-dioksid najsnažniji ubica patogenih organizama poznat čoveku, tj. da je najjači oksidans.

 

Crvena krvna zrnca, koje standardno prenose kiseonik po celom telu, nemaju mehanizam razlikovanja hlor-dioksida od kiseonika. One ga uzimaju i prenose taj snažni oksidans dalje po telu. Ako se u telu nalazi parazit malarije ili bilo koji drugi parazit, on biva uništen u sadejstvu s hlor-dioksidom. Hlor-dioksid ne oštećuje zdrave ćelije.

 

U sistemima za pročišćavanje vode selektivno uništava patogene organizme i druge štetne biološke organizme.

 

Postupak primene je sledeći:

 

1. staviti u čistu, praznu i suvu čašu 2 kapi MMS-a

2. dodati 10 kapi aktivatora, a to je limunska kiselina, limunov sok ili sirćetna (jabukova) kiselina, protresite čašu da bi se obe tečnosti pomešale, tj. kapi MMS-a i sirćeta/limunovog soka/limunske kiseline

3. sačekati tačno 3 minuta

4. dodati na kraju pola čaše prirodnog jabukovog soka (bez dodatog vitamina C)

5. popiti odmah

 

Svaki dan povećavati dozu sve do 15 kapi (a isto i kapi kiseline, tj. 3 sa 15, 4 sa 20, itd.)

Odnos MMS kapi i akrivatora je uvek 1:5 – na jednu kap MMS-a dolazi 5 kapi akrivatora.

Ako se dogodi mučnina, glavobolja, povraćanje ili dijareja, smanjiti sledeću dozu za dve kapi, držati dva dana tu istu količinu (ako nema propratnih dejstava) i nastaviti sa postupnim povećavanjem doze.

 

Maksimalna doza zavisi od telesne težine jer MMS deluje hemijski.

Taj odnos je 3 kapi MMS-a na 11 kilograma težine.

 

 

U dozama koje se preporučuju, hlor-dioksid ne oštećuje zdrave ćelije, niti štetno deluje na organizam. Nakon što obavi svoj zadatak u organizmu on se razlaže na neznatne količine kuhinjske soli i vode. Iz 12 kapi MMS-a proizvede se 1-2 mg hlor-dioksida i kad se to razblaži sa pola čaše soka, onda dobijamo otopinu u kojoj je njegova zastupljenost oko 1ppm (1 deo na milion delova). Smatra se da nakon unošenja u organizam, MMS otopina nastavlja sa proizvodnjom 1-2 mg hlor-dioksida svakih sat vremena u vremenskom periodu od 12 sati.  

 

 

 

Važno je napomenuti da je u Biltenu br. 6, Vol. 1, Jim Humble preporučio jedan drugačiji režim uzimanja MMS-a, od onih koji su pre bili sugerisani.
Navodno, bez obzira na to koliko se kapi MMS-a unese u organizam u okviru jedne doze, on se tamo ne može zadržati duže od 90 minuta. S tim u vezi, novi tretman podrazumeva minimalno 2 kapi svakih sat i po do dva sata u toku od nekih 8-10 sati dnevno (naravno, pripremljeno sa jabukovim sirćetom ili limunskom kiselinom/sokom u razmeri 1:5; nakon što se sačeka 3 minuta, u čašu se dodaje 1,5 – 2 dl obične vode). U slučaju teških bolesti (malarija) prema ovom novom režimu, preporučuju se 3 kapi MMS-a svakih sat vremena tokom nekih 8-10 sati. (Ukoliko patogen ne nestane nakon 3 sedmice, doza se povećava.)
Kod ovakvog uzimanja MMS-a, mučnina se navodno ne javlja, niti se on oseti u vodi (što je bio glavni razlog za dodavanje jabukovog ili nekog drugog soka).

 

 

 

 

Upozorenja:

NE upotrebljavati sok od pomorandže. Narandžin sok sprečava proizvodnju hlor-dioksida.

NE upotrebljavati sok kome je naknadno dodat vitamin C (u svrhu konzerviranja).

NE upotrebljavati metalne predmete za mešanje i držanje rastvora.

NE izlagati rastvor Suncu, držite ga na tamnom mestu (rastvor je fotosenzibilan), rok trajanja 2 god.

Vremenski razdvojiti uzimanje MMS-a i lekova oko 4 sata.

 

 

Priprema limunske kiseline (aktivatora): ukoliko niste kupili MMS zajedno sa aktivatorom, nabavite limunsku kiselinu u praškastom obliku tj. u obliku kristala. Može se naći u radnjama prehambrene robe ili u apotekama. Napraviti 10%-ni rastvor: 1 kašičicu praha pomešajte s 9 kašičica destilovane vode i sačekajte da se kristali rastvore u vodi.

 

Higijena usne šupljine:

Sipajte 10 kapi MMS-a u staklenu čašu i dodajte 50 kapi 10%-nog rastvora limunske kiseline ili isceđenog limunovog soka. Protresite sadržaj čaše kružnim pokretom ruke i sačekajte 3 minute, pa dodajte vodu kako biste napunili četvrtinu (1/4) čaše. Pomoću tog rastvora očetkajte svoje zube. Na početku možete koristiti taj isti rastvor za vaše zube i zubne desni 2-3 puta dnevno. Budite sigurni da ste četkali i svoje desni. Sledeći dan napravite novu mešavinu. MMS će posvetleti i ojačati gleđ vaših zuba. Ono što se zapravo događa je da MMS ubija bakterije na zubnoj gleđi koja obično stvara štetu.

Otopina ne sme ostati u ustima duže od 60 sekundi!

 

 

Upaljeni zubi, zaražene desni i paradentoza: ako su vam zubi upaljeni možete očekivati bolove za vreme dok se imunitet bori s bolešću (najviše 4 sata). Infekcije i paradentoza standardno nestaju za nedelju dana. Očekujte učvršćenje klimavih zuba u roku od 2 nedelje. Za 3 nedelje vaša će usna šupljina biti potpuno zdrava. Ne zaboravite kako je mešavina MMS-a najsnažniji ubica patogena. Jednom kad su pobeđene paradentoza i infekcije, usta vrlo brzo ozdravljuju. Kasnije možete koristiti MMS samo 2-3 puta nedeljno i isto toliko puta četkati zube.

 

Antidot (protivotrov) za predoziranje MMS-om: neko ko je uzeo preveliku dozu MMS-a i nakon toga oseća neuobičajenu mučninu i proliv, može sebi pomoći ispijanjem čaše hladne vode koja može smanjiti mučninu. Ako se to ne dogodi, uzmite 1 do 5 g vitamina C. Kao antidot deluje i soda bikarbona. Ako uzmete vitamin C, nemojte uzeti i sodu bikarbonu. Antidot je i sok od narandže.

 

Prevladavanje raka i mnogih drugih teških bolesti:

 

Čini se kako je MMS delotvoran protiv većine bolesti, ali neke bolesti zahtevaju veću količinu primene MMS-a od ostalih. Standardni je odgovor, ako ne osećate poboljšanje, povećajte dozu. To znači da biste trebali započeti sa 2 kapi MMS-a, aktivirati ga sokom limuna, sirćeta ili limunske kiseline. Nakon toga sačekajte 3 minuta kao i uvek, potom dodati vodu ili sok (prirodna jabuka, ananas ili grozđe) i popiti. Treba da nastavite s povećavanjem broja kapi 2 puta dnevno, ako možete. Povećavajte na 3 kapi, pa na 4, pa na 6, dok ne stignete do 15 kapi dnevno. Ostanite na 15 kapi nekoliko dana i onda počnite da uzimate MMS dva puta dnevno po 15 kapi. I tada, ako ne primetite nikakvu promenu na bolje, povećajte broj kapi. Čim osetite mučninu, smanjite broj kapi u dozama, a onda opet povećavajte, kako biste uvek bili ispod nivoa mučnine. Možete povećavati na 20, 25 ili čak na 30 kapi dva puta dnevno ako ste ozbiljno bolesni.

 

Napomena: u situacijama kada se moraju uzimati veće doze, preporučuje se da se tada MMS meša sa prirodnim limunovim sokom ili prirodnim jabukovim sirćetom, jer je to organska kiselina koja ima bazni efekat na organizam, što je jako važno, zato što su većina bolesti posledica preterane kiselosti ogranizma i krvi. Ne zaboravite da pravilno dozirate limunov sok.

 

 

Takođe, opet napominjemo da se rastvor ne sme mešati metalnim predmetima!

 

Budite vrlo oprezni. Ako osetite mučninu, smanjite broj kapi. Nemojte ostati previše dugo na tako visokim dozama (20-30 kapi), osim ako zaista ne uočite poboljšanje onog stanja kojeg nastojite da izlečite. Kad je to stanje prevladano, smanjite na 6 kapi dnevno, što je količina potrebna za održavanje zdravlja.

Međutim, ako vam pozli, ako počnete povraćati ili dobijete dijareju, nemojte se zabrinjavati. Kako mikroorganizmi uginjavaju, tako ispuštaju svoj otrov u krvotok i izlučevine. Mnogo puta telo želi da se reši otrova. Mnogo puta će vam zdravstveni stručnjak ili lekar savetovati kako treba da se očistite. Pa ako trebate, MMS će to i uraditi. Mučnine i druge reakcije su znak da MMS deluje i da je podstaknut proces čišcenja patologije koja se kroz različite reakcije mora izbaciti iz organizma.

 

 

Jim Humble tvrdi da doze nisu toliko ‘fiksne’ i da mu je poznato dosta slučajeva gde su ljudi eksperimentisali, donosno, koristili i preko 30 kapi odjednom i par puta dnevno, međutim, kod većine njih je dolazilo do mučnine (ali i do ozdravljenja). U nekim slučajevima je kod korisnika ovog pripravka dolazilo i do proliva, međutim, to pronalazač MMS-a tumači prirodnim mehanizmom na koji se telo oslobađa od raspadnih produkata mikroorganizama i štetnih materija. Autor takođe navodi u knjizi slučaj žene koja je bolovala od hepatisa C i popila 30 kapi MMS, nakon čega joj se zdravstveno stanje pogoršalo tokom tri naredna dana što je bilo dovoljno da prestane dalje da koristi MMS. Međutim, kad je idući put otišla na pregled kod doktora, pokazalo se da je hepatitis nestao. Navodno, hlor dioksid veoma brzo uništava toksine i mikroorganizme u telu a neželjene reakcije dolaze od toga što telo nije u stanju da se brzo oslobodi njihovih razgradnih produkata. Stoga se na početku terapije preporučuju manje doze kako bi se telu dalo vremena da se oslobodi od njih.

 

 

1. Način davanja MMS-a za rak i ekstremne bolesti (MMS protokol za rak)

Možete dobiti predstavu da li će MMS rešiti vaš problem ako osetite mučninu. Ako počnete sa 1 kapi, ili čak sa 1/2 kapi, zatim povećavate u svakoj dozi za po 1 kap, i to 2 puta dnevno (jednu ujutro, drugu uveče), u jednom trenutku će vam postati mučno. Tada možete smanjiti količinu kapi u dozi za 1-2 kapi, i opet povećavati u svakoj sledećoj dozi. Uvek prepoznajte kada dosegnete tačku mučnine, a onda smanjite broj kapi.

Znaćete da li će vam pomoći ako prođete tačku mučnine, a bez doživljavanja mučnine nakon višednevne primene, i tada nastavite da povećavate broj kapi. U trenutku kada osetite mučninu, uništi se nešto tumora i telo mora izbaciti taj otrov napolje. Deo lečenja je baš ta mogućnost da telo izbaci otrov. Mučnina je spoljni pokazatelj tog izbacivanja, a to može biti i povraćanje, odnosno proliv. A to uopste nije loše, jer se telo mora da se očisti od otrova. Kako se tumor uništava, telo podnosi sve više i više kapi MMS-a. To je zapravo taj pokazatelj, ta tolerancija tela na sve više kapi. Ako uočite da na kraju možete povećavati broj kapi bez mučnine, onda to znači kako telo obavlja svoj posao, tj. leči se. U slučaju raka, vaše telo se mora dosta namučiti. Polako započnite sa kapima, ali brzo povećavajte broj kapi. Ispočetka možete uzimati MMS samo 2 put dnevno, ali ako ste uočili kako vam nije mučno, slobodno povećajte broj doza na 3, 4 ili čak 5 puta na dan.

Opet, ako vam 5 kapi stvara mučnine, smanjite na 4 ili 3 kapi po dozi, i ako vam recimo 3 kapi ne izazivaju mučninu, onda povećavajte broj doza koje sadrže 3 kapi što više puta dnevno. Kad opet budete podnositi 4 kapi po dozi, krenite na 4 kapi više puta dnevno. Nastavite povećavati kapi što možete brže, koliko god to mozete podneti.

Šta će pokazati da stanje ne ide na bolje? Ako vam postane mučno uvek kad uzmete novu dozu, koliko god kapi pripremili, i ako vam telo nikako ne dopušta da povećate broj kapi bez mučnine. Ako npr. možete da uzmete 2 kapi bez mučnine, a postane vam mučno kad povećate dozu na 3 kapi, možda ćete kratko vreme morati da podnosite mučninu, ali ako se mučnina uvek pojavi kad uzimate 3 kapi, to onda znači da ne uspevate pobeđivati rak. To se događa kada rak raste brže nego što ga MMS ubija. Ali i tu ima nade. Jedan je način povećavati broj dnevnih doza, a ne kapi. Nikada i ni u kom slučaju nemojte prestati uzimati MMS.

 

Opekotine:

Kad se neko opeče, koliko god da je teška opekotina, MMS treba poprskati iz bocice preko opekotine. U ovom se slučaju ne koristi sirće ili limunska kiselina kao aktivator. Laganim dodirom prstiju razmažite tečnost po opekotini. I neka ostane na njoj samo 30 do 60 sekundi. Nikako nemojte prstima pritiskati opekotinu. Najbolje bi bilo razmazati s četkom za bojenje ako vam je pri ruci. Ali nemojte trošiti vreme tražeći, što pre stavite MMS na opekotinu, to bolje. Kiseli hemijski spoj koji se stvara na opekotini biva neutralizovan baznim rastvorom MMS-a. Bol nestaje istog časa, u par sekundi. Nakon toga vodom isperite MMS. MORATE isprati MMS ili će se stanje opekotine pogoršati. Ako to ispravno uradite, opekotina će biti sanirana za četvrtinu inače potrebnog vremena. Možda ćete morati da tretirate opekotinu nekoliko puta.

Na ovaj se način mogu lečiti i opekotine od sunca.

 

Teški metali i vakcine:

MMS oksidira teške metale iz tela, oni se neutralizuju i ispiraju iz organizma (slično dejstvu kelatiranja, ali nije isto).

U teške metale spadaju živa i aluminijum koji se unose vakcinama i čine veliku štetu dečijem organizmu izazivajući sve autoimune i druge bolesti. MMS zato može da pomogne i u lečenju od štetnih posledica vakcina.

Doza koja se preporučuje za decu: 3 kapi na 11 kg težine. Bebe: 2 kapi. Napomena: I kod dece treba početi od nižih doza.

 

Ubodi zmija i insekata, te trovanje želuca (salmonela i slično):

Otrovi se oksidiraju i izbacuju iz tela. To vredi kako za ugrize zmija, tako i za ugrize insekata (s malom zadrškom za ugrize pauka), te i sva druga trovanja, npr. trovanje želuca. Svakih pola sata do sat uzimati po jednu dozu od 6-15 kapi.

 

Trovanje hranom

Prva doza: 12 kapi, onda svakih pola sata po 6 kapi do prestanka simptoma.

 

Hepatis A, B, C i ostale vrste upale jetre

2 puta dnevno po 15 kapi. Obavezno početi sa 2 kapi, da bi se izbegla mučnina, pa polako povećavati.

 

Herpes

Prema autoru knjige, herpes nestaje u toku od jedne do dve sedmice ukoliko se svakog dana uzme tri puta po 15 kapi MMS-a (prema protokolu). Ekstremno teški slučajevi mogu potrajati do 2 meseca a mogu se tretirati češćim i manjim dozama.

 

 

AIDS

Pacijenti koji boluju od AIDS-a treba pre svega da prestanu sa medicinskim terapijama jer su one glavni uzrok smrti od AIDS-a. SIDA je bolest narušenog imuniteta, a ne nekog virusa koji nikada nije ustanovljen. Terapiju treba početi sa 2 kapi MMS-a najmanje 3 puta dnevno, postepeno povećavajući dozu sve do 15 kapi 3 puta dnevno. Do potpunog izlečenja navodno dolazi između 3 dana i 3 meseca, mada se kod većine slučajeva radi o vremenskom periodu koji je kraći od jednog meseca. Kod ekstremno teških slučajeva, preporučuje se intravenozna terapija MMS-om (opisana je u nastavku teksta).

[Prema podacima iz knjige, u periodu od 8 meseci u Ugandi je tretirano MMS-om 390 bolesnika koji su bili u krajnjem stadijumu AIDS-a i koji su pušteni iz bolnice da umru kod kuće. Nakon trodnevne terapije 60% njih je bilo izlečeno, dok je ostatak od 40% bolesnika bio izlečen u okviru od nekih mesec dana.]

 

 

Intravenska upotreba

Prema autoru knjige, odlični rezultati su postizani kad se 6-8 kapi MMS-a dodavalo u 20 ml sterilne otopine za inekcije i ubrizgavalo u venu pacijenta u toku nekih 20-tak sekundi (strogo se preporučuje da intravenske inekcije daje doktor); eksperimenti su rađeni i sa 7 kapi MMS-a prvog dana u 500 ml infuzije (u ovom slučaju - otopine glukoze) dok se od drugog dana nastavljalo sa 22 kapi u 500 ml (brzina infuzije: 500 ml/2 sata.) Ovo se jedino preporučuje uz lekarski nadzor i sa povremenim kontrolisanjem krvnog pritiska. Ukoliko bi pritisak krvi pao za više 20%, onda treba prekinuti sa infuzijom i popiti par čaša voćnog soka. Kod veoma teških slučajeva AIDS-a, preporučuje se da se počne sa par kapi na 500 ml infuzije, pa se doza polako povećava do 22 kapi, dva puta dnevno, sve dok se pacijent potpuno ne izleči. (To obično traje manje od mesec dana).

VAŽNA NAPOMENA: KOD INTRAVENSKE UPOTREBE KORISTI SE SAMO MMS (28% natrijum-hlorit) BEZ PRETHODNOG MEŠANJA SA KISELINAMA! 

 

 

Doza za održavanje imunog sistema:

mlađi ljudi: 4-6 kapi 2 do 3 puta sedmično; stariji ljudi: svakodnevno uzimanje po 4-6 kapi.

 

 

 

Sam svoj majstor

MMS otopinu je moguće napraviti i kod kuće.

Natrijum-hlorit obično dolazi u vidu granula ili pahuljica i 80%-tne je čistoće [ostatak čini NaCl ili kuhinjska so (19%), dok 1% čini par drugih natrijevih spojeva.] Spada u hazardne materije jer je lako zapaljiv, tako da je poštarina prilično skupa jer se mora transportovati uz posebne mere opreza. 

Od 100 grama natrijevog hlorita moguće je napraviti ~ 350 g otopine što je preko 1400 doza. Morate pripremiti jednu bočicu od zatamnjenog stakla ili plastike (sunčeva svetlost izaziva razgrađivanje Na hlorita) u kojoj ćete čuvati pripravak, posudu u kojoj ćete prethodno zagrejati otopinu i preciznu vagu.

 

Važno: ne smeju se koristiti metalne posude! Posuda može biti od vatrostalnog stakla ili sa teflonskim slojem koji nije oštećen. Otopina ne sme doći u dodir sa metalom!  

 

U posudu treba staviti 255.1 gr destilovane vode, pa u nju dodati 100 gr natrijum-hlorita. Staviti posudu na peć i zagrejavati tečnost sve dok se natrijum-hlorit potpuno ne otopi. Bitno je ne pregrejavati previše tu otopinu. Dovoljno je da bude samo topla. Nakon toga preliti otopinu u bokal, pa u flašicu. (Otopina se ne sme mešati nikakvim metalnim predmetima!) Ukoliko dođe do prosipanja otopine na pod ili radnu površinu, bitno ju je odmah odstraniti jer je prašak koji ostane nakon što se ona osuši veoma lako zapaljiv. Preporučuje se da se na bočicu u kojoj držite otopinu stavi etiketa sa opisom sadržaja, kako bi se izbegla opasnost trovanja. MMS treba čuvati na tamnom mestu i ne izlagati ga direktnoj sunčevoj svetlosti.    

 

 

Napomena: 

1. S obzirom da se MMS pravi od 80%-ne smese natrijevog hlorita, onda je stvarna zastupljenost čistog Na-hlorita u pripravku 22.4%. 

2. Veličina svih kapaljki, odnosno, promer njihovog otvora na vrhu, nije isti pa tako ni veličina kapi. Kapaljke koje se nalaze na čepovima standarnih bočica imaju nešto veći promer (0.180 inča x 0.180 inča – četvrtast otvor) od npr. kapaljki za oči (prečnik otvora: 0.125 inča). Doze koje su navedene u tekstu odnose se na veličinu kapaljki sa orginalnih bočica. Ukoliko pravite ovu otopinu sami kod kuće i koristite kapaljke za oči, onda navedene doze morate množiti sa 1.5. (17 kapi iz originalne bočice će činiti 1ml, dok će za 1ml iz kapaljki za oči biti potrebno 25 kapi)  

 

 

 

 

 

 

MMS se pokazao uspešnim kod sledećih bolesti:

 

- malarija

- sve vrste parazita

- melanom

- dijabetes

- reumatoidni artritis

- Parkinsonova bolest

- Alchajmerova bolest

- Hronova bolest

- ALS (bolest Lou Gehriga)

- multipla skleroza

- sistemski lupus eritematosus

- borelioza (Lajmska bolest, od

  ujeda krpelja)

- hepatitis A,B,C

- herpes

- legionarska bolest

- tuberkuloza

- emfizem

- prehlada

- grip

- ptičji grip

- svinjski grip

- depresija

- anksioznost

- nesanica

- bolovi u leđima

- bolovi u nogama

- upale

- upala pluća

- upala slepog creva

- gangrene

- opekotine

- grčevi u nogama

- proširene vene

- infekcija Zlatnom stafilokokom

- atletsko stopalo (Candida)

- upale desni

- upala zuba

- želudačni refluks

- žgaravica

- hemoroidi

- ADHD (problem koncentracije)

- arterioskleroza

- kolitis

- koža postaje mekša

- mesečni ciklus se regulise

- debljina se smanjuje

- vid se poboljša

 

 

PROTOKOLI MMS-A

 

 

 

Čudotvorni napitak se kao ‘MMS’ može naručiti i preko interneta (www.miraclemineral.org). Orginalne bočice MMS-a koje se nalaze u prodaji koštaju oko $20 i sadrže u sebi oko 650 doza od 6 kapi (doza za održavanje imuniteta), što bi trebalo da traje skoro 2 godine.

 

 

 

 

Naručivanje gotovog napitka:

 

U svetu:

http://mmswebsites.com/site/index.php

www.miraclemineral.org

 

 

U Hrvatskoj

http://mms-hrvatska.lektura.si/

 

VIDEO

 

 

 

Jim Humble: Čudesan lek - svedočenje o otkriću MMS.

 

 

Originalna knjiga sa prevodom:

Jim Humble: The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century.pdf

 

MMS terapije - uputstva i iskustva

 

http://www.mmsfacts.com

 

 

 

DOPUNA MMS-u:  MMS2

 

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE      BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA     SVE ZA DUŠU