Preuzeto sa:

http://galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=24&p=134479#p134479

 

 

R. Steiner, Knjiga otkrovenja i Poslovi sveštenika, Predavanje 13, Dornach, 17 sept. 1924, str.180-183:


“U cjelini, ljudi koji nazivaju sebe demokratama ili liberalima sa velikim oduševljenjem neprestano ponavljaju brojke koje ukazuju na jedno ogromno povećanje ljudske populacije u određenim dijelovima svijeta. Rast populacije je nešto što žele oni koji u političkom smislu spadaju u demokratske liberale a takođe i oni koji se smatraju slobodnim misliocima.

Dobro, prije svega činjenice nisu onakve kakvim se na prvi pogled čine, zato što je sama statistika zasnovana na nekim greškama; statistička poređenja se nikada ne odnose na zemlju kao jednu cjelinu nego samo na neke njene dijelove a zaboravljamo i na to da su u nekim drugim vremenima različiti dijelovi zemlje bili gušće naseljeni nego što su danas.

Tako, ti detalji nisu uvijek ispravni ali gledajući uopšte, pravilnije je reći da se u ovo naše vrijeme pojavljuju određeni prekobrojni ljudi koji nemaju "Ja" i oni odatle nisu ljudska bića u pravom smislu riječi. To je jedna užasna istina. Oni se kreću unaokolo ali nisu inkarnirana "Ja"; oni zauzimaju svoje mjesto u fizičkom naslijeđu, dobijaju jedno eterično i astralno tijelo i u nekom smislu, bivaju opremljeni iznutra s jednom ahrimanskom sviješću. Oni izgledaju kao ljudska bića ukoliko ih ne posmatrate dovoljno pažljivo, međutim, oni nisu ljudska bića u pravom smislu riječi. (3)To je užasna istina i to je jedna činjenica.

Apokaliptičar pokazuje direktno na sama ljudska bića kad priča o najezdi letećih skakavaca (eng. locusts) u dobu pete trube. Mi opet možemo prepoznati apokaliptičara na temelju njegove vizije. U njihovim astralnim tijelima takvi ljudi izgledaju isto onako kako ih apokaliptičar opisuje: kao eterični skakavci s krilima koji imaju ljudska lica. Za nas je definitivno važno da razmišljamo o ovim veoma osjetljivim stvarima na ovaj način a sveštenici bi takođe trebali da znaju te stvari. Sveštenik je pastir duša. On bi morao da nađe riječi za sve ono što se odvija u jednoj takvoj duši. To nisu u svakom slučaju obavezno zle duše; to mogu biti jednostavno duše koje su se razvile koliko im to oblast duša dozvoljava ali im jednostavno nedostaje jedno "Ja". Ukoliko se neko sretne s jednom takvom osobom, on će sigurno primjetiti a sveštenici to moraju znati jer će se to odražavati na kvalitet zajednice u njegovoj kongregaciji. Iznad svega, ljudi koji imaju zdrave duše pate zbog tih ljudskih skakavaca koji su se umiješali među njih. Tako, tu se pojavljuje jedno pitanje i ono se stvarno mora pojaviti, kako se čovjek mora ponašati s takvim ljudima.

To može biti jedan težak zadatak jer takvi ljudi često imaju dublja osjećanja; oni mogu imati dublja osjećanja a opet, čovjek kod njih može primjetiti da kod njih nedostaje jedna individualnost. Naravno, ta činjenica da oni nemaju individualnosti mora se pažljivo sakriti od njih jer bi oni u drugom slučaju mogli poludjeti.

Uprkos tome što moramo to da sakrivamo od njih, čovjek mora biti načisto s tim da takve duše—jer to jesu duše čak iako nemaju duha— mogu kontaktirati druga ljudska bića i razvijati se uz njih, tako da se oni mogu kao što se to događa i priljepiti uz druge. Takva ljudska bića demonstriraju prilično ispravno čovjekovu prirodu i biće do njegove dvadeste godine, jer se duša uma ili intelektualna duša ne rađa prije dvadesete godine, što opet obezbjeđuje mogućnost za "Ja" da egzistira na zemlji.

Bila bi velika greška vjerovati da se neko prema takvim bićima bez "Ja" i individualnosti, treba odnositi bez jednog dubljeg razumijevanja na temelju toga što oni neće imati buduće inkarnacije. Onaj ko bi to vjerovao, vjerovatno bi istovremeno smatrao da se i prema djeci trebamo nemilosrdno odnositi. U svakom slučaju, čovjek mora da otkrije ono što je prisutno u takvim ljudima. U nekim slučajevima, to može biti jedna posmrtna duša (posthumous soul; prim. prev.), posmrtna u poređenju s onim dušama koje su se pojavile u jednoj određenoj fazi evolucije i onda se neprestano inkarnirale kao ljudska bića. Drugi mogu podrazumijevati retardirane duše, koje su se vratile natrag s neke druge planete na koju je jednom otišlo skoro cijelo čovječanstvo na nekoj određenoj vremenskoj tački. Takva vrsta duše takođe može ući u ljudsko tijelo. Uz jednu potpunu svjesnot toga, mi moramo odgajati takva ljudska bića kao neku vječnu djecu (eternal children; prim.prev.).”(Note 3: See also R. Steiner, Faculty Meetings With Rudolf Steiner, Vol. 2, 1922-1924 (GA 300c). Tr. Robert Lathe and Nancy Parsons Whittaker. published by Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach, Switzerland, meeting of 3 July 1923; R. Steiner, The New Spirituality and the Christ Experience of the 20th Century (GA 200). Tr. P. King, London & New York: Rudolf Steiner Press & Anthroposophic Press 1988, lecture of 22 October 1920. H. P. Blavatsky spoke of ‘soulless men’ and ‘death of soul’ in Isis Unveiled, Vol. II and in The Secret Doctrine, Vol.III.)

 

 

 

Fakultativni sastanci sa Rudolfom Štajnerom; Vol. 2, 3 juli 1923, p. 649-650:

“Dr. Steiner: Ta mala djevojčica L.K. iz prvog razreda škole, mora imati u sebi nešto veoma pogrešno. Tu mi ne možemo mnogo učiniti. Ti slučajevi sa djecom koja se rađaju u ljudskom obliku a u stvari nisu istinska ljudska bića u odnosu na njihovo najviše Ja, stalno su u porastu; umjesto toga, oni su napunjeni bićima koja ne spadaju u ljudsku vrstu. Veliki broj ljudi je rođen nakon devedestih godina bez jednog Ja, to jest, oni nisu reinkarnirani, nego su ljudska obličja ispunjena nekom vrstom prirodnog demona. U stvari, postoji veliki broj starijih ljudi koji se kreću među nama a u stvari nisu istinska ljudska bića; oni su samo ljudska bića u pogledu njihovog oblika. Međutim, mi ne možemo napraviti jednu školu za demone.

Jedan od učitelja: Kako je to moguće?

Dr. Steiner: Kosmička greška vjerovatno nije nemoguća. Odnosi kod individua koje dolaze da egzistiraju na zemlji davno su određeni. Postoje takođe i generacije kod kojih individue nisu imale želju da dolaze na zemlju i tu egzistiraju i da budu povezani sa fizikalnošću, ili su jednostavno odlazili na samom početku. U takvim slučajevima mogu nastupiti druga bića koja nisu dovoljno pogodna. To je nešto što je sada prilično uobičajeno, da se ljudi mogu ovdje motati i bez jednog "Ja"; da oni ne budu istinska ljudska bića, nego samo da imaju ljudski oblik. Oni su bića slična spiritima prirode, koja mi ne smatramo kao takvim jer se ovi pojavljuju u ljudskom obliku. Oni su takođe potpuno drugačiji od ljudskih bića u pogledu svega duhovnog. Na primjer, oni ne mogu pamtiti stvari kao što su rečenice; oni mogu pamtiti samo riječi ali ne i rečenice.

Zagonetka života nije tako jednostavna. Kad jedno takvo biće umre, ono se vraća onoj prirodi od koje je došlo. Mrtvo tijelo se raspadne, ali ne dolazi do stvarnog raspada eteričnog tijela i to biće prirode se vraća prirodi. takođe je moguće da dođe i do poajve nečega sličnog nekom automatu. Cjelokupan ljudski organizam egzistira i moguće je da se njegov mozak automatizira i tako se razvije neka vrsta pseudomortalnosti.

Ja ne volim da pričam o tim stvarima jer smo čak i bez njih često izloženi napadima. Zamislite kako bi ljudi reagovali kad bi im mi rekli da postoje ljudi koji nisu ljudska bića. Bez obzira na sve, to su činjenice. Naša kultura ne bi ovako propadala kad bi ljudi bili više svjesni toga da se među nam akreće mnogo individua koje su potpuno nemilosrdne, jer su postale nešto što nije ljudsko, nego su umjesto toga demoni u ljudskom obliku.

Međutim, mi nećemo da vičemo svijetu o tome. Naša opozicija je ionako previše velika. Takve stvari su ljudima šokantne. Ja sam kod nekih već izazvao veliki šok kad sam osjetio potrebu da kažem da se jedan poznati univerzitetski, nakon jednog kratkog perioda između smrti i ponovnog rođenja, re-inkarnirao kao jedan "crni naučnik" (koji se bavi nehumanim istraživanjima; prim. prev.). Mi ne možemo da galamimo svijetu o ovim stvarima.
 

 

 

R. Steiner, Nova duhovnost i doživljavanje Hrista u dvadesetom vijeku, GA200, Drugo predavanje, 17 oktobar 31, str.33-34:

"Sve u duhovnom razvoju u današnjim vremenima je zamišeljno tako da vodi prema uspostavljanju individualnosti - individualnosti na zapadu na zapadni način, na ekonomski način; individualnosti Centra na jedan jedan već zastarjeli političko-militaristički način; individualnosti istoka na zastarjeli način, u skladu sa drevnom duhovnošću koja je sada potpuno dekadentna. To mora da se rodi iz duhovnog svijeta a radi se o činjenici da i na zapadu i na istoku - za sada ćeo uzeti u obzir samo ta dva regiona - dolazi do pojave jednog posebnog i veoma značajnog fenomena. A to je ovo: veoma mnogo ljudi - veoma mnogo se rađa onih koji ne prate jedan normalni put reinkarnacije.

Vidite, to je razlog i zašto je tako teško govoriti o jednom takvom problemu kao što je reinkarnacija, jer čovjek ne može govoriti o tome u jednom apstraktnom smislu, koji je tako popularan u današnjim vremenima. Zato što je to problem koji ukazuje na nešto što je jedna važna realnost u evoluciji čovječanstva, ali to može imati izuzetke.

A mi vidimo kako se i na istoku i na zapadu - o centru ćemo govoriti u narednim predavanjima - rađaju ljudi na koje ne možemo gledati na taj način da možemo reći: Ovdje u ovoj osobi živi na jedan potpuno uobičajen način jedna individualnost koja je živjela u jednom prošlom životu a onda i u jednom životu prije tog prošlog života a ona će biti tamo i u onom sljedećem životu i u onom životu koji dolazi nakon njega. Takve reinkarnacije sačinjavaju normalni pravac evolucije čovječanstva, međutim, postoje izuzeci.

Ono što se suočava s nama kao jedno ljudsko biće u ljudskom obliku ne mora uvijek da bude onakvo kakvim se izvana čini. Vanjski izgled može u stvari da bude samo jedan privid. Za nas je moguće da se suočimo s ljudskim bićima u ljudskom obliku koji se samo čine kao ljudska bića one vrste koja prolazi kroz proces ponavljanja života na zemlji. U realnosti, to su ljudska tijela sa fizičkim, eteričnim i astralnim tijelom - međutim, ovdje ovdje su se inkarnirala i druga bića, bića koja koriste te ljude da bi radili kroz njih.

U stvari, postoji jedan veliki broj ljudi, na primjer na zapadu, koji jednostavno nisu reinkarnirana ljudska bića, nego su nosioci (domaćini; prim. prev.) bića koja su zauzela jedan ekstremno prijevremen razvojni put i koja su se trebala pojaviti u ljudskom obliku u jednoj kasnijoj fazi njihove evolucije.

Sada, ta bića se ne koriste cjelokupnim ljudskim organizmom, nego uglavnom koriste metabolički sistem ljudskih bića sa zapada. Od tri sastojka ljudske prirode, oni koriste metabolički sistem i to na takav način da kroz ta ljudska bića, oni se infiltriraju u fizički svijet. Oni koji vide život s jednom određenom ispravnošću, primjetiće kod takvih ljudi čak i izvana kakvo je kod njih stanje.

Tako, na primjer, jedan veliki broj onih individua koje pripadaju anglo-saksonskim tajnim društvima i koji su veoma uticajni, - u poslednjih nekoliko godina smo u nekoliko navrata govorili o tim tajnim društvima - su u stvari domaćini ("vozila"; prim. prev.) tih "prijevremenih egzistencija" (premature existences; prim. prev.) te vrste, koje se kroz metabolički sistem određenih ljudi infiltriraju u ovaj svijet u potrazi za poljem na kojem mogu dejstvovati kroz ljudska tijela, dok dok oni sami ne prolaze kroz normalne inkarnacije.

Vodeće persone određenih sekti su takve prirode, kao i jedna velika većina članova široko rasprostranjenih sekti koje imaju mnoštvo sljedbenika na zapadu, sastoje se od individua ove vrste. Na ovaj način, jedna potpuno drugačija duhovnost se nameće današnjim ljudskim bićima i naš ključni zadatak će biti da se zauzmemo za život s te tačke gledišta.

Čovjek ne bi trebao razmišljati na jedan apstraktan način da svako ljudsko biće bez izuzetka prolazi kroz jedan proces ponavljanja života na zemlji. To znači da pridajemo pažnju vanjskom izgledu a ne sadržaju tog izgleda. Suočavanje s istinom podrazumijeva da čak i u slučajevima kao što su ovi, tražimo istinu; da istražujemo realnost tamo gdje je vanjski izgled toliko varljiv, gdje se bića koja nisu ljudska bića inkorporiraju u ljudski oblik, u jedan dio ljudskog bića, konkretno u metabolički sistem. Međutim, oni takođe rade i kroz torzo, ritmički sistem i senzorni-nervni sistem.

R. Steiner, Izazovi vremena, III Predavanje, 1 dec 1918

Dobro je poznato onima iz tajnih krugova ljudi koji pripadaju engleskom govornom području da će se te sposobnosti razvijati kod ljudi koji dolaze sa istoka. Oni znaju da oni sami neće posjedovati te sposobnosti unutar svojih vlastitih potencijala kojima su obdareni kod samog rođenja. Oni znaju da zemlja ne bi mogla ostvariti svoj cilj, ne bi mogla preći iz zemlje u Jupiter - zaista, oni znaju to da bi zemlja unutar relativno kratkog vremena skrenula s puta koji vodi njenom cilju ukoliko bi samo sile sa zapada bile uključene.

Postepeno će se ispostaviti to da će se na zapadu moći razvijati samo jedna bezdušna populacija, populacija koja će biti bezdušna onoliko koliko je to moguće. To je poznato. Iz tog razloga ti ljudi nastoje da razviju unutar tih svojih krugova, uz pomoć vlastitih sposobnosti, jedan mehanični okultizam. Zadatak podrazumijeva da se ostvari nadmoć nad onim ljudima koji će razviti eugenični okultizam. Svaka obučena osoba iz zapadnih krugova će reći, na primjer, “Potrebno je to da mi vladamo u Indiji iz tog razloga što kroz samo produžavanje onoga što dolazi iz tijela Indijaca - kad se to ujedini s onim što se pojavljuje na zapadu i ima potpuno drugačiji pravac, pravac mehaničnog okultizma, - doći će do pojave tijela u kojima će biti moguće za duše da se inkarniraju u budućnosti i koje će voditi zemlju kroz njene buduće evolutivne faze.” Okultisti sa engleskog govornog područja znaju da se ne mogu oslanjati na tijela koja dolaze iz fundamentalnog karaktera njihovog vlastitog naroda, tako oni strijeme ka tome da ovladaju upravom nad ljudima koji će obezbjeđivati tijela uz čiju pomoć će evolucija planete moći biti nastavljena u budućnosti."

Kraj izvoda

************************************

Ovo su bili neki izvodi iz Štajnerovih predavanja koja nisu "popularizovana" vjerovatno zato što zadiru u suštinu manipulacije čovječanstva na ovoj planeti. Infestacija ove realnosti od strane neljudskih entiteta, tajna društva i predvodnici sekti gdje dominiraju infestirane individue, mogućnost evolucije planete ka višim nivoima egzistencije itd.

Naravno, sakrivanje ovih detalja ostavlja dovoljno prostora i za plasiranje dezinformacija u Štajnerovo ime, odnosno, obrtanja onoga što je on govorio za 180 stepeni (kao npr. ovaj od "matpet"-ovih bisera plasiranih na ovaj forum: "Hijerarhije obrađuju nas malena ljudska bića da bi u nama ogledali svoje misli... mi služimo tim bićima viših hijerarhija, da bi kroz nas mogla da misle..."

Dakle, jedan te isti uzorak manipulacije neprestano se ponavlja kao:

1. - sakrij i zataškaj postojanja entiteta koji su se infiltrirali u ovu realnost

2. - ako ih ne možeš sakriti ili negirati, onda iskrivi njihovu ulogu, tako što ćeš ih predstaviti u jednom lijepom svjetlu, kao nešto što je dobroćudno i što je za dobrobit čovječanstva uopšte.

Isto je tako i sa njihovim "nusproduktima", sa kemtrejlisima, sa GMO, sa fluoridizacijom, sa njihovim ratovima... i svim ostalim čime nas tretiraju kako bi nas održavali ispod praga svjesnosti i nesposobne da se povežemo sa nekim višim aspektima svog bića.

A u suštini, sve se svodi na jedno a to je da je ovu realnost infiltriralo "nešto" što nije ljudsko a uspješno se pretvara da jeste. To "nešto" relativno uspješno imitira ljudsko biće i širi se kao rak kroz ovu realnost. Zastupljeno je u svim segmentima ljudskog društva od onih donjih, pa do najviših, odakle upravlja životom na ovoj planeti. Sistem života kojeg to "nešto" pokušava da skroji je bezdušan u skladu s prirodom tog "nečega".

To "nešto" je podmuklo i infiltriralo se među nas, uglavnom - kroz nas.

To nešto, nema dušu a kako se čini, ona/njena energija mu je potrebna.

Postoji i dosta indikacija koje ukazuju na to da je jedan veći dio Duho-ovnosti i duh-ovnih učitelja/majstora je pod kontrolom tog "nečega". Doduše, pošteno je bar to što se stvar i naziva duh-ovnost a ne - duševnost. Čini se da to "nešto" ima - duh i um ali nema - dušu, pa tako nema ni potrebe za tamo nekom - duševnosti.

Naravno, u kosmologijama popularnih duh-ovnih učitelja, to "nešto" ne postoji a ako i postoji, tj. ako se i pominje, onda su to obavezno "više kosmičke inteligencije", naša "kosmička braća", "anđeli", "duhovni vodiči i hijerarhije" itd. a u tim kosmologijama takođe, nekim "slučajem", nedostaje i onaj dio realnosti koji pripada duši, koja predstavlja treću komponentu jednog normalnog ljudskog bića!? Duša se obično ni ne pominje. Ako se ona nekim slučajem i pomene, onda je i to na jedan izvitoperen način. (Dakle, neko duhovno učenje možemo donekle prosuditi i na osnovu onoga što se tu - ne pominje.)

Ali, zato je većina naših duh-ovnih majstora obdarena i iscjeliteljskim sposobnostima jer im to daje kredibilitet. (Slučajevi iscjelitelja kao što je Ted Rice, predstavljen u knjizi Anđeoska Maskarada, koji su odbili saradnju, odnosno, ulogu ambasadora ili duh-ovnih učitelja tih sila u ovoj realnosti, ipak su rijetkost). A ni podatak da je ljudska duša i jedan prirodni "majstor reikija" kojem nisu potrebne nikakve inicijacije, takođe nije dobrodošao u ovoj realnosti.

A što se vanzemaljskih parazita tiče, s obzirom da nešto zvanično ne postoji ili ako već postoji, onda je to obavezno dobroćudno, nema potrebe ni za rasvjetljavanjem mehanizma manipulacije čovječanstva od strane tamo nečega. Dakle, samo sjedite, opustite se i uživajte. Međutim, od "naših" duh-ovnih majstora ćemo naučiti razne druge veoma važne vještine kao na primjer, kako da otvaramo DNA kodove i reprogramiramo našu DNA po svojoj volji, kako da kreiramo realnost uz pomoć lijepih misli naših umova, pa čak i kako da dijagnosticiramo karmu!? Nije li to interesantno?! I naravno, nekim "slučajem", takvi imaju i najviše sljedbenika?! Dakle, nikakvo čudo što takvi učitelji i učenja dominiraju u metafizičkim krugovima (a naravno i forumima kao što je ovaj).

U svakom slučaju, postoji dosta indikacija da smo došli u vremena kad su ove entropične sile već skoro zatvorile obruč oko nas jer jednostavno dominiraju u ovoj realnosti, pa im se može. Uostalom, taj trend je primjećen još davno od strane Štajnera (kako se to lijepo vidi iz gornjih navoda), Čarlsa Forta:
 

"Ja mislim da smo mi imovina. Hoću da kažem, - mi pripadamo nečemu...
(...) a sve je to bilo poznato možda već vijekovima nekim pojedincima na ovoj planeti, nekim društvima, pripadnicima nekih kultova čiji članovi imaju ulogu ovnova predvodnika, vodeći nas na osnovu uputstava koje dobijaju od nekud drugo – u skladu s našom misterioznom upotrebljivošću"


Gurđijeva:
 

"Kad bi ljudi znali koliko živih mrtvaca upravlja njihovim životima, razbježali bi se u užasu na sve strane"i mnogih drugih...

(Naravno, entitet bez duše s gnostičkog stanovišta se smatra "živim mrtvacom" jer jedan hladni intelekt ima i obični kompjuter. Doduše, komponenta Duha ih čini nečim višim od kompjutera a pogotovo one koji imaju i fizičko tijelo.)

Sama entropična suština tih sila, ne dozvoljava im poznavanje granica kad se o iskorištavanju i kontroli bilo koga ili čega radi. Tako, za ovu "donju filijalu" tih sila, transhumanizam ostaje kao jedini "razvojni" pravac u kojem oni mogu ići, uz istovremeno porobljavanje duša, odnosno, onih ljudskih bića koja ih imaju. U vezi s tim, "Novi svjetski poredak" je vjerovatno i zamišljen kao jedan sistem potpune kontrole od strane bez-dušnih nad svim što se može kontrolisati a posebno nad ljudskim bićima s dušom. Ovim drugima, prvi nisu potrebni, dok prvima drugi jesu jer kako se čini, mašinama-mehanici jedino energija duše može da služi kao gorivo i sredstvo za podmazivanje.

Sada se samo postavlja pitanje - ako te sile dominiraju u nekoj realnosti, da li ona treba i automatski da se podrazumijeva njihovom!? Da li oni trebaju da budu vlasnici svakoga ko egzistira u toj realnosti? Ili samo onih od nas koji im to dozvoljavaju? Da li normalan čovjek ima pravo na svoj životni prostor (nekontaminiran kojekakvim parazitima) u ovom univerzumu?

I na kraju, bez obzira na akutni nedostatak informacija iz realnosti Duše a s obzirom na njeno objektivno prisustvo, u poslednje vrijeme stižu i neke ohrabrujuće (doduše, kako za koga) informacije koje ukazuju na to da ta komponenta, probuđena i udružena sa ostalim komponentama ljudskog bića, može čuda da napravi. Tako, ako u narednim vremenima dođe do nekog okršaja "biblijskih proporcija", tu ćemo onda možda imati - petoricu, desetoricu ili više onih bez duše, na jednog s dušom?! Navodno, ljudska duša je jedan hiperdimenzionalni majstor borilačkih vještina, tako da joj ovaj omjer ne bi trebao teško pasti?!

Naravno, to je bila samo jedna moja interpretacija situacije na terenu a sasvim je moguće i to da je ona pogrešna. Uostalom, vidjećemo.
 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA        ISTORIJA     SVE ZA DUŠU