The A DULCE BASE SECURITY OFFICER SPEAKS OUT

 

 

 

By: "Branton"

Odgovori na pitanja koje je dao bivši oficir za bezbednost Dulce baze Thomas Edwin Castello, približno godinu dana pre svoje smrti ili nestanka.

 

Cela knjiga: SVEDOČENJE O BAZI DULCE - PREVEDENO  

Sve o najvećoj podzemnoj bazi i eksperimentima sa ljudima

 

 

IZVOD

 

 

Pitanje: Kada je tačno konstruisan gornji nivo, gde su bili ljudi u Archuleta instalaciji?

 

Odgovor: Čuo sam da je Dulce započet 37-38 god, proširen tokom godina, i da najnoviji radovi su završeni 65-66. god. koji se povezuju tunelima sa Page, Arizona bazom, koja je jedna od najstarijih podzemnih baza. Baza koja se naziva 4 corners, zato sto obuhvata deo 4 države i zove se PERICA. Većina Indijanaca koji žive u ovom delu znaju za bazu, i mogli bi da kažu nešto o bićima koja su često viđena tu blizu gde žive, kao Bigfoot… itd. Ovde se naročito priča o gornjim nivoima Dulce baze a ne donjim gde su pećine i jako stari tuneli. To su tuneli koji su osvetljeni sa od Fosfor Pentoxida kojeg Greysi izbegavaju a odakle potiče je nepoznato. Dobili smo i informaciju da neke od podzemnih baza NORADA u Koloradu su konstruisane u već postojećim pećinama,
što bi potvrdilo tvrdnju Ray Palmera i Richard Shavera kad su napisali 40-tih god. da država istražuje stare podzemne pećine i tunele da može da ih koristi za svoje potrebe.

 

P: Kojim sredstvima je gornji nivo postrojenja konstruisan? Da li ste upoznati sa bušilicom koju je razvila Rand Korporacija, a koja ima sposobnost da istopi kamen uz pomoć nuklearne energije i konusnim vrhom bušilice napravljenim od volfram grafita?

O: Prema priči nekolicine radnika na održavanju, deo je bio razvaljen nuklearnim spravama 60-tih godina. Postoje sekcije kao što su tuneli sa šatlovima, koji su formirani uz pomoć naprednih mašina za pravljenje tunela, a koje ostavljaju zidove tunela potpuno glatkim. Završeni zidovi ovih tunela podsećaju na polirano crno staklo.

P: Ko je prvobitno konstruisao Dulce bazu?

O: Pećine su prvobitno bile prirodna tvorevina. Drako (reptilski humanoidi) su koristili pećine i tunele vekovima. Kasnije su pećine proširivane uz pomoć planova RAND Korporacije. Prvobitne pećine su sadržavale ledene pećine i izvore sumpora koje su vanzemaljcima savršeno odgovarale za njihove potrebe. Dulce pećine po veličini konkurišu Carlsbad pećinama. (Beleška: Carlsbad pećine a naročito pripojena Lecheguilla pećina su zvanično najveće i najdublje na svetu, pri čemu je nekolicina ostala da bude istražena od strane profesionalaca – Branton)

 

P: Zašta su se tačno koristili organi od stoke (i ljudi), kao što je krv, tkiva, oči, organi za reprodukciju, jezik, itd. – koji su uzeti mutilacijama?

O: Pročitaj takozvane Dulce papire (za više informacija).

 

P: Da li ljudi, vanzemaljci, ili oboje, upravljaju različitim elektromagnetno kontrolisanim vazduhom ili svemirskim letelicama (koje su viđene) da napuštaju i da sleću u Mt. Archuleta?

O: Archuleta Mesa je sporedna oblast… letelice napuštaju (i uskladištene su) u pet oblasti. Jedna je jugoistočno od Dulce, druga je u blizini Durango Co., treća na Taosu, N.M., a glavna flota je na Los Alamosu (ispod). (Beleška: Verujem da Thomas Castello govori o “ujedinjenoj-operativnoj” floti. Iz različitih izvora se ipak čini da je Dulce poptuno OKRUŽENA SA SVIH STRANA vanzemaljskim bazama, a da Archuleta vrh – očigledno centralno MREŽIŠTE celokupne podzemne mreže – je svakako samo jedan deo ukupnog kompleksa za koji neki tvrde da je u veličini skoro kao Manhattan! Jedan izvor je ukazao da postoje komore nekoliko stotina metara ispod samog Dulce grada, koji su deo prvog nivoa postrojenja. Ova približna procena može objasniti zašto se sve ovo uglavnom nazivalo kao “Dulce Baza”. Očigledno i sa veoma visokim nivoom pristupa, Thomas Castello je bio upoznat samo sa jednim delom celokupnog mega-kompleksa koji leži ispod ove oblasti. Koje god aktivnosti se dešavaju ovde, različiti izvori ukazuju na to da je grad Dulce taj koji leži na glavnom mrežištu puteva, ili sastavu oblasti aktivnosti vanzemaljaca, iako se mislilo da se srž vanzemaljskih aktivnosti proširio na Los Alamos. Los Alamos i planinske oblasti istočno i jugoistočno, kao i oko Santa Fe Nacionalne Šume su izgleda GLAVNO “gnezdo” snaga Reptoida/Grejsa u Severnoj Americi, iako postoji veliki broj jazbina raštrkanih u podzemnim mrežama između Dulce i Area 51. Dulce je izgleda glavna tačka za nadzemne i podzemne reptilske aktivnosti, centralna zona infiltracije za površinske operativce, kao i operativne baze za otmice, implantacije i mutilacije i takođe je i glavno mrežište za podzemne šatl terminale, UFO luke, itd. – Branton)

 

P: Drugi su sugerisali da neki entiteti ispod Dulce nisu vanzemaljskog porekla, nego da su u stvari potomci Saurianskih i reptoidnih bića kao što su Velociraptors ili Stenonychosaurus Equallus – “zmijska” rasa ili rase slične toj koje se spominju u trećem poglavlju Knjige Postanja (Biblija).

O: Da, neki “reptoidi” su starosedeoci na ovoj planeti. Vladajuća kasta vanzemaljaca JESTE reptilska. To su Drako bež ili bele boje. Druga reptilska bića su zelena, a neka su i braon. Oni su bili drevna rasa na Zemlji i živeli su u podzemlju. Moguće je da je jedan od Drako bića bio taj koji je “iskušao” Evu u Rajskom Vrtu. Reptoidi sami sebe s punom pravom smatraju starosedeocima. Verovatno su oni ti koji se nazivaju Palim Anđelima. Možda i nisu, ali u svakom slučaju, nas smatraju uljezima na Zemlji.

 

P: Neki govore da je većina takozvanih E.T. podzemnih baza i tunela staro bukvalno hiljadama godina... konstruisala je "antedivulan" rasa koja je bila na razvijenijem nivou kompleksnosti nauke i koju je uništila kataklizma (izazvana od strane uzvišenog plana), nakon što su pokušali da spoje nauku sa okultnim/natprirodnim snagama. Na primer, neki govore da je Bermudski trougao fenomen nastao kada se Atlantiđanski eksperiment našao van kontrole i kada je došlo do vreme-prostor katastrofe koja je prouzrokovala "elektromagnetni fallout" u području Bermudskog trougla i u okolini, nakon što su slučajno otpustili ogromnu snagu i energiju u svet o kome su znali vrlo malo. (fallout - vreme nakon eksplozije atomske bombe gde radioaktivne čestice padaju na tlo). Da li vaša posmatranja potvrđuju ili negiraju takvu mogućnost?

O: Nisam siguran u vezi Uzvišenog plana, ali ovi vanzemaljci se smatraju "STAROSEDEOCIMA".

P: Šta je sa malim sivim vanzemaljcima?

O: Oni rade za Drako koji ih kontroliše. Postoje i druga bića sive kože koja nisu u ligi sa Drako.

 

P: Da li ste ikada razgovarali sa bilo kojim vanzemaljcem u Bazi?

O: Pošto sam ja kao tehničar za obezbeđenje imao ovlašćenje za viši nivo (Senior Security Technician), morao sam sa njima da razgovaram svakodnevno. Ako bi bilo problema sa video kamerama, mene su kontaktirali. Na nižim nivoima Dulce baze su radili reptilska "radnička kasta" koji su obavljali fizičke poslove. Odluke vezane za tu kastu su donosili bela Drako bića. Ako bi ljudska radna snaga izazivala probleme u radničkoj kasti, reptoidi bi se požalili belom Drako "šefu", a on bi onda mene kontaktirao. Ponekad se činilo kao da problemima nikada neće biti kraja. Nekoliko ljudskih radnika nisu podnosili stav tipa "nema pogovora" ili "vraćaj se na posao" sa kojim je radnička klasa živela. Ako je bilo potrebno, intervencija je bila od vitalne važnosti. Najveći problem su bili ljudski radnici koji bi glupo zalutali blizu "Alien sekcije". Pretpostavljam da je u ljudskoj prirodi da budu znatiželjni i da se pitaju šta je izvan granica. Previše puta se dogodilo da je neko pronašao način da prođe barijere i zaviri u nedozvoljeno područje. Kamera blizu ulaza ih je uglavnom zaustavila pre nego što bi upali u veliku nevolju. Nekoliko puta sam morao formalno da zatražim da vrate ljudskog radnika.

 

P: Da li postoje druge baze koje su povezane sa "mrežom šatlova", i gde su im ulazi?

O: GDE?!! SVUDA! ONI PRESECAJU CEO SVET KAO NEKAKAV BESKRAJAN PODZEMNI AUTOPUT. KAO AUTOPUT, SAMO ŠTO JE OVAJ POD ZEMLJOM... Podzemni autoput u Americi je kao nadzemni autoput, samo što je pod zemljom. Taj autoput je za električne motore (kamione, automobile i autobuse), za popločane puteve i za ograničeno putovanje. Postoji još jedan način putovanja za putnike i teret, za česta putovanja. Zove se "Podzemni Globalni Sistem". Ima punktove za proveru između država. Postoje i tube sa šatlovima gde se vozovi kreću neverovatnom brzinom koristeći se magnetno-levitirajućom i vakuum metodom. Ta brzina je veća od brzine zvuka. Najlakši način da se odgovori je da kažem da ih svaka država u USA ima. Ulazi su četo kamuflirani u iskopine peska ili rudarske operacije. Drugi kompleksniji ulazi su u vojnim bazama. Novi Meksiko i Arizona imaju najveći broj ulaza, a sledeći su Kalifornija, Montana, Ajdaho, Kolorado, Pensilvanija, Kanzas, Arizona i Misuri. Florida i Severna Dakota imaju najmanji broj ulaza. Vajoming ima put koji direktno ulazi na podzemni autoput. Ovaj put nije više u upotrebi, ali može da se ponovo aktivira, ako oni tako odluče, uz minimalne troškove. On se nalazi blizu Brooks Jezera.

 

P: Da li postoje baze u državi Juta? (Beleška: Tomas je spomenuo nekoliko područja u okolini države Juta, a to su Kolorado, Novi Meksiko, Arizona, Nevada i Ajdaho, gde postoje “konekcije”, ali je malo pričao o državi Juta gde po priči nekih izvora postoji baza koja leži direktno na najvećem PRIRODNOM sistemu pećina u Severnoj Americi, za koju kažu da je duboka toliko da doseže ispod Western Rockies kao i ispod Bonneville basin). Da li ste čuli bilo šta vezano za podzemno postrojenje unutar Wasatch planina…?

A: Salt Lake, Lake Powell Area, Dark Canyon, Dougway Grounds, Modena, Vernal. Svi imaju svoje izlaze tamo. Takođe i druga mesta.

(Beleška: Postoje mnoge glasine o drevnim sistemima “tunela” koji su ubačeni prilikom otkopavanja podzemnih podrumskih etaža ispod glavnih industrijskih i trgovačkih zona u centru grada Salt Lake City. Postoje različite priče o ovim tunelima: istraživači koji su ušli u njih i nikad se nisu vratili, izjave o “ljudima gušterima” koji žive dole u lavirintima, priče o “grejsima” koji rade sa ljudima dole na elektronskoj opremi i projektu masivne izgradnje unutar ogromnih pećina ispod planina na istoku, izjave ljudi koji su deo azijskog “Agharti” kraljevstva koja ima kolonije unutar tunela i pećina i koji su u konfliktu sa reptilima, grejsima i grupom ljudi fašista iz mreže masivnih podzemnih postrojenja ispod Neu Shwabenland regije na Antartiku; priče o ljudima u odelima koju su viđeni kako marširaju napred i nazad kroz podzemne prostorije noseći uzije, priče o rupama bez dna, veliki osvetljeni tuneli dovoljno veliki da kroz njega prođe kamion; delovi zidova tunela kroz koji može da se prođe rukom iako izgledaju sasvim čvrsti, sobe sa čudnim zelenkastim fosforescentnim sjajem, ljudi koji su bili oteti i odvedeni dole gde su se susreli da svim vrstama vanzemaljaca, diskovi koji su viđeni kako se pojavljuju iz planina na istoku i kako napadaju dolazeće NLO-e nad dolinom, fanatici igre “Dungeons & Dragons” koji su bili u tunelima i koji su ispričali neverovatne priče o stotinama milja lavirintskih prolaza, priče o konekcijama sa sistemom tunela kroz sistem kanalizacije, naročito u centru grada ispod "Crossroads" dela; priče o vanzemaljskim aktivnostima sličnim onima u Dulce Novi Meksiko; i priče o ogromnim sistemima pećina koja se prostire van granica države u svim pravcima – ogromna mreža koja povezuje podzemne sisteme Nevade sa onima u Novom Meksiku. Tu je i omiljena priča o kojoj se nije pričalo otvoreno - postoje dve verzije - obe su možda istinite. U prvoj verziji radnik Mormonskog Hrama je ušao u podzemni tunel ispod trga u centru Salt Lake grada i išao je neko vreme kroz seriju podzemnih katakombi, sve dok nije naleteo na čoveka “guštera”. Ovo stvorenje je pokušalo da ga napadne, ali je čovek uspeo da pobegne i da nađe put nazad odakle je i došao. Tu priču je zatim ispričao ljudima, a onda su ubrzo došle “vlasti”, ušle unutra i zatvorile mnoge tunele koji su vodili do podzemnih podruma Hrama. Navodno je bila i nekakva žustra rasprava o tome koliko bi od ovog sistema podzemlja bilo dato mormonima da kontrolišu. Slična stvar se navodno dogodila u jugozapadu gde je postojala LDS crkva koja je održavala ogromno skladište ispod Granitne planine u Little Cottonwood kanjonu, unutar gornjih nivoa ogromne mreže pećina. Fašistički CIA članovi i “grejsi” su došli unutra i preuzeli kontrolu nad većom pećinom dublje unutar planine i naredili su ljudima koji su održavali grobnice da se klone “zabranjenih” zona – i objasnili su da “US vlada” sada to koristi za potrebe “Nacionalne sigurnosti” i da im je “patriotska dužnost” da čuvaju tu tajnu. Druga verzija se tiče domara koji je ušao u tunel u blizini gde su bile bioskopske dvorane, ispod Crossroads Mall preko puta i južno od trga gde je hram, a u vreme iskopavanja u tom delu. Radnik je ušao u tunel i uskoro se susreo sa “zmijskim” čovekom, nakon čega se brzo vratio i ispričao svojim drugovima šta je video. FBI i/ili lokalna policija su uskoro stigli i zapečatili tunel. Druga priča uključuje mladića koji je zajedno sa svojim prijateljem razvalio ulazni deo u blizini “Mall” i trga, tako što ga je vezao lancem za svoj kamionet. Vozili su se kroz lavirint podzemnih kanalizacionih prolaza i došli su do vertikalnog kanala koji je imao 5 malih “soba” jednu ispod druge, i od najdonje sobe je južno tunel vodio u ogromnu prostoriju gde su se nalazili “grejsi” koji su već funkcionisali kao deo kolektiva ili grupnog uma, koji je mnogo kompleksniji od Ashtar ili Astarte kolektiva od koga su mnogi 'Aghartianci' zavisili. Iz ovog se može zaključiti da je “reptilski” kolektiv ili KOŠNICA, potpuno bez ikakvog principa brige ili saosećanja za ljudska bića. Individualni reptili koji funkcionišu odvojeno od Drako kolektiva mogu biti u nekim slučajevima “namamljeni” od strane humanoida koji ne žive u kolektivima – kao što su neki navodno “namamljeni” od strane Andro-Pleiadean svetova. Ako ne-ljudi mogu da se odvoje od “kolektiva”, oni se mogu deprogramirati i tako reći reprogramirati i čak im se može oformiti individualna svest i određeni stepen emocionalnosti. U takvim slučajevima, ne bi bilo preporučljivo da se ovim stvorovima da isti položaj među ljudima, nego moraju biti apsolutno podređeni i pod nadzorom, čak iako se nađe način da se odvoje od kolektivne umne mreže. Pri kontaktu sa reptilskim snagama, prvo im se treba narediti bezuslovna predaja, a ako to ne prihvate, direktna vojna akcija je opravdana, naročito u prisustvu mnogih trajno “otetih” (onih koji su još živi) koje su zarobili grejsi i reptili i odveli ih u podzemne sisteme. Većina primirja koje su humanoidi i reptili napravili tamo dole su prekršena od tada… naročito posle Groom ratova 1975-te i Dulce ratova 1979-te, kada je većina U.S. podzemnih baza (usput, koje su finansirane iz američkih poreznika) oduzeta od strane grejsa. Neki izvori su naveli da su vanzemaljci iskoristili prednosti haosa, naročito u toku Dulce ratova i započeli su invaziju da bi zauzeli neke starije podzemne kolonije. Ovo je dovelo do jaza u “Ashtar” kolektivu, sa mnogo humanoida i hibrida koji su se odvojili i priključili Andro-Pleiadean Federaciji koja se nije mešala, i mnogo reptilskih i humanoidnih agenata bez emocija koji su se odvojili i priključili Drako-Orion Carstvu koje je učestvovalo u ratu. Sirius-B sistem koji je pored Arcturus-a i Sol-a bio glavni centar 'Ashtar' aktivnosti, je bio uzdrman ovim razdorom između dve zaraćene Ashtarske frakcije a i rat je besneo Sirius sistemom nekoliko godina, prema priči nekih “kontakata”.... prividna reakcija divizija unutar podzemnih baza u Severnoj Americi između Pleiadeanskih humanoida sa podrškom od Siriusa i Orionski reptili sa podrškom od Siriusa gde su obe strane održavale operacije unutar podzemnih nivoa pre nego što su izbile Dulce ratovi. Dulce ratovi su samo bili vrh ledenog brega uzeći u obzir da su se sva dešavanja u Dulce desila kao lančana reakcija unutar celog ovog sektora, ako ne i galaksije. Pre nego što je došlo do toga, reptili su bili pozvani da učestvuju u “mirovnim pregovorima” na Telosu i na drugim mestima kao čin dobre volje, ali su kolektivistički reptilo-grejsi umesto sklapanja mira, bili više zainteresovani da prošire svoje carstvo i da zasite svoj nezasiti apetit za osvajanjem, čak iako su napravili mirovni sporazum koji nikada nisu ni hteli da sačuvaju za manipulaciju “Trojanskim konjem”. Postoje ostaci sporazuma kao što je onaj koji se odigrao u podzemnim postrojenjima u blizini Paradox Nevada gde su kolektivistički humanoidi i reptili sa Siriusa i Sola održali sporazum neophodnosti – u svrhu ostvarenja globalnog sistema kontrole, međutim, veliki broj humanoida unutar podzemnih sistema su u ratu sa kolektivističkim reptilskim infiltratorima koji bi u suprotnom “asimilirali” ove humanoide u njihov kolektiv prevarom i kontrolom uma. Neki kontakti kao što su Alex Collier, Ray Keller, Stan Johnson i drugi, tvrde da je konflikt u Siriusu između Andro-Pleiadean sa podrškom od Ashtar snaga i Draco-Orion sa podrškom od Ashtar snaga – koji su bili infiltrirani i upravljani od strana Draco-Orion agenata – da su se sada proširili.

P: Da li je Mt. Archuleta "šatl sistem" povezan sa šatl sistemom koji se navodno širi iz Mt. Shasta u severnoj Kaliforniji?

O: Da. Mt. Shasta je glavno mesto sastajanja Aliena, Stare Rase, Reptilske rase i ljudi. Počevši sa Cleveland, Grover , svaki predsednik u istoriji USA je posetio Telos City. Truman je trebao da poseti Niže Realme kao Visoki Archon na Zemlji. Trebalo je tamo da se sretne sa Kraljem Sveta i da mu da “ključeve za USA” (Beleška: bez obzira da li je vladajući “kralj” Agharti realma bio dobronameran ili je imao druge motive, podređivanje Amerike vanjskoj super-sili bez saglasnosti Kongresa bi se smatralo veleizdajom. Iako unutar Izvršne-Vojne-Industrijske grane “vlade” rade ljudi koji bi mogli da to urade bez saglasnosti Kongresa ili Senata, ovakva radnja ne može da se pripiše “Americi” koja se zasniva na Deklaraciji Nezavisnosti, Statutu SAD i Zakonu o pravima. Očigledno postoje dve “nacije” unutar Sjedinjenih Američkih Država, tradicionalna Amerika koju su formirali osnivački oci i koju je vodila “Elektorska” vlada, i fašistička Bavarska loža koju podržava “podzemna nacija”, a koju vodi “udružena” vlada koja napada “prvobitnu” Ameriku na svojem sopstvenom tlu. Neki predviđaju neizbežan civilni (?) rat između Elektorske/Ustavno/Nadzemne vlade u US, i udruženja humanoido-reptilske Korporacijsko/Nacionalno-Globalno Socijalističke/Podzemne Vlade Novog Svetskog Poretka, koja je slučajno finansirana i kupljena od strane Američkih poreza i drugih neslavnih projekata za pravljenje novca. Ovaj rat bi navodno isprovocirao naoružanu Ujedinjenje Nacije/Novi Svetski Poredak invaziju na USA, po slavnoj “viziji” Džordža Vašingtona 1777 g., koja će konačno da se završi sa pobedom Amerike kao rezultatom božanske intervencije. Nešto ovako bi moglo biti neizbežno ako SLOBODA bude trebala da se sačuva na ovom svetu, a i van njega. Nikada ne smemo da zaboravimo da je NSP (Novi Svetski Poredak) udružena elita čiji Drako gospodari nameravaju da se reše populacije na površini i pod zemljom. Po priči jednog izvora iz Mornarice, masoni 33-ćeg stepena (postoje navodno nekoliko stepena iznad 33-ćeg koji kontaktiraju direktno sa Drako bićima i deo su interplanetarne inicijatorske lože) nameravaju da okrenu levo krilo pećina i desno krilo pećina jedno protiv drugih kako bi napravili depopulaciju u podzemnim realmima i kako bi uspostavili potpunu Bavarsko-Drako globalnu kontrolu “oba” sveta. Po priči ovog izvora, oni na višem stepenu od 33-ćeg nameravaju da se sklone u super-tajnim vojno obezbeđenim pećinama, dok će oni na 33-ćem stepenu i niže i njihove vojske levog i desnog krila biti ostavljene da poginu u podzemnim i nadzemnim ratovima.

 

Moguće je da neki od iznad 33-ćeg stepena Masona nameravaju da prežive holokaust u 3 njihove alternativne baze na Mesecu i Marsu, AKO su te baze još uvek aktivne. Setite se, koreni planova OBA, i "desnog krila" Nacional Socijalista i "levog krila" Globalnih socijalista, potiču iz Bavarije. Zar nije interesantno da legendarni "zmaj" ima DVA "krila" - desno i levo krilo - koja kontroliše sama "zver" ? U suštini, kada dođe do toga, rat će biti između Judeo-hrišćana baziranih na Ustavu Amerike i Luciferov-kult-baziran na Socijalističkom carstvu Bavarie. Oba krila su Makijavelistički ekstremi kreirani od strane Bavarske Crne Elite ("Crno" se ovde odnosi na nešto skriveno, a ne na boju kože) kako bi se stvorio haos u svetu.

Postoje tvrdnje da je saradnja sa reptilima počela Luciferskim kultom iz Bavarije koji je kasnije došao i do Amerike uz pomoć infiltriranja Škotskog Obreda i fašističkog jezgra NSA-CIA. Verovatno su i pre toga vekovima unazad postojali reptili koji su obitavali ispod Severne Amerike, međutim, MASOVNO preuzimanje ovih podzemnih sistema od strane reptila je izgleda počelo (fali deo teksta na engleskom).

 

P: Da li su Slobodni Masoni na visokim nivoima, Rozenkrojceri ili Jezuiti ikako bili uključeni u podzemna postrojenja i/ili su bili u kontaktu sa vanzemaljcima?

 

(Ovo pitanje je bazirano na pretpostavci istraživača da su mnoge masonske lože počevši od 1776. godine, infiltrirali Bavarski iluminati. Većina masona je neprikosnoveno kontrolisano od strane Bavarske lože na većem nivou od 33 stepena, Škotske Obredske Masonerije, gde po ranom masonskom autoritetu Rebold, “Obred” se može pratiti unazad kroz istoriju sve do Jezuitskog koledža na Klemnotu u Parizu - Obred koji propagira uništenje nacionalnog suvereniteta u zamenu za svetsku vladu, uništenje religijskih a naročito Judeo-Hrišćanskih grupa, i uništenje porodične strukture u zamenu za “državnu” kontrolu dece, itd. kao suprotnost više tradicionalnom Protestantsko-Hrišćanskom Masonskom YORK OBREDU, koji ŠKOTSKI OBRED pokušava da obori još otkako su ušli u Masoneriju. Ovo pitanje se takođe zasniva na tvrdnjama osobe koja je bila bivši 33-ćeg stepena Masona, Džejms Šo, da je glavna baza Škotskog Obreda u “Kući Hrama” – koja se nalazi na mestu gde su ulice napravljene u obliku pentagrama, a sama leži na severnom kraku pentagrama, a to je šema ista onoj u Vašingtonu - u kojoj se nalazi gomila naznaka zmijskog obožavanja u obliku murala, rezbarija, statua, itd, i koje predstavljaju zmijske figure. U stvari, iz onog što mi je moj izvor rekao, ne samo da postoje 3 stepena iznad 33-ćeg, već i sam 33-ći stepen ima dva jezgra, unutrašnji i spoljašnji, 33-ći stepen, i 33+ stepen. U prošlosti, kada bi osoba došla do inicijacije u 33-ći stepen, moguće je da su mu dali Bibliju ili Krst i zatražili da pljune na njih ili da na neki način pokaže nepoštovanje. Ako bi to odbili, rekli bi im da su izabrali “pravu odluku” i onda bi ostali u spoljašnjem jezgru 33-ćeg stepena, misleći da su “uspeli”. Ako bi uradili ono što se od njih tražilo, isto bi im rekli da su uradili “ispravnu stvar” i onda bi ih slali u unutrašnje jezgro 33+ stepena, što je odskočna daska za više nivoe koji su u kontaktu sa humanoid-reptilskim Aštarian ložama ili granama “Zmijskog Kulta” na drugim planetama, unutar podzemnih gradova i moguće čak i u drugim dimenzijama.
Jedan od izvora mi je rekao da je bivši predsednik Džordž Herbert Buš – koji je u jednom periodu bio GLAVA MJ-12 – je pristupio 32-gom stepenu, međutim, moguće je i da je pristupio i višim nivoima od tog vremena. Pretpostavio bih da onaj koji je na najvišem nivou inicijacije je sam “zmajski-kralj” Draconis, ili kako god da se zove vođa ili vođe Drakonskog Carstva. – Branton )


O: Da, jesu, ali to je kompleksno pitanje, i ne želim da komentarišem dalje. Nisam Mason, niti član bilo koje tajne grupe ovog bratstva. Postoji jedna organizacija u SAD koje ja jesam član, a ta grupa se najćešće zove “Centralna Jedinica”. zadovoljstvo mi je da vam kažem da JESAM član “Sub-Galaktičke Lige” Kosta Rike.

P: Da li ima istine u tvrdnjama da su CIA i vanzemaljci sagradili baze na mesecu i na Marsu?

O: Čuo sam i ja to, ali nisam video dokaz svojim očima. Vanzemaljci imaju baze na nekoliko Jupiterovih i Saturnovih meseca. CIA funkcioniše i u drugim državama, ali nikada nisam čuo da rade na drugim planetama. (Beleška: Možda je trebalo da kažemo NSA, koji su superiorniji od CIA, a čije osoblje je prenosilo “crno-budžetne NLO-e” između LUNA i DREAMLAND baza. –Branton).

P: Da li ste čuli bilo kakve glasine ili naznake koje ukazuju da postoje niži nivoi ispod ULTRA-7 nivoa u Dulce bazi, i gde oni vode i od čega se sastoje?

O: Da, pogodili ste… Naravno, bilo je dosta glasina, ali to ništa ne znači. Međutim, video sam liftove kojima se moglo pristupiti samo ako imate UMBRA ili viši nivo ovlaštenja. U toj bazi, ja sam dobijao informacije ISKLJUČIVO ako je nešto trebalo da znam. (Moj nivo ovlaštenja je bio ULTRA-7)

 

P: Neki kažu da je Američka tajna vlada razvila svoj leteći tanjir na osnovu tajnih antigravitacijskih eksperimenata kojima su se bavili Naci-Nemački naučnici u toku drugog svetskog rata. Da li ste čuli nešto o tome?

 

O: Kada sam radio u Foto-obezbeđenju, čuo sam priče o tome, ali nisam video dokaz, mada sam jednom u Vazdušnim Snagama razvijao rolu filma u kome se videla letelica SLIČNA ADAMSKOM, SA SVASTIKOM SA STRANE.

(Beleška; pismo od “R.J.M.” iz Pensilvanije sa datumom 31.01.91. kaže: “…Imam puno NLO snimaka. Takođe imam “TAJNU ZEMLJU” (1947). Pokazuje Bungerovu Oazu gde se kaže da su otkrili toplu zemlju na južnom polu. Jedan nemački autor tvrdi da su nacisti imali snimak BORBE sa Byrdom. Na kraju filma se kaže: “Byrd Intrepid 4,000 met i porazio je NAJAČE BATALJONE ANTARTIKE.” Ne verujem da su govorili o vremenskim nepogodama….” Drugi izvor tvrdi da je bilo puno gubitaka na OBE strane i da je bitka za Antartik protiv nacističkih “Poslednjih bataljona” – koji su se zaštitili u podzemnim bazama ispod planina u Neu Schwabenland, Antarctica – završena nerešeno.

 

Pitanje: Zašto bi Adolf Hitler i Eva Braun izvršili samoubistvo nakon što je Hitler uložio veliki napor da eliminiše preko 5000 nacista za koje je on “sumnjao” da stoje iza pokušaja njegovog ubistva u bunkeru “Vuk”, naročito ako je imao izlaz u tajnu nacističku bazu na Južnom polu? 18. marta 1994-te, u časopisu THE PLAIN DEALER [Cleveland, Ohio], je izdata priča pod nazivom “DOKTORI OTKRILI DA SPALJENO TELO NIJE HITLEROVO”. Citat; “…Francuski forenzičarski stručnjaci tvrde da spaljeno telo ne pripada Hitleru… eksperti su FALSIFIKOVALI izveštaje o identifikaciji koje je naredio Staljin, kako bi udovoljili Sovjetskom diktatoru… telo je u stvari od nepoznatog nemačkog mladića. Forenzičari su više od dve godine analizirali izveštaj autopsije koje su sastavili Sovjetski ljudi u vreme nakon predaje Trećeg Rajha u1945-te godine… Telo za koje se smatralo da je Hitlerovo ima jedan zub više i samo jedan testis… nijedan nemački doktor koji je pregledao Hitlera pre njegove smrti nikada nije spomenuo ovu anomaliju. Ovo je takođe zanimljivo ako uzmemo u obzir poznatog “otetog”, Barnija Hila, koji se pod regresivnom hipnozom setio iskustva zabeleženog u paranormalnoj enciklopediji “MISTERIJE UMA, PROSTOR I VREME”. Barnija i njegovu ženu Beti su oteli humanoidi sive boje “sa Zeta Reticuli”. Međutim, jedno od tih “bića” u letelici je Barni pod uticajem regresivne hipnoze opisao sledećim rečima koje su uzete sa strane 1379 enciklopedije:”…druga figura je imala ZLO lice…ON JE IZGLEDAO KAO NEMAČKI NACISTA. ON JESTE NACISTA…NJEGOVE OČI! NJEGOVE OČI. NIKADA RANIJE NISAM VIDEO TAKVE OČI." Imajte u vidu da se ovo dogodila skoro 15 godina nakon što je Evropa navodno očišćena od nacizma. Izgleda da postoji veza između scenarija Antartika i Dulce baze kao i druge moguće “nacističke” konekcije; nemački “turisti” u novom Meksiku, proučavaju rudnike i pećine i kupuju zemlju neposredno pre izbijanja drugog svetskog rata; CIA je bila umešana u konekciju sa nacistima i znali su položaje nekolicine nacističkih i S.S. agenata – koji su kasnije dovedeni u Ameriku u projektu Spajalica (Paperclip) – u Dulce i druga podzemna postrojenja; umešanost tajnih “Bavarskih” loža u Dulce; i moguća povezanost između Antartike i Dulce sa “Alternativom 003”. Još jedna zanimljiva veza je činjenica da su tajni nacistički timovi bili uključeni u konstruisanje i operacije podzemnih baza ispod planina u Neu Schwabenland i na drugim mestima na Antartici i zvali su se ULTRA timovi. ULTRA je takođe kod za DULCE bazu! Takođe, izgleda da postoji direktna veza između Dulce baze i Montauk baze na Long Islandu koja je bila i jeste pod kontrolom Drako Reptolida, Orion Grejsa i Bavarian Thule Društva koji imaju nacističku agendu –Branton)

 

P: Tom, da si ste imali pristup vanzemaljskoj letelici? Da li ste ikada ušli u neku od njih?

 

O: Da, često sam ih viđao u garažama, ima ih dosta. Glavna flota je na Los Alamosu. Da, ušao sam u nekoliko letelica. Dve stvari ne mogu da zaboravim, čudni sunđerasti podovi i neobično ružičasto ljubičasta boja osvetljenja. Posada je rekla da pod postaje krut tokom leta, a ljubičasta boja se promeni u jarko belo plavu. Sve unutar letelice je po veličini manje nego što je to za upotrebu prosečnog čoveka. Prostori su zakrivljeni i uski, ali nekako, kada ste unutra, sve izgleda veće nego što jeste. Neki prostori, spoljne sekcije, izgledaju gotovo kao da su žive. Nikada ni u jednoj letelici nisam leteo.

 

P: Možete li nam reći nešto više od reptilskoj rasi, šta su oni radili na šestom nivou? (Oblast znava Dvorana Noćne More)

 

O: Radnička kasta obavlja svakodnevne dužnosti, briše gumene podove, čisti kaveze, donosi hranu gladnim ljudima i drugim vrstama. Njihov posao je da naprave odgovarajuću smešu za tip jedan i tip dva bića koja su Drako Rasa napravili. Radnička kasta radi u laboratorijama i u bankama kompjutera. Uopšteno, reptilska rasa je aktivna na svim nivoima Dulce baze. Postoje nekoliko različitih “rasa” vanzemaljaca koji rade u istočnim sekcijama nivoa šest (nema sumnje da tu ima i nešto “Nordijske” frakcije – Branton). Ova sekcija se najčešće naziva “alien sekcija”. Drako su neoborivo gospodari 5, 6 i 7 - mog nivoa. Ljudi su na drugom mestu što se tiče komandovanja tih nivoa. Često sam morao da se raspravljam sa jednim velikim Drako “šefom”. Njegovo me je teško izgovoriti, Khaarshfashst (izgovara se kroz grlo kkhhah-sshh-fahsh-sst). Ja sam ga zvao “Karsh”, a on je to mrzeo. Drako vođe su veoma formalni kada razgovaraju sa ljudima. Ova drevna bića nas smatraju nižom rasom. Karsh je mene zvao “vođo Kastelo” na sarkastičan način. Međutim, radnička kasta je dovoljno prijateljski nastrojena, pod uslovom da im dozvolite da vam se prvi obrate. Odgovoriće vam ako ih pozovete. Oni su veoma oprezni i ljude smatraju za neprijatelje. Oni uvek izgledaju iznenađeno kada otkriju da su mnogi ljudi otvoreni i iskreni. Sa vanzemaljcima nema družbe van službe. Zabranjeno je razgovarati sa bilo kojom vanzemaljskom rasom (po holovima ili liftovima) ako nisu u pitanju poslovni razlozi. Ljudi mogu sa drugim ljudima da razgovaraju, alieni sa alienima, i to je to. Kada se radi, onda je to malo drugačije. Postoji “slobodan govor” u laboratorijama. Saradnici u laboratorijama takođe dolaze i do sekcije sa bankom kompjutera. Tamo svako sa svakim priča. Međutim sve se menja kada pređete prag hola, sav razgovor postaje striktno formalan. To je prilično surova stvar, nekoliko puta sam morao da uhapsim nekoga samo zato što je razgovarao sa vanzemaljcem. Čudno mesto.


P: Šta je to prvo bilo što vas je navelo da postanete svesni da nešto nije u redu u Dulce? Mislim da nije potreban Ajnštajn da bi se shvatilo da je to mesto kriminala! Zašto vam je trebalo tako dugo? Da li ste vi taj koji je prvi “dunuo u pištaljku”?

O: Par stvari treba da znate. Zakleo sam se pod pretnjom smrti da bez obzira šta čujem ili vidim ne smem da otkrijem. Takođe, potpisao sam da ću svojevoljno da se odreknem svog života ako me osude kao izdajnika. U Dulce bazi, izdaja je SVE što uključuje informacije o svakodnevnim operacijama u postrojenju, van kruga baze. Kada sam prvi put stigao, dobio sam informacije koje je “neophodno da znam”. Priču koju su mi ispričali je bila “ovo je Tri-Bio-transferno Postrojenje sa Naprednom tehnologijom, gde se rade napredne istraživačke metodologije u svrhu medicinskih i mentalnih poboljšanja.” To je naravno lep način da se kaže da tu rade stvari samo da bi videli šta će da se desi, a koje su riskantne po ljudski život. Ako slučajno otkriju lek, to će predstaviti na površini kao genijalni novi lek koji je otkrila neka poznata medicinska kompanija. Prava priča o leku nikad neće biti objavljena. Na kraju krajeva, Dulce baza JESTE TAJNO POSTROJENJE. Ovi ljudi su jako dobri u onome što rade. Oni ne pričaju o nesrećnim ljudima koji završe u “Dvorani Noćne more”. Radio sam sa vanzemaljcima. Ako imate to u vidu, trebalo bi da steknete ideju o stepenu tajnosti i obezbeđenja tog mesta. Znam da ovo nije bio uobičajen posao u bolnici, ali na početku sam dobio ceo paket. Svakodnevno su me putem interkoma podsećali u liftu da “ovo mesto se bavi visoko rizičnim i naprednim medicinskim testiranjima uz upotrebu lekova čiji je cilj izlečenje ludila, molim vas, nikada se ne obraćajte pacijentima, to može da uništi godine rada“. Ja sam razuman, ako doktori kažu da ne razgovaram sa njima, ko sam ja da uništim delikatnu situaciju? Ali jedan od njih mi je privukao pažnju. Stalno je ponavljao da se zove George S. i da su ga kidnapovali i da je siguran da ga traže. Ne znam zašto sam ga zapamtio, ime i njegov lik, i mislio sam kako mi on nije izgledao ni zvučao kao da je lud, mada su mnogi pacijenti to rekli. Sledećeg vikenda sam pitao mog prijatelja, koji je policajac, da proveri ovog tipa, pod izgovorom da sam naleteo na njega i da sam znatiželjan. Nisam spomenuo ništa o bazi. Pripala mi je muka kada je kompjuter izbacio podatak da je George S. nestao. Da stvar bude gora, policajci su mislili da je to samo još jedan tip koji se umorio od svakodnevnice pa je pukao. To je bio početak. Da li sam ja prvi dunuo u pištaljku? Ne. Sledećeg ponedeljka sam išao da potražim Georga, ali ga više nije bilo. Nigde nije zapisano šta se sa njim dogodilo, niti regulisano dokumentima. Onda je jedan lik iz obezbeđenja došao kod mene da mi kaže da on i još neki radnici iz laboratorije imaju sastanak van radnog vremena u jednom od tunela (takođe nije regulisano u dokumentima). Prevladala je moja znatiželja, pa sam pristao. Te noći, devetorica su se pojavila. Rekli su da su svesni da rizikuju da ću ih prijaviti, ali da moraju da mi pokažu neke stvari. Jedan po jedan, pokazali su mi dokumente u kojima stoji da su mnogi pacijenti u stvari ljudi koji su nestali. Tu su bili i isečci iz novina, čak i fotografije koje su oni nekako doturili u bazu. Nadali su se da će moći da ih proture nazad van baze, bez da ih ja prijavim glavnima. Video sam im strah na licima. Jedan od njih je rekao da bi radije izgubio život u pokušaju da učini nešto, nego da izgubi svoju dušu ne čineći ništa. Ta rečenica me je pokrenula. Rekao sam im o Georgeu i tome šta sam saznao o njemu. Nakon nekoliko sati smo se dogovorili da ćemo da razotkrijemo Dulce Bazu.

 

P: Ime “Dvorana Noćne more” je vrlo slikovito, ali pretpostavljam da je postojalo i “regularno” ime, koje se koristilo u priručnicima.

O: Da, u priručnicima se zvalo “The Vivarium”. Opisivalo je Dulce Bazu kao “sigurno postrojenje za održavanje bio-formi svih tipova.” U njihovim izveštajima piše da je to “privatni podzemni bio-terminal park, sa smeštajem za životinje, ribe, živinu, reptile i ljude.” Nakon što sam VIDEO ovaj “park”, shvatio sam da je ime “Dvorana Noćne more” prikladnije. “Smeštaj” za pacijente u Dvorani Noćne more nema lepu sliku kao što je to opisano u priručniku.

P: Spomenuli ste reptilskog vođu, Khaarshfashst, da li znate nešto o njemu, odakle je? Da li je sa Zemlje ili neke druge planete?

O: Njegovo ime znači “čuvar zakona”. Oni dobijaju ime nakon što napune “godine svesnosti”. Oni ne smatraju da je vreme važan faktor u “biti svestan”, kao što ljudi to shvataju. Nakon što navrše “godine svesnosti”, dobijaju zadatak ili mesto koje im je sudbinski namenjeno da ispune. Tada im je dozvoljeno da izaberu ime ili da im neko drugi izabere ime. Pošto Karshovo ime znači čuvar zakona, njegovo ime uključuje kaash (memorija ili čuvanje, što je koren reči za “Akashic” dokumente) i fashst (zakon, koren reči za brzo ili za spojiti). Reptili ne samo da vole privatnost, nego i čuvaju tajnu o svojem rodnom kraju. Za njih se rođenje, ili nužnost za životom, smatra jedan od svetih prava života. Oni smatraju da je Zemlja ili Terra, njihova “rodna planeta”, mada različiti reptili raspravljaju o različitim zvezdanim mapama. Većina tih zvezda pripada Mlečnom putu. U tim mapama zvezde i planete pripadaju “Planetama Lojalnosti”. Zemlja je jedna od planeta na njihovim trgovinskim putevima. Ako neko od ljudi postavi direktno pitanje o “Lojalnosti”, vanzemaljci to pitanje upućuju Drako. Drako onda odgovore njihovom nadređenom (meni). Nisam imao tu informaciju o zvezdama, zato što to nije bila informacija “neophodna da je znam”, pa mi je nisu ni dali.

 

(BELEŠKA; Ako je Tomas Kastelo u pravu, onda se na osnovu njegovih priča, kao i na osnovu priča drugih kao što su Robert Lazar, Phil Schneider, itd. , može zaključiti da su Dulce Ratovi nastali zbog najmanje pet preklapajućih faktora ili scenarija koji su se manje više dogodili u isto vreme ili su proistekli jedan iz drugog. Moguće je da je tu bio uključen i konflikt interesa unutar samog MJ12 gde su izgleda uključene više različitih snaga obezbeđenja uključujući Delta Force, Crne Beretke, Vazduhoplovne snage, Tajna Služba, FBI Peta Divizija, CIA olujne snage i obezbeđenje Dulce Baze. Po priči Majkla Volfa, bivšeg agenta MJ12 za Specijalna Istraživanja, neki faktori koji su se odigrali u Dulce bazi su i mržnja prema Grejsima koji su u Groom Ratovima ispod Area 51 tri godine ranije poubijali nekoliko naučnika i osoblja obezbeđenja. Drugi faktori uključuju slučajne [?] susrete vanzemaljaca i ljudi građevinskih radnika i snaga obezbeđenja u blizini Dulce baze koje je opisao Phil Schneider; i napad na “otporaše” u Dulce Bazi koje su izgleda organizovali saradnici na dubokom nivou obaveštajne službe.

 

P: Recite nešto više o fleš pištoljima. Da li je njima teško rukovati ili je to kao oružje na Zvezdanima Stazama, koje može da ošamuti ili ubije na različitim podešavanjima?

 

O: To je napredno oružje sa zracima koje ima tri različita fazna podešavanja. Faza jedan, isto kao i u Zvezdanim Stazama može da ošamuti ili čak i da ubije ako osoba ima slabo srce. U fazi dva, može da levitira BILO ŠTA, bez obzira na težinu. Faza tri je OZBILJNA stvar. Može se koristiti da parališe bilo šta što je živo, životinju, ljude, vanzemaljce i biljke. Na višoj poziciji iste te faze, može da izazove PRIVREMENU SMRT. Uveravam vas, da bi i doktor potvrdio da je osoba mrtva, ali životna esencija osobe opstaje u nekom čudnom stanju, nekoj vrsti strašnog stanja ne-smrti. Potrebno je od jedan do pet sati da se osoba ponovo povrati, polako; prvo se vrate telesne funkcije a onda za nekoliko minuta se vrati svest i potpuna svesnost. U tom stanju vanzemaljski naučnici reprogramiraju ljudski mozak i usade lažne informacije. Kada se osoba probudi, ona se “seća” lažnih informacija kao da je to zaista i doživela. Ne postoji način za osobu da sazna istinu. Ljudski mozak “se seća” i veruje u potpuno lažne informacije. Ako pokušate da im to saopštite, oni će se razljutiti ili će vam se smejati. Oni NIKADA neće verovati u ono što je zapravo istina. Njihov um uvek zaboravlja doživljaj reprogramiranja. Pitali ste da li je fleš pištoljem teško upravljati. Dete od dve godine može da nauči da ga koristi i to jednom rukom. Podseća na fleš svetlo, sa sočivom od crnog stakla u obliku izvrnute kupe. Sa strane su tri regulatora u tri udubljenja. Svaki regulator je drugačije veličine. Regulator najbliži ruci ima najmanju snagu. To je sve. Svaki regulator ima po tri različite snage sa automatskim zaustavljanjem na svakoj poziciji. Najjača pozicija će pretvoriti u paru sve što je živo. To je toliko snažno da NE OSTAVLJA NI TRAGA onoga što je pre tu bilo.

 

P: Da li se to oružje zove fleš pištolj (Flash Gun) ili ga u priručnicima drugačije zovete?

O: Svi ga zovu fleš pištolj (Flash Gun), ili uobičajeno samo “Fleš”, ili “Moj Fleš“ u razgovoru. U priručniku se prvo spominje ARMORLUX oružje, a onda se dalje spominje kao fleš pištolj.


P: Koji tip obezbeđenja postoji u Dulce bazi? Šta se još koristi protiv špijuniranja ili neodobrenih ulazaka?

O: Spomenuću neke, jer bi bilo gotovo nemoguće nabrojati ih sve. Što se tiče oružja, osim fleša je tu i sonično oružje koje se isto često koristi. Ugrađeno u svako svetlo (i većinu kamera) je sprava koja može da onesvesti čoveka u sekundi sa samo besčujnim tonom. U Dulce postoje “still” i VCR kamere, otisak oka, otisak ruke, monitor težine, laseri, ELF i EM oprema, senzori toplote i detektori pokreta kao i druge metode. Nema šanse da dospete daleko u bazi. Ako dođete do drugog nivoa, bićete primećeni u okviru 50 metara. Posle toga ćete postati pacijent i nikada više nećete videti svetlost dana na površini. Ako imate sreće, bićete reprogramirani i postaćete jedan od mnogobrojnih špijuna za Vladajuću Kastu.

P: Po nekim izveštajima, Dulce baza je “domaćin” za (druge) vanzemaljce koji žive na petom nivou. Da li je to istina? Da li ljudi mogu slobodno da lutaju ili da se sreću sa drugima u holovima ili postoji neki protokol?

O: Postoje protokoli od momenta kada prvi put uđete u bazu koji MORAJU da se poštuju svaki put kada VIDITE vanzemaljca tamo. Od radničke kaste, do vanzemaljca posetioca, do Vladajuće Kaste, postoji beskonačno mnogo pravila, provera i striktnih protokola. Nema šanse da ikada možete da lutate slobodno na petom nivou. Prostori u kojima vanzemaljci stanuju su zabranjeni za ljude. “Mrežište” je okruženo obezbeđenjem, arsenalom, vojskom i sekcijama CIA\FBI. Nakon te zone obezbeđenja je jedna od najčuvanijih zona, jer je tu pohranjeno jako puno tajnih dokumenata. Čitav istočni deo petog nivoa je zabranjen osim za osoblje obezbeđenja sa ULTRA-7 nivoom obezbeđenja ili većim. Garaža na zapadnoj strani petog nivoa zahteva ULTRA-4.

P: Da li postoji dokaz koji potvrđuje priču o podzemnoj bazi, ili bi mi samo trebali da vam verujemo?

O: Mnogi su me to pitali. Ne očekujem od ljudi da mi slepo veruju, postoji opipljiv dokaz koji je dosta ljudi videlo, doživelo ili proučilo. Nisam u mogućnosti da držim predavanja i da svakome ponaosob objašnjavam. Ja pokušavam da ostanem živ. Sve što mogu je da ponovim da je Dulce TAJNO POSTROJENJE. Oni ulažu veliki trud da bi se osigurali da niko ne može da ih pronađe. Ako bi svako mogao da ih pronađe, onda to ne bi bilo TAJNO postrojenje. Objasnio sam ekstremne uslove obezbeđenja i metode koje koriste. Postoje i drugi dostupni dokazi. Postoje pet kopija u pet različitih kutija na pet različitih lokacija koje sadrže kompletan dokaz svega što sam rekao i pokušao da objasnim. Ovde je lista sa sadržajem svake kutije (koje čuvaju pet osoba koje zna samo Tomas Kastel i te osobe - Branton):

(A) 27 listova 8 x 10 fotografija vanzemaljaca, stvorova, kaveza i tankova.

(B) Jedna traka sa filmom bez zvuka na kojoj se vidi banka kompjutera, tankovi, fotografije Dvorane noćne more, dve fotografije grejsa, jedna fotografija Terminala gde se vidi natpis “To Los Alamos” i otprilike 30 sekundi kako Šatl voz pristiže.

(C) 25 strana dijagrama, hemijskih formula i šema vanzemaljske opreme.

(D) Kopija novog primirja sa svim potpisima.

(E) 2 strane originalnog vanzemaljskog dokumenta koje je potpisao Ronald Reagan [kao guverner Kalifornije], svaka strana ima njegov potpis. ORIGINAL je zapečaćen u plastičnoj kutiji u kojoj nema kiseonika.

U toj kutiji je:

(A) 27 listova 8 x 10 sa originalnim negativima

(B) video kaseta, i originalni mikrofilm, od koje je video traka kopirana.

(C) 25 original strana dijagrama [sa beleškama], formule, šeme vanzemaljske opreme kao i šema za fleš pištolj i moj fleš pištolj.

(D) Dokument primirja sa Reganovim potpisom kao i sa potpisima sedam drugih političara i četiri vanzemaljska potpisa.

Fleš pištolj u toj kutiji je izuzetno opasno oružje. U pogrešnim rukama ne bi bilo kraja opasnosti i konfliktu. Dokaz mora da bude zaštićen. Ako bi dospeo u ruke određenih vladinih agencija, ne bi se tretirao kao dokaz da su nas vanzemaljci posetili. Taj ogranak vlade ZNA ISTINU i laže javnost. Gledajte na to ovako: da li ZNATE sa sigurnošću da je George Washington postojao? Ili verujete ono što su drugi ljudi REKLI o njemu? Ne postoji niko živ ko je svojim očima video ono što se o njemu govori. Vi ocenjujete sve što znate o njemu po onome što su drugi REKLI. Kolumbo je REKAO da je u pitanju nova zemlja i da je pronađena. Ja KAŽEM da postoje vanzemaljci u nekoliko podzemnih baza u SAD i da se tamo strašne stvari dešavaju. Ako umrem, pre nego što se to dokaže, potraga za dokazom (na kraju krajeva, Dulce baza kao i druge baze neće nigde pobeći. Za razliku od NLO-a, neće “danas biti tu, a sutra nestati”. Ako su stvarno tamo onda će se to dokazati nekom činjenicom. Branton). Zahtevajte da vlada prizna. Ako dovoljno ljudi zahteva, oni će naći način da objasne bazu, ili barem da objasne zašto je drže u tajnosti. Postoji MNOGO ljudi koji rade u Dulce a koji me znaju. Pozivam ih da se odazovu barem anonimno. Pošaljite pismo, telegram, faks da potvrdite ono što sam ja objasnio. U ime hrabrih ljudi, žene, dece i vanzemaljaca koji su umrli POKUŠAVAJUĆI da objave javnosti ono što se dešava u Dulce postrojenju, da RAZOTKRIJU to grozno mesto pre nego što hiljade drugih nevinih ljudi budu mučeni i ubijeni na nezamisliv način.

 

P: Šta je sa liftovima, da li im treba nekoliko sekundi da dođu od površine do sedmog nivoa? Da li znate bila šta o tome? Da li koriste električnu struju? Svuda na površini su liftovi kompanije Otis za proizvodnju liftova. Da li ta kompanija pravi liftove i u Dulce Bazi?

 

O: Nisam video koje marke su liftovi u bazi. Ne postoji nijedan lift u Dulce bazi koji vas može direktno spustiti sa površine na sedmi nivo. Nacrti koje koristi osiguranje pokazuju da su liftovi tako raspoređeni da vas mogu spustiti za samo po jedan nivo niže. Čak ni Mrežište nema ekspresni lift. Posle trećeg nivoa, ne samo da bi morali da promenite lift, nego ste kodirani na osnovu vaše težine i boje, pre nego što biste ušli u vozilo. Svi liftovi su magnetski kontrolisani, čak i rasveta u liftovima, kao i sva rasveta na svim nivoima. Sijalice koje tamo postoje, nigde ne biste mogli da kupite na površini, jer spadaju u totalno drugi tip rasvete. Osvetljenje tamo je bliže prirodnom dnevnom svetlu nego bilo koje osvetljenje koje ste ikada videli. Oblik liftova je jedinstven. Ako ste ikada videli Tupperware posudu za šećer, to je oblik koji biste videli kopiran i kod lifta. Kao dva otvorena ovala sa svake strane. Oblik lifta se savršeno uklapa u vertikalne tunele kroz koji lift prolazi. Magnetske kontrole su u pola ovalnog oblika. Ako biste bili u prilici da stojite na ovalu ili blizu njega, osetili biste kako vas blago vuče snaga tih magneta. Kretanje je glatko i nečujno, a start i zaustavljanje lifta je vrlo nečujno. Nema potrebe za kablovima, jer je lift magnetni, a ne električni. Pošto nema kablova, nema ni opasnosti da bi lift ikada mogao da padne.

P: Određene grupe u vladi sarađuju sa vanzemaljskim grupama. Da li se zna koliko i koje su to grupe?

 

O: Ne znam koje su to grupe i koliko ih je.

 

P: Misteriozni čovek obezbeđenja koji naziva sebe “Žuto Voće” kaže da je radio u Groom Lake (Area 51). On tvrdi da je bio u kontaktu sa uzvišenim vanzemaljcima u Groom Lake postrojenju – da li vam je ta grupa poznata?

 

O: Žuto Voće je samo jedno od slengova za Žutog Džeka (ili Žutu zastavu) koja označava karantin i oprez u laboratorijama. Ima toliko mnogo različitih slengova u Dulce laboratorijama koji označavaju karantin, da su radnici napravili knjižicu u kojoj su ti slengovi objašnjeni. U Dulce, Žuto Voće su laboratorijski radnici (koji su dobili to ime po žutom svetlu koje se nalazi van komora za dekontaminaciju). Banana je stariji radnik, limun je novi radnik, itd.

P: Da li postoji vanzemaljsko postrojenje ispod Groom Lake ili Papoose Lake u Nevadinom području za testiranje i da li se tamo sprovode biološka istraživanja?

O: Većina osoblja u Groom postrojenju se bavi pitanjem odbrane, ali postoji veliko skladište u tunelima u kojima su na hiljade delova vanzemaljskih letelica. Iz onoga što sam čuo, medicinski testovi u Nevadinom području za testiranje sprovodi Mornarica (Navy).

P: Prema informacijama koje sam dobio iz svojih izvora, Aerospace kompanije imaju tajna podzemna postrojenja u Tehachapi planinama, ne tako daleko od Rosamonda u blizini Edwards AFB. Izvori
Tehachapi postrojenje nazivaju Ant Hill (Mravlje Brdo). Tamo eksperimentišu sa naprednom tehnologijom kao što su antigravitacijski diskovi. Neki su videli orbove (orbs) veličine košarkaške lopte kako patroliraju oko postrojenja. Da li znate o ovome nešto?

O: Kalifornijske planine[Tehachapi, Chocolate, Shasta, itd.] sve imaju vanzemaljske metode obezbeđenja i opremu. Orbovi veličine košarkaške lopte se koriste za patrole bez prisustva ljudske snage. One su nečujne, ali kada fotografišu živa bića, čuje se šum. Svetlost koju emituju je zbog magnetne aure. Ovo svetlo je u vidljivom spektrumu [3900 angstroma]. Može se videti svetlo, ali se ne vidi od čega svetlo dolazi.

P: Da li možete nešto da mi kažete o Mesecu – vanzemaljskim postrojenjima? Atmosferi? SAD bazama?

O: Ne mogu baš puno da kažem o tome. Nisam učestvovao u Lunarnom Programu. Čuo sam da je MNOGO opreme poslato na mesec između 1959. i 1964. godine u projektu "Project Whiteout".

P: Kako vanzemaljci koriste magnetizam? Da li je to njihov izvor energije? Da li ima još o magnetizmu što bi trebalo da znamo?

P: Vanzemaljci koriste magnetizam ZA SVE! Koriste magnetizam kao osnovnu strukturu za izvor energije. Što više učite o magnetizmu, to bolje. Ljudi ih zovu “magnetima”, a vanzemaljci ih zovu “ Lodestar”. Oni tragaju za lodestar (lodestone) vekovima. Ne samo to, oni hoće SVU magnetsku snagu na Zemlji. Oni nameravaju da nastave iskopavanje te snage, sada i u budućnosti. Sve dok tako malo koristimo magnetizam, za njih to nije problem. Ali u skorije vreme, ljudi su počeli da otkrivaju mnoge stvari o magnetizmu. Sporazum je postignut. U prvobitnom sporazumu, ljudi (odnosno oni koji su navodno “predstavljali” ljudsku rasu, Branton) ljudima to uopšte nije smetalo, “mi” smo smatrali magnete gotovo beskorisnim. Kako su ljudi počeli da tragaju za drugim izvorima energije, počeli smo da istražujemo magnetizam. Tada su vanzemaljci hteli novi sporazum.
Šta smo mogli da im ponudimo? Oni su izabrali zemlju, prava nad podzemnim iskopavanjima, životinje i ljude za nove eksperimente. Javnost NIKADA NIJE ZNALA za ovaj sporazum. Vladajuće figure sveta (Bavarski kultisti, Rotšildi) tražili su još jedan sporazum 1933. Ovaj put “mi” smo dobili visoko tehnološko znanje za uzvrat. Tako sada što više magnetizma koristimo, to oni više koriste ljude i zemlje u SAD. Mi smo se “prodali” za magnete. Ako ne verujete, pogledajte okolo – postoje kompanije koje stvarno koriste magnetsku snagu, ali su ti magneti bazirani na električnoj struji ili keramičkim magnetima, A NE magneti bazirani na lodestar (magnetni oksid gvožđa).

P: Šta vanzemaljci rade sa kravljom krvi i drugim delovima mutiliranih životinja? Da li su im ove tečnosti potrebne za istraživanja ili za opstanak?

O: Vanzemaljci koriste krv i delove tela za formulu koja ih održava živima (njihova hrana) i za upotrebu tankovima za rast, i za veštačke materice. Plazma i amniotska tečnost su dva najvitalnija sastojka za njihov život. Takođe i sok nekih biljaka ih održava u životu mesecima. Većina biljaka su parazitske u prirodi, ali crveni grejp i okra biljke (http://en.wikipedia.org/wiki/Okra) se mogu dodati formuli koja ih održava u životu, ako nemaju “uobičajenu” formulu.

P: Žene koje su otete su izjavljivale da su ih vanzemaljci oplodili. Da li oni pokušavaju da hibridizuju našu vrstu?

O: Da, oni uzgajaju robove-ratnike za rat koji predstoji sa drugim vanzemaljskim rasama (Nordic rasa? Ljudska rasa sa Plejada? – Branton). Zmijske rase su u orbiti oko Zemlje, Venere i Marsa.

P: Otimani ljudi su izjavljivali da su vanzemaljci uzimali njihova tela kroz zatvoren prozor. Da li je ovo urađeno naprednom tehnologijom ili su to psihičke moći?

O: Vanzemaljci su usavršili atomsku strukturu stvari. Oni mogu da prolaze kroz zidove kao što mi možemo kroz vodu! To nije magija, samo fizika. Mi bi isto to mogli da naučimo. To ima veze sa kontrolom atoma pomoću volje.

P: Da li ste u komunikaciji sa uzvišenim vanzemaljcima? Ako jeste, možete li da nam kažete kako mi možemo da komuniciramo sa njihovim timovima?

O: Nemam slobodu da govorim o komunikacijama s bilo kojim prijateljski nastrojenim vanzemaljcima. Mogu da vam kažem da postoji prijateljski faktor u Kosta Riki, i da sam u direktnoj komunikaciji sa tim faktorom. Ja sam aktivni član Sub-Galaktičke Lige u Kosta Riki. Ova organizacija koristi mali satelitski tanjir, televizor i “ham” radio opremu da bi obavljala ovu komunikaciju. Mogu da vam predložim da koristite sličnu opremu i niske frekvencije, da biste došli do istog faktora.

A: Da li živite u SAD ili u inostranstvu? Da li trenutno radite? Znam da ste bili u bekstvu nekoliko godina.

O: Da, više godina. Posećujem SAD, ali je to jako opasno. Živeo sam u nekoliko zemalja. Nekoliko godina sam živeo u Meksiku gde sam bio vojnik. To je težak posao, često sam živeo u žbunju hraneći se samo onim što sam našao. Proveo sam vreme u Južnoj Americi, gde sam se borio sa nezavisnim kompanijama droga (nisu u pitanju stanovnici nego tajna vlada, vrhovni činovnici i američki - CIA, FBI, itd.]. Skrasio sam se u Kosta Riki “kupio” malu kuću u Limonu. U stvari to je koliba koju je neko napustio. Platio sam 11 dolara nekom lokalnom činovniku da dobijem pravo da kažem da je to moja kuća. Moje ime menjam kada god neko postavlja pitanja. Radio sam u jednoj od podzemnih baza u blizini Panama granice. To je u planinama, ne tako daleko od aktivnog vulkana. Nije tako “fensi” kao u Dulce, ali su ljudi predivni.

P: Koji je najbolji grad za život u Kosta Riki koji bi preporučili jednom Amerikancu?

O: Nijedan od njih ništa ne vredi (u poređenju), ali meni se sviđa Limon. Doživiš kulturni šok kada prođeš turističku sekciju. U urbanim zonama nije tako loše, ali van utabanih staza je slika drugačija. Nema unapređenja u kolibama, nema kanalizacije, vodovoda, ili popločanih staza. Ali ako ostaneš u gradu, i ako ti ne smeta velika kulturna razlika, zemlje imaju mnogo šta što bi se moglo ponuditi. Lepo vreme, predivne plaže i drveće sa voćem koje svuda raste.

 

P: Da li ima drugih naziva za nivoe? (druge osim “tajnih” , “top secret” ,”ultra”)?

O: Postoje i drugi stepeni obezbeđenja kao što su UMBRA, STELLAR, G2-7Z, TRIAD, UMT [Universal Military Training] i UMS [Universal Military Service], ASTRAL i SUB-ASTRAL. UMBRA je veći od ULTRA.
(Beleška: Moguće je da su se viši stepeni obezbeđenja koristili za ljudsko-vanzemaljske svemirske programe. Na primer, Whitley Streiber je opisao da je bio otet i odnesen na drugu planetu gde se susreo sa vanzemaljskim  ruševinama, vanzemaljcima i ljudima koji su bili obučeni u vojnu uniformu i naoružani automatskim oružjem. Očigledno je da bi ti ljudi imali izuzetno visok stepen odobrenja, kao što je "Universal Military Service", Zajednički alien-iluminati "alternative-3" projekti navodno obuhvataju i ratne operacije protiv miroljubivih stanovnika drugih svetova, a ovo je po rečima jednog para koji su “napustili” alternativu-3 nakon što ih je o tim opasnostima obavestio jedan agent iz “Federacije”. - Branton)

P: Da li ste ikada videli značku sa 'MAJI'?

A: Ne.

P: Pošto ste živeli u zemljama gde se govori španski, očigledno je da znate više jezika. Koje druge jezike govorite?

O: Osim engleskog, govorim španski i Eusshu, najpoznatiji vanzemaljski jezik kojim se govori u Dulce. Španski govorim tečno, i dovoljno Eusshu da izbegnem nevolje. Ubrzo nakon što sam prešao u Dulce, uzeo sam brzi kurs iz Eusshu. Svakome ko će provesti više od nedelju dana radeći u bazi bi bilo pametno da nauči osnove tog jezika. U protivnom moraš da čekaš pratnju da bi se kretao naokolo. Svi znakovi u bazi su na univerzalnom i prepoznatljivom jeziku simbola. Eusshu je logičan i lak za učenje.

P: Šta jedu vanzemaljci? Da li su mesojedi??

O: Zavisi od toga da li su grejsi radničke kaste, reptili radničke kaste ili neko od više razvijenijih drakonskih vođa. Zatim, tu su i stvorena bića, replikanti, tip 2 biće, ili jedno stvarno čudno biće zbog genetske mešavine. Pokušaću da pokrijem po malo od svakog. Formula se sastoji od plodove vode (amniotic water), plazme i raznih drugih delova tela [sirovih, obično goveđih]. Ovo je gotovo prozirna tekućina s teksturom pirea od breskvi, i skoro te iste boje. Grejsi paze da ne 'jedu' u blizini ljudi, jer je miris toga VRLO neprijatan za bilo kojeg čoveka. Oni mogu provesti dane ili čak nedelje između hranjenja. Radnička klasa reptila jede meso, insekte i velik izbor biljaka uključujući povrće i voće. Preferiraju da je meso sirovo i vrlo sveže, ali su se naučili i na neke vrste kuvanog mesa kao što je sirovo pečeni odrezak (Napomena: Prema mnogim žrtvama otmice, reptiloidima nije strano jedenje ljudskog mesa. Priča se da vole meso koje je dovoljno mlado da bude slobodno od toksina, ali ipak dovoljno staro da bude ispunjeno čitavim životnim vekom akumuliranja "emocionalno energetskih tragova" koji se nalaze unutar ljudskog tela. Neke žrtve otmice tvrde da određene reptilske grupe imaju tako razrađenu biotehnologiju da su sposobni odvojiti čovekovu dušu (soul-energy-matrix) i zarobiti je u zatvorenu 'kutiju', i koristiti kontrolisano "telo" za bilo koju svrhu koju odaberu. Neke žrtve otmice tvrde takođe da u nekim slučajevima reptiloidi mogu kreirati klonirani duplikat osobe u kratkom vremenu pomoću time warpa i staviti dušu (soul-energy-matrix) osobe natrag u novo klonirano telo ako bi njihov nestanak iz društva inače izazvao previše problema. Na ovaj način oni mogu pojesti izvorno telo koje je još uvek ispunjeno emocionalnim tragovima a da žrtva otmice [u većini slučajeva] ni ne primeti da je njihova izvorna duša (soul-memory-matrix) prenesena u klonirano telo, jer prođu kroz potpuni 'soul-matrix' energetski transfer i potiskivanje bilo kakvih sećanja koja se odnose na proces transfera. Klonirana tela ne sadrže integrisani emocionalni trag za kojim vampiristički reptiloidi izgleda žude i jednako im je opijajuć kao čoveku sa zemlje koji je zavisan od teških droga. - Branton). Za razliku od Grejsa, oni jedu često i obično nose ili šalju po hranu tokom svoje pauze. Vladajuća klasa je VRLO tajanstvena u vezi svoje ishrane. Oni su stvorili nekoliko mitova o prehrani koje pažljivo nadopunjavaju kad dobiju priliku. Jedna od njihovih omiljenih legendi je o jednom od njihovih predaka koji je mogao pojesti čitavo jato gusaka odjednom. Oni vrlo retko jedu u prisustvu bilo kojih drugih vrsta. Brižljivo odaberu svoju hranu, i onda odnesu svoje jelo u svoje prostorije. Jedino kada su uvaženi gosti dolazili u bazu su se pridruživali jelu. Oni vole istu hranu koju i mi, i u tajnosti žvaću sveže pronađenog puža.
"Čovekoliki" replikanti jedu neko kuvano povrće. Oni se održavaju na vitaminima i tekućem proteinu za prehranu. Ako moraju jesti u površinskom svetu, mogu pojesti što god im se servira, ali čim je moguće to odu povratiti. Njihovi probavni sistemi često ne probave hranu kako treba. Bića stvorena inženjeringom imaju posebnu prehranu, stvorenu za njihove prehrambene potrebe. Mešavina uključuje nekoliko organskih oblika izmiksanih u blenderu s plazmatičnim tečnostima, plodovom vodom (amniotic liquids) i parasitiplasm materijalima.
Ove posebne "životinje" također povremeno vole zelene biljke, obično travu ili salatu. Stvorenja koja su dizajnirana da postanu ratnici, jedu tečnosti pune proteina.

 

 

DOWNLOAD TEKSTA U PDF

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA
 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  
NLO     ZDRAVLJE      BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA