ZBOG ZAKONSKE OBAVEZE ISTIČEM

UPOZORENJE:

SVE INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA OVOJ STRANI I NA PRATEĆIM LINKOVIMA SU EDUKATIVNE PRIRODE,

IZNOSE KRITIKU ALOPATSKE MEDICINE I PREGLED ALTERNATIVNIH METODA LEČENJA.

NISU NAMENJENE DIJAGNOSTIKOVANJU, LEČENJU ILI PREVENCIJI NIJEDNE BOLESTI.

IZRAZ SU LIČNOG STAVA AUTORA SAJTA KOJI NEMA MEDICINSKO OBRAZOVANJE.

SVAKO KO IH PRIHVATI I PRIMENI ČINI TO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

 

Ukoliko nekome smeta što ove tekstove nije priredilo odgovarajuće stručno lice,

neka se prvo zapita zašto je do toga moralo da dođe,

i neka proveri tačnost samih informacija,

a ne da o informacijama sudi samo na osnovu statusa onoga ko ih prenosi.

Istina treba da bude autoritet, a ne da autoritet bude istina.

 

 

SVAKA BOLEST JE IZLEČIVA

SAMO BESPLATAN LEK JE PRAVI LEK

 

 

NE POSTOJI NEIZLEČIVA BOLEST,

POSTOJE SAMO NEIZLEČIVI LJUDI

 

 

 

 

Postoji samo jedna bolest: intoksikacija tela; i samo jedan tretman: dozvoliti telu da se očisti.

Naš organizam je predviđen da se sam održava i isceljuje.

Treba mu samo pomoći u tome.

Samoizlečenje je najbolje izlečenje

 

 

Intoksikacija nastaje od bakterija. Bakterije su osnovni radnici koji pokreću i razvijaju sav biološki život. Osnova biološkog života je ćelija. Ćelije svih živih bića nekada su bile bakterije koje su se udružile u simbiozi i tako su nastala tela biljaka i životinja.

Pošto bakterije služe svim oblicima života, neminovno je da dolazi do njihovog mešanja, da se neke nađu tamo gde po svojoj prirodi ne bi trebalo da se nađu, i tada rade ono što tu ne bi trebalo da rade. Da bi se te situacije do kojih stalno dolazi regulisale, postoji imuni sistem u svakom živom biću koji reguliše ispravnost rada bakterija i tako samoga organizma. Inače svaki organizam je prirodno predviđen da se sam savršeno reguliše i održava. Imuni sistem tu regulaciju sprovodi na razne načine, nekada pomoću onih bakterija koje su mu potrebne, a jedan od osnovnih jeste da proizvede viruse kojima reguliše život bakterija. Pomoću virusa telo se brani od štetnih bakterija koje su se našle tamo gde im nije mesto. Virusi su samo sredstvo čišćenja organizma, ništa drugo. Za razliku od bakterija oni nisu živa bića, nemaju metabolizam. Dok telo proizvodi viruse za unutarnje čišćenje, spolja se isti efekat protiv štetnih bakterija postiže održavanjem higijene.

Svi virusi imaju svoju specifičnu namenu, ali i oni mogu da se nađu tamo gde im nije mesto, tako da izazovu kontraefekat. Kao što nije zdravo jesti neko hemijsko sredstvo za čišćenje, tako i virusi mogu biti opasni ako se nađu u drugom telu kome nisu namenjeni i koje nema specifične potrebe za njima.

Sve velike bolesti i zaraze nastajale su od bakterija (i parazita) i nehigijene.

To se događa svakom čoveku pojedinačno, i masovno, kao epidemije, na isti način.

Sve velike epidemije su uklonjene poboljšanjem higijene i uslova života ljudi.

 

Alopatska medicina, koja se zvanično uči i primenjuje u bolnicama, i zakonski nameće kao jedina prava medicina, jeste lažna medicina koja samo služi farmaceutskoj industriji i njenom profitu, jer se ne bavi pravim uzrocima bolesti, već samo simptomima, njihovim ublažavanjem ili menjanjem. Farmaceutska industrija proizvodi bolesti i bolesnike. Da bi to postigla morala je da lažira celu istinu o pravim uzrocima bolesti, bakterijama, i da viruse lažno prikaže kao da su neprijatelji čovekovog zdravlja.

U prirodi ne postoji neprijatelj čovekovom zdravlju. Čovekovo telo je najsavršeniji odraz razvoja prirode.

Ako i postoje smrtonosni virusi oni su veštački nastali u laboratorijama farmaceutskih korporacija i šire se njihovim vakcinama i drugim proizvodima. Sve velike epidemije su nastajale veštačkim putem.

Ljudi su sve bolesniji i manje otporni prema bakterijama samo zato jer se namerno remeti prirodna ravnoteža i samoodržanje tela.

 

 

SVAKO PRAVO IZLEČENJE DOLAZI OD NAS SAMIH.

 

DA BISMO TO MOGLI DA UČINIMO, MORAMO PRVO DOĆI DO NAS SAMIH.

JEDINI PUT DO SAMOG SEBE JE MEDITACIJA

 

 

KAKO NAŠA SVEST PRAKTIČNO DELUJE NA DNK  VIDETI OVDE

 

 

 

Najpre naučite

Šta su mikroorganizmi i kako nastaje bolest

 

 

Da biste razumeli osnovnu tajnu izlečenja, pažljivo proučite ovo:

Gregg Braden: Božanski matriks

 

Povezivanje teorijske fizike, DNK i stvarnosti u živom iskustvu, izlečenju i delanju

 

Naručivanje knjige

 

 

Ista priča ukratko:

Gregg Braden - Osećaji, energija i svest za kreiranje stvarnosti i samoizlečenje

Opis kako naše Srce tj. duša utiče na elektromagnetsko polje koje kreira fizičku stvarnost

 

 

 

 

Rupert Sheldrake i nova nauka o životu

Detaljnije o morfogenetskim poljima koja oblikuju fizičku realnost.

Jedna od najvećih laži savremene nauke i medicine jeste laž da DNK odlučuje o svemu, o bolestima i o zdravlju.

To je materijalistički stav koji se drsko i uporno nameće od strane korporacija iako je sve očiglednije da je sva materija samo posledica uticaja šire celine i svesti. DNK čak nije ni materija, već svetlosni kod koji svesno razmenjuje informacije. Sva je materija zapravo zgasnuta svetlost i energija. Samo je materijalističko tumačenje ono koje materiju predstavlja kao neku čvrstu stvar po sebi. To u prirodi ne postoji.

Da biste razumeli prirodu zdravlja, morate da razumete da je telo poslednje u spektru pojava, da je samo posledica mnogo viših (morfogenetskih polja) uticaja.

 

 

 

Tajne Či gonga

O povezanosti energije vašeg tela sa umom

(Na rubu znanosti 2013-05-20 - Hao Huaimu: Tajne Či gonga, Šao Lin monasi i beskontaktna borba)

 

 

 

S.N.Lazarev - Seminar u Varšavi 21.01.2012

Jedan od najboljih uvida u odnos duše i uma i isceljenja tela ispravnim odnosom prema duši

 

 

 

Upoznajte svoje gene:

Talasna genetika

Talasna genetika - nastanak života  

 

PJOTR GARJAJEV - LINGVISTIČKO TALASNA GENETIKA - 1. DEO

PJOTR GARJAJEV - LINGVISTIČKO TALASNA GENETIKA - 2. DEO

 

BIOINFORMACIONA MEDICINA

 

Geni samo primaju informacije iz kosmosa i pomoću svetlosti i zvuka ih prosleđuju u organizam prema modelu holograma. Informacije se među ćelijama prenose trenutno i nezavisno od prostora i vremena. Komunikacija između DNK sastoji se iz frekvencija koje počivaju na istim principima kao i lingvistička pravila našeg jezika. Zato se jezikom i mislima može uticati na stanje tela, bolest ili ozdravljenje. Jezik kojim se geni služe isti je kao govorni jezik čovekov. Ultrazvuk kojim se pregledaju fetusi katastrofalno deluje na informativno polje gena i zato je bolesne dece sve više...

 

 

Svetlosni kôd gena - začeće van zakona

Istraživanja Petra Garjaeva o svetlosnoj, holografskoj prirodi DNK i dejstvu njenog informacionog kvantnog poja na nasledne osobine deteta. U seksualnom spajanju razmenjuju se sve genetske, a s njima i karmičke informacije jer je to spajanje aura. Ta pomešanost trajno ostaje kao nova genetska odrednica. Zato se kod svih starih naroda cenila nevinost kod žena kao genetska čistota. Genetske informacije se razmenjuju i pri poljupcu, čak i dodiru. Zato je promiskuitet jedan od najvećih uzroka bolesti, bar kod žena, jer one u ovoj prirodnoj razmeni najpre primaju genetske informacije, dok ih muškarci najpre daju. Neke informacije su nam potrebne jer odgovaraju našoj frekvenciji (zbog tog slaganja osećamo zaljubljenost), neke su neutralne, ali neke ne odgovaraju i mogu da poremete informacionu ravnotežu našeg bića, a s njom i zdravlje, kao i sudbinu. Savremena (ne)kultura življenja zasniva se na dubokom potiskivanju prirodnih osećaja i podstiče promiskuitet i perverzije na sve načine. 
 

 

 

Bruce Lipton: Biologija verovanja

Revolucionarno delo epigenetike. Naučni dokazi o nadmoći uma nad materijom, telom i genima. Mi nismo uslovljeni genetikom, geni ništa ne izazivaju u telu, to čine proteini pod uticajem šire celine, percepcije i svesti.

Video: Nova biologija - predavanje

 

 

 

SVEST JE U OSNOVI IMUNOG SISTEMA

Harun Jahi: Čudo imunog sistema

 

 

 

Upoznajte tajne DNK i ćelija

Detaljno upoznavanje strukture i rada ćelija kao i DNK samo po sebi daje dokaz da je za njihov dizajn neophodna superirona inteligencija, da je apsolutno nemoguće da je to sve nastalo evolucijom, jer nikakva evolucija ne postoji u molekularnom životu, od bakterije do čoveka. Na primer, za samu deobu DNK, osnovu životnog procesa, neophodne su belančevine, a kod za nastanak belančevina nalazi se u DNK. Jedno bez drugog ne može da postoji i stoga je neophodno pretpostaviti kreativnu inteligenciju koja je ceo proces pokrenula.

Još je Dekart lepo primetio da ideja Boga elegantno pokriva sve ono što ne znamo u tajni nastanka života. Oni koji odbacuju ideju Boga, ili inteligentnog dizajna, u nastanku života, morali bi onda da pruže tačno objašnjenje nastanka života, sve ono što ne znamo. Oni to ne pružaju. Oni odbacuju inteligenciju u samom životu i zato tvrde, a to se uči i u školama, institutima za kontrolu uma, da je sav život proizvod grešaka u mutaciji DNK. Pojavu ljudi i njihove inteligencije tumače nasumičnim sudaranjem čestica i pogrešnim mutacijama DNK, iako je i sa malo inteligencije jasno da iz nečeg neinteligentnog ne može da nastane ništa inteligentno, ma koliko se sudaralo, iako je pod mikroskopom jasno vidljivo da je ceo dizajn rada ćelija svršeno inteligentan. I na takvoj tvrdnji počiva nauka kakva se uči na univerzitetima.

Nije moguće odbaciti inteligenciju u samoj osnovi prirode i života, a da se ne odbaci sopstvena inteligencija.

A dok se to ne učini, ne može se steći doktorat iz biologije.

Niti iz medicine.

 

 

 

Svest je u osnovi celog živog sveta.

Životinje koje prkose evoluciji

Teorija evolucije je potpuno besmislena i nedokaziva.

Sav živi svet je dokaz protiv evolucije.

Postoji prilagođavanje okolini i životnoj sredini, ali se sav razvoj živog sveta ne može dokazati evolucijom.

To dokazuju mnoge životinje koje imaju organske sposobnosti i osobine koje nikako nisu mogle da nastanu postepeno, evolucijom. Morale su da nastanu cele takve kakve su, kreativnim dizajnom, inače ne bi opstale ni nekoliko dana.

Kontrolori nauke su zloupotrebili prilagođavanje sredini da nametnu teoriju evolucije na sav živi svet, teoriju koja život svodi na mrtvi materijalizam koji se mehanički kreće i razvija i proteruje se svest iz života.

Na taj način je iz vašeg zdravlja proterana svest i njen uticaj, i uvedena farmakomafija koja vam prodaje čarobne napitke i bombone kao "lekove" za sve bolesti, pa čak i za nepostojeće, buduće bolesti (vakcine).

Da bi se ta laž nastavila ista elita koja ju je izmislila sada samu sebe, i teoriju evolucije, kritikuje pomoću crkvenog kreacionizma.

Nameće se lažni stav: ako nije evolucija, onda je jevrejski Bog iz Biblije. Ali biblijski kreacionizam shvaćen doslovno daleko je gluplji od evolucije jer biblijske priče su samo metafore o kreativnom dizajnu koji počiva na svesti, a ne bukvalne istine.

Na taj način se odbijaju naučnici koji bi mogli objektivno da sagledaju celu stvar.

Posebno se kažnjavaju oni naučnici koji ukazuju na samu svest i govore o inteligentnom dizajnu, jedinom naučnom odgovoru o poreklu i razvoju života, koji odbacuju biblijski kreacionizam i verski fundamentalizam, oni se najžešće kažnjavaju i proteruju ako kritikuju teoriju evolucije pomoću inteligencije.

 

Objektivna je istina da je svest u osnovi sveg života.

Zašto ta jednostavna činjenica nije u interesu onih kojima je posao da nas leče?

Zato što

Inteligencija nije dozvoljena u nauci

Svedočanstva naučnika o fašističkoj diktaturi u nauci

 

Ako znamo da je darvinizam temelj eugenike koja je bila temelj fašizma, a da je Mein Kampf napisao jezuita, otac Štempfle (Staempfle), a Hitler se samo potpisao kao autor, i da jezuiti kontrolišu sve velike naučne institucije na Zapadu, onda je jasno ko stoji iza svega ovoga.

 

Argumenti protiv Darvinizma su naučni i proizilaze iz neadekvatnosti te teorije da objasni biološke fenomene koji su u međuvremenu otkriveni u poslednjih 150 godina. Darvinizam nema odgovor na pitanje porekla genetičkoh koda; porekla ogromne količine svrsishodnih informacija u molekulu DNK; porekla života; porekla ljudske vrste (pogotovo na nivou genoma); na pitanje porekla kompleksnosti žive ćelije... Činjenica da ateistički naučni establišment širom sveta grčevito brani darvinističku dogmu iz devetnaestog veka nije validan naučni argument da ta dogma treba da se i dalje uči u školama. Argument autoriteta nije naučno validan argument. Svi koji u javnosti brane darvinističku dogmu, upravo se pozivaju na argument autoriteta.

 

***************************************************

 

 

 

 

 

NAJPRE MORAMO SAMI ODRŽAVATI SVOJE ZDRAVLJE VEŽBAMA

Fontana mladosti

 

 

 

Inverziona terapija  

http://www.gravityboots.co.rs/inverziona_terapija.htm

video

 

 

Božanska masaža

 

 

 

 

 

 

ZATIM DOZVOLITI PRIRODI DA GA ODRŽAVA

 

POMOĆU SVETLOSTI ...

Gledanje u sunce, solarna joga, o lekovitim dejstvima UV zračenja, lečenje suncem...

 

Fotoni koji nam dolaze sa zvezda su informacioni kodovi koji komuniciraju sa našim DNK.

Zato je sunčeva svetlost izvor života. Nije svetlost tu samo da osvetljava šta da radimo; ona nam omogućava da postojimo i radimo.

Najviše koristi od sunčeve svetlosti telo dobija kroz oči.

Sa naočarima za sunce oštećujete vid, narušavate imunitet i zdravlje. Njima sprečavate da vaše telo komunicira sa frekvencijama prirode koje mu daju život. Svaka boja je određena elektromagnetna frekvencija, rad svih vitalnih organa vezan je za boje, za elektromagnetne frekvencije koje su u osnovi svih bioloških procesa.

Zato vam farmaceutska industrija notornim lažima stalno sugeriše da je sunčeva svetlost štetna za zdravlje, da čak uništava imunitet, iako je jasno da života na ovoj planeti ne bi ni bilo da je to tačno.

Jula 1967 godine farmaceutska mafija je preko svojih korumpiranih naučnika prvi put objavila svetu da je sunce štetno za zdravlje.

Od tada se ta laž samo povećava uprkos brojnim dokazima prave nauke i ljudskog iskustva da je sunčevo zračenje neophodno za zdravlje. Suština tih prevara je u tome da se ljudsko iskustvo potisne i namesto njega postavi lažni autoritet lažne nauke koja je pod njihovom kontrolom.

Imunitet direktno zavisi od rada hipofize, a njen rad direktno zavisi od UV zračenja koje prima preko očiju. Zato je smeštena iza očiju sa kojima je povezana. Zato je UV zračenje jedan od najvećih neprijatelja farmaceutske industrije i njenog profita, a naočari za sunce jadan od najvećih neprijatelja vašeg zdravlja (opravdano ih je nositi samo na snegu i morskoj površini, gde je refleksija sunčeve svetlosti prevelika i opterećuje oči; za sve druge prilike kapa je oduvek bila dovoljna zaštita od jakog sunca).

 

 

 

 

... ZEMLJE ...

 

Hodajte što više bosi po zemlji

O DELOVANJU UZEMLJENJA NA ZDRAVLJE

Elektromagnetska provodljivost tela je od osnovne važnosti za zdravlje

 

Dokumentarac koji otkriva sve o važnosti uzemljavanja

 

Kako i zašto se uzemljiti u kući

 

Eksperimenti sa uzemljenjem

 

 

 

 

... I DESTILISANE VODE

Sve o vodi i njenim osobinama

 

 

 

HRANITE SE ISKLJUČIVO SIROVOM HRANOM    

Sve o ishrani sirovom hranom i zašto je ona potrebna za izlečenje od svih bolesti i podmlađivanje

 

Kratak uvod:

 

Čovek nema probavni sistem ni mesojeda ni biljojeda.

Neki su na osnovu toga "mudro" zaključili da je čovek i jedno i drugo.

Ali ako nije ni jedno ni dugo, onda znači da je nešto treće.

Čovekov probavni sistem je namenjen plodovima, voću.

Čovek je plodojed.

 

Zato u prirodi postoje gotovi plodovi, već spremni za jelo onakvi kakvi su sami izrasli.

Ako su već spremni za jelo, nije potrebno spremati ih iznova, i to tako da im se uništi sva hranljiva vrednost.

Niti je potrebno ubijati druga bića koja se njima hrane da bi se i mi prehranili.

 

Hrana nije materija, već proces.

Proteini i vitamini su molekularni procesi, a ne materijalni objekti.

Ti procesi se najpre začinju sunčevom svetlošću u biljkama, kada se unesu u organizam oni simulišu iste takve procese u telu.

I to je sva ishrana.

Ishrana je simulacija organizma da nastavi procese koji se već odvijaju u sirovoj hrani, a ne punjenje materijom.

Materija je samo nosilac procesa, i sva se materija izlučuje iz organizma nakon što su procesi asimilovani u probavi.

Zato živom organizmu treba živa hrana. Život je proces, a ne tvar.

Svaka obrađena hrana je mrtva jer u njoj nema živih procesa koji jedini hrane naš organizam, tj. podstiču ga da procesuira život.

Obrađenu hranu telo doživljava kao nešto strano, kao otrov, i koristi uslugu bakterija u crevima da bi se taj otrov obradio. Nešto se od njega izluči, a nešto ostane kao masno tkivo. Tako dobijamo višak kilograma i zakrčenje arterija. Ako to traje previše dugo, bakterije nadvladaju moć organizma da se održava i nastaje raspad sistema, bolest.

 

*******************************

Oni koji iz nekog razloga ne mogu da koriste isključivo sirovu hranu, mogu da naprave dobar kompromis tako što će sirovu hranu jesti svakog dana pre podneva do 16 časova (doručak i ručak). Ostatak dana se može jesti po volji. To je odličan recept za mršavljenje i ozdravljenje.

Ili da im sirova hrana tokom celog dana bude zastupljena najmanje 70%.

 

Takođe oni koji ne mogu da se hrane sirovom hranom iz nekog razloga, svoju dosadašnju ishranu mogu da poboljšaju saznanjima o svim lažima i prevarama koje su javnosti nametnute o ishrani, i da se hrane biološki ispravnije nego do sada.

 

 

LCHF ishrana

 

 

Testirajte hranu da li vam odgovara pomoću viska

Uzmite visak dužine 16 cm i posmatrajte njegovo njihanje između vas i hrane.

Ako vam hrana odgovara, visak će se njihati između vas i hrane.

Ako vam ne odgovara, on će kružiti.

Visak se uvek njiše između dve istovetne stvari, a kruži ako su po svojoj prirodi različite.

 

 

SAVETI O SIROVOJ HRANI

 

 

 

 

 

 

 

 

POVREMENO SE DOBRO PROČISTITE...

Sve o čišćenju organizma i gladovanju.

Sistematsko gladovanje je najmoćniji metod kompletnog obnavljanja imunog sistema i čišćenja organizma od svih parazita i toksičnih materija - koje smo sami uneli u organizam ždranjem svega i svačega.

Stoga, to je jedan od najmoćnijih metoda samoizlečenja.

 

 

JOD - čišćenje organizma jodom

Nedostatak joda je jedan od najvećih uzročnika bolesti, posebno raka dojke.

U alopatskoj medicini razvijena je jodofobija, laži o jodu kojih se pridržavaju svi neuki lekari.

Jodom se organizam efikasno čisti od teških metala, žive i olova, zatim flora, broma i hlora.

 

 

 

 

 

AKO JE ČIŠĆENJE ORGANIZMA POLA ZDRAVLJA

ONDA JE ISPRAVNA ISHRANA DRUGA POLOVINA

ZATO

 

JEDITE SAMO DANJU

 

I SAMO ORGANSKO VOĆE, I POVRĆE IZ SVOG KLIMATSKOG PODNEBLJA

TO JE DREVNO AJURVEDSKO ZNANJE POZNATO STARIM NARODIMA

I JEDNO OD OSNOVNIH PRAVILA BUDISTA, DA TREBA JESTI SAMO PRE PODNE

NAŠ METABOLIZAM RADI U SKLADU SA PRIRODOM

ON HRANU PRIMA SAMO DOK SUNCE RASTE I PO DNEVNOM SVETLU

 

NE JEDITE PO UNAPRED ODREĐENOM TERMINU I PRAVILU

JEDITE SAMO KADA STE GLADNI

NE JEDITE ZBOG NAVIKE ILI NAGOVARANJA DRUGIH

JER OD SVEGA ŠTO UNESETE U SEBE ZAVISI VAM ŽIVOT

 

SLUŠAJTE SVOJE TELO,

JER VEĆINA BOLESTI NASTAJE ONDA

KADA ONO MORA DA SLUŠA VAS

A VI STE MENTALNO ODVOJENI OD NJEGA I PRIRODNE CELINE

 

SAMO SE VRATITE PRIRODI S POVERENJEM  

 

 

 

I, ŠTO JE NAJVAŽNIJE U CELOJ KULTURI ISHRANE

ŽVAĆITE HRANU ISPRAVNO

 

Neophodno je dugo žvakati hranu. Najmanje trideset puta treba žvakati jedan zalogaj. Svakako, na taj način nećete moći da uzimate mnogo hrane pri svakom zalogaju. Biće vam dovoljna i mala količina da se hranite jer ce pljuvačka da poveća sadržaj hrane. Žvakati treba toliko dugo dok se sve grudvice ne pretvore u kašu. Tek tada sme da se guta zalogaj, a ne polovično da bi se dodao novi.

Na taj način nećete više jesti mnogo. (Ovo je takođe najbolja moguća metoda za mršavljenje.) Osetićete priliv energije. Pljuvačka praktično žvakanjem svari vašu hranu toliko da je želudac i ne vari, već je samo deli na aminokiseline i odmah transportuje dalje. Na taj način želudac ne troši ogromne količine energije na varenje, zbog čega često posle jela idete na spavanje jer sva energija se potroši na želudac i varenje tih ogromnih komada nesažvakane hrane.

Takva hrana ide praktično u krv momentalno i vi dok žvaćete drugi zalogaj, zalogaj pre toga već dospeva u krv.
Na ovaj način se pljuvačkom obavlja i neutralizacija otrova i loših primesa u hrani. Pljuvačka je najvažniji deo imunog sistema tela i ona može da uništi ogroman broj za telo nepotrebnih i štetnih činilaca, bakterija, virusa itd.. Učite decu da žvaću pravilno. Nagore što možete da uradite za zdravlje deteta jeste da ga terate da jede na brzinu.

 

 

 

 

NE PIJTE TEČNOST PRE I POSLE JELA

 

 

 

 

 

Zapravo, možda je najbolje da ne jedete ništa

FRUTARIJANCI I BRETARIJANCI

 

 

 

AUTOFAGIJA

Ljudi se najviše uništavaju samom hranom. Kada hranom hranimo ćelije to nije uvek dobro jer hrana nije uvek dobra, štaviše, sve je gora i gora. Dobra je samo prirodna hrana, veganska i organska, nju je priroda predvidela za ishranu ćelija, to je živa hrana namenjena živom telu. Kada gladujemo ćelije su primorane da se same hrane i obnavljaju. To je proces nazvan autofagija. Tako se lečimo i podmlađujemo. (Kratak prikaz)

 

 

 

 

SAMOIZLEČENJE JE JEDINO PRAVO IZLEČENJE

A SAMOIZLEČENJE JE PRE SVEGA:

Urinoterapija

NAJMOĆNIJI METOD JAČANJA IMUNOLOŠKOG SISTEMA

I SAMIM TIM NAJMOĆNIJI METOD SAMOIZLEČENJA

Činjenice o urinoterapiji

Iskustva posta i samoizlečenja urinoterapijom

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMI SE ISCELJUJTE MISLIMA

PO METODI GEORGIJ NIKOLAJEVIČA SITINA

I RAZUMEVANJEM KAKO SVEST DELUJE NA DNK

 

 

Metod samoizlečenja mislima zasniva se na činjenici da geni komuniciraju na istoj osnovi na kojoj se zasniva i naš jezik.

Potrebno je potpuno samosvesno i s verom kao da je već ostvareno ponavljati:

SKIDAM sa svog fizičkog tela svaki trag bolesti....(navesti naziv bolesti)
SKIDAM sa svog energetskog tela svaki trag bolesti,
SKIDAM sa svog emocionalnog tela svaki trag bolesti,
SKIDAM sa svog mentalnog tela svaki trag bolesti...

 

I jednostavno ponavljajte nekoliko minuta sugestiju: "Zdrav, zdrav, zdrav..." s uverenjem da ste sasvim zdravi, osetite kao da jeste zdravi, zamislite to i uživite se u tome kao da je to jedina realnost. Ako ne možete sami, zamolite nekog drugog, ko ima jaku moć vizuelizacije i vere, da to uradi za vas, u vašem prisustvu. Što je više takvih osoba uključeno u to, utoliko će biti efikasniji.

 

Pored fizičkog tela, posedujemo i energetsko ili eterično telo, astralno ili telo osećaja, mentalno ili kauzalno telo. Zato možemo da se fizički krećemo, imamo za to snage, da osećamo i da mislimo. Svih tih funkcija treba da budemo svesni kada ponavljamo pojedine sugestije koje se odnose na te funkcije.

Postoje ljudi koji su se za vrlo kratko vreme na ovaj način potpuno izlečili od najtežih bolesti. To je moć vere koja nije samo imaginarna, već realna. Ona deluje samo ako ste celim bićem i srcem prihvatili to što mislite i govorite.

Zato ovo deluje samo kod malog broja ljudi.

 

Kao inspiraciju obavezno pogledati ovaj primer takvog isceljenja:

JEDAN PRIMER IZLEČENJA OD RAKA MISLIMA

SNIMAK UŽIVO

 

Ili celo predavanje iz koga je ovaj isečak izvađen Božanska matrica

 

 

 

 

Potrebno je samo zaista verovati da smo već zdravi i bićemo zdravi.

 

 

Greg Brajden - prevod iz filma "Možeš izlečiti svoj život"

 

Greg Brajden: Izgubljeni način molitve

Prava molitva isceljuje sve

 

 

 

 

 

Ho’o ponopono (knjiga, intervju i seminar)

Havajski metod izlečenja

Verovatno najmoćniji metod izlečenja, ali zato i najteži za većinu ljudi.

Ideja se zasniva na činjenici da smo mi mikrokosmos - ceo kosmos u malom. To znači da je sve čemu težimo i sve što doživimo – baš sve – unutar nas. Ako želite da nešto promenite, to činite iznutra, ne spolja. Sama ideja je o totalnoj odgovornosti. Ne postoji ništa i niko koga bismo krivili. Sve smo mi. Zapravo, sve je Božansko, a za Božansko ne postoji ništa spolja niti različito od njega. Zato smo i mi to Božansko. Mi smo svesni subjekt Božanskog. Otuda i naša odgovornost: sve je u nama. To smo mi.

Čovek je svesni subjekt objektivnog postojanja, sve se zbiva zbog njega, drevne tradicije govore o tome da smo jedno s Bogom, da je atman (Sopstvo) brahman (Apsolut, Božansko), da sve povezuje Univerzalno Polje i da je sve Jedno. Vreme je da to bukvalno shvatite. Da ste vi to Jedno, pošto ništa nije podeljeno i nema dvojstva (advaita).

To znači da ste lično (i kolektivno) odgovorni za sve što postoji i što se događa. Niste odgovorni za ono što se sada događa na drugom kraju sveta, ali jeste za sve ono što se događa vama, u vašoj blizini, pred vama, za sve čemu prisustvujete, čemu ste svedok ili u čemu učestvujete na bilo koji način. I zato samo vi to u sebi možete da promenite na bolje preuzimanjem odgovornosti, oproštajem i zahvalnošću u ljubavi.

 

To praktično znači da najpre ustanovite da ste razumeli da se predmetni događaj, stanje ili pojava dešava zbog vas, odnosno zato da bi ste vi to iskustvo doživeli.

Zahvalite se u sebi nosiocima tog događaja, stanja ili pojave, kao da su oni to odigrali samo da bi ste vi to doživeli.

Zamolite ih u sebi za oproštaj što su zbog vas podneli takvu žrtvu i recite u sebi da je bilo dovoljno, jer ste razumeli svrhu te pojave, stanja ili događaja.

Tada oni prestaju da se ponavljaju i spremni ste za viši nivo događaja.

Svi ovi stavovi se mogu sažeti u rečima, tj. mislima: razumeo/la sam (smisao događaja), hvala (na stalnoj brizi Božanskog za moje dobro) i oprosti (što nisam razumeo sve to zbog svog ega i uplitao se u rad Božanskog i tako ga ometao).

To je tzv. čišćenje prema ovoj metodi.

 

Vi to možete zato što niste samo to telo u kome živite. Vi ste ceo vaš život, od početka do kraja. Duša projektuje ceo svoj život i koristi telo samo kao referentnu tačku iz koje doživljava svoju projekciju života na subjektivan način. Ništa vam se ne događa spolja. Sve se događa zbog svesnog subjekta, zbog vas. Pošto je duša projekcija Božanskog, a za Božansko ništa nije spolja, drugo niti podeljeno, to važi i za dušu, za nas. To je suština karme, i Ho'o ponopono-a.

 

Jednostavno rečeno, ho’o ponopono znači ’činiti ispravno’ ili ’ispraviti grešku’. Ho’o znači ’uzrok’ na havajskom, a ponopono znači ’savršenstvo’. Prema drevnim havajcima, greška nastaje iz misli koje su zaražene bolnim sećanjima iz prošlosti. One stvaraju programe po kojima sve činimo i sve nam se dešava. Ho’o ponopono nudi način oslobađanja energije ovih bolnih misli, ili grešaka, koje uzrokuju neravnotežu i bolest. Čišćenjem sećanja na nultu tačku oslobađamo se programa koji su doveli do problema, zdravstvenih ili životnih. Kada radite Ho’o ponopono, obraćate se molitvom direktno Božanskom koje sve omogućava, da preuzme bolne misli i neutrališe ih, ili ih pročisti. Vi ne pročišćavate osobu, mesto ili stvar. Neutrališete energiju koju vi lično povezujete sa osobom, mestom ili stvarima na pogrešan način, nesvesnim projektovanjem svoje odgovornosti na druge i na spoljne sile. Dakle, prvi stepen Ho’o ponopono-a je pročišćavanje te energije od projekcije i njeno vraćanje na pravi izvor: u nas same. Tada se dešava nešto divno. Ne neutrališe se samo energija; ona se takođe oslobađa, tako da nastaje potpuno nova čista tabla. Budisti to nazivaju Prazninom. Konačni korak je da vi dozvoljavate Božanskom da dođe i popuni tu prazninu svetlošću, da interveniše i reši svaki problem i nesklad na čudesan način, jer mu to konačno dozvoljavate, više ga ne blokirate.

Ovom metodom vi isceljujete i sebe i druge u sebi samom, preuzimanjem odgovornosti za sve u sebi samom, čisteći tj. uklanjajući svoju nesvesnost kao prepreku da Božansko kroz vas može da deluje na najbolji mogući način na sve oko vas. Omogućavate svojoj duši da nastavi da iskušava sebe samu kroz sve što njenom  subjektivnom delu u telu izgleda kao "spolja".

Jer, Božansko drugačije i ne može da deluje, mi smo njegovi svesni subjekti.

Ovde je izneta prava ideja o pokajanju, "Spasiocu" i "iskupljenju grehova", koja je namerno iskrivljena u hrišćanstvu projektovanjem spolja, u Hrista i Crkvu.

Spasilac sveta je svaki čovek koji zna da je stvoren kao oličenje Božanskog tvorca.

Jedino pravo "iskupljenje", "oprost grehova" ili pokajanje moguće je na način na koji se iznosi u metodi Ho'o ponopono.

Razumevanje da smo 100% odgovorni za sve što postoji je ravno duhovnom probuđenju ili prosvetljenju.

"Čišćenje" o kome se ovde stalno govori jeste uprošćen oblik vipasana budističke meditacije.

 

 

 

 

 

MOJA PREPORUKA ZA IZLEČENJE I ODRŽAVANJE DOBROG ZDRAVLJA

 

 

 

 

 

Ričard Šulc - Lečenje neizlečivih bolesti

 

INTERVJU

 

Sve o značaju čišćenja organizma i prirodnog isceljenja od svih bolesti, sirovom hranom i sokovima

 

 

 

 

 

 

Polina Pirs: Organska bašta
Velika enciklopedija organskog baštovanstva
Sve što treba da znate o vašoj organskoj bašti

 

 

Peter Tompkins Christopher Bird: Tajni život tla

Da bi vaša bašta bila organska, zemlja mora biti izlečena od otrova

 

 

 

Alkalizirajte ili umrite - Dr. Theodore A. Baroody

Ph vrednost naše krvi je veoma važna, a narušavamo je na sve načine. Njena uobičajena vrednost je 7.3. Ako spadne ispod 7 onda umiremo. Ph vrednost koka-kole je 2.5. Slično je i sa drugim "energetskim napicima". Kada popijemo taj otrov celo telo započinje borbu za život i opstanak, brojne manevre za spasavanje vitalnih organa i vraćanje u ravnotežu - a mi od svega toga osećamo 'povećanje energije'. Da, imamo povećanu energiju, ali zbog borbe tela za život, ne zato što nam ju je taj američki otrov dao.

Lužnato-kisela uravnoteženost organizma

 

 

 

 

Sve o zdravom i nezdravom porođaju   

Porođaj nije samo početak života nego i zdravlja. Prirodan i zdrav porođaj je osnova zdravlja.

Zato upoznajte sve opasnosti koje vas čekaju u bolnicama ako nameravate da se tamo porodite na neprirodan i nenormalan način.

 

Pedijatar Dr. Robert S. Mendelson: Kako odgojiti zdravo dete i sačuvati ga od lekara

 

Saveti za ishranu dece

 

 

Saveti za zdravlje dece

 

 

***************************************************

***************************************************

 

 

OSTALI METODI ODRŽAVANJA DOBROG ZDRAVLJA

I USPEŠNOG IZLEČENJA:

 

 

 

NOVA GERMANSKA MEDICINA

Zasnovana na istini da virusi, zajedno sa bakterijama i gljivama, nisu neprijatelji, već grade i održavaju život, na istini da su psiha, mozak i organi u potpunom jedinstvu.

 

Ukratko o Nemačkoj novoj medicini

 

***************************************************

 

 

RAK

 

Sve o raku i njegovom izlečenju

 

 

***************************************************

 

 

Astma

 

Butejkova metoda uklanjanja astme

 

Astma se leči sirovom hranom i odbacivanjem svih mlečnih proizvoda

 

***************************************************

 

DIJABETES

NE MORATE DA GA IMATE, TO JE

Smrtonosna prevara - Thomas Smith

 

http://www.healingmatters.com/

 

Izlečite se od dijabetesa sirovom hranom za 30 dana

Od dijabetesa se možete potpuno izlečiti za mesec dana prelaskom na sirovu hranu i urinoterapijom.

 

PRIMER IZLEČENJA OD DIJABETESA SIROVOM HRANOM

 

 

 

***************************************************

 

Elaine Hollingsworth:

Preuzmite kontrolu nad svojim zdravljem

i otrgnite se industriji bolesti

Obavezna knjiga za svakoga ko želi da bude dobro informisan. Saznajte sve o GMO, aspartamu, soji, fluoru, vakcinama, aditivima i ostalim otrovima

 

Elaine Hollingsworth razotkriva farmaceutske multinacionalne kompanije i njihove medicinske saučesnike i svima nudi konkretan plan kako prevladati sve bolesti prirodnim putem i kako živeti dug i zdrav život.

"Većina toga što ćete pročitati u ovoj knjizi će vas iznenaditi jer pobija propagandu koju takozvani stručnjaci već decenijama nameću javnosti. Prehrambena industrija i proizvođači lekova u svojoj žarkoj želji da zarade milijarde dolara postupaju nesavesno, a u tome im pomažu dobro plaćeni naučnici iskrivljujući, pa čak i krivotvoreći rezultate testova.

Biohemičari, lekari i naučnici koji se citiraju u ovoj knjizi ne rade za multinacionalne kompanije. To su predani muškarci i žene čiji zaključci se temelje na verodostojnoj nauci, a ne na propagandi i pritiscima farmaceutske industrije. Zato što mogu slobodno da govore šta misle, to su jedini naučnici kojima verujem. Njihovo mišljenje se retko kad probije u masovne medije koje, kao i većinu sveta, kontrolišu multinacionalne kompanije." – Elaine Hollingsworth

Naučićete zašto:

* Iz upotrebe izbaciti sintetski progesteron
* Sintetski proizvedeni lekovi za štitnjaču koji se naveliko prepisuju dovode do gubitka koštane mase
* Testovi na za prostatu specifične antigene za otkrivanje raka prostate mogu biti pogubni
* Razna sredstva koja se naveliko reklamiraju kao «pomoć» kod menopauze mogu biti štetna
* Mamogrami doprinose nastanku raka
* Natrijum-fluorid (u velikom broju slučajeva prisutan u vodi iz vodovoda i flaširanoj vodi) dovodi do osteoporoze, Alzheimerove bolesti i raka
* Višestruko nezasićena ulja pospešuju bolesti srca
* maslinovo i kokosovo ulje su dobri za zdravlje
* Lekovi za osteoporozu su opasni i nedelotvorni
* Izvor histerije oko holesterola leži u propagandi
* Mleko i tablete kalcijuma ne pomažu izgradnji čvrstih kostiju i mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme
* Svi proizvodi od soje, a posebno sojino mleko, ispiraju kalcijum iz kostiju, potiskuju rad štitne žlezde i izazivaju haos u telu

 

 

 

***************************************************

KOLOIDNO SREBRO

NAPOMENA: SREBRNA VODA SE NE PIJE U VEĆIM KOLIČINAMA, KORISNA JE UGLAVNOM ZA ISPIRANJE

 

KOLOIDNO SREBRO PROIZVODI MATIČNE ĆELIJE

S KOJIM SE TELO SAMO ISCELJUJE

NIJE POTREBNO SKUPO KLONIRANJE NITI EMBRIONI

 

NARUČIVANJE PROFESIONALNOG UREĐAJA ZA PROIZVODNJU KOLOIDNOG SREBRA I ZAPPERA

 

***************************************************

 

 

LEČENJE KISEONIKOM

 

Skoro svi patogeni, ćelije raka, virusa, bakterija i gljivica su anaerobni, što znači da ne mogu da žive u kiseoniku.

Unošenjem aktivnog kiseonika uništavaju se svi patogeni organizmi ne nanoseći pri tome nikakvu štetu našem telu.

 

 

 

STABILIZOVANI KISEONIK: MMS

Ako imate malariju, hepatitis A, B, C, ili neko drugo bakterijsko oboljenje, izlečite se potpuno sa aktivnim kiseonikom.

Temeljnim čišćenjem organizma od svih patogena MMS pomaže i kod izlečenja od raka i autizma.

 

Primeri izlečenja sa MMS

 

The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century.pdf

 

Jim Humble: Čudesni mineralni dodatak 21. stoljeća  prevedeno

 

 

Napomena: MMS se ne sme uzimati duže vremena, već samo kao sredstvo čišćenja od bakterija i parazita koji su izazvali ili bi mogli da izazovu bolest (kao preventiva). Zato efikasno leči malariju, može da pomogne i kod ozdravljenja od raka, ali samo ako je rak izazvan parazitima.

Dakle, MMS nije lek već samo sredstvo čišćenja organizma od parazita i drugih patogena.

Zato se može uzimati samo povremeno, kraće vreme i u dužim razmacima.

Dugotrajno uzimanje MMS-a oštećuje arterije.

 

NAUČNI DOKAZI DA JE MMS LEKOVIT I BEZBEDAN

 

MMS 2

Nov metod efikasnog čišćenja od većine patogenih organizama i izlečenja od svih bakterijskih oboljenja

 

 

Intervju Jim Humble - prevedeno

 

***************************************************

 

SIGURNA ZAMENA ZA MMS:

HIDROGEN PEROKSID

Aktivni kiseonik dobijen hidrogen peroksidom (H2O2), rastvor 3%, ima moćno delovanje na imuni sistem i oslobađanje od svih bakterijskih i "virusnih" oboljenja, kao i mnogih bolesti uzrokovanih nedostatkom kiseonika u organizmu.

 

Allergies Headaches - Alergijske glavobolje
Altitude Sickness – Visinska bolest (oboljenje stanovništva koje živi na velikim nadm. visinama)
Herpes Simplex – Virusno/bakterijsko oboljenje koje napada usta, lice, genitalije, kožu, i analnu oblast.
Alzheimer's – Alzhajmerova bolest
Herpes Zoster – Virusno/bakterijsko kožno oboljenje
Anemia - Anemia
HIV Infection - AIDS
Arrhythmia – Aritmija srčana
Influenza - Grip
Asthma - Astma
Insect Bites – Ugrizi insekata
Bacterial Infections - Bakterijske infekcije
Liver Cirrhosis – Ciroza jetre
Bronchitis - Bronhitis
Lupus Erythematosis – Hronično autoimuno oboljenje koje može biti fatalno
Cancer - Tumor
Multiple Sclerosis – Multipla skleroza
Candida – gljivično oboljenje
Parasitic Infections – parazitske infekcije
Cardiovascular Disease - Oboljenja srca i krvnih žila
Parkinsonism – Parkinsonova bolest
Cerebral Vascular Disease – Oboljenja moždanih krvnih žila
Periodontal Disease – Oboljenja usne šupljine
Chronic Pain – Hronični bolovi
Prostatitis – Prostatitis
Diabetes Type 2 – Dijabetes Tip 2
Rheumatoid Arthritis – Reumatoidni artritis
Diabetic Gangrene – Diabetska gangrena
Shingles – Virusno/bakterijsko kožno oboljenje
Diabetic Retinopahty – Oboljenje retine oka usled dijabetesa
Sinusitis – Sinusitis
Digestion Problems – Problemi sa probavom
Sore Throat – Suho grlo
Epstein-Barr Infection – Virusno/bakterijsko oboljenje od kojeg je napadnuto oko 50% dece i 95% odraslih
Ulcers – Čirevi
Emphysema - Emfizem
Viral Infections - Virusne/bakterijske infekcije
Food Allergies - Alergije na hranu
Warts – Bradavice
Fungal Infections – Gljivična oboljenja
Yeast Infections – Vaginalno gljivično oboljenje
Gingivitis – oboljenje zubnih desni

 

 

 

Lečenje hidrogenom i sodom prema akademiku dr. Ivanu Pavloviču Nemumivakinu
Hidrogen peroksid H2O2 naš organizam proizvodi u crevnom traktu da bi se čistio od svih patogena, "virusa", bakterija, mikroba, gljivica - i ćelije raka nestaju od hidrogena.
Ako naš imuni sistem ne bi stvarao hidrogen odavno bismo umrli.
Većina naših zdravstvenih problema nastaje jer nam je ishrana toliko neprirodna da ne može da ga proizvede u dovoljnoj količini. Jedina prirodna ishrana za naš probavni trakt je veganska, sve drugo, sva kuvana i obrađena hrana, je kompromis sa sposobnošću našeg organizma da se prilagodi i izbori sa neprirodnom ishranom.
Hidrogen može da se pije ali je bolje da se nanosi preko kože. To je najbolji način njegovog upijanja u organizam.

Ne sme da se koristi jedino u slučaju hemofilije.

 

Primeri upotrebe rastvora hidrogena 3% u lečenju


 

 

***************************************************

 

LEKOVITO BILJE   

Sve o kanabisu.

Uputstva za pripremu ulja od konoplje Rika Simpsona za izlečenje od raka.

Zeleni sok od žita, kopriva, duvan, laneno ulje, rakija.

 

 

 

 

 

***************************************************

 

VID

 

Ako želite da vidite bolje - skinite naočare!

Naočare ne ispravljaju vid, samo ga zamenjuju i to na negativan način, tako da je vremenom potrebna sve veća dioptrija.

Vid se remeti narušavanjem sinhronizacije očnih mišića usled višegodišnjeg naprezanja.

Vid se obnavlja vežbama relaksacije očiju.

 

STAVITE RUPIČASTE NAOČARE

Rupičaste naočare navode oči da se pravilno fokusiraju.

Pored njih potrebne su i vežbe za relaksaciju i poboljšanje vida.

 

 

VEŽBE ZA VID SA RUPIČASTIM NAOČARIMA

 

 

VEŽBE ZA BOLJI VID

 

 

VEŽBE ZA ISPRAVLJANJE VIDA

 

 

JOGA VEŽBE ZA BOLJI VID

 

 

Dr LORIN DEJ: UNAPREDITE VID - ODBACITE NAOČARE

PUNO DOBRIH SAVETA ZA ZDRAVLJE I VID

OPIS ISKUSTVA SA RUPIČASTIM NAOČARiMA

 

 

Jakob Liberman: Vežba za efikasno poboljašanje vida

 

 

Jacob Liberman: Svjetlost: lijek budućnosti

Jacob Liberman: Skinite naočare i progledajte

 

 

 

Pre svega

ODBACITE NAOČARE ZA SUNCE

jer vrlo efikasno uništavaju vid i imunitet.

 

 

Izuzetno je štetna tzv. laserska korekcija vida, sa kojom se trajno menjaju očna sočiva. To samo privremeno i prividno daje rezultate jer će se remećenje vida nastaviti usled naprezanja očiju koja su i dovela do poremećaja vida. Ovde je na delu još jedna korekcija simptoma, a ne uzroka.

 

Vežbe za poboljšanje vida ne mogu dati rezultate ako je urađena laserska korekcija vida.

 

***************************************************

 

SVAKI GEN I SVAKA ĆELIJA IMAJU SVOJE VIBRACIJE

 

SAMOIZLEČENJE SE MOŽE PODSTAĆI I VIBRACIJAMA

ako uspete da nađete one prave

 

Hulda Clark - Antiparazit program

Sa prevedenom knjigom "Terapija za sve bolesti"

Naručivanje Zapper aparata

 

 

 

***************************************************

 

ZDRAVI ZUBI

Biće zdravi samo ako ih perete bez fluora i drugih otrova.

 

 

 

ZDRAVA KOSA

Kozmetički preparati i šamponi puni su otrova.

Njih može da proizvodi svako i ne prolaze proveru kao lekovi.

Tretiraju se kao hemijski proizvodi, a ne kao medikamenti za lečenje.

Ali sve što nanesete na svoju kožu ulazi u krvotok.

Zato su kozmetički proizvodi hemijski otrovi za slobodnu masovnu upotrebu.

 

Vaša kosa će biti čista i zdrava ako je perete samo vodom.

https://www.nopoomethod.com/Water-Only

Rezultati će se videti nakon tri nedelje svakodnevnog pranja. Nakon toga se može prati ređe.

Opadanje kose možete zaustaviti uljem od ruzmarina i bananama.

U izgnječenu bananu dodate nekoliko kapi ulja od ruzmarina i tu smesu utrljate u kosu.

Nakon pola sata isperete vodom.

I urinoterapija je takođe izuzetno efikasna za održavanje kose i podsticanje rasta.

 

Šampon od sode bikarbone

daje savršeno čistu i zdravu kosu

 

 

 

 

ZDRAVA JETRA

Kozije mleko obnavlja jetru.

 

 

 

 

ISTINA O  MLEKU 

Jedna od najvećih laži prehrambene i farmaceutske industrije odnosi se na mleko. Sve što znate o mleku je laž.

Svi sisari se hrane majčinim mlekom samo izvestan period nakon rođenja i tada prestaju. Tada i njihovo telo prestaje da proizvodi enzime koji razgrađuju belančevine mleka. Nijedan sisar ne pije mleko ceo život, niti pije tuđe mleko, od druge vrste. Samo čovek to radi. Zato je i bolesniji od svih ostalih sisara. Problemi počinju već kod male dece koja se na silu hrane kravljim mlekom (svi probavni poremećaji, alergije, astma....), i nastavljaju se celog života.

Ukratko, kravlje mleko je za čoveka beli otrov.

I ne samo za  čoveka.

Eksperimentalno je dokazano da tele koje se hrani sa homogenizovanim, sterilisanim i pasterizovanim kravljim mlekom, umire za tri nedelje.

 

Pasterizacija pretvara mleko u otrov

Pasterizacijom se uništavaju sve hranljive vrednosti mleka i njegova prirodna zaštita od patogena. Ako je priroda stvorila majčino mleko za idealnu ishranu mladunaca, sigurno je obezbedila da ta hrana bude sterilna i zaštićena, zapravo da štiti mladunče od bolesti. Zato se pasterizacijom mleka postiže upravo suprotan učinak: pored toga što postaje bezvredno, pomaže u razvijanju patogena i bolesti. Logika farmaceutske mafije suprotna je logici prirode pa zato u bolnicama pasterizuju čak i majčino mleko koje se čuva za odojčad. Cilj toga jeste da i ono postane bezvredno, jer im zdravo dete ne donosi profit.

 

Neverovatna priča o mleku - Walter Veith

 

BILJNO MLEKO - ZDRAVO MLEKO

Recepti

 

 

 

 

 

 

VITAMINI

Naučite istinu o vitaminima dok nije kasno

 

 

VITAMIN C   terapija vitaminom C 

Leči i čuva vaše srce i snažno obnavlja imuni sistem jer je presudan za čitav niz najvažnijih procesa u organizmu. Treba ga uzimati što više, i do 18 grama dnevno (čistog, bez primesa, sa limunovim sokom da bi se pomogla apsorpcija), kao što je to radio dvostruki dobitnik Nobelove nagrade dr Linus Pauling, veliki borac i zagovornik vitamina C, i dočekao duboku starost od 93 godine. Samo u većim količinama on ima čudesno dejstvo. Deci se ipak daju manje doze, do 2 grama.

Propisana doza od 500 mg dnevno je nedovoljna i predstavlja samo još jednu laž s kojom farmaceutska mafija plaši ljude i odvraća ih od korisnih supstanci kako bi imali više pacijenata.

 

Vitaminom C (natrijum askorbatom) mogu se ublažiti i ukloniti štetne posledice vakcina i drugih lekova.

 

Ali - vitamin C nije askorbinska kiselina već natrijum askorbat (sodium ascorbat). Askorbinska kiselina je samo "antioksidativni omotač", jedan fragment vitamina C. Askorbinska kiselina je samo jedan izolovan destilat od vitamina C koji se stvara u prirodnim uslovima u jetri. Ona štiti funkcionalne delove celog vitaminskog kompleksa od brze oksidacije ili brze razgradnje. Kompletan vitamin C mora da sadrži, pored askorbinske kiseline, još i rutin, bioflavonoide, Faktor K, Faktor J, Faktor P, tirosinaze, askorbinogen i druge komponente kao što su tragovi minerala. Ono što vam prodaju kao 'vitamin C' je laž i štetno je za organizam. Pravi vitamini su samo u svežem voću i povrću. 

 

UPUTSTVO ZA SPRAVLJANJE NATRIJUM-ASKORBATA SA LIMUNOM I SODOM BIKARBONOM

 

 

 

Linus Pauling: Kako živeti duže i osećati se bolje

Obavezna literatura o vitaminima i zdravlju

 

NARUČIVANJE KNJIGE

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNEZIJUM HLORID

Za izlečenje i rageneraciju organizma

 

 

NARUČIVANJE MAGNEZIJUM HLORIDA

 

 

UPOZORENJE:

UZIMANJE MAGNEZIJUMA TRANSDERMALNOM TERAPIJOM

(APSORPCIJA ULJA KROZ KOŽU)

DALEKO JE BEZBEDNIJE OD ORALNE UPOTREBE

(ISPIJANJEM RASTVORA U VODI)

KOJA SE ZATO NE PREPORUČUJE JER IZAZIVA VIŠE NEGATIVNIH POSLEDICA

 

POSTOJI VIŠE PREPRODAVACA "MAGNEZIJUMA" KOJI GA "PROIZVODE" OD INDUSTRIJSKE SOLI ZA ČIŠĆENJE ULICA I KOJI NIJE ZA LJUDSKU UPOTREBU.

VEOMA JE VAŽNO NABAVITI PRAVO I ČISTO MAGNEZIJUMOVO ULJE.

 

MAGNEZIJUM BIKARBONATNA VODA

 

***************************************************

 

E-BROJEVI

Upoznajte se sa aditivima, njihovim brojevima i opasnostima od njih.

E brojevi od E100-199 su boje, E200-299 su konzervansi, E300-399 su kiseline, antioksidansi i mineralne soli, E400-599 su biljne gume, stabilizatori, emulgatori, E600 i iznad su pojačivači ukusa, E900-1500 su raznovrsni.

 

***************************************************

 

 

G. P. MALAHOV: ŽIVOT BEZ PARAZITA

 

 

Ernst Ginter: ŽIVETI BEZ BOLESTI

Vrlo važna i korisna knjiga

 

 

ULTRAZVUK ŠTETNO UTIČE NA GENE NEROĐENOG DETETA

 

 

 

OD POGREŠNE SOLI MOŽE DA VAM OGADI ŽIVOT

Upoznajte razliku između natrijumove i kalijumove soli

 

 

KAFA   KAFA 2

Svaki dan, malo po malo ali sigurno, kafa narušava zdravlje

 

 

 

PŠENICA I GLUTEN

Ono što je najštetnije za naše telo je i najprisutinije u ishrani

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

Dobri linkovi ka zdravlju:

 

Alternativna medicina

 

Lečenje na prirodan način

 

http://www.prirodom-do-zdravlja.net/

 

Puno zanimljivih informacija o uticajima na vaše zdravlje

 

 

 

 

 

 

***************************************************

***************************************************

***************************************************

 

 

 

 

 

 

Ako sami ne čuvamo svoje zdravlje znanjem, onda su na delu

METODI SISTEMATSKOG ODRŽAVANJA BOLESTI

 

 

Medicina je ostvarila velika postignuca, to se najviše odnosi na rekonstruktivnu medicinu kao što je traumatska
hirurgija, presadivanje organa iIi lasersku očnu hirurgiju. Ali, razne opasnosti koje prete od današnje medicine
itekako su vidljive u sve širem polju takozvanih preventivnih i kurativnih terapija, naročito u rastućem arsenalu farmaceutsklh lekova, odnosno u medicini koja proklamuje da je sposobna da leči, čak i buduće bolesti (vakcinama).

 

 

Do početka dvadesetog veka postojalo je samo 7 bolesti i 12 lekova na bazi lekovitog bilja.

Tada je Rokfelerova petrohemijska imperija počela da stvara farmaceutsku industriju.

Danas ima 10.000 registrovanih bolesti i 561.000 registrovanih farmaceutskih "lekova".

Zajedno sa povećanjem broja "lekova" još većom brzinom povećava se i broj bolesnih ljudi.

Ljudi nikada u istoriji nisu bili toliko bolesni kao danas.

 

 

 

Svakome sa i malo zdrave pameti i objektivnosti, jasno je da stanje ishrane i zdravlja ljudi uopšte nije normalno niti prirodno. I da postaje sve gore. To znači da se neko sistematski trudi da bude nenormalno i neprirodno, jer ništa ne može spontano i na prirodan način da bude neprirodno. Taj neko može biti samo onaj ko stoji iza sistematskog obrazovanja i zdravstvenih institucija.

 

 

Koliko smo nesvesni sebe - toliko drugi upravljaju nama.

Oni su to oduvek činili metodama koje izazivaju zavisnost, nesigurnost i strah. U takvim stanjima smo pasivni i laki za kontrolu, a održavanje bolesti jedan je od glavnih metoda za postizanje tog cilja.

 

Kada je čovek bolestan on je prinuđen da se bavi sobom i da ne vidi celinu. Egzistenciju kakva zaista jeste može da vidi samo psihofizički zdrav čovek. I tada će videti da sa egzistencijom kakvu danas imamo nešto nije u redu. Destrukcija i negativnost koju vidimo svuda u svetu nije ni normalno ni prirodno stanje. To znači da je veštački izazvano.

Da bi taj objektivan uvid u veštački izazvanu nenormalnu stvarnost sprečili, oni koji kontrolišu našu egzistenciju služe se svim sredstvima da nas održe u nenormalnom stanju kako bismo spontano prihvatali da je i sama egzistencija isto tako nenormalna kao i naše stanje, i da je to prirodno.

Jer, mi o celini sudimo na osnovu svoje tačke gledišta.

Kakvi smo mi, takav nam je i svet.

Preko svojih "stručnjaka" uveravaju nas da je normalno biti uvek od nečega bolestan, da se to naziva "hronična bolest", da se ona treba godinama "tretirati" samo njihovim "lekovima" i nikada se ne izlečiti i da je to prirodno stanje sveta u kome živimo.

 

 

Petnaest najvećih laži moderne medicine

 

 

 

 

Profitabilna farmaceutska industrija stoji u potpunosti iza savremene medicine, od potpune kontrole Svetske zdravstvene organizacije (SZO), preko ministarstava zdravlja svih država i obrazovnog sistema, univerziteta i istraživačkih laboratorija.

Lekari zato ne znaju ni za kakve druge metode lečenja osim onih koje im farmaceutska industrija servira, kojih moraju da se pridržavaju po propisima i za koje su zakonski odgovorni.

Sva "naučna istraživanja" novih lekova su nameštena tako da proizvođač unapred postavi ciljeve istraživanja za svoj "lek", daje zadatak laboratoriju da učini sve da te ciljeve postigne, i kada se željeni rezultati postignu laboratorija će biti plaćena. Ako ne postignu željeni rezultat, neće biti plaćeni. Zato se veći deo "istraživanja" svodi na to kako zataškati laži i neželjene rezultate o nekom "leku" koji je izbačen na tržište i donosi milijarde.

Za sve prave i korisne lekove večito "nema dokaza" odnosno namerno se ne vrše istraživanja jer moćnici iz farmaceutske industrije ne žele da se ona izvrše i njihova delotvornost postane opšte poznata. To su slučajevi lekovitog dejstva sunca, kanabisa, urinoterapije, aktivnog kiseonika (MMS), vitamina C, nekih minerala i mnogih biljaka... To jednostavno ne može da se patentira i da donese profit jer je prirodno, a nije poželjno i zato jer efikasno leči ljude pa i na taj način smanjuje profit farmaceutskoj industriji kojoj su potrebni hronični bolesnici. Zato se protiv takvih prirodnih lekova sprovode aktivne kampanje satanizacije i pored svedočenja hiljada izlečenih ljudi. Uočljivo je da za njihove sintetičke "lekove" ne postoji ni jedan jedini živi svedok, bar ne oni koji dobrovoljno i besplatno žele da svedoče o efikasnosti nekog njihovog "leka", dok za prirodne lekove stoje hiljade izlečenih čije svedočenje, međutim, ne važi ni na sudu, jer su sudovi pod vlašću političara koji su pod vlašću korporacija. Nameće se pitanje koji to naučni principi važe kod priznavanja nekog leka ako ne važi svedočenje izlečenih ljudi.

I takva savremena medicina se zasniva na alopatskom tretiranju bolesti, odnosno tretiranju simptoma, potiskuju se simptomi bolesti a ne leči se uzrok. 

To se radi zato jer je više profitabilno.

Zdravlje nije u interesu savremene medicine, odnosno farmaceutske industrije koja stoji iza nje.

Ona proizvodi bolesti i bolesnike stvarajući privid da leči bolesne.

 

Taj proces se ukratko svodi na sledeće:

Ceo organizam je prirodno stvoren da sam sebe održava i isceljuje. To samoodržavanje je ono što daje sam život. To radi svaka ćelija. Ali ubedili su nas da smo nesavršeni i da ne možemo bez njihovih "lekova" da budemo zdravi.

Evidentna je činjenica da 90 % lekarskih intervencija nije zbog organskog oboljenja već zbog funkcionalnog poremećaja koji su ljudi sami sebi naneli iz neznanja. Ti funkcionalni poremećaji nestaju sami od sebe za 3 do 7 dana u 99% slučajeva, ili se lako uklanjaju nekim proverenim tradicionalnim metodom lečenja. Samo 10% slučajeva ima organsku bolest i oni u 90% slučajeva nastaju zbog štetnih uticaja lekova koji su prepisani kada je osoba prvi put otišla kod lekara zbog nekog funkcionalnog poremećaja.
Tako farmaceutska industrija proizvodi bolest.
Ne postoji nijedan farmaceutski "lek" koji ne oštećuje organizam. Pored svojih osnovnih dejstava, oni se vremenom talože u organizmu i izazivaju "nuspojave" ili "kontraindikacije" koje su uredno navedene na samom "leku" vrlo sitnim slovima (koje su često mnogo gore od same bolesti za koje su namenjene). Ali zapravo ne postoje nikakve "nuspojave", "neželjene pojave" ili "kontraindikacije", postoje samo posledice koje "lek" ostavlja na organizam. Da bi se ljudi zavarali i proizvođači pravno zaštitili, te posledice su formalno podeljene na "poželjne" i "nepoželjne".

Svi alopatski "lekovi" su antibiotici, steroidi (sintetički hormoni) i analgetici (imunosupresivi), a sve su to takozvani imuno supresivni medikamenti, tj. sredstva koja su protiv života (anti - bios).

Svi oni deluju po samo jednoj logici: suzbijanja života ćelija odnosno celog organizma da bi tako bila suzbijena i sama bolest u organizmu, odnosno patogeni koji je izazivaju, ali naš organizam je veći i jači pa će da pretekne, preživeće, a tumor i patogeni su manji pa će pre da pocrkaju. To je sva logika "lečenja" savremene medicine: sistematsko ubijanje tela da se ubila bolest.

Ona je najvidljiviija kada primenjuje hemoterapiju u "lečenju" raka, kada se to lagano i sistematsko ubijanje celog tela vrši citostaticima koji po samom svom nazivu govore da suzbijaju deobu ćelija. To rade celom telu po logici da je tumor manji pa će pre da odumre. Ali sve to zavisi gde se nalazi i u kojoj je fazi. Češće od hemorerapije umire telo pre tumora, ili zajedno sa tumorom. Svi oboleli od raka koji se leče hemoterapijom umiru pre od onih koji se tako ne leče, a svi koji su se trajno izlečili od raka, nisu se uopšte lečili hemoterapijom.

 

 

Organizam se uvek sam isceljuje. On stalno izbacuje toksične materije i patogene organizme koje smo iz neznanja ili drugim okolnostima nakupili. Izbacivanje se normalno vrši uglavnom preko jetre i debelog creva. Kada je proces čišćenja složeniji, organizam počinje pojačano i ubrzano da radi, što se manifestuje kao povišena temperatura i stvaranje virusa koj isluže čišćenju tela od patogenih organizama. Alopatska medicina, koja tretira samo simptome, naučila nas je da je povišena temperatura bolest, da su uzroci bolesti virusi, odlazimo kod lekara koji nam daje "lek" protiv temperature i ona se potiskuje, proces isceljenja organizma je zaustavljen. Tada organizam pokušava da problem reši pojačanim izlučivanjem, dijarejom i povraćanjem. Međutim i to tretiramo kao bolest ("neki virus"), uzimamo "lek" i zaustavljamo pojačano izlučivanje. Ponekad organizam pokušava problem da reši izlučivanjem kroz kožu. Dobijamo osipe, čireve i druge pojave na koži koje opet tretiramo kao bolest i saniramo ih pomoću "lekova". Ili organizam pokušava da izlučivanje vrši preko pluća, tada dobijamo kašalj sa izlučivanjem. I to zaustavljamo "lekovima" protiv kašlja, koji jednostavno paralizuju taj proces i mislimo da smo izlečeni od kašlja. Kada ni na taj način organizam ne može da izluči štetne materije, onda je prinuđen da napravi male kontejnere ili vreće u kojima će da izoluje i stavi u karantin neželjene materije. To su tumori. Zato je prosečan organizam pun malih tumorčića u raznim oblicima. Kada se pretera sa zagađenjem organizma i ovakvim "lečenjem" koje se svodi na onemogućavanje samoisceljenja, onda dolazi do raka, tumori postaju kancerogeni, odnosno patogeni počinju nekontrolisano da se šire. Ili vitalni organi ne mogu više da se zaštite i počinju da otkazuju.

Da bi se ovaj proces onemogućavanja samoisceljenja, na koji se svodi sva alopatska medicina, pojačao i osigurao, na silu se ljudima, odnosno deci, daju vakcine koje imaju jedini cilj da onesposobe imuni sistem. Takođe se sistematski ljudi obmanjuju i truju pogrešnom i štetnom ishranom. Hrana se namerno proizvodi da bude otrovna.

 

U ovom procesu sastoji se cela zavera u vezi medicine.

Ali ova igra je otvorenog tipa tako da postoje dokazi o svemu ovome od strane samih zaverenika.

Oni ništa ne kriju. Cilj im je kontrola uma a ne skrivanje i fizičko sprečavanje, cilj je da ljude tako programiraju da mogu da gledaju istinu a da je ne vide, da im znanje o ispravnom i zdravom bude uvek na dohvat ruke, a da ga ignorišu, još i da napadaju "teoretičare zavera" koji im kvare raspoloženje ovakvim pričama. Takvi ljudi su najbolji i najlakši za kontrolu: koji se sami zarobljavaju.

 

Sve to oni rade javno da ne bi izgledalo tajno.

 

 

 

 

E. Richard Brown: Rrockefeller - Medicine Men - Medicine and capitalism in America

Knjiga koja detaljno govori o tome kako su Rokfeleri svoju petrohemijsku industriju pretvorili u savremenu alopatsku "medicinu" isključivo kao korporativni biznis, za stvaranje profita na osnovu tretiranja simptoma bolesti - tretiranja koje se kamuflira kao "lečenje" - kako su stvorili "medicinsko obrazovanje" kao tešku prevaru, jer se njime i ne stiče znanje kojim bi se ljudi zaista lečili, već iluzije o lečenju. Svi biohemijski procesi u organizmu predstavljaju se u ovim školama tako da budući praktičari moraju da shvate da bez sintetičkih medikamenata "lečenje" nije moguće. I to se naziva pravom - stručnom terapijom. I što se više takva "medicina" usavršava, to je više ljudi bolesno i više ljudi umire od bolesti, sve mlađi i mlađi.

Kako ta medicina napreduje, još malo pa neće ni biti starca za umiranje.

Alopatija znači "izmenjena patnja" zato što ova medicina ne radi ništa drugo nego manipuliše simptomima bolestima tako da stvara privid lečenja, dok ih zapravo samo menja tako da to "lečenje" donosi profit.

 

 

KRATKA ISTORIJA KAPITALISTIČKE MEDICINE

 

 

Dr. Robert S. Mendelson: Prevare moderne medicine

 

 

S. N. Lazarev: O medicini i farmaceutskoj mafiji

Lekari moraju da ustanovljavaju dijagnoze prema uputstvima farmaceuta i da prepisuju njihove lekove.

Ako to ne urade biće kažnjeni i od svog poslodavca i osiguravajućeg društva - koji su povezani sa farmaceutskim kompanijama.

Lekaru je na taj način zabranjeno da sam razmišlja i donosi odluke u lečenju.

Nemačko lekarsko društvo je zato tužilo farmaceutske kompanije i osiguravajuća društva zbog takve povezanosti i dobilo spor na sudu.

Sada je dozvoljeno lekarima da sami donose odluke u lečenju - ali samo članovima tog nemačkog udruženja.

 

Knjige Lazareva u prevodu

 

 

 

 

Dr. Lidija Gajski - Kritika alopatske medicine i zdravstvenog sistema

 

Dr. Lidija Gajski - Slepo poverenje u medicinske autoritete treba napustiti

 

Dr. Lidija Gajski - O šteti koju proizvode savremeni dijagnostički i terapijski zahvati

 

Dr. Lidija Gajski - Lekovi ili priča o obmani (Emisija 'Na rubu znanosti')

 

Dr. Lidija Gajski - O vakcinaciji dece

 

 

 

 

 

Ivan Ilič: Medicinska Nemezis

Kapitalno delo za razumevanje savremene medicine, odnosno kako je medicina prestala da leči ljude i postala profitabilna industrija bolesti - a to je postala zato što uopšte nije odvojena od korporativne farmaceutske industrije koju jedino interesuje profit (njeni vlasnici su isti oni koji su vlasnici naftne i vojne industrije, koji izazivaju sve ratove za naftu i kontrolu sveta, zato je vrlo naivno očekivati od njih da im je stalo do vašeg zdravlja), ona medicinom u potpunosti upravlja na svim nivoima: od istraživanja kojima se manipulacijama dokazuje samo ono što se želi dokazati i to se proglašava "naučnim dokazima", pisanja udžbenika i fakultetskog obrazovanja, do davanja licenci lekarima. U SAD je opšte poznato da isti ljudi rade u farmaceutskim kompanijama i u vladinoj agenciji za hranu i lekove, FDA, gde sami sebi odobravaju "lekove". Taj cirkus nazivaju "rotirajuća vrata".

Oni plaćaju korumpirane "stručnjake", političare i novinare da vas ubeđuju da sve ovo nije tačno.

 

Njihovi pravi interesi skriveni su iza paravana za javnost koji dobro funkcioniše, a to su urgentni centri i službe hitne pomoći koje efikasno pomažu povređenima. Oni služe i za razvijanje poverenja ljudi prema medicini. Ali to poverenje je sve manje jer su njihovi pogubni rezultati sve vidljiviji, tako da im ne pomaže ni to što snimaju srceparajuće filmove i serije (Dr. Haus...) o "požrtvovanim doktorima".

Iza tog paravana, koji mora da postoji i funkcioniše, počinje industrija bolesti i smrti.

 

I sami lekari su žrtve te industrije bolesti i smrti. Naivno uđu u nju sa entuzijazmom da pomažu ljudima i kasno otkriju da su upali u klopku bezdušne korporativne industrije koja uopšte ne leči ljude, već proizvodi profit od bolesti. Nekima strah za gubitak statusa i ego ne dozvoljavaju da to priznaju sebi, neki shvate u čemu su se našli i nerado se prilagode radeći po sistemu pokušavajući da načine što manje štete bolesnim ljudima ("pijte čajeve"), a nekima savest ne dozvoljava da previde šta se događa i broj smrtnih slučajeva kojima je očigledno uzrok sam način "lečenja" alopatske medicine koju oni moraju da sprovode. Zato je broj samoubistava među njima veliki.

 

 

 

Prljave radnje farmaceutskih kuća

Italijanski dokumentarac o farmaceutskoj mafiji, svedočenja bivših šefova farmaceutskih kompanija, insajdera, lekara...

Tekst iz filma "Prljave radnje farmaceutskih kuća"

 

 

 

 

UVODNO PREDAVANJE:

Dr. Russell Blaylock - Skrivena istina iza vakcinacije, fluora, aspartama i eugenike

OBAVEZNO ZA SVE ONE KOJI IMAJU OTPOR PREMA REALNOSTI

 

(6.11.2019)

Dr. Russell Blaylock (neurohirurg) - Vakcine oštećuju razvoj mozga kod dece

Tumor na mozgu kod dece nastaje isključivo od vakcina, odnosno od teških metala i fragmenata virusa koje vakcine sadrže.

 

 

 

Vakcine  

SISTEMATSKO SISTEMSKO

UNIŠTAVANJE IMUNOG SISTEMA

 

 

 

HILJADE GODINA BEZ VAKCINA DALO JE MANJE BOLESTI NEGO 50 GODINA SA NJIMA

 

 

Ne postoji nijedna studija u svetu koja bi dokazivala neškodljivost vakcine i njenu zaštitnu funkciju a koja je neutralna, tj. koju je sproveo nezavisni naučnik i koja je bila urađena kao slučajna dvostruko slepa studija, sa placebo grupom. Takva studija ne postoji. Sva zvanično prihvaćena "istraživanja" sprovele su same farmaceutske kompanije koje su i napravile vakcine i sva su lažirana. Svi "dokazi" o ispravnosti vakcina zasnivaju se jedino na lažnim i nameštenim istraživanjima, na međusobnim "koncenzusima" farmaceutske industrije, naučnika i političara koji rade za njih.

 

Sve argumente u prilog vakcinaciji uopšte ne iznosi medicinska struka i nauka, već samo proizvođači vakcina koji u tome imaju materijalni interes.

Lekari, imunolozi i epidemiolozi koji se javno zalažu za vakcinaciju, rade za njih, a ne za svoju struku, oni ne iznose nikakve naučne argumente, osim lažiranih.

Sve što nauka zna o imunom sistemu je suprotno onome što se iznosi u korist vakcinacije.

Povezanost farmaceutske industriije i njen interes profita u medicini je dokazan i poguban za samu medicinu. Njihovo pozivanje na zdravlje je odavno postalo samo propagandna parola. Svi argumenti farmaceutske industrije u prilog vakcinaciji zasnivaju se na zločinačkom iskorišćavanju brige roditelja za dete i na njihovoj neobaveštenosti, na pretvaranju brige za zdravlje deteta u strah za dete. Sva politika vakcinacije zasniva se na tom strahu.

 

Svako postaje roditelj na osnovu pozitivnog stava prema životu, poverenja u život, u društveno uređenje i autoritete koji sprovode vlast, da oni iako sada nisu savršeni, u budućnosti treba takvi da budu, ali da oni ne mogu da čine krajnje nenormalne i zle stvari. Propaganda za vakcinaciju zasniva se na pojačavanju temeljnog straha roditelja od same pomisli da vlast autoriteta u koju ljudi imaju poverenja može da pređe granice normalnog i da čini nenormalne i zle stvari, i održanju iluzije o postojanju takve granice perfidnosti - da autoriteti ne mogu da čine zle stvari. Vakcinacija se perfidno izjednačava sa poverenjem u normalan život i društvene autoritete (lekare) i to poverenje se vezuje za brigu o detetu. Svaka kritika vancinacije se perfidno svrstava u nenormalno i apsurdno, protivno životu, u nebrigu o detetu i samim tim u zlo.

 

Život jeste pozitivan, i više nego što smo toga svesni, ali njegova igra je mnogo veća nego što možemo da zamislimo.

 

 

Njihovo pozivanje na struku i nauku je besmisleno ako u samoj toj struci postoji potpuno šizofrena situacija da najveći stručnjaci za imunologiju (Todor Jovanović kod nas i mnogi drugi u svetu) govore o štetnosti vakcinacije, dok istovremeno ima imunologa i epidemiologa koji govore suprotno. To je samo po sebi dokaz da ta nauka nije u redu sama sa sobom.

Njihova šizofrenija je i na sudu dokazana kada je nemački savezni sud presudio na osnovu izveštaja Instituta Robert Koch da virus malih boginja uopšte ne postoji.

Tu poražavajuću činjenicu za sve koji se zalažu za vakcinaciju svim sredstvima zataškavaju lažući javnost da su protiv vakcinacije samo "neobavešteni laici" zavedeni "teorijama zavera preko interneta" i "antivakcinacijski lobi". Istina je da ima daleko veći broj naučnika u svetu koji govore protiv vakcinacije nego u prilog njoj, samo što se njima ne pridaje medijska pažnja, zapravo se medijski satanizuju.

 

 

 

Sve dileme za ili protiv vakcinisanja bile bi jednom za svagda rešene samo kada bi se sprovelo nezavisno i objektivno statističko istraživanje koja su deca zdravija: vakcinisana ili nevakcinisana. Upravo to vakcinacijski lobi uporno odbija da učini, iako ništa ne košta i jednostavno je za izvođenje.

Do sada izvedena takva istraživanja pokazala su da su sva vakcinisana deca oko deset puta bolesnija od nevakcinisane.

To je razlog zašto vakcinacijski lobi ne želi da se ovakvo istraživanje sprovede i prihvati kao krunski dokaz o delovanju vakcina.

Konačan metod koji pokazuje i dokazuje rezultat nekog naučnog istraživanje jeste statistika. Oni koji odbacuju statističke podatke odbacuju sam naučni metod i ne mogu se nazvati naučnicima već prevarantima.

 

Sve dileme oko posledica vakcinacije mogu jednostavno da reše i pristalice i protivnici vakcinacije.

BILO DA STE PRISTALICA VAKCINACIJE ILI JE ODBIJATE ALI STE PRIMORANI DA JE PRIHVATITE, PRE VAKCINISANJA URADITE BIOHEMIJSKU I TOKSIKOLOŠKU ANALIZU KRVI I URINA DETETA (ILI ODRASLE OSOBE KOJA TREBA, ODNOSNO PO SILI ZAKONA MORA DA SE VAKCINIŠE) NA PRISUSTVO TEŠKIH METALA I NEPOZNATIH NANO-ČESTICA.

POSLE VAKCINISANJA NA KOJE VAS JE PRIMORALA DRŽAVA NJENIM ZAKONIMA URADITE ISTU ANALIZU.

AKO POSLE VAKCINACIJE BUDU OTKRIVENE ŠTETNE SUPSTANCE MOŽETE SA NEOBORIVIM DOKAZIMA DA TUŽITE SVE ONE KOJI SU VAS NATERALI DA VAKCINIŠETE DETE, KOJE JE KAO ZDRAVO BILO IZLOŽENO NEPOTREBNOM TROVANJU OPASNOM PO ŽIVOT.

ONI ĆE MORATI DA POGAZE SVOJE ZAKONE, SVO PRAVO I PRAVDU, DA BI SE ODBRANILI OD TAKVIH DOKAZA.

 

 

Sve što treba da znate o epidemiji malih boginja

 

Svedočenja roditelja zdrave dece koja su umrla ubrzo nakon vakcinacije

 

Svedočenja roditelja nevakcinisane dece - obavezan prilog za sve koji se predomišljaju oko vakcinisanja

Jedini objektivan pristup ovom problemu jeste poređenje zdravlja vakcinisane i nevakcinisane dece

 

Nemački lekari su dokazali:

Nevakcinisana deca su zdravija od vakcinisane

Prema anketi i studiji instituta Robert Koh u Nemačkoj nevakcinisana deca su mnogo zdravija od vakcinisane.

Na uzorku od 11.433 potpuno nevakcinisane dece:

astmu ima 10% vakcinisane dece - nevakcinisana 0.28%

alergije ima 25% vakcinisanih - nevakcinisani 3 - 3.5%

poremećaje u ponašanju ima 15% vakcinisane dece - nevakcinisane oko 0.8%

 

 

Podaci iz drugih istraživanja obolele vakcinisane i nevakcinisane dece

Plavim su označena vakcinisana deca.

 

***************************************************

 

(18.4.2021)

ISTINE I LAŽI O VIRUSIMA

 

 

U osnovi prevare oko vakcina nalazi se laž o virusima

 

Trovanje je uzrok svih epidemija - ne virusi

 

 

Detaljno naučno razotkrivanje mita o virusima od strane virusologa

Original i prevod teksta preuzetog iz časopisa WISSENSCHAFFTPLUS - Das Magazin 6/2015

 

 

 

Virus nije živa stvar - nema jezgro, nema ni respiratorni, ni cirkulatorni ni digestivni sistem. Virusi su otpadni proteinski proizvodi u rastvoru. Virusi su samo rastvori za detoksifikaciju organizma. Kao sapun.

Kada u telo unosimo "hranu" koja nije organskog porekla, kuvanu, mrtvu hranu, punu hemije, aditiva, pesticida, i neorganskih minerala, elektromagnetna zračenja, naše telo postaje toksično. Ono ima sposobnost da se čisti samo od sebe. Za to služe bakterije. One dnevno jedu otpad u našem telu koji je 50 puta veći od njihove težine, a proizvode otpad 1-3%. Kao kada bi čovek pojeo 23 kg hrane dnevno i sledećeg dana od toga imao 1-3 kg fekalija. Toliko su bakterije dobri čistači.

Kada je otrov u našim telima toliko veliki da bakterije ne mogu da ga pojedu i uklone, onda
naše telo stvara viruse, tj rastvore koji se bore sa tim toksinom. To su virusi. To je grip. Prehlada je samo bakterijska detoksifikacija, proces čišćenja.
 

Zapravo, problem za zdravlje nisu virusi već patogeni ogranizmi, bakterije, čije prisustvo uvek zavisi od higijene i kvaliteta života.

Zato su zarazne bolesti naglo opale sredinom dvadesetog veka kada su se higijenski i sanitarni uslovi života naglo poboljšali u civilizovanom svetu nakon II sv. rata, a to opadanje zaraznih bolesti farmaceutska industrija lažno pripisuje delovanju vakcinacije.

Na delu je veliko lažiranje prave prirode i uloge virusa i zataškavanje uloge bakterija koje su pravi uzročnici većine bolesti i zaraza, zajedno sa hemijskim i elektromagnetskim zagađenjem.

 

 

 

 

***************************************************

 

Jedna od najvećih laži o virusima na delu je u vezi side

 

SIDA - istine i laži o HIV / AIDS

 

The other side of AIDS film Robin Scovill-a (prevedeno)

 

23. aprila 1984 g. američka vlada je objavila da je njihov istraživač dr. Robert Galo otkrio uzrok side. Iako nisu predstavljeni nikakvi podaci niti dokazi o njegovoj teoriji, sledećeg dana međunarodni mediji počeli su da izveštavaju o virusu side kao o dokazanoj činjenici. Pomoću koncenzusa medija i podrške vlade svet je slepo prihvatio Galovu pretpostavku o novoj virusnoj zarazi. Danas sve veći broj doktora, istraživača i osoba koje su HIV pozitivne dovodi u pitanje preciznost HIV testova i osporavaju ideju da je HIV uzrok side. Ovaj dokumentarac prikazuje te ljude i njihova svedočenja.
Christine Maggiore, direktorka Alive & Well AIDS Alternatives je HIV pozitivna od 1992 godine. Ona na početku filma kaže: "Od 1992 godine kada sam testirana kao pozitivna na HIV rekli su mi da mi je ostalo 5 do 7 godina života. Osam godina posle živim u savršenom zdravlju bez ikakvih lekova protiv side. Imam zdravog dvogodišnjeg sina, i divan brak sa zdravim suprugom. Za sve to su mi govorili da ne mogu da očekujem. A razlog zbog kojeg to imam danas je taj što nisam sledila uputstva doktora. Sumnjala sam u njih i pozivam vas da se zapitate o onome što su vam rekli o HIV-u i sidi."
 

Nažalost, hiljade drugih nisu imali tu sreću. Test na HIV uopšte ne otkriva nikakav virus, nego se zasniva samo na merenju nekih parametara imuniteta na osnovu kojih se posredno zaključuje da li je neko HIV "pozitivan" ili "negativan". Pošto se imunitet drastično menja kod trudnica, hiljade trudnica je bez ikakvog razloga proglašeno "HIV pozitivnim" i po sili zakona naterane su da se "leče" od side vrlo otrovnim "lekovima" koji uništavaju zdravlje budućeg deteta. Tako se rađaju bolesna i poremećena deca. I ona se po sili zakona moraju lečiti od side koju uopšte nemaju vrlo otrovnim "lekovima". Sva ona ili umiru ili ostaju teški invalidi. Ako roditelji pokušaju da izbegnu to sistematsko ubijanje, deca im se oduzimaju.
To je samo jedna od istina o sidi.

 

Ukratko, istina je sledeća. Prvo, test na sidu se radi tako što se uopšte ne traži nikakav virus side, jer isti nikada nije ni viđen. (Ovde sledi priča za malu decu kako se virus navodno ne može videti jer se mnogo brzo menja, neobjašnjivo brže od svih ostalih virusa koji se takođe menjaju. Ipak su tog fantoma navodno uslikali stručnjaci iz američkog CDC (ko bi drugi) i tu izmišljenu sliku neke kuglice zlokobnog izgleda sa šiljcima prikazuju javnosti i u stručnoj literaturi kao "virus side".) Samo se testom utvrđuju parametri imunog sistema, koji su dogovoreni konsenzusom, i na osnovu njega se indirektno zaključuje da li ste HIV pozitivni ili niste. Druge dve činjenice su sledeće: prvo, postoje hiljade ljudi koji jesu HIV pozitivni a žive potpuno zdravi bez lekova; i drugo, postoje hiljade umrlih "od side" ali svi su umrli do neke druge bolesti koja nastaje drastičnim padom imunog sistema (tuberkuloza i dr.). Niko nije umro od samog virusa side. To su sve činjenice, a ostalo su "teorije zavere".

 

***************************************************

 

 

 

 

 

 

PSIHIJATRIJA I NJENE PERVERZIJE  

Psihijatrija je oduvek služila za to da vaše reakcije na poremećeno društvo učini društveno prihvatljivim .

 

 

ZLOUOPOTREBE PSIHIJATRIJE U CILJU DEPOPULACIJE STANOVNIŠTVA

 

Čovekova seksualnost, odnosno polnost, direktno je vezana za dve hemisfere mozga. Dokazano je da kada one rade usklađeno onda čovek postiže svoj maksimalni potencijal, čak i parapsihološke moći. Da bi se prave ljudske mogućnosti suzbile, sve se radi na remećenju rada moždanih hemisfera, kao i hipofize koja usklađuje njihov rad i povezuje ih sa višim dimenzijama (kroz trovanje fluorom) - od uništavanja porodice, jer deci su za ispravan razvoj obeju moždanih hemisfera potrebni roditelji oba pola - do promovisanja homoseksualnosti i uništenja polnosti uopšte kroz laži o toleranciji - prema kojoj je netolerantnost izjednačena sa odbranom polne autentičnosti.

 

 

U drevnoj kineskoj Knjizi promene, komentar heksagrama 37, Porodica, kaže: "Kada je otac doista otac, a majka doista majka, onda se porodica nalazi na pravom putu. Kada se porodica nalazi na pravom putu, ceo svet je u savršenom redu."

 

Porodica je osnova društva i sveta. Zato kakva je porodica takvo je i društvo i svet u kome živimo.

Dete samo u svojoj porodici, od majke i oca, može da dobije bezuslovnu ljubav i sigurnost, i to će uvek nositi sa sobom celog života, ma kakav on bio, imaće bar dokaz da bezuslovna ljubav i dobrota postoje na ovom svetu i da su mogući. Tada će umeti da ih prenese na druge i svojim potomcima.

Ako pravu ljubav i dobrotu ljudi ne dobiju kao deca od svojih roditelja, onda će to tražiti celoga života na razne načine, uključujući i one devijantne. Zapravo, ti devijantni načini će se češće izražavati upravo zbog nedostatka ljubavi. Zato se kaže da bez ispravne porodice ni svet ne može da bude ispravan. Zato je ogromna odgovornost na majkama i očevima da čistom ljubavlju odgajaju svoju decu, jer ljubav je jedina prirodna osnova za sve drugo što je ispravno. Ništa drugo ne može da bude  ispravno ako ne počiva na ljubavi.

Ali onim neljudima koji žele da vladaju svetom u interesu je da svet bude nenormalan, jer neljudi ne mogu da vladaju normalnim ljudima. Moraju prvo da ih učine nenormalnima. Normalan čovek uvek vlada sam sobom. Nenormalnim uvek vlada neko drugi.

Zato se čovek čini nenormalnim pre svega razaranjem porodice.

 

 

 

Sve o homoseksualnosti

Svuda u svetu oduvek je bilo 3-5 % homoseksualaca, i to nije bolesna pojava. Jednostavno se može gledati kao na prirodnu pojavu, možda nastalu zato jer je seksualni nagon jak i povremeno nadvladava ostale nagone i razum. Možda tih 5% postoji u prirodi kao ventil za pražnjenje nekontrolisane energije u devijantne oblike. Ali neko je nedavno odlučio da je tih 3-5% malo, da treba da bude 50% ili celih 100% ljudi homoseksualno. Priroda očigledno nije odlučila da 50% ili 100% ljudi bude homoseksualno. To bi bilo protiv prirode i opstanka vrste. To je politička odluka vladara iz senke i njihovih eugeničara iz UN doneta 1969 godine, u kojoj ljudi nisu učestvovali, i zato se protiv nje bune, to su planovi da se smanji ljudska populacija na sve načine, sterilizacijom preko otrova u vakcinama i hrani, kao i rasturanjem tradicionalne porodice, podsticanjem svih perverzija preko masovne kulture, kao i homoseksualnosti. Dakle, podsticanje homoseksualnosti i drugih perverzija je plan UN-a iz 1969 godine. Zato su oni svu težnju stavili na popularisanje homoseksualnosti pod maskom prava i sloboda za sve, na besmisleno lažiranje prirodnih i anatomskih datosti u vezi seksualnosti, kao da ona može da se bira kako kome padne na pamet. Čak i tamo gde je homoseksualna propaganda razotkrivena i zabranjena, kao u Rusiji, ta zabrana se lažno prikazuje u medijima kao da je usmerena protiv samih homoseksualaca, a ne na propagandu homoseksualnosti i seksualizaciju dece preko otvorenog homo-seksualnog vaspitanja.

 

 

 

Ako su homoseksualci oduvek bili manjina (do 3-5 %, neka istraživanja navode samo 1.5%) zašto se njihove manjinske vrednosti i norme nameću većini kao "normalne"? Time se ugrožava većina. Upravo se o tome i radi u celom ovom pitanju oko gej manjina: ne popularizacija njihove ravnopravnosti i sloboda nego popularizacija njihovih vrednosti i nametanje tih vrednosti većini koja ih do sada nije imala.

Planovi nacističkih eugeničara iz Ujedinjenih nacija za smanjenje populacije sadrže i planove sterilizacije preko hemijskih sredstava (Bisphenol A, BPA) i homoseksualizacije društva kao jednog oblika smanjenja i uništenja porodice.

 

Memorandum to Bernard Berelson (President, Population Council) found in "Activities Relevant to the Study of Population Policy for the U.S." 3/11/69 by Frederick S. Jaffe - pregled plana UN o smanjenju populacije iz 1970 godine. Danas se on naziva "Održivi razvoj".

 

Planovi UN o smanjenju populacije

 

 

 

Nasilje prema homoseksualcima je izuzetno malo u društvu, daleko je manje od ostalog nasilja. Verovatno je najmanje od svih drugih oblika nasilja.

Nasilje na gej paradama izazvano je samim paradama. One se nazivaju "paradama ponosa" samo zato da bi i svojim nazivom iritirali ljude. To nasilje je organizovano od strane vlasti pomoću navijačkih bandi koje kontroliše policija i koristi ih prema potrebi, kada je državi potrebno nasilje na ulicama da bi indirektno mogla da uvede neki zakon koji im treba, koji ograničava ljudska prava i slobode, a koji narod inače ne bi prihvatio.

Tada se to nasilje na paradama tumači kao "necivilizovani nedostatak tolerancije" i demokratije, "netrpeljivost i nasilje prema seksualnim manjinama" i da je potrebno povećati toleranciju novim paradama i uvođenjem homo-seksualnog obrazovanja.

Tako se zatvara krug nasilja i urušavanja svih vrednosti društva.

Tako smo dobili udžbenike za decu u kojima se uči da je potpuno svejedno da li će biti "gej" ili "strejt", čime se indirektno stavlja na znanje da je "ok biti gej".

Koristeći namerno izazvano nasilje na gej paradama kao izgovor, plaćenici homoseksualne propagande otvoreno se zalažu za "uklanjanje nekih homofobičnih sadržaja iz udžbenika, za edukaciju nastavnog kadra da na ravnopravan način pristupa svim seksualnim orijentacijama kroz obrazovanje". Njihov pravi cilj nije ni bio na ulicama, nego u školama, njihov cilj je pervertovanje svesti male dece koja još nisu seksualno sazrela. Time se čini nasilje nad dečijim sazrevanjem jer im se ukida pravo na samostalno i prirodno sazrevanje. Prirodno je da se seksualnost razvija prema suprotnom polu, zato što seksualnost kao takva i postoji zbog suprotnog pola (što pokazuje i etimologija reči seks i polnost u svim jezicima). Seksualna orijentacija prema istom polu može biti samo neprirodan izuzetak. Kako i on postoji u prirodi 3-5%, zaslužuje razumevanje i toleranciju, ali njega predstavljati kao prirodnu pojavu koja važi za sve je otvoreno nasilje nad činjenicama i pravima većine, zloupotreba principa tolerancije na koju se pozivaju. Ono što sami predstavljaju kao manjinsko i prava manjine, ne može se predstavljati kao ravnopravno sa većinskim. 

 

 

****************

Otpor koji ljudi pokazuju prema propagandi homoseksualnosti nije kulturološki problem niti je usmeren protiv prava i sloboda građana. To je biološka reakcija instinkta samoodržanja.

Dokaz za to je jednostavan. Homoseksualnost je direktno povezana sa natalitetom. Prostom matematičkom jednačinom moguće je tačno izračunati za koliko godina će jedna populacija potpuno da izumre zavisno od toga koliki joj je nataltitet i koliki je procenat homoseksualnih jedinki. Taj otpor je dakle biološki uzrokovan i opravdan, i za to postoji matematički dokaz.

Pravo na opstanak vrste svakako je veće od prava pojedinaca da na neprirodan način zadovoljavaju svoje nagone. To je oduvek bilo i mora da ostane intimno pravo manjine. Ne sme se nametati većini kao temeljno pravo društva. Tada je direktno ugrožen opstanak većine.

 

****************

 

 

Jedan argumentovan politički odgovor na homoseksualizaciju društva

Uz jednu korekciju: zdravi porodični i (hetero)seksualni odnosi ne zasnivaju se na verskom ubeđenju niti bilo kojoj tradiciji, već su biološka datost. Njih nije uredio biblijski bog, već priroda. 

 

 

Zato je jedino pravo, nenasilno i kulturno rešenje za "parade gej ponosa" sledeće: doneti zakone koji im daju sva prava kao manjinama osim klasičnog braka i usvajanja dece, kao i zakone o zaštiti dece od seksualizacije;  ne pridavati im više nikakav značaj, posebno ne protiviti im se. U vreme održavanja njihove parade neka se sa ulica povuku svi oni koji se ne slažu sa njima, neka paradiraju sami sa sobom na pustim ulicama, a kada završe neka na ulice masovno izađu i istim putem prođu bračni parovi sa svojom decom. Tako će manjina ostati manjina. Samo takav protest treba organizovati.

Svako bučno protivljenje paradama te manjine samo im podiže značaj koji ne zaslužuju. Zapravo, bučni i nasilni protivnici tih parada samo doprinose značaju manjine koja paradira. Negativna propaganda je nekad bolja od pozitivne. To menadžeri znaju, i zato kada pozitivna ne daje rezultate, onda se namerno pokreće negativna.

Takođe je važno da se ne dozvoli da se protiv parada perverzija bore verske institucije, jer to je pitanje ljudske kulture življenja uopšte, a ne neke verske konfesije ili dogme, koja time želi sebe da promoviše. Ne postoji "hrišćanski moral" kao što ne postoji "hrišćanski vazduh". To je univerzalno pitanje ljudskog opstanka i prirodne ravnoteže.

 

 

Intervju Judith Reisman za srpsku javnost

 

 

Slobodan Antonić: Moć i seksualnost: Sociologija gej pokreta
Knjiga o LGBT pokretu, o njegovim težnjama da menja društvene stavove i ustanove, o argumentaciji koju iznosi, o društvenim posledicama koje proizvodi, te o kritikama i otporu na koji taj pokret nailazi.

 

 

Sve je to isplanirano od strane onih koji sve drugo planiraju:

Jugoslav Petrušić - Istina i zabluda o gej paradi

 

 

 

 

Politika seksualizacije dece u svetu

Intervju sa Gabriele Kuby

 

 

 

 

Britanska moćna elita u VIP lancu pedofilije

Ako još neko sumnja u ovakve zavere, kao i uvek, ubediće ga Britanci.

Pored najviših političara i članova kraljevske familije, i šef MI6, Ser Piter Hajman, bio je član pedofilske organizacije PIE, koja se nije ograničavala samo na "seksualno vaspitanje" dece, kao ove današnje pedofilske organizacije, već je otvoreno razmenjivala materijale o mučenjima i ubijanjima dece, što je oduvek bilo kulminacija seksualnog zadovoljstva svakog pravog pedofila. Sve istrage su stopirane sa vrha vlasti a dokazi uništavani u policiji.

 

Pedofili nastavljaju gde su LGBT stali

Prema memorandumu Ministarstva pravde SAD priprema se promena definicije za još 12 perverzija, među kojima su pedofilija i zoofilija, koje će se legalizovati i kojima će biti uklonjen status bolesti na isti način kako je to učinjeno i homoseksualnosti ranije. LGBT je samo početak. Sve je više vladinih "stručnjaka" koji postepeno uveravaju javnost da je pedofilija takođe samo "seksualna orijentacija", da je to "ljubav prema deci" - kao da ona do sada nije ni postojala pa oni treba da je svetu otkriju na ovakav perverzan način, kao još jedno "pravo na slobodu izražavanja". Udruženja takvih pokreta već postoje i ona otvoreno sprovode dečiju prostituciju. Njihovi sajtovi legalno rade. Svakako, zakonski se još uvek progone pedofili, ali ove promene u korist legalizacije pedofilije se sprovode postepeno jer se zna da bi otpor bio preveliki ako bi se odmah krenulo u te promene. Po malo se doziraju razgovori o tome da bi se ljudi navikavali na tu temu, a pomalo se hapse siledžije dece i o tome se pompezno izveštava. Taktika je u tome da postepeno hapšenja bude sve manje, a otvorenih razgovora o legalizaciji pedofilije sve više. Kada se podsvest javnosti potpuno navikne na "stručne" razgovore o pedofiliji kao o normalnoj stvari, i njena legalizacija će postati normalna stvar. Pri tome nije uopšte važno koliko će ljudi da bude protiv toga, važno je samo prisustvo razgovora o tome, sam taj sadržaj ulazi u podsvest i ljudi se navikavaju na to. Kada se dovoljno naviknu, onda legalizacija može da se pokrene. To podsvesno navikavanje je važno, a ne sadržaj i koliko se ljudi protive. Zapravo i protivljenje ima pozitivnu ulogu navikavanja javnosti na samo prisustvo teme i njeno povećavanje. Kada sama tema postane dovoljno prisutna, onda se lakše i prihvati. Isto se tako radilo i sa LGBT pokretima i pravima.

 

 

 

UNIŠTENJE PORODICE I PRIRODNE POLNOSTI ZAKONSKI SE VEĆ SPROVODI U "NAJNAPREDNIJIM" DRŽAVAMA

 

Irina M.Bergset, kandidat fil.nauka, koordinator međunarodnog pokreta ”Ruske majke” (Russkie materi), koje objedinjuje ruske porodice iz više od 30 zemalja, na konferenciji ”Uništavanje porodice i pola novim svetskim poretkom”, svedočila je 5. oktobra 2013. u Moskvi o ličnoj tragediji nasilnog oduzimanja dvoje dece u Norveškoj zbog njenog prigovora o njihovom otvorenom homoseksualnom vaspitanju u školi.

 

"Ta Druga Ideologija je postrojena na paradigmi ne prirodnog, normalnog, već nekog neprirodnog SOCIJALNOG pola. To jest, ona je postrojena na ideji da pol, ne samo da može da se menja, već se i MENJA isključivo iz nekih čisto socijalni razloga ili socijalnih uloga. Autori te ideje svaki NOVI pol povezuju sa drugim vidom izopačenosti. Prosto govoreći, izopačenici su izbacili ideju da se pol određuje po OBJEKTU sa kojim se ima telesni odnos. Izopačenici su reč ”pol” ZAMENILI "seksualnom orjentacijom".

Ako je izopačenik seksualno orjentisan na decu, to je njegov POL – ”pedofil”. Ako je izopačenik seksualno orjentisan na životinje, to i jeste njegov POL – ”zoofil”. Postoje među izopačenicima oni koji su odmah orjentisani i na decu i na životinje. Takve osobe su sami izopačenici nazvali KVIR (uvrnut, izopačen).

Sada funkciju prevaspitavanja dece u osobe tolerantne na izopačenosti nosi na sebi Zapadno društvo. Na Zapadu su napravljeni specijalni programi u tom pravcu za jasle, obdaništa, škole i univerzitete. Napisana je i odštampana NOVA dečja književnost tolerantna na izpačenosti. Ona je prednaznečena za sve uzraste: od nule do godine, od godine do dve, od dve do četiri, od četiri do šest itd.

U decembru 2012. godine, istaknute feministkinje u Evropskom parlamentu su postavile na glasanje projekat zakona koji zabranjuje svu klasičnu dečju književnost u Evropi. Takva književna inkvizicija samo što nije uvedena…ali, istina, falilo im je nekoliko glasova pri glasanju u Evroparlamentu i svoje prvo vreme su neoinkvizitori izgubili tada. Zato su se u Francuskoj revanširali. Tamo sada potpuno legalno prvaci u školi uče novu prozu: ”Tata nosi haljinu”. Ta knjiga je svojevrsna francuska azbuka homoseksualnosti. Ona priča deci o tome da Maša nije devojčica a Vasja – nije dečak…

O svemu ovome sam prvi put saznala iz pisama Rusa koji žive u Australiji, Švajcarskoj, Novom Zelandu, SAD, Kanadi ili u Evropi. Ruski roditelji u svojim pismima opisuju, sa tačke gledišta ruskog čoveka, varvarske činjenice i pojave savremenog Zapada.

Evo nekoliko kratkih citata iz pisama:

”U Norveškoj deci u jaslama deci čitaju bajke o princu koji se zaljubio u kralja”.
”U Švajcarskoj dečake treba dovoditi u obdanište u haljinama”.
”U Danskoj na banderama stoje oglasi: ”Izdaje se konj radi intimnih odnosa””.
”U Nemačkoj u jednom gradiću radi 10 zoo-bordela”.
”U Americi se sprovode konkursi lepote među transvestitima-dečacima od 6 godina”.
”U Kanadi su legalizovani eksperimenti na deci: sterilizacija, lobotomija”.
”U Švajcarskoj je 30.000 dece oduzeto tradicionalnim roditeljima i već predato jednopolnim”.
” U Norveškoj će se u školskom programu za prvake pojaviti predmet ”incest”.
”U Kanadi je pedofilija – zvanično priznata seksualna orjentacija”.
”2013.god. su u svim školama u Francuskoj zamenili ”dečake” i ”devojčice”.

 

Ja lično sam pobegla iz Norveške čim sam mogla. Ja sam morala da ostavim sve: stan, dom, kola, imovinu i sve lične stvari, stečene u toku 45 godina života. Od dvojice sinova uspela sam da spasim samo JEDNOG SINA. Drugog mog sina sada kriju u šumama Norveške na tajnoj adresi. Tajnoj samo za majku, za mene.

Kako i sledi iz zakona savremene Evrope, tradicionalna majka je danas ”neprijatelj broj jedan” za svako dete. Upravo zato su svi sudovi, uključujući i Viši sud Norveške ustanovili da lišavaju mene, majku, SVIH vidova kontakta sa rođenim sinom, oduzetim u Norveškoj. To jest NETOLERANTNIMA je danas zabranjeno apsolutno sve: prepiska, čestitke, telefonski razgovori, čak i skajp. NETOLERANTNI čak NEMAJU PRAVA ČOVEKA. Nikakva.

Već dve godine nema ni vesti od mog sina. Kada su ga odveli pod cevima pištolja u ZAROBLJENIŠTVO (a to i jeste zarobljeništvo, uvaženi učesnici konferencije), moj Miša je imao samo 4 godine. U tom pedofilnom zarobljeništvu je već dve godine. To jest on sad ima već 6 godina. On je u Norveškoj išao u vrtić, gde su mu vaspitačice-lezbejke čitale bajke o gejevima i transvestitima. A ove godine je krenuo u Norvešku školu. Tamo ga učitelji homoseksualci obučavaju azbuci ljubavi na času pod nazivom ”incest”."

 

David Icke detaljno o tome kako država otima decu

 

 

OTIMANJE DECE U SRBIJI

Usvajanjem Porodičnog zakona deca više neće biti vlasništvo roditelja već socijalnih ustanova koje će moći da uzimaju srpsku decu zbog bilo kojih razloga radi prodaje dece na satanističkom tržištu.

 

 

Jedan primer otimanja deteta od majke i davanje perverznjacima na usvajanje

 

Da bi se razumeo metod kao se sve to ostvaruje, treba znati šta je 'lažna zastava'. U taktiku 'lažne zastave' spada takođe i hajka na pojedine pedofile i seksualne zlostavljače, najčešće javne ličnosti koje su potrošene ili su previše otkrile javnosti svoje pravo lice. Osuda i napad na njih služe kao paravan koji treba da zavara javnost da je vlast protiv pedofilije i seksualnog zlostavljanja, dok se u stvarnosti pedofilija na sve načine podstiče i štiti, pedofila ima od aristokrata do najmoćnijih političara EU I SAD, i praktično su iznad zakona koji ih na sve načine štiti. Kada izbije neki skandal oko njih, samo se kazne nevažni pojedinci, uz medijsku buku 'lažne zastave', privida kako je država protiv pedofilije. Ta ista država otima decu od pravih roditelja i daje ih na usvajanje perverznim degenericima.

 

Sve je to oblik terorizma nad ljudima i ljudskim dušama koji se sprovodi na ovom svetu.

 


 

SODOMA 

Dokumentarni film ruskog reditelja Arkadija Viktoroviča Mamontova iz 2014. godine pod nazivom ”SODOM”, pre svega razjašnjava različite pristupe, ali i manipulaciju terminom porodica, majka, otac, roditelj: od zapada do istoka, od religije do države. Da li nakon više milenijuma tradicionalnog poimanja porodice, utemeljenog na vrednostima svetskih religija, pre svega Hrišćanstva, čovečanstvo, pod diktaturom zapadnih centara moći, ulazi u fazu novog poimanja drušveno prihvatljivih odnosa? Da li se ponavljaju periodi iz istorije čovečanstva kada su slični društveni tokovi bili i uzroci propasti čitavih civilizacija? Da li će čovečanstvo smoći snage da se usprotivi teroru LGBT lobija koji sprovodi svetski terorista br.1, administracija SAD? Sve o LGBT lobiju, njegovim mehanizmima i uticaju na duhovni i svakodnevni život ljudi.

 

Download filma

 

 

DRUGO LICE HOMOFOBIJE

Američki dokumentarac na istu temu.

Lagalizacija gej brakova se koristi kao rupa za provlačenje homoseksualne propagande deci, iako je to potpuno različita stvar.

Jedno je dati prava i slobode onima koji već jesu homoseksualni, a nešto sasvim drugo sistematski vršiti propagandu nad decom da treba da budu homoseksualci, u nezrelom dobu, kada tek formiraju svest o sebi i nisu polno zreli.

 

Download filma


Zato je najbolji odgovor na problem homoseksualnih prava i sloboda dati im sva prava i slobode osim braka i usvajanja dece, a istovremeno strogo zabraniti svaku homoseksualnu propagandu, posebno prema deci.

 

 

 

***************************************************

***************************************************

 

GMO 

Genetički modifikovani organizmi.

Uveliko je u toku tiha fašistička diktatura kojom se svet primorava da koristi isključivo hranu koja je genetički modifikovana.

GMO proizvodnjom mešaju se geni vrsta koje nemaju ničeg zajedničkog da bi se dobili organizmi koji u prirodi nisu postojali niti bi mogli prirodno da nastanu. Tako modifikovani DNK unet preko "hrane" dalje izaziva genetičke mutacije u našem telu.

Takvu "hranu" naš organizam ne prepoznaje kao hranu i pokušava da se odbrani. Kako u tome ne uspeva, počinje i sam da se degeneriše.

Zato se od početka uvođenja GMO, pre tridesetak godina, progresivno uvećavaju hronične bolesti koje pre toga nisu postojale.

 

Jeffrey Smith - Genetički Rulet - Istina o GMO
Saznajte sve o GMO

 

Sa druge strane, sistematski se potiskuje i zabranjuje proizvodnja organske hrane.

 

 

 

Za najveće skeptike donet je zakon S510 u USA kojim se praktično zabranjuje uzgoj hrane u privatne svrhe:  

LINK 1    LINK 2    LINK 3     LINK 4    LINK 5

 

To nije vest nego istorijski događaj, ali mediji se ne trude da vas obaveste o njemu; oni vam daju samo vesti koje treba da čujete.

 

 

Američkim sudovima je zabranjeno da sude protiv Monsanta i GMO otrova

Kome još nije jasna američka demonkratija, na ovom slučaju može nešto da nauči od do sada najvećeg lažova iz Bele kuće.

 

 

I Evropkska unija zabranjuje uzgoj privatne hrane

Kada konačno budemo primljeni u EU ješćemo samo veštačku, mrtvu i otrovnu hranu. Promet prirodnih vitamina i lekovitog bilja biće zabranjen. Fluor i aspartam, dokazani otrovi, i dalje će biti nametani i preporučivani od strane lekara kao dobri i korisni za vešu decu, a izuzetno korisna biljka, kao što je stevia, već je zabranjena.

 

 

 

 

 

 

TROVANJE I STERILIZACIJA PREKO HRANE

Alex Jones - Food: The Ultimate Secret Exposed

 

 

TROVANJE PREKO MLEKA ZA BEBE

Kompanija Nestle godinama je trovala decu siromašnih zemalja preko svog mleka.

To je otkriveno u Pakistanu i o tom slučaju Danis Tanović snimio je film "Tigrovi", koji je prikazan na 20-tom Festivalu autorskog filma u Beogradu.

 

 

TROVANJE I STERILIZACIJA PREKO VAKCINA I SVEGA OSTALOG

Alex Jones - Media Pushes BRAIN Eating Vaccine... Nano Tech Injection Lobotomy

Alex Jones o najnovijim planovima političke i naučne tiranije koja zahteva prisilno ubacivanje "lekova" i različitih otrovnih hemikalija u vodu, hranu i vakcine kako bi nas zaglupili i sterilizovali i učinili bolesnim, pasivnim i podložnim, i pritom nam uništili volju i želju za borbom, promenama i samim životom. Na delu je nacistička eugenika u obliku globalnog naučno-korporacijskog preuzimanja sveukupnog života ljudi pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije.

KRATKO I JASNO O SVEMU

 

 

 

 

Codex Alimentarius

Svetski standardi i propisi UN za potpuno uništenje zdrave hrane u EU stupa na snagu 2011. godine
Strateški plan Codex-a za 2008-2013. godinu.pdf

PREVOD DOKUMENTA UN-a

 

Naravno, uništenje zdrave hrane sprovodi se izrazima "zaštite hrane i potrošača u skladu s najnovijim naučnim dostignućima" jer smatraju da smo dovoljno glupi da u to poverujemo.

HACCP i Codex Alimentarius sadrže 99% pozitivnih i potrebnih propisa, ali je problem što to koriste kao paravan da u onaj 1% na mala vrata provuku neke vrlo negativne stvari koje se odnose na nametanje GMO kao obavezne, obaveznog zračenja proizvoda, hormona rasta, uvođenje 12 vrlo štetnih i do sada zabranjenih herbicida, zabranu prometa vitamina, minerala, lekovitih trava i prirodnih proizvoda. To sámo ne bi nikada prošlo kod javnosti. Zato su ih zatrpali i zavili debelim slojem bezazlenih i dobrih propisa u vezi higijene i ispravnosti proizvoda za ishranu. Evropski (i ostali) parlamentarci koji odlučuju o tome ionako ne čitaju sve te propise koje izglasavaju. Kada vide nekoliko hiljada propisa na 16.000 stranica koje Codex Alimentarius sadrži, sasvim sigurno ih neće ni pogledati. Izglasaće ih jer rade za istog poslodavca koji nameće Codex Alimentarius, a ne za narod. 

 

 

Codex Alimentarius i trovanje Srbije

Dr Rima Lejbou o planovima genocida preko vakcina i GMO i ostvarenju tih planova u Srbiji. Ako neko i pored sve neplodnosti i "bele kuge" i dalje misli da su to "teorije zavere", možda će ga bar zamisliti informacija da su poslednja tri ministra poljoprivrede Srbije bili stipendisti Monsanta.

 

 

Intervju sa Nikolom Aleksićem

direktorom Ekološkog pokreta Novoga Sada o Codex Alimentarijusu

Pridružite se pokretu protiv trovanja naroda

 

Internetom kruže peticije Ekološkog pokreta protiv GMO, ali ovom narodu još uvek nije jasno protiv čega treba da se buni.

Ako i dalje ćuteći prihvatamo trovanje naše dece preko vakcina, aspartama i fluora, onda štetne posledice GMO-a nećemo ni da primetimo.

 

 

 

GMO - Genetički modifikovana hrana i kontrola stanovništva

 

Sve što treba da znate o GMO, prevedeni tekstovi i dokumentarci

 

GMO proizvode možete prepoznati po šifri na ceni (ukoliko i to nisu izmenili):

- voće koje je uzgajano samo sa uobičajenim pesticidima imaće šifru cene koja se sastoji samo od četiri cifre

- organski gajeni plodovi imaju pet cifara ispred kojih uvek stoji broj 9

- GMO plodovi imaju pet cifara ispred koji uvek stoji broj 8

Na primer:

- uobičajeno uzgojena banana imala bi šifru 4011

- organska banana imala bi šifru 94011

- GMO banana imala bi šifru 84011

 

 

 

 

Masovna sterilizacija

Nova vakcina protiv 'svinjskog gripa', a to će ove godine biti svaki grip, sadrži Polysorbate 80 koji izaziva sterilitet

 

Prošlogodišnja vakcina protiv 'svinjskog gripa'

izazvala je 700% više pobačaja

Ako je ova informacija tačna, onda ona otkriva zašto su trovači naroda uporno preko svih medija insistirali da vakcinu prime najpre sve trudnice - iako je od ranije vladalo dobro poznato pravilo u medicini da trudnice ne smeju da primaju nikakve vakcine, čak ni jače lekove.

 

 

 

Dok se svi normalni ljudi u svetu bore protiv GMO,

 

biši srpski predsednik se zalaže za GMO trovanje naroda

 

 

Planovi nacističkih eugeničara iz Ujedinjenih nacija za smanjenje stanovništva sadrže i planove sterilizacije preko hemijskih sredstava (Bisphenol A, BPA) i homoseksualizacije društva kao jednog oblika smanjenja i uništenja porodice.

 

 

Memorandum to Bernard Berelson (President, Population Council) found in "Activities Relevant to the Study of Population Policy for the U.S." 3/11/69 by Frederick S. Jaffe

 

Ako ne verujete "teoretičarima zavera", onda bi trebalo da verujete samim zaverenicima kada vam oni to sve izlažu u svojim planovima.

 

 

Eugenika

Politika 'održivog razvoja' UN-a po kojoj ne bi trebalo da nas bude više od 1 milijarde. Time upravlja Rokfelerova fondacija koja vlada i nad celom farmaceutskom industrijom i Svetskom zdravstvenom organizacijom (pored toga što kontroliše i najveću vojnu industriju, a s njom i sve ratove).

Pored hemijskog trovanja, preko hrane i lekova, depopulacija se vrši i uništavanjem porodice sistematskim popularisanjem nastranosti i perverzija u svim oblicima. Sve to potiče od Rokfelerovog instituta za planiranje porodice i svetske populacije. (Od koga Rokfeleri potiču, imate informacije na drugoj strani sajta.) Oni promovišu i Novi seksualni poredak. Američka psihijatrijska asocijacija (APA) je 1973 uklonila homoseksualnost sa spiska psihičkih poremećaja, a 1995 i pedofiliju i sadizam. Homoseksualci su prošli. Sada su po istom receptu na redu i pedofili, jer nije dovoljno rasturiti porodicu kao osnovu normalnog društva. Treba razoriti i detinjstvo kao osnovu normalnog čoveka.

 

 

DOWNLOAD FILMA EUGENIKA

 

 

 

(8.12.2019)

AGENDA 21

Rosa Koire, izvršni direktor 'Post Sustainability Institute' i pokretač stranice Demokrati protiv Agende 21. otkriva planove za totalnu kontrolu ljudi i imovine od strane vlasti putem metode kontrole uma pod nazivom Delfi (razvijenu od strane REND korporacije odmah nakon Drugog svetskog rata). Ona je dizajnirana tako da neutralizuje opoziciju. To je metodologija koja se ne temelji na prinudi već na iluziji da su je ljudi sami stvorili tako što su stvorili asocijacije suseda, organizacije i asocijacije u koje učlanjuju ljude voljne da u tome sudeluju i koji čak misle da su važni, značajni, da kreiraju nešto dobro za zajednicu, dok su u stvari samo oruđe za sprovođenje ovog plana. Građanima se servira iluzija da je sve to njihova sopstvena ideja. To je ono što se događa u svim gradovima, i državama SAD, Kanade, Australije, Britanije, Novog Zelanda i širom sveta.

 

 

 

DEČIJA HRANA I OPREMA PUNI SU SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU NEPLODNOST

Ne postoji nijedan drugi razlog zašto se te supstance tu nalaze, osim da izazovu neplodnost i bolest.

 

 

 

  

 

 

 

Bil Gejts javno priznaje da je cilj smanjivanje svetske populacije pomoću vakcina

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

Gojaznost

 

 

Osnovni uzrok preterane gojaznosti, koja je uveliko svetska epidemija i nacionalna katastrofa nekih država, nije u preteranoj i nekontrolisanoj hrani, već u MSG-u Monosodium glutamatu, koji se nalazi u vakcinama i u svim veštačkim i obrađenim proizvodima koje jedete kao "hranu". (Svakako, uzročnik je i GMO, a on je ovde zasebna tema.)

Zadatak MSG je da lažira osećaj, tj. informaciju o okusu hrane koju prenose vaši neuroni u mozgu. Zato se to naziva veštačkim okusom. On je potreban jer potpuno mrtva i višestruko obrađena "hrana" u kojoj se nalazi, je bezukusna, ili je okus tako odvratan da se ne može jesti. Zato je neophodno lažirati čulo okusa i njegov put do mozga pomoću MSG-a.

 

Problem nastaje onda kada se zbog tog lažiranja potpuno poremete informacije koje stižu do mozga o tome šta se i koliko pojelo.

 

Osećaj gladi i sitosti mozak šalje kao regulaciju kada je hrana potrebna i kada je ima dovoljno. Zahvaljujući MSG-u to se potpuno poremeti.

 

Takođe mrtva i beskorisna "hrana" koju unosimo uopšte ne hrani telo - sva brza "hrana", razne grickalice, biskviti, keskovi, čipsovi, svi začini sa aditivima i sva veštačka pića kojima je MSG obavezan i najvažniji sastojak - telo je i dalje gladno, ali do mozga stižu lažne informacije koje govore da smo se dobro najeli. Tada dolazi do sukoba između mozga koji ima informaciju da smo siti, i tela koje je i dalje gladno prave hrane.

Zato telo instinktivno trpa u usta još hrane, i to iste one koja je i poremetila ceo informativni sistem u mozgu oko ishrane. Takođe kalorijama pokušava da nadoknadi nedostatak enzima kojih u mrtvoj hrani nema.

 

U tu igru uključene su bakterije i paraziti. Bez njih telo ne bi moglo da svari mrtvu, lažnu hranu. Tako je bakterija i parazita sve više i oni su ti koji traže sve više i više mrtve hrane, oni šalju lažne signale gladi. Zato gojazni moraju da jedu mnogo, ne zato jer su gladni već zato jer njihovim osećajem gladi upravljaju bakterije i paraziti. Mnogi paraziti imaju moć da utiču na ponašanje svojih domaćina, na njegove nagone i um. Prosečna debela osoba ima desetak kilograma parazita. Praktično, sve što čovek radi protiv svojih interesa, protiv tela i zdravlja, radi po diktatu nekih parazita (mentalnih ili fizičkih).

 

 

Tako nastaje gojaznost.

Ona se ne leči nekakvim dijetama.

Prelazak na sirovu, biljnu hranu (videti gore), jedini je i najbolji način da se čovek izleči od preterane gojaznosti i da ima idealnu težinu i zdravlje, da se očisti od prarazita i bakterija.

Oporavak poremećaja neurona koji je izazvao MSG, pomaže i vitamin C.

 

 

 

A da slučajno ne biste izbegli taj začarani krug, MSG vam daju čim se rodite.

 

Prve vakcine koje prima svako novorođenče, BCG i HB vakcine, sadrže MSG (monosodium glutamate) - čist otrov

 

Naravno, nikome od "naučnika" iz medicinske struke ne pada na pamet da objasni javnosti zašto se jedan takav otrov kao što je MSG nalazi u prvoj vakcini koje dete primi bez znanja i pristanka roditelja. Sigurno ne zbog boljeg ukusa. Da to ne bi ni moralo da se objašnjava, ta informacija se i ne nalazi u spisku sadržaja vakcina. Nije obavezno, spada u sastojke koji se podrazumevaju ili su "poslovna tajna".

Očigledan je razlog tome da se na samom početku života unese poremećaj u mozgu u pogledu osnovnih informacija koje su potrebne novorođenčetu: hrane. Ako vam je to poremećeno prvog dana života, onda će lako da vam se poremeti i sve ostalo.

Ako nekome ovo obrazloženje liči na bolesnu "teoriju zavere", neka se prethodno bolje upozna za pravim zaverama ovde, i neka sam dođe do odgovora zašto se taj otrov i dalje nalazi u tim vakcinama uprkos njegovom neverovanju u "zavere".

 

 

 

***************************************************

 

CHEMTRAILS

 

DA BI UBRZALI SVOJE PLANOVE O KONTROLI STANOVNIŠTVA NE TRUJU NAS SAMO NA ZEMLJI,

ZAPRAŠUJU NAS I AVIONIMA KAO GAMAD

DA BISTE SE UVERILI DA TO NIJE "TEORIJA" VEĆ ZAVERA KOJA VAM DOSLOVNO PADA NA GLAVU I OD KOJE

LJUDI TEŠKO OBOLJEVAJU,

DOVOLJNO JE DA PODIGNETE SVOJ POGLED KA NEBU I SAMI VIDITE  

CHEMTRAILS

 

 

 

 

Čime nas to prskaju? prevedeno

Dokumentarac u produkciji Edwarda Griffina, Michael Murphya i Paul Wittenbergera koji objektivno iznosi skoro sve informacije o zaprašivanju avionima

 

 

Zašto nas prskaju?  prevedeno

Najnoviji dokumentarac o chemtrailsima u produkciji Michael J. Murphya i Barry Kolskya, "Why in the world are they spraying? (2012)" koji je ujedno i nastavak njihovog prvog i vrlo poznatog dokumentarca "What in the world are they spraying? (2010).

 

 

Jedan od odgovora zašto nas prskaju:

Chemtrails - Stvaranje sintetičke biologije

Predavanje Sofije Smallstorm

 

 

TRANSHUMANIZAM (Na rubu znanosti - Transhumanizam, 4.5.2015.)

Svrha chemtrailsova je da omoguće povezivanje nanotehnologije sa ljudskim telom i preuzimanje kontrole nad njime.

To se naziva transhumanizam. Da bi on delovao potrebni su teški metali u ljudskom organizmu.

Pored chemtrailsova u ljudsko telo se teški metali ubacuju i preko vakcina, a pomoću GMO hrane izazivaju se drugi degenerativni poremećaji koji pomažu ceo taj proces.

Sve to sačinjava "sintetičku biologiju".

 

 

SISTEMATSKO ZAPRAŠIVANJE IZ AVIONA SA KOKTELOM OTROVA IMAJU SVE ZEMLJE U NATO-U, A NOVE ČLANICE GA DOBIJAJU ODMAH PO PRISTUPANJU U NATO, KAO HRVATSKA, NA PRIMER.

ZAPRAŠIVANJE SE OBAVLJA AVIONIMA NA REDOVNIM LINIJAMA.

AMERIČKA VLADA FINANSIRA AVIO-KOMPANIJE KOJE PRISTAJU TO DA RADE.

 

 

SVEDOČENJE PILOTA KOJI NAS ZAPRAŠUJE

 

 

Dr Rasel Blejlok o chemtrails-ovima i o posledicama trovanja s aluminijumom 

 

 

ZAPRAŠIVANJE JE POČELO I U SRBIJI

JER SMO VRLO KOOPERATIVNI SA ONIMA KOJI NAS UNIŠTAVAJU.

 

 

 

SNIMCI ZAPRAŠENE SRBIJE

Bela vlakna sa neba u kućama, njivama i baštama.

 

 

AMERIČKI POKRET OTPORA PODRŽAVA SRPSKI

 

NEPOSREDAN SNIMAK KAKO SE OBAVLJA ZAPRAŠIVANJE

 

 

Prevedeni dokumentarci:

 

SLUČAJ CHEMTRAILS

 

BOLEST KOJU IZAZIVA NANOTEHNOLOGIJA

KOJU SADRŽI CHEMTRAILS

 

MORGELONOVA BOLEST JAVLJA SE I U SRBIJI

 

Posle zaprašivanja na nebu mogu se videti fine bele paučinaste niti koje padaju sa neba. Nipošto ih ne dirajte rukama jer su vrlo otrovne, od njih se dobija Morgelonova bolest. Ako možete sakupite ih pažljivo u staklenu posudu i bacite ih na glavu našim političarima, pre svega onima koji su odgovorni za vojsku i odbranu, koji dozvoljavaju da taj otrov pada na našu decu i našu zemlju.

 

 

 

SUBLIMINALNE PORUKE

sa kojima nas programiraju da prihvatimo chemtrails kao prirodnu stvar

 

U USA je izdat udžbenik za učenike osnovnih škola u kojima se navodi da nam "chemtrails postavlja vlada da bi nas zaštitila od sunca".

Znači, sunce je loše, a vlada koja ih truje je dobra.

 

Aleks Džons o zaprašivanju

 

O zaprašivanju i korporacijama

 

Zbogom plavo nebo - dokumentarac o kemtrejlsovima

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

FLUOR

Otrov u vodi i zubnim pastama

 

Natrijum-fluorid su nacisti i staljinisti stavljali u vodu logorašima da budu pasivni i ravnodušni prema svemu. Danas vam (ovaj otrov za pacove i ljude) iz istih razloga stavljaju u paste za zube i vodovode.

Natrijum-fluorid je glavno hemijsko sredstvo stvaranja mentalnih robova (poslušnih građana).

 

Prevara o fluoru (The Fluoride Deception)

Ko je i kako taj otrov ubacio u vodu za piće i paste za zube

 

Todor Jovanović o fluoru

Sve što treba znati o ovom otrovu

 

INDEKS NAUČNIH ISTRAŽIVANJA O EFEKTIMA FLUORA NA ORGANIZAM

 

 

RAT ZA VODU

 

 

***************************************************

 

 

MIT O HOLESTEROLU

 

Ukratko rečeno, mit odnosno laž se sastoji u tome da holesterol ne nastaje od zasićenih masti u ishrani, već je proizvod samog tela sa kojim ono štiti arterije od oštećenja. Ne postoji štetan holestrol. To je samo još jedna farmaceutska prevara.

Membrane moždanih neurona sačinjene su od holesterola i zato smanjivanje holesterola koje fanatično propagira farmaceutska industrija uništava rad mozga i smanjuje percepciju.

Sve je to

Naučna prevara zvana holesterol

 

 

***************************************************

 

 

ASPARTAM - veštački šećer

Otrov u sokovima i žvakama

Kako se sve više otkriva o ovom otrovu zamenjuje se sa novim pod nazivom 'neotam'. Oni često menjaju nazive otrovima u hrani i lekovima kada budu otkriveni i tako nastavljaju sa trovanjem.

 

Sweet Misery - A Poisoned World

Dokumentarac koji govori sve o aspartamu

Prevedeno

 

 

***************************************************

 

SOJA - malo slabije reklamirani otrov

 

ALI SVUDA PRISUTAN

 

 

 

***************************************************

 

 

 

Laži o globalnom zagrevanju

CO2 je koristan organizmu

 

Tajna oblaka

Na klimu Zemlje utiče cela galaksija

 

"Nisu oblaci posledica klime već obratno, oblaci su ti koji kontrolišu klimu na Zemlji," kaže Danski naučnik Henrik Svensmark. Film ruši lažna uverenja klimatologa po kojima je emisija CO2 glavni uzrok globalnog otopljenja. Za te "stručnjake" Svensmark i njegova teorija su ludi i stoga nailaze na nerazumevanje i veliki otpor. No, Svensmark dobiva naučnu podršku za svoju teoriju od astronoma Nir Shaviv-a i geologa Jan Veizer-a. Oni objašnjavaju u filmu kako galaksija izaziva klimatske promene na Zemlji više od 500 miliona godina.
Važan eksperiment u laboratoriji Kopenhagena pokazuje kako kosmičko zračenje pomaže da se formiraju jonske čestice u atmosferi koje su potrebne da bi vodena para mogla postati kapljica u obliku oblaka, koji imaju učinak hlađenja na Zemlji. Film pokazuje kako je klima Zemlje povezana sa intergalaktičkim ekosistemom. Nakon uspelog eksperimenta i nepobitnih dokaza, establišment ignoriše rad Svensmarka i njegovog tima i zatvara im sva vrata ispred nosa kako ne bi objavili svoje rezultate, koji dokazuju da je emisija CO2 izmišljeni uzročnik globalnog otopljenja, i ovim sve te tvrdnje padaju u vodu.

 

***************************************************

 

 

 

Da bismo lečili sebe i druge moramo znati sledeće činjenice:


Pre svega, naša suština ili duša nikada se ne inkarnira, ona je nerođena jer je besmrtna. Inkarnira se u fizičkom telu samo njen mali deo koji je zadužen za sakupljanje iskustava kroz iluziju života. Pošto je vreme relativno toliko da i ne postoji, dužina i priroda životnih iskustava svake individue već je predodređena, iako može uvek da se menja. Sudbina postoji, ali se svakog trena može svesnom voljom preusmeriti. Postoji onoliko koliko je nesvesno sprovodimo.

Stoga, da bismo se lečenjem umešali u svoj ili tuđ životni tok, moramo najpre imati dozvolu duše te osobe.
Zatim treba videti da li ta osoba zaista želi da bude izlečena, a to je povezano sa gore spomenutom predodređenošču. Ako ne želi, izlečenje nije moguće.
 

Zatim treba otkriti kako je nastala bolest, da li spoljašnjim uzrocima koji ometaju razvoj individue - u tom slučaju ona zahteva izlečenje - ili je privučena od strane uma same individue - u tom slučaju izlečenje je teže jer se prvo mora promeniti umna šema koja je i stvorila/privukla bolest.

Um je apsolutni gospodar celog tela; on ga stvara i razara. Da možemo da koristimo ceo njegov potencijal, s njime bismo mogli da izlečimo sebe i druge od svake bolesti - ne bismo ni bili bolesni.

Problem je što mi ne upravljamo svojim umom, nego on upravlja nama, a neko drugi njime.

Razumevanjem svega toga i meditacijom jedino možemo sve to promeniti.

 

Treba znati da prema statistikama psiholoških istraživanja, oko 80% obolelih od teških bolesti ne želi da bude izlečeno. To svoje odbijanje izlečenja izražavaju na razne načine: odbijanjem znanja o pravom metodu izlečenja, pesimizmom, i dr. U pozadini toga verovatno stoji plan duše da pomoću bolesti napusti ovaj svet jer je dovoljno nakupila iskustava. Ali i u tim slučajevima treba biti uporan u vezi izlečenja jer i to može biti jedno dodatno pozitivno iskustvo za dušu.

Bolest je vrlo često samo sredstvo za spoznaju nekih važnih životnih istina ili za razvijanje nekih sposobnosti (samog obolelog ili njegovih bližnjih).

Samo 20% ljudi zaista želi da se bori i izleči od teških bolesti za koje se lažno tvrdi da su neizlečive.

Kod dece ovi procenti ne važe i kod njih treba uvek biti uporan u izlečenju. Veoma je mali procenat duša koje rano žele da odu odavde, mada ima takvih slučajeva.

 

 

Kada je sve ovo poznato, tek tada treba znati kako da lečimo.

 

 

 

Ovde su izneti osnovni principi prirodnog samoizlečenja.

 

 

 

 

 

 

Dipak Čopra: Savršeno zdravlje

Dobar pristup zdravlju zasnovan na najstarijoj i najkompletnijoj nauci o životu: ajurvedi.

 

 

 

 

Sergej Lazarev - Dijagnostika karme

Upoznajte kako naši postupci i dela, mentalni obrasci, ponašanje prema drugima i sebi, utiču na zdravlje.

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

Interesi farmaceutske industrije i njenog profita duboko su povezani sa medicinom kao strukom i naukom. Oni se samo deklarativno razdvajaju i obmanjuju javnost o svojoj nezavisnosti, dok su u praksi potpuno povezani.

Pre svega bi trebalo razdvojiti medicinu kao nauku o zdravlju od svakog interesa profita. To je za sada nemoguće.

 

Ako mislite da su ovo 'teorije zavere' - pogledajte statistike. Tokom vremena medicinska nauka se sve više usavršava, farmaceutska industrija obrće sve više milijardi, dok se istovremeno svake godine višestruko uvećava broj ljudi obolelih od bolesti koje su ranije bile malo poznate ili nisu ni postojale (AIDS, autizam, alergije, dijabetes, rak, leukemija...) čak i većom stopom rasta od prihoda farmaceutske industrije i isključivo na onim područjima gde je njena moć najveća.

 

A trebalo bi da je stanje suprotno.

 

I biće nam sve suprotno od normalnog: sve dok medicina radi po zakonima tržišta i profita njen interes će biti bolest, a ne izlečenje.

 

 

 

VAŠA BOLEST JE ZA NJIH PROFIT

 

 

Ray Moynihan i Alan Cassels: PRODAVANJE BOLESTI
Kako nas farmaceutska industrija pretvara u pacijente.

Oni više ne proizvode samo 'lekove', to im odavno više nije dovoljno za profit.

 

 

 

Lynne McTaggart: ŠTA VAM LEKARI NE GOVORE

Ono što zaista ne želite da čujete!

 

 

SMRT OD MEDICINE

Izveštaj o učinku medicine, po kome samo lekovi i greške lekara u USA ubijaju najmanje 783.936 ljudi godišnje. Prema ovom izveštaju sakupljenom po bolničkim arhivama. Prava brojka je daleko veća.

 

 

MEDICINSKA MAFIJA - Ghislaine Saint-Pierre Lanctot

Iako ne vidi ko je stvorio medicinsku mafiju i zašto, lepo opisuje kako deluje.

 

 

 

Braithwaite John: Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry

Farmaceutska mafija otkupila je i uništila ceo tiraž ove knjige.

Pogledajte zašto.

 

Jedan primer kako lekari rade

 

 

Lidija Gajski: LIJEKOVI ILI PRIČA O OBMANI

Knjiga se može naručiti ovde.

 

 

John Virapen: NUSPOJAVA SMRT

Kako farmaceutska mafija lažiranim statistikama pretvara zdrave ljude u bolesne, kako gospodari profesionalnim obrazovanjem, stručnim skupovima, kliničkim smernicama i medicinskim časopisima, kako lažiraju podatke, podmićuju, uništavaju ljudsko zdravlje i mnogošta  drugo. Sve to je u svojoj knjizi pod naslovom "Nuspojava: smrt" opisao dr. John Virapen, čovek s 35 godina iskustva u međunarodnoj farmaceutskoj industriji i bivši glavni direktor jedne od najvećih kompanija.

NARUČIVANJE KNJIGE

INTERVJUI

 

Korupcija u farmaceutskoj industriji

Govori Dr. Džon Virapen - CHUR Svajcarska

 

 

Kevin Trudeau: PRIRODNI LEKOVI ZA KOJE 'ONI' NE ŽELE DA VI ZNATE

Video prezentacija (ispod je link za skidanje knjige - 4shared)

Sve što treba da znate o 'beloj mafiji', o svim njihovim prevarama, i puno korisnih saveta o štetnim namirnicama i održavanju zdravlja.

Mala ispravka teksta u knjizi:

Nije sve u novcu. Ima nešto i u planovima Kisindžera i njegovih gospodara o totalnoj kontroli i smanjenju ljudske populacije.

 

 

 

 

 

 

Velika je zabluda misliti da iza svega ovoga stoje materijalni interesi, jer iza cele farmaceutske industrije i kontrole medicinskog obrazovanja koje se zasniva na pogrešnoj i štetnoj alopatskoj medicini, stoje oni koji novac štampaju i kontrolišu sve finansije.

Njima njihov novac uopšte nije potreban.

 

 

 

 

 

***************************************************


 

Demonstracija zdravlja

 

 

 

 

***************************************************

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA        ISTORIJA     SVE ZA DUŠU