PREGLED ALTERNATIVNIH POGLEDA NA ISTORIJU

Napomena: 

Sve informacije na ovoj stranici sakupljene su sa raznih izvora i ne predstavljaju uvek stav autora sajta.

Prihvatate ih na sopstvenu odgovornost.

 

 

 

 

 

PRAVA ISTORIJA

 

 

 

 

 

 

"Istorija je niz laži sa kojima smo se složili."

              Napoleon Bonaparta

 

"Celokupna zvanična istorija je gomila besmislica."

              Henry Ford, Confirmed Mason 33 degree

 

 

 

 

 

Istorija je hronologija, tj. vremenski prikaz događaja, a vreme se ne može lažirati.

Zato se laži o istorijskim događajima jasno vide svakome ko ih pažljivo hronološki uporedi.

 

 

MATEMATIČKA HRONOLOGIJA PRAVE ISTORIJE ČOVEČANSTVA

 

Fomenko: Statistička hronologija  PREVEDENO

Matematički pogled na istoriju

Prvi objektivni pogled na istoriju.

Iako ima nekih sumnjivih i suvišnih zaključaka, ova knjiga po prvi put u istoriji izlaže samu istoriju objektivnom, naučnom ispitivanju.

Brojevi se koriste u matematici i u istoriji da bi se hronološki obradili i datirali istorijski događaji. Fomenko je otkrio velike nepravilnosti u tim istorijskim hronološkim sledovima. Već 40 godina istražuje hronologiju događaja i otkriva neverovatne neistine u njima samima, pa tako i u istoriji.

 

 

 

Fomenko: History - Fiction or Science

Matematičari i istoričari pažljivo su ispitali i uporedili brojne podatke iz prošlosti i otkrili šta su nas sve slagali u zvaničnoj istoriografiji. Uglavnom sve. Samo nebitni detalji i priče su ostale kao istinite.

 

Fomenko: U kom je veku živeo Hristos

 

Kratak prikaz Fomenkovog otkrića

 

 

 

 

To je otkrila i arheologija, ali je pokušala da sakrije

 

ARHEOLOŠKI DOKAZI O PRAVOJ ISTORIJI ČOVEČANSTVA

 

 

Kratak pregled o drevnoj prošlosti

 

 

Skrivena arheologija

Ruski dokumentarac

 

 

 

 

 

 

 

Michael A. Cremo: Zabranjena arheologija - intervju, video,

Na rubu znanosti - prvi i drugi deo

Arheološki nalazi o savremenim ljudima i predmetima od pre 5 i više miliona godina i upornom skrivanju tih dokaza.

 

 

Michael A. Cremo: Ljudska devolucija

Argumenti i dokazi da čovek nije nastao od majmuna, već od Duha koji se otelotvorio u materiji.

 

Michael A. Cremo: Ljudska devolucija intervju

 

 

M. Cremo i R. Thompson: Zabranjena arheologija

Skrivena istorija ljudske vrste

Tokom protekla dva veka, istraživači su pronašli kosti i artefakte koji pokazuju da su ljudi poput nas postojali na Zemlji i pre mnogo miliona godina. Međutim, naučni establišment je zataškavao, ignorisao ili namerno skrivao ove činjenice zato što se one ne slažu s trenutno dominantnim stanovištem o postanku čoveka, koje glasi da su ljudi poput nas evoluirali tokom proteklih sto hiljada godina, od predaka sličnih čovekolikim majmunima.
Ovo delo je prekretnica među intelektualnim dostignućima s kraja dvadesetog veka… Argumenti u prilog kompletne ponovne procene priče o čoveku nisu nikad bili izneseni razložnije i razumnije nego na ovim stranicama.

 

 

J. Douglas Kenyon: Zabranjena povijest
Pretpovijesne tehnologije, izvanzemaljska intervencija i prešućeno podrijetlo civilizacije

 

 
Smitsonijan priznao da je uništio na hiljade džinovskih ljudskih skeleta početkom 20. veka

Vrhovni sud SAD je primorao ustanovu Smitsonijan da objavi tajna dokumenta s početka 20. veka koji dokazuju da je ova organizacija bila umešana u veliko istorijsko zataškavanje dokaza o ostacima džinovskih ljudi koji su otkriveni širom Amerike i za koje im je naređeno da ih unište kako bi se zaštitila mejnstrim hronologija o ljudskoj evoluciji koja je postojala u to vreme.

Navodi o uništenju ovih ostataka potekli su od Američke ustanove za alternativnu arheologiju (AIAA), a Smitsonijan ih nije baš dobro podneo, optuživši ustanovu za klevetu i pokušaj uništavanja reputacije institucije stare 168 godina.

Tokom sudskog postupka Smitsonian je priznao postojanje dokumenata koji pokazuju uništavanje desetina hiljada ljudskih skeleta koji su dostizali visinu od 6 do 12 metara. Portparol Džems Kurvard tvrdi da je to učinjeno jer zvanična arheologija koja je u tom vremenu bila neprikosnovena nije dozvoljavala menjanje zvanične teorije. Prekretnica u sudskom postupku je nastala kada je kao dokaz prikazana butna kost veličine 1,3 metara što je bio neoboriv dokaz istinitosti tvrdnji o uništavanju kostiju gigantskih bića. Prikazana kost je ostatak koju je sakrio pokojni kustos muzeja sredinom 1930-tih godina. On je na samrti priznao šta je urađeno i rekao gde je sakrio ostatak kostiju pred uništavanje. Kustos je ostavio i pismo koje sadrži i ovaj deo: Strašno je šta se radi sa američkim narodom, kada se krije istorija naših predaka, giganata koji su hodali Zemljom, kao što kaže Biblija i drevni tekstovi.

Vrhovni sud Amerike je sudski obavezao Smitsonian institut da otvori svoje klasifikovane informacije iz tajnih sefova i obznani kako su uništavani dokazi o postojanju džinovskih bića čiji su skeleti pronađeni. Direktor American Institution of Alternative Archeology (AIAA), Hans Gutenberg je izjavio da će to biti epohalni doprinos o istini ljudske evolucije i koji će pomoći da se sazna istina o džinovskim bićima koja su živela na Zemlji. Vidno zadovoljan odlukom suda on je takođe izjavio: „Konačno, posle više od 100 godina laži, istina o našim precima džinovima, izaći će u svet“. Odluka suda obavezuje sve organe i učesnike u postupku da sa dokumentima izađe u javnost tokom 2015. godine

 

 

 

 

Nuklearni ratovi staroga doba

Tragovi o nuklearnim eksplozijama postoje širom planete, stari su više hiljada godina

 

 

Karl Bruger: HRONIKA AKAKORA

Svedočenje najstarijeg plemena belih indijanaca iz amazona, Uga Mongulala, o vanzemaljskom poreklu njihovih 'praotaca', istorija Južne Amerike od preko 12.000 godina

 

 

 

TRAGOVI U KAMENU

Kameni blokovi teški stotinama pa i preko hiljadu tona, prenošeni stotinama kilometara, bez puteva i ponekad preko reka i mora, podizani su i ugrađivani u hramove pre više desetina hiljada godina.

Oni su i danas tu.

Ali današnja tehnologija može da podigne samo do 350 tona tereta nekoliko desetina metara.

Ove planine od dokaza rasute svuda po svetu dovoljne su pametnim ljudima da shvate da je zvanična istorija čovečanstva jedna velika gomila laži, jer današnji "naučnici" koji otvoreno igraju ulogu sveštenika Novog Doba, traže da im verujemo na reč i to samo zbog autoriteta koji su sami sebi izmislili.

Istorija čovečanstva koje se nauka i danas slepo drži nema apsolutno nikakve dokaze, osim priče koju su oni smislili, i dali autoritet "naučnog" kako bi te gluposti ljudi prihvatili kao "istinu".

Naime, ljudi i dalje većinom drže autoritet za istinu umesto da im istina bude jedini autoritet.

 

 

 

 

STOUNHENŽ

Pored Stounhendža, u Buš Barouvu, pronađeni su ukrasni predmeti stari namanje 4000. godina izrađeni savremenom tehnologijom.

 

 

 

MEGALITI U SIBIRU

Najveći megaliti na svetu, teški do 3.000 tona. Neki su istopljeni usled vrlo visoke temperature.

Najveći dokaz da je tačna alternativna istorija koja govori o superiornoj drevnoj tehnologiji i atomskim ratovima.

Materijalni dokazi o pravoj istoriji Slovena -

Velikoj Tartariji - Slovenoarijevskoj imperiji

kakvu iznosi akademik Nikolaj Levašov

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MEGALITI U MEDITERANU

Megaliti od više desetina tona, obrađeni tako da je to i danas neizvodljivo, stari desetak hiljada godina, predstavljaju se u Italiji kao "rimske građevine".

 

Semir Osmanagić: Alternativna istorija

Puno korisnih informacija koje zvanična istoriografija skriva

 

 

ISTORIJA PISMA

Vinčansko pismo - Radivoje Pešić

Koje pismo je najstarije? Po svemu sudeći, sva pisma na zapadnoj hemisferi nastala su od jednog izvornog pisma, od jednog jezika, od jednog pranaroda koji se vremenom delio zahvaljujući geografskoj razdvojenosti i politike 'zavadi pa vladaj'.

Najizvorniji trag do njega sačuvan je u feničanskom i vinčanskom pismu. Zato su ona vrlo slična.

Zato se i danas njihovi tragovi zatiru.

Tragovi Feničana nađeni su po celoj Evropi i u Americi, i oni potiču davno pre nego što je akademska istoriografija otkrila Ameriku. Ti tragovi se zatiru lažima da su Feničani poreklom iz današnjeg Libana i da su se odatle širili kao trgovci. Oni su zapravo bili najstariji ostaci tog jedinstvenog pranaroda, čiste ljudske bele rase.

Tragovi vinčanske kulture, koja je bila deo feničanske, zatiru se lažima o doseljavanju Slovena u sedmom veku kao i zabludama da je ona posebna kultura, ili izvorna drugim kulturama.

 

 

Još niko nije uporedio pismo iz doline Inda, u kulturi Mohendžo Daro i Harapa, sa feničanskim ili vinčanskim pismom. Materijalna kultura doline Inda je identična onoj u Sumeru, i jednako je stara, ako ne i starija.

Posebnost pisma iz doline Inda, starog preko 6.000 godina, je u tome što se ono takođe nalazi u istovetnom obliku na sasvim suprotnoj strani planete, na Uskršnjim ostrvima.  (27°23'N i 69°E - 27°08'S i 109°23'W)

 

 

To otkriće lažljiva akademska istoriografija skriva, jer bi je samo ova podudarnost pisama uništila.

Ovo je umrlica za akademsku istoriografiju.

I to je samo jedan od brojnih dokaza da akademska istoriografija ne otkriva istinu i činjenice, niti se njima rukovodi.

Zapravo, u svetu ima mnogo više dokaza o njenim lažima nego o onome što na univerzitetima predaje kao istinu.

Ona istinu i činjenice prikazuje samo prema svom zadatom programu i nameri manipulisanja istinom.

 

 

 

 

Festoski disk sa Krita preveo je Genadij Stanislavovič Grinjevič pomoću slovenskog slogovnog pisma, jer su i kritsku i etrursku civilizaciju osnovali Sloveni.

Prevod glasi:

    "Ovo mesto u svetu božijem, na koje vas je poslao Bog, okružite gustim redovima (njihova naselja su bila kuće i gradovi kružnog oblika) štitite ga danju i noću. Nema drugog mesta do onog za kojeg se voljom za božiju moć borite. Gde vi budete, potomci vaši će biti, njiva će biti, divnog života. Dok mladost veseli oči, nikuda odatle nećete otići. Takvo mesto neće postojati dok ga mi ne stvorimo u ovom svetu božijem."

 

 

 

 

 

 

OTKROVENJE PIRAMIDA prevedeno

Sve o drevnim građevinama i superiornoj tehnologiji s kojom su izgrađene

 

 

PIRAMIDE: VEZA SA KOSMOSOM prevedeno

Ruski dokumentarac o naučnim istraživanjima tajni piramida, koja ruše sve što smo do sada znali o nauci

 

 

PODZEMNI TUNELI ISPOD PIRAMIDA

Ispod celog platoa Gize nalaze se tuneli i velike prostorije. Njihovo postojanje se krije od javnosti.

 

 

 

E.F.MALKOVSKI - PRE FARAONA

Skrivena praistorija Egipta.

Svi dokazi o pravoj starosti sfinge i načinu gradnje piramida koje lažna akademska egiptologija uporno skriva.

 

 

STAROEGIPATSKI HIJEROGLIFI PRONAĐENI U AUSTRALIJI

Autentičnost je dokazana.

 

 

 

VELIKA GODINA

Kako kosmološki ciklusi i eoni stvaraju istoriju.

 

 

 

 

 

David Wilcock Interviews Graham Hancock

PREVEDENO

Posle informacija i argumenata iznesenih u ovom razgovoru svet vam više neće izgledati isti.

Ipak, treba upozoriti da je kraj intervjua pun teških dezinformacija kada Hancocok govori o iskustvima sa drogom ayahuasco, koja daje astralna iskustva sa reptilskim demonima (astral je njihovo prirodno stanište), i prikazuje ih kao dobra i pozitivna, takođe govori da su u eksperimentima sa ovom drogom učesnici imali iskustva otmica od strane Sivih i Reptoida (koji inače masovno otimaju i ubijaju decu). Ali korisna mu je i važna informacija da vlada SAD (glavna reptilska sila na Zemlji) upotrebu te droge legalizuje i podržava, na njegovu radost.

Vrlo naivno i jadno od ovako dobrog istraživača.

 

 

On kao i mnogi drugi svesno i nesvesno sprovode planove Iluminata za 2012 godinu. O tome se sprovodila velika kampanja i sistematska opsesija ljudi, a to uvek planski rade Iluminati kao deo nekog svog programa.

Ali pažljivijem posmatraču važnije su druge stvari koje ova kampanja oko 2012 pokazuje. Ako su Maje znali za precesiju i cikluse prolaska Zemlje kroz središnju ravan galaksije, onda su to mogli znati samo ako su imali kosmičku tehnologiju. To je nemoguće znati pomoću prostog osmatranja neba golim okom i tehnologijom štapa i kanapa, kako nam lažljiva zvanična nauka tvrdi. Dakle, iza toga krije se priprema javnosti za objavu vanzemaljskog prisustva i njihove drevne veze sa ljudima. Naravno, onog prisustva koje je u interesu Iluminatima, a to su reptili i greysi i njihovo prikazivanje u pozitivnom svetlu, kao da su oni naši "učitelji" i "osnivači civilizacije". (I jesu osnivači, ali "civilizacije" tiranije i ratova.)

To je već duže vremena plan Iluminata, da se više ne kriju i da budu u svom pravom liku, jer frekvencije Zemlje im sve više onemogućavaju da se maskiraju u ljude. Promena tih frekvencija u vezi je sa 2012. i prolaskom Zemlje kroz ravan galaksije. Da bi te planove ostvarili potrebno je da ostvare potpunu kontrolu vlasti kroz Novi Svetski Poredak, jednu svetsku vladu, svetsku religiju i vojsku.

To je ono što sada ubrzano rade izazivanjem ratova i kriza kako bi njihov cilj bio prihvaćen kao jedino logično rešenje za krize.


 

 

 

 

Serija 'Drevni vanzemaljci' na History Channelu koja predstavlja početak zvaničnog priznavanja da vanzemaljci postoje i da su uticali na istoriju više nego ljudi:

 

Ancient Aliens Season 01 Episode 00 - Pilot - Ancient Aliens Chariots, Gods & Beyond

 

Torrent i prevod za sve ostale epizode

 

 

Iako serija iznosi mnogo informacija, one su protkane i dezinformacijama, kao i potpunim odsustvom konteksta i smisla sveg tog dešavanja. Taj kontekst i smisao se može u celosti naći u knjizi "Istorija galaksije, zemlje i čoveka".

 

U trećoj epizodi prve serije iznosi se jedna od najkrupnijih dezinformacija koju širi Zaharija Sičin, da su prema sumerskim zapisima sve ljude na Zemlji stvorili vanzemaljci Anunaki kao robove i radnu snagu. Ti Anunaki su u sumerskim zapisima opisivani kao zmijoglavi vladari, oni su bili reptilska rasa. Imali su kožu kao reptili (to se tvrdi i za Gilgameša) i glave kao zmije, mada su hodali uspravno. Međutim, oni su stvorili samo crnu rasu u Africi, ne sve ljude i rase. To znaju aristokrate (Iluminati) koji su zato crnu rasu oduvek tretirali kao radnike i robove. Bela ljudska rasa uopšte nije stvorena na Zemlji. Zaharija Sičin iznosi ovakve dezinformacije jer radi za Iluminate (sve o njima videti u knjizi "Najveća tajna"). Cilj tih dezinformacija je da budemo ubeđeni da smo svi mi robovi reptilskih vanzemaljaca i njihovih zemaljskih slugu, Iluminata, i da za to postoje dokazi u sumerskim zapisima. Ovih meseci se u javnosti šire i dezinformacije o navodnom ponovnom dolasku njihove putujuće planete Nibiru, koju bi trebalo da dočekamo ushićeni i radosni zbog svojih "tvoraca". Takođe se u seriji spominju i 'negativni vanzemaljci', sakaćenja stoke ali se ne spominje da se ta sakaćenja događaju i ljudima kao ni milioni nestalih ljudi, pre svega dece. Ipak je naivno očekivati od njihovog televizijskog kanala da nam iznese pravu istinu.

Oni sve istine koriste u svoju korist.

 

Iluminati iznose mnoge istine ali tako da ih sa malo neistine uvek okrenu na svoju korist. Tako u epizodi

Ancient Aliens S07E01 The Reptilians

na kraju cele priče ističu da su nam vanzemaljski reptili preci i da bi u budućnosti trebali da budemo jedno s njima.

 

 

 

Vimanika Šastra

Drevni tekst na sanskritu, star najmanje 2000 godina, koji detaljno opisuje različite leteće mašine sa detaljnim nacrtima i planovima leta, opisom materijala koji su korišćeni u tim kosmičkim brodovima, da su kao pogon koristili kombinaciju žiroskopa, elektriciteta i žive, o uređajima za proizvodnju elektriciteta, o pilotima i njihovoj odeći, o njihovoj hrani, i o nuklearnom oružju koje te letelice imaju. Tvrdi se da se tim letelicama moglo upravljati pomoću uma.

 

 

PIRAMIDE U KINI

 

PODVODNI GRAD I PIRAMIDA U BLIZINI KUBE

 

SNIMCI NEOBIČNIH BIĆA I DIVOVA

 

GIGANTI I NJIHOVE GRAĐEVINE

 

 

 

 

 

Lažni sukob kreacionista i evolucionista služi za zaluđivanje neobaveštenih

 

Dokaz da je neko sa strane petljao sa ljudskom DNK i sa rasama jesu Rh pozitivne i negativne krvne grupe.

Pozitivna i negativna krvna grupa nisu kompatibilne.

Ako primite različitu krvnu grupu, dolazi do imunološke reakcije pa i do smrti.

Parovi koji imaju različite krvne grupe ne mogu da imaju decu, jer organizam majke odbacuje fetus koji ima drugu krvnu grupu ako dođe do mešanja krvi majke sa detetovom.

To je dokaz kao planina da ljudi nisu svi isti i da nisu svi potekli ni od jednog majmuna, ni od jednog Adama.

Pozitivna krvna grupa je znatno starija od negativne, koja je mlađa.

Aristokratske familije imaju negativnu krvnu grupu.

 

Pored krvnih grupa i različite ljudske rase su dokaz da je neko manipulisao ljudskim razvojem. Genealogija nam jasno pokazuje da su sve četiri rase u početku bile sasvim odvojene i čiste. Što se više ide u prošlost to je svaka ljudska rasa bila čistija, dok su se vremenom postepeno mešale. Dakle, nije postojao jedan predak iz koga su nastale različite rase, već su sve rase nastale nezavisno jedna od druge, i genetski su različite.

 

Sve je ovo dobro poznato nauci, ali to se sve s naučnom doslednošću skriva od javnosti.

 

 

 

 

Ako se pronađe neki predmet kome se naučno dokaže starost od više hiljada godina, i ako je za izradu tog predmeta neophodna napredna tehnologija, onda to nisu nikakve "teorije zavere" nego materijalni dokaz i činjenica. Jedini razlog zašto se materijalni dokazi bacaju u koš "teorija zavera" jeste što se oni ne uklapaju u postojeću sliku sveta i istorije koju nam daje akademsko znanje i obrazovanje. 

Osnova nauke je uvažavanje činjenica i otvorenost za novo.

Živimo u vremenu u kome je akademskom znanju i obrazovanju jedini cilj da zaobilazeći dokaze i činjenice održava samo sebe kao religijska dogma, dok je otvorenost za novo i uvažavanje dokaza i činjenica postalo glavna osobina "teoretičara zavera".

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

Istorija Srba

 

 

 

(11.11.2019)

Poreklo Srba

 

 

Čas prave srpske istorije

Sve što se inače govori, ali sve na jednom mestu.

Savet skepticima da ipak obrate pažnju na argumente koji se ovde iznose.

Jezik, zapisi u kamenu i DNK ne lažu. Oni dokazuju srpsku istoriju.

Sve ostalo je politika.

 

Drugi čas prave srpske istorije

Sa naglaskom na proučavanje jezika. Jezik sve govori.

 

 

Ali treba odmah naglasiti, Srbi koji danas postoje u Srbiji samo su daleki potomci tih praizvornih ljudi bele rase.

Današnji Srbi su svoje poreklo od njih sačuvali mnogo više u imenu i jeziku, nego u genima i pameti.

Situacija je takva da najizvorniji narod, Srbi, najmanje na svetu znaju svoju istoriju.

I ovo što danas znaju o svojoj pravoj istoriji, drugi im otkrivaju više nego oni sami sebi.

Možda je smisao te suprotnosti u tome da danas, kada iznova spoznaju svoju pravu istoriju i identitet, iznesu svetu pravo poreklo ljudske duše jače i bolje nego ikada.

Upravo su zbog svog ljudskog izvora Srbi najviše napadani od strane neljudskih vladara ovoga sveta.

 

 

NAJSTARIJI ZAPIS U KAMENU IZ 8 VEKA  pre.n.e. U MALOJ AZIJI KOJI POTVRĐUJE SLOVENOARIJEVSKU (SRPSKU) ISTORIJU

 

 

 

ISTORIJA BALKANA

 

 

 

Nakon berlinskog kongresa i svi učenjaci - masonske ulizice koje su i danas na vlasti - odrekli su se prave istorije Srba.

 

Zato je delo:

Miloš S. Milojević: Istorija Srba

zabranjeno.

 

O delu Miloša Milojevića

Začetnik srpske autohtonističke škole i kritičar lažljivog germanskog katedrizma nordijske škole.

Jedna od zamerki koja mu se može uputiti jeste da nije shvatio da je hrišćanska crkva najviše uništila i lažirala srpsku istoriju, poreklo i autentičnost. Ali s razumevanjem u kakvim je uslovima i vremenima radio, to mu se može oprostiti. Možda je to i znao, ali je takođe znao da mu crkva i njena povezanost sa patriotizmom (što se kod Srba, nažalost, oduvek povezivalo sa pogubnim ishodom, jer crkva nikada nije ni imala nikakvog drugog uporišta do patriotizma) jedina može pružiti dobru zaleđinu i podršku za rad zbog velikog otpora kojeg je imao u sekularnim "naučnim" krugovima. Druga je zamerka da nije imao dovoljno informacija za prave zaključke pa je zato pogrešno zaključio da Srbi potiču iz Indije samo zato što srpski i sanskritski jezik imaju isti koren i preko 5.000 istih reči. Istina je obrnuta: sanskrit je nastao od srpskog jezika.

 

Takođe i vrhunski bogovi hinduizma Višnu i Šiva potiču od Srba i srpskih božanstava.

U delu MIloša Milojevića stoji da su stari Srbi oduvek bili jednobošci, monoteisti, pesme bez ikakve zabune veličaju ''Višnjega, previšnjega i jasnjega, Triglava boga najvećeg'' – ''Naš gospodar Triglav velji. Naš Stvoritelj i Držitelj i veliki Umoritelj'' (p. 107).

Analogija sa Višnjim - Vušnuom je jasna, dok se bog Šiva slavi u tri aspekta, kao Tvorac, Svedržitelj i Razoritelj.

 

Još su protoindijske (predvedske) kulture u dolini reke Sindhu (Ind) najmanje 5.000 g. pre. n.e. prikazivale troglavo božanstvo u meditativnom položaju jogina.

 

Indijski istoričari takođe dokazuju da su Arijevci, kao nosioci sve indijske duhovnosti, došli sa  severa u Indiju. Nije se niko iz Indije širio ka severu i zapadu.

To potvrđuje i DNK genealogija

 

 

A. Kljosov: Genetika o poreklu Slovena

Ako lažu istoričari ne lažu geni.

Zbog ovakvih otrkrića Kljosova u početku genealoških istraživanja danas se sve više lažiraju DNK nalazi vezani za istoriju i poreklo koji se javno objavljuju.

 

 

Dušan S. Popović: Prilozi čitanju i razumevanju raznih starina

Još jedna zabranjena knjiga.

Iako autor ne uviđa dovoljno presudnu ulogu Vatikana u lažiranju istorije na Balkanu i svih zločina genocida, dobro iznosi sve sumnje i prevare oko dela Porfirogenita.

 

 

Pavel J.Safarik - Poreklo Slovena

Kapitalno delo autohtonističke škole

 

Istorija Srba - Jovan Deretić

Između ostalog ovde je i detaljan opis Kosovskog boja koji su Srbi dobili, a koji je Vatikan posle sto godina proglasio izgubljenim, što se i danas uči kao "istorija".

 

Božidar Mitrović: RasSija (KoloVenija) – NAJSTARIJA CIVILIZACIJA I SRPSKI ČUDOTVORCI

Dokazi o poreklu Slovena, najstarije i najizvornije ljudske rase

 

 

Dobar prilog o odnosu srpskog i hrvatskog jezika

 

Snježana Kordić: Jezik i nacionalizam

 

 

Letopis Popa Dukljanina - Gesta Regum Sclavorum

Dobar primer kako se izmišlja istorija zarad političkih potreba

(Vidi zaključak na kraju drugog toma)

 

 

Milorad Ekmečić: Dugo kretanje između klanja i oranja

Istorija Srba u Novom Veku (1492-1992)

 

 

 

Miloš S. Milojević: Istorija Srba

Olga Luković - Pjanović: Srbi... narod najstariji

 

Dobroslav Jevđević: Od Indije do Srbije

 

Citati najvećih svetskih istoričara o Srbima - da ne bude da Srbi sami izmišljaju svoju istoriju, da su 'stariji od ameba':

 

U “Kineskom dvorskom dnevniku”, koji je neprekidno pisan od oko dve hiljadite godine pre Hrista, izloženo je da su u to vreme Srbi živeli u azijskoj Sarmatiji i u zemljama iza Dona.

Francuz Rober Siprijan razvio je teoriju o poreklu svih Slovena od Iliro-Srba, tačnije od podunavskih balkanskih Srba, koji su se prostirali od Baltičkog i Crnog mora do Kavkaza i Kaspijskog jezera.

Srbi, koji su iz Sarbarske, preko Male azije, stigli na Balkan 3.000 godina pre Hrista, naselili su Staru Rašku (Trakiju), i Krit i to u tri talasa 1.800, 1.500 i 1.400 godine pre Hrista. Iako su pobedili Krićane, izmešali su se sa njima i pretopili u novi narod – Grke. Sami Grci za sebe kažu da su nastali od naroda zvanog Pelazgi, kao i da su govorili “varvarskim” jezikom, a nalazi ukazuju da su to bili Srbi.

Češki istoričar Pavel Šafarik vezuje srpsko ime sa reči Sjarbin, Serb, Serbin, Sibrin, što su sve oblici značenja roda, naroda, a što ima isto značenje sa latinskom reči gens i natio, ili indijskom reči Serim, što znači narod iste krvi. “Ime Srbin je najstarije i duboko ukorenjeno među svim Slovenima” napisao je Šafarik.
Grčki istoričar Herodot smatrao je da su Srbi Tračani i da su posle Indusa najveći narod na svetu.

Prihvatajući njegovo stanovište, nemački i ruski istoričari razradili su tezu da je “među Srbima od pamtiveka živelo veliko pleme nazivano Raščani ili Rasi, a to ime potiče iz Indije od reči Raška, sto označava rujnu crvenu boju, koju su Srbi oduvek voleli.”

Iskonski Raščani Crveni Srbi, u vreme Herodota, živeli su u Maloj Aziji i na Balkanu u Trakiji. Po njima je i nazvana oblast Stara Raška u Trakiji pored reke Marice i novija Raška, Nemanjina prva Srbija.

Grčki istoričar Laonik Halkokondil tvrdi da su Srbi najstariji i najveći narod na svetu (podrazumevajući pod tim imenom sve Slovene), a u originalnoj nemačkoj hronici pisanoj oko 750. godine nove ere koja se nalazi u Minhenu, između ostalog piše: “Srbi predstavljaju tako veliko carstvo (regnum) da su iz njih proizašli svi slovenski narodi” (Hormayers Archiv, st. 282-283).

Plinije u Naturalis Historia piše: „Seurbi, na latinskom Serbi, pripadaju mnogobrojnim plemenima predromanskog stanovništva Portugala. Srbi su živeli u oblasti reke Mine, po kojoj se zove cela oblast, na izvoru reke Korado, do reke Lim na severu zemlje“. Plemena severnih Srba, naseljenika na Iberijskom poluostrvu, istoriografija naziva malim Keltima ili Keltićima (Celticci). Baske Srbe nazivaju Serbirima. Arhaična mitohondrijalna linija (mtDNA hg U8a) ističe genetske veze Baska sa Keltima i Srbima: srpski haplotip se sa baskijskim slaže u 60 odsto slučajeva, a keltski čak u 70 procenata.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih istoričara dr. Franjo Rački u svojoj “Povjesti Slovena” navodi: “U početku su se Sloveni nazivali domaćim imenom Srbi, tj. rođaci, a stranci, specijalno Nemci zvali su ih Vendima. Tim imenom zvali su ih i Grci i Rimljani još od sedmog veka pre Hrista“.

Ime Sloven javlja se prvi put u petom veku nove ere sa rimskim osvajanjem. Pomerajući se na Zapad Evrope, Srbi su se sukobili sa Germanima. U to doba sva srpska plemena međusobno su se razumevala i počeli su se zvati Slovenima (oni koji isto govore, isto slove) a one koje nisu razumeli nazvali su Nemci, jer su im delovali nemo. Kako su se do tada svi Sloveni nazivali Srbima i hiljadama godina sačuvali to ime, otuda su svakako oni bili kičma i srž svih slovenskih naroda.
Rus Veltman u svojoj istoriji potvrđuje da je u drevnim vremenima ime Srbin bilo zajedničko svim Slovenima. I nemački etnolog Zering piše: “Prvo opšte ime svih Slovena bilo je Srbli, što je značilo ujedinjeni“, a mađarski grof Kalaj u svojoj istoriji navodi: “Po ispitivanjima najboljih naučnika svi slovenski narodi u prastaro doba nazivali su se Srbi“. On takođe navodi da se od šestog veka pojavljuje ime Slavi, dok su svi Sloveni živeli zajedno i nazivali se sabraćom.

 

Autori koji su potvrđivali autentičnu istoriju Srba:

 

Gordon Childe

 

Collin Renfrew

 

Bryan Sykes

 

Stephen Oppenhaimer

 

Razni izvori o pravoj srpskoj istoriji

 

 

 

A.B.Arsenovic - Obredne pjesme drevnih Srba u Indiji 

Jovan Deretić - izabrana dela

Milan Budimir - Razni radovi

http://www.vaseljenska.com/drustvo/rusi-obelodanjuju-istinu-o-poreklu-srba/

 

 

SRBIJA GLOBAL

 

 

 

 

SVETLANA STEVIĆ - ŽIVA ISTORIJA SRBA        (5.12.2021)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGgsq4a2APw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjhGMeYanRw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KVmF5wgYQXY

 

 

Najstarija srpska predanja govore o kosmičkom poreklu Srba, da su "deca neba", da su "nebeski narod". Folklorna igra "kolo" direktno odražava kretanje zvezda i planeta, i učestvovanje čoveka u tom kretanju. Lirska i epska poezija govori samo o ljubavi, ali ne o ljubavi muškarca i žene već o kosmičkoj ljubavi prema čovečanstvu. Srbi nisu nikada imali nacionalnu isključivost, oduvek su sebe identifikovali samo po ispravnosti i dobroti. Biti dobar čovek i biti Srbin oduvek je za njih bilo jedno isto. Njihova himna ima naziv "Bože pravde", najstariji običaji i predanja govore da je cela priroda živo biće i da je božanska, da je voda živa i svesna, da žito bolje raste ako mu se peva, da je sunce njihov starešina, svakog jutra su izvodili decu da se mole suncu, da se leče gledanjem u sunce. Znali su za reinkarnaciju. Kod takvih Srba deca su bila poštovana kao anđeli na zemlji i živela su kao u raju.

Reči starog srpskog jezika poticale su direktno od značenja koje su oglašavale, kao muzika iz instrumenta (nešto je "tvrdo" a nešto "méko"; "svet" "svest" i "svetlost" su reči iste osnove jer im je i značenje u osnovi isto).

Oduvek su bili svesni "zlih sila" koje su bile protiv svega ovoga.

Ovakva prehrišćanska tradicionalna verovanja Srba sačuvana su do danas u krajevima istočne Srbije, Homolju, međutim "zle sile" i falsifikatori srpske istorije tu tradiciju nazvali su "Vlaška magija". Današnji Srbi su opčinjeni tim lažima.

 

 

Pre pojave hrišćanstva Srbi su imali svoju pravoslavnu veru. Ona danas postoji još samo u Rusiji kod Staroveraca. To je stara srpska prehrišćanska pravoslavna vera. Ona se zasniva na tri temeljna principa: pravo na život, na slobodu i na slobodan izbor. Zato nikada kod Srba nije bilo robova; robovi bi postali slobođni kada bi došli kod njih. Takođe prehrišćansko pravoslavlje Srba sastoji se iz tri sveta: jav - java ili fizički plan; nav - astralani svet u koji idu duše umrlih, i prav - svet božanske svesti u kome su bogovi i prosvetljeni pravednici. Zbog te najviše sfere, prav, ta vera se nazivala pravoslavna. Hrišćanska crkva je ukrala i prisvojila taj naziv, kao što je i mnoge druge prehrišćanske obrede i verovanja prisvojila i lažirala da bi ih uništila lažnom "brigom za srpstvo".

Stara vera je imala i svoju zastavu sa tri boje koje su predstavljale te sfere: crvena - fizički svet, plava - astralna sfera i bela - božanska sfera. To je današnja ruska zastava. Bila je takva nekada i srpska ali su je masoni okrenuli naopako zajedno sa lažiranjem i izvrtanjem srpske istorije. Za vreme komunističke diktature u Rusiji zastava je bila samo crvena, i sa simbolima alata, srpa i čekića, sve je svedeno na materijalizam.

 

 

Srbi nikada nisu bili mnogobošci. Vrhovni bog kod starih Srba bio je definisan kao "Prvonačelna nesaznatljiva suština". Ona je stoga neispoljena ili transcendentalna. Pored njega poštovale su se ispoljene ili vidljive manifestacije božanskog koje su se nazivale raznim božanskim imenima, ali jasno su se označavali kao mali bogovi ili božići. Njihova predstava je u hrišćanstvu preuzeta i dovedena do krajnosti. Vrhovnog Boga Srbi su smatrali za stvoritelja, održavaoca i rušitelja svega (predstava Šive u Indiji potiče odatle).

 

 

 

 

 

 

Srbi na dalekom Istoku

 

 

Kalaši

Iako genetski nemaju veze sa Grcima (nijedan Grk nije plavokos niti plavook), danas se oni povezuju sa njima samo zato jer se povezuju sa Aleksandrom Makedonskim, koji nije bio Grk. Niko ne sme da pomene Srbe.

 

 

 

(21.9.2019)

Rat Srba i Kineza 5508 g. pre n. e.

 

 

 

 

U tim davnim vremenima, u osvitu ljudske civilizacije, postojala je jedna globalna civilizacija sa zajedničkom jezičkom osnovom, na području od Indije i Kine do Bliskog Istoka i Evrope sve do Irske, od Sibira do Egipta. To je bila izvorna, bela ljudska rasa, ljudi sa ljudskom dušom. Civilizacije Sumera i Doline Inda su u početku bile njihova središta, (mada se smatra i da su se velikim delom naselili sa Atlantide nakon njenog potopa, kao što se zna da su naselili Stari Egipat). Oni su danas poznati i kao Indoevropljani ili Arijevci ali to su bili prasloveni, koji su živeli i u podunavlju, na Balkanu, Dnjepru, Donu i na Uralu. Njihov najstariji naziv je bio Srbi, Serbi ili Sorabi. Sastojali su se iz puno plemena, ali su imali jednu zajedničku jezičku osnovu. Ta jezička osnova se danas lažno naziva Indoevropskom jezičkom osnovom, da bi se sakrilo da je to stari srpski jezik. Tek u šestom veku su nazvani Slovenima, između ostalog zbog lakše identifikacije mnoštva plemena koja su pripadala tom jednom narodu i imala su zajedničku jezičku osnovu (koji su zajedno 'slovili', govorili). Njihovo zajedništvo dokazuju genetska istraživanja odnosno DNK genealogija. Od tog naroda su vremenom i deobama nastajali posebni narodi, i Sloveni su ostali njihovi najčistiji potomci. Od njihovog jezika su degradacijom nastali indoevropski jezici i sanskrit. Dakle, nije poreklo srpskog jezika u sanskritu, nego obrnuto, i srpski i sanskrit potiču od staroslovenskog jezika. Poreklo Veda je sa severa. Njihova povezanost je ostavila trag u jeziku. Iliri na Balkanu su najčistiji ostatak tog pranaroda. Taj pranarod nije bio srpski kakav je danas, niti je pojam nacije tada uopšte postojao, nego su današnji Srbi samo njegov ostatak, kao i neki drugi slovenski narodi, ali Srbi su najbolje sačuvali sećanje na njega u svom imenu, jeziku i duši. Drugim slovenskim narodima to je sećanje sistematski brisano i prepravljano, oni su programirani da se smatraju Hrvatima, katolicima, Bošnjacima, muslimanima, Rusima, Rumunima... sve samo ne onim što svi zajedno izvorno jesu. Veštački izazivani međusobni sukobi, mržnje i ratovi bili su nužni da to programiranje postane čvršće. U miru u jasnom razumu ne bi se održalo.

Zato je, zbog svog tvrdoglavog sećanja i povezanosti sa ljudskim izvorom, Srpski narod napadan i uništavan više od drugih, od strane neljudi koji pretežno vladaju svetom danas.

 

Ti neljudi uglavnom govore engleskim jezikom.

(6.11.2019)

Međutim, savremeni engleski je nastao od staroengleskog jezika. Ako ga pažljivo poslušate i znate staroslovenski ili crkvenoslovenski jezik, razumećete veliki broj reči. To su jezici iz iste osnove. Danas vas stručno lažu da je staroengleski nastao od indoevropske jezičke osnove

 

 

Da bi se znala prava istorija treba znati da na ovoj planeti nisu svi koji izgledaju kao ljudi, zaista ljudi. Iz tog neznanja potiču sve istorijske zablude i protivrečnosti.

 

Ljudima uveliko upravljaju strane sile.

 

Treba poznavati pravu

Istoriju galaksije, zemlje i čoveka

 

 

Tek na osnovu informacija iz te knjige može se razumeti nezvanična

 

Slovenoarijevska istorija

 

Velika Tartarija - Slovenoarijevska imperija

kakvu iznosi akademik Nikolaj Levašov

 

 

Pismo otkriva pravu istoriju Slovena

Kritsko i Etrursko pismo je prevedeno slovenskim pismom

Etrursko pismo je veoma slično vinčanskom

 

 

Srpsko - srpski rečnik - Etrurci

Pismo Etruraca protumačeno je pomoću starog srpskog pisma.

 

http://www.srpskosrpski.org/index.htm

 

 

 

 

EVROAZIJSKA TAJNA - Ključ za razumevanje svetskih zbivanja
Kako su  ljudi sa ljudskom dušom pokušavali i pokušavaju da ostvare zajednicu Evroazije, i kako ih bezdušni entiteti predvođeni jezuitsko-masonsko-bankarskim "crnim bratstvom" u tome ometaju. Mistični anarhizam slobodnog života za dušu i od duše predstavlja u celini istinsku društveno-političku zamisao Evroazije. Tu se uočava arhetipski motiv u njegovom savremenom obliku: Veliki boj kultura savremene empirističke, plutokratske, zapadne civilizacije suprotstavljene evroazijskoj mističnoj kulturi i predanosti Božanskom. U okultističkoj terminologiji to je bilo shvaćeno kao konflikt između s jedne strane „šambalskog‟ te s druge „atlanskog‟ civilizacijskog uticaja. Bratstvo Polarne svetlosti sučeljava se s Bratstvom senki, a njihov boj je manifestacija drevnog vekovnog rata između agenata Bitka i ne-Bitka, donosilaca svetlosti i nosilaca mraka.

 

Rudolf Štajner nam takođe otkriva detalje borbe između ljudi sa ljudskom dušom i neljudi

 

1802 godine sklopljen je savez između jezuita i masonskih loža, koje su se dotle bavile isključivo okultnim znanjem. Tada je podeljena uloga, jezuitima je pripalo rukovođenje idejnim, duhovnim i religijskim pitanjima, a masonskim organizacijama je pripalo rukovođenje politikom i ekonomijom, kao i vođenje ratova. Okultna oblast je kod njih spala samo na Rozenkrojcere, tj. ono što je od njih ostalo.

Taj savez je trebalo da ojača "Arimansku demonologiju" i materijalizam koji se po svetu širi preko "amerikanizma", protiv ljudske duševnosti koja se razvijala na Istoku Evrope, u slovenskim narodima. Zato jezuiti zajedno sa masonima grade Ameriku i Vašington po svim okultnim luciferijanskim standardima.

http://vimeo.com/35368935

 

 

Da bi se sve to bolje razumelo treba pogledati Štajnerovu knjižicu "Arimanska obmana"

 

Ono što Štajner nije razumeo jeste da "Hristov impuls" u razvoju svesti duše na ovom svetu mora da prođe kroz proces materijalizacije. Taj proces nije samo negativan već i pozitivan, on donosi svu materijalnu kulturu i stvaralaštvo bez kojeg bi nam život bio nemoguć, ili vrlo primitivan, kao i samo prisustvo svesti. 

Samo prisustvo duša u materiji kao magnet privlači njenu transupstancijalizaciju i usavršavanje, koje vidimo kao razvoj tehnike i materijalnu kulturu uopšte.

Na taj način Bog, po Gnosticima, kroz svoje emanacije, ljudske duše, dovršava svoje delo stvaranja.

Proces stvaranja se dovršava i usavršava preko čoveka, tačnije duše čovekove. Ali same duše nemaju materijalnih interesa i u tom procesu silaska u materiju i inkarnacije, koji je za njih negativan proces, potrebna im je pomoć bezdušnih bića, Arhimana ili Arhonta koja su po svojoj prirodi usmerena na materijalno, kao što su duše usmerene na duhovno i Božansko, dakle suprotno. Stoga ako bi se pustilo na volju duševnim ljudima u slovenskim narodima da ostanu kakvi jesu, ne bi se razvijala ni nauka ni tehnika, sve bi ličilo na ono u šta se pretvarala Rusija devetnaestog veka, kada je bila preplavljena jednostranim fanatizmom narodne religioznosti, starovercima i bezbrojnim sektama koje su mrzele sve što je materijalno, a nisu imali od čega da žive.

Ali to što se Slovenima, posebno Rusima, dešava je pre svega nesnalaženje duša u materijalnom svetu, a ne primitivizam. Nesnalažljivost je tipična za duševne ljude koji uvek delaju spontano i prostodušno se zalažu za istinu i žele da pomognu. Mnogi dobri ljudi su na ovom svetu stradali od svoje naivne dobrote. Mora se razumeti razmera i dimenzija u kojoj živimo i njeni zakoni, i biti oprezan. Zato je onaj donosilac svetlosti rekao: "Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi." (Jevanđelje po Mateju, glava 10, 16.) To je uputstvo dušama za ponašanje na Zemlji. Stoga se razvoj kulture kod Slovena svodi samo na prestanak spontanog ponašanja i početak taktičnog, sa razumevanjem zakona koji vladaju na Zemlji. Zato Slovenima nikada nije bilo potrebno uvoditi osnovne principe kulture i stvaralaštva, oni su to sami imali oduvek više od drugih, jer je to proisticalo iz njihove svesti duše (kultura koja nije inspirisana dušom uopšte i nije kultura već neka vrsta diktature). Otuda taj paradoks da kod Slovena nalazimo i najviše kulturno stvaralaštvo i najbesmislenije ponašanje, genijalne pojedince i zaglupljenu masu. Nezreli i primitivni narodi su to uvek i u svemu, a ne samo delimično i ponekad. (Treba pritom imati u vidu da je najveći izvor teškoća u razvoju, zla i stradanja kod Rusa već vekovima u Vatikanu i Velikoj Britaniji, a pogrešno se i zlonamerno pripisivao samim Rusima.)

 

Dakle, odnos jednih i drugih, i ljudi i neljudi, je komplementaran, iako izgleda negativan i suprotstavljen.

 

Ako bismo prihvatili da se samo radi o sukobu dobra i zla, onda bismo negirali svemoć Božanskog koje sve omogućava.

Ako je Božansko Jedna Celina iz koje sve izvire i kojoj sve pripada, i ako ono ima neke namere sa svešću duša na ovom svetu, onda se mora pretpostaviti da isto tako ima namere i sa svim drugim bićima koja pripadaju istoj Celini.

Dualizam koji je ovde na delu, ima svoj izvor u Jednome.

 

 

 

***********************************************************

 

Tek posle ovih informacija moći ćete bolje da razumete šta kazuje

Ruska autohtonistička istorijska škola

 

Nikolaj Levašov: Rusija u zakrivljenim ogledalima - Tom 1

Nikolaj Levašov: Rusija u zakrivljenim ogledalima - Tom 2 

Iako su ovde iznete neke pretpostavke sa kojima se nije lako složiti, jedan bitan stav se proteže kroz celo delo, a to je značaj ljudske duše i njen položaj na ovom svetu, njena borba za opstanak. Zapravo ovde se cela ljudska istorija sasvim ispravno svodi na borbu za dušu. Istorijski događaji su samo posledice te borbe.

Verovatno zato su autor i njegova supruga ubijeni zbog ove knjige, kao i neki saradnici.

Knjiga je zabranjena u Rusiji.

Mnogi navodi o ključnim istorijskim događajima i razvojima u ovoj knjizi potvrđuju stavove srpske autohtonističke škole.

Međutim, treba znati i sledeće: Levašov je hazarski Jevrejin, cionista, mason i nosilac zvezde Zlatne zore, prijatelj Rokfelera.

 

    

Zašto onda jedan takav piše ovakve knjige?

Zato da bi iznošenjem ovakvih stvari kroz njih podmetnuli svoje neistine.

Oni preuzimaju ulogu "pravih sloveno-arijevskih istoričara" da ne bi sami sloveno-arijevci uspešno širili svoju pravu istoriju.

Jedna od neistina je priča o četiri roda Asa. Tu se zapravo radi o narodima Azije i njihovo pominjanje u njegovim knjigama jeste namera da se oni pomešanju sa Arijevskim narodima od kojih su Srbi i Rusi najčistiji izdanak. Druga je neistina je o boji očiju koju po njemu imaju Rašani, tj. izvorni Srbi. On tu nameće neistinu da je smeđa i crvenkasta boja očiju njima svojstvena. On celu istoriju svodi na rasizam što je pogubno za razumevanje prave sloveno-arijevske istorije koja nije rasistička već izvorno ljudska. Sloveno-arijevci na ovom svetu zastupaju ljudsku duševnu suštinu, a ne neku određenu, svoju rasu. Upravo to ovaj cionista Levašov lažira, on ljudsku suštinu predstavlja kao rasističku.

 

U nedostatku sredstava, mogućnosti i motivacije da se kompletno prevedu prave sloveno-arijevske Vede na srpski jezik (svakako i usled otpora srpske pro-cionističke vlade i diktature akademskih laži o srpskom poreklu), koje već duže vreme postoje u Rusiji, moramo se za sada zadovoljiti ovim krivotvorenim izdanjima i iz njih izvlačiti žito od kukolja.

 

 

 

 

Da'Arija

Sajt posvećen sloveno-arijevskoj istoriji

 

 

 

Slovenoarijevske vede

Original na runskom pismu, i sa ruskim prevodom

video

 

Perunove vede - knjiga prva - prevedeno

Perunove vede - knjiga prva - prevod na ćirilici sa komentarima

 

Sanjtije Perunove Vede (Knjiga Perunove Mudrosti) su jedno od najstarijih slovensko-arijskih svetih predanja. Sačuvali su ih Žreci – čuvari drevnoruske inglističke crkve pravoslavnih staroveraca- inglinga. Originalne Sanjtije samo se naizgled mogu nazvati knjigom, jer su to zapravo ploče od plemenitog, nerđajućeg metala ispisane drevnim h’Arijskim runama.

Drevne rune nisu slova, a ni hijeroglifi onako kako ih danas shvatamo. Rune su tajni likovi koji nose u sebi ogromnu količinu drevnih znanja. Ta stara runska forma pisma nije iščezla u dubini minulih vekova i milenijuma poput drugih drevnih alfabeta, azbuka i bukvica. Ona je za žrece drevnoruske inglističke crkve pravoslavnih staroveraca - inglinga - i dalje osnovni oblik pisma. U stara vremena, h’Arijska runika poslužila je kao temelj za izgradnju različitih uprošćenih oblika pisma: drevnog sanskrta, čert i rezov crta i razreza, devanagari pisma, anglo-saksonske i germano-skandinavske runike, i mnogih drugih.
H’Arijski runski oblik pisma se predaje na duhovnim seminarima drevnoruske inglističke crkve pravoslavnih staroveraca-inglinga, kako bi se sačuvao i dalje, za naše potomke, i kako drevna mudrost ne bi zamrla u bezvremenu, već da bi se i ubuduće predavala s pokolenja u pokolenje. Da bi se zamislilo kako Sanjtije izgledaju, treba imati u vidu da se svaka Sanjtija sastoji od 16 šloka. Svaka šloka sadrži 9 redova, a u svakom redu pod jednom crtom, koja se zove podnebesnica, iscrtano je po 16 runa. Na svakoj ploči su po 4 šloke, po dve sa svake strane. Devet Sanjtija na 36 ploča sastavljaju Jedan Krug, i te ploče, koje sadrže ukupno 144 šloka, povezane su pomoću tri alke koje simbolizuju tri sveta: Javu (svet ljudi), Navu (svet duhova i duša predaka) i Pravu (svetli svet slovensko-arijskih bogova). PravoSlavlje je slavljenje svetle staze PRAVA. Devet krugova Sanjtija, koji sadrže 1296 šloka, ili 11664 redova, ili 186624 međusobno dejstvujućih h’Arijskih runa, sačinjavaju smisleni likovni zbornik koji se od najdrevnijih vremena naziva - VEDA, ili, ako koristimo latinski oblik – EDDA.
Sanjtije su pisane u formi dijaloga, a zapisane su pre oko 40 000 godina.

 

Celokupne ,,Sanjtije perunove Vede“ sastoje se iz devet krugova. Svaki krug pripoveda o jednom od devet dana, tokom kojih su narodi Rase Velike u irijskom Asgardu razgovarali sa Bogom Perunom. Tu se:

... U gradu Bogova, u Irijskom Asgardu,
na ušću svetih reka Irija i Ome,
kraj Velikog Hrama Inglije,
do Svetog kamena Alatire,
spustila se sa nebesa Vajtmana (Vimana), Božanska kočija...
Dok se spuštala na Zemlju
beše okružena velikim sjajem i plamenom…
Sa svih strana prilažahu toj Nebeskoj Vajtmani
Rodovi H’Arijski i Da’Arijski,
Rodovi Rasena i Svetorusa,
vođe i ratnici svih Rodova Velike Rase,
kupili su se Veduni srebrnih vlasi
premudri Volhvi
i sluge Boga Jedinoga…


Irijski Asgard – grad Bogova na reci Irij (As – Bog koji živi na Zemlji; gard – grad, po kom je dobio ime i kontinent Asija-Azija), podignut je godine 5028. posle Velikog Preseljenja iz Daarije (Hiperboreje), 104778. godine p. n. e.Na njegovom mestu sada se nalazi savremeni grad Omsk, takođe na ušću reka Om i Irtiš (čije je staroslovensko ime Irij). Irijski Asgard u SIBIRU, razrušili su Džungari godine 7038. od Stvaranja sveta (1530. g. n.e.).

 

 

Beli bogovi raznih naroda - D. Bajda E.Ljubimova

Sve velike civilizacije govore o svojim osnivačima kao o "belim bogovima" koji su došli sa severa ili sleteli s neba. U Egiptu, Grčkoj, Latinskoj Americi, u Indiji svi vedski naučnici znaju da su Vede dobili od "belih bogova" sa severa (kasnije su ih degenerisali u hinduističku religiju). U Kini su ti isti "beli bogovi" sagradili piramide i postavili osnove "kineskoj filozofiji". Lao Ce se vraćao na zapad kada je na granici izdiktirao čuveno delo Tao Te Đing.

I "kineski zid" je zapravo tvorevina belih ljudi sa severa i služio je za odbranu slovenoarijevske Tartarije od invazije žute rase sa jugoistoka. Delovi zida koji se danas pokazuju turistima su zapravo obnovljene verzije starog zida, koji je na mnogim mestima bio okrenut ka jugoistoku, ka današnjoj Kini, dok su mu stepenice za ulazak bile na severozapadnoj strani.

Najstarije mumije u Kini su od ljudi bele puti i svetle kose, sa odećom i predmetima koji su identični staroslovenskim narodima.

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

Mavro Orbini: Kraljevstvo Slovena

Istorija Slovena na Balkanu od rimskog doba.

Detaljna istoriografija svih srpskih vladara pre Nemanjića.

Istinita istorija Srba koja je u Srbiji zabranjena.

 

 

*******************************************************************

Zlatno doba i savremena istorija

 

Detaljno objašnjenje o tome kako je nastao prelaz iz starog u novo doba, sa savremenom istorijom, jer to pitanje zbunjuje mnoge istraživače alternativne, odnosno prave istorije.

 

 

 

 

 

Svaki istoričar, pa i "alternativni", koji zanemaruje ili ne poznaje istoriju kojom je vladala visoka tehnologija vanzemaljskog porekla, koji ne uvažava vanzemaljski uticaj na istoriju i čovekovo poreklo (što dokazuju čovekova DNK i megaliti koje ni danas nije moguće izgraditi), pojavu i uticaj hibrida i njihovu zaveru protiv izvornih ljudi - živi u mraku i nikada ne može da poveže sve elemente istorije u celinu.

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

 

 

NOVIJA ISTORIJA - ISTINE I LAŽI

 

 

 

Partija šaha: Lenjin i Hitler - Beč 1909.

 

Autor ove grafike, koja je 2009. godine prodata na aukciji u Londonu, je Hitlerova profesorka crtanja, jevrejka Ema Lovenstram koja je posmatrala njihovu igru.
Slika, koja na poleđini ima potpise dvojice diktatora, nastala je 1909. godine u Beču gde je mladi Hitler učio slikarstvo, a Lenjin bio u izgnanstvu - igrali su šah dok su čekali instrukcije za preuzimanje svojih uloga. Obojica su imali istog gazdu - jezuitskog generala.

U to vreme u Beču su zajedno sa Lenjinom i Hitlerom živeli i Staljin, Trocki, i J.B.Tito koji su takođe čekali na svoje zadatke. Kažu da su išli u iste kafane.

 

Lenjin je umro od sifilisa, a Hitler od starosti u Argentini, u mestu Mendoza, 1962 godine, u vili Residencia Inalco, imanju na jezeru Nahuel Huapi u argentinskoj Patagoniji, kao suvlasnik jedne fabrike čokolade. Bio je unuk barona Solomon Mejer Rotšilda iz Beča. Zato su ga Rotšildi finansirali preko Engleske Banke i preko Rokfelera od dolaska na vlast pa do kraja rata. Ostavio je više potomaka od kojih neki danas završavaju posao oko Evropske unije     (prevedeno).

J.B. Tito (pravo ime Franc Jozef Habsburg und Loren) sahranjen je u Beču, u blizini svog oca Franje Josipa Habsburga, čije kopile je bio.

 

 

Rodni Etkinson: Začarani evropski krug

Detaljno o planovima nacista za ujedinjenje Evrope koji se sada ostvaruju

 

 

POTOMAK USTAŠA SVEDOČI DA JE HITLER POMAGAO PAVELIĆU U ARGENTINI

 

 

Sajmon Dansten, Džerald Vilijams: Sivi vuk - Bekstvo Adolfa Hitlera

Detaljan opis kako je Hitler pobegao iz Berlina, prema dokumentima i ispitivanim svedocima koji su učestvovali u organizovanju bekstva.

Naručivanje knjige "Sivi vuk"

 

Intervju sa autorom knjige u Beogradu

 

Film "Sivi Vuk" snimljen prema knjizi prevedeno (download)

 

Bekstvo Hitlerovo i celog nacističkog vrha organizovale su tajne službe zapadnih zemalja.

Iza tajnih službi stoji aristokratija i njihovi bankari, a iza njih jezuiti i njihova tajna društva.

Iako knjiga ukazuje na njih, ne identifikuje ih izričito kao organizatore.

Možda je to bio uslov da se knjiga uopšte i pojavi.

 

 

O Hitlerovom  poreklu

 

 

 

UKRATKO O SVEMU OVOME

 

 

 

 

Treći Rajh - Operacija NLO

Drugi svetski rat je bio samo predstava za narod.

Iza scene se događalo nešto što nije bilo za javnost.

 

 

Tajna Lenjinovog mauzoleja

 

 

Marks i Engels

Poznato je da su radili za Iluminate i njihove planove, ali je manje poznato da su oni prvi javno iznosili planove Iluminata za genocid nepodobnih naroda, Baskijaca, Srba, Rusa...

 

 

Edvard Grifin: Kapitalistička zavera

Sve komunističke revolucije stvorili su i finansirali kapitalisti, vodeći bankari sa Zapada.

 

 

Antony C. Sutton - intervju - prevedeno

Istraživač sa Huverovog instituta otkriva nam kako su SAD i Engleska ne samo finansirale, nego i tehnološki potpuno opremile i Hitlera i SSSR sve do Vijetnamskog rata; kako je Kisindžer posebno insistirao da se tehnologija SAD daje SSSR-u i preko njih Vijetnamcima protiv kojih su ratovali.

 

Još jedno svedočanstvo da su svi ratovi novijeg doba bili planirani, i da su sve zaraćene strane bile organizovane iz jednog istog centra.

 

Antony Sutton - Wall Street and The Rise of Hitler
Antony Sutton - Wall Street & The Bolshevik Revolution

Antony Sutton - Wall Street and FDR (1975)
Antony Sutton - The Best Enemy Money Can Buy
Antony Sutton - Americas Secret Establishment An Introduction to Skull and Bones
 

 

Bankari SAD, Britanije i Nemačke zajedno vodili Drugi svetski rat

Preko Banke za međunarodna poravnanja.

Oni su doveli Hitlera na vlast i finansirali ga sve do kraja rata.

Dоk su nа frоntоvimа ginuli vојnici, u Bаzеlu su sе оdržаvаli sаstаnci rukоvоdstvа BIS (Bank for International Settlements) nа kојimа su učеstvоvаli bаnkаri iz Nеmаčkе, Јаpаnа, Itаliје, Bеlgiје, Еnglеskе i SАD. Таmо је, u švајcаrskоm „bаnkаrskоm оfšоr cеntru“, vlаdаlо pоtpunо rаzumеvаnjе, tаmо su intеnzivnо sаrаđivаli prеdstаvnici zаrаćеnih strаnа.

Isti oni i danas vode EU i SAD i sve ratne sukobe u svetu, i planiraju sve ekonomske krize.

Nažalost, u svetu u kome vlada dijalektika suprotnosti, u kome ništa nije jednolično i pravolinijsko, ratovi i krize oduvek su bili najjači zamajci razvoja i industrijalizacije.

 

 

Edvard VIII priznao da su za rat odgovorni cionisti i Britanci

Ovu istinu sada okreću protiv njega da se ne bi videla cela istina o pravim organizatorima II sv. rata.

 

 

Lažna zastava

Kada neka država izvede teroristički napad koji javnosti predstavi tako kao da ga je neko drugi izveo, sa ciljem da nekoga optuži i dobije opravdanje da ga napadne, pokrene rat, kao i povećanje kontrole i diktature nad svojim narodom, takva akcija se naziva "Lažna zastava". Primeri su: paljenje Rajhstaga 1933; WTC 9/11; Račak 1999 (za NATO bombardovanje Srbije i otcepljenje Kosova); Srebrenica 1995 (za NATO napad na Srpsku stranu u Bosni i prebacivanje krivice za rat na Srbe, koji su glavne žrtve rata), i mnoge druge. Većina savremenih terorističkih napada spada u akcije 'lažne zastave' jer iza njih stoje obaveštajne službe CIA, MI6 i Mossad.

 

Prikaz nekih novijih akcija "lažne zastave"

 

 

"Lažna zastava" u Siriji

Teroristička organizacija "Beli šlemovi", specijalizovana za medijske laži, kojom rukovodi britanska služba MI6, obučava decu u Siriji da glume napad hemijskim oružjem.

 

 

 

Kakva je bila uloga Lenjina, Staljina, Hitlera, Maoa i njihovih genocidnih logora - za koje se danas zna da su ih Rotšildi i masoni doveli na vlast i finansirali?

Oni su jednostavno stvoreni da posluže kao bauci i strašila za narod, da se sami pojmovi diktature i genocida vežu za pojedine "zle ličnosti" i grube sisteme vlasti koje su navodno oni predvodili, a čije su ikonografije bile bodljikave žice, čizma za vrat i pištolj na čelu. Otuda su oni izgledali i ponašali se tako teatralno, kao glumci u pozorištu za malu decu. Cionisti iz Holivuda su i stvorili Hitlerovu ikonografiju i propagandu.

 

Adolf Hitler vežba svoje govore ispred ogledala (1925)

 

Cilj je bio da što veća pažnja javnosti bude vezana za njih i to vezivanje diktature za njihove ličnosti se nastavilo sistematskom propagandom novih "demokratskih vlasti" decenijama posle njihove smrti, veličanjem "pobede" nad "njihovom" diktaturom i "oslobođenjem". "Pobeda nad fašizmom" i "pad Trećeg rajha" se svake godine spektakularno proslavlja samo zato da bi se skrenula pažnja i da narod ne bi video Četvrti rajh i transformisani, liberalni fašizam na delu zvani EU. Svi ciljevi Trećeg rajha su ostvareni.

Oni koji su vodili Prvi i Drugi svetski rat iza kulisa, sada otvoreno vode EU i UN.

To je sve učinjeno s razlogom da se strah od diktature što više udalji od pravih diktatora i zločinaca genocida: od korporacija i aristokratije koja stoji iza korporacija. Oni su pravi tvorci fašista i diktatora, ali nevidljivi, oni pokreću i vode sve ratove, ali njih niko za to ne optužuje, njihovi logori nemaju bodljikave žice, ali porobljavaju mnogo veći broj ljudi i ubijaju ih sporije i sistematičnije: navodeći ljude da se sami porobe njihovim nepravednim i lopovskim ekonomskim poretkom, i da se sami otruju njihovim popularnim proizvodima.

Pored toga cilj je bio i snižavanje kritičke svesti kod ljudi, na čemu se inače radi svim silama preko medija i "realiti kulture". Samo neko mentalno retardiran može da poveruje da su kepeci kakvi su bili jedan Hitler i jedan Staljin zaista sami sve odlučivali i vodili politiku koja je odvela milione u smrt.

Oni su najpre stvorili grube spoljašnje diktature i za njih vezali pažnju ljudi da bi sami ljudi neprimetno i spontano prihvatili suptilnu unutarnju diktaturu kakva danas vlada i kakva je namenjena budućoj vladavini. Diktatura zlih pojedinaca zamenjena je "demokratijom" - koja je zapravo diktatura manipulisane mase nad individuama koje su sposobne da kritički razmišljaju - dok se sam pojam slobode isključivo vezuje za razuzdano pervertovanje svih vrednosti. Cilj je da se ljudi sami porobe, bez prisile, jer takvi su robovi najbolji.

Tako su oni umetnost vladanja doveli do vrhunca, a narod ih oduševljeno pozdravlja.

 

 

 

Tako to rade Arhitekte kontrole - Majkl Tsarion

u Dobu manipulacije - Majkl Tsarion

Manipulacije aristokratije, jezuita, satanista

 

Sva vlast na ovom svetu podeljena je na

tri funkcionalna dela:

 

Vatican City, Rim, kao religijski centar i mozak celog sistema

City of London, London, kao ekonomski centar

District of Columbia Vašington, kao vojni centar

 

Ta tri centra sačinjavaju krug moći. Oni deluju sinhronizovano, iako svaki u svom području.

O njima se može puno saznati u ovom dokumentarcu.

 

 

 

 

KREIRANJE NOVIJE ISTORIJE OD STRANE JEDNE ISTE OLIGARHIJE

Od podele rimskog i venecijanskog bankarskog carstva oko plena i carine na Bosforu (u Carigradu je hrišćanska crkva dotle kontrolisala trgovinu između Evrope i Azije) na Istočno, pravoslavno, i Zapadno, katoličko carstvo, zatim na Rusko carstvo kao naslednika trezora Istočnog, preko svih zavera i podmetnutih ratova, lažiranja istorije na Berlinskom kongresu, do današnjeg sukoba oko Ukrajine radi stvaranja evroazijske unije. Sve u planu da se svetska vlada ujedini preko američke, afričke, evropske i evroazijske unije. Kada se te unije formiraju, one će se ujediniti u jednu svetsku vladu. To je njihov plan koji ostvaruju međusobnim nadmetanjem i podelom uloga, postepeno, kao u šahovskoj igri, stvarajući pozicije i žrtvujući figure (pojedince i narode), stalno koristeći istu formulu: akcija-reakcija-rešenje, odnosno stvaranjem problema i sukoba (akcija) kako bi se izazvala očekivana reakcija javnosti da se problem reši - onako kako su oni želeli. To je jedini način da manjina vlada velikom većinom: manipulacijom volje većine, kontrolom informacija i znanja.

 

 

(23.11.2019)

David Icke: The Freedom Road - prevedeno

Predavanje koje će vam osvetliti sve što je ostalo nejasno u vezi svega ostalog ovde iznetog.

 

 

 

 

 

Najviši arhitekti kontrole i novije istorije su jezuiti

 

 

UVOD U RAZUMEVANJE JEZUITA

Sve o jezuitima, kratko i jasno

 

 

Dr. Alberto Romero Rivera: Vatikanske ubice

Ispovest bivšeg visokog jezuitskog sveštenika

Ko je stvorio Islam?

Ko je stvorio komunizam?

Ko je pokrenuo Španski građanski rat?

Ko je pisac "Protokola Sionskih mudraca"?

Ko je pravi autor Hitlerove knjige "Moja borba"?

Ko je isplanirao i dogovorio sa muslimanima okupaciju Vizantijskog carstva, i kasnije samo Pravoslavnog dela Balkana?

Ko je isplanirao i sproveo Prvi i Drugi svetski rat?

Odgovor je: Vatikan.

A Vatikan su jezuiti.

 

NARUČIVANJE KNJIGE

 

Svi sukobi u svetu, sve promene granica, javno mnjenje i raspoloženje, ratovi i revolucije planiraju se u Vatikanu a izvršavaju preko Londona (Siti i Tavistok institut) i Vašingtona. Kada jedan Ukrajinac mrzi Ruse, ili Hrvat Srbe, on je zapravo programiran da ponavlja tačno one fraze koje su tamo smišljene, u Vatikanu gde postoji posebna kancelarija za međunarodne odnose još od 18-tog veka u kojoj se planiraju sukobi među narodima radi promene granica, posebno granica između katoličke i pravoslavne Evrope. Zato se verska mržnja najviše programira i neguje u katoličkim narodima koji se graniče sa pravoslavnim, između Baltika i Jadrana (to je program zvani Intermare) - Hrvatima, Mađarima, Poljacima, Ukrajincima.

(24.8.2019)

Zapravo, nisu njima protivnici pravoslani narodi zbog konkurencije u veri (jezuiti su se infiltrirali i tajno vladaju i protestantima i pravoslavcima), već mentalitet Slovena, izvorne ljudske rase koja najbolje čuva svest duše. Svest duše je njima glavni neprijatelj. Oni rade na njenom skrivanju i potiskivanju, na njenoj suprotnosti. Krajnja svrha toga je ipak pozitivna, jer potiskivanje samo jača svest duše, jača njenu svest o uslovima fizičkog sveta. Bez pritisaka svest duše nema iskustva na fizičkom svetu i njeni pravi potencijali ostaju neizraženi. Za razvoj ovoga sveta potrebna je materijalizacija svesti duše, odnosno, iskušavanje svih potencijala svesti na fizičkom planu. Tako ona kreira sve što je pozitivno na ovome svetu. To je pravi razlog svih prinuda i pritisaka koje ljudi trpe na ovom svetu, a sprovode ih elite koje vladaju.

Stvaranje nacizma pod simbolom kukastog krsta je upereno isključivo na izvornu svest duše kod Slovena. Kukasti krst je njihov najstariji solarni simbol. Jezuiti su ga uzeli kao centralni simbol fašizma samo da bi tako napali sloveno-arijevce. Tu je i naglašavanje arijevske rase u negativnom kontekstu kod nacista da bi danas svako podsećanje na vrednosti bele arijevske rase bilo apriori osuđivano kao rasizam, elitizam i fašizam.

 

 

Kukasti krstovi kod Slovena

 

 

 

 

NEKE OSNOVNE INFORMACIJE O JEZUITIMA

 

 

Video prilog o knjizi Vatikanske ubice

 

 

I da ne bude samo jedan izvor:

 

Edmond Paris: Tajna istorija jezuita    Naručivanje knjige

Strana 166:

Firer je došao na vlast, zahvaljujući glasovima katoličkog Zentrum-a, samo pet godina pre toga većina ciljeva (jezuita), cinično otkrivenih u “Mein Kampf-u”, je već bila ostvarena; ovu knjigu, drski izazov zapadnim demokratijama, napisao je jezuita, otac Štempfle (Staempfle), a Hitler se potpisao kao autor. Iako mnogi zanemaruju tu činjenicu, jezuiti su bili ti koji su usavršili čuveni pangermanizam opisan u ovoj knjizi, koju je Firer samo potpisao.

 

 

Eric Jon Phelps: Vatican Assassins

Sve što niste znali o jezuitima, a niste imali koga da pitate...

jer pobijeni su mnogi koji su znali ovakve informacije

 

Enciklopedijski prikaz jezuita na internetu

Sve o njima i njihovim zločinima

 

Šta su o jezuitima rekli neki poznati ljudi

 

NWO GLOBAL JESUIT NETWORK CHANNEL

 

Jezuiti, Vatikan i satanistički rituali

 

Jesuit order - satanic ritual - castle darkness

 

 

Kako je Vatikan stvorio naciste

 

 

Struktura vlasti jezuita u Americi

 

 

 

 

 

 

 

Istorija Vatikana - prava istorija

The Two Babylons or The Papal Worship 
Proved to be the Worship of Nimrod and His Wife
By the Late Rev. Alexander Hislop

 

John Dowling: History of Romanism

 

 

Kapitalna dela o Vatikanu:

Avro Manhatten - The Vaticans Holocaust

 

Avro Manhatten - The Vatican in world politics

 

 

 

Istorija Vatikanskih zločina

Samo kriminalna istorija

 

 

Budući zločini Vatikana:

 

Prema proročanstvu Malahijevom, sada je izabran poslednji papa,

a prema proročanstvu Nostradamusovom poslednji papa će biti crni papa (u njegovo vreme nije još bilo jezuita, zato ih je samo video kakvi jesu, kao crne).

Izabran je papa jezuita.

Jezuitski general je poznat kao Crni papa, jer vlada Vatikanom i jer je uvek obučen u crno.

Naivni su zato mislili da će poslednji papa biti crnac.

Ovaj je crnji.

Taj njihov kraj je zapravo novi početak: jedna svetska religija.

Na njoj rade već dugo kao na sastavnom delu Novog svetskog poretka.
Kada nju uspostave onda više neće birati pape kao do sada, i zato će ovaj biti poslednji.

Ali biće glavni u toj novoj religiji na drugi način. Zato je ovaj poslednji papa jezuita, jer oni vode ceo taj posao pa su zato uzeli završnu reč. Da završe posao stvaranja Novog svetskog poretka kako treba, da im se niko ne meša.

Dakle, možemo očekivati veće ekonomske krize i ratne sukobe, pre svega na verskoj osnovi, sa muslimanima i Slovenima, kako bi poslužile kao opravdanje za uvođenje jedne svetske religije, u toj njihovoj nameštenoj igri akcija-reakcija-rešenje.

 

To sve dokazuje i numerologija:

Numerologija po papi Vojtili:
Papa je umro 02. 04. 2005. -> 2+4+2+5= 13
Vreme papine smrti: 21:37 -> 2+1+3+7= 13
Bila je to 13. nedelja 2005. godine.
Jovan Pavle Drugi bio je papa 26 godina i 5 meseci -> 2+6+5= 13
Ukupno 9.301 dan -> 9+3+0+1= 13
Atentat na Jovana Pavla Drugog bio je izveden 13. maja.
Papa je u trenutku smrti imao 85 godina -> 8+5=13
Karol Wojtyła izabran je za papu kad je imao 58 godina -> 5+8=13
Jovan Pavle Drugi bio je 265. papa -> 2+6+5=13

Numerologija po papi Franji, (brojevi 3 i 13)
1. Izabran je 13.03.2013. Zbroj 1+3+3+2+1+3 =13
2. Ima 3 imena (dok još nije bio papa) = Jorge Mario Bergoglio
3. Izabran je kao najstariji papa nakon Benedikta XVI u poslednje 283 godine. 2+8+3=13
4. Ima 76 godina. 7+6=13
5. Prvi je u 3 stvari: prvi jezuita, prvi južnoamerikanac, prvi Franjo
6. Izabran je za neevropskog papu nakon 1300 godina (broj 13)
    ili još tačnije: prvi neevropski papa nakon Sirijca Grgura III (731-741 g). 2013 - 731 = 1282 tj. 1+2+8+2=13.
7. Uzeo je ime po Franji Asiškom koji je živeo u 13 veku
8. Zaređen je za sveštenika 13. decembra 1969
9. Beli dim se pojavio u 07:06 PM (7+6=13)

Broj 13 pokriva princip aktivnosti, dinamizma, fatalnosti, zla i kretanja ka smrti, a to donosi prisilu na korenite promene. Broj 13, tačnije 12+1, ima veliki ezoterijski značaj. On označava transformaciju, novo rođenje, nov red. Novi poredak.

Na ikoni Novog Svetskog Poretka, dolaru, piramida ima 33 kamena i 13 stepenica koje simbolizuju 13 stepena Iluminata. Na pečatu, orao ima 13 pera u svakom krilu, 13 strela u desnoj kandži i maslinovu granu sa 13 listova u levoj, a u kljunu drži svitak sa 13 slova. Oko njega se nalazi 13 zvezda koje formiraju Davidovu zvezdu, a tu je i štit sa 13 traka koje predstavljaju prvobitnih 13 država.

 

 

Pope Francis raped, killed children; Witnesses testify, eyewitnesses confirm

 

Jesuit resigns after charged with Black Mass child sacrifices

 

 

 

Detaljna istorija jezuita - Prof. dr Walter Veith

Kako jezuiti vladaju svetom preko tajnih društava.

Cela shema i opis na osnovu originalnih izvora i dokumenata.

Započinje analizom Otkrivenja iz Novog Zaveta koje ne govori o Neronovom Rimu kao 'antihristu' i 'Vavilonskoj bludnici', nego o Rimskoj crkvi, Vatikanu, a Vatikan to su jezuiti. Oni sami dokazuju da se Otkrivenje odnosi na njih jer su oni stvorili savremenu masoneriju počevši od Bavarskih Iluminata, pod njihovom kontrolom su Malteški Vitezovi, Vitezovi Kolumba, Vitezovi Templari, Lobanja i Kosti, Crno Plemstvo, Rimski Klub, Komitet 300, Bilderberg... - sve su to njihove ispostave za sprovođenje njihovih planova. Oni su organizatori svih ratova novog doba, i kontrolnog sistema nad ljudima. Taj sistem se prikazuje kao nosilac demokratije i ljudskih prava i sloboda, svakako, da ne bi bio otkriven kao upravo suprotan tome. Sva njihova 'demokratija' se svodi na manipulacije kolektivnom svešću: putem obrazovanja, medija i otrova u hrani snižava se kritička svest ljudi, pomoću glasova tako kontrolisane vladavine nesvesne i neuke većine, potiskuju i kontrolišu manjinu koja još uvek može nezavisno i objektivno da razmišlja. Tako drže pod kontrolom celu populaciju, dok se demokratske 'slobode' svode  na perverznu razuzdanost.

Iako je predavanje ograničeno protestantskim stavom i u nekim detaljima pogrešno (oko učenja i porekla gnostika, na pr.) veoma je pregledno i nezaobilazno u saznanju današnje slike sveta.

 

 

Vatikan i svetske finansije - intervju sa Karen Hjuds savetnikom Svetske banke  

 

http://www.youtube.com/watch?v=mhA78rEik_c&feature=youtu.be

 

 

 

1302. godine Vatikan donosi bulu Unam sanctam sa kojom polaže pravo vlasništva nad svom zemljom gde se nalazi katolička crkva.
1454. Vatikan donosi bulu Romanus Pontifex sa kojom polaže pravo na celu planetu Zemlju.
1481. Vatikan donosi bulu Aeterni regis, sa kojom polažu pravo na sve privatno vlasništvo.
1537. Vatikan donosi bulu Convocation sa kojom polaže pravo kontrole nad svim dušama.
Tada su uvedene krštenice. Danas u SAD svaka krštenica ima svoj broj pod kojim se vodi na berzi. Ljudi su vlasništvo korporacija. Svaki čovek je njihov poreski dužnik i rob. Porez iz SAD ide u Veliku Britaniju (jer je Britanija i dalje vlasnik SAD, tkz. 'rat za nezavisnost' je bio samo predstava za narod), tamo ostaje 40%, a 60% odlazi u Vatikan.
Sve je to ustanovljeno u Vatikanu i do danas se stalno unapređuje.

 

Prema Romanusu pontifikusu, koji je na snazi od 1455. i Interkarakteri iz 1493, svako ko nije katolik nema pravo da živi niti pravo na zemlju kao ni pravo na odbranu sebe. U ovim dokumentima katolički kraljevi se obavezuju da osvoje pagane i saracene i to dolazi iz zakona donesenih zbog Krstaških ratova. Prema njima, institutom "indulgencije" se opraštaju svi grehovi počinjeni u ime katoličanstva. Čak se poručuje "krstašima" da će se čineći zločine protiv drugih vratiti u prvobitno stanje blaženstva, u raj.

Svaka sličnost sa islamistima je namerna.


 

 

 

 

Istorija stvaranja "islamskih terorista" Vahabija od strane jezuita

 

 

Suština delovanja jezuita je kontrola ljudi, pre svega bele rase kao njihovog najvećeg protivnika. Da bi u tome uspeli poslužili su se starim lukavstvom: sami su stvorili "borce" za belu rasu, KKK, naciste, i okrenuli ih ka negativnosti. Njih naivno i slepo kao ovce sada slede beli supremacisti, skinhedsi i rasisti nagrđujući sebe nacističkim simbolima koji su jezuitske tvorevine.

Glupost Amerikanaca koji su naseli na ove cionističko-jezuitske spletke je opšte poznata, ali posebnu glupost i podložnost manipulaciji pokazuju neonacisti i supremacisti u slovenskim narodima koji veličaju nacističku ideologiju koja je nameravala da istrebi Slovene - najizvornije predstavnike bele rase.

Čak i dela obrazovanih i inteligentnih branilaca bele rase od ugroženosti, kao što je Ben Klassen, puna su neistina podmetnutih od strane jezuitskih kontrolora znanja, dok tačno prikazuju kako je bela rasa degradirana i ugrožena. Ako Ben Klassen nije bio jezuita, pisao je i delovao kao da jeste, sa puno rasne mržnje umesto razumevanja razlika, i tako samo postigao suprotan efekat za odbranu bele rase, onaj koji cionisti i jezuiti žele.

Cionisti su stvorili naciste.

Važno je znati da cionisti služe jezuitima.

 

 

Beli supremacist koji zagovara nacističku ideologiju i nosi nacističke simbole je programirani sluga cionista i jezuita.

 

Nema većeg neprijatelja beloj rasi od cionista i nacista, oni opravdanu borbu za očuvanje i spas bele rase, koja jedina od svih rasa nestaje i smanjuje se, iskorišćavaju da bi je okrenuli protiv nje, u suprotnost i negativnost, u huliganstvo i nasilje. Hitler je počinio najveće zlo protiv bele, arijevske rase.

Jezuiti su namerno izabrali najbolje i najnaprednije predstavnike bele rase, Nemce, da njima nalepe etiketu genocidnih nacista i tako ih satanizuju. Jezuiti i cionisti stoje iza Hitlera i "njegove rasističke ideologije".

 

Na ovom svetu je samo 8% ljudi bele rase, među njima samo 2% žena sposobnih za rađanje. Sistematskom sterilizacijom koju sprovode UN i cionističke korporacije plodnost među muškarcima drastično opada. Samo se beloj rasi nameće multikulturalizam i strogo osuđuje svaka zaštita rase kao "rasizam" i "neonacizam". Sve druge rase su neuporedivo veći rasisti: žutoj rasi smo ružni i mrze nas, nazivali su nas "belim đavolima"; Jevrejima je zakonom zabranjeno u Izraelu da se venčavaju sa nejevrejima, Jevreji sve nejevreje (među sobom, naravno, ne javno) nazivaju 'gojima' što znači stoka ili bića niže vrste, njihova religija ih uči da mogu da nas varaju, iskorišćavaju, lažu i ubijaju bez ikakvih posledica, čak je to i poželjno; musliman biva izopšten iz porodice i društva ako se venča sa nemuslimanom (ako ne bude i brutalno ubijen), muslimani sve druge nazivaju "nečistima", religija i kultura i Jevreja i muslimana dozvoljava i podstiče ih da sve "nevernike" iskorišćavaju i lažu na sve moguće načine da bi postigli svoj cilj, a to je nadmoć; za njih je laž legitimno i opravdano sredstvo i uvek ga koriste prema svima drugim ljudima jer ih smatraju nižim bićima - a mi moramo da poštujemo njihova "verska osećanja" inače ćemo biti optuženi i obavezno osuđeni zbog "širenja rasne i verske mržnje"; u muslimanskim zemljama postoji otvorena netolerancija prema drugim religijama i kulturama i njihov progon; crnci nas otvoreno mrze i veći su rasisti od svakog belca...

 

Samo je belac rasista (i neonacista) ako se bori za svoj opstanak.

To je neko namerno smislio.

Naučili ste do sada ko je to.

 

Cionistički mediji u svetu, kao i kod nas Sorošev Ringier Axel Springer, izveštavaju sve najcrnje o svakom pokretu bele rase na opasnost od izumiranja. Iako beli nacionalisti samo verbalno upozoravaju na tu opasnost, to je po njima veće zlo od ISIS i njihovih pravih masovnih ubijanja i razaranja civilizacije.

 

Suština i veličina bele rase je u prisustvu ljudske duše, u ljubavi, svesti i kulturi kojom se oplemenjuje život ljudi svih rasa. Ona zato i postoji. Te vrednosti se čuvaju i uvećavaju samo ljubavlju, svešću i kulturom za dobrobit svih drugih. Nikakvim nasilnim majmunisanjem, podelama i mržnjom. Tako samo sebe uništava.

 

 

 

 

Danas cionisti koji vode Evropsku uniju svoje planove protiv bele rase sprovode na indirektan i skriven način, pored nametanja multikulturalizma, sistematski se uništava porodica i normalno detinjstvo. O tome govori svedočenje Irine Bergset o tretmanu dece i porodice u Norveškoj, a slično je i u Švedskoj i drugim severnoevropskim državama u kojima se podstiču incest, pedofilija, homoseksualnost u vrtiću, institucionalizovana krađa dece. Cilj je razaranje porodice i normalnog detinjstva, pre svega najčistije bele rase, Nordijaca, Germana i Slovena. Ta genocidna politika, skrivena pod kitnjastim parolama svakojakih "prava i sloboda" jedan je od načina da se prisustvo i delovanje ljudskih duša na ovom svetu suzbije.

To se najlakše postiže u detinjstvu.

Deca su najviše ugrožena na ovom svetu - ali ne od oružja, već od država i zakona.

 

David Icke detaljno o tome kako država otima decu

 

 

Jedan primer otimanja deteta od majke i davanje perverznjacima na usvajanje

 

Da bi se razumeo metod kao se sve to ostvaruje, treba znati šta je 'lažna zastava'. U taktiku 'lažne zastave' spada takođe i hajka na pojedine pedofile i seksualne zlostavljače, najčešće javne ličnosti koje su potrošene ili su previše otkrile javnosti svoje pravo lice. Osuda i napad na njih služe kao paravan koji treba da zavara javnost da je vlast protiv pedofilije i seksualnog zlostavljanja, dok se u stvarnosti pedofilija na sve načine podstiče i štiti, pedofila najviše ima kod aristokrata i najmoćnijih političara EU I SAD, i praktično su iznad zakona koji ih na sve načine štiti. Kada izbije neki skandal oko njih, samo se kazne nevažni pojedinci, uz medijsku buku 'lažne zastave', privida kako je država protiv pedofilije. Ta ista država otima decu od pravih roditelja i daje ih na usvajanje perverznim degenericima.

 

 

OTIMANJE DECE NEPODOBNIMA U SRBIJI

Mili Alečković je oteto usvojeno dete brutalnom silom i direktnim kršenjem niza zakonskih propisa.

Razlog je njeno zastrašivanje jer ona hrabro, detaljno i argumentovano iznosi najvažnije istine o satanističkim psihopatama koje vladaju svuda, pa i ovde.

Ali namerili su se na veliku dušu koja se hrabro bori za istinu i pravdu - Konferencija za štampu povodom nasilno oduzimanja deteta

 

 

 

Sve je to oblik terorizma nad ljudima i ljudskim dušama koji se sprovodi na ovom svetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Novak  - Magnum Crimen

Vatikanski zločini u našim krajevima

 

Iz predgovora:

Prof. dr Viktor Novak, nekadašnji naučni saradnik Vatikanskog arhiva, znalac nekoliko svetskih jezika, istoričar, svakako je jedan od najvećih južnoslovenskih, a posebno hrvatskih intelektualaca, odraslih u okviru katoličke crkve. On je, prirodno, imao najviše dispozicija da izvrši radikalnu kritiku klerofašizma, konzervativizma i reakcionarnog dela katoličke crkve. Oslobađajući katoličku crkvu, u Jugoslaviji, ovog istorijskog surogata, on misli da bi tako preporođena crkva mogla više da posluži pravim interesima naroda, da bude koheziona sila u povezivanju naroda na Balkanu, a ne duhovni vođa u stvaranju katoličke države Hrvatske, dezintegraciona sila jugoslovenske zajednice i tvorac genocida nad drugim narodima.

Značajan je naročito i metod pisanja ove knjige, jer sve što je autor u njoj kazao on je i dokazao, kao da je pretpostavio budućeg oponenta, veoma lucidnog i elokventnog, kome nije hteo ostaviti prostora za spekulaciju pa je odmah izneo temeljne dokaze i uputio na njihove izvore. Zato je knjiga u prvom izdanju i prošla bez dostojne polemike pa je tiho povlačena i spaljivana, a kod široke publike kao "satanska knjiga" anatemisana.

 

 

PACOVSKI KANALI

Dokumentarni film o spasavanju nacističkih zločinaca iz Hrvatske preko Vatikana.

Potrebno je dati neka objašnjenja koja se u filmu ne spominju. Kada se završio II sv. rat, bilo je potrebno glavne vođe ustaških zločinaca skloniti iz Evrope u Latinsku Ameriku i SAD da bi izbegli suđenje, kako na njemu ne bi odali da su Ante Pavelić i ostali radili za MI6 i Vatikan, zajedno sa Titom. Ostala vojska ustaška, obični vojnici i manji komandanti, preobučeni su u partizanske uniforme i poslati u Srbiju kao "oslobodioci od fašizma" da nastave genocid koji su započeli u Jasenovcu, da masovno streljaju srpski narod i zavedu mu diktaturu. Najveće ubice su dobile posebna mesta u Titovoj vlasti i imovinu na Dedinju. Kada je Tito umro, oni omatoreli i njihovi naslednici su u toj meri bili uplašeni da se njihovi zločini ne otkriju da su na vlast doveli Miloševića, Tuđmana i Izetbegovića i pomoću stranih službi započeli su građanski rat 1990. g. i podelu zemlje. Danas nam njihovi potomci i brabonjci vode politiku i u vlasti i u opoziciji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holokaust se, kao što svi dobro znate, dogodio, a ovde su sakupljene

SVE LAŽI O HOLOKAUSTU    

Treba se s njima upoznati da ne budemo zavedeni od onih koji žele da revidiraju istoriju, kao što je 'Mit o holokaustu', knjiga koja je, srećom, zabranjena u Srbiji.

 

 

 

 

 

 

 

O drugim dokazanim holokaustima se ne govori toliko niti se slave kao svetinje:

 

Sovjetski holokaust

nad hrišćanskim ruskim Kulak seljacima, (1924-1930) - 15 miliona pobijeno
Holokaust nad ukrajinskim seljacima, (1930-1933) - 7 miliona stradalo usled gladi
Holokaust nad ruskim političkim zatvorenicima, (1919-1949) - 12 miliona nestalo

Aškenazi Jevreji su bili najbrojniji i najuticajniji u Boljševičkoj vlasti. Oni su pokrenuli i vodili celu sovjetsku vlast: Lenjin je imao jevrejsko poreklo, Staljin je bio Jevrejin, zatim Berija, Sverdlov...

 

Holokaust nad Nemcima

Nakon završetka II sv. rata sistematski je ubijeno više miliona Nemaca.

Nakon rata general Ajzenhauer vodio je logore u kojima je sistematski pobijeno preko dva miliona Nemaca (Navod pukovnika Dr. Ernest F. Fisher JR, istoričara vojske SAD u predgovoru knjizi Other Losses - James Basque) Ajzenhauer je naredio da se nemačkim vojnim i civilnim zarobljenicima, preko dva i po miliona, ne daje hrana, iako su saveznici imali dovoljno hrane. Sistematski su umoreni glađu i streljanjem. To najverovatnije nije bila Ajzenhaurevova ideja već je on samo izvršavao volju elite, cionista, koja je i povela Nemačku u rat.

Postoje indicije da je i general Paton ubijen nameštenom saobraćajnom nesrećom jer se sve otvorenije bunio protiv genocida nad Nemcima a otkrivao je i zaveru cionista u II sv. ratu.

 

Saveznički avioni (kojima su mete određivali cionisti i jezuiti) napalm-bombama zasuli upravo reformistički, protestantski deo Nemačke i pri tom ubili oko 2 miliona nemačkih jeretika-protestanata. Posebno je cilj bio centar Reformističke crkve - Drezden, u kojem tada nije bilo nikakvih vojnih objekata. 

 

Kada je Nemačka izgubila rat, Nemci su proterani iz Istočne Evrope. Oni koji su živeli na području Poljske, Češke, Slovačke i Rusije morali su da se vrate u Austriju i Nemačku jer su nasilno isterani iz svojih domova. Tako je iseljeno 12 miliona Nemaca, a na putu do Nemačke i Austrije više od milion Nemaca izgubilo je život.

 

3.480.000 nemačkih zarobljenika je pobijeno u sovjetskim logorima nakon II sv. rata.

 

HELLSTORM - The Mass Genocide Of Germany - sa prevodom

Dokumentarac koji detaljno otkriva genocid nad nemačkim narodom posle II sv. rata

 

Zašto se dogodio genocid nad Nemcima?

Zato što su germanski narodi najnapredniji predstavnici slovenoarijevkih naroda.

Neljudski vladari ovoga sveta pomoću cionista pokrenuli su i Prvi i Drugi svetski rat upravo iz Nemačke protiv slovenkih naroda, da bi i jedne i druge pokorili.

Danas su Nemci robovi cionista.

Sve je to u suštini borba Arhonata protiv prisustva ljudske duše na ovom svetu.

 

 


HOLOKAUST NAD JERMENIMA 1915  

u kome je 1.5 miliona ljudi ubijeno, počinili su Donmeh muslimani, tada na vlasti u Turskoj, a to su bili zapravo Aškenazi Jevreji, Hazari, koji su se pretvarali da su muslimani, dok su u tajnosti ostali Jevreji. Jermene su pobili genocidom zato jer su ovi imali mnogo veći uticaj u trgovini od njih.

Danas su oni "Muslimanska braća" (i vođe Al Kaide i ISIS-a), ekstremni muslimani koji zavode šerijat i islamski teror nedužnim arapima.

 

 

Fotografija iz genocida nad Jermenima.

Više hiljada jermenskih žena je ovako završilo u genocidu 1915. godine.

 

 

U vreme pada Osmanlijskog carstva Jermeni nisu bili jedine žrtve. Pretpostavlja se da su 250.000 Asiraca, uglavnom hrišćana, koji su živeli u Mesopotamiji, današnjem Iraku, ubili pripadnici otomanske vojske u vreme Prvog svetskog rata. Većina vlada priznala je da je ovaj pomor zapravo genocid. U isto vreme u Anatoliji je ubijeno stotine hiljada grčkih hrišćana. Zvanični podaci ne postoje, ali se procenjuje da je ubijeno više od milion ljudi. Od 1994. godine Grčka ovaj masakr obeležava kao genocid.

 

 

 

HOLOKAUST U KANADI

Kako je katolička crkva pobila većinu starosedelaca u Kanadi i 50.000 dece samo u jednom Mohawk institutu od 1832 do 1970 god. gde je otkrivena masovna grobnica dece i sprave za mučenje.

 

Hidden from History: The Canadian Holocaust

 

http://itccs.org

 

JEDNO SVEDOČENJE

 

http://www.youtube.com/watch?v=r78XWYIqHks

 

http://www.youtube.com/watch?v=jSn04oR0U4g

 

 

 

Intervju Kevina Aneta    (intervju na latinici)

 

Kevin Anet, kandidat za Nobelovu nagradu za mir 2013, inicirao je i pomogao u uspostavljanju institucionalnog pravnog osnova za procesuiranje najodgovornijih u ovom mračnom poslu – mreže ITCCS sudova, sastavljene trenutno od predstavnika iz 21 zemlje koji su preduzeli opsežnu istragu o globalnoj trgovini decom i njenim žrtvama, kako bi se krivično gonili i kaznili najodgovorniji.

 

Zvanične statistike pokazuju da u svetu godišnje nestane najmanje 8 miliona dece. 800.000 dece nestaje u SAD – oko 2.000 dnevno ili na 40 sekundi – po jedno dete.

 

U dokumentu Katoličkog jezuitskog reda pod nazivom “Magisterial Privilege” koji je datiran na 25. decembar 1967. kaže se da je svaki novi Papa dužan da učestvuje u Devetom krugu satanskih ritualnih žrtvovanja živorođene dece, uključujući i pijenje njihove krvi. Dokument je napisan na latinskom jeziku, pribavljen je iz tajnih vatikanskih arhiva i jasno ukazuje na to da su jezuiti vekovima imali utvrđen plan da ritualno ubijaju kidnapovanu novorođenčad i potom piju njihovu krv.

Plan potiče od ideje o sticanju spiritualnih moći ispijanjem krvi nevinih, što je trebalo da osigura političku stabilnost papstva u Rimu. Počevši od 1773, ovaj plan se sprovodi od strane Rimokatoličke crkve, jezuita, svakog pape i kandidata za papu koji, da bi postao papa, mora da bude deo ovih žrtvenih ritualnih prava, koja uključuju silovanja, torturu i ubistvo novorođene dece i adolescenata (silovanje žrtava je iskorišćavanje seksualne energije, a ostala tortura služi za lučenje adrenalina i drugih hormona koji daju krvi posebnu energiju i veću vrednost - ovo su od davnina znali svi kanibali i satanisti). Imamo sada pet svedoka, jednog amerikanca i četiri evropljanina koji su bili deo ovih satanskih ritualnih žrtvovanja – koji su kao deca odgajani u katoličkim, satanističkim porodicama. Deveti krug se redovno održava svakoga meseca, obično za vreme punog Meseca. Rituali se obavljaju u zemljama u kojima uživaju veliku zaštitu i u kojima katolička crkva ima veliku moć kakve su Holandija, Belgija i Irska. U Kanadi se održavaju u podzemnim odajama najveće katoličke katedrale Mari Rejndumon (Marie-Reine-du-Monde) u Montrealu.

 

 

Novi intervju Kevina Aneta

Tužićemo Hrvatsku za genocid nad Srbima

 

 

 

HOLOKAUST U JUGOSLAVIJI

"Genocid u Jugoslaviji od 1941-1945. i 1991. godine", prof. dr Smilje Avramov
Za pisanje ove dvotomne knjige korišćena su isključivo strana dokumenta iz Vojnog arhiva u Rimu, Vojnog arhiva u Frajburgu, Državnog arhiva u Bonu, Državnog arhiva u Londonu, Državnog arhiva u Vašingtonu i Državnog arhiva u Cirihu. Knjiga je pregled originalnih izveštaja nemačkih i italijanskih komandanata koji su zločine Vatikana nad Srbima opisivali kao najmonstruoznije zločine ikada viđene u istoriji čovečanstva. U spasavanju Ante Pavelića u maju 1945. godine učestvovale su engleske obaveštajne službe. Britanci su ga prebacili u Vatikan, a Amerikanci u Latinsku Ameriku. Britanci su spasavali ovog zločinca i iz razloga što je Pavelić bio obaveštajac britanske MI6 od 1926. godine.

 

Intervju o knjizi "Genocid u Jugoslaviji"

 

 

CRNA KNJIGA

O genocidu nad Srbima tokom Prvog i Drugog svetskog rata, građanskog rata 90-tih i na Kosovu

 

 

Pravi razlozi bombardovanja Srbije 1999 g.

Vili Vimer: Pismo kancelaru Gerhardu Šrederu

Aprila 2000. godine u slovačkom glavnom gradu Bratislavi, potpredsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a  Vili Vimer prisustvovao je konferenciji koju su zajednički organizovali američko ministarstvo inostranih dela i American Enterprise Institut (Spoljnopolitički institut Republikanske stranke). O tome je izvestio kancelara Gerharda Šredera.
Glavne teme skupa bile su Balkan i proširenje NATO-a.
Konferenciji su prisustvovali visoki politički predstavnici, na što ukazuje prisustvo velikog broja predsednika vlada, kao i ministara inostranih poslova i ministara odbrane iz tog regiona. Među brojnim važnim tačkama o kojima se raspravljalo, neke od tema odnosile su se na prave razloge napada NATO na Srbiju 1999. godine.

 

 

 

 

Genocid na Kanarskim ostrvima

Guanči, drevni narod na Kanarskim ostrvima, plave kose i plavih očiju, sa jezikom srodnim sanskritu i indo-evropskim jezicima, sa arijevskom krvnom grupom, sa kulturom mumificiranja i gradnje piramida kao u ranom Egiptu i Centralnoj Americi, iako potpuno miroljubivi morali su da nestanu samo zato što se nikako nisu uklapali u lažnu istoriju i u laži o poreklu rasa, jer su se nalazili na stotinak kilometara pored Afrike i njenih crnaca. Katolička crkva ih je pomoću španskih zločinaca pobila do poslednjeg. Naime, Guanči su bili poslednji i najveći dokaz da postoje potomci Atlantiđana. Takođe su imali predanja o Atlantidi koja su jako smetala katoličkim diktatorima lažne istorije i realnosti u kojoj živimo.

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

CIONIZAM

Zasniva se na Talmudu koji je u osnovi rabinskog učenja, podržavaju ga svi rabini, i predstavlja verovatno najveći izvor rasističke, verske i nacionalne mržnje i diskriminacije na svetu, najveće genocidno, političko i ekonomsko zlo.

 

Jewish supremacism - David Duke

 

 

CIONIZAM JE OTELOTVOREN U DRŽAVI IZRAEL

U Izraelu je zakonom zabranjeno venčanje između Jevreja i nejevreja - dok jevrejski moćnici na silu sprovode "multikulturalizam" Evrope i Amerike isključivo na štetu bele rase.

 

Kada je 2009 godine švedski novinar Donald Boström u listu Afonbladet otkrio da je forenzički institut u Tel Avivu najveći centar legalne i ilegalne trgovine ljudskim organima u svetu, proglasili su ga za "antisemitu". Nisu ni pokušali da demantuju tačnost informacije.

 

 

"Antisemit je nekada bio onaj koji mrzi Jevreje.

Danas je antisemit onaj koga Jevreji mrze."

                                                 Dr. Hadžo Majer

 

Nerazlikovanje pravih Jevreja od Hazara je izvor svih zabluda i zloupotreba antisemitizma.

 

Trinaesto pleme - Artur Kestler

PRAVA ISTORIJA HAZARA - AŠKENAZI JEVREJA

NAJVAŽNIJA KNJIGA O ISTORIJI AŠKENAZI JEVREJA

Iz svih udžbenika istorije sistematski je izbacivana istorija Hazara i Hazarskog carstva. Razlog je taj što od njih potiču današnji Aškenazi Jevreji, i oni stoga uopšte nisu Semiti i nemaju nikakve veze sa pravim Jevrejima niti Izraelom. A oni danas vladaju Izraelom.

 

 

Shlomo Sand: The Invention of the Jewish People

Profesor istorije na univerzitetu u Tel Avivu nam otkriva kako su Jevreji sami sebe izmislili i lažirali svoju istoriju. Zato je proglašen za neprijatelja Jevreja.

 

 

Spinoza: Teološko - politički traktat

TEOLOGIJA JEVREJA ODUVEK JE BILA POLITIKA

Koliko su Spinozini spisi vredni i tačni najbolje govori to da su Jevreji Spinozi najpre nudili veliki novac i doživotno izdržavanje pod uslovom da ne objavljuje svoje knjige i ništa da ne piše. Kada je on to odbio, ekskomuniciran je 1656. iz sinagoge u svojoj 24 godini najtežim oblikom izopštenja (takozvanom ''velikom anatemom'', cherem). Evo kako to izgleda: ”Po odluci anđela, po sudu svetaca, izopštujemo, odričemo se, proklinjemo i odbacujemo Barucha de Espinozu s pristankom Božjim (dakle, anđeli su prvi odlučili, zatim sveci, i Bog je lično pristao na to!) i pristajanjem svekolike svete opštine… proklinjemo ga kletvom kojom je Jošua prokleo Jerihon, kletvom kojom je Elizej prokleo sinove i svim onim prokletstvima koja u zakonu stoje. Bio proklet danju i bio proklet noću. Bio proklet kad leže na počinak i bio proklet kad ustaje. Bio proklet kad izlazi i bio proklet kad ulazi. Gospod neka mu nikad ne oprosti. Neka srdžba i gnev Gospoda planu protiv toga čoveka… i neka se pod nebeskim svodom satre ime njegovo i neka ga Gospod, na nesreću njegovu, odvoji od svih Izrailjevih plemena… Naređujemo da niko s njime ni usmeno ni pismeno ne opšti, da mu niko ne iskaže nikakve milosti, da mu se niko ne približi i ne ostane s njime pod istim krovom, da mu se niko ne sme približiti na četiri lakta, da niko ne čita spise koje bi sastavio ili napisao”. Trebalo je to izopštenje po njihovom "božanskom" zakonu završiti kamenovanjem, no liberalne prilike u Holandiji toga doba onemogućile su izvođenje svih elemenata kazne i ona se naposletku svela na uskraćivanje pomoći zajednice i božanske naklonosti.

 

 

Oto Vajninger: Jevrejstvo

Psihologija Jevreja viđena od strane jednog Jevrejina

 

 

Jevrejska psihoanaliza kao oruđe kontrole uma:

Adam Curtis: The Century Of The Self

prevedeno

Kako je potrošački mentalitet sistematski programiran iz jednog izvora: cionista koji su preuzeli psihoanalizu i zloupotrebili je za masovnu kontrolu uma.

 

 

 

Benjamin H. Freedman

ISTINA KAKVU NISTE ZNALI

Govor Benjamina H. Freedmana koji je održan pred skupom patriota 1961. godine u hotelu “Willard” u Vašingtonu u korist tadašnjih patriotskih novina “Common Sense” čiji je vlasnik bio Conde McGinley. Benjamin H. Freedman je bio jedna od najinteresantnijih ličnosti 20 veka. Rođen je 1890. godine i bio je uspešni jevrejski biznismen iz Njujorka. Živeo je u bogatstvu i dobar deo života posvetio otkrivanju zavere koja se odvijala u SAD. Učestvovao je na Versajskoj mirovnoj konferenciji i bio pored predsednika SAD kao svedok priprema SAD za Drugi svetski rat. U govoru koji prenosimo, on nam otkriva jednu sasvim drugačiju sliku o Prvom i Drugom svetskom ratu.

Intervju Benjamina H. Freedmana sa prevodom

 

 

Talmud

Complete Soncino English Translation of the Babylonian Talmud

Talmud se sastoji iz 63 knjige pravnih, etičkih i istorijskih rukopisa drevnih rabina. On je uređen do petog veka n.e. Predstavlja pregled zakona i instrukcija. To je pravni zakonik koji čini osnovu jevrejskog religioznog zakona i priručnik koji se koristi za obuku rabina.

1935. godine, međunarodna hijerarhija Jevreja je prvi put u istoriji objavila službeni neskraćeni prevod kompletnog Talmuda na engleskom jeziku, sa celovitim fusnotama. Najučeniji ljudi su izradili ovaj službeni prevod Talmuda na engleski jezik. Oni su takođe pripremili službene fusnote koje su objašnjavale neskraćen prevod Talmuda, tamo gde su one bile potrebne. Ovaj službeni neskraćeni prevod su 1935. godine u Londonu štampali “Soncino Edition”. O njemu se uvek govorilo kao o “Soncino” Izdanju Talmuda. Štampan je sasvim ograničen broj knjiga “Soncino” Izdanja. One se nisu javno prodavale i nisu bile dostupne svakom kupcu. “Soncino” Izdanje Talmuda se može naći u Kongresnoj Biblioteci i Njujorškoj Javnoj Biblioteci. To su retki kolekcionarski primerci. Ovde je sada dostupan i vama.

 

Zanimljivo je videti šta Jevreji misle o sebi, a šta o nama, običnim ljudima, Gojima (stoka). Veliko je pitanje koliko je i ovaj prevod koji je dostupan na internetu kompletan i tačan. Veoma je teško naći kompletan prevod Talmuda na neki od svetskih jezika, jer ga skrivaju svim silama. Stiče se utisak da je Talmud zabranjena knjiga za sve nejevreje. Zanimljivo je da tako važno delo iz jevrejske kulturne tradicije ne sme da se objavi u celosti i uporednom prevodu. Međutim, i samo skrivanje ponekad otkriva.

 

 

Stoga, moraćemo da se poslužimo sledećim neautorizovanim i nekritičkim delovima prevoda koji otkrivaju da suština Talmuda sadrži najžešći govor mržnje i diskriminacije na svetu, dok ne bude dostupan kompletan uporedni prevod koji bi dokazao suprotno: 

 

Benjamin H. Freedman:

Činjenice su činjenice - Istina o Talmudu i Kazarima

"Od Isusovog rođenja do danas, nikada, nigde i ni od koga nije zabeleženo više zlobnog i podlog huljenja usmerenog na Isusa, odnosno, na Hrišćane, hrišćansku veru, i sav ljudski rod, od onoga što ćete naći između korica sramne “63 knjige” Talmuda koje predstavljaju “pravni zakonik koji čini osnovu jevrejskog religioznog zakona”, kao i “priručnik koji se koristi za obuku rabina”.
 

Potkrepljeno citatima iz Talmuda.

 

 

 

Vasa Pelagić o Jevrejima 1879

Vjerozakonsko učenje Talmuda ili "Ogledalo ćivutskog poštenja"

 

 

Milorad Mojić: Srpski narod u kandžama Jevreja 

Prevedeni delovi Talmuda koji se odnose na nejevreje

 

 

 

 

Izraelski premijer Menahem Begin nam je sve lepo priznao

 

 

 

 

 

   

 

Na koje Jevreje ovde mislimo?

Na Aškenazi Jevreje, Hazare koji su ukrali jevrejsku religiju i ime iz političkih razloga, a prave Jevreje uvek podmetali kao žrtvene jarce za svoje zločine. Oni su cionisti i oni danas vode Izrael.

Krajem devetnaestog veka održan je prvi kongres cionista u Švajcarskoj. Trebao je biti održan u Nemačkoj, ali ortodoksni Jevreji u Nemačkoj su ih oterali iz zemlje. Nisu hteli da idu u Izrael koji su Hazari Rotšildi već tada isplanirali.

Pravi Jevreji njih ne priznaju za Jevreje i ne primaju ih u svoje sinagoge.  

 

Ortodoksni Jevreji su u sukobu sa cionistima

 

Protest ortodoksnih Jevreja protiv cionista i NVO

20.000 Jevreja u NY protestuje protiv Izraela i hazarskih cionista koji svet vode u rat

 

https://www.youtube.com/watch?v=stcoo0yn91E

 

Sefardi ili pravi Jevreji bili su najveće žrtve holokausta, njih su nacisti streljali po celoj Evropi. Aškenazi, kao što je Soroš, radili su za naciste tako što su odavali Sefarde i krali njihovu imovinu.

Svakako, stradali su i Aškenazi, ali uglavnom sirotinja koja je trebala da posluži kao dokaz holokausta, i da se nateraju da posle rata nasele budući Izrael.

 

 

Kada su naseljavali Izrael, Aškenazi su priredili poseban doček Sefardima. 100.000 dece Sefarda morala su da prime dozu visokog radioaktivnog zračenja na glavama "radi njihovog zdravlja". 6.000 dece odmah je umrlo, a ostala su umirala sporije, od raka i drugih posledica.

 

O tome detaljno govori dokumentarac THE RINGWORM CHILDREN

 

 

Šta jedan pravi Jevrejin, Enriko Josif, misli o Srbima

Duševni ljudi se prepoznaju i slažu nezavisno od nacije, vere ili rase.

 

Nemci o Srbima

(3.6.2019)

Nemci i Srbi

 

 

Glasogovornici koji svetu šalju objave Al-kaide, zapravo su Aškenazi Jevreji

Kao što su Aškenazi Jevreji stvorili Hitlera i Naciste da bi porobili Nemačku i dobili Izrael, tako sada stvaraju islamske teroriste da bi stvorili opravdanje za totalnu kontrolu ljudi i uništenje muslimana.

 

 

Vođa ISIL-a Abu Bakr al-Baghdadi je Jevrejin Elliot Shimon koji radi za MOSSAD

 

ISIS kreiran od strane SAD-a i Izraela

Američki avioni snabdevaju ID oružjem i novcem

Amerika proizvodi ne samo teroriste, već i njihovu propagandu

"Pronađeni" i objavljeni snimci Al Kaide i džihadista koji odsecaju glave, režirani su i snimljeni pod pokroviteljstvom Vašingtona. 

 

Svet se zaista budi, kada je već i programiranim i čipovanim vojnicima NATO-a postalo jasno o čemu se radi:

Kenet O' Kif, bivši američki marinac i ratni veteran objašnjava ko u stvari vlada svetom i ko stoji iza napada u Parizu i Islamske Države

 

Međutim, prema planovima elite, koje je izneo Albert Pajk još u devetnaestom veku, u treći svetski rat protiv islama biće uvučena i Rusija i Kina. Upravo se to i događa ovih dana obaranjem ruskog putničkog aviona i ubijanjem kineskih državljana.

Sve se to događa po njihovom planu.

 

 

Bivši zaposlenik američke NSA (nacionalna agencija za sigurnost), Edward Snowden, otkrio je da su britanske i američke obaveštajne službe i Mossad radili zajedno da kreiraju ISIS. Snowden je rekao da su obaveštajne službe tri države kreirale terorističku organizaciju koja je sposobna privući sve ekstremiste sveta na jedno mesto, koristeći strategiju pod imenom "osinje gnezdo". NSA dokumenti se referiraju na nedavnu implementaciju osinjeg gnezda radi zaštite cionističkog entiteta pomoću kreiranja religijskih i islamskih slogana. Prema dokumentima koje je objavio Snowden, "Jedina solucija za zaštitu jevrejske države je kreiranje neprijatelja blizu njegovih granica." Procurele informacije otkrivaju da je ISIS-ov lider i klerik Abu Bakr Al Baghdadi imao intenzivan vojni trening čitavu godinu u rukama Mossada, pored kursa iz teologije i veštine govora.

 

I političari koji više ne brinu za karijeru potvrđuju da je ISIL stvoren od strane SAD i Izraela

Fidel Kastro je rekao za Mekejna, kandidata Republikanske stranke na predsedničkim izborima u SAD 2008. godine, da je podržavao izraelsku obaveštajnu službu Mosad i da je "zajedno sa tom službom učestvovao u kreiranju Islamske države (ISIL), koja danas kontroliše značajan i važan deo Iraka, a navodno i trećinu Sirije".

 

U maju 2013. godine senator Džon Mekejn je nelegalno posetio provinciju Idlib u Siriji. Među učesnicima tih sastanaka bio je i El Bagdadi. Odmah nakon toga El Bagdadijeva organizacija počela je zvanično da se zove „Islamska država“ i tada se uključila u građanski rat u Siriji.

 

 

SAD naoružava ISIL

 

ISIL ne skriva svoje satansko poreklo

 

 

 

Avganistan, Iran, Irak i Sirija su države koje su sve do sedamdesetih godina dvadesetog veka bile poznate kao "Evropa na Istoku", primeri kulturne i verske tolerancije i otvorenosti za sve savremene tokove, do sredine XX veka snažno su se kretale ka sekularnom društvu kao idealnom spoju drevne kulture i savremene civilizacije. Sa bogatim naftnim resursima bile su predodređene za brz i veliki napredak. To nije odgovaralo vođama Novog svetskog poretka (cionistima) i zato su im srušili vlast koju su imali tolerantni i progresivni predstavnici, kao što je bio iranski premijer Mohamed Mosadik, koga je CIA srušila 1953. godine jer je oduzeo naftu Britancima, srušili su i svog slugu iranskog Šaha Rezu Pahlavija 1979, i na vlast silom doveli islamske fundamentaliste (Homeinija) ili diktatore (Sadam Husein) koji su te progresivne zemlje zaveli u crno i vratili u Srednji vek. Talibani su osmišljeni i dizajnirani na Zapadu i postavljeni na vlast da bi poslužili kao izgovor za savremene "ratove protiv terorizma". Iz istog razloga je postavljen i diktator Sadam Husein. Cilj je bio da svi prodaju naftu za dolare i da obezbede izvor sukoba i pretnji za "savremenu civilizaciju" i "svetsku zajednicu" kako bi se ratovi nastavili. Sa Iranom nisu dovršili posao, samo su ih vratili u Srednji vek, ali sada se razmatraju nove opcije.

 

Jedna od tih opcija je stvaranje talasa izbeglica koje će preplaviti Evropu.

Taj talas je pokrenut sistematskim NATO (čitaj: cionističkim) bombardovanjem sve infrastrukture neophodne za život civila u Iraku, Siriji i Avganistanu - bombardovanjem koje se prikriva lažnom 'borbom protiv terorista'.

 

 

Cionistički Pan-evropski pokret

 

Malo ljudi zna da je jedan od ključnih pokretača procesa evropskih integracija bio čovek koji je takođe osmislio i plan za genocid nad belim Evropljanima. To je jedna osoba nepoznata širokim masama, ali elita ga smatra osnivačem Evropske unije. Njegovo ime je Richard Coudenhove Kalergi. Rođen je u rasno mešovitom braku svojih roditelja, od oca austrijskog diplomate Heinricha von Coudenhove-Kalergia i majke japanke Mitsu Aoyame. Kalergija je elita, u čijem vrhu su cionisti, iskoristila za stvaranje projekta “evropskih integracija“. Godine 1922 je osnovao „Pan-evropski“ pokret u Beču, kao deo stvaranja Novog svetskog poretka, zasnovan na federaciji nacija predvođenih Sjedinjenim Državama. Evropske integracije bi bile prvi korak u stvaranju Svetske vlade.
Sa usponom fašizma u Evropi, projekat je pritajen i “Pan-evropski“ pokret je bio privremeno raspušten, ali nakon Drugog svetskog rata Kalergi je projekat obnovio uz pomoć podrške vlade SAD, zahvaljujući neumornoj aktivnosti i podršci Vinstona Čerčila, jevrejske masonske lože B’nai B’rith i glavnih (cionističkih) novina poput Njujork tajms-a. CIA je kasnije projekat potpuno preuzela u svoje ruke sa namerom da ga privede kraju.
 

Suština Kalegri plana
U svojoj knjizi „Praktischer Idealismus“ (Praktični idealizam), Kalergi ukazuje da stanovnici buduće “Ujedinjene Države Evrope“ neće biti ljudi Starog kontinenta, već vrsta pod-ljudi, produkt mešanja rasa. On jasno kaže da će se ljudi Evrope ukrstiti sa Azijatima i obojenim rasama, stvarajući multinacionalno stado bez ikakvih kvaliteta i podložno kontroli od strane vladajuće elite.
„Narod budućnosti biće mešane krvi. Budućnost je u Evroazijsko-crnoj rasi, veoma sličnoj drevnim Egipćanima (laž, Egipćani su bili bela rasa), koja će zameniti ovdašnje narode svojom raznolikošću.“
Kalergi zagovara ukidanje prava na samoopredeljenje, a zatim eliminisanje naroda i promenu etničke strukture korišćenjem separatističkih pokreta i masovnih migracija. Kako bi elita u potpunosti preuzela kontrolu nad Evropom, on predlaže pretvaranje stanovništva Starog kontinenta u homogenu mešavinu crnaca, belaca i Azijata.

 

“Coudenhove-Kalergi Evropska nagrada’’ se dodeljuje svake dve godine Evropljanima najzaslužnijim za promociju ovog genocidnog plana. EU je čak ustanovila i nagradu „Najbolji Evropljanin“ Kudenhov-Kalergi fondacije a počasni dobitnici su bili Angela Merkel (2010) i Herman van Rompej (2012).
Podsticanje na genocid je i osnova konstantnih apela Ujedinjenih nacija, koje zahtevaju od nas da prihvatimo milione imigranata “kako bismo suzbili nizak natalitet u zemljama EU“. Prema izveštaju objavljenom u januaru 2000. godine u “Podeli stanovništva“ (Population division), pregledu Ujedinjenih nacija u Njujorku, pod nazivom “Imigracione izmene – zamena za odumiruću i stareću populaciju“, Evropi će do 2025. godine trebati 159 miliona migranata.

 

O kalergijevom planu

 

Isti oni koji su pokrenuli ratove koji su razorili zemlje Bliskog i Srednjeg istoka, sada traže od nas da prihvatimo njihove beskućnike iz "humanitarnih razloga".

G. Brock Chisholm, bivši direktor Svetske zdravstvene organizacije, je izrazio suštinu Kalergijeve ideje rečima “Ono što ljudi svugde treba da urade je da ograniče natalitet i promovišu rasno mešane brakove". Ovo ima za cilj da bude stvorena jedna rasa bez identiteta koja će kao takva biti lakša za kontrolu od strane centralne vlasti.

 

 

SOROŠ FINANSIRA MIGRANTE DA DOLAZE U EVROPU

 

Dragoš Kalajić: Invazija na Evropu

Kratko i jasno Kalajić je ovde rekao sve što treba reći o imagranskoj invaziji na Evropu još pre desetak godina.

 

 

 

 

 

 

SPORAZUM TTIP

 

ZAVRŠNICA CIONISTIČKE DIKTATURE NAD SVETOM

 

Transatlanski sporazum TTIP je sporazum kojim se definitivno uništava svaka vladavina prava i državnosti (vlast naroda i bar prividnih demokratskih izbora), suverenitet država se ukida i uzdiže se vlast korporacija u vlasništvu neljudi (aristokratije i njihovih operativaca, cionista i jezuita), kojima cilj (profit i moć) opravdava svako sredstvo, pa čak i ono kojim se uništava sama priroda i ljudska vrsta.

 

Naravno, oni te svoje ciljeve postižu koristeći javno upravo suprotnu retoriku.

Imaju i glumce koji igraju uloge predsednika vlada i država glumeći njihove protivnike.

 

 

Putin je ključni igrač cionista u njihovom ovladavanju Evroazijom

Teško bi oni taj cilj postigli direktno i otvoreno. Imaju stari pouzdani metod dolaska do nepopularnog cilja na postepen i indirektan način, stvaranjem lažnih protivnika, i naizgled nepovezanih sukoba i ratova. Ali trag novca i vlasništva sve ih povezuje. Tragovi novca i vlasništva kapitala najvećih ruskih kompanija i najbližih saradnika, povezuju Putina sa cionističkim vrhom, Rotšildima i Rokfelerima.

Ako znamo da su cionisti doveli Hitlera na vlast i finansirali ga do kraja rata, da bi uništili Nemačku i podigli je u svom vlasništvu, prepravili geopolitičku kartu Evrope i sveta u svoju korist, i pomoću nemačkog kapitala izgradili svoj Izrael - onda će nam biti jasnije kakvu igru igraju sa Putinom. Vrlo sličnu.

Pitanje je samo da li će Putin svoju ulogu odigrati verno do kraja, da bude ono što je Hitler bio za Nemačku (u početku spasilac a na kraju uništitelj), ili će iskoristiti svoj položaj da skrene tokove i poremeti im planove u korist ljudskih bića.

Hitler je verno odigrao svoju ulogu i umro je senilan u Argentini.

Staljin je takođe bio njihov čovek, ali se otrgao od planova cionista i osamostalio u vlasti koja mu se osladila, previše je ojačao SSSR i tako je nenamerno spasao ruski narod od mnogo gore sudbine koja mu je bila namenjena. Zato se tako plašio da ga ne ubiju, ne zato što je bio paranoik, već zato što su cionisti zaista pokušavali da ga ubiju. I uspeli su pomoću Berije koji ga je otrovao. Ali svoje planove za Evroaziju još dugo nisu mogli da pokrenu jer je država opstala sve dok je Gorbačov i Jelcin nisu razbili. Ostaje činjenica da je ruski narod pod Staljinom više napredovao nego tokom cele svoje istorije; tokom njegove vladavine iz blata se bukvalno vinuo u zvezde. Svakako, to nije bila samo Staljinova zasluga, a verovatno ni njegova svesna namera.

 

(9.6.2018)

Bžežinski je davno najavio da će Zapad preuzeti Sibir, jer je "nepravedno da njegovo bogatstvo pripada samo Rusima". Jedino što nije otkrio da će to biti izvedeno sa Istoka, od strane Kine koja je oduvek bila potpuno pod kontrolom Zapada. Čarke i sukobi oko Ukrajine na Zapadu samo treba da zavaraju i skrenu pažnju od onoga što se tiho događa na istoku, u Sibiru, a to je kineska invazija. Kineza je sve više i više u Sibiru. Na granici Rusije i Kine nema vojske, samo carinika i policije. Kada se tome doda činjenica da je Putin sve vreme okružen Rotšildovim ljudima kao svojim najblližim saradnicima, onda je sve jasno. Dakle, Putinov zadatak je da skrene pažnju na Zapad, bukom ratova u Ukrajini i zveckanjem moćnog oružja (sa kojim se danas ne dobijaju ratovi, već samo služi za skretanje pažnje pirotehničkim predstavama - ratove vode i dobijaju bankari i korporacije), dok sa Istokom stvara savez koji će biti smrtonosan za Ruski narod na tihi duži period. Već se polako stvara nova nacija "Sibirac" sa novim jezikom.

 

Planovi su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Zato se planovi vrlo retko ostvaruju u zamišljenom obliku. Ali uprkos najgorim planovima najmoćnijih siledžija sveta, uprkos svim ratovima i razaranjima, ljudska civilizacija ipak napreduje korak po korak.

Nije samo jasno da li zaista mora na takav način da napreduje.

 

 

 

 

***************************************************

 

 

Istorija islama

 

Iso Kalač: Roman o Muhamedu

 

Iso Kalač je crnogorski pisac i novinar, radio je kao dopisnik u više zemalja, između ostalih i Egiptu gde je imao intervju sa poslednjim persijskim šahom Rezom Pahlavijem, dok je bio u egzilu u Egiptu. Tom prilikom mu je šah Reza poklonio skoro 1500 godina staru knjigu na pergamentu koju je potpisao Sergej Kalačedo, raspop iz zakavkazja, jedan od svedoka stvaranja islama.

Iako islam nije izmislio sam Sergej Kalačedo, u tekstu se iznose mnoge pojedinosti iz istorije nastanka islama, među kojima je ta da je Vatikan u tome imao presudnu ulogu.

O tome detaljnije govore jezuitski izvori.

Islam u početku nigde uopšte nije ni smatran novom religijom, već samo jeretičkom hrišćanskom sektom. Vizantijski istoričari i crkveni poglavari (Jovan Damaskin) smatrali su islam oblikom Arijanizma ili Monofizita i kritikovali su ga na isti način kao i druge hrišćanske sekte. Isto su činili istoričari i crkvenjaci zapadne Evrope sve do kasnog srednjeg veka.

 

Suština problema sa islamom je u tome što je on tzv. etička religija (zajedno sa judaizmom od koga je potekao). Problem sa etičkim religijama je u tome što su one bile potrebne u ranijim vremenima da kultivišu ponašanje ljudi, da im narede kako da se oblače, šta da jedu i šta da misle, da strogo propisuju ceo život. Njihova uloga je da kultivišu telo i um/ego nesvesnih i nezrelih ljudi. Tada su bile za to potrebne i u tome su bile uspešne. Problem je što su danas u sukobu sa vremenom i drugačijom stvarnošću u kojoj ljudi žive, daleko većoj svesnosti i znanju koje ljudi poseduju nego u ranom srednjem veku i antičkom dobu kada su nastale. Pored toga, princip svesti ljudske duše zasniva se na slobodi sticanja svih iskustava kako bi njena apsolutna, božanska priroda postala lično iskustvo svakog čoveka. Takva sloboda je u etičkim religijama, islamu i judaizmu, upravo najstrožije zabranjena. Stoga to nisu religije već diktature jednoumlja.

Božanska svest sve omogućava. Ona se ispoljava kroz čovekovu dušu kao sloboda sticanja iskustava ispoljavanja svih mogućnosti božanske svesti. Osvešćeno iskustvo svake mogućnosti postojanja kroz čovekovu dušu se vraća natrag božanskom izvoru i on na taj način ostvaruje svoju potpunost. Ove religije, međutim, deluju kao program kontrole uma, a ne kao prava religija koja bi trebalo da poveže čoveka sa božanskom svešću kroz slobodu koja sve omogućava. Zato su te religije direktno protivne interesima ljudske duše na ovom svetu, protivne svim slobodama sticanja iskustva. Ali one kao takve daju sigurnost mladim i nezrelim dušama, osećaju se bezbedno u "toploj sigurnosti krda", u njima je sve predviđeno šta treba da se radi. Sloboda i jeste opasna za nezrele duše. Zato im je jako teško da prevaziđu tu fazu u sazrevanju. Samo kada neki roditelj musliman ubije svoje dete zato što se ono sasvim slučajno ogrešilo o neko pravilo islama sledeći svoju radoznalu prirodu u želji da upozna stvarni svet, pokazuje se svo njihovo bezumlje, i protivnost samom životu tih "religija". Svim svojim ponašanjem oni dokazuju da je njihova "religija" zapravo veliki program kontrole uma, a ne prava religija koja čoveka povezuje sa božanskom svešću koja sve omogućava, koja čoveka čini sve više duševnim i spontano dobrim i ispravnim u svemu, od sebe samoga, a ne po nečijem naređenju.

Princip apsolutne slobode je u osnovi principa božanske svesti koja sve omogućava. Stoga se princip svesti ne može drugačije ispoljiti troz čoveka nego kroz njegovu svest o toj slobodi, svesti koja je postala njegovo lično iskustvo i svojstvo. Ali sloboda bez svesti je razuzdanost i sloboda za zlo, postaje perverzija prave slobode. Tu samo neznanje i nesvesnost dobijaju veću slobodu izražavanja. Stoga je opravdana bojazan i otpor religioznih ljudi od takve slobode. Ali okretanje unazad, u prošlost i u potpunu kontrolu uma i tela putem nekih "svetih" zabrana i propisa koji se sprovode napamet i na silu, nije rešenje. Religiozni ljudi ispravno misle da svest čoveku daje samo Bog, i da zato treba slepo slušati njegove zapovedi. Ali to je samo deo istine. Cela istina je da božanska svest mora da postane lično svojstvo i iskustvo svakog čoveka.

Jedini pravi put je oduvek bio čovekovo osvešćenje i buđenje u kome će on lično biti usklađen i sjedinjen sa božanskom sveću koja sve omogućava.

Tada će biti slobodan na jedini pravi način u kome se njegova sloboda neće razlikovati od njegove svesti, a obe se neće razlikovati od božanskog koje sve omogućava.

 

Još uvek smo vrlo daleko od tog ideala.

Koliko smo danas daleko od srednjeg veka po pitanju tehnologije, tako smo isto danas u srednjem veku po pitanju svesti.

 

Međutim, tako je samo kada se gleda na kolektiv i čovečanstvo u celini. Prisustvo božanske svesti se, međutim, u čoveku zasniva ne samo na principu slobode, već i na principu individuacije, ono se ostvaruje iznutra prema van, ne zasnva se na kolektivnoj imitaciji nametunoj svima spolja i na silu. Stoga na taj cilj ne treba gledati u svetlu njegovog kolektivnog ostvarenja, već individualnog i ličnog. U svakom čoveku je taj cilj uvek dostupan posebno i nezavisno od vremena i prostora u kome živi.

 

 

NEZVANIČNA ISTORIJA ISLAMA 1

 

NEZVANIČNA ISTORIJA ISLAMA 2

 

 

 

***************************************************

 

Ko je i kako pokrenuo

PRVI SVETSKI RAT

zbog nove geostrateške podele Evrope i Sredozemlja i razaranja panslavizma.

 

http://www.ivonazivkovic.net/BERLIN-BAGDAD/TAJNA-PRUGE-BERLIN-BAGDAD

 

Naslednik nadvojvode Franca Ferdinanda: Da Princip nije ubio Ferdinanda rat bi počeo tri nedelje kasnije

 

Direktor Bečkog arhiva: Sarajevski atentat bio izgovor za rat, ne povod

 

Gradonačelnik Londona o uzrocima Prvog svetskog rata

 

 

Dedijer: Sarajevo 1914

 

Iako Dedijer naivno i tendenciozno zaključuje da "nema dokaza" da su masoni organizovali atentat na Ferdinanda - svakako da nije mogao da nađe takve dokaze jer se oni sigurno ne nalaze slobodno dostupni po javnim arhivama gde je on istraživao -u knjizi se nalazi više nego dovoljno indirektnih dokaza: izjava samog Ferdinanda dve godine pre atentata da masoni planiraju da ga ubiju; izjave atentatora na suđenju da su neki od njih bili masoni i da su ih oni inspirisali; dokazi da Ferdinanda nisu želeli na vlasti ni sama austrougarska vojska ni strane sile; dokazi da je veliki rat pripreman znatno pre atentata pa je zato i mogao da počne tako brzo nakon njega. Takođe se navode i podaci da je austrougarska vojska u Srbiji našla dokaze da je srpska vlada činila sve da spreči atentatore.

Pitanje o umešanosti masona je pogrešno postavljeno, jer ovakve stvari masoni i ne rade. Oni stoje daleko iza obaveštajnih službi koje rade ovakve stvari, pa i one ne direktno, i one rade iza paravana, da bi osuda javnosti pala na onoga koga treba, u ovom slučaju Srbiju, morali su da nađu Srbina da to uradi za njih, mladu zatucanu naivčinu, kao što je Princip.

Atentat su organizovale obaveštajne službe Nemačke i Engleske, masoni su pomogli u nalaženju srpskih budala koje će ga izvršiti, a po tome što je odmah nakon atentata počela satanizacija i organizovana hajka na sve što je srpsko u Bosni i Hrvatskoj pod direktnom komandom katoličke crkve, jasno je da i jezuiti stoje iza svega ovoga.

 

Sve ovo potvrđuje poruka načelnika nemačkog generalštaba Helmuta fon Moltkea, upućena načelniku austrougarskog generalštaba februara 1913. godine. Tu piše: „Moj je stav sada, kao i pre, da do rata u Evropi mora doći, pre ili kasnije i to će se u krajnjoj liniji odnositi na borbu Germana i Slovena. Treba zato izvršiti pripremu za rat svih država koje su nosioci germanske kulture i duha, ali bi trebalo učiniti da napad izgleda kao da su ga izazvali Sloveni.“

 

 

Glavni razlog pokretanja Prvog svetskog rata je uništenje panslavizma, koji je u to vreme bio u velikom uzletu.

U tome se i uspelo.

Panslavizam kod Srba je uništen stvaranjem Države SHS i Jugoslavije. Kod Rusa boljševičkom revolucijom i dovođenjem jevrejske komunističke masonerije na vlast, kao i kod drugih naprednih slovenskih naroda (Čeha, Slovaka, Poljaka...). Jugoslavija je u toj igri imala posebnu ulogu jer njome nisu vladali jevrejski masoni, već direktno jezuiti preko Tita, kopileta Franje Josipa Habsburga.

 

 

 

 

Jugoslavija po volji naroda

Dokumentarac koji prikazuje Srbiju 1914-1918 na vrlo objektivan način.

Postavljeno u čast mojih dedova Spasoja Antića (broj groba na Zejtinliku: 551), Miroslava i pradede Aleksandra Jovanovića koji su zajedno pregazili Albaniju i Solunski front.

 

Govor Roberta Sitona Votsona u Kraljevskom koledžu u Londonu 10.03.1915 godine o srpskom duhu za vreme I sv. rata.

 

 

Vinston Čerčil, jedan od najvećih zločinaca dvadesetog veka, presudno je uticao na tok I sv. rata

Vinston Čerčil je 1914. kao lord admiraliteta odlučio da britanska mediteranska eskadra propusti najmodernije nemačke krstarice „Geben“ i „Breslau“ u Crno more, iako je rat već počeo. One su izazvale „više smrti, nesreće i uništenja“ od bilo koje druge grupacije brodova ikada, napisao je Čerčil u memoarima nekoliko decenija kasnije. Ulazak „Gebena“ i „Breslaua“ u Crno more potpuno je promenio stratešku situaciju. Od mirne pozadine Antante, gde je Rusija kontrolisala situaciju, ono se pretvorilo u ratno područje. Posledice po južnu Rusiju i Balkan bile su katastrofalne - kaže dr Aleksej Timofejev iz Instituta za noviju istoriju Srbije.

Nemački brodovi su pod turskom zastavom bombardovali ruske luke, posle čega Turska stupa u rat na strani centralnih sila. Posle toga ruski desant na Bugarsku više nije realan, pa i ova zemlja ulazi u rat na strani neprijatelja.

- Za srpsku vojsku to je značilo rat na dva fronta, koji nije mogla da izdrži. On se 1915. završio padom Srbije, albanskom golgotom, okupacijom, masovnim streljanjima i drugim strahotama - prodor „Gebena“ i „Breslaua“ završio je Februarskom, a zatim Oktobarskom revolucijom i stvaranjem Jugoslavije i podelama Srbije - kaže dr Timofejev.

Naravno, Čerčil nije bio kreator te politike, već samo mali psihopata koji ju je izvršavao, kao što je to danas Kisindžer, koji je kreirao sve novije ratove po nalogu Rokfelera, a ovi po nalogu Rotšilda, a ovi po nalogu jezuita...

(Treba znati o podeli uloga. Kisindžer je zadužen za politička i ekonomska pitanja, a Zbigniew Brzezinski za izazivanje ratova i sukoba kao osnove za ekonomske promene u korist Zapada i pre svega SAD.)

 

 

 

***************************************************

 

 

Kako se danas odnosimo prema tom najtragičnijem delu naše istorije?

 

Pesma "Jeremija" predstavlja srpskog seljaka iz Prvog svetskog i Balkanskih ratova, koji se vratio kući i peva o sebi, vojniku-artiljercu starom kadru, o svojoj seljačkoj kući, ženi, seljačkom životu i radu, seljačkom imetku; pa i o udovici preko plota, jer setimo se da je svaka druga žena-seljanka u maloj seljačkoj Srbiji ostala bez muža. Potresna pesma o stradanju danas je podrugljiva lakrdija o švaleraciji koja se zaliva alkoholom i razvratom:

http://www.youtube.com/watch?v=BSiVIKR2eM0&feature=related

 

Pesma "Đurđevdan" nastala je u vozu koji je zarobljene Srbe prevozio iz Sarajeva u Jasenovac. Ustaše su zarobljenicima govorili da idu na đurđevdanski uranak, a ne u Jasenovac i zarobljeništvo u Austriju i Nemačku. Autor je nepoznat, a pesma je ostala, kao najlepši mogući odgovor ljudske duše neljudima. 

http://www.youtube.com/watch?v=gkt5ZjT5194

Jezuiti, tvorci Ustaša, koji su preko Tita nastavili svoju politiku na izmenjen način, u sveopštem zataškavanju genocida nad Srbima, ovu pesmu su preko državnog rok benda 'Bijelo dugme' pripisali ciganima (Romima), pomešavši je sa melodijom njihove pesme Ederlezi, da bi joj se zatro trag i pravi izvor i povod.  

http://www.youtube.com/watch?v=R9beYXj5dq4

http://www.youtube.com/watch?v=0Tf0tqz-z68

 

Otkuda veza Đurđevdana i cigana?

Kada su jezuiti 1902 godine osnovali Veliku ložu Srbije, jedna od prvih stvari koju su njihovi masoni tada uradili jeste da su sve cigane (Rome) koji žive u Srbiji, preko srpske vlade kojom su tada upravljali, proglasili za Srbe. Jednoj porodici iz okoline Beograda dali su matična dokumenta, najčešće srpsko prezime Petrović i najčešću srpsku slavu Đurđevdan.

Zato oni svi slave samo ovu jednu slavu kao da je njihova.

Zato i danas oni Hrvati koje su jezuiti programirali, Srbe nazivaju ciganima.

Zato i danas Srbi skaču i lumpuju uz cigansku muziku kao uz svoju.

 

Inače Romi su poreklom od indijskog naroda Dom, bili su poznati kao kovači i muzičari, zabavljači, pripadali su najnižoj kasti nedodirljivih. Otuda naziv Rom, od sanskritkog doma, pripadnika najniže kaste, i Rom i Dom imaju isto značenje: muž, muškarac. Njihov naziv Cigani potiče od grčke reči αθίγγανοι (atsinganoi) nedodirljivi (latinski: adsincani ). Grci i latini su ih tako nazivali jer su znali njihovo kastinsko poreklo od nedodirljivih. Oni su potomci zarobljenika uzetih u roblje od strane muslimanskih osvajača severne Indije i vremenom su razvili posebnu kulturu u zemlji svog zatočeništva. Zabeleženo je da je Mahmud od Gaznija uzeo pola miliona romskih zarobljenika tokom tursko-persijske invazije na Sind i Pendžab u Indiji. Zašto se Romi nisu vratili u Indiju, birajući umesto toga da lutaju na zapad u zemlje Evrope, je enigma koja može biti povezana sa vojnom službom pod muslimanima, ili nisu hteli da se vrate u ponižavajuću kastinsku bedu iz koje su došli. Njihovo poreklo potvrdila je i genetika.

 

Kratak pregled informacija o Romima

 

 

 

Ne menja se samo istorija, nego se sistematski menja i budućnost

Po planovima EU Srbija treba da bude uništena i promenom demografske strukture pomoću masovnog uvođenja stotina hiljada Roma iz EU i drugih ex-yu zemalja, i njihovim zavođenjem u matične knjige i davanjem srpskog državljanstva iako nisu rođeni u Srbiji i nisu Srbi.

 

 

 

Teror nad Srbima koji ukazuju na sistematsko demografsko uništenje Srbije

Tekst "Hologram matriksa projektovanog Ciganistana" ne sadrži ništa netačno niti ikakav "govor mržnje protiv Roma", već kritiku vlasti koja koristi Rome da po nalogu svojih mentora sa Zapada izazove sistematsku demografsku katastrofu Srpskog naroda. Da bi se sprečila kritika vlade teze se, naravno, izvrću i autorka teksta se hapsi zbog "govora mržnje prema Romima". Ali vlada računa s pravom da su Srbi dovoljno slepi i naivni da ne primete to očigledno izvrtanje činjenica i da se ne bune zbog toga.

Srbi se inače nikada u istoriji nisu bunili protiv pravog problema i neprijatelja. Uvek su pristajali da budu obmanuti. Oduvek su bili dobrodušne budale u politici. Uvek su mnogo više gubili za stolom na kome je neki srpski izrod potpisao šta treba, nego na terenu i bojnom polju. Zašto bi se i sada bunili? Imaju dovoljno "hleba i igara" da ne primete kako nestaju. Da bi im savest bila mirna, autorka teksta Vesna Veizović, koja se za njih borila pokušavajući da razotkrije antisrpsku politiku, sedeće u zatvoru.

 

Psihološka manipulacija koju sprovodi vlast sastoji se u sledećem:

Prvo: izvrću se činjenice u vezi ljudskih prava i Roma; nikakav problem ne bi postojao da Romi žive kao sve druge manjine, sa svim pravima koja su u Srbiji i veća od nekih drugih država, međutim, problem je što se oni asimiluju u Srbe, pravih Srba je sve manje a Roma sve više i tako Srbi postaju Romi.

Drugo: svi koji se bore za prave interese srpskog naroda u provladinim medijima nazivaju se huliganima i neonacistima. S takvim terminima koji imaju negativnu konotaciju samo srpstvo čine ljudima negativnim, i pravi srpski patriotizam poistovećuju sa nacizmom i huliganstvom. Istovremeno sve što je antisrpsko apriori se svrstava u "proevropsko" i "napredno", nešto što država treba da brani.

 

Napomena: ovde pod pojmom "srpsko" ne mislimo samo na srpski narod, nego na ono ljudsko i ispravno u svim ljudima što se izražava kroz patriotizam. Prave patriote su svuda u svetu iste i nikada nisu u sukobu, naprotiv, uvek imaju zajednički jezik i međusobno uvažavanje kao dobri susedi. Njima ne smetaju druge nacije, naprotiv, druge poštuju kao i svoje jer su svesni da i njih tako gledaju sa druge strane granice, da su i tamo isti roditelji koji vole svoj narod. Smeta im samo ugrožavanje sopstvene nacije, jer ako može biti ugrožena njihova, biće i sve ostale ugrožene.

Neljudi svuda u svetu koriste slične manipulacije protiv ljudi degradiranjem patriotizma u ime globalizma i stvaranjem sukoba među ljudima i nacijama da bi te sukobe prikazali kao dokaze da su patriotizam i nacionalizam dekadentni.

Cilj je da pojedinac izgubi svoj identitet i oslonac u svom narodu i nađe ga u apstraktnim, manipulisanim globalističkim vrednostima koje su programirane u institutu Tavistok.

Takav će pojedinac biti potpuno kontrolisan od strane elite koje svojim korporacijama vladaju svetom.

Njima smeta patriotizam i zdrav nacionalizam zato što je to društveni obrazac koji je utvrđen vekovima i zato proveren od grešaka, koji daje zdrav društveni život, koji izgrađuje čoveka u osnivača zdrave budućnosti. Osnova patriotizma je u zdravoj porodici. Zato globalisti sistematski uništavaju sve porodične vrednosti zajedno sa uništavanjem patriotskog i nacionalnog identiteta.

Patriotizam je instinkt zdravog društva.

Svakako da se vremena menjaju i da stari nacionalistički obrasci ne mogu dalje da postoje, oni moraju da se menjaju inače postaju teret prošlosti i zaista dekadentni, granice među narodima treba da budu otvorene, čak i da ne postoje, ali ne sme se sa starim obrascima odbaciti i ono pozitivno u patriotizmu, a to je ljubav prema normalnom i zdravom životu.

Patriotizam kao instinkt zdravog društva samo treba proširiti na celo čovečanstvo - da bi na zemlji zavladao raj.

 

Ako su elite na vlasti protiv tog zdravog patriotskog instinkta - a jesu jer se svim silama bore protiv svega što je patriotsko i nacionalno i to popularizacijom i nametanjem svih vrsta perverzija, razaranjem porodice i tradicija - onda su protiv ljudi i njihovog opstanka.

 

 

***************************************************

 

 

 

Istorija Albanaca - grupa autora SANU (na ćirilici i latinici)

Albanci su Kavkasko pleme koje su Arapi u 10-tom veku nakon poraza sa Hazarima odveli u Arabiju pored Crvenog mora, a zatim ih doveli u Južnu Italiju i Siciliju da se bore za njih, da bi ih nakon izgubljenih bitaka vizantijci delimično pokrstili. U 11-tom veku pobunjeni vizantijski vojskovođa Đorđe Manijak premestio ih je u južne Srpske pokrajine, današnju Albaniju. (Predavanje o istoriji Albanaca)

Najveći dokaz je sam jezik albanski koji sadrži brojeve i mnoge reči iz jerrmenskog jezika.

 

 

Albanci nisu ni postojali kao nacija dok ih austrougarska monarhija nije stvorila

Bili su skup plemena bez zajedničkog jezika i pisma, bez ikakve materijalne i duhovne kulture i baštine. Sve im je to stvoreno u Beču.

Osnovni razlog stvaranja albanske nacije jeste borba arhontskih sila (Iluminata) protiv panslavizma. Cilj je bio da se spreči uticaj Rusije na Balkanu i njen izlazak na Mediteran. Tom cilju je već posvećen stariji plan "intermare", izmađu dva mora, Baltika i Jadrana, linija odbrane katolilčkog dela Evrope od pravoslavnog. Zato je u novije vreme, u skladu sa tim planom, i Crna Gora odvojena od Srbije i porobljena od strane Rotšilda.

https://dzonson.wordpress.com/2016/12/25/dr-teodora-toleva-uticaj-austrougarske-imperije-na-stvaranje-albanske-nacije-1896-1908/

 

 

 

 

 

Poseban deo detaljno obrađuje kako su jezuiti izmislili hrvatsku naciju, državu i jezik (ubacili stare reči koje su se u srpskom jeziku zagubile i nemačku gramatiku primenili na srpsku ijekavicu, otuda problemi sa glagolima i upotrebom infinitiva). Prema austrougarskom popisu stanovništva iz 1850. godine u Istri i kvarnerskim otocima živelo je 134.445 Srba rimokatoličke i pravoslavne vere, oko 60.000 Italijana (Latina) i 30.000 Slovenaca. O Hrvatima nema ni pomena. Prema istom popisu u Dalmaciji sa Dubrovnikom i Bokom živelo je 330.827 Srba rimokatoličke vere i 78.858 Srba pravoslavne vere. Srbi rimokatolici u to vreme još nisu počeli nositi hrvatsko ime, pa se, što je logično, u tim starim srpskim zemljama ne pominju Hrvati ni hrvatsko ime u etničkom smislu (videti: Ausztriai birodalom Statistikaja foldrajzi leirasa, Pest. 1857, 36).

 

Za Hrvate se govori da se to ime pominje prvi put od šestoga veka nove ere i da se odnosilo na Srbe koji su živeli po planinskim predelima, hrbatima, slično današnjem nazivu Zagorci. Sam hrvatski istoričar V. Kljajić u svojoj istoriji “Seoba Hrvata” piše da se deo Srba nazivao Goranima ili Horvatima, što nije označavalo narod nego plemena. Česi su ih nazivali Hrbatima, a Šafarik navodi da reč Hrvat označava brđanina. Po Dalimilu i Šafariku, Hrvata, kao naroda, uopšte nije bilo. Ruski istoričar Nikola Durnov kaže: “Milioni Srba primivši katoličanstvo pretvoriše se u Hrvate”. On u “Ruskom Straniku” opisuje Zagreb kao prestonicu pokatoličenog srpstva. U “Varšavskom dnevniku” general Gurka pisao je 1880. godine: “Nikad Rusija neće sankcionisati istorijsko nasilje, da se stvori zasebno od srpskog naroda hrvatska katolička kraljevina, gde živi srpski pokatoličeni narod”.

 

Tek sa Josipom Frankom, austrijskim jevrejinom (Hazarom), nastaje antisrpska propaganda i hrvatski nacionalizam isključivo na patološkoj mržnji prema svemu srpskom, i dolaskom jezuita u Hrvatsku, uprkos otporu omladine i sve inteligencije, 1900. godine, na "Svehrvatskom katoličkom kongresu" u Zagrebu prvi put je jasno definisan identitet svih katolika kao Hrvata. (Magnum Crimen, str. 1-10). Papinim dekretom iz 1909 g. naređeno je da se svi katolici na Balkanu moraju nazivati Hrvatima. To je dokaz da nisu bili Hrvati. Zahvaljujući tom dekretu se i danas Srbi katolici koji žive u Srbiji smatraju Hrvatima, iako taj dekret ne treba da važi za srpsku vladu. Sve je to smišljeno u Rimu a sprovodili su stranci i njihove srpske ulizice i izrodi, nijedan pravi Hrvat. Zapravo, današnji Hrvati su najveće žrtve zločina genocida koji je Vatikan sprovodio na Balkanu. Uvek je veća žrtva onaj ko čini zločin.

 

Ali, da ne bude zabune: Srpska pravoslavna crkva se prva odrekla Srba rimokatoličke veroispovesti.

 

Identifikacija srpstva sa pravoslavnom crkvom je bila najpogubnija po srpsku naciju.

Zahvaljujući tome više Srba je otpisano od srpskog nacionalnog bića, kao katolici i muslimani, nego što ih je ostalo u okvirima pravoslavne crkve.

Odbacivanje svih Srba koji nisu pravoslavni izvedeno je zahvaljujući tome što su episkope i patrijarhe Srpske pravoslavne crkve oduvek birali masoni i jezuiti. Koliko su s jedne strane sve katolike prekrštavali u Hrvate, i sve muslimane u Bošnjake, toliko su i sve Pravoslavce u Srbe.

 

 

Novija istorija Srpske pravoslavne crkve

Bojan Jovanovic: Mafija u crkvi

 

 

 

Svetozar Borak: Srbi katolici

 

Svetozar Borak: Obijanje srpskoga jezika

 

 

DUBROVAČKI KALENDAR ZA PROSTU 1898 GODINU

Jedan od dokaza da su Dubrovnik, kao slobodan višenacionalni grad stvorili Srbi, pretežno katolici ali i pravoslavci zajedno. U popisu stanovništva uopšte se ne spominju ni Hrvati ni hrvatski jezik. Tek je 1909 godine iz Vatikana naređeno da se svi katolici moraju nazivati Hrvatima.

 

 

 

Bog i Hrvati

Dokumentarni film o delovanju Vatikana na Balkanu

UPOZORENJE: film sadrži vrlo brutalne scene, i još brutalnije informacije iz autentičnih izvora (sastavljen je iz autentičnih dokumenata i snimaka iz Italije, Nemačke i NDH) koje su posebno uznemiravajuće za one kojima je um tako programiran da ne mogu da vide šta se zaista dešavalo i na kakvoj "europskoj kulturi" je zasnovana savremena hrvatska država.

 

Jadovno

Puno toga je rečeno o Jasenovcu, iako nikad dovoljno, ne treba zaboraviti ni manja genocidna stratišta, kao što je Jadovno.

Zato što su se Srbi digli u odbranu od ovakvog genocida i danas se proglašavaju za zločinačka strašila i "četnike" - samo zato što su se usudili da se brane.

Ako su i počinili neke zločine protiv stanovništva, oni se sigurno ne mogu ni uporediti sa ustaškim zločinima.

Osuđivanje i satanizovanje žrtve je stari trik izvrtanja istine da bi se počinilac zločina zaštitio.

 

 

Istina o Srebrenici: Grad koji se može žrtvovati  download

Norveški istraživač Ole Flum napravio je dokumentarni film o Srebrenici u kome je između ostalog i izjava komandanta policije u Srebrenici Hakije Meholjića (24-31 minut filma) koja razotkriva da su se Klinton i Izetbegović dogovorili o predaji Srebrenice i namernom žrtvovanju 5000 muslimana da bi se Srbi satanizovali i da bi se tako dobilo opravdanje i podrška Zapada za napad NATO-a na Srbe i proterivanja Srba iz Hrvatske. Kada su ušli u Srebrenicu, koju su muslimanski vojnici sami po tom dogovoru napustili ostavljajući zbunjene civile, Srbi su sve muslimanske civile, koji su sami želeli da napuste tu oblast, okupili i ispratili autobusima uz pomoć UN van tog područja. Najveći deo muslimana pod oružjem prebegao je prema Tuzli, a jedan deo, oko 800 vojnika, preko Drine u samu Srbiju, gde su smešteni pod zaštitom vojske Srbije i Srpske tajne službe, a ne kao kao ratni zarobljenici. Kasnije su vraćeni u Bosnu. Jedan manji deo koji nije uspeo da pobegne, stradao je od osvete srpskih lokalnih jedinica zbog mnogo većih zločina Nasreta Orlića prema njihovim srodnicima, ali i od samih muslimana kojima su trebale žrtve za planirani "genocid". Ukupno je ubijeno oko 780 muslimanskih vojnika. Sve su to nadgledale američke paravojne trupe iz neobeleženih helikoptera (prema izjavi Stewarta Swerdlova koji je u to vreme bio u Bosni), a koje general Mladić nije kontrolisao, kao što nije ni znao da mu Klinton sprema glavnu ulogu u krvavoj medijskoj kampanji laži zvanoj "Genocid u Srebrenici". Najveći broj žrtava "genocida u Srebrenici" čine mrtvi iz cele Bosne za vreme rata koji se i danas otkrivaju i sahranjuju u Srebrenici.

 

Više detalja o filmu

 

Svedočenje Ibrana Mustafića da je "genocid" u Srebrenici dogovorio Izetbegović sa Klintonom

 

Planirani haos - Ibran Mustafić

 

Svedočenje Biljane Plavšić da je u Hagu pročitala zapisnik s jedne od sednica predsedništva BiH na kojoj Alija Izetbegović doslovce kaže: „Klinton me nagovara da pustim četnike u Srebrenicu. Mora biti masakra i ne manje od četiri ili pet hiljada žrtava, onda će intervenisati“.

 

 

Svedočenje Jugoslava Petrušića, operativca francuske DRM, o Srebrenici

Kako su tajne službe sve organizovale

 

 

Jugoslav Petrušić - još materijalnih dokaza o zaveri Srebrenice

Svi materijalni dokazi pokazuju da genocida nije bilo i da je to bio isplanirani zločin protiv Srba od strane više obaveštajnih službi

 

 

Ne samo u Srebrenici, nego i na celom Balkanu

 

 

Prema svedočenju Fila Šnajdera, USA je pred početak rata u Bosnu (Sarajevo) poslala Delta Snage i Crne beretke kao tajne snajperiste da bi gađali obe sukobljene strane i tako započeli rat u Bosni.

O tome videti na strani 206 knjige: ISTINA O PODZEMNIM BAZAMA

The Dulce Book By BRANTON

SVEDOČENJE O BAZI DULCE

Sve o najvećoj podzemnoj bazi i eksperimentima nad ljudima

 

Postoje dokazi da je masakr u Srebrenici organizovan od strane CIA, MI6 i francuske DRM

T.D. major francuske vojno-obaveštajne službe DRM te dokaze je odneo u Belorusiju gde je dobio politički azil.

 

Intervju sa Robertom Baerom agentom CIA-e

koji otkriva kako je učestvovao u pokretanju rata u Bosni i u dogovoru oko predstave "genocida" u Srebrenici

 

 

SUĐENJE U HAGU - MUSLIMANI SPREČILI EVAKUACIJU CIVILA IZ SREBRENICE,

IZAZIVALI BLOKADU SARAJEVA VIŠE OD SRBA...

 

"Zabranjena istina o Srebrenici" i "Lična karta Srebrenice"

 

Edvard Herman: Masakr u Srebrenici  prevedeno

 

Prikaz knjige Edvarda Hermana o Srebrenici

 

Dosije Srebrenica

O istoriji genocida nad Srbima u Srebrenici

 

 

General Ratko Mladić ispraća izbeglice iz Srebrenice

 

Nakon što je Srebrenica pala, muslimani iz Žepe su se predali, a general Mladić je naložio njihovu bezbednu evakuaciju ka teritoriji koje drže trupe Alije Izetbegovića. Mladić je ušao u svaki od autobusa u kome su bili muslimani, više hiljada njih spremnih za evakuaciju, lično ušao, predstavio se i u svakom održao sličan kratak govor, obećavši bezbedan prolazak i poželevši srećan put i miran život.

 

Direktor Centra "Simon Vizental" Efraim Zurof izjavio je da ono što se dogodilo Srebrenici 1995. godine nije bio genocid

 

 

 

Težina lanaca

Pregled novije istorije, odnosno programiranog rata na Balkanu

 

Težina lanaca 2

Pregled novije istorije, odnosno programirane ekonomske pljačke posle rata na Balkanu

 

 

 

RASPAD SRBIJE I KOSOVA - svedočenje neposrednog svedoka

Ceo posao otcepljenja Kosova obavile su srpske službe bezbednosti (DB, KOS) i pravosuđa: organizovali su albanske mafijaše da se "bore za nezavisnost" na Kosovu, znali su za planove NATO-a za bombardovanje Srbije 1999 g. još 1998 g. i spremili svu lažnu dokumentaciju za Haški tribunal koja satanizuje Srbiju i lažne svedoke - sve su to radili za svoje masonske gospodare. Rade to i danas.

 

 

Trafking organa kao pozadina ratova na Balkanu

 

 

Novija istorija Srbije 

Ko je sve radio za MI6 - Ante Pavelić, Musolini, atentatori na kralja Aleksadra, atentatori na Zorana Đinđića...

 

 

Inače Đinđić je ubijen jer nije hteo da preda Kosovo, da dovede prljavi kapital da uništi i pokrade srpsku privredu, i najvažnije, jer je bio intelektualac koji misli svojom glavom, a ne ulizica i programirani psihopata koga je lako kontrolisati.

Sve to je došlo na red nakon njegovog ubistva.

 

 

 

 

Nikola Tesla

Ruski dokumentarac koji najkompletnije prikazuje Teslu

 

 

Michael Parenti - The U.S. War on Yugoslavia - prevedeno

Istina o ratu 90-tih i bombardovanju Srbije

 

 

 

F. William Engdahl: Stoleće rata
Kako anglo-američka naftna politika kreira ratove i finansijske krize radi stvaranja

novog svetskog poretka

 

Rezerve nafte se ne smanjuju, to je laž korporacija

Zemlja stalno stvara naftu koje ima u izobilju na većim dubinama

 

 

 

 

Ko je bio Tito?

 

 

Prema prvom izvoru - rođen je kao vanbračno dete cara Franje Josipa Habsburga (Franz Joseph) i poljske grofice Marije Sobjeski, zvao se Franc Jozef Habsburg und Loren, rođen 16.02.1892 g. u 08h i 48 m. u Beču - po njegovoj krštenici pronađenoj u osmoj bečkoj opštini Alferc, kao majka mu je upisana Marija, a otac – nepoznat, strana 606, redni broj u knjizi rođenja 195, koja se i danas nalazi u Beču. Tamo je i sahranjen. Nakon rođenja dat je na usvajanje jednoj jevrejskoj porodici u Poljskoj. Ta porodica se odmah preselila u USA u Bruklin. Jezička analiza Titovog govora dokazuje da mu je poljski jezik bio maternji.

 

 

Prema drugom izvoru - koji se nadopunjuje na prvi

Po originalnim dokumentima Office of Strategic Services (OSS), prethodnice CIA, Titovo pravo ime je bilo Valter Vajs, poljski Jevrejin rođen u Bruklinu (falsifikat - kao usvojeno dete bio je doveden u Bruklin), operativac NKVD-a po nalogu Rotšilda. Vanbračna deca aristokrata se često koriste za političke poslove za koje javnost ne sme da poveže sa aristokratama. Zaista, da je bio svinjar i mašinbravar iz Zagorja, ne bi mu na sahranu došao sam vrh aristokratije. Aristokrate ne prisustvuju sahranama komunjarama i mašinbravarima, već samo svojima.

 

 

Načelnik SDB Srbije, Dr. Obren Đorđević, priznao da na Titovoj sahrani u Beogradu u sanduku nije bilo Titovo telo već pesak. U ovom priznanju opravdanje je smrad, a pravi razlog je taj što je telo sahranjeno u Beču. Zato je pred kraj života prebačen u Ljubljanu - umesto da bude lečen na boljem mestu, na VMA u Beogradu - da bude bliži Beču.

 

 

 

 

Po dolasku u Evropu bio je član neregularne masonske lože Libertas u Zagrebu od 1926. zajedno sa ustašama Dr Mile Budakom, koji je napravio ugovor o saradnji ustaša i komunista, generalom Bejlijem, dr Pukom, Benakom, pukovnikom Sabljakom, potpukovnikom Dušanom Kraljem, dr Totom. Tito je primljen u Crvenu masoneriju tokom susreta sa svojim političkim mentorom Vinstonom Čerčilom u Napulju 1944. godine. Ime te lože je Džaspers, okuplja vojnu elitu SAD.

Broz je bio vatikansko-britanski agent, kao i Ante Pavelić, Mikloš Horti, Benito Musolini koji su zatim nametnuti Nemcima i Abveru. Tamo su ih opet prihvatili dvostruki agenti kao što su bili Kanaris i Gelen, koji je bio zadužen za rad u Moskvi… Tita su usmerili prema tom cilju i on je tamo imao podršku Georgi Dimitrova i Berije, takođe agenata britanske krune… Svoju lojalnost Moskvi Tito je odglumio ubijanjem preko 800 komunista u Španiji, zajedno sa drugim dvostrukim agentima, kao što su bili Vlajko Begović, Ivan Stevo Krajačić, Josip Kopinič, Boris Krajger… Tajni cilj operacije u Španiji bilo je ubijanje Staljinovih ljudi i stvaranje nove garniture komunista koji će biti odani Londonu i Berlinu. Svi zarobljeni španski borci su potpisali ugovor o saradnji sa Abverom, da bi ih pustili iz nemačkih zatvora.

 

 

"Josip Broz" 1939. godine u logoru za španske interbrigadiste Girs u Francuskoj.

Ubrzo nakon objavljivanja slike u zborniku Španskih boraca 1961. godine na kojoj je "Josip Broz" nag, knjiga je volšebno nestala.

Ne zbog otkrića njegove zadnjice, nego zbog otkrića da je Tito ipak bio u Španiji u vreme egzekucije komunista, što je on sam negirao.

 

 

 

Krvavi Uskrs 1944 

Tito je naručio savezničko bombardovanje srpskih gradova, a sprečio bombardovanje Zagreba koje su saveznici tražili.

 

 

STRELJANJE ISTORIJE

Robert Mekdauel je krajem 1944. bio oficir za vezu američke obaveštajne službe OSS u štabu kod đenerala Draže i šef Odeljenja OSS za Jugoistočnu Evropu. Na licu mesta se uverio kako su se pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini borili protiv nacista i kako su ih saveznici, Amerikanci i Englezi izdali i predali komunistima. Ta istina nije bila po volji američkoj vlasti pune četiri decenije i knjiga je bila pod embargom.

Obaveštajni pomoćnik generala Donovana, (Bill Donovan), direktor OSS (U.S. Office of Strategic Services), pukovnik Makdauel (Robert H. McDowell), nepobitno dokazuju da su Zapadni saveznici – reklamirajući Titovu “ratnu slavu” – svesno reklamirali Titove izmišljotine: “Činjenica da su Titovi doprinosi bili ogromno preuveličani bezpogovorno je dokazana”.

Makdauel je takođe dokumentovao da Zapadni saveznici de facto reklamiraju Titovu povezanost sa Nacistima i Ustaštvom.

 

Tito je ustaške zločince preoblačio u partizanske uniforme koje je dobijao od Britanaca.

Ti "partizani" su počinili najviše masovnih zločina u Srbiji na kraju i posle rata.

 

 

“Uprkos instrukcijama Moskve (da se bori protiv Nacista), od jeseni 1941. pa do jeseni 1944. Tito je glavninu svoje vojske namerno držao na zapadu zemlje” – uglavnom na teritorijama NDH – “na stotine kilometara udaljenu od glavnih nacističkih snaga, bitnih saobraćajnica i vojno značajnih resursa”. Pretvarajući se kao da se prevashodno bavi ideologijom koju je etiketirao kao nekakvu “komunističku revoluciju” – “Tito je namerno svoje jezgro držao udaljenim od glavnih nacističkih snaga”. Pošto čak i komunistički dokumenti potvrđuju da njihove lažne “ofanzive” nisu bile u Srbiji, Makdauelov dokaz je prema tome bespogovoran:

Tito nije de facto aktivno učestvovao u ratu protiv Nacizma.

 

 

Zbog svog stava da je general Mihailović jedini delotvorni nosilac otpora Hitleru i njegovim slugama u Jugoslaviji, po povratku sa vojne misije pukovnik Mekdauel je, u zimu 1944, udaljen sa mesta šefa Odeljenja za Jugoistočnu Evropu.

Kako se danas otkriva, Titov režim je 1970. godine "zahtevao" od američkog državnog sekretarijata da se profesor Mekdauel osudi na smrt, a da se njegov rukopis knjige "Streljanje istorije" spali. Ali jedan sluga ne može da naređuje svojim gazdama.

 

To je sve dovoljan razlog da se knjiga nađe ovde.

 

NARUČIVANJE KNJIGE

 

UVOD U KNJIGU

 

 

 

 

Ko je bio Če Gevara?

Koljač iz La Cabane

 

 

Ko je bio Nelson Mandela?  

Agent MI6 i terorista odgovoran za smrt mnogih nedužnih civila.

Zahvaljujući njegovoj "borbi protiv aparhejda" crnci danas žive neuporedivo lošije nego ranije.

 

 

 

Ko je ubio Kenedija?

E. Howard Hunt, agent CIA, priznao je pred smrt 2007. godine da je bio umešan u ubistvo Kenedija. DOWNLOAD VIDEO

 

Kenedijevo ubistvo - ritual masona

 

Kenedijevo ubistvo - ritual masona - širi kontekst

 

 

 

 

ZERO - Investigation Into 9/11

 

Najbolji i najinteligentniji dokumentarac ikada napravljen o 9/11. Svedočenja preživelih, vatrogasaca, pilota, kontrolora letenja koji su učestvovali u događaju, istražilaca avionskih udesa, fizičara, inženjera, službenika FBI i CIA (koji ne lažu), jednog nobelovca... Bez ikakvih 'teorija' zavera - samo gole činjenice o zaveri sa svim detaljima.

 

I pored svih razotkrivanja ove zavere, najočigledniju stvar niko do nedavno nije video:

Kule WTC-a nisu srušene nego su nestale u prahu

500.000 tona betona i čelika, građevinskog materijala svake zgrade pretvoreno je u sitan prah pre nego što su pale na tlo.

Zato su zgrade nestale brzinom većom od brzine slobodnog pada. To se vidi na svim snimcima: dok padaju, betonske grede nestaju u vazduhu kao cigareta koja ubrzano sagoreva, i pretvaraju se u prašinu. Očigledno je korišćena neka napredna tehnologija. Da su zgrade srušene na bilo koji poznat način ostalo bi brdo materijala, razlomljenog čelika i betona, u visini desetak spratova (stručnjaci su izračunali u kojoj visini). Umesto toga, tlo je na mestu gde su bile zgrade potpuno ravno, sa nesrazmerno malo otpada, i nesrazmerno mnogo prašine koja se razvejala celim gradom. Nisu ostale nikakve ruševine zgrada od 110 spratova, osim fasade prizemlja - i tone prašine.

 

 

Još nepobitnih dokaza o 9/11

 

 

 

A zašto se dogodio 9/11?

Da bi, između ostalog, NATO preuzeo Avganistan i svetsku trgovinu drogama.

Matijas Brekers: Laži o drogama

Detaljno o tome kako američka vojska transportuje drogu iz Avganistana na Zapad, preko Uzbekistana i Rusije (Aleksandar Litvinjenko je navodno ubijen u Londonu 2006 g. jer je otkrivao povezanost ruske države sa tim poslom) i preko Kosova. Baza Bondstil je najveća baza za transport droge iz Avganistana za Evropu u čemu udruženo rade albanska mafija i NATO. Dejvid Hanter, oficir NATO-a na Kosovu tvrdi da 80% droge iz Avganistana stiže u Evropu preko Kosova, da je Kosovo prva mafijaška država napravljena sa tim ciljem.

A zašto to rade? Kažu, iz ekonomskih razloga, evropska i američka ekonomija bi propale da nema tog izvora finansija. Industrija droge je odmah tu negde pored vojne, naftne i automobilske, zajedno sa farmaceutskom. Drugi razlog koji ne žele da priznaju je razaranje svesti mladih ljudi, i uništenje svega što se tradicionalno smatralo normalnim životom i vrednostima, uključujući i samu stvarnost, da bi se na toj ruševini izgradio Novi Svetski Poredak. Stvarnost je izokrenuta i bez droge. Nas su bombardovali zbog "etničkog čišćenja na Kosovu", a danas Albanci žive na Kosovu u većem broju nego ikada, dok su Srbi etnički počišćeni sa Kosova, a albanska mafija je za to nagrađena stvaranjem prve mafijaške države na svetu, Kosova. Slično tome, Srbi su etnički počišćeni iz Hrvatske, za to niko nije okrivljen i katolička crkva je nagrađena državom Hrvatskom u EU. Ove činjenice nijedan srpski političar nije ovim rečima jasno izrazio nigde u svetu, što pokazuje da su svi ovi imali bar prećutnu podršku s naše strane.

 

U potrazi za američkim narko lordovima

(In Search Of The American Drug Lords) prevedeno

Dokumentarac o pilotima koji su masovno prevozili drogu u USA i koji su radili pod zaštitom države, tadašnjeg državnog tužioca Bila Klintona i Džordža Buša šefa CIA-e, i naravno, mafije, koja je oduvek bila državna institucija za ilegalne poslove.

 

 

Kosovo je pored narko mafije i najveći centar trafkinga organa

 

 

O svemu tome snimljen je dobar film Veteran:

http://filmoljupci.com/publ/filmovi/akcijski/the_veteran_2011/7-1-0-8374
Jedini film do sada (bar koliko sam ja primetio) koji direktno govori da Al Kaidu sačinjavaju pakistanska tajna služba i CIA i da oni pokreću sve terorističke akcije radi zastrašivanja naroda i povećanja kontrole. Tačno je i opisan rat u Avganistanu kao rat za kontrolu droge, koja ide preko Rusije i Kosova.
Naravno, nema ga u bioskopima.
 

Torrent

 

Prevod


Publicista Džejms Kazbolt tvrdi da iza globalne trgovine narkoticima ne stoji CIA, kako mnogi misle, već britanska vojna obaveštajna služba.
- Svi koji su se bavili obaveštajnim radom znaju da MI-5 i MI-6 kontrolišu većinu drugih agencija na svetu poput CIA i Mosada i da svi rade za bankare sa sedištem u Londonu i čuvene porodice poput Rotšilda. Ja sam radio za MI-6 i učestvovao sam u tajnim akcijama preprodaje droge. Ove službe kontrolišu i rad mafijaških i terorističkih organizacija - tvrdi Kazbolt.

 

 

 

Istorija Al-Kaide 

 

Rat protiv terorizma - rat protiv ljudi i pameti 

Kako su FBI agenti organizovali i izveli sve terorističke napade u USA.

 

 

 

Istorija terorizma

Sve što treba reći i znati o terorizmu

 

 

 

 

 

 

UPOZNAJTE KINU

Najveću robovlasničku državu - čiji su vlasnici u Vatikanu

 

Godine 1720. Michelangelo Tamburini, jezuitski general, priznao je vojvodi od Branka da on iz Vatikana vlada ne samo celom Evropom nego i Kinom (History of the Jesuits, Andrew Steinmetz, vol 1. str. 168-169).

 

Kratak test inteligencije:

Da li bi kapitalističke velesile danas, ma koliko bile liberalne, selile svoju proizvodnju u Kinu da je ta Kina samostalna velesila sa komunistima na vlasti?

 

 

Mao Cetung je školovan u Jali školi, koja je kao i bolnica napravljena da bi služila kao špijunska operativna mreža. Tu školu u Kini uspostavila je jezuitsko-masonska organizacija "Lobanja i kosti". Ona će najveću ulogu odigrati tokom Drugog svetskog rata u pripremama za kinesku komunističku revoluciju. Mreža Jali škola je praktično funkcionisala za potrebe američke Kancelarije za strateške usluge (Office of Strategic Services) poznatoj po skraćenici OSS. Ova služba je kasnije promenila ime u CIA. Glavni zadatak OSS je bila vojna obuka revolucionara na čelu sa Mao Cetungom i njihovo finansiranje.

http://www.amazon.com/OSS-China-Prelude-Cold-War


Mao je inače bio službenik biblioteke i urednik jedne “avangardne” novine koju su nacionalističke vlasti Kine zatvorile i tada je prešao kao direktor škole u Čangša (Jali škole) gde je, kako kaže zvanična njegova biografija, bio glavni agitator za edukaciju i kulturu mladih kineskih seljaka. Stavljajući ga na tu poziciju u Jali školi, agenti bratstva “Lobanja i kosti” nesumnjivo su znali zašta ga spremaju. Sa ove istorijske distance i na osnovu onoga što danas znamo o programu “kontrole uma” i kakav genocid je ostavila "Maova" ideologija, nije teško zaključiti da je Mao bio obučen kao "mandžurijanski kandidat". (I Staljin je u mladosti bio obučavan u jezuitskoj školi i bio je mason templarskog reda koji je pod kontrolom jezuita.)

 

Za stvaranje kulta ličnosti Mao Cetunga bio je zadužen Jevrejin Sidni Ritenberg. Ceo taj kult (i "kulturna revolucija") bio je deo programa masovne kontrole uma. Danas je Kina velika fabrika sa besplatnom radnom snagom, a eksperimenti sa masovnom kontrolom uma pod vođstvom instituta Tavistok, preko CIA-e, premešteni su u Severnu Koreju. Severna Koreja je njihov poligon za eksperimentisanje sa reptilskim delom mozga kod ljudi. Korejci su inače narod sa verovatno najizraženijim uticajem reptilskog dela mozga. ( Reptilski deo mozga čovekovog (R-kompleks) zadužen je za svo instinktivno, nagonsko i nasilno delovanje, kao i za svo ritualno i mehanično ponašanje. Tačnije, od njega potiču: opsesivno-kompulzivno ponašanje, lični svakodnevni rituali i sujeverje, ropska potčinjenost starim načinima izvođenja aktivnosti, ceremonijalni činovi, slepo poštovanje procedura u pravnim, religioznim, kulturnim i drugim oblastima, kao i načinima obmanjivanja. ) 

Konstantin Belov, dopisnik sovjetske televizije u DNRK, koji je proveo pet godina studirajući na Univerzitetu u Pjongjang, kaže da je mogao da se uveri da su Severnokorjeci i Južnokorejci ujedinjeni po nečemu drugom. “Mislim da im je zajednički nacionalizam. Oni, u suštini, druge nacije ne tretiraju baš dobro. Za njih je njihova nacija iznad svih. Ja mislim da su po tome slični. Za Korejce, svaki stranac je neprijatelj.“

 

O tome šta je sve delo Tavistok instituta dobro govori knjiga Džona Kolmana: Hijerarhija zaverenika - Komitet 300

 

 

 

Možda će vam biti manje žao Kineza kada upoznate njihov jelovnik, oni jedu sve: od bubašvaba do ljudskih fetusa kao nejcenjenijeg delikatesa koji se služi u restoranima: Chinese Restaurant - Live menu - Fetus Canibalism in China

 

 

 

 

 

 

 

UPOZNAJTE AMERIKU

Oleg Platonov: Zašto će propasti Amerika

" ...bezverni, neljudski i u velikoj meri totalitarni sistem, kakav je američki, uopšte nema pravo na postojanje, kao ni svaka druga imperija zla. Sistem amerikanizma, to jest parazitskog postojanja na račun tuđih resursa, sistem nasilja, obmane, eksploatacije i pljačke drugih država, mora biti svladan zajedničkim naporima čovečanstva. U protivnom, čovečanstvo neće opstati." Oleg Platonov

 

Prevod ove knjige kod nas je uništen.

Time je zaslužila da sa ovde nađe.

 

Uvod u knjigu

 

Oleg Platonov: O tajnim arhivima masonskih loža

Hitler je sakupio tajne arhive masona iz cele Evrpoe. Rusi su ih našli i pokupili na kraju rata. KGB ih je čuvao u posebnoj zgradi sve do 1994. kada su preko noći tajno prebačeni u Francusku. Oleg Platonov je imao posebno ovlašćenje da ih izučava i na osnovu toga je nastala knjiga Trnov venac Rusije - Tajna istorija masonstva.

Ova knjiga je napisana na osnovu stvarne masonske dokumentacije koja je čuvana u tajnim masonskim arhivama i nije bila dostupna za javnost. Istorija masonstva u Rusiji - to je istorija zavere protiv Rusije. Ti arhivski podaci svedoče da praktično nema za Rusiju važnog događaja u kojem masonski red ne bi odigrao negativnu ulogu. Masonstvo je bilo glavna forma nevidljive duhovne okupacije Rusije, formom realizacije antiruskih impulsa Zapada.

 

 

 

 

 

ISTORIJA SAVREMENE EKONOMIJE

 

DOKTRINA ŠOKA

Prema knjizi Naomi Klajn

Detaljan opis kako se prema programu Miltona Fridmana planski i sistematski uništavaju ekonomije svih slobodnih i naprednih država da bi se opljačkale i porobile

 

 

ISTORIJA BANKARSTVA

Od Vavilona do savremenih ratova, sa posebnim osvrtom na državu Nemanjića

 

Joseph E. Stiglitz: Tajni planovi MMF-a

Jedno svedočenje iz prve ruke o pravom radu Međunarodnog Monetarnog Fonda na pljačkanju država

 

Kako MMF i Svetska banka dovode države u dužničko ropstvo

Ispovest Johna Perkinsa, bivšeg ekonomskog plaćenog ubice

Dragoš Kalajić: Pozovi MMF radi samoubistva

 

Petro dolar i treći svetski rat

 

 

Truth TV World News

 

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA        ISTORIJA     SVE ZA DUŠU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/