Ivan Antić

 

Sve moje knjige dostupne su besplatno,

u formatu za čitanje na mobilnim uređajima 

i u A4 formatu za štampanje na štampaču

 

Neke knjige se kao štampane mogu kupiti kod izdavača Esotheria.

Uskoro će biti dostupne sve knjige.

Sada su u prodaji sledeće četiri knjige:

 

***************************************************

13.01.2024.  KONAČNO IZDANJE

Izmene i dopune u poglavlju

Zlatno doba i veliki restart u savremenu istoriju

Sirius B

i

Hijerarhija svih vanzemaljskih vrsta

 

Ivan Antić

Istorija Galaksije, Zemlje i ljudskog roda

Jedna sasvim drugačija slika realnog sveta

 

 

Istorija galaksije  - format za mobilne uređaje

 

Istorija galaksije - format A4 za štampu

 

 

Ceo tekst je pročišćen i dopunjen novim informacijama iz prave istorije,

povezan sa razumevanjem svesti duše na ovom svetu

 

 

LINK ZA NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA

 

U prodaji kod ovog izdavača može se naći samo starija verzija knjige

 

 

Iako spada u tzv. alternativnu istoriju, ova knjiga je mnogo više od toga.

Ona prikazuje istoriju ljudske vrste od samog nastanka u ovoj galaksiji, u sazvežđu Lire, njihovo širenje i naseljavanje galaksije sve do naše planete Zemlje, sve sukobe i deobe naroda na Zemlji pre početka savremene civilizacije.

Obrađuje se period Zlatnog doba, kada su građeni svi megaliti i piramide, razlog za prekid Zlatnog doba i stvaranje savremenog čoveka.

Detaljno se opisuje nastanak vladarske elite koja još od Vavilona i danas vlada, njihove metode vladavine putem kontrole uma i njihove planove.

Iznad svega ovu knjigu čini posebnom to što daje odgovor zašto se sve to događa, i kakva je uloga ljudske duše u svemu tome.

 

***************************************************

Ivan Antić

MESEC

Magnet za dušu

MESEC - pdf za mobilne uređaje

02.03.2024  -  dopunjeno poslednje poglavlje

 

 

Nepoznate činjenice o Mesecu; Priča o inkarnaciji ljudskih duša i zašto se one događaju; Uticaj Meseca na dušu;
Položaj Meseca u kosmičkim razmerama; Solarni i lunarni kultovi; Uticaj Meseca u astropsihologiji;
Lilit - Crni Mesec - I to postoji; Mesec i polarizacija čovekova; Oslobađanje od mesečevog uticaja; I konačno, ko nam je smestio Mesec

 

 

***************************************************

 

 

Ivan Antić

BUĐENJE

Jedinstvo spoljašnjeg i unutarnjeg sveta

Buđenje - A4 za štampu

Buđenje  - za mobilne uređaje

LINK ZA NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA

 

 

***************************************************

Ivan Antić

Meta-fizika astrologije

Drugo izdanje

O tome zašto astrologija uopšte postoji i kako deluje

 

Meta-fizika astrologije  - pdf za mobilne uređaje

 

LINK ZA NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA

 

***************************************************

Ivan Antić

Proces ostvarenja

Detaljan opis procesa svakog ostvarenja,

zakona privlačenja,

od uma i kvantnog polja, do materije

 

 

PDF za mobilne uređaje

 

LINK ZA NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA

 

Priroda stvarnosti; Priroda energije je kretanje;

Ne kreće se tvar nego informacija – sve je trenutno i ništa nije supstancijalno;

Priroda svesti; Materijalizacija svesti kroz dimenzije stvarnosti;

Čovek je mikrokosmos sastavljen od svih dimenzija prirode;

Sve moguće stvarnosti već postoje istovremeno i paralelno;

Čovekovo biće je multidimenzionalno zato što je odraz multidimenzionog univerzuma;

Paradigme i ubeđenja oblikuju naše stvarnosti;

Rad sa mislima; Misli i vreme; Rad sa voljom i energijom;

Rad sa imaginacijom; Rad na fizičkom planu

 

***************************************************

 

 

Ivan Antić

RELIGIOZNOST - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PDF za mobilne uređaje

 

NARUČIVANJE ŠTAMPANE KNJIGE

 

Uvod - Zašto je potreban ovakav priručnik; Tvorac; Stvaranje; Stvaranje sveta kroz sedam faza; Stvaranje čoveka; Čovekova duša; Neispoljen i ispoljen Bog; Ispoljavanje božanskog kroz pet dimenzija; Kako je zaista stvoren svet - Jedno lično viđenje; Riba nije svesna vode; Izgon iz raja - Božanska svest se ispoljava u svoju suprotnost; Suprotnost od božanskog jeste naša stvarnost; Geostrateška politika Omega tačke u odvajanju čoveka od Boga; Religioznost zasnovana na negativnom odnosu prema svetu; Princip prisile i prinude u religioznosti; Greh i pokajanje; Reinkarnacija je odgovor na pitanje zašto su neki ljudi religiozni a neki nisu; Sedam stanja religioznosti; Religioznost čoveka broj jedan ili prve čakre; Religioznost čoveka broj dva ili druge čakre; Religioznost čoveka broj tri ili treće čakre; Religioznost čoveka broj četiri ili četvrte čakre; Religioznost čoveka broj pet ili pete čakre; Religioznost čoveka broj šest ili šeste čakre; Religioznost čoveka broj sedam ili sedme čakre; Šta religioznost nije; Religioznost i smrt; Molitva; Molitva i zakon privlačenja; Molitva kao disciplina i podsećanje; Direktna molitva božanskom izvoru, Molitva kao kontemplacija i predanost; Religioznost i čuda; Seksualnost i religioznost - oduvek zajedno; Vaskrsenje je prizemljenje duše; Čovek u hramu ili hram u čoveku; Kako doživeti Boga kao bezuslovnu ljubav; Religioznost i razvoj civilizacije; Demonizam i doktrina probuđenja; Religioznost, folklor i crkve; Religioznost i vreme; Raznolikosti religijskog iskustva; Ispravna religioznost jeste ispravno razumevanje među ljudima; Novo informatičko doba i religioznost; Kad će biti kraj sveta

 

***************************************************

 

Ivan Antić

FIZIKA SVESTI

22.01.2021.

 

Fizika svesti - format za mobilne uređaje

Fizika svesti - format A4 za štampu

 

Osnovna tema ove knjižice jeste da pruži što jednostavniji opis kako svest kvantnog polja oblikuje stvarnost svakog trenutka i u svemu, i kako ta svest nije različita o naše najdublje svesti o sebi. Svrha joj je da na najjednostavniji način pruži uvid u prirodu stvarnosti. Našu priču započećemo od najapstraktnijeg opisa otkrića kvantne fizike i završiti je prepoznavanjem tih uvida u svakodnevnom životu, svuda oko nas.

Cela priča može da posluži i kao dodatak mojoj prethodnoj knjizi „Sânkhya – drevna nauka o prirodi i čovekovoj duši“ zato što ću se pri opisu temeljnih postavki teorijske fizike poslužiti drevnom shemom kategorija prirode iz nauke sânkhye, a to ću učiniti jednostavno zato što ta drevna nauka otkriva geštalt, pozadinu ili kontekst gotovo svih temeljnih naučnih otkrića savremenog doba, pa i eksperimentalne fizike, ona daje mapu celokupnog postojanja. Takođe razlog je i taj što se sânkhya ne zaustavlja na tome, već temeljne fizičke zakone povezuje sa svešću čovekovom, ona otkriva da je suština čovekova (puruša) zapravo ishod i suština cele prirode (prakrti). Te dve suštine su povezane čovekovom samosvešću i delovanjem. Stoga glavni cilj ove priče jeste da na najjednostavniji način poveže suštinu prirodnih zakona sa suštinom čovekovom. Smatram, naime, da sve zablude ljudske i svi problemi na ovom svetu počivaju samo na zabludi da su te dve suštine različite. One su jedna suština: naša suština.

 

Sadržaj:

Uvod….Prvi deo: Svest u neorganskom svetu; Kvant i kvantno polje; Kvantno polje je prostor u kome je samo jedna čestica – nema mnoštva; Trenutnost omogućava svekoliko kretanje; Sveopšte kretanje stvara energiju; Svest u čovekovom telu; Svest izvan tela i mozak; Svest i vreme kroz dimenzije prirode; Princip kruženja svesti od božanskog do čoveka i natrag; Unutarnja čula i natčulno opažanje; Svest i fizika kvantnog polja - etra; Paralelne stvarnosti i dimenzije prirode; Jedino moguće kretanje jeste kretanje kroz paralelne stvarnosti; Par primera nadmoći svesti nad fizičkom stvarnošću; Svest bira stvarnost; Trenutnost i sve paralelne stvarnosti jesu jedna ista stvarnost; Materija postoji zato što je beskrajno brža od svetlosti; Zaključci prvog dela; Drugi deo; Svest u organskom svetu; Ispoljavanje božanske svesti o sebi kroz kosmos, život i događaje; Elementi i minerali; Svest kroz biljke usavršava percepciju; Životinje usavršavaju percepciju kroz kretanje i osnovno delovanje; Čovek usavršava percepciju kroz dramu svog života; Drama ljudskih života sažima informacije o postojanju u smisao o postojanju; Princip prinude na svest u procesu inkarnacije; Suprotnost između prinude i svrhe života stvara svu civilizaciju i kulturu; Nema svesti bez dobrote i ispravnosti; Svest i veštačka inteligencija; Zaključci drugog dela; Treći deo; Čovek je svesni subjekt organskog i neorganskog sveta; Inkarnacija duše kroz višu i nižu svest čovekovog uma; Prestanak inkarnacije i ’povratak’ svesti duše sebi samoj; Sinhronicitet je svesno spajanje paralelnih stvarnosti; Fizika samospoznaje svesti; Vraćamo se božanskom istim putem kojim smo se i udaljili od njega; Etika samospoznaje svesti; Fiziologija samospoznaje svesti; Zaključak trećeg dela.

 

***************************************************

Ivan Antić

SANKHYA

DREVNA NAUKA O PRIRODI I ČOVEKOVOJ DUŠI

 

 

SANKHYA - pdf za mobilne uređaje

 

(konačno izdanje)

 

(17.09.2020)

 

Iako se sânkhya smatra srednjovekovnim skolastičkim sistemom, pojmovi na kojima se ona zasniva mnogo su stariji i nalaze se u osnovi učenja Veda, koja su zapisana oko 600. god. pre n.e., a dotle su se od 1500. god. pre n.e. prenosila usmenim putem. U njima je začetnik sâmkhye, Kapila, već legendaran, i on se pominje kao 'prvorođeni mudrac' (rši). Stoga je ovo, što je do nas dospelo kao sânkhya, samo ostatak najstarijeg sistema spoznaje na ovom svetu. Po svemu sudeći on svoje korene ima u predvedskom dobu i nije arijevskog porekla, kao ni yoga koja je proistekla iz sânkhye.

     Nije preterano reći da se cela indijska filosofija zasniva na pojmovima koji se nalaze u sânkhyi, samo što se u ostalim učenjima naglašavaju ovi ili oni njihovi aspekti. Sânkhya je u osnovi celokupne (ne samo) indijske duhovnosti zato što se zasniva na fundamentalnoj diferencijaciji puruše i prakrti. To su dva osnovna pojma sânkhye. Ovo razlikovanje je osnova za spoznaju bivstvovanja kakvo jeste i, samim tim, za čovekovu samospoznaju.

     Sânkhya je predstavljana kao dualistički sistem zato što se zasniva na tumačenju ova dva pojma, puruša i prakrti, i razjašnjavanju njihovog odnosa, ali to, kao što ćemo videti, nije sasvim opravdano.

     Prakrti je univerzalno polje iz koga nastaje sve što biva kao priroda ili univerzum. Reč prakrti znači 'pra osnova' ili 'pra tvar'. Iz nje nastaju sve 'materijalne' kao i psihološke pojave kakve su nam poznate, a i one koje nisu. Unutar nje se odigrava relativna spoznaja subjekta (ega) naspram objektivnog sveta. Subjekat i svet objekata su samo kategorije unutar prakrti, kojih ima 23. Prakrti sadrži ne samo fizički univerzum, već i njegove više, suptilnije, energetske dimenzije koje su u drugim tradicijama poznate i kao astralni ili 'nebeski svetovi' u koje duše odlaze posle smrti, gde 'žive bogovi' ali i demoni. Dakle, sve što jedan religijski um može da zamisli pokriveno je pojmom prakrti. Zato sânkhya nije religija jer daje širi kontekst u kome je svaka religijska ideja uopšte moguća. Prema tome, već sama prakrti sadrži u sebi sve postojeće, sve moguće suprotnosti i dualističke odnose.

     Puruša stoji naspram prakrti kao princip neuslovljenosti koji je omogućava. On izvor čovekove duše.  On je ona sloboda koja omogućava da biće postoji, a da nije tek ništa. On nije tvorac prakrti, posebno ne u mitološkom shvatanju stvaranja, nego čista neuslovljenost koja omogućava sámo postojanje kao takvo. On ne omogućava postojanje nekim delanjem u tom cilju, već samim svojim prisustvom. On je transcendentni Bitak. On je izvor svesti s kojom se spoznaje sámo postojanje. Kada čovek prepozna bivstvovanje kakvo jeste, on prepoznaje duh koji ga omogućava i potpuno nadilazi (transcendira) i to kao svoju apsolutnu suštinu, svoju dušu. Stoga reč puruša znači 'Čovek'. Čovekovo telo je samo organski pogodno mesto u prirodi u kome boravi Bitak (ono je 'čuvar Bitka', ili tubitak - kako bi rekao Hajdeger), i puruša u sânkhyi predstavlja čovekovu duhovnu suštinu ili dušu koja je upravo transcendentni Bitak.

Čovekova suština ili duša je duh koji omogućava samo postojanje prirode, koji transcendira biće uopšte, a pre svega naše telo i um. Od svih vizija smisla čovekovog postojanja, ova je najsmelija i najveličanstvenija - u toj meri da će moći šire da bude prihvaćena tek u daljoj budućnosti.

     Transcendencija bivstvovanja, njegovog lanca uslovljenog življenja i umiranja, predstavlja okosnicu svih duhovnih tradicija i religija. Ali, svuda je ona izneta u različitim, često indirektnim, simboličnim i mitskim oblicima, ili kao ideja vaskrsenja. Nigde ova fundamentalna ontologija nije tako jasno pogođena i izražena kao čista ontološka diferencija u sânkhyi, još u samom osvitu ljudske civilizacije kada je, po svoj prilici, Kapila živeo. Naime, iako je i u ostalim sistemima, religijama i filosofijama postojala težnja ka transcendenciji, čovekova suština i smisao tražili su se u nekim modifikacijama samog bića, u prakrti, u njegovim čulno iskustvenim ili natčulnim oblicima postojanja (koji su se u tu svrhu proglašavali 'božanskim') - jedino su se u sânkhyi oni smelo i jasno prepoznavali u principu koji omogućava sâmo postojanje kao takvo u celini, iz koga izvire i kome teži cela prakrti, u puruši. Stoga je sânkhya najstariji i najtemeljniji model diferencijacije svesti na ovom svetu. Jedino u sânkhyi je princip koji sve omogućava direktno identifikovan kao čovekova suština, duša – bez ikakvog verskog ili filozofskog izobličavanja.

 

 

SADRŽAJ:

PREDGOVOR - SHEMA KATEGORIJA PRAKRTI - UVOD U SĂNKHYU - Osnovni pojmovi sânkhye - Odnos duše i prirode, puruše i prakrti - Ime i poreklo - Transcendencija je razlikovanje prirodnog i duhovnog u drugim tradicijama - Sânkhya je arhajski model transcendencije kroz prepoznavanje jedinstva svesti i postojanja - Religije i sistem sânkhye - PURUŠA - PRAKRTI - Ispoljena i neispoljena prakrti - Uzročnost - Emanacija - Gune - Prâna - KATEGORIJE PRAKRTI - MAHA - BHŰTÂNI ILI DIMENZIJE PRIRODE - Oblikovanje prostorvremena - Oblikovanje dimenzija - Oblikovanje tela - TANMĂTRĂ - Neorganska bića - Svrha postojanja neorganskih bića - Prirodna neorganska bića - Veštački stvorena bića - Božanska bića - Vanzemaljska bića - Prestanak uticaja neorganskih bića - INDRIYĂNI Organski svet i razum - AHAM-KĂRA - Princip individuacije ili uobličavanja - Ličnost - Volja ili namera - Điva i individualna duša - Sedam faza buđenja celovite ličnosti - aham-kâre - MAHAT-BUDDHI - Konačno razlikovanje buddhi i puruše - Probuđenje kao inverzija spoljašnjeg i unutarnjeg - KAIVALYA - Četiri uporišta pažnje - PRILOG - Tekstovi klasične sânkhye - Išvarakršna: Sânkhya-kârikâ - Kapila: Sânkhya-sűtrâ.

 

***************************************************

 

 

Ivan Antić

SVE JE SAVRŠENO

Zašto to ne vidimo

 

Sve je savršeno  - za mobilne uređaje

 

AUDIO KNJIGA

 

 

***************************************************

 

Ivan Antić

 

MEDITACIJA

PRVI I POSLEDNJI KORAK

OD RAZUMEVANJA DO PRAKSE

 

 

MEDITACIJA - pdf za mobilne uređaje

 

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE

 

 

***************************************************

 

Ivan Antić

SAMADHI

Jedinstvo svesti i postojanja

 

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE

 

 

SAMADHI - za mobilne uređaje

 

 

Sadržaj:

Priroda postojanja; Priroda energije; Ne kreće se tvar nego informacija – sve je trenutno i ništa nije supstancijalno; Nema mnoštva čestica: sve je samo jedna, božanska čestica; Paralelne stvarnosti; Dimenzije postojanja; Čovek je mikrokosmos sastavljen od svih dimenzija prirode; Priroda svesti; Svest duše i njena inkarnacija u telo preko višeg uma; Jedinstvo svesti i postojanja, duše i tela; Ako je sve izraz božanske svesti, otkuda zlo u svetu? Zakon broja sedam i sedam čakri; Podela čakri na tri dela; Hercijanske i ne-hercijanske frekvencije čakri; Polarizacija suprotnosti u čakrama; Viša i niža egzistencijalna priroda čakri; Osnovna priroda i značenje svake čakre; Principi delovanja čakri u svetu i istorijskom razvoju; Primeri delovanja čakri u istoriji duhovnosti; Primeri delovanja čakri u čovekovom ličnom razvoju; Energetsko aktiviranje čakri; Fizičke vežbe za skladno aktiviranje čakri; Vežba imaginacije i disanja za aktiviranje čakri; Princip očuvanja energije radi uzdizanja svesti; Osnovni principi uzdizanja svesti kroz čakre; Samadhi - jedinstvo svesti i postojanja.

 

 

***************************************************

 

Ivan Antić

PODSETNIK ZA DUŠU

PDF za mobilne uređaje

 

 

NARUČIVANJE ŠTAMPANE KNJIGE

 

 

Sadržaj:

Opšti početak, ili odakle smo - Ispoljavanje svega kroz sedam faza ili razmera - Ispoljavanje svega kroz pet dimenzija - Čovekovo telo kao ishod ispoljavanja svih razmera i dimenzija - Dvostruka priroda božanske emanacije: zaborav i buđenje - Organski život kao osnova čovekovog tela - Čovekovo telo kao osnova ličnosti - Celovita ličnost kao osnova duše - Organski svet kao scena za dramu ličnosti - Ličnost kao oličenje Božanskog - Božansko kao osnova duše - Prisustvo Božanskog kao svedočenje - Mehaničko ispoljavanje neorganskog sveta - Ispoljavanje organskog sveta je osnova za svest - Krug stvaranja: neorganski svet, organski svet i čovek - O inkarnacijama duša pre organskog života na zemlji - Podela duša na mlade, razvijene i visoko razvijene - Duše se pripremaju za ljudski život oblikovanjem sveg ostalog života - Rađanje duše u telu - Početak zaborava - Komunikacija između uma i duše - Zašto je duša uvek dobra - Zašto neki ljudi nisu dobri - Pad duše - suprotna tačka na krugu božanskog ispoljavanja - Neke osobine i problemi mladih duša - Neke osobine i problemi srednje razvijenih duša - Neke osobine i problemi visoko razvijenih duša - Neka zapažanja o mladim, srednje i visoko razvijenim dušama - Uobičajeni problemi Donosilaca svetlosti - Planete uslovljavaju organski svet - Duša i karma - Duša i nauka - Duša i religija - Tri vrste rada: fizički, umni i nameravanje - Rad na sebi - Čovekovo svedočenje o prisustvu Božanskog

 

 

***************************************************

Sankhya Karika i Sankhya Sutre

PDF za mobilne uređaje

 

Drevni tekstovi sa najsavršenijim prikazom prirode duše

Prevod je osavremenjen i prilagođen razumevanju nezavisno od indijske filozofije

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE SANKHYA KARIKA I SANKHYA SUTRE

 

 

***************************************************

 

Budistička meditacija

PDF za mobilne uređaje

 

Klasični tekstovi i detaljna uputstva savremenih monaha

 

 

 

***************************************************

 

 

Ako smatrate da je neka od mojih knjiga koju ste dobili besplatno bila vredna čitanja,

i ako želite da je platite koliko mislite da vredi,

možete to da učinite na sledećim računima: 

 

Račun za dinarsku uplatu u Srbiji je:

265-0200000047115-58  Raiffeisen banka a.d. Beograd

Ili putem mog mejla na:

PayPal

Payoneer

 

Hvala na razumevanju i dobroj volji.

 

 

***************************************************

Originalni tekstovi Sankhye:

J. R. Ballantyne: The Samkhya Aphorisms of Kapila

Samkhya Karika of Isvara Krsna

with The Tattva Kaumudi of Sri Vacaspati Misra

 

K. P. Bahadur: The wisdom of Sankhya (Sutra)

 

Sankhya u svetlosti fizike i matematike:

G.Srinivasan: Sankhya: An ancient philosophy unifies science and religion

G. Srinivasan: Secret Of Sankhya: Acme Of Scientific Unification

Dokazi da nauka sankhye već hiljadama godina govori ono što fizika tek sada otkriva.

 

***************************************************

Patanjđali: Izreke o jogi

Prevod svih deset knjiga Osho: Yoga, The Alpha and the Omega

NARUČIVANJE ŠTAMPANOG IZDANJA KNJIGE

 

 

Osho-Patanjali: Izreke o jogi A4 za štampu

 

 

Osho: Alfa i Omega

deset knjiga za prikaz na mobilnim uređajima

 

Knjiga 1 Knjiga 2 Knjiga 3 Knjiga 4 Knjiga 5;

Knjiga 6 Knjiga 7 Knjiga 8 Knjiga 9 Knjiga 10

 

Patanjđali - Izreke o jogi

Prevod izvornog teksta Zoran Zec

 

    Sankhya je teorijska praosnova svakog učenja o čovekovom oslobođenju. Joga sutre su Sankhya u praksi i iznose jedinu pravu suštinu meditacije.

    Patanjđalijeve Joga sutre su "Biblija za meditante", apsolutno neophodne svakome ko namerava da meditira, ko već meditira i onome ko misli da je već savladao meditaciju. Samo ovde može saznati suštinu i svrhu prave meditacije.

    Joga sutre su najznačajnije delo na svetu koje iznosi ljudsku suštinu i praksu za njenu aktuelizaciju. Nigde nije tako objektivno i precizno u reči pretočena suština ljudske duše i svrha ljudske egzistencije kao u teorijskim postavkama Sankhye, i nigde nije tako precizno dato rešenje za ostvarenje smisla egzistencije u samom čoveku kao što je to učinio Patanjđali u Joga sutrama. Od svih sistema koji pokušavaju da promene i usavrše samog čoveka, a ne bave se vanjskim promenama, Patanjđalijeva Joga, koja se zasniva na Sankhyi, je najobjektivnija i najčistija od svih skretanja u vanjske projekcije, u simbolično, mitološko i ritualno. To je čista nauka o duši primenjena u čoveku.

 

***************************************************

 

 

 

Umesto moje biografije, biće korisnije da ovde postavim moju natalnu kartu.

Onima koji znaju i mogu da je 'vide', ona će reći o meni više od svega što bih ja sam o sebi rekao.

 

 

 

Shri Kapila Yantra

Templarski krst u pozadini predstavlja stvaralačku racionalnost i Zapad.

Oblik jantre i lotosa transcendentalnu celovitost čovekove duše i Istok.

Devet krugova čoveka i celovit razvoj čovekov kroz princip eneagrama.

Autor: Ivan Antić  ©

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA       ISTORIJA     SVE ZA DUŠU