KRATAK KURS IZ ASTROFIZIKE I KOSMOLOGIJE

 

 

 

 

KOSMOS JE HOLOGRAM

 

Koncept holograma objašnjava na koji način je univerzum Jedno.

To se može ilustrovati sledećim primerom: ako je u akvarijumu mirna ribica koju snimaju dve kamere, jedna spreda a druga sa strane, i te dve kamere imaju svaka svoj monitor u susednoj prostoriji na kojima se vide dva snimka te ribice, posmatraču koji ne zna da se radi o istoj ribici izgledaće kao da su to dve različite ribice, i ako se ona pomeri izgledaće kao da se obe pomeraju sinhronizovano, kao da trenutno komuniciraju. Ta trenutna i nelokalna (na razdaljinu) komunikacija između subatomskih čestica, kao i između DNK, već je poznata nauci i dokazana je. Ona je dovela do koncepta Univerzalnog ili kvantnog Polja.

 

Tako i mi postojimo u čistom jedinstvu i kao jedinstvo sa Celinom, ali svet opažamo kao objektivan i kao dvojstvo zato jer je naš organizam sredstvo za takvo opažanje. Imamo dve moždane hemisfere koje, kao one dve kamere, daju privid da je svet mnoštvo, iako u njemu postoje sinhronizacije i sinhroniciteti i druge čudne pojave koje um ne može da objasni. Dve moždane hemisfere su razlog dualističnog rada uma na osnovu logike i dijalektike suprotnosti. Zahvaljujući tim dvema kamerama u našoj glavi mi živimo u trodimenzionalnom materijalnom svetu i doživljavamo vreme kao linearno.

 

Zato kada se um transcendira takav objektivni svet nestaje i doživljava se svest jedinstva. Zato je transcendencija uma moguća samo kada su svi energetski centri u čoveku usklađeni, kao i obe moždane hemisfere. Kada su neusklađeni onda oni proizvode opažanje sveta kao objektivnog mnoštva suprotnosti. Takvo opažanje je uvek samo odraz sopstvene neusredsređenosti, neravnoteže i nesvesnosti. Ta svest jedinstva je čovekovo Sopstvo ili duša.

 

Znači, čovekova suština je mnogo veća od njegovog tela i uma.

Čovekova suština je sama Celina koja omogućava telo i um.

Dotle nauka ne dopire. Ona je danas postavljena tako da sprečava čoveka da dotle dopre.

Ona je strogo kontrolisana institucija dezinformisanja ljudi da su oni samo telo i um, da je univerzum izvan njih i u sukobu sa njima. Zato je čovek u sukobu sa samim sobom i sa prirodom.

 

Jedina prava nauka jeste nauka o čoveku i njegovom jedinstvu sa Celinom i ona je davno detaljno izneta u nauci joge.

 

Sve drugo je pseudonauka.

 

 

 

 

 

Zato se prvo upoznajte sa pravom, prirodnom naukom

 

Velimir Abramović: Tesla - Evolucija svesti čovečanstva

 

Sve što treba da znate o Tesli i pravoj nauci, a niste imali koga da pitate

 

 

 

 

Onda će vam biti jasnije sve ostalo

 

 

 

 

Paul Fayerabend:

Kako zaštititi društvo od nauke?

O naučnim lažima i diktaturi "nauke" u društvu.

 

 

Rupert Sheldrake: Deluzija nauke

Kratko i jasno o neodržvosti naučnih dogmi koje korporacije uporno održavaju i skrivaju stvarnost

 

 

Tajne kvantne fizike

Jednostavan prikaz šta je i kako se razvijala kvantna fizika sa svim izazovima i problemima u razumevanju, uz obavezan dodatak britanskih laži o teoriji evolucije pri kraju. Naime, sve što je izneto o kvantnoj fizici pokazuje da je svest u osnovi cele prirode, i sve vodi zaključku da je sve u prirodi nastalo inteligentnim dizajnom. To dokazuju same biljne i životinjske vrste. Postoji samo prilagođavanje klimi i okolini, ne i opšta evolucija. Većina biljnih i životinjskih vrsta je tako složena da nije moguće da su se razvijale postepeno i evolucijom. One ne bi mogle ni da postoje da je Darvinova teorija evolucije istinita. Darvinova teorija evolucije izmišljena je samo da bi se ta istina potisnula. Tako i u ovom dokumentarcu koji dobro započinje iznošenjem dokaza da je svest u osnovi prirode, završava pričom o evoluciji kao mehanističkom modelu. To je suprotnost, ali ona ne smeta najvećim obmanjivačima u svetu nauke. Oni ovde sve vreme ukazuju na svest kada objašnjavaju kvantnu teoriju, ali uporno izbegavaju da svest i inteligentni dizajn postave kao ishod prirodnih procesa, kao da je svest u njihovoj nauci zabranjena.

 

I jeste zabranjena

Inteligencija nije dozvoljena u nauci

Svedočanstva naučnika o fašističkoj diktaturi u nauci

 

 

 

 

Stephen Hawking: Kratka povest vremena

David Bohm: Uzročnost i slučajnost u savremenoj fizici

Fritjof Capra: Tao fizike

Istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma

Michael Talbot: Holografski svemir

Lynne McTaggart: Polje

Lynne McTaggart: Eksperiment Namere

Ako je sve energija, ko dovršava njeno oblikovanje u konkretne fizičke pojave?

Svesni subjekt svih pojava: mi, naša namera, volja, svest.

 

 

Koji k@#!* uopšte znamo!?

Popularan prikaz najdubljih teorijskih i eksperimentalnih otkrića fizike

Problem posmatrača i svesti: materijalne stvari postoje samo kada ih posmatramo

 

Priroda stvarnosti

 

 

Jednostavno objašnjenje kvantne fizike i prirode stvarnosti

 

 

 

 

 

Pravo lice Alberta Ajnštajna

 

 

On se nije šalio kada vam se plazio.

 

Einstein Wrong - The Miracle Year

 

Brzina svetlosti nije konstanta. Svetlost se širi različitim brzinama u različitim smerovima. To je dokazano ali se skriva od javnosti jer je zbog toga Ajnštajnova teorija relativnosti neodrživa. Elita koja kontroliše nauku je ipak održava po svaku cenu zato što njome skrivaju teoriju Polja koju je otkrio još Ruđer Bošković, i na njoj zasnovanu fiziku etra na kojoj je radio Nikola Tesla. 

 

Detaljnije o lažiranju Ajnštajna

s malom ispravkom iz teksta: ne radi se o štreberima s vrha, nego o jezuitima koji sa cionistima kontrolišu nauku i obrazovanje, skrivaju stvarnost i pravi čovekov potencijal, drže ljude u neznanju da bi lakše vladali.

Nije im u interesu da ljudi znaju da je njihov um svesni subjekt kroz koji univerzalno kvantno Polje stvara i ispoljava svet.

Oni programiraju ljude u neznanju tako da pomoću njih kreiraju svet kakav oni žele, svet u kome oni imaju vlast i moć.

To je jedini način da manjina vlada većinom. Bez kontrole nauke to ne bi mogli da postignu.

 

Ajnštajnova teorija relativnosti - najveća teorija zavere

Ali ona je bila neophodna da se na osnovu nje postavi Teorija velikog praska koja se tako lepo slaže sa Biblijskim mitom o stvaranju. Staroj priči trebalo je dati harizmu 'naučnog'. Ajnštajn je zapravo bio običan klovn u rukama jezuita koji sve vreme diktiraju celom svetu kako će se nauka 'razvijati' i šta je 'naučno' a šta nije. Za one neupućene koji to još ne znaju: jezuiti danas, kao i vekovima ranije, kontrolišu sve bitne naučne institucije u svetu. Nauka je pod njihovom strogom fašističkom diktaturom, a "naučna istina", akademsko znanje i obrazovanje svode se na Gebelsovu (tačnije jezuitsku) propagandu po kojoj svaka laž koja se mnogo puta ponavlja sa visokog, autoritativnog mesta, postaje istina.

Zato je tvorac teorije Velikog praska morao da bude jezuita, Žorž Lemetr (Georges Henri Joseph Édouard Lemaître) jer samo jezuiti imaju moć, znanje i mehanizme da jednu apsolutno apsurdnu i ničim dokazivu teoriju celom svetu nametnu kao dokazanu naučnu istinu koja se kao sveto pismo uči na svim univerzitetima.

 

 

 

Roger Schalafly: Kako je Ajnštajn upropastio fiziku

Kako je pokrao sve ideje i teorije, uključujući i E=MC2, sam pojam relativnosti, i kako je od njega cionistička propagandna mašinerija napravila naučnu ikonu genija i "osobom stoleća".

 

Ajnštajn: plagijator veka

 

Leteći cirkus Alberta Ajnštajna nastavlja njegov mrtav mozak

 

Christopher Jon Bjerknes: Proizvodnja i prodaja svetog Ajnštajna

Iako se u ovoj knjizi govori da iza Ajnštajna stoje cionisti - što je pogrešno, stajali su jezuiti, a cionisti su samo njihovi pijuni u svetskoj zaveri - knjiga lepo prikazuje pozadinu promocije svetog Ajnštajna. Suština njegove promocije bila je da se zataška i iz nauke ukloni postojanje etra, kao temeljnog činioca fizičkih pojava, kako je to Nikola Tesla pokazao i dokazao, kao i značaj i uticaj samog Nikole Tesle.

 

Teorija Velikog praska nije samo apsurdna i imbecilna sama po sebi (dokazano je da se svemir ne širi - bilo je to pogrešno tumačenje "crvenog pomaka"), nego je 'naučno' sredstvo da se ljudi održe u trodimenzionalnoj iluziji linearnog vremena. Tako bivaju zarobljeni u čulnom svetu i uslovljenom umu.

 

Nebulozna i sama sebi protivurečna Teorija relativnosti trebala je da sakrije taj zatvor prividom 'relativnosti svega', da čovek ne primeti da su ga zatvorili u čulni kavez materijalnog uma, nego da je sve 'relativno', što bi trebalo da znači i 'slobodno' - iako niko pojma nema šta to tačno znači.

 

Svemir je višedimenzionalan i ne može se objasniti samo fizičkim parametrima, on nastaje iz samog sebe, iz svojih suptilnijih dimenzija, sve vidljivo nastaje iz nevidljivog, materija se stvara iz etra i zato Zemlja i sva nebeska tela rastu.

Zahvaljujući rastu cele Zemlje nastali su kontinenti kakve danas vidimo - a ne od infantilne izmišljotine o 'Pangeji' koja ni sama sebe ne može da održi. Satelitskim skeniranjima je dokazano da su sva mora i okeani mlađi o kopna. Znači da je prvo postojalo kopno koje se razdvajalo i između tih razdvojenih delova su nastajala mora i okeani. Ali teorija o Pangeji je nastala samo upoređivanjem kopna Evrope i Afrike sa Američkim kopnom koje se očigledno podudara. Međutim, i na drugoj strani planete, Tihi okean je takođe mlađi od kopna, i kompjuterskom grafikom je otkriveno da se i tamo poklapaju granice kopna kada se spoje na pravi način, zajedno sa Južnim polom. To dokazuje da je Zemlja nekada bila mnogo manja i da stalno raste. To objašnjava kretanje i širenje kontinenata. Ako je postojala Pangeja, šta je drugo nateralo kopno da se pomera nego rast same Zemlje? Ne stoje kontinentalne ploče na nekom ledu pa da se same klizaju po njemu. Teorija o rastu zemlje je jedina logična i ima sve više pristalica među geolozima, iako se još uvek mejnstrim nauka slepo drži teorije o Pangeji koja je neodrživa prema svim otkrićima.

 

 

Nikola Tesla je u Herald Tribuneu 1935. napisao: ''Kondenzacija primarne supstance se odvija konstantno, po dokazanom merilu, jer ja sam to utvrdio eksperimentima koji odaju bez ikakve sumnje da sunce i druga nebeska tela stalno rastu u masi i energiji te da u konačnici moraju eksplodirati vraćajući se primarnoj supstanci.''

 

 ...razmotrio sam i nastajanje prvobitne materije iz Etra, te primarne supstance koja prožima Univerzum. Postoje dokazi da ovaj proces neprestano teče, i to tako da se u isto vreme materija i rastvara u Etru. To je povezano sa rotacijama nalik na navijanje i odvijanje sata (ovde je mislio na funkciju torusa - videti dole); moje fundamentalno otkriće koje nameravam da obznanim u bliskoj budućnosti pokazalo je da prva od ovih operacija prevazilazi drugu. Hoću da kažem da se u Kosmosu polagano ali stabilno povećava količina pojavne materije i njene energije, suprotno klasičnoj teoriji Lorda Kelvina, inače opšteprihvaćenoj kao jednoj od velikih istina nauke.”
”Nikola Tesla, Nove činjenice o kosmičkim zracima, neobjavljen članak iz 1935 g, Теslin Arhiv, Muzej Nikole Tesle, Beograd.
(Objavljeno u časopisu TESLIANA br 2-3, 1993.)

 

 

Zemlja raste: istraživanja geologa i literatura

 

Predavanje James Maxlow-a o geološkim dokazima rasta zemlje

 

Dr. James Maxlow: Zemlja se širi (časopis Nexus br.10)

 

 

 

Poslednje što fizičari mogu da nam kažu:

 

Sve je energija

 

Električni svemir - Konačno su otkrili pranu! Sve astrofizičke izmišljotine i bauci za malu decu ('crne rupe', 'pulsari', zvezde kao hidrogenske bombe itd.) nestaju kada se u naše viđenje kosmosa uključi struja.

 

 

Sve je svest

 

Priroda stvarnosti - Svest je u osnovi holografskog univerzuma i sam čin osvešćenja stvara ono što se osvešćava, od božanskog do našeg čina kao svesnog subjekta. Konačno su otkrili sebe!

Naravno, samo teoretski.

 

Jer nisu praktičari meditacije.

 

Da jesu, uvideli bi da božanska svest stvara svet KROZ um svesnog subjekta.

 

Izvan uma Božansko je sam Apsolut kao Jedno u kome ne postoji ništa po sebi i za sebe (izdvojeno).

Izvan uma kosmos je ono "ništa" o kome govori apofatička teologija, ili šunjata u budizmu.

Svaki oblik, vreme i prostor, postoje isključivo KROZ UM svesnog subjekta u onoj meri u kojoj čovek nije svestan Sebe. Koliko je nesvestan, toliko se fizički svemir projektuje izvan njega. Ne samo kao njegovo tumačenje, ne samo na subatomskom nivou u eksperimentima, u kojima je primećeno da sámo prisustvo posmatrača, ljudi, izaziva pojavu čestica, koje su inače bez njihovog prisustva talasi energije, nego i kao božanska moć stvaranja uvek i svuda oko nas. Sve materijalne i stvorene stvari koje vidimo oko nas postoje zbog nas, zbog svesnog subjekta, kako to tvrdi Jači antropički princip (SAP). Zapravo, kada smo neodgovorni i nesvesni sopstvenih misli, one se trenutno projektuju izvan nas kao fizički univerzum da bismo ga na taj način postali svesni.

Kako bi Đaini rekli: fizički svemir je izlučevina (bolje reći: projekcija) naše karme.

Fizičari znaju da je sve informacija, ali ne znaju kako se informacija pretvara u materiju. Odgovor je ovde izrečen: svesni subjekt je onaj činilac zbog kojeg se informacija pretvara u materiju. Zapravo ne 'pretvara', već prikazuje samom subjektu kao materija.

Zato stanje svesti subjekta odlučuje kakav će svet videti: da li materijalan na javi, ili nematerijalan u snu, ili neće videti ništa ako je nesvestan.

Pre ljudi, svesni subjekti su bile zvezde.

One su na kosmičkom planu uticale da se stvori materija u obliku planeta.

Planete su zatim kao svesni subjekti uticale da se materija još finije oblikuje u životnu energiju u sav živi svet, zavisno od svog položaja i odnosa sa drugim planetama. Povezanost tog mikro i makrokosmičkog uticaja pokazuje nauka astrologije.

Na kraju ljudi kao individualne duše su najfiniji privlačitelji koji izazivaju sve događaje koje vidimo kao ljudski svet iskustava.

Pre zvezda, sama božanska energija je bila svestan subjekt kao Puruša.

Ona je to i sada, samo što je preuzela najfinije individualno oličenje kao čovekovo Sopstvo, iskustvo 'Ja jesam'.

Zato se energija samo u prisustvu uma, pod njegovim uticajem, ponaša kao materija i poseban oblik. I pod tim uticajem postoji sve što vidimo.

Zato um može da deluje na materiju.

Zato deluje Zakon privlačenja.

Zato svi prosvetljeni govore da je kosmos u nama i da nismo odvojeni od Boga.

Prosvetljen čovek je sâm Bog kao ličnost.

 

 

 

 

 

Paralelno sa Ajnštajnom i teorijom Velikog praska, prava priroda sveta i ljudskog bića skriva se pomoću Darvinove teorije evolucije.

 

Svest je u osnovi celog živog sveta.

Životinje koje prkose evoluciji

Sav živi svet je dokaz protiv evolucije.

Teorija evolucije je potpuno besmislena i nedokaziva.

Postoji prilagođavanje okolini i životnoj sredini, ali se sav razvoj živog sveta ne može dokazati evolucijom.

To dokazuju mnoge životinje koje imaju organske sposobnosti i osobine koje nikako nisu mogle da nastanu postepeno, evolucijom. Morale su da nastanu cele takve kakve su, kreativnim dizajnom, inače ne bi opstale ni nekoliko dana.

Kontrolori nauke su zloupotrebili prilagođavanje sredini da nametnu teoriju evolucije na sav živi svet, teoriju koja život svodi na mrtvi materijalizam koji se mehanički kreće i razvija i proteruje se svest iz života.

Da bi se ta laž nastavila ista elita koja ju je izmislila sada samu sebe, i teoriju evolucije, kritikuje pomoću crkvenog kreacionizma.

Nameće se lažni stav: ako nije evolucija, onda je jevrejski Bog iz Biblije. Ali biblijski kreacionizam je daleko gluplji od evolucije jer biblijske priče su metafore o kreativnom dizajnu koji počiva na svesti, a ne bukvalne istine.

Na taj način se odbijaju naučnici koji bi mogli objektivno da sagledaju celu stvar.

Posebno se kažnjavaju oni naučnici koji ukazuju na samu svest i govore o inteligentnom dizajnu, odbacujući biblijski kreacionizam i verski (i naučni) fundamentalizam, oni se najžešće kažnjavaju i proteruju ako kritikuju teoriju evolucije pomoću inteligencije.

 

Objektivna je istina da je u osnovi sveg života svest.

Ali

Inteligencija nije dozvoljena u nauci

Svedočanstva naučnika o fašističkoj diktaturi u nauci

 

Ako znamo da je darvinizam temelj eugenike koja je bila temelj fašizma, a da je Mein Kampf napisao jezuita, otac Štempfle (Staempfle), a Hitler se samo potpisao kao autor, i da jezuiti kontrolišu sve velike naučne institucije na Zapadu, onda je jasno ko stoji iza svega ovoga.

 

 

 

 

 

Skrivanje etra u hemiji

Periodni sistem elemenata od Mendeljejeva je falsifikat

Originalna tablica elemenata je na početku imala eter, iz koga nastaju svi elementi.

Mendeljejev je naprasno umro, zajedno sa svojim bliskim saradnicima, eter je izbrisan i periodni sistem elemenata je prikazan na falsifikovan način kakvog ga nauka i danas predstavlja.

 

 

 

Skrivanje etra u elektromagnetizmu

 

MOTIONLESS ELECTROMAGNETIC GENERATOR - MEG PATENT

 

Besplatna energija iz vakuuma - dokumentarni film

 

Besplatna energija iz vakuuma - knjiga

 

 

Najveći istraživač na polju alternativne nauke danas, penzionisani oficir američke vojske i sjajan inženjer elektrotehnike Tom Bearden, radio je u onim domenima elektrotehnike koji su strogo vezani za nuklearnu tehnologiju. Takođe, veliki je poznavalac Elektromagnetike - teorije Elektromagnetizma - teorije, koja je bila sastavni deo posla kojim se desetinama godina bavio. Tom Bearden je među retkima koji je u moderno vreme u potpunosti proučio i detaljno istražio originalni rad Džejmsa Klerka Maksvela iz sedamnaestog veka i koji je prvi izašao sa pričom u javnost, kada je ustanovio da je društveni sistem u kojem živimo glavni i odgovorni krivac zašto se danas na fakultetima elektrotehnike i fizike širom sveta ne uči originalna elektromagnetna teorija kakva je prvobitno bila postavljena od samih njenih tvoraca - Majkla Faradeja i Džejmsa Klerka Maksvela. Tom Bearden je zahvaljujući svom istraživanju zaključio da su originalne matematičke jednačine koje je postavio Džejms Klerk Maksvel, kasnije izmenjene od strane jevrejskih matematičara Hevisajda i Lorenca. Iz originalnih Maksvelovih jednačina koje matematički opisuju prirodu elektromagnetnih pojava ovi matematičari su izbacili njihov skalarni deo i prepravljajući ih da budu jednostavnije, ostavili u njima samo vektorski deo, da bi navodno inženjerima bilo lakše da sa takvim jednačinama rade. Ove izmenjene i nepotpune, ne-originalne Maksvelove jednačine i danas se izučavaju na svim Univerzitetima širom sveta. Od velike važnosti je da se shvati, da su tako izmenjene, elektromagnetne jednačine koje predstavljaju elektromagnetne pojave, zapravo sakrile pravu prirodu ovih pojava!

Tom Bearden će vas upoznati sa "novom naukom" o energiji kroz dobro ilustrovanu lekciju o fizici vakuuma i o tajnama kako se iz njega mogu izvući neograničene količine energije. Nakon toga, Tom će diskutovati o skoro svemu što želite da znate o njegovom revolucionarnom uređaju, čiji je COP veći od jedinice, takozvanom Nepokretnom Elektromagnetnom Generatoru (Motionless Electromagnetic Generator -- MEG Generator), kojeg je razvio sa još nekoliko svojih saradnika.

Najbitnija stvar u emisiji je svakako informacija o tome kako u vakuumu Proton (sebi) pravi Elektron. Ovo otvara nova vrata prema temi koja treba ispravno da odgovori na pitanje: Kako se kreira Materija?

Nakon toga, Tom Bearden, John Bedini, Walt Rosenthal, i Peter Lindemann, ispričaće vam kratko i efikasno priču o istoriji uređaja koji su kroz istoriju bili konstruisani upravo za dobijanje Besplatne Energije, ali će takođe pričati i o tome, koliko i kako su veliki naučnici kroz istoriju došli do znanja i tehnologija, koje su namerno sklanjane i sakrivane od javnosti. Mnogo puta ovim naučnicima bilo je zabranjeno da rade na istraživanjima nekih prirodnih pojava sa kojima su se bavili, a kada te zabrane nisu uspevale, nad njima je primenjivana sila.

John Bedini, genijalni konstruktor uređaja koji koriste formu Besplatne Energije, upoznaće vas potom sa pojmom Radijantne Energije. Na jednom mestu čak i u ovom uvodnom snimku, u njegovoj laboratoriji moći ćete da vidite kako izgleda ova forma energije kada se vidno manifestuje. Upoznaće vas takođe i sa istorijom o ljudskom saznanju o ovoj formi energije koju još zovemo i Negativnom Energijom. Videćete da je sve počelo slučajnim otkrićem genijalnog jevrejina Nathana Stubblefielda, američkog farmera koji je slučajno prvi spoznao ovu formu energije. (http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Stubblefield) Naš genijalni naučnik Nikola Tesla, našao se na jednoj prezentaciji 1902. godine koju je Stubblefield održao na svojoj farmi. Teslino prisustvo na toj prezentaciji u emisiji je dokumentovano fotografijom. Nakon toga, njegovo interesovanje za novom formom energije je postalo izuzetno. Tesla je prvi uveo pojam Radijantne energije i napravio prve uređaje i generatore za ovaj vid energije. Iz toga je proizašla i gomila drugih interesantnih Teslinih ideja, od bežičnog prenosa energije, pa sve do ideje da čovečanstvu obezbedi besplatnu energiju i time zadovolji sve njegove potrebe za energijom.

 

 

 

 

 

 

Ipak, pored svih skrivanja svest je nemoguće zaustaviti. Nova nauka se probija i oslobađa rušeći zidine starih paradigmi. Uzrok tog proboja je jednostavan: brzina razmene informacija. Internet ruši sve stare naučne dogme. Svest se širi brzinom informacija. Veća brzina informisanosti uvećava svest.

 

 

 

Tako se danas sve lakše povezuje u celinu:

Gregg Braden: Božanska matrica

Povezivanje teorijske fizike i stvarnosti u živom iskustvu i delanju

Naručivanje knjige

 

 

Ista priča ukratko:

Gregg Braden - Osećaji, energija i svest za kreiranje stvarnosti i samoizlečenje

Opis kako naše Srce tj. duša utiče na elektromagnetsko polje koje kreira fizičku stvarnost

 

 

 

Nikolaj Kozirjev  

Eksperimentalno je dokazao da su vreme i energija jedno isto koje se različito izražava u bezvremenom prostoru sadašnjosti.

Zato je dva puta trpan u zatvor na po deset godina.

 

 

 

Rupert Sheldrake i nova nauka o zivotu

Detaljnije o morfogenetskim poljima koja oblikuju fizičku realnost

 

 

Slobodni univerzitet Srbije

 

 

Fizika svesti

 

Fizika svesti je najstarija nauka. Njeni temelji su u teoriji Sankhye i u praksi Patanjđalijeve Joge. Za razliku od klasične i kvantne fizike, fizikom svesti ne možemo da manipulišemo niti da je izučavamo spolja. Ona je izraz naše suštine ili Sopstvenosti. Zato je Nikola Tesla bio prirodni jogin i meditant. Zato nije ni uspeo spolja da je realizuje i podeli svim ljudima, odnosno njena realizacija je ostavljena za dalju budućnost, kada broj ostvarenih i probuđenih ljudi postigne dovoljnu kritičnu masu. Zakonitosti fizike svesti uopšte ne mogu da se osveste i realizuju izvan čoveka - iako su to iste zakonitosti po kojima postoji univerzum, jer čovek je mikrokosmos.

Ali zato svako može da je realizuje u sebi.

Zato je ona drugi naziv za čovekovo buđenje.

Nauku o čovekovom buđenju dao nam je Buddha još pre 2.500 godina.

 

 

Ta nauka ima svoju osnov u fizici torusa.

 

FIZIKA PROSVETLJENJA

 

 

I prosvetljenje ima svoju fiziku jer u kvantnom polju sve je povezano i sve se holografski odražava u svemu, pa tako i duhovno prosvetljenje ima svoj odraz u stanju i kretanju energije, koja je suština ovoga što vidimo kao materijalni svet.

Osnovni oblik kretanja energije jeste torus.

 

 

 

Detaljnije o torusu videti u dokumentarnom filmu Fostera Gembla: Thrive

Download celog filma Thrive sa prevodom

 

Torus je osnovni obrazac koji priroda koristi za stvaranje života na svim nivoima.

Svaka energetska celina kao i svako živo biće je torusni vrtlog energije.

Ceo univerzum je samostvarajući torus koji replikuje samoga sebe na svim razmerama.

Tako su sačinjene galaksije: 

 

 

I sve druge celine:

 

 

 

U središtu torusa je čist prostor ili akaša.

To je u astrofizici poznato kao "crna rupa".

(Ili iz neznanja fizičara šta je čist prostor ili zbog potrebe da se zacrnjivanjem sakrije znanje o akaši ili etru, koji je izbačen iz zvanične nauke.)

 

Iz čistog prostora, akaše ili etra, nastaju svi oblici onoga što vidimo kao materija.

Zato se u središtu svake galaksije nalazi crna rupa kao njen izvor i ishod svih zvezda, činilac koji ih drži na okupu.

 

 

To je oduvek bilo poznato drevnoj baštini, da mi nismo potekli ni od majmuna ni od jevrejskog boga, nego od zvezda. Tu stvarnost je drevna baština izražavala kroz objektivno znanje i umetnost, svetom geometrijom je prikazivana vektorska ravnoteža torusne strukture svega.

 

 

Ona u dvodimenzionalnom prikazu izgleda ovako:

 

 

 

I ovako:

 

 

 

I na kraju ovako:

 

 

To je svuda poznati "cvet života" uklesan na staroegipatskim, kineskim, indijskim, evropskim i drugim najstarijim hramovima.

 

 

Čovek je mikrokosmos, holografski odraz kosmosa u malom. I njegovo energetsko telo je torusnog oblika.

 

 

 

 

Središte vektorske ravnoteže energetskog vrtloga koji sačinjava čovekovo biće dok je uspravno i dok dela spolja u svetu je u gravitacionom centru tela, malo ispod pupka.

Središte vektorske ravnoteže energetskog vrtloga koji sačinjava čovekovo biće kada on sedne u položaj za meditaciju, prekrštenih nogu i sklopljenih ruku, kada se okrene k sebi i svojoj duši, jeste u njegovom srcu.

Njegova srčana čakra, anahata, je središnja čakra, tri su ispod nje, a tri iznad.

 

 

 

  

 

To znači da sve ostale čakre izviru iz nje.

Tri više i tri niže.

 

Anahata spaja donje tri čakre sa gornje tri. Donje tri čakre su povezane s instinktima, a gornje tri predstavljaju višu svest. Zato je simbol anahata čakre heksagram koji je sastavljen od dva trougla, od kojih je jedan usmeren prema gore, a drugi prema dole. Trougao prema gore prestavlja Purušu - princip čiste svesti, a trougao prema dole Prakrti - kvantno polje kao izvor svekolike energije koja stvara sav ispoljeni kosmos i život.

Njihovo ukrštanje stvara čovekovo biće. Zato je čovek mikrokosmos.

Samo se u čoveku oni kompletno susreću, osmišljavaju i kreativno ostvaruju svoj smisao, dolaze do ravnoteže i jedinstva.

U svim drugim oblicima života oni jednostavno delaju po svojoj prirodi.

 

Kada se njihova ravnoteža ostvari u čoveku potpuno svesno, što znači sa razumevanjem njihovog smisla, kaže se da je čovek ostvario svoje Sopstvo, Atman, da je transcendirao relativni um koji je izraz neravnoteže energetskih centara.

Čovek tada postaje celovit ili autentičan.

Uvek je u svom središtu, u srcu, Atmanu ili duši. On je uvek u čistoj svesti, a ne u umu.

Drugim rečima, ostvario je vektorsku ravnotežu torusnog kretanja životne energije u njegovom središtu, svom srcu, izvoru svog bića, istom onom koje u makrokosmičkom planu predstavlja "crna rupa", odnosno čist prostor ili akaša, koja je izvor zvezda.

Zato je akaša sinonim za čistu svest ili buddhi u učenju sankhye.

Zato je svest srca uslov za prosvetljenje i prosvetljenje nije moguće ako nije od srca, odnosno božanske ljubavi.

Zato su božanska ljubav koja sve omogućava, izvor životne energije i čista svest u prosvetljenju - jedna ista stvar: vektorska ravnoteža u srcu čovekovom. Ona je čovekova duša koja je oduvek svuda predstavljana kao "cvet života":

 

    

 

Ta vektorska ravnoteža u srcu, ili prosvetljenje, zaista deluje kao "crna rupa": vreme i prostor nestaju za tako probuđenog čoveka. Sav prostor postaje on sam, a vreme bezvremena stvarnost koja je uvek ovde i sada.

On je budan i na javi i u snu jer se njegova sopstvena čista svest ne razlikuje od samog postojanja koje omogućava i javu i san.

On se ne kreće dok je njegovo telo u pokretu i radu.

On je u tišini dok njegov um govori i misli.

Zato su mu misli, reči i dela uvek usklađeni i spontano ispravni.

On je nepokretni ishod sveg kretanja.

Nepokretna bit sveg zbivanja.

Jednostavno zato jer je sve zbivanje ostvarilo svoju svrhu kroz njega.

I nije čovek tada postigao svoje ostvarenje: univerzum tada otkriva svoju suštinu kroz čoveka.

 

Dokle god ima i najmanjeg traga iluzije vremena, i nečeg drugog u prostoru osim čovekove Sopstvenosti, on nije probuđen, nije u srcu.

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA      ISTORIJA     SVE ZA DUŠU