OSHO NEOSANIJAS

 

 

 

UVOD U SANIJAS

 

Na ovom mjestu ćete moći naći izbor Oshovih izvoda o Sanijasu i moći ćete da vidite kako se Osho sanijas razvijao godinama.

Stvarajući sajt, www.neosannyas.org  mi omogućavamo svakome ko donese odluku da primi sanijas, odnosno: "Da živi život u potpunosti ali sa jednim uslovom, kategoričkim uslovom, a taj uslov je svjesnost, meditacija" - kako je Osho opisao sanijas.  Ovim putem vi sada to možete učiniti bez ičije lične ili institucionalne uključenosti.

Ovo ima za cilj poštovanje individualnosti i slobodu odlučivanja svake osobe: "To je vaša odluka. Uvijek zapamtite, sve što se ovdje događa je vaša odluka. Ako ste sanijasini, to je vaša odluka. Ako odbacite sanijas, i to je vaša odluka. Ako ga ponovo uzmete, to je vaša odluka. Ja sve ostavljam vama." Kao što je Osho to opisao: "Sanijas pokret jednostavno znači pokret tragalaca za istinom." Isto tako: "Pokret je tok, a to je smisao pokreta - to je u kretanju, u rastu."

Kao dio tog pokreta i iz poštovanja premo Oshovom trudu: "Ja sam naporno radio da odbacim sve što je vanjsko kako bi vam ostalo za istraživanje samo unutarnje" - mi smo učinili ovaj proces što je moguće jednostavniji i individualniji. Kako je Osho istako u tom kontekstu: "Njihova meditacija je njihova lična stvar." I još ovo: "Ali to treba da bude individualno, u osami. On će biti odgovoran pred sobom. To ne treba da bude kolektivno, članstvo." I konačno, kako je Osho objasnio: "Sanijas pokret nije moj. To nije vaše. To je bilo prisutno kada ja nijesam bio ovdje. To će biti prisutno i kada ja više ne budem ovdje. Sanijas pokret jednostavno znači pokret tragalaca za istinom. Oni su uvijek bili ovdje."

Ukoliko si i ti takav tragalac možeš odmah nastaviti i sam upotpuniti ovaj cio proces za sebe. Uživaj...

 

 

Svaki budući sanjasin mora da potpiše u pristupnici da zadržava svu odgovornost za svoje postupke i individualnost, da ne može da čini ništa u ime Oshoove komune niti komuna u njegovo ime.

To je u suprotnosti sa svim sektama i religijama koje programiraju svoje vernike da sve rade, pa i da se žrtvuju, u ime vere ili sekte, kao i da sekta odlučuje umesto njih.

 

 

OSHO O SANIJASU

 

"Gledati na život sa stanovišta neznanja je sansara, svijet. Gledati na život sa stanovišta spoznaje je sanijas. Stoga, uvijek kada mi neko kaže da je uzeo sanijas, to meni izgleda veoma lažno. To "uzimanje" sanijasa stvara impresiju da je to jedan antagonistički akt protiv svijeta. Može li se sanijas uzeti? Može li iko reći da je "uzeo znanje? Može li ijedno znanje koje je tako uzeto biti istinito znanje? Sanijas koji je uzet nije sanijas. Vi ne možete staviti ogrtač znanja oko vas. Istina treba da se probudi iz vas. Sanijas se rađa. To dolazi putem razumijevanja, a kroz to razumijevanje mi bivamo preobraženi. Kako se naše razumijevanje bude mijenjalo, mijenjaće se i naš spoljašnji izgled, mijenjaće se i naše ponašanje bez ikakvog napora. Svijet ostaje tamo gdje je bio ali sanijas se postepeno budi iz nas. Sanijas je svjijest da: "Ja nijesam samo tijelo, ja sam i duša." Sa tom spoznajom neznanje i privrženost tome unutar nas jednostavno nestaje. Svijet je spolja i to će i dalje ostati da bude tamo, ali unutar nas će biti odsutnost privrženosti tome. Drugim riječima, neće biti svijeta, neće više biti sansare unutar nas.

Osho, Perfect Way, br. 3.

 

" Ulaz u sanijas je postojao, ali je nedostajao izlaz. Pojedinac može ući u to, ali ne može izaći iz toga. Ali čak i raj u kojem ne postoji izlazna vrata postaje pakao - to postaje ropstvo, zatvorska ćelija. Vi možete sa pravom reći: "Ne, baš ne." -  Jer ako neki sanijasin zaista želi da napusti, što neko drugi tu može? On može otići. Ali vi ćete ga ukoriti, uvrijediti - iza toga će biti osuda."

"Zbog toga smo mi stvorili trik da kada neko uzme sanijas, mi napravima puno javnog publiciteta i pompe i predstave oko toga; kada neko uzme sanijas, mi organizujemo svirku ceremonijalne muzike; kada neko uzme sanijas, mi ga okitimo vijencima i cvijećem, slavimo ga, ukazujemo mu čast i pokazujemo veliko poštovanje. Mi nastojimo da se predamo tako da izgleda kao da se odvija neki veliki događaj. Ali postoji i druga strana tog izgleda. Taj sanijasin ne zna da sjutra može biti opozvan i umjesto svih onih vijenaca i cvijeće, na njega mogu baciti kamenje i cipele. To mogu ućiniti niko drugi do oni isti ljudi.

Zapravo, kiteći ga vjenčevima, ti ljudi su ga upozoravali da ga nikada neće opozvati. Inače, upravo kao što ste bili uvažavani, tako će vas i uvrede čekati. To je jedna veoma opasna situacija. Usljed toga, ko zna koliko ljudi koji su osjetili radost sanijasa su potom ostali lišeni toga. Oni nikada ne mogu odlučiti da će to biti za cio život... Odluka da nešto traje tokom cijelog života je velika stvar, to je veoma teško pitanje. Štaviše, mi nemamo pravo da tako odlučimo."

"Zato je moja vizija ta da je sanijas uvijek periodičan. Vi to možete opozvati svakog trenutka. Ko može prepriječiti vaš put? Vi ste uzeli sanijas, a sada ste ga napustili. Osim vas, nema nikog drugog da može presuditi u ovoj stvari. Vi ste sami odlučujući faktor u tome i to je vaša odluka. To nije ničija briga i ničiji drugo posao da o tome odlučuje. Sanijas je individualan, to je vlastita odluka. Osoba to primi danas, a možda već sjutra odbaci. Od vas se ne očekuje da nekog pohvalite kada uzme sanijas, a ne očekuje se ni da nekog osudite kada ga odbaci. To nije vaš posao."

"U isto vrijeme treba zapamtiti da je sanijas do sada bio povezan sa nekim majstorom: neki majstor je davao inicijaciju. Sanijas nije nešto što ti neko može dati. Sanijas je nešto što neko prima, ali niko to ne daje. Ili, bolje reći: osim sama egzistencije, ko drugi može dati sanijas? Ako mi neko dođe i kaže: "Molim vas, dajte mi inicijaciju." Ja mu kažem: "Kako ti ja mogu dati inicijaciju. Ja samo mogu biti svjedok. Ti dobijaš inicijaciju od božanskog, ti dobijaš inicijaciju od same egzistencije, a ja mogu biti najviše samo svjedok. Ja sam samo prisutan kada se taj fenomen događa. Tu nema ništa drugo sem to. Sanijas koji je pričvršćen uz majstora postaje sektaštvo. Sanijas koji je prikačen uz majstora nikada ne može donijeti slobodu, on samo može donijeti ropstvo..."

  "Ja neću biti njihov majstor već samo svjedok njihove inicijacije u sanijas. Zapravo, sanijas će biti stvar direktnog odnosa između njih i egzistencije. Neće biti nikakvog rituala za inicijaciju u sanijas tako da osoba neće imati nikakvu teškoću da to napusti kada to osjeti..."

"Kada ja kažem "moji sanijasini", to nije bila jezička pogreška. Moj jezik je čudan, on teško griješi. Kada su prvi put prijatelji rekli "tvoji sanijasini", ja sam to odbio i rekao im: "Nemojte reći "moji" ". Ali moja namjera je bila drugačija. Svrha je bila pitanje kako sanijasini mogu biti moji? Ali kada sam to ponovo rekao, to više nije bila jezička greška. Ja sam rekao "moji sanijasini". Sanijasin ne može biti moj već ja mogu zasigurno pripadati sanijasinima."

 

 

Osho, ponovo pitanje. Zar se oko vas neće razviti sekta?

"Ne, neće se razviti sekta. To se neće razviti  jer u cilju razvijanja sekte potrebno je nekoliko bitnih preduslova. Prvo, potreban je majstor, potrebni su spisi, doktrine su potrebne, potrebni su prilozi. I ne samo to, takođe je potrebno da se insistira da bilo što drugo da postoji, drugačije od ovoga, izvan ovoga, to je sve sasvim pogrešno, a ovo je samo ispravno. Ne! Još jedno, ja nazivan sanijasina onog koji je bez bilo kog pridjevka, a veoma je teško osnovati sektu bez pridjeva. Ja nekoga nazivan sanijasinom ko ne pripada nijednoj religiji. Kako možete osnovati sektu bez religije? Ja nekoga nazivam sanijasinom ko nema religioznih spisa, ko nema religioznog vođe, ko nema hram, džamijum, crkvu, religioznog učitelja. Zato je teško osnovati sektu. Mi ćemo ovdje uložiti napore da se sekta ne osnuje jer su sekte nanijele štetu religioznosti više nego išta drugo. Nereligoznost nije nanijela štetu religioznosti koliko su to učinile sekte." 

Osho, Krishna: The Man and His Philosophy, no. 22.

 

 

" Sanijas znači hrabrost viša od ičega drugog jer je to objava vaše individualnosti, objava slobode, objava da više nećete biti dio poludjele mase, dio psihologije svjetine. To je objava da ste postali dio univerzuma; vi nećete pripadati nijednoj zemlji, nijednoj crkvi, nijednoj rasi, nijednoj religiji."

Osho, Finger Pointing to the Moon, no. 7.

 

 

"To je ono što ja mislim kada kažem: "Budi sanijasin. Samo budi." Vaša oker roba, vaša mala - to su pravila. To je igra. To nije ono što ja podrazumijevam pod stvarnim sanijasom."

"Ali vi ste se navikli na igre tako da prije no vas uvedem u život bez pravila, u taj prelazni period vi ćete trebati pravila. Preći iz ovog svijeta pravila, igara, u svijet bez pravila i igara, potrebno je preći preko mosta. Vaša narandžasta odjeća, vaša mala je samo za taj prelazni period. Vi ne možete odmah odbaciti pravila zato vam dajem nova pravila. Ali budite sasvim svjesni da vaša odjeća nije vaš sanijas, vaša mala nije sanijas, vaše novo ime nije vaš sanijas. Sanijas će biti prisutan i kada ne bude imena, kada postanete bezimeni. Tada neće biti pravila. Tada ćete biti sasvim obični, nećete biti prepoznatljivi."

Osho, A Bird on the Wing, Number 9

 

 

"Vi ne pripadate nigdje - to je realnost. Svaka želja za pripadništvom je varljiva. Stvarna ideja pripadništva stvara organizaciju; stvarna ideja pripadništva stvara crkve - zato što ne možete biti sami, vi želite da sebe smjestite negdje u gomilu. Sanijasin je osoba koja je prihvatila svoju samoću. To je temeljno; to se ne može utopiti u masu. Postajući sanijasin, vi ne postajete dio neke određene organizacije - a ovo nije uopšte organizacija. Postajući sanijasin, vi postajete dovoljno hrabri da prihvatite određenu činjenicu: da čovjek živi u osami. To je sasvim utemeljeno; ne postoji način da se pobjegne od toga. To je utemeljeno koliko i smrt. Zapravo, smrt nije ništa drugo do donošenje vijesti da ste bili sami, a da ste tek tada sami."

Osho, The Divine Melody, Number 10

 

 

Osho, jedna  moja draga prijateljica vam je poslala pismo sa Zapada tražeći sanijas ime, a u međuvremenu je stigla ovdje prije no što je primila odgovor. Ime koje je dobila pismenim putem je bilo sasvim drugačije od imena koje ste joj dali ovdje. Bila sam veoma uznemirena kada sam čulo ovo jer sam uvijek mislila o svom imenu kao o mom putu. To sam koristila kao moje usmjerenje kada bih bila zbunjena. Koji je stvarni značaj imena koji nam dajete?

 

"Sve su to balege svetih krava. Nemoj biti obmanjena usljed imena. Ti si uvijek željela da se uhvatiš za nešto, da iz ničega stvoriš nešto veliko. Imena koja sam vam davao su nalik slatkim lažima ljubavnika. Nemoj stvarati previše buke oko toga. Zapravo, kada vam jednom dam ime, nemojte mi dolaziti sa pitanjem o značenju jer sam ja to zaboravio. Ja u trenutku stvaram smisao toga. Kako bih to mogao zapamtiti? Mora da sam do sada dao trideset hiljada imena ili više."

"Ime je samo ime. Vi ste bezimeni. Nijedno ime vas ne može ograničiti, nijedno ime ne ograničava. To su samo etikete koje se koriste - korisne, ali ništa nema spiritualno u njima. Ali pošto sam ja obratio previše pažnje na ta imena i objasnio vam ih, vi ste se zakačili za to. To je samo moj način ukazivanja pažnje vama, ništa drugo; samo način pokazivanja moje ljubavi prema vama, ništa drugo."

Osho, The Diamond Sutra, Number 10

 

 

"Ja želim da moji sanijasini žive život u potpunosti ali sa jednim bitnim uslovom, kategoričkim uslovom: a taj uslov je svijest, meditacija. Prvo uđite duboko u meditaciju kako biste mogli očistiti svoje nesvjesno od otrovnog sjemena tako da ništa ne bi bilo korumpirano i ništa unutar vas bilo podložno da pokreće moć. A potom možete raditi kako god osjećate."

Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 6. Number 40

 

 

"Učitelj će izgledati veoma milostivo jer će vam dati usmjerenje, on će preuzeti svu odgovornost. On će vam pokazati put; on će vas voditi po stazi, a vi treba samo da slijedite"

"Majstor nije zainteresovan da ga slijedite. Ne, upravo suprotno; vi ne treba da ga slijedite jer ćete tako propustiti da postanete svoji. Što onda on radi? Zapravo, cijelo njegovo djelovanje je negiranje. On uništava vaše oslonce, vaše potpore. On vas čini ranjivima za sve strahove, patnje, izazove. Sve je to negacija."

"Kada je u pitanju pozitivnost, on ne čini ništa. On je samo ogledalo. On vam dopušta da priđete bliže i vidite svoje lice u njegovom ogledalu. On ne želi da ga oponašate i postanete njegovo lice. On želi da zagledate u njega. On nema ideje. To znači da je sva prašina sa ogledala nestala. Njegovo ogledalo je čisto. Vi se možete približiti i pogledati i naći ćete svoje lice. Ogledalo jednostavno ogleda; to nije nikakvo činjenje, to nije nikakav akt."

"Moj odnos sa vama je jedinstven. Na prvom mjestu, to nije ni odnos jer kakav odnos se može imati sa ogledalom? Vi možete vidjeti svoje lice i biti zahvalni, ali to nije odnos. Kakav odnos ogledalo može imati sa vama? Za to nema mogućnosti. Ogledalo je jednostavno tu. Ono se ne odnosi na nijedan mogući način, ono jednostavno postoji kao takvo."

"Tako je taj odnos jedinstven jer ako odete kod drugih religija, majstor - koji u suštini i nije pravi majstor već ga oni samo zovu majstor - majstor, takozvani majstor, će imati hiljadu i jedan zahtjev da ispunite jer on namjerava da napravi veliki posao sa vama. Ja ništa ne činim za vas tako i ne mogu ništa tražiti od vas. "Majstor" će imati uslove koje treba ispuniti. Ako ne biste mogli ispuniti te uslove, onda bi bili osuđeni; a ako bi ispunili uslove, bili bi nagrađeni, slijedila bi nagrada"

"Ja vas ne mogu osuđivati, ja vas ne mogu nagrađivati - jer ja nemam nijedan uslov koji treba da ispunite. Vaša je odluka da budete moji učenici. To nema ništa sa mnom. Vaša je odluka da me prihvatite kao svog majstora, to nema ništa sa mnom. Ja ne tragam za preobraćenicima; ja nijesam hrišćanski misionar. Ja ne težim da ljudi budu preobraćeni na moj način razmišljanja, moj način života. Ne, nikako. Inače bi tokom ovih trideset i pet godina mogao bez problema preobratiti milione ljudi. Oni su bili spremni da se preobrate; ja nijesam bio spreman da ih preobratim. To je vaša odluka.

Zauvijek zapamtite, sve što se ovdje događa je vaša odluka. Ako ste sanijasini, to je vaša odluka. Ako odbacite sanijas, to je vaša odluka. Ako ga ponovo uzmete, to je vaša odluka. Sve je ostavljeno vama. Zato je to jedinstven odnos: on je sasvim jednosmjeran; sa moje strane nema odnosa. To treba da bude sasvim jasno: sa moje strane ne postoji odnos."

Osho, From Unconsciousness to Consciousness, Number 18

 

 

"Tako je to bila jedna apsolutna nužnost, nije bilo drugog načina da zakačim moje ljude. Svi su već podijeljeni. To nije otvoren svijet: neko je hrišćanin, neko je hindus, neko je muhamedanac. Veoma je teško naći osobu koja je niko. Ja sam trebao da nađem moje ljude iz tih zatvorenih grupa, ali da bih ušao u njihovu grupu morao sam da govorim njihovim jezikom. Malo po malo sam odbacio njihov jezik. Proporcionalno, moja poruka je postajala sve jasnija, a njihov jezik sam postepeno odbacio."

"A nakon mog sanijasa, ja sam dao period od te tri godine, međuprostor, da bilo ko da želi da me napusti, može da me napusti - jer ja ne želim da se miješam u ničiji život. Ako vas mogu uzdići, dobro. Ako ne mogu uzdići vaše biće, onda je bolje da odete od mene."

Osho, From Personality to Individuality, Number 14

 

 

"Ja neću zaustaviti sanijas pokret; ja ću to zaustaviti da postane religija. Pokret je u protoku; to je značenje pokreta - on je u pokretu, to je kretnja, to je rast. Ali religija je mrtva - ona je prestala da se kreće, ona je prestala da raste. Ona je mrtva. Jedino mjesto za nju je krematorijum... "

"Svaki svještenik ili svještenica želi mrtvu religiju jer je to predvidljivo. Sve je samo katehizam. Tu nema mišljenja, nema evolucije, nema rasta. Samo pogledajte hrišćanstvo: dvije hiljade godina je prošlo - da li su oni otišli i jedan santimetar dalje od Isusa Hrista? Dvadeset pet vjekova je prošlo od Bude - da li su budisti otišli ijedan korak dalje? To uništava rast, uništava evoluciju."

"Sada ja želim da moji ljudu ostanu otvoreni, životni, da rastu, uvijek svježi i novi. To će ostati kao novi fenomen, kao religioznost: nemojte lijepiti etiketu na to jer je svako etiketiranje stavljanje velike tačke. A ja ne volim tačke, ja ne želim ni tačku i zarez: život se uvijek nastavlja..."

"Ja sam povukao male. To ima značaja za Indiju jer se u Indiji crvena odjeća i male koriste hiljadama godina u svim religijama kao simbol sanijasina. Ja želim da uništim tu tradicionalnu ideju sanijasa jer takav sanijasin upražnjava celibat, takav sanijasin ne dotiće ženu, ne razgovara sa ženom. Takav sanijasin ne može da boravi u domu, on treba da živi u hramu. On treba da jede samo jednom dnevno, on treba da neprestano gladuje. On treba da muči sebe. To je bolesno."

"Ja sam želio da uništim tu zamisao i zato sam odabrao crvenu boju. Ja imam skoro tri stotine hiljada sanijasina u Indiji. Moji sanijasini su napravili ogromne nevolje tradicionalnim sanijasinima jer sada nema načina da se zna ko je ko. Moji sanijasini bi šetali ulicama i ljudi bi doticali njihova stopala ne znajući da oni nijesu u celibatu; oni imaju djevojke. Oni jedu dva puta dnevno, oni jedu sve što je najbolje - bilo da je to italijanska, kineska ili japanska hrana, to nema nikakve veze. Ovi ljudi pripadaju dvadeset i prvom vijeku, a stari sanijasini su veoma ljuti jer sam uništio njihov lik.

Sa našim dolaskom na Zapad više nije potrebna crvena odjeća i mala jer na Zapadu to nikada nije bio simbol religije. Oni su završili svoj posao u Indiji. Oni su ostvarili svoj cilj da sanijasin može biti sa ženom, sa djecom; da ne mora biti parazit ovisan o društvu, da može raditi, on može stvarati, može zarađivati; da ne treba da bude predmet obožavanja..."

"I nešto detaljnije, vi ste sada sasvim lišeni spoljnjih simbola. Sve što je ostalo je bitna suština religioznosti, unutarnje putovanje,  koje samo vi možete proći. Ja to ne mogu za vas uraditi, niko to ne može za vas uraditi. Zato je sada ostao samo bitan kvalitet, najbitniji kvalitet religioznosti: to je meditacija..."

"Stoga je sada dobro da vi više nemate nikakve spoljašnje simbole, a ako želite da budete sanijasin, treba da zapamtite samo jednu stvar: kako da uđete u disciplinu svjedočenja; u protivnom, postoji mogućnost da nošenjem crvene odjeće i male budete sasvim zadovoljni što ste sanijasin. Ali vi to nijeste. Odjeća ne omogućava nikome da se promijeni, ni mala ne omogućava nikome da prođe kroz preobražaj. Ali vi možete obmanjivati sebe."

"Sada sam ja uzeo sve to od vas i ostavio samo jednu stvar. Vi se ne možete odmanjivati: ili ćete to uraditi ili nećete uraditi. Ako to ne uradite, vi nijeste sanijasin. Tako je pokret dospio do svog najčistijeg stanja, najbitnijeg stanja; a to se ne može odbaciti."

Osho, From Bondage to Freedom, Number 17

 

 

"Nije u pitanju da budete moj sanijasin, u pitanju je da budete sanijasin."

"Da budete moj sanijasin potrebno je određeno obavezivanje, određena predaja. A ja ne želim da se predate meni ili da se obavežete meni. Ja želim da se predate prirodi, da se obavežete egzistenciji. Vi ne treba da budete  moji sanijasini, vi samo treba da budete sanijasini - a to je i jedini način da budete moji sanijasini."

Osho, Beyond Psychology, Number 15

 

 

"Sada će sanijas biti sasvim drugačiji pokret: to će biti za nešto više autentičnije tragaoca."

"To neće biti samo za nekoga ko želi da mijenja društvo jer mu je dosta takvog društva. On želi alternativno društvo i tako pristupa sanijas komuni kao alternativnom društvu - ali on nema želju i žudnju za istinom. Upravo zato što u ovom društvu ljudi nose crvenu odjeću - a on ne želi da izgleda nezgrapno, neobično, čudno - on počinje da koristi crvenu odjeću, postaje sanijasin. Ali njegova stvarnost je ta da on samo bježi iz velikog svijeta gdje mu je bilo krajnje dosadno i nije imao gdje da ode. Komuna je postala zaklon za mnoge ljude."

"Sada će sanijas biti škola, škola tajni. Samo oni koji budu željeli da rastu i da se mijenjaju će učestvovati u tome. Postoje milioni ljudi koji žele nešto više svijesti u svojim bićima, koji osjećaju da su uspavani i nesvjesni."

"Zato nemojte brinuti ako nekoliko drugih, starih sanijasina ode; novi, svježe krvi, će doći."

Osho, The Path of the Mystic, Number 37

 

 

Da li ste prestali da inicirate ljude u sanijas i stvarate učenike? Da li ću biti uskraćem da budem vaš učenik?

 

Učenik se ne stvara, osoba treba to da postane. Kada nekoga volite, da li ga prvo pitate za ljubav? Da li prvo tražite dozvolu od te osobe? Ljubav se sama dogodi. Ljubav ne sluša ni naredbe ni traži dozvole, ona ne vjeruje u nikakve načine ni u metode. "Što je učeništvo?" To je najviše i najdublje ime za ljubav. Ako želite da me volite, kako mogu da vas zaustavim? Ako lijete suze ljubavi za mene, kako da vas zaustavim? Ako se zagnjurite u to što ja nazivam meditacija, kako mogu da vas zaustavim? Ako neko želi da bude učenik, niko ga u tome ne može spriječiti. Zbog toga sam odbacio sve formalnosti koje su na putu da neko postane učenik jer sada ja želim one koji idu prema meni po svom ličnom nahođenju - ne nekim drugim putem. Sada je to samo tvoja odgovornost."

"Na primjer, mi učimo đake u prvom razredu: j je jabuka, m je Mirko (Ganesh). Zapravo, prethodno je upotrebljavano m za Mirko, sada je to i gadhas za magarac. To je stogišnje stanje. Ovdje nije prikladno da riječ Ganesh dospije u udžbenik. Ali ni Ganesh nema ništa sa m ili magarac. To je samo način na koji se mala djeca uče. Djeca nalaze da im je za slovo m zanimljivije upotreba magarac ili Mirko (Ganesh). Njima nije uopšte zanimljivo slovo m. Ali malo po malo će magarac biti zaboravljen, biće i Mirko zaboravljen, samo će slovo m ostati i samo će slovo m biti korišćeno. Ako nastavite da čitate j kao jabuka, m kao Mirko, onog trenutka kada dođete do fakulteta, nećete biti u mogućmosti da studirate. Čak ni čitanje jedne cijele rečenice će biti nemoguće. Čak i nakon čitanja toga biće teško razumjeti značenje jer ko znako koliko mnogo magaraca i Mirka i mangoa će biti u toj rečinici?"

"Postoje slike u udžbenicima male djece: slike u boji, velike slike i nekoliko slova. Kako idu u veći razred, slike postaju sve manje, a slova biva sve više i više. Polako slike iščezavaju i samo slova ostaju. Na fakultetu više nema slika već samo slova, akshar."

"Naša riječ akshar je takođe veoma lijepa. Ona znači nešto što nikada ne može biti uništeno. Stoga, riječ Ganesh može biti uništena, gadhas može biti uništena, ali akshar će uvijek ostati. To nikada ne iščezava."

"Zato kada sam počeo, ja sam trebao da iniciram ljude u sanijas, da ljude učinim učenicima. Ali koliko dugo će neko igrati igru gadhasa i Ganesha, jabuka i ananasa? Sada je sanijas odrastao, sazreo. Sada formalnosti više nemaju važno mjesto. Ako ste u ljubavi, postanite učenik. To nije nešto o čemu se treba pričati. Sada nije potrebno čak ni da neko to zna: ako je to vaše osjećanje, budite sanijasin. Sada je sva odgovornost na vama. To je znak zrelosti. Koliko dugo ću ja hodati sa vama, držati vas za ruku? Prije no što pomjerim moje ruke, ja moram da se oslobodim vaših ruku tako da možete stati na svoje noge - oslonite se na svoje ruke, na svoju odgovornost - i hodajte."

"Ne, nema potrebe da prestanete da budete učenik. Niko vas ne može spriječiti da budete sanijasin. Ali sada je to samo vaša odluka, to je sada u skladu sa vašom žeđi i zovu iz vaše unutrašnjosti."

"Ja sam sa vama, moj blagoslov je sa vama, ali sada vam više neću objašnjavati da postanete sanijasini ili tražiti da meditirate. Sada ću vam objašnjavati samo toliko: što je meditacija. Ako samo toliko može izazvati žeđ u vama, onda meditirajte. Sada vam neću govoriti da volite. Sada ću vam samo opisati ljubav i sve drugo. Ako se pjesma ne javi u vašem srcu - čak i nakon slušanja jedinstvenog i tajnovitog objašnjenja ljubavi - tada ništa neće proisteći ni iz neke zapovijesti. A ako se pjesma javi, tada to nije stvar davanja i primanja: ti možeš biti učenik, možeš meditirati, možeš postati sanijasin, možeš dospjeti do prosvjetljenja, možeš doseći do najviše riznice ovog života koju mi nazivamo moksha, najviše oslobođenje."

"Ali sada treba da uradite sve ovo. Prošli su dani kada vas je neko gurao. Sada ste sasvim slobodni. Vaša želja, vaša radost, vaša ekstaza su faktori vašeg odlučivanja."

Osho, The Diamond Sword, Number 8

 

 

 

Osho, nakon godina provedenih pored tebe, meni je blizak odnos majstor - učenik. Možeš li nam pojasniti odnos učenik - učenik?

 

"Ne postoji takva stvar. U prošlosti su učenici stvarali organizacije. To je bio njihov odnos. Tada su govorili: "Mi smo hrišćani", "mi smo muhamedanci", "mi pripadamo jednoj religiji, jednom vjerovanju i pošto pripadamo jednom vjerovanju, mi smo braća i sestre. Mi ćemo živjeti za tu vjeru i mi ćemo umrijeti za tu vjeru."

"Sve organizacije su nastale iz odnosa među učenicima. Zapravo, dva učenika uopšte nijesu povezana. Svaki učenik je povezan samo sa majstorom u skladu sa njegovim idndividualnim mogućnostima. Majstor može biti povezan sa milionima učenika ali ta veza je lična a ne organizaciona."

"Učenici nemaju nikakav odnos. Da, oni imaju određeno prijateljevanje, određeno voljenje."

"Ja izbjegavam riječ odnos jer to obavezuje."

"Ja to ne nazivam čak ni "prijateljstvo" već "prijateljevanje" - jer su svi oni drugari na istom putu, u ljubavi sa istim majstorom, ali su u odnosu jedni sa drugima kroz majstora. Oni se direktno ne odnose jedni sa drugima"

"To je bila jedna najnesrećnija stvar u prošlosti: da su učenici postali organizovani, u međusobnim odnosima, a bili su neuki. A neuki ljudi mogu stvoriti više neprilika u svijetu negi iko drugi. Sve religije su činile upravo to."

"Moji ljudi su sa mnom u individualnom odnosu. Pošto su oni na istom putu, oni se upoznaju jedni sa drugima. Prijateljevanje se budi, ljubavna atmosfera, ali ja to ne želim da nazivam bilo kakvim odnosom."

"Mi smo previše patili zbog učenika koji su se direktno odnosili jedni prema drugima stvarajući religije, sekte, kultove, a potom se borili između sebe. Oni ne mogu raditi ništa drugo."

"Makar sa mnom, zapamtite to, vi uopšte nijeste u vezi jedni sa drugima. Dovoljno je samo neko prijateljevanje koje teče, ali ne i neko čvrsto i stabilno prijateljstvo - a to je daleko ljepše i bez ikakve mogućnosti da se šteti čovječanstvo u budućnost."

Osho, Beyond Enlightenment, Number 2

 

 

"Inicijacija znači da ste preduzeli korak ka opasnom životu. Prihvatili ste me kao vašeg prijatelja u mraku i dali mi ruku sa velikim povjerenjem. Ali ja nikada nijesam koristio blanko ček i nikada nijesam koristio ili se miješao u bilo čiji život. To je samo na tvojoj strani - ja sam apsolutno izvan toga. To je vaša inicijacija i vaša inicijativa da ponudite svoj život na preobražaj. Ali svo djelovanje i odgovornost je na vama."

Osho, The New Dawn, Number 30

 

 

"Ne znači mnogo što ste postali sanijasini; to neće ništa promijeniti dok vaš sanijas ne pokrene meditativnost u vama..."

"Nema sanijasa bez meditacije"

"To je samo vaša čista svijest koja se izdiže naviše - lagano, lagano se kreće izvan gravitacije nižih stvari - to će vas učiniti sanijasinom."

Osho, The Great Pilgrimage, Number 11

 

 

"Sanijasin ne treba da bude zvanično lice. Bilo koji tragalac, bilo ko da traga za istinom je sanijasin. Sanijasin ne treba da bude moj. Sanijasin nije sljedbenik već drugar na putu. Ako tragate za istinom, za smislom i značajem života, to je dovoljno"

Osho, Hari Om Tat Sat, br. 17

 

 

"Danom inicijacije u sanijas nije nužno i početak sanijasa. To je jednostavno vaša indikacija da: "Ja sam voljan da čekam da se dogodi sanijas." Inicijacija je samo vaše "da" egzistenciji i otvaranje svih vaših vrata i prozora svježem zraku i suncu da uđu i očiste vas i učine dijelom cjeline."

"Jednog dana će sanijas početi. To može početi trenutkom inicijacije ukoliko je vaša volja, cjelovitost, vaše povjerenje i ljubav potpuna, ali to je rijetko. To je uvijek samo šezdeset procenata naspram četrdeset procenata; sedamdeset procenata, a trideset procenata... Postoje ljudi koji mogu imati i devedeset i devet procenata povjerenja ali taj jedan procenat sumnje je dovoljan da vas spriječi... godine, čak i životi. Dok ne budete otvoreni sto procenata, dok sama riječ "ne" izađe iz vašeg rječnika, velika revolucija sanijasa vam se neće dogoditi..."

"Sanijas treba potpuno "da" i tada se može dogoditi istog trenutka. Ali vaša mala sumnja - a ona može biti zaista tako mala - je nalik zrncu prašine u vašim očima od koga ne možete otvoriti oči. Samo malo zrnce prašine vas može lišiti mogućnosti da vidite ovaj cio predivni svijet. Sumnja je upravo nalik malom zrncu prašine u vašem unutrašnjem oku. To vas može spriječiti da vidite sjaj i slavu ovog života, može spriječiti vaše mogućnosti i vaše cvijeće koje je čekalo mnogim životima da poraste i procvjeta ali mu vi nijeste dali priliku."

Osho, Om Shantih Shantih Shantih, Number 26

 

 

Osho, koji je preduslov da budem učenik?

 

Uopšte nijedan. Otvoreno srce, ljubavno srce i duboko povjerenje u sebi i ništa drugo nije potrebno. Ti ne treba da se predaš nekom majstoru, ne treba da obožavaš nekog Boga i ne treba da se moliš nekom izmišljenom božanstvu. Ti ne treba da ideš u hramove i crkve koje je sagradio čovjek da bi našao nešto što se krije u tebi. Učenik je sjeme majstora. Učenik je takođe lotosov cvijet, ali ti gledaš negdje drugo a ne u sebe."

Osho, Live Zen, Number 7

 

 

"Ja želim da niko ne bude monah, ja želim da budete u svijetu. Meditacija ne treba da bude upražnjavana dvadeset i četiri sata; meditacija je samo mali bljesak - a onda nastavite svoj posao. Polako, polako će taj bljesak početi da isijava u svim vašim djelatnostima, u vašoj tišini, u vašim pjesmama, u vašem plesu."

"Nema potrebe da trošite dvadeset i četiri časa i postanete parazit. A kada postanete parazit, vi se ne možete buniti protiv društva. Ne možete ništa reći protiv bilo kojeg sujevjerja."

"Moji ljudi mogu biti sanijasini, a ostati sasvim buntovni jer oni ne ovise o nikome. Njihova meditacija je njihova lična stvar."

Osho, The Buddha: The Emptiness of the Heart, Number 6

 

           

"Sanijas ne treba da bude neka vidljiva stvar. Dovoljna je samo težnja za tim."

Osho, Christianity: The Deadliest Poison, Number 7

 

 

Osho, što znači biti sanijasin u budućnosti, od danas pa naprijed?

 

"Od danas pa naprijed, sanijas će jednostavno značiti da je on ovdje iniciran u meditacionu tehniku i da se obavezao da će slijediti stazu. Ali to treba da bude individualno, samostalno. On će biti odgovoran za sebe. To neće biti kolektivna stvar, zajednica."

Osho, Last Testament, Vol. 3, Number 8

 

 

"Sanijas jednostavno znači da su oni prihvatili put meditacije i život radosti i veselja. To je prihvatanje stvaranja svog života u blaženstvu. Stoga je sanijas jedna sasvim drugačija stvar. Sanijasini će nastaviti da dolaze. Ja sam odbacio sve spoljašnje simbole sanijasina. Ako žele da ih zadrže, to je na njima. Ja sam to odbacio sa moje strane. Oni više ne trebaju nikakvu malu. Oni ne trebaju crvenu odjeću. Sve to bih voljeo... Moj savjet njima je: ako ste sanijasini, jedina bitna stvar koju treba da nosite je meditacija."

Osho, The Last Testament, Vol. 3, Number 11

 

 

"Ja sam uzeo sanijasinima sve što ih obilježava. Rekao sam im: "Sada nije neophodno da nosite crvenu odjeću. Sve boje su naše. Nema potrebe da nosite malu sa mojom fotografijom jer ja nijesam vaš spasilac ili prorok ili glasnik. Ja nemam nikakvog Boga da vam ponudim. Ja vam samo mogu ponuditi nauku spoznaje vas samih. Zato treba da shvatite da sam vam ja samo prijatelj i ništa više od toga. Ja sam jedan od vas i zato nema potrebe za nikakvim obožavanjem i nema potrebe da mislite o sebi kao o dijelu jednog kolektiva. Svi vi ste samo individue."

Osho, The Last Testament, Vol. 3, Number 12

 

 

"Ja sam naporno radio da odbacim sve što je spoljašnje kako bi samo unutrašnje ostalo za istraživanje."

"Inače, čovjekov um je dosta nezreo. On počinje da se veže za spoljašnje simbole. To se dogodilo sa svim religijama svijeta."

"Ja želim da moji ljudi to jasno shvate. Niti vaša odjeća, niti spoljašnja disciplina niti išta što je dato od tradicije i što ste prihvatili kao vjerovanje može pomoći."

" Jedina stvar koja može stvoriti revoluciju u vama je nešto što ide dalje od uma ka svijetu svijesti. Osim toga, ništa drugo nije religiozno."

"Ali da bih započeo sa svim ovim i svijetom koji je previše opsjednut sa spoljašnjim stvarima, morao sam da počnem sanijas sa nekim spoljašnjim stvarima. Promijeniti vašu odjeću, nositi malu, meditirati, ali naglasak je samo na meditaciji. Ali sam otkrio da ljudi mogu veoma lako promijeniti svoju odjeću, ali ne mogu promijeniti svoj um. Oni mogu nositi malu, ali ne mogu ući u svoju svijest. Pošto su u narandžastoj odjeći, nose malu, imaju novo ime, oni počinju da vjeruju da su postali sanijasini. Sanijas nije tako jeftin. Stoga je vrijeme, a vi ste dovoljno sazreli, da je početna faza završena."

"Ja ne želim da se moji ljudi izgube u ne-bitnome. U početku je to bilo nužno. Nakon godina slušanja mojih predavanja, razumijevanja, vi ste u poziciji da se oslobodite od svih spoljašnjih robovanja. Po prvi put možete biti zaista sanijasini samo ukoliko se počnete kretati unutar sebe."

Osho, The Last Testament, Vol. 6, Number 12

 

 

"Sanijas pokret nije moj. On nije vaš. To je bilo prisutno kada ja nijesam bio ovdje."

"Sanijas pokret jednostavno znači pokret tragalaca za istinom. Oni su uvijek bili ovdje. Uvijek je postojala linija tragalaca za istinom. Ja to zovem sanijas. To je vječno. To je sanatan. To nema ništa sa mnom. Milioni ljudi su doprinosili tome. Ja sam takođe doprinio sa svojim udjelom."

"To će bivati sve bogatije i bogatije. Kada ja odem dolaziće sve više i više ljudi i činiti to bogatijim."

"Ja ću otići. To ne znači da će sanijas pokret otići. To ne pripada nikome..."

"Ja vam ne mogu dati istinu ali vam mogu pokazati mjesec... molim vas, nemojte se vezati za moj prst koji pokazuje mjesec. Prst će nestati. Mjesec će ostati i traganje će se nastaviti. Sve dok bude ijedno ljudsko biće na zemlji, cvjetovi sanijasa će se rascvjetavati..."

"Prvo, ja sam jedini čovjek u čitavoj istoriji koji vam je dao individualnost. Takozvani gurui su radili upravo suprotno: oni su vam oduzimali individualnost. Njihov sav trud je bio da im se predate. Svo vaše djelovanje je bilo da im dotaknete stopala i primite njihov blagoslov.

Moj trud je sasvim drugačiji. Vi ne možete primiti ničiji blagoslov doticanjem bilo čijih stopala. Naprotiv, tako činite tog čovjeka još više egoističnijeg i bolesnijeg. Ego je kancer njegove duše. Ne činite nikoga bolesnim. Budite milostivi. Nikada ne dotičite ničija stopala... "

"Moj trud je da odnesem iz vašeg uma sve tradicije, pravovjerstva, sujevjerja, vjerovanja - tako da biste mogli dostići stanje ne-uma... najviše stanje tišine gdje se čak ni misli ne pokreću. Čak ni talasić na jezeru vaše svijesti. Sve to vi treba da uradite. Ja ne govorim: "Samo me slijedite. Ja sam vaš spasilac. Ja ću vas spasiti." Sve je to koještarija. Niko vas ne može spasiti sem vi sami. Duhovna nezavisnost je jedina nezavisnost vrijedna imena nezavisnost."

Osho, Last Testament, Vol. 6, Number 14

 

 

 

Posljednja poruka data 1989 od strane Akademije za inicijaciju kada je u pitanju mala.

 

Osho je uputio poruku Akademiji za Inicijaciju da više nije potrebno nositi malu. Sanijas je ulazak u unutarnje i nema ništa sa spoljašnjim. Neki ljudi su se zbog toga uznemirili i ponovo je to pitanje postavljeno pred Osha na što je on odgovorio i proslijedio Akademiji: "Ako morate da nosite svoju malu, onda to činite samo tokom meditacije u svom domu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE      BESPLATNA ENERGIJA     ISTORIJA