PLANETARNA INVAZIJA

TRANSPARENTNI LJUDI
Stjuart Sverdlov
 

Prevodi poglavlja iz knjige "Plava krv, prava krv, sukob i stvaranje" (šifra za otvaranje fajla je "knjige")

 


Dok sam radio na Projektu Mantok (MONTAUK), susreo sam se slučajno sa jednom vrstom vanzemaljaca zvanom Reptili. Reptili uglavnom koriste niže astralne ravni za ulazak u materijalni svijet. Ovo je poreklo legendi o astralnim demonima. Moji Mantok kontrolori su mi ispričali da su ovi reptili zvani Drakoni, donešeni od Drako zvjezdanog sistema prije puno eona, od strane vrste o kojoj niko ništa ne zna. Takođe dalje mi objašnjavajući, niko ništa ne zna ni o ovim reptilima, o njihovom originalnom porijeklu.

Komunikacija Transparentnih ljudi sa mnom je bila u potpunosti telepatska. Mentalno su mi rekli da dolaze iz daleke budućnosti gdje ljudska vrsta više ne postoji, i da njihova vrsta nije iz ove vrste realnosti. Nastavljajući, rekli su da je njihova vrsta putovala na određene udaljenosti u prošlost da bi stvorila rasu bića poznatu kao reptili, da bi napadali i testirali ljude. Takođe su mi rekli da su im pomogli Sirijanci sa Sirijusa A u kreiranju Reptila i njihovog smještanja u Drako zvjezdani sistem.
Da bi reptili funkcionisali u ovoj fizičkoj stvarnosti, trebala su im fizička tijela. Transparentni ljudi su uzeli gene od sada fizičkih Lirijanaca, koji imaju crvenu ili plavu kosu, i plave ili zelene oči. Ovi geni su pomješani sa genima Transparentnih Ljudi i njihovom energijom. Tako da sada reptili trebaju tijela koja su arijevske rase da bi opstali na ovoj planeti. Jednom kad su reptili napravljeni u astralnom svijetu, i trebala su im tijela za boravak na ovom svijetu da bi mogli da izvrše svoj zadatak. Na ovaj način su uzeli više fizičkih sposobnosti kroz različite gene, i time postali nadmoćna rasa. Mentalno su programirani da osvajaju i apsorbuju sve od svih rasa s kojima dođu u susret. Oni koje ne mogu iskoristiti, te ubijaju. Svrha svega ovoga je da se stvori nova rasa koja će na fizičkom planu moći da opstane u svim okruženjima. Ovo je jedan veliki kosmički test za opstanak.
Reptili su programirani da vjeruju da su oni superiorna rasa. Naučno gledano njihova DNK je ostala nepromjenjena eonima godina, tako da se bazira na istoj. Za njih je to dokaz da su oni već savršeni, bez potrebe da se prilagođavaju. Mamalianski život (ljudske vrste), u drugu ruku gledano, se mjenjao i evoluirao konstantno da bi opstao. Reptilskom umu ovo predstavlja slabost i degradaciju. Reptili su takođe dvospolci, to jest muško i žensko u jednom tijelu. Što je još jedan razlog zašto oni vjeruju, da je njihova dvopolnost ustvari dokaz superiornosti. To je jedan od njihovih načina razmišljanja, da mogu i da trebaju da osvajaju čitav svemir svo vrijeme. Reptili operišu i djeluju van grupnog uma, nisu povezani na taj način, ali su podjeljeni na različite vrste, od kojih svaka ima poseban zadatak, i koje su poređane po hijerarhiji koja ima 9 nivoa, a napravljena je na osnovu anđeoske hijerarhije. Tako na primjer Hindu kastinski sistem predstavlja repliku njihovog sistema.

( Komentar: politika intervencije Drakonskih trgovačkih kolonija je predstavljena od strane Enlil/Yahweh/Mihajlove strane koja potiče od An Anuki familije. A tu se vide korijeni bankarskog i finasijskog sistema na Zemlji. Templarski sljedbenici MAG-a (drakonska organizacija) su često kreditirani u njihovom investiranju i poslovanju na zapadu. Ovo je apsurdno zbog tog što su već imali postojeću industriju - zasnovanu na strahu i teroru, kao i na hiljadama drugih planeta. ˝Lubanje i Kosti˝ - Orion - začetak gusarske i ucenjivačke priče je primjer za osiguranje i bankarski sistem koji troši javni budžet. Oni su takođe instalirali genetičke kodove ponašanja Australijskim Aboridžinima i Amerikancima koji ih prate u njihovoj Drakonskoj tradiciji, koje su zasnovane na promjenama koje vode osvajanju kolonija i sječi i uništavanju šuma.

Na dubljem nivou bi trebali istražiti vezu između gubitka DNK i gubitka duše, i pristup blaženstvu zvanom NEPHILIM koji je uzrokovao gubitak Drako predaka. Gubitak vatre u krvi uzrokuje gubitak lucidnog sanjanja, gubitak duhovne zaštite i dugotrajne memorije. Dio onog što su izgubili je bio gubitak sposobnosti putovanja kroz vrijeme, što je uzrokovano gubitkom DNK koherencije. Ne kao neke kulture, koje su njihov produkt poput Tibetanaca - koji su stalno svjesni da neće imati kontrolu nad svojom kulturom ako izgube vođu koji je u stanju da se sjeti svojih prošlih života. A to je ono što su Drakoni izgubili. Ovo je dobar primjer za poređenje, slučaj jednog Zulu šamana koji nam kaže da su mu unuci izgubili sposobnost lucidnog sanjanja nakon što su primili vakcine za imunizaciju. Ovo je primjer kako Borg - palo Drakonsko carstvo - tretira DNK. Tako što ne poštuju svoje gene i ne oslobađaju ih, već ih drže pod kontrolom i tako zasljepljuju svoju djecu. )

Da li je ova planeta pod okupacijom?

U dole navedenom tekstu od Lise Rojal i njene knjige ˝Lirijanska Prizma˝ u kojoj se govori o Lirijanskom začetku današnjih ljudi.
Zato što Lirijanci nisu imali odbrambeni sistem na svojoj planeti, bili su samo obična nepomična meta za Reptile, takođe definisane kao ˝Drakoni˝. Posle brutalnog napada kojem su bili izloženi od strane Drakonskog carstva, preživjeli iz Lirijanske zajednice su se rasuli po ostalim lokacijama širom galaksije. Tragovi Drakonskog napada su još uvijek vidljivi današnjim naučnicima. U godini 1985, novine su objavile da su naučnici u stanju da otkriju tragove uništenja koji su proizašli iz centralnog dijela galaksije. Oni vjeruju da je ova eksplozija desila prije nekoliko miliona godina, i da je bila tako jakog intenziteta da talas još uvijek putuje prema kraju galaksije. Oni kažu da nemaju ideju šta je moglo pruzrokovati takvu eksploziju.

Preživjeli su se naselili na Orionu, Plejadama, Tau Ceti, Alfa Kentauru, itd. U ovom djelu galaksije izbjeglice su kolonizovale planetu Mars. U to vrijeme to je bila treća planeta u ovom sistemu. Svijet zvan Maldek je bio četvrta planeta u ovom sistemu, sa bićima koja su bila crvenokosa i zelenooka. U Lirijanskom društvu, crvenokosi ljudi su smatrani posebnim, zbog ekstra senzitivnih moći koje su ih spajale sa drugim višim nefizičkim oblicima postojanja. Posebno su bili poželjni za parenje, jer je to donosilo određene super moći.

Zbog ovog razloga crvenokosi su bili odvojeni od ostalih, i čak su imali svoju podkulturu. Na ovim moćima su im bili zavidni Reptili, koji kao vrsta nisu imali mnogo mentalnih sposobnosti. Često kad bi Reptili došli da okupiraju planetu, Lirijanske izbjeglice bi im ponudile grupu crvenokosih da im udovolje za neko vrijeme. Ova praksa je postala način za udovoljavanje demonima. Planeta zemlja je u ono vrijeme bila vodeni svijet i druga u orbiti od sunca. Bilo je veoma malo kopna. Jedini inteligentni stanovnici su bili vodozemci bez imalo tehnologije. Zemljina atmosfera je bila tečna. Planet definitivno nije mogao da sadrži oblik ljudskog života.

Raseljeni Lirijanci su razvili svoju kulturu, tokom vremena izraženog u eonima. Čak se i njihova genetika manifestovala i razlikovala od kolonije do kolonije. Na primjer, Mars i Maldek su bili slični trenutnom Zemljinom okruženju, sa toplom klimom i ne tako bogatom atmosferom sa oksigenom. Gravitacija na Maldeku je bila teža nego na Marsu, tako da su oni razvili deblji oblik i i mnogo agresivniju narav. Mars je bio bogat u rudama. Ljudi Maldeka su vjerovali da su zaslužili ove rude zbog preživljavanja. Marsovci su zatražili od bića sa Sirijusa A da im daju tehnologiju kojom bi se zaštitili, ne samo od Reptila već i od njihovih humanoidnih sunarodnjaka i rođaka. Sirijanci su bili poznati kao trgovci tehnologijom, bili su najbolji, čak djeleći to i sa Reptilima. I tako su napravili odbrambeni mehanizam na Marsovskom tlu.

Mars je šuplja planeta, kao što su i Jupiter i Zemlja. Planete su napravljene od materijala koji je nastao raspadom zvijezda, i ta se masa oblikovala i hladila tokom vremena. Centrifugalna sila je odradila svoje i stvorila konačan oblik.
Veza između ovih planeta se vidi i u rasporedu vulkana, koji se kod svih nalaze na 19 paraleli.

 
REPTILSKI PROGRAM RADA

Reptilski program rada je da traže pripadnike ljudske vrste radi uništenja i asimilacije, i korištenja njihove krvi i hormona za hranu i zamjenu. Rečeno je od strane onih, koji su postavili Reptile u našu galaksiju,
da nama ljudima trebaju paraziti koji će nas primorati da ubrzamo svoju evoluciju. U daljnjem, dio ljudske krvi na Zemlji danas je porijeklom od Reptilske što je u neku ruku proizvelo niz korisnih efekata. To je povezano najviše sa rasama Keltske ili Engleske RH- negativne grupe krvi.

Posljednji ostaci Lirijanaca koji su naselili druge planete, su stvorili neku vrstu udruženja, koje ima za cilj odupiranje Reptilskoj kolonizaciji. Oni su ovo udruženje nazvali Galaktičkom Federacijom, u kojoj se nalazi oko 110 različitih kolonija. Kolonije koje pripadaju Federaciji, su odlučile da preprave svoj identitet i da uspostave novi način rada i ponašanja, koji će biti drugačiji od onog u prošlosti. Zajedno su našli način da se suprostave i odbiju napade Reptila. Takođe su postojale tri osnovne grupe, koje se nisu pridružile Federaciji. Ove tri grupe su smatrane ekstremistima ili nacionalistima, koji su pokušavali da povrate slavu stare Lirijanske civilizacije. Jedna grupa se zvala Atlantiđani, smještena na planeti Plejade. U to vrijeme je postojalo šesnaest različitih kolonija Lirijanskih izbjeglica, širom Plejadskog sistema. Pripadnici ovih kolonija su htjeli da uklone Atlantiđane, zato što su insistirali na svojoj nezavisnosti, i nisu pomagali njihovim rođacima.

Druge dvije grupe su bili Marsovci i Maldekanci, koji su već bili u zavadi sa svima ostalima. Zbog ovog razloga su Reptili obratili pažnju na ove dvije kolonije. Po Reptilskom razmišljanju i načinu bilo bi lako razdvojiti ove dvije grupe i osvojiti ih. Ali Reptili vole da koriste komete i asteroide za svoj napad na druge planete, koristeći ih za svoja putovanja kroz sisteme. Prvo naprave malu crnu rupu kao pokretač za veći planetoid, prema određenoj destinaciji. Kad ih koriste kao oružje, onda koriste neku vrstu svjetlosnog akceleratora, kojim stvore udar i upute kometu ili asteroid prema meti. Sva ova tehnologija je svorena od strane bića sa Sirijusa A.

U ovom slučaju, poslali su veliku ledenu kometu usmerenu prema Marsu i Maldeku. Ali pošto Reptili nisu naučno obrazovani, došlo je do pogrešnog proračuna i kometa je promjenila kurs usljed uticaja velike džinovske planete Jupitera, i krenula da udari ovaj put samo Maldekance, koji su odmah zatražili pomoć od Marsovaca. Iako u zavadi, Marsovci su im dozvolili da pređu na njihovu planetu. Planeta je ekplodirala i stvorila veliki pojas asteroida, između Marsa i Jupitera. Eksplozija je takođe odvukla Mars dalje od sunca. (
Kometa je takođe uzrokovala preokret Urana na drugu stranu. To je jedini poznati Planet koji rotira Sjeverno-Južno umjesto Istočno-Zapadno.)

Kometa je nastavila svoj put prema Zemlji. Toplina Sunca i jačina gravitacije između dvije sile su uticale da se vodena atmosfera Zemlje polarizuje. Ova polarizacija je privukla većinu leda sa komete koja je prolazila blizu Zemlje na polarne dijelove Zemlje, i taj led je prekrio polove, blizina gravitacije komete je otkrila delove Zemlje na kojima se pojavilo kopno. Zemlja je povučena prema mjestu na kojem je prije bio Mars. Većina tadašnjih stanovnika Zemlje je prebačena na druge planete, dok je jedan dio ostao u novo formiranim okeanima.

Reptili koji su se nalazili unutar komete, sadašnji Venus (Venera), izašli su na površinu ovog svijeta. Izgradili su sedam gradova, po jedan za svaku ljestvicu u hijerarhiji. Godine 1980, jedan Njujorški časopis je napisao da su Rusi, posmatrajući Veneru došli do otkrića da je na njoj primjećeno sedam bijelih sfernih površina veličine manjih gradova. Ali su Američki naučnici došli do zaključka da je ovo prirodnog karaktera, takozvani reljefni izgled, koji može da lako izazove zabunu. Reptili su takođe privukli jedan manji objekat u blizini Zemljine orbite, koji se sada zove Mjesec. A to je još jedan korak u kolonizaciji ove planete.
Naučnici smatraju da je Mjesec potpuno prirodni objekat, iako se ne okreće oko svoje ose. Mjesec je okrenut prema Zemlji cijelo vrijeme samo jednom stranom, dok je druga stalno u mraku. Očitavanja putem sonarnih instrumenata pokazuju da je Mjesečeva konstitucija puna šupljina.

Reptili su izabrali veliki kontinent da bi započeli stvaranje svoje civilizacije na Zemlji. Ovo je bila veoma velika zona koja danas predstavlja područja od Japana do Australije, i od obala Kalifornije do Perua. Havajska ostrva su u sredini ove nekad jedne mase. Ovdje se razvijala ova Reptilska kultura. Sa sobom su doveli bića koja su bila njihova vrsta dinosaurusa. Sva bića koja su stvorena zajedno sa biljkama su odraz njihovog mentalnog sklopa. Tako da su Reptili stvorili dinosauruse, a ljudi kao sisari nisu mogli da žive zajedno sa dinosaurusima na istoj planeti. Takođe sistem razmišljanja Reptila je drugačiji od ljudskog, i oni ne evoluiraju. Trebalo je da prođe nekoliko milenijuma da Reptili odluče da li da žive sa ljudima. I pored svega Zemlja je ipak bila previše udaljena od njihovog centralnog sistema, to jest Drakonske Imperije.

U međuvremenu Marsovci su počeli da žive pod zemljom sa njihovim Maldekanskim gostima. Nešto je trebalo hitno da se uradi da bi se spriječilo njihovo međusobno uništavanje. Tako da su Marsovci tražili od Federacije da ove presele na drugu planetu. U isto vrijeme su i Plejadijanci tražili da ovi presele Atlantiđane van njihovog sistema, na drugu planetu. Federacija je odlučila da iskoristi Atlantiđane kao balans na Zemlji, i ako oni prežive Drakone onda će preseliti i Maldekance. Atlantiđane su naselili na područje danas poznatom kao Atlantik. Tako da su oni zaokupili pažnju Reptila, što je odgovaralo Federaciji.

U to vrijeme i Maldekanci stižu na Zemlju, i stvaraju veliku koloniju u mjestu danas poznatom kao Gobi pustinja. Maldekanci napadaju baze Reptila u želji za stvaranjem boljeg životnog okruženja, a takođe bombarduju i Atlantiđane i Lemuriju sa laserskim oružjem. Ovo bi se moglo smatrati prvim svjetskim ratom.


KONFLIKT I STVARANJE


Da bi se zaustavilo ratovanje i Zemlja učinila mirnom za život, između kolonija je ugovoren sastanak od strane Federacije. Sastanak je održan van Mliječnog Puta, na planeti Hatona u Andromeda galaksiji, i sa vijećem koje je bilo potpuno neutralno, jer je dosadašnje većim dijelom bilo povezano sa jednom od pobunjenih frakcija.

Hatonsko vijeće je mnogo vremena bilo suzdržano, dok su se borbe nastavljale u ovom solarnom sistemu. Konačno sa njihovim posredovanjem i učešćem, sporazum je postignut. Ovaj sporazum je postignut između ljudske vrste i Reptila, ali bez odobrenja i znanja Reptilske Drako imperije. Sporazum se odnosio na to da će nova ljudska vrsta, sadržavati DNK svih strana zainteresovanih za mirno riješenje.

Da bi se odvojili djelovi za ovu buduću vrstu, od strane reptila je bilo potrebno odvojiti muške ćelije od ženskih. Ovo je objašnjenje zašto svi ljudi na planeti imaju Reptilsku DNK. Ovo je takođe objašnjenje zašto prolazimo kroz reptilsku fazu razvoja. Nakon što je rasa stvorena pod rukovodstvom Hatona vijeća, poslije toga je bila i uništena nakon neslaganja pojedinih strana. Ovo je objašnjenje zašto su preci čovekovi na Zemlji u jednom momentu postojali, a u drugom nestali, gledano kroz arheološke analize. Dvanaest humanoidnih i jedna Reptilska DNK donirana je za ovu svrhu. Ljudska vrsta je razvijana na području današnjeg Iraka i Irana, kao i na dijelu Afrike. Hibridne rase su razvijane na Atlantidi i Lemuriji. Potomci ovih su danas viđeni kao Jeti na području Sjeverne Amerike i Azije, Aboridžini u Australiji i Pigmejci i Vatusi na području Afrike. Afrička verzija bića je stvorena od nomadskih Drako planeta zvanih Nibiru i Marduk. Kosmička šala koja se desila u ovom projektu je ta da su svi donatori u ovom slučaju programirali sekvence svojih DNK da budu dominantnije u odnosu na druge. Ovaj projekat je bio osuđen na propast prije nego je i započeo. Duše koje su bile inkarnirane u bića na Zemlji su se mogle nazvati mentalno kontrolisanim žrtvama. Mnoge napredne civilizacije su ovu planetu smatrale nekakvim zatvorom pa su ovamo slale svoje najgore osuđenike. Ponekad su se ova bića otkrivala kao na primjer: Ričard Dalmer, Vlad Drakula, Čarls Menson, Ričard Spik itd.

Mnogobrojni pećinski ulazi u untrašnjost planete postoje u Roki i Sijera planinama, u zapadnom dijelu Amerike. Ulazi takođe postoje i na Alpima, Himalajima, Andima i Karibima. Tu je takođe prisutan i veliki broj  ulaza na dnu okeana, posebno u dijelu Atlanskog okeana, Karipskog mora. Sve ove zone su obezbijeđene od strane lokalnih vlada i NWO specijalnih jedinica. Posebno napravljeni ulazi su ispod Denverskog aerodroma, Giza platoa u Egiptu, i mnogim Aero kompleksima širom svijeta. Tu su i manastiri u Kini i Indiji. Jedan od glavnih ulaza u Kini je ulaz koji se krije pod Šensi piramidom koja je pod posebnom zaštitom i, naravno, zabranjen je pristup za građane.

Bez prisutnosti Reptila na površini Zemlje, Atlantiđani su mogli da uspostave nova pravila, pravila koja su im odgovarala kao jedinim gospodarima planete. Oni su uspostavili nove kolonije širom planete. Pozvali su Sirijance da dođu i učestvuju u tome. Otjerali su Mardukance, i preuzeli kontrolu nad njihovim robovima. Stvorili su nove vrste, za zemlju i moru, od kojih su postali Merdoci koji su bili spoj delfina i humanoida. Delfini su porijeklom sa Andromede. Svaki put kad bi Atlantiđani primjetili Reptilske aktivnosti koje bi mogle značiti napad, oni su unutrašnjost Zemlje spaljivali laserima da bi ih pobili. To je za posljedicu imalo poremećaje u Zemljinoj kori, što je rezultovalo pucanjem površine kontinenta, i naravno propašću civilizacije. Jer su pod strahom od uništenja dozvolili da kontrolu nad planetom preuzmu razni vračevi, koji su zauzeli mjesta vođa i naučnika i time onemogućili moguće spašavanje.

Nažalost, propast je bila neizbježna. Mnogi su izbjegli na područja koja su sada poznata kao Egipat, Peru, i zapadna Evropa. Ova katastrofa je uzeta kao nova mogućnost za stvaranje ljudske vrste, koja je bazirana na sasvim novoj vrsti samosvjesnosti kao nacije. Sirijanci su pomogli izgradnju Egipatske kulture, a Rigelijanci su bili zauzeti istim poslom u Kini i Orijentu. Tada su Reptili vidjeli ponovnu priliku i iskoristili je.

Plava Krv


Život u untrašnjosti Zemlje je omogućio Reptilima da se u potpunosti pregrupišu i obnove. U ovoj tački oni su bili potpuno odsječeni od svoje centralne baze Drakonske Imperije. Njihov svemirski brod Mjesec je bio u ljudskim rukama, nalazili su se sami na planeti koja je bila u potpunosti pod kontrolom drugih bića. Došlo je vrijeme da se odbrane. Razvili su plan o opsadi planete na način da počnu miješati gene ljudi sa svojim, a pošto su ovi već imali jedan dio tih gena u sebi, nije bilo teško ući u temelje ljudskog uma. Reptili su već bili upućeni u sistem ponašanja humanoida, sad je bilo lako pojačati taj uticaj.

Narod Sumera je izabran kao početna tačka. Ovi humanodi su bili potomci Marsovskih, Maldekanskih i Lirijanskih izbjeglica. Reptili su imali određenu olakšicu u tom slučaju jer je bilo lako kontrolisati umove ovih crvenokosih ljudi.
Oteli su članove vladajuće klase i političke lidere. Od njih i njihovih potomaka pravili su svoje hibride. Koristeći ove ljude započeli su novi program hibridizacije koji je trajao nekoliko generacija dok nije usavršen. Ovo je proizvelo novi izgled Reptila koji su ličili na ljude, i lako su mogli da transformišu svoj izgled. Ovo im je omogućilo da zazmu pozicije potrebne za svoju vladavinu. Ovu tehnologiju genetičkih promjena i umnog programiranja su dobili od Siriusa koji su bili pravi eksperti u tome, i nisu se lišili da ovu tehnologiju podjele sa Reptilima.

Kad je program hibridizacije završen, Sumerske vođe su bili zamijenjeni sa hibridnim Reptilima tako da su Reptili činili vladajuću klasu. Njihova krv je zbog ubacivanja Reptilskog DNK pri oksidaciji menjala boju u plavo-zelenu, stoga su ovi Reptilski hibridi nazvani ˝pripadnicima plave krvi.˝

Današnji predstavnici vladajuće klase su upravo ti hibridi. Oni su usavršili svoj izgled i postigli potpunu sličnost. Jer im je sada lakše da vladaju, nego u vrijeme kad su još imali prisutne odlike Reptilske fizionomije. To bi u današnje vrijeme izazivalo strah i sumnju. Jedan oblik Reptilskog izgleda čuvan je kao ikona i legenda. Imali su kipove koji prikazuju ženku Reptilku kako drži hibridnu bebu. Reptilski pripadnici plave krvi su zatražili pomoć od Sirijanaca da bi mogli nastaviti sa oblikovanjem ljudskog tijela do potpune sličnosti. Sirijanci su znali da bi izbjegli primjećivanje, trebalo je koristiti životinje za te eksperimente usavršavanja. Tako su koristili svinje koje su im zbog određenih tjelesnih sličnosti u pogledu organa bile najbolje. Zato tek kada se usavrši određena metoda na svinjama, ona je onda primjenjivana na ljudskom faktoru. Rak, droge i ostale bolesti su prvo testirane na svinjama, pa tek onda na ljudima.

Kako je vrijeme prolazilo civilizacija Sumera je transformisana u druge kulture. Raznim migracijama preseljavali su se na druga odredišta u Centralnoj Aziji. Ljudi koji su se selili su vodili svoje vođe (plave krvi) sa sobom, naravno pošto su ovi bili njihovi kraljevi. Raširili su se širom svijeta. Sumeri su tada postali poznati kao Sum-Arijci ili samo Arijci. Oni koji su bili u Indiji poznati po tamnoputoj koži, su Reptilski potomci sa Lemurije. Ovi drugi poznati kao Arijevci su naselili severnu Indiju. Sumeri su takođe naselili prostore današnjeg Kavkaza. Od Kavkaza su se plavokrvni ljudi raširili prema Evropi, i razvili u Franke, Kambriance i Teutonce koji su naravno bili manipulisani od strane raznih vanzemaljskih kultura, kao što su Antarijanci, Aledbaranci, Tau-cetianci i ostali koji su činili ostatke Lirijanaca, kao što su to bili Atlantiđani. Atlantiđani, koji su ostali ovde na planeti, su postali Kelti.

 

Da premotamo traku samo malo, ja sam rekao da su nasljednici Reptilskih hibridnih Sumeranaca otišli i naselili Centralnu Aziju i Srednji Istok. Oni su se većinom zadržali u Kavkaškim planinama i postali poznati kao Hazari. Odavde se šire djelom Evrope i stvarajući sjeme novih identiteta poznatih kao Vikinzi, Franci, Teutonci i Rusi. Imajte na umu da kad je Atlantida potonula, neke od ovih izbjeglica su otišle u Zapadnu Evropu i razvile se u Kelte. Neki su otišli u Grčku, a ostali na Italijanski poluotok. Ovi ljudi su bili ovde prije nego što su došli hibridi. To je bilo u međuvremenu, kada je počelo uništenje Atlantide pa do tog perioda kada su Sumeri otišli na druga mjesta i počeli da razvijaju svoju genetsku kulturu, baziranu na njihovom matičnom svijetu.

Ove plavokrvne vođe su se takođe infiltrirale i u ljude Istočne Evrope. Svi ovi tuđinci su stvorili različite kulture zasnovane na ideologiji božanstava. Na području Palestine je kultura koja se klanjala i žrtvovala ljude vanzemaljcu kojeg su nazivali Bogom ili Elohimom. Slično je bilo i kad su se Arijevci pomješali sa Dravidima od kojih je nastala Hindu religija, koja je aktivna kopija Reptilske hijerarhije. Kaste su tako direktna kopija nastala djelovanjem Reptila.

U isto vrijeme sve ovo se dešavalo i u ostalim djelovima svijeta. Kao na primjer u Aziji, gdje su Rigelijanci kontrolisali i usmjeravali u razvoju potomke Lemurijanaca koji su se ovde naselili. Rigelijanci su bili u početku humanoidna rasa koju su s vremenom Reptili asimilirali i kontrolisali. Ovi Reptilski hibridi su ustanovili Dinastije u Kini i Japanu, koji su se sada razvijali odvojeno od svojih zapadnih rođaka. U svojoj maniji za kontrolom Reptili su koristili različite rase za doniranje DNK, koja je upotrebljavana za originalni ljudski projekat. Oni su studiozno posmatrali različite vrste hibrida i odlučivali koji su najbolji za ovaj proces uspostavljanja kontrole. Svi ovi hibridi su kontrolisani kroz Reptilski mozak, koji je bio povezan sa njihovim osnovnim misaonim procesima, ali opet su neki bili prijemčiviji od drugih.

U Evropi plava krv je u potpunosti ovladala velikom većinom stanovništva, i postala je njihov predstavnik u vidu kraljevskih porodica i vladara. Oni su se ubacili u Arkturijanski eksperiment na Apeninskom poluostrvu i započeli novo globalno carovanje kroz Rimljane. Oni su obustavili eksperimente u Grčkoj, i u potpunosti se prebacili na ovaj novi vid globalnog vladanja kroz Rimsko carstvo.

Druge Vanzemaljske Grupe

Dok su Reptili bili prvi kolonijalisti na Zemlji, nisu bili jedini koji su se umješali u ljudski razvoj na ovoj planeti. U svemu tome je postojalo dvanaest drugih grupa koje su donirale DNK za ovaj eksperiment. Dodajte Reptile ovoj grupi i dobijate ljude koji su sastavljeni od trinaest različitih kultura. Rezultati su u osnovi bili otvoreni i dostupni svima. Dok su ovi humanoidi bili tvorevina Lirijaca i Reptila, svaka grupa je kulturno i duhovno manipulisana od strane druge grupe. Ovo se može porediti sa profesorom koji napusti učionicu i ostavi otvorena vrata, a asistenti uđu i dodaju svoj dio gena u eksperiment.

Tau Ceti vanzemaljci su usmjerili svoju pažnju na istočni dio Evrope, što sad predstavlja Srbiju pa do teritorije Uralskih planina. Odavde su uticali na Slavenski i Ruski narod. Geografski uslovi su nalikovali na Tao Ceti zvjezdani sistem, i njegovu koloniju Epsilon Eradanus. Tau Ceti su dodali svoju DNK prototipu ljudi koji su već postojali ovde i tako stvarajući rasu poznatu kao Slavenski tip ljudi. Kao rezultat je bio čovjek zdepast, srednje visine, sa zbijenijom koštanom strukturom i tamnim očima. To je bila agresivna rasa ljudi. Voljeli su hladniju klimu. Ovi Tau Ceti ljudi su bili protiv Sivih vanzemaljaca i Reptila jer su ove dvije rase napadale njihovu teritoriju i otimale i ubijale njihovu djecu. Tau Cetianci su odlučili da prate Grejse i unište ih. 1950. Sovjetski Savez je potpisao ugovor sa Tau Cetiancima da koriste baze u Sibiru i ispod Urala. Mnogi eksperimenti uključujući radijaciju i njen uticaj na ljude su obavljani na ovim prostorima od 1958 do 1980. Američki špijunski avion je srušen kada je pokušavao da otkrije šta se to dešava na ovim prostorima.

U centralnoj Evropi njemački narod je bio manipulisan od strane bića zvanih Aldebaranci. Ova bića su bila veoma inteligentna i naučno orjentisana. Oni su osnovi plavi sa plavim očima, sa veoma malim postotkom onih koji su imali tamnu kosu. Oni su vojno usmjereni i vole da se zaštite. Tokom skoro 2000. godina oni su bili energetski povezani sa germanskim narodom, telepatski im šaljući informacije i oblikujući mišljenje javnosti. Mnogi ljudi Aldebaranskog prijekla su se izmješali sa Tau Cetijancima u Slavenskoj zoni, osobito u Rusiji i Poljskoj. Hitler je znao to pa je uporno pokušavao da te dijelove prisvoji pod svoju kontrolu. Hitler je bio samo upola Germanac. Otac mu je bio bogati Jevrejski biznismen u Austriji. Njegova majka je radila kući kao služavka. Imala je aferu sa gospodarem kuće, i kad je njegova žena za to saznala izbacila je služavku napolje. Jevrejski biznismen nije učinio ništa da pomogne Hitlerovoj majci. Zbog ovog razloga Hitler je mrzio Jevreje i pokušao je da uništi svoju sopstvenu genetičku liniju, u osnovi što je mrzio samog sebe. I on je bio umno kontrolisan.

Aldebaranci su genetički uticali i na Vikinge. Zato Nordijski narodi imaju sklonosti ka agresivnosti i vojnom načinu ponašanja. Vikinzi su pljačkali i silovali širom Evrope stoljećima, ali nisu imali tehnološke podrške da bi održali tu kontrolu. Sasvim slučajna manipulacija genima se desila na Apeninskom poluostrvu kada se vanzemaljski brod sa Arkturusa srušio na ovo mjesto. Ova bića su bila veoma duhovno razvijena i umjesto da se vrate kući, oni su se umješali među ljude na ovom dijelu planete. Njihovi nasljednici su postali Romani koji su se infiltrirali i izmješali sa Centralnoazijskim hibridima.

Bića sa Antarijanskog zvjezdanog sistema su stajala iza genetske manipulacije na starim Grcima. Ovi ljudi su bili društveno usmjereni prema homoseksualnosti. Žene su im služile samo za razmnožavanje. Ustvari, tamo su bili Antarijanci koji su bili zainteresovani za programiranje raznih aspekata seksualnosti, na kojima su zasnovane i metode Vilhema Rajha. Antarijanci su tamnoputi, često sa masnom kožom, tamnim očima, i kratkim vitkim tijelima. Grčki-Antarijanci su kolonizovali Španiju i Portugal. Njihovi preci su se izmješali sa Romanima i Arapima koji su bili većinom zastupljeni od Sumersko-Reptilskog genskog sastava. Ovi su poslije kolonizovali Centralnu i Južnu Ameriku, mješajući svoje gene sa Indijancima koji su ostaci potomstva Prokonaca.

Prokonci nisu imali mnogo tehnologije. Oni su dovedeni na planetu poslije pada Atlantide. Od njih su nastale Maje, Inke i Asteci. Njima je dato područje nekadašnje Lemurije i Atlantide u Andima i Sijere u Meksiku. Bezuspješno su pokušavali da obnove kulturu, uključujući izgradnju piramida, usavršavajući medicinsko znanje i žrtvujući se Reptilskim Božanstvima. Eto zašto njihove legende govore o plavom čovjeku koji se vraća iz svemira da ih vrati tamo odakle su došli. Anasazi indijanci su takođe došli sa Prokona, njih su transportovali Sirijanci. Sirijanci su takođe htjeli dovesti Hebreje na Američki zapad. Hebrejske kovanice su nađene na području Novog Meksika i još neki drugi ostaci na drugim djelovima Sjeverne i Južne Amerike.

Kroz milenijume i skorašnje vijekove, kretanje nacija, kolonizacija, ratova i oskudica bacali su Zemaljsku populaciju poput velike posude za mljevenje. Genetska struktura je stalno mijenjana u svom mješanju sa drugima. Pogotovo u Sjevernoj Americi, Evropi, Australiji, Karibima i Južnoj Americi. Rezultat je taj da je ostalo samo nekoliko čistih rasa. To je omogućavalo lakšu grupnu kontrolu. Dok se ovo dešavalo na Istočnoj Aziji, Dravidsko - Reptilska kultura u Indiji je bila zamijenjena Arijskim hordama iz Centralne Azije.
U Južnoj Americi, Inka carstvo je bilo na vrhuncu svoga postojanja, kao što je takođe bilo mješano sa genima Prokonaca. Ova mješanja gena su se dešavala i u Sjevernoj Americi kao i Centralnoj, stvarajući Tolteke, Maje i Asteke. Svi oni su u svojim ritualima praktikovali krvne obrede žrtvujući ljude.
Sve Južne i Centralnoameričke kulture su koristile znak Reptila i Zmija kao svoja obilježja.

 


Kristalna Lobanja

Kad se vijeće Hatona odlučilo da razvije život na Zemlji, oni su razmišljali o dvije stvari. Prvo, ako se Zemaljska bića ostave da se sami razvijaju, kako će znati svoje pravo porijeklo, i drugo, ako ne bude bilo nikakvog miješanja, kao ćemo biti sigurni da idu ispravnim pravcem. Jedna E.T grupa je odlučila da ostavi jednu vrstu zabilježenog znanja, koje će moći shvatiti samo oni koji dosegnu dovoljan nivo evolucije. Ova bića su bila visoka, mišićava, sa zlatnom kosom i ljubičastim očima. Na eteričnom nivou ova grupa E.T je stvorila ˝objekat˝ sa kompletnim znanjem i svim što su i oni znali. Takođe su programirali ovaj ˝objekat˝ sa istorijskim činjenicama i svom tehnologijom koja će ikad biti potrebna.

Za ˝objekat˝ je ova grupa odabrala oblik ženske lubanje bez ikakvih rasnih naglašenosti. Lubanja je predstavljala sve humanoide, bratstvo i harmoniju. Lubanja je dobila ženski oblik zato što je u fizičkom svijetu predstavljala prevazilaženje ega. A kristal je izabran jer predstavlja najveću pozitivnu vibraciju u fizičkom savijetu. Pokretna vilica simbolizuje činjenicu da je ovo komunikacijska naprava. Članovi grupe E.T. su ostavili lubanju sa prvom civilizacijom Lirijansko/Atlanskom, gdje je bila postavljena u piramidu u kojoj je punjena energijom preko mnogo eona.

Kad su Sirijanci ubacili drugu generaciju Lirijansko/Atlanskog porijekla, oni su zaključili da bi Atlantiđani trebali da proučavaju Kristalnu Lobanju. Tokom vrijemena oni su napravili tačan duplikat lubanje koju su odnijeli na Sirijus A. Druge vanzemaljske grupe su napravile manje sličnu lubanju za korištenje sa svojim humanoidnim kreacijama. Kristalna Lobanja uči da fizički svijet ima povratne efekte, kao ogledalo. Kad je Atlantis potonuo, visoki sveštenici su odlučili da je prenesu u Centralnu Ameriku tamo gdje su Prokonci prenijeli Maje. Ovdje je ona obožavana kao božanstvo dok Maje nisu nestale sa zemlje. Cijelo vrijeme je Lobanja provela u ruševinama, dok nije otkrivena ranim početkom dvadesetog vijeka.

Kristalna Lubanja djeluje kroz trojstvo komunikacije, boju, ton i arhetip. Kad bilo koja kombinacija od ova tri elementa isijava kroz Lubanju, onda otvara program koji je kodiran određenom frekvencijom. Neograničen broj kombinacija može biti upotrebljen, i svaki može otvoriti program u Kristalnoj Lobanji, da bi se iskoristio za učenje ljudske vrste. Lijeva strana mozga predstavlja jezik, a desna predstavlja čistu misao. Komunikacija je izbalansirana između desne i lijeve strane mozga, i koriste se arhetipovi koji mogu biti u obliku simbola, geometrijskih oblika, brojeva, slova, piktograma, drevnih Hebrejskih simbola ili bilo kojom kombinacijom ovdje navedenih. Boja je takođe dio ovih elemenata. Lijeva strana je tama, a desna je svjetlost. Ton takođe kao sastavni dio ovog predstavlja balans između zvuka i tišine.
Kristalna Lubanja je most između svih nivoa realnosti. Bilo ko, ko poznaje sekvence ovog trojstva komunikacije, postaje moćan u potpunosti i sveznajući.


Drevni Hebreji

Većina modernih Jevreja nema apsolutno nikakvu genetičku vezu sa Srednjim istokom. Oni su ustvari, različiti tipovi Jevreja, skrivajući mnogo rasnih karakteristika. Ovo podržava činjenica da nisu homogena, ali da su religiozna grupa koja se proteže kroz mnogo kultura. Priča o Avramu koji polazi iz grada Ur i dolazi do Kanana, je u stvari priča o Reptilskim hibridima koji napuštaju Sumersku teritoriju i kolonizuju druge dijelove Centralne Azije i Srednjeg Istoka. Velika većina Evropsko - Američkih Jevreja može da prati svoj genetički trag sve do Hazara, koji su pomenuti prije. Svi oni su prešli na Judaizam oko 800. godine da bi osujetili Katoličku vladavinu rimskog carstva.

U godini 2000. Univerzitet Pavia u Italiji je uradio genetičku studiju o Evropskom čovjeku. Pronašli su da 80% njih ima direktnu povezanost sa Centralnom Azijom, a drugi 20% sa Srednjim Istokom. Ovo podržava podatak da su Sumerijanci ušli u Centralnu Aziju, a onda imigrirali u Evropu i poslije na Srednji Istok. Ovo takođe poništava teoriju da je Afrika mjesto postanka ljudske vrste. Nema baš nikakve povezanosti Evrope ili Azije sa Afrikom. Drevni Hebreji nisu imali ništa sa modernim Jevrejima. Kao što je već pomenuto, Hebreji su produkt Sirijaca koji su ih kombinovali sa Sirijanskim i Lirijanskim genetskim materijalom. Ovi ljudi su bili visoki i moćni, i govorili su Sirijskim jezikom koji je jednak jeziku drevnih Hebreja. Nauka se slaže u tome da se Hebrejski odjednom pojavio na sceni. Drevni ljudi Palestine su govorili Aramejskim, koji je bio maternji jezik Arabljana, Farsa i nekolicine drugih Srednje Istočnih dijalekata. Originalno Hebrejski je bio korišten ekskluzivno od strane svešteničke klase i Egipatskog tajnog udruženja. Eventualno poslije se počeo miješati sa drugim jezicima.
Hebreji su bili plaćeni radnici u Egiptu. Otišli su Kanancima da asimiliraju svoju maternju kulturu za Egipćansko carstvo. Oni su se izmješali sa rasom Sumerskih hibrida, kombinujući krvne rituale i ljudsko žrtvovanje. Sve ovo je bilo ugrađeno i zbijeno u drevno Egipatsko/Atlansko /Sirijansko vjerovanje. Eto kako je Judaizam rođen. Priča o tome kako su Jevreji istjerani iz Egipta je samo prepričavanje o uništenju otoka Santorini koji je uništen u vulkanskoj erupciji.

Srednji istok je postao središnja tačka za Reptile i Sirijance. Zajedno su ustanovili novu verziju religije i kulture za lakšu globalnu kontrolu i dominaciju. Šta je bolje nego programirati rasu nomadskih naroda, da nosi tu religiju širom svijeta. Kad god su rezultati eksperimenta krenuli naopako i neprihvatljivo, određene grupe koje su vladale to su i ispravljale. Na primjer, svima je poznata priča o Sodomi i Gomori, gdje je grupni ljudski eksperiment krenuo naopako i ta populacija je uništena.
Prvo je ubačen virus da putem bolesti eliminiše te ljude. Ali desilo se nešto što kontrolori nisu očekivali, virus se počeo širiti, i oni su morali da pošalju dva agenta da dovrše posao, i postaraju se da niko ne preživi. Zato je opstala legenda o dva Anđela koji su došli da unište grad. Oni su bili plavi i imali su plave oči i veoma lijepo oblikovana tijela.
Lot i njegova žena su primili ove agente u svoju kuću da bi ih zaštitili, zbog toga što su svi muškarci u gradu htjeli da imaju seksualne odnose sa njima. Ubrzo kasnije Sodoma i Gomora su uništene. Do današnjeg dana moguće je detektovati tragove radijacije na ovim mjestima. Stopljene stijene se vide svuda u kanjonu. Sodoma i Gomora su uništene nuklearnim oružjem. U ranim 1960, Izraelski naučnici su kopajući na mjestu gdje je nekad bila Sodoma pronašli kosti i tijelo stopljeno u stijeni. Pozvali su Američke naučnike jer su ovi imali bolji opremu. Ono što su našli u tijelu je bio uzorak virusa. Oni su ga obnovili i oživeli. Potajno je bio testiran na pacijentima bolnice Sveti Luis u godini 1967. i ti ljudi su umrli strašnom smrću. Taj virus je nazvan AIDS zato što je uništavao kompletni imuno-sistem koji je postojao u čovjeku. Oni su zaključili da je ovaj hiljade godina star virus, napravljen genetički od strane neke civilizacije.


Anunaki i Crna Rasa


Kreatori crne rase, reptilska bića sa planete Marduk znani kao Anunaki čiji planetoid prolazi kroz ovu orbitu, svakih nekoliko hiljada godina, i koji je trebalo da prođe 2003. A sad je 2004. i razlozi o masovnoj invaziji koja se približava su sve osnovaniji.
Ananuki vole da proizvode robovske rase da bi im služile za različite svrhe, a praveći ih od nižih bića poput životinja. U slučaju njihove kreacije na Zemlji, koristili su majmunsku vrstu da bi stvorili bića koja će im raditi u rudnicima, to je mjesto danas poznato kao Afrika. Ova rasa je genetski stvorena da radi i živi u toplim mjestima sa minimalnim uslovima za život. Bolesti koje su već u njima, su napravljene kao prevencija od strane kreatora, da bi ovi bili ovisni o njima, i da bi se spriječilo odvajanje i razvoj kulture. Eto zašto je genetička memorija i sjećanje kod svih ostalih rasa ˝crnci su robovi˝.

Američki i Evropski Iluminati su odlučili da upotrijebe virus AIDS kao oružje da se ukloni crna rasa sa planete. Iluminati su zaključili da ako crne rase više ne bude bilo na planeti, da će Ananuki odustati od pokušaja da pronađu uslove za ropstvo, i da se neće miješati u Iluminatske planove. Zeleni majmuni iz Istočne Afrike su zaraženi sa AIDS-om putem krvi koja je dopremana sa Haitija. U Africi je AIDS heteroseksualna bolest. Svjetska zdravstvena organizacija, WHO, je takođe korištena da bi se ubacio virus u populaciju putem vakcina za imunizaciju.

˝1971 dijagram za prikaz aktivnosti je ovo objasnio u potpunosti, dizajn, namjera i upotreba Specijalnog Virusnog programa od strane U.S. Kao što Dr. Piter Piot, izvršni direktor UNAIDS kaže HIV/AIDS virus je rezultat mnogih istraživanja u laboratoriji, i to nije produkt slučajnosti.˝ Taj dokument pod nazivom Dijagram 1971 je dokaz o pokušaju U.S vlade da unište pripadnike svog naroda i mnoge druge. Takođe ova majmunska vrsta je pored svoje uloge u širenju AIDS na teritoriji Afrike, odigrala i drugu ulogu kao zaslužni za širenje istog virusa na druge teritorije. Jer Francusko Kanadski pilot asistent, je imao seksualne odnose sa biseksualnom partnerkom iz Afrike, koja je takođe bila zaražena. On je bio homoseksualac, i sam je kasnije bio prenosnik. Ovo je dio koji Iluminati vjerovatno nisu predvidjeli.

Do 2003. kad se Marduki vrate, većina crnaca će biti uništena putem ovog virusa. Oni koji ne budu biće uništeni Ebolom, ratom ili glađu. Većina Karibljana i Sjeverno Američkih crnaca ima visok procenat Evropskih gena, tako da nisu predviđeni za roblje. U 1999, novine izvještavaju da su U.S astronauti rekli da je veliki planet primjećen pored Plutona sa eliptičnim kretanjem, koje je drugačije od kretanja drugih planeta u ovom solarnom sistemu. Oni su rekli da je putanja kretanja ovog objekta prema Zemlji, i da će biti u blizini Zemlje u godini 2003! Nijedna riječ više nije napisana o tome poslije ovog događaja. Ostaci Mardučko/Reptilskog eksperimenta u Centralnoj i Južnoj Africi su u osnovi prepušteni sami sebi. A bića sa Mardukija su nastavila svoje putovanje kroz svemir, napuštajući našu orbitu. (Ovo je nesigurna informacija. S druge strane 18 i 19 februara 2003 godine kom
eta Neat (C-2001V1) veličine Merkura, koja se kretala ka Zemlji, udarila je u sunce izazvavši ogromnu erupciju na suncu. Da li je to bio planetoid koji koriste Anunaki? Da li su ih Siriusi svojom nadmoćnom tehnologijom naveli na sunce? Logičan odgovor se sam nameće.)

Kontrola uma putem religije


Prva religija na zemlji je bio Reptilski sistem vjerovanja, donesen od strane kolonista sa Lemurije. Ova religija je vjerovala u Božji Um koji je sadržan u hijerarhiji, kao naš kastinski sistem. Ovaj sistem je bio ustaljen i polarisan na različite vrste unutar Reptilskog carstva. Svaka vrsta je imala svoje mjesto, funkciju i poštovanje prema ograničenju. Prekršiti ova pravila značilo bi smrt za prekršioca. Reptili djeluju kao grupni um, a to znači da nijedan Reptil sam po sebi ne može donijeti nikakvu odluku. Samo najviše kaste ili mudraci imaju pravo na takav način djelovanja. Oni su bili i oni će biti vođe. Kad je ova religija donešena u Sumer, kastinski sistem je ubačen u društvenu i religijsku hijerarhiju. Sjetite se da su kolonisti Sumera bili izbjeglice sa Lirije/Marsa/Maldeka. Oni su kao Atlantiđani, uspostavili originalni sistem vjerovanja zasnovan na Lirijanskoj kulturi. Lirijanci su vjerovali da su crvenokosi ljudi bili veza sa Bogom, i kao takve su ih koristili kao proroke.

Reptilska obožavanju su išla u pravcu obožavanja bića sa astralnih svjetova kao njihovih pravih Tvoraca. Ova bića su imala grupnu ili zajedničku dušu. Ona su u osnovi bespolna bića, kako bi rekli u Zemaljskom žargonu. Kad su Reptili donijeli svoju religiju Sumerijancima, morali su opreznim pristupom da je predstave da bi bila prihvaćena. Prvo su stvorili osnovu, za populaciju koja je imala oblik ponašanja koji je bio zasnovan na različitim polovima. Onda su instalirali strah da bi ovladali i kontrolisali umom. Pametno su razdvojili sistem vjerovanja na Bogove i Boginje. Muške Bogove su nazvali Nimrod, a ženske Semiramis. Oni su bili predstavljeni kao polu reptili i polu ljudi. Njihova nastojanja su bila ta da preplaše ljude u podsvjesnom. Nimrod i Semiramis su postali Osiris i Izida u Egiptu, i Apolon i Atena u Grčkoj, pored mnogo drugih Bogova. Svi su koristili muške i ženske Bogove i Boginje da bi predstavili kao ljudski oblik vjerovanja u Adama i Evu.

Budući da su bile muške tendencije u narodu, i prezira prema svojoj dvospolnoj prirodi, Reptili su naglasili da muško bude iznad ženskog. Predstavili su simbol svoje dvopolnosti tako što su na Reptilsko Božanstvo Nimroda postavili tri roga. Postoje mnoga objašnjenja za ovo:

Penis i dva testisa.
Dvije energije ujedinjene da stvore treću.
Tri nivoa postojanja: hipersvemir, astralno i materijalno.
Tri nivoa svjesnosti: svjest, podsvijest i supersvijest.
Podjela na muško i žensko.

Pola kontinenta pa sve do Kine, je zasnovano na muškoj dominaciji nad ženama. Ovdje bi muški Imperator uvijek imao svoju pratilju Imperatorku. Ljudima je rečeno da su oni djeca Boga Sunca. Simbol imperije je bio Zmaj, još jedna Reptilska figura. Ova kraljevska porodica, je stvorila dinastiju koja je vladala milenijumima. Ove Kinesko Reptilske religije su se raširile Istočnom Azijom, dok je Sumerska verzija utemeljena kroz Centralnu i Zapadnu Aziju. Širenje ovih religija je bilo pod kontrolom Reptilske populacije, trenutno nastanjene ispod Tibeta. Gledajući mapu svijeta, može se vidjeti da je ovo najbolja podzemna lokacija u Aziji, koja doseže sve zone ovog kontinenta. Reptili su bili potpomognuti od strane bića sa Siriusa B koji su kasnije, nezavisno od ovoga, razvili Budističku filozofiju, isto kao i grupa otpadnika Lirijanaca koji su pokušavali da reprodukuju Lirijansku civilizaciju pod Reptilskim nadzorom. Čudna zajednica!

U isto vrijeme u Indiji, Lemurijsko Reptilske izbjeglice su napravile kastinski sistem, koji je bio replika Reptilske hijerarhije, od nižih radnih pa do visokih vladajućih nivoa. Ova Indijsko Reptilska kultura je utemeljena kroz izgradnju hramova širom zemlje i pisanjem Vedskih spisa. U međuvremenu Egipćani, koji su bili Atlansko/Lirijanske izbeglice, bili su u procesu izgradnje nove civilizacije stvorene na korijenima ove dvije. Bića sa Sirijusa A su im pomagala. Kako je prethodno utvrđeno, Reptilski bogovi bili su poznati kao Oziris i Izida. Egipatska lepeza Bogova je uključivala, različite oblike bića, poluljudi, poluživotinja. Ovo su bila sećanja na Atlanske hibridske eksperimente koji su pronašli svoje mijesto u Egipatskoj kulturi, a što je bilo pripremano od strane Sirijanaca, koji su pripremali tu kulturu za preuzimanje od strane Reptila.

Atlantiđani su bili toliko utvrđeni u svom vjerovanju u prvobitni (Lirijanski oblik vjere), da je Reptilima trebalo nekoliko milenijuma da bi preuzeli tu ulogu u njihovoj kulturi. Sad kad su njihovi posljednji ostaci bili rasuti po planeti, i kad više nisu predstavljali opasnost, bilo je veoma lako poslati agente koji će zamesti tragove tog sistema vjerovanja, i uputiti ga na reptilski oblik i sistem vjere. Ovo počinje predstavljanjem mačke kao fokusne tačke za obožavanje. Na Sirius A zvjezdanom sistemu glavni svijet se zove Khom. Drevno ime za Egipat je Khem.

Druga planeta u orbiti oko Siriusa A je svijet pod imenom Kilroti, ovdje su Sirijanci napravili visoko inteligentna bića nalik na humanoide mačke. Ova bića su zvali Ljudi Lavovi. U 1970 i 1980, vlada je napravila crtani za djecu u kojem se opisuju ova bića. Na visokim astralnim nivoima, postoji eterična rasa bića koja izgledaju kao zlatni Lavovi, i imaju krila i ljubičaste oči. Ime ove rase je Ari. Ari je takođe Hebrejska riječ za Lava. Njihova frekvencija je mnogo jača od frekvencije Delfina. Ari su napravili Ohala vijeće koje upravlja sistemom Sirius A. Ovo je podržano sa serijom izdanja od strane Ane Hejz, čije knjige pod nazivom „Zvjezdana istraživanja“ sadrže informacije u kojima se tvrdi da Sfinga u stvari i ima lice Lava, jer su oni koji su je napravili, bili ta bića.

Kilroti su bili stvoreni mješanjem genetičkih djelova Sirijanaca sa energijom Ara. Ovo je ono što je donešeno u drevni Egipat. Kao nefizička energija prebačena ili oblikovana u materijalni svijet, i kreiranom DNK koja može da podrži takav oblik života. Ovo je onda pomješano sa ljudskom i lavovskom DNK da bi od nje postala mačka koju i danas imamo po kućama. Mačka je bila data svakoj kući u drevnom Egiptu, i bila je programirana da noću napušta kuću i podnosi izvještaj vanzemaljskim kontrolorima. Eto zašto mačke i sada moraju da noću izlaze, jer to objašnjava njihovo porijeklo i njihovu prirodu ponašanja.

Sirjanci su utvrdili poštovanje idola u liku mačke u Egipćanskoj religiji samo da bi omogućili kvalitetno i neometano špijuniranje. Sirijanci su takođe izgradili Sfingu kao simbolično podsjećanje u kojem su se ljudi izjednačili sa lavovskom frekvencijom. Ovo je način da buduće generacije budu podložne Sirijancima na energetskom nivou. Dok je Sfinga napravljena da gleda u jutarnju zvijezdu Sirius A svaki dan, lice Sfinge je slično šarama na Marsu koje gledaju prema zemlji. Sirijska tehnologija je izgradila prve komplekse na Sidonija platou na Marsu, uporedo sa dolaskom prvih Lirijskih izbjeglica. Novi Marsovci su bili nesvjesni bliske povezanosti Sirijanaca sa Reptilima. Originalne piramide su izgrađene poslije uništenja Atlantide, a bile su energetska polja. Bile su istog izgleda i oblika, pod zemljom i iznad. Što je proizvodilo oblik Oktahedrona. Dok je centar bio Tetrahedron. A to je bio arhetip simbola totalitarnog Božanskog uma. Sve što je sadržano u centru ovog je u potpunosti zaštićeno. Oktahedron je takođe oblik Delta T antene koja je korištena na Mantok projektu. Ovaj oblik kad se napuni određenom energijom, ima sposobnost da otvara inter planetarne prolaze i kreira crne rupe. Rituali koji se izvode u centru ovog zdanja, proizvode vrlo veliku energiju koja se može uputiti na bilo koju tačku u svemiru.

 

Neki istraživači tvrde da su piramide pumpne stanice za podzemne pritoke Nila. Ovo je samo djelimično istina zato što je voda elektromagnetni pojačivač koji je bio upotrebljavan da bi okruživalo sobu za rituale smještenu u Delta-T da bi pojačalo energiju rituala. Koristeći ove metode, drevni Egipćani su kontrolisali vrijeme, uništavali neprijatelje, pravili zvjezdane kapije i pojačavali Reptilsku energiju u ritualima. Ovo je jedan od razloga zašto je Montauk Projekat, smješten blizu velikih količina vode. Velika piramida je samo dio zaštitnog solarnog mrežnog sistema, povezujući postrojenja na Marsu i Mjesecu zajedno i time stvarajući zaštitu od upada neprijatelja. Velika piramida je takođe spojena sa drugim tačkama na Zemlji kao što je Stounhedž, potopljeni Atlanski kristal, Tiahunako, Ajers stijena, i Bijela piramida u zapadnoj Kini. Zajedno oni prave veliku energetsku mrežu. Harp projekat na Aljaski je put prema ovom.

U međuvremenu dinastija slična Reptilskoj Kineskoj dinastiji je formirana u Egiptu. Reptilska religijska kontrola bazirana na Osirisu i Izidi, se raširila prema Africi i Srednjem Istoku. U isto vrijeme Reptilsko Sumerijanski kult Nimroda i Semiramis se širi prema Centralnoj Aziji. Ujedinjenje ovih vjerovanja je bilo neophodno da bi se dovršio plan i nastavilo dalje. Eto zašto je Abraham zapamćen u Sumerskom gradu UR, putujući poslušno po Srednjem Istoku. Nije slučajno da su sljedbenici Abrahama završili u Egiptu, gdje su Sirijanci onda kreirali Hebreje. Hebrejima je bilo određeno da budu kulturni prototip za budući svijet. Zbog toga su i bili programirani da putuju po svijetu i vrše uticaj na postojeće kulture.


Iluminatska Hijerarhija

Vođa Iluminata na Zemlji se zove ˝Pindar˝. Pindar je član jedne od 13 vladajućih Iluminatskih porodica, i to su uvijek muškarci. Titula Pindar je skraćeno od ˝Vrh Drakona˝, takođe poznat kao ˝Drakonski Penis˝. Simbolično ovo predstavlja vrh moći, kontrole, kreacije, penetracije, ekspanzije, invazije i straha. Onaj koji ima ovaj rang je podnosilac izveštaja čistokrvnim Reptilima u unutrašnjosti Zemlje. Postoje informacije da je Marquis de Libeaux Pindar, ali ovo je samo dezinformacija. Pravi Pindar je glava familije Rotšild, kao što je i bio već nekoliko stotina godina. On je smješten u Njemačkoj blizu Frankfurta. U kasnim 1970, on je nadgledao projekat Montauk, koji je nazvan M.A.L.D.A. a to je anagram za Montauk Alsace-Lorraine Dimenzionalne Aktivnosti. Ovaj projekat je bio smještan blizu grada Strasburg, Francuska, istorijski nekadašnji dio Njemačke.

Interesantno, postoji vinarija na istočnom kraju Long Islanda, nedaleko od Montauk Pointa, zvanog Pindar Vinarija. Ovo vino uživa internacionalnu popularnost. Ovo se fino uklapa u plan, kao što ova zona pripada glavnom distriktu Zemlje Ujedinjenim Nacijama u Empajer Stejt!
Crveno vino je simbol za krv ubačenu od strane Reptila. Vino može postati sveto kao što i jeste u Rimsko Katoličkoj Crkvi. U Katoličkoj Crkvi, vino zamenjuje krv u ceremoniji. Iluminati su ovde na zemlji uspostavili piramidni sistem kontrole, koji je identičan onome na Drako planeti. Piramida sa Reptilskim okom, stacionirana na Američkom dolaru, je simbol ove kontrolne strukture. Oko je vrh piramide, ovo objašnjava zašto je originalna struktura Velike Piramide bila prekrivena zlatom.

Pindar je predstavljen zlatnim vrhom na piramidi. Sljedeći nivo ili ˝Oko˝ na piramidi predstavlja 13 vladajućih familija. Njihov redoslijed:

1. Rothschild(Bauer or Bower)-Pindar
2. Bruce
3. Cavendish (Kennedy)
4. De Medici
5. Hanover
6. Hapsburg
7. Krupp
8. Plantagenet
9. Rockefeller
10. Romanov
11. Sinclair (St.Clair)
12. Warburg (Del Banco)
13. Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

Svaka od ovih 13 vladajućih familija ima svoju zonu uticaja na Zemlji i određenu ulogu koju treba da obavi na Zemlji. Ove određene funkcije uključuju globalne finansije, vojnu tehnologiju i razvoj, umnu kontrolu, religiju, i medije. Svaka od 13 vladajućih familija ima vijeće od 13 članova takođe. Broj 13 za njih ima posebno značenje. Oni znaju da postoji 12 tipova energije koji prolaze kroz 10 aspekata Božjeg Uma. Ukupnost od 12 energija je jednako trinaestoj energiji. Ovo se smatra kao najmoćnije znanje. Oni takođe znaju da u stvari postoji 13 znakova zodijaka, ne samo uobičajenih 12. Oni su sačuvali 13 znak koji je skriven vjekovima, zato što je to znak Zmaja. Oni čuvaju kvalitet i značenje tog znaka jer je to put do Reptilskog uma.

Sljedeći nivo je drugo komandujuća familija koja podržava rad Pindara i ostalih familija. Dok su članovi 13 glavnih porodica sposobni da mijenjaju tijelo, ostalih 300 podržavajućih familija to nisu. Oni imaju visok nivo Reptilskog DNK. I poznati su kao ˝Komitet od 300˝.
Ove familije imaju poznata imena kao Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbel, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Mongomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosvelt, Russel, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft, i Wilson. A tu su i mnogi drugi. Komitet 300, koristi dobro poznate institucije da postignu svoje ciljeve, uključujući Savet za Inostrane Odnose, Rimski Klub, Mafia, CIA, Institut za Nacionalne Poslove, NSA, Mossad, Tajni Servis, Međunarodni Monetarni Fond, Federalne Rezerve, Interpol, ovo su samo neke. Sve su ovo privatne organizacije, predstavljene kao državni organi, ali to je daleko od istine.

Iluminatska struktura je kreirala određene zemlje da bi postigla svoje ciljeve. Na primjer to su Sjedinjene Američke Države, Švicarska, Kuvajt, Sovjetski Savez, Panama, Izrael, Italija, Jugoslavija, Britanija, veći dio Afrike, sve Arapske zemlje, i Centralna i Južna Amerika. Ove nacije su stvorene da zgrću dobra za vladajuće familije i da budu njihovi snabdjevači, da kriju i čuvaju njihov napredak, i da stvaraju nestabilnu situaciju kojom se popunjava i povećava vojni budžet. Švicarska je napravljena kao neutralni bankarski sistem, da bi Iluminatske porodice mogle da čuvaju novac na sigurnom, daleko od uticaja rata i drugih destruktivnih dešavanja, a takođe daleko od radoznalih očiju. Sjedinjene Američke Države su utemeljile 13 kolonija, po jednu za svaku familiju. Originalna zastava je imala 13 zvijezda, a još uvijek ima 13 linija. Orao, simbol USA, sadrži 13 strelica na svojim kandžama. USA je aktuelno važan faktor Virdžinija Kompanije, koja je osnovana 1604, u Engleskoj sa direktnim učešćem Rotšilda. Finansije Rotšilda su bile neophodne da bi se poduprlo istraživanje i eksploatacija Sjevernoameričkog kontinenta.

Vrijednost Virdžinija Kompanije, uključujući USA, su pod vlasništvom Svetog Rimskog Carstva, tj. Vatikana. Ovo se desilo 1213 kad je Kralj Džems dao svu Englesku imovinu Reptilskom svešteniku (Papi). Kao izvršioci su navedeni Kraljevska Porodica, ali pravi vlasnik je Rimska Katolička Crkva. Sjedinjene Američke Države nisu dobile naziv po Amerigu Vespučiju, kao što ste svi učili u školi. Iluminati na bi nikad nazvali kontinent, u stvari dva, po nekom Talijanskom majstoru za mape. Ime je u stvari kombinovano od riječi. ˝AM˝ je Hebrejska riječ za ˝ljude˝. ˝AME˝ je takođe zapovjedna riječ nastala od Špansko /Latinske riječi ˝to love˝. ˝ERI˝ je ili ˝ARI˝ je Hebrejski izraz za ˝Lava˝. ˝RICA˝ je ženska forma u Španskom jeziku za ˝RICH˝. ˝KA˝ je drevna Egipćanska riječ za dušu, ili duhovnu silu zajedno sa tijelom.

Postoje dva nivoa značenja. Drevni Hebreji/Egipćani prevode to ovako, ˝Ljudi Lavovi sa Duhovnom Snagom˝. Otud piramida i svevideće oko na novčanici od jednog dolara. Latino verzija kaže ˝Voli Bogate˝, u duhovno ženskom stilu. Ovo daje ideju šta su oni imali na umu. Ako idemo korak dalje, i vidjećete mješavinu feminiziranu Latino/Orlovsku ideologiju sa srčanom Hebrejsko/Lavovskom idejom. Simbolično definisanje Amerike je da je ona samo spoj Lemurije i Atlantide. Kombinacija ova dva carstva, mogla bi da stvori najjače, najnaprednije tehnološko carstvo ikad viđeno.

Naravno ovo je bio dio Iluminatske globalne ceremonije. Kreacija za Ujedinjene Države i Iluminatsku globalnu ceremoniju. Stvaranje USA i Iluminatske organizacije je veštački početak za javni utrošak. Sjedinjene Američke Države su bile uređaj koji će dovesti Iluminate na nivo svjetske opšteprihvaćenosti. Trenutni Iluminatski članovi vjeruju da Adam Weishaupt izgleda kao George Washington, i to je jedan od imidža koji se nalaze na jednom dolaru. Džordž Vašington je bio bogat robovlasnik i vlasnik plantaže. Poznato je da je silovao svoje sluškinje, i da je koristio muške robove za svoje rituale. Postoje mnogi ljudi crne rase, koji mogu pronaći genetski trag koji vodi do bjelaca kao njihovih stvoritelja.

Rotšildovi su takođe poznati po agresivnom učešću u trgovini robljem iz Afrike, uvozeći robove u Sjevernu i Južnu Ameriku isto tako i za Karibe. Bili su veoma oprezni, nisu ih uvozili sa područja istočne Etiopije ili Sudana gdje su bili potomci Solomona smješteni. Umjesto toga koncentrisali su se na zapadnu i centralnu Afriku za nabavku robovske populacije. Rotšildovi su shvatili da bi podjela USA kolonija povećala zaradu. Tako da su politički i finansijski podržali civilni rat. Ovaj civilni rat je bio samo globalna ceremonija koja će dovesti ropstvo na drugi nivo. Ovaj rat je dopustio da Sjever pobjedi i javno ukine ropstvo. Najbolji su robovi oni koji ne shvataju da su robovi, tako da je ovo bio potez koji će onemogućiti odupiranje.

Od civilnog rata, bilo je još drugih ratova koji su bili usmjereni prema globalizaciji. Špansko- Američki rat 1898-1899 donio je mnogo zemlje za Američke Iluminate, postavljajući veliki dio zemlje pod Američku komandu. Prvi svjetski rat je napravljen da promjeni mapu Europe isto tako, kao i da testira biološku upotrebu oružja za budućnost. Ovo je povezano sa tim da se smanji populacija stanovništva, da bi se lakše mogla održavati kontrola. Svjetski rat je takođe podloga za Njemačku ulogu u sljedećem ratu. Drugi Svjetski Rat je bio test za finalnu globalizaciju i projekat uništenja. Tako je stvoren da testira mašineriju za kontrolu uma, a to znači da se počne sa primjenom FLUORA koji slabi ćelije mozga i onemogućuje odupiranje autoritetu. To je uključivalo testiranje na robovima i proučavanje sposobnosti odupiranja, kao učenje masa da špijuniraju i prijavljuju jedni druge. Drugi svjetski rat je donio osnovne poene kojim su Iluminati bili veoma zadovoljni.

Prvi su bili ti skriveni simboli koji su doneseni i prezentovani u javnost, a doneseni su iz podzemnih centara upravljanja u Tibetu i Egiptu. Kao što je Kukasti Krst. Drugi je bio kreacija države Izrael, kao temelja za Novu Svjetsku Religiju. Zadnji je bio stvaranje Nuklearnog oružja kao dijela globalne Iluminatske ceremonije. Tokom Drugog Svjetskog rata, Njemci su potpomogli da se usavrši ˝seksualno ropstvo˝ čije je značenje bilo razmjena i čuvanje informacija između elite. Seks robovi mogu biti i muškarci i žene, koji su seksualno programirani korišćenjem ˝Wilhelm Reich˝ procedure, koja je nelegalna u USA, ali je koriste Iluminati i tamošnja vlada.

Ova vrsta robova isporučuje poruke i održavaju svoje uspavano stanje podsvesti pod kontrolom. Seks robovi su napunjeni sa određenim informacijama ili funkcijama koje su ubačene kroz različite seksualne akte i usputnim drogama. Ove informacije mogu biti oslobođene samo kroz ponavljanje tih seksualnih akata sa određenom osobom, ili metom. Oni su trenirani da poznaju određene riječi ili stvari, koje će ih aktivirati, ili reprogramirati. U proteklim godinama je bilo dosta slučajeva, kada su mlade žene prijavljivale, da su bile seksualni robovi za veoma uticajne političke figure. Mnogi su bili iskorišćeni kao kuriri, za prenos informacija Iluminatima. Robovi se nalaze u bezosjećajnom stanju, tako da za njih nema uživanja u seksualnom činu, najvažnija je dužnost koju moraju da obave. Mnogo puta su ovi robovi iskorišćavani od strane osoba koji liče na mete, tako da su ih primoravali na stalan seks. To je žalostan život.

Krajem Drugog Svjetskog Rata, jedan od tri glavna Iluminatska rituala je završen. A to je bila Nuklearna eksplozija u 1945, na 33 paraleli, to je bio napad na Japan. Ova eksplozija je bila simbolična, predstavljajući simultanu kreaciju i uništenje materije i energije. Godina je bila simbolična takođe. U numerologiji, 1 + 9 =10, što prestavlja 10 aspekata Božanskog – Uma. Brojevi se dalje lome do 1 + 0 = 1, što predstavlja novi početak. Nastavljajući, 4 + 5 = 9, a predstavlja kraj ciklusa. Simbolično, svi dijelovi predstavljeni u ovom završetku ciklusa su samo priprema za novi početak i koristeći novu kreaciju Božanskog Uma. Naravno cilindar bombe koji je sadržavao materijal koji još uvijek nije objelodanjen od strane vlade, a za koji se vjeruje da je bila čista čelična ploča, i navodno je bila iste fizičke dimenzije kako Kabala opisuje bića zvana Golemi. Kabala je drevna Hebrejska metafizika, koja je sastavni dio Iluminata kroz vijekove. Golemi su bića koja su korišćena kao robovska energija. Veoma je moguće da je ova eksplozija bila samo simbolični ritual za stvaranje nacije Golema.

Drugi svjetski rat je dozvolio Evropsko/Američkim Iluminatima da unište Japanske Iluminate koji su htjeli imati težnju za globalnim vladanjem. Japanska kraljevska porodica, predstavljena Imperatorom Hirošitom, je uvijek bila odbacivana kao nelegitimna od strane 13 vladajućih familija. Japanci su tvrdili da su direktni potomci Lemurijaca i čistokrvnih Reptila. A Evropsko/Američki Iluminati su tvrdili da su ovi u stvari potomci iz nižih djelova Drako hijerarhije. Ova niža klasa je podrazumjevala radničku klasu, koja nije imala nikakvog političkog udjela ili uticaja. Evropsko/Američki Iluminati su takođe tvrdili da su Istočni Indijci pripadnici niže klase u Drako hijerarhiji. Ovih 13 vladajućih porodica su utvrdili da su bijela koža i svijetla kosa glavni pokazivači elitnih karakteristika.

Januara 17, 1994, Japanci šalju seizmički talas prema Kaliforniji. Tačno poslije godinu dana, januara 17, 1995, grad Kobe u Japanu je bio uništen zemljotresom. Kobe je bio Japanski centar za elektromagnetno oružje. Evropsko/Američki Iluminati neće tolerisati neprilike na svojoj strani. Uništenje Japana i njegove Iluminatske porodice će se nastaviti u nadolazećem periodu. Svake godine Iluminati održavaju sastanak da bi planirali i završili njihove glavne zadatke koji su započeti prije više milenijuma globalne kontrole i dominacije. 1850-ih, su odredili kao datum svog uspjeha i kompletne dominacije godinu 2000. Ali promašaj izbora Džordža Buša Juniora za predsednika je bio znak da su na meti. Javna lekcija građanima je bila da ne biraju svakoga za predsjednika! Čak su i Iluminati shvatili da će im biti teško ostvariti svoje zamisli.


Drako

Stvorena od strane ET grupe, kreatora koji su putovali nazad u vrijeme i svemir sa genetičkim materijalima da bi podržali raspad Lirijanske civilizacije. Sa sedam različitih tipova Drako rasa, vođe grupa su sedam do osam stopa visoki (214-243 cm) krilati Reptili. A njih prati slika ratnika i porobljivača planeta. Vitkiji i četiri do pet stopa visoka (121-152 cm), Drakonska vrsta slična gušterima je preferirala otmice. Uvredljiva i bez imalo osjećanja, Drako bića ne obraćaju pažnju i brigu za druge civilizacije. Većina Drakonaca su androgini i reprodukuju se kloniranjem. Jedna posebna grupa sastavljena samo od muškaraca koja osvaja. Zemljin Mjesec je Drakonski planetoid smješten u orbiti eonima, tokom vremena Lemurijanske kolonizacije. Sa namjerom da razdvoje i osvoje, oni su poznati po svojoj brutalnosti, kao što je poznato sposobni su da zagriju okeane do ključanja, i spale zemlju. Drako posjeduje puno baza pod Zemljom i kolonije na Veneri. Drugi Mjesec je stacioniran iznad Zemlje. Stigao je zajedno sa Hal-Bopovom Kometom 1997. Ovo su čisti Reptili. Hibridi, Iluminati drže kontrolu Zemlje.

Zabilješke:

1. Sirijanci su učestvovali u ratu na sistemu Orion. Tragovi ovog rata postoje i danas. To je intrigantno, pošto su bića sa Oriona nekad bila veoma humana, kao Lirijanski kolonisti, i onda su podpali pod uticaj Reptila. Pa ipak, Sirijanci i Reptili trguju jedni sa drugima, dok bića sa Siriusa A prodaju oružje Drakoncima! Kompleksna politička situacija.


 

 

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA        ISTORIJA     SVE ZA DUŠU