Karlos Kastaneda

 

 

 

Tolteci, graditelji Teotihuakan-a, su najznačajniji narod drevne Amerike, i jedan od najznačajnijih na Zemlji uopšte. Bili su vodeća duhovna snaga čovečanstva. Astečka reč "Toltek" u prevodu znači "čovek od znanja".

Današnja lažna istorija govori da je to bio narod koji je živeo od osmog do dvanaestog veka. Tolteci su simbol najvišeg nivoa znanja kojeg ljudsko biće može da dosegne. Oni su duhovno jezgro koje je prisutno već hiljadama godina kroz kulture koje su ih nasledile u manje ili više iskrivljenom obliku: Olmeka, Zapateka, Maja..., gradova Teotihuakana, Monte Albana, Palenke ili Tule, sakralne geometrije, kosmičke arhitekture, astronomije i matematike...

Možda su neki njihovi potomci jos uvek ovde? Možda još uvek praktikuju svoje drevne metode znanja?
Planine Meksika skrivaju 50.000 potomaka Tolteka. Oni sebe nazivaju Virarika. Većina ih i govori samo virarika jezikom. Naravno da svi pripadnici zajednice nemaju isti duhovni nivo znanja. U okviru ovog naroda, postoje posebne grupe ljudi zvane Jikareros. Oni su čuvari drevnih magičnih znanja. Oni iskušavaju duhovne nivoe koje ostali članovi naroda ne mogu ni da zamisle.
Običaji ili tradicije, često upotrebljavani kod "modernog" čoveka, zajedno sa religijom ili ritualima, ne znače ništa za Jikarerose. Oni nemaju nikakav zatvoreni sistem verovanja. Ali zato imaju vrlo efikasne vežbe i praktična iskustva koja su usmerena da se dostigne najviši mogući nivo svesti i primanja kosmičkog znanja. Ovi preživeli Tolteci nemaju sveštenog lidera, vračeve ni duhovne učitelje. Oni uče direktno od "Univerzalnog Duha". Imaju šamane, "ljude od znanja", koji samo upućuju druge kako da komuniciraju sa Duhom. Nema formalnog učenja. Postoje samo tehnike kako dovesti čoveka do tačke gde učenje počinje. Sve dalje zavisi od svakog individualnog bića. Svako treba da čuje, oseti, vidi za sebe. I da nauči. Bez posrednika. Bez crkvi, hramova, sveštenika. To je put i način Tolteka.
Preživeli Tolteci žive u svom svetu i nemaju nikakvog interesa za ostali svet. Za "naš" savremeni svet. Ne žele da nas uče niti da nam prodaju ništa. Njihov interes je da održe živim vlastitu tradiciju i znanje.
To je jedini način da zadrže svoju ulogu kao "polja energije". Kao stvarnih sinova i kćeri Sunca. Sa istom prirodom kao Otac Sunce i sa istom ljubavlju kao Majka Zemlja.
Njihova poruka je: "Mi smo sinovi Sunca i naša priroda je da sijamo!"

 

Jedan od boljih savremenih prikaza učenja starih Tolteka je knjiga Don Miguel Ruiz: Četiri sporazuma

 

Prema učenju Tolteka naš fizički svet je svet koji se može predstaviti kao planetarni san u kome naša tela, um i duša učestvuju. Zapleteni smo u ovaj san i plovimo po njegovoj ovozemaljskoj karmičkoj površini vec milenijumima. Naš razvoj je horizontalan. Većina od nas se ne kreće nagore. Ostaje na istom nivou. Tek komunikacijom sa "Univerzalnim Duhom" i objektivnim, drevnim znanjima možemo da se duhovno razvijamo nagore. Vertikalnom evolucijom. O tome govori Toltečki put znanja. U inicijacijama Teotihuakan-a, Tolteci su prvo postajali svesni svojih najdubljih unutrašnjih tajni (piramida Quetzalcoatl-a), započinjali proces transformacije (piramida Meseca) i napokon ovladali znanjem da osete energiju i njenu suštinu (piramida Sunca). U toj fazi im više ne trebaju ni knjige, ni učitelji da bi dobili odgovore. Putokaz dolazi direktno od Univerzalnog Duha.

Istorija toltečke kulture u Teotihuakan-u je mnogo starija nego što se tvrdi. Negde oko 700 godine n.e. toltečki naguali su naučili kako da duhovno putuju u drugu dimenziju i tako je došlo do "misterioznog" napuštanja ovog veličanstvenog grada. Kada su Asteci došli u ove krajeve, oni su počeli da koriste "Znanje" za kontrolu vanjskog sveta, umesto unutarnjeg. Oni su potpuno pogrešno tumačili učenja Tolteka iz piramida i započeli su veličanje vlastitih nasilnih, ratničkih metoda. Toltečka učenja o višem znanju su pretvorena u horor. Toltečki proces otvaranja vlastitog srca Suncu, oni su bukvalno preveli kao prinošenje ljudskih žrtava i vađenja srca iz neprijateljskih tela. Tolteci su se probudili za svoj "Rajski san" i napustili ovu dimenziju. Asteci su učvrstili "Zemaljski san" i prikovali se za ovu dimenziju straha.

Ipak, Asteci su nam ostavili neke važne informacije o Toltecima.


Don Huan Matus, nagual i šaman iz indijanskog plemena Yaqui, učio je Kastanedu o dva tipa svesnosti ili pažnje.

(1) Desnoj strani, normalnoj svesnosti iz svakodnevnog života. Tonal.

(2) Ona druga, leva, predstavlja čovekovu misterioznu, magičnu stranu. Nagual.
 

Don Huan i, kasnije, don Henaro, su pokazivali Kastanedi kako da ovlada sa tri aspekta drevnog znanja: svesnost, transformacija i namera. Sve u cilju usklađivanja sa namerom Univerzalnog Duha.
To je toltečki put duhovnog buđenja.
 

Jedan od najvažnijih doprinosa Karlosa Kastanede je u tome što je preneo znanje drevnih Tolteka da prepreke tom buđenju nisu samo u nama, već i izvan nas.

Postoje bića iz drugih dimenzija koja nas sprečavaju u tome, jer im nije u interesu da se probudimo. To su Letači, o kojima se govori u dve poslednje Kastanedine knjige "Točak vremena" i "Aktivna strana beskraja". Upadljivo je da Kastaneda naglo umire od raka baš kada počinje da piše o njima, iako lečenje od raka za šamane kakav je bio Kastaneda i sa kakvima se on družio nije nikakav problem. Mnogo im je teže da ga uopšte dobiju.

Dejvid Ajk o Letačima govori u knjizi "Najveća tajna" kao o astralnim reptoidnim bićima koja se hrane ljudskom energijom.

Ali i ta njihova nastojanja da nas sputaju su u našu korist kao iskušenja koja nas jačaju u objektivnom znanju, jer kada bi prosvetljenje bilo lako dostupno bez kompletnog ličnog rasta u znanju, našeg preobražaja u skladu s tim rastom i tim znanjem, čovek ne bi bio objektivno svestan značaja prosvetljenja, šta ono uopšte predstavlja. Zato bi ga lako gubio. Samo iskustvo prosvetljenja nije teško dostići, postoji više metoda za to. Ali ako je ono samo mentalno uviđanje, ako nije celo čovekovo psiho-energestko biće trajno preobraženo, tako da može i da se kreće i da deluje po višim dimenzijama, po nagualu, onda će pasti natrag u san tonala i samo će sanjati san u snu da to stanje budnosti ima i dalje. Čovek može da bude u raju, a da ne bude svestan njegove rajske prirode. (On to sada i jeste u stvarnosti.) Zato mora da bude "isteran iz raja" da bi znao da se "vrati" i da bude potpuno svestan prave prirode raja. To "isterivanje" i "vraćanje u raj" nije ništa drugo do zapadanje u uslovljeno nesvesno bivstvovanje - i buđenje.

Tada će čovek ostvariti svrhu ljudskog postojanja: da u svim demenzijama ne razlikuje Sebe od Božanskog bistva, koje se pre toga nesvesno projektovalo van, kao rajsko stanje, i da aktivno učestvuje u njemu i dela kroz njega s punom svešću i odgovornošću. Ta svest i odgovornost je ono što se podrazumeva kao očuvanje energije, što je okosnica učenja Tolteka i Don Huana.


Don Huan:
"... Imamo zver koja je došla iz kosmičkih dubina i zavladala našim životima. Ljudska bića su njegovi zatvorenici. Ova zver je naše božanstvo. Mi smo nemoćni pred njom. Ako želimo da protestujemo, ona to suzbija. Ako želimo da se osamostalimo, ona to onemogućava. U našim razgovorima svih ovih godina sam pokušavao indirektno da ti kažem da naš nešto drži zatvorenicima. I zaista, mi jesmo zarobljeni. Za šamane i ljude od znanja drevnog Meksika ovo su bile energetske činjenice. Oni vladaju nad nama, jer smo im mi izvor hrane. Cede nas nemilosrdno. I kao što mi kuvamo kokošije meso u kazanima, tako i ove zveri kuvaju nas u ljudskim kazanima. Na taj način im je hrana uvek na dohvat ruke."
(Karlos): "Ne, ne, ne, ne. To je apsurdno, don Huane. To o čemu govoriš je monstruozno. To jednostavno ne može biti istina, ni za šamana, ni za običnog čoveka, ni za nikoga."
"Zašto ne?", upita don Huan tiho. "Zašto ne? Zato što te plaši? Ali, to nije sve. Hoću da se obratim tvom analitičkom umu. Promisli trenutak, i reci mi kako možeš da objasniš sve kontradikcije između čovekove inteligencije i njegovog glupavog sistema verovanja. Ili gluposti njegovog kontradiktornog ponašanja. Šamani veruju da su nam kosmičke zveri usadile svoj sistem verovanja, svoje ideje o dobru i zlu, društvene obrasce u kojima se koprcamo. Oni su ti koji određuju naša očekivanja, nade i snove o uspehu i propasti. Oni su nam razvili požudu i kukavičluk. Oni nas čine snishodljivim, rutinskim, nekreativnim."
"Ali, kako nam to mogu raditi, don Huane?", Karlos upita, razljućen s onim što čuje. "Da li nam šapuću u uho dok mi spavamo?"
"Ne, oni to ne rade tako", odgovara don Huan, sa smeškom. "Oni su mnogo efikasniji i bolje organizovani. Da bi nas držali poslušnim i slabim, oni su se poslužili neočekivanim manevrom. Glupim sa vojnog stanovišta, ali užasnim sa stanovišta onih kojima se to događa.

Oni su nam dali svoj um!

Njihov um, postaje i naš. Um zveri je kontradiktoran, ispunjen strahom. I upravo kroz um, zveri upumpavaju u naš um ono što im odgovara...

Ljudi od znanja drevnog Meksika su bili nesigurni u datum kada se ova zver pojavila na Zemlji. Ali su zato bili uvereni da je čovek bio kompletno biće nekada u prošlosti. To svesno biće danas je samo predmet mitova i legendi. U jednom trenutku kao da sve nestaje. I od čoveka ne ostaje nista vise nego drogirano, uspavano biće... Naš protivnik nije za potcenjivanje. Vrlo je pametan i organizovan. Sprovodi kompleksan sistem da od nas napravi beskorisna bića… Čovek je imao sudbinu da postane magično biće svetlosti. Ali, te magije više nema. Trenutno smo samo običan komad mesa…"
 

Prva knjiga: Učenje Don Huana

Druga knjiga: Odvojena stvarnost

Treća knjiga: Put u Ihtlan

Četvrta knjiga: Priče o moći

Peta knjiga: Drugi krug moći

Šesta knjiga: Orlov dar

Sedma knjiga: Unutrašnji oganj

Osma knjiga: Moć tišine

Deveta knjiga: Umeće sanjanja

Deseta knjiga: Magija pokreta

Jedanaesta knjiga: Točak vremena

Dvanaesta knjiga: Aktivna strana beskraja

 

Tenzegritet - vežbe na DVD

 

Armando Tores - Susreti sa Nagualom

Predavanja i razgovori sa Karlosom Kastanedom

Neophodno svakome ko misli da je upoznao Kastanedino delo

 

 

Florinda Doner: Veštičiji san

 

Florinda Doner: Biti u sanjanju

 

Taiša Abelar: Prelazak čarobnjaka

 

 

Intervjui sa Kastanedom

 


 

  

 

Kastaneda sa svojim sinom   i ...                      suprugom (?!)

 

BBC video snimak Kastanede

Sa uobičajeno glupim i lažljivim komentarom od strane BBC-a

 

 

Kaže da mu je Don Huan jednom rekao: "Mali si i ružan kao stenica. Za tebe je jedina pomoć da postaneš slavan."

To je još jedan dokaz da je Don Huan bio stvarna ličnost, jer inače ispada da je Kastaneda sve knjige napisao da bi namirio svoje komplekse i da je to indirektno priznao u gornjoj izjavi.

Njegove knjige su same po sebi dokaz da nisu takvo delo.

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA       ISTORIJA     SVE ZA DUŠU