Ljudska DNK pokazuje karakteristike napadačkog vanzemaljskog parazita
-Dr. John Cang-


Mnogo naučnika je dokumentovalo da preko 95% ljudske DNK nema poznatu svrhu. Opšte prihvaćeno ime za nju je "Junk DNK" {DNK smeće}. Do 97% ljudskih genetskih informacija (DNK) je naoko bespotrebno, repetitivno "smeće" - za samo oko 3% se zna da stvara proteine, i time zaslužuje ime "gen". Ostatak se prethodno nazivao "junk DNK", zatim preimenovan u "nekodirajuće introne", ponekad praćen misterioznim, mada ne naročito određenim opisom da ti međusobno slični nizevi služe za "regulaciju izražaja gena".

Međutim, neki istraživači se nisu zadovoljili prostim klasificiranjem ovog većinskog dela DNK kao "jednom od životnih misterija". Učenjačke grupe sa čela istraživačkih grupacija otkrivaju detalje koji upućuju na to da DNK možda u suštini i nije "materijal za izgradnju života". Umesto toga, izgleda da je temeljna funkcija DNK da bude "parazitski inhibitor" i "regulator" života na planeti Zemlji.

Na primer - radovi John Lasha, na sajtu: http://www.metahistory.org
Ili radovi Vladimir I. Ščerbaka sa Narodnog univerziteta al-Faravi u Kazahstanu i Maksim A. Makukova sa Astrofizičkog instituta Fesenkov


Noviji radovi ruskog biologa Piotr Garjajeva i nekih ruskih stručnjaka sa polja lingvistike ukazuju na istu stvar, i, određenije, ova istraživanja možda pokazuju da je "Junk DNK", umesto odbačenog smeća "kompjuterski hologram na bazi zračenja laserskog tipa." Ukratko, DNK je neverovatni generator percepcija, instrument virtualne stvarnosti.

Prihvatajući vezu između DNK i emotivnih i mentalnih aktivnosti, možemo zamisliti DNK kao složeni program koji usmerava životne procese (regulacija našeg metabolizma, na primer), ali ometa potpunu manifestaciju naše svesti.

Istraživačka svedočanstva koja uključuju drevne reprezentacije ukazuju na to da je DNK implantirana u ljude od strane Manipulativnih Vanzemaljaca. Činjenica da preko 95% DNK ne podržava vitalne biološke životne procese ukazuje da postoji mogućnost za biološki život bez ikakve DNK.

Molekularni biolozi su isprva 95% sve DNK nazivali "Junk DNK", jer joj nisu mogli pripisati bilo kakvu funkciju. Pretpostavili su da je ona "molekularno smeće". Ali, da je ona zaista "smeće", sekvenca njenih "slogova", nukleotida u DNK bi bila kompletno slučajna. Međutim, otkriveno je da sekvenca slogova uopšte nije slučajna, i da deli začuđujuću sličnost sa strukturom jezika(ref. Flam, F. "Hints of a language in junk DNA", Science 266:1320, 1994) koji je stran čovečanstvu. Danas, većina naučnika veruje da ova DNK sadrži neku vrstu kodirane informacije.

Možda se pitate - kakvo bi to razumevanje naših ljudskih korena moglo odgovarati ideji parazitskog implantiranja DNK u biološki život na planeti Zemlji? Zaista, ovo dalje pokreće pitanje ko smo mi? Šta je naše poreklo, zašto postojimo, i u tom kontekstu - gde idemo? Za početak, od suštinske je važnosti da mi, kao čovečanstvo, počnemo preispitivati naše "razumevanje" stvarnosti koje nam je predstavljeno od strane elite, koja je uvek iznova uhvaćena u pletenju mreža prevare. U ovom kontekstu, od jednake je važnosti da kritički razmotrimo moguće nove uvide, koliko god ih Establišment poricao.

Na prvoj liniji udara ovoga poricanja je postojanje kontakta vanzemaljaca sa zemaljskim čovečanstvom, bilo kroz istoriju, bilo sada. Navodno kontaktirani, bilo od Manipulativnih bilo od Etičkih vanzemaljaca pružaju uvide u kontekst genetičke manipulacije biološkog života na Zemlji.

Članak pod nazivom "Učenjaci sugerišu da fraktali DNK koji liče na vanzemaljski plutaju ljudskim genetskim basenom" istražuje fraktale kao dokaz da su Manipulativni Vanzemaljci potencijalno pokušavali da genetski manipulišu i kontrolišu čovečanstvo. Grupa istraživača sa Fractogene.com su dokumentovali ove očigledno slične veštačke "fraktalne potpise" kod različitih biotičkih formi života na Zemlji:

Ova nesigurnost oko odgovora na pitanje "da li je Junk DNK zaista smeće", koja je iznenadila neke naučnike je sada istorija. Stvarno, naučnici nikada nisu bili sasvim sigurni da se bilo koji deo DNK može olako odbaciti, čak se postavilo i pitanje mogu li introni imati ulogu u evoluciji (vidi Mattick, 1994., Klyce, 2002). Udarna vest petodecembarskog izdanja visoko priznatog časopisa "Nature 420, 509 (2002) otkriva da 99% gena miša imaju ekvivalent kod ljudskih gena. Šta ovo znači? Patent FractoGena zamišlja život na zemlji povezanim sa fraktalnom razradom gena njegovim intronima (Fraktalni model Purkinje ćelija je objavio Pellionisz, 1989). Kroz to, Fraktogen je naišao na "introne" kao Mainpulativni vanzemljski potpis demonske, neorganske mehaničke inteligencije koju su drevni paganski Gnostici zvali "veštački čovek", ili "Arhoni".

Introni, izvedeni iz termina "intragenski regioni", kao i Gnostički uvidi o regresivnoj vanzemaljskoj veštačkoj inteligenciji koja je učinila ovaj univerzum neprirodnim, zvana interventna sekvenca (IVS) su DNK regioni u genu koji se ne prevode u proteine. Mnogo istražavinja je dokumentovalo dokaze da su introni, bilo direktno bilo indirektno, povezani sa uzrocima nastanka raka i drugih bolesti. Mutacije introna su konkretno povezani sa kancerogenom "progresijom tumorogeneze". Među mnogim drugim genetskim varijacijama introna koje su povezane sa rakom (u ovom slučaju rakom pluća) je i K-ras varijacija introna, koja uključuje ponavljanje tandema u H-ras 3'-neprevođenom regionu. Mutacije u intronima mogu uticati na razvoj neoplazme jer mutacije koje se dešavaju u intronima (ili u DNK sekvencama koje su bočne genima) mogu uticati na razne korake neophodne za normalni izražaj gena, iako su kodovi introna nedetektovani u studijama o genetskoj proizvodnji proteina. Ako je defektni izražaj proizvodnje gena na genu potiskivanja tumora ili proto-onkogen, može nastati rak.

Zecharia Sitchin piše da je dvostruka spirala DNK stvorena od strane vanzemaljaca koje su identifikovali Gnostici, a koje Dr. Sitchin dalje povezuje sa vanzemaljcima koji naseljavaju i vladaju "Planetom X". Dr Sitchin dokumentuje istraživanja dvostruke spirale "prepletenih zmija" kao neku vrstu "svete geometrije" vanzemaljaca. Dr Sitchin iznosi ove artefakte kao dokaz za vanzemaljske eksperimente nad ljudima, koji su bili potrebni "arhonima" kao robovska radna snaga.

Uvidi drevnih paganskih Gnostika, urođeničkih starešina, i kontaktiranih od navodnih Etičkih Vanzemaljaca poput Alex Colliera, upućuju na to da poreklo čovečanstva mogu biti besmrtna i visoko seksualna bića, velike savesti i empatije. Gnostici koji su se bunili protiv Manipulativnih Vanzemaljaca koji su radili na potiskivanju ljudskih seksualnih energija su "pravili ritualne orgije čiji je deo bilo unošenje seksualnih tečnosti kao svetih supstanci."

John Lash dalje govori: Seksualne orgije među Gnosticima nisu bile prosto zadovoljstvo i uživanje, iako ne bi ni od toga bežali! Predmet njihovog obožavanja je bila natprirodna sila unutar njihovih sopstvenih tela. Zapravo, reč "orgija", grčki orgia, znači prosto "rad, aktivacija".

Vanzemaljske sile ne vide one koji su obučeni u savršeno svetlo, tako da ih ne mogu ograničiti. Ritualom sakramentalne unije, čovek se prekriva ovom svetlošću (Jevanđelje
Filipovo, pasus 70). DNK fraktalni šabloni odgovaraju regresivnoj vanzemaljskoj veštačkoj inteligenciji, aludira Dr. John Lash. ((?))

Nymphion je bio šifrovani termin za ćeliju svetlosti ili zaštitnu auru, nastalu ritualnim polnim odnosom. Unutar ćelije, inicijati nadilaze uticaj Arhona koji proizvode greške u našim umovima, preteći da nam preuzmu tela.

Da li su regresivni vanzemaljci proizveli DNK da bi potisnuli pun izražaj ljudske prirode koji uključuje seksualnost?

Izgleda, čovečanstvo je možda postojalo pre "infekcije" sa DNK od strane regresivnih vanzemaljaca. Očigledno je da bi DNK mogla biti proizvod bio-inžinjeringa regresivnih vanzemaljaca, suštinski parazit postojanja čovečanstva kao biotičkog i duhovno trans-vremenskih bića. To je viđenje da su ljudi postojali kao društveno oslobođena bića savesti, sa sposobnošću multidimenzionalnepercepcije, nevezanim konceptom linearnog vremena dominantnim kod zemaljskog Čovečanstva.

Alex Collier svedoči da su Naci naučnici, vođeni sebičnim planom ega, doveli regresivne vanzemaljce u ljudski prostor-vreme kontinuum (u prethodnom i paralelnom prostor-vreme kontinuumu). Posledica temporalnog proboja je bila ulazak regresivnih vanzemaljaca niže dimenzije, čija je svrha bila osvajanje višeg dimenzionalnog nivoa svesnosti, da bi zatim mogli putovati kroz vreme unazad do samog začetka ljudske rase i ostalih životnih formi. Tokom tog procesa, "regresivni vanzemaljci su mogli implantirati regresivnu vanzemaljsku DNK matricu, što bi rezultovalo stvaranjem paralelnog prostor-vremena, kontrolisanog Arhonima. Gnostici su opisali ove vanzemaljce kao da žele da se "igraju Boga". Dalje, izolujući Zemlju u veštački generisanom univerzumu, Collierova i Dr. John Lashova istraživanja sugerišu da su Arhoni želeli da inspirišu ljude u pravcu stvaranja organizovanih religija koje bi obožavale "čudo Života" na Zemlji, i "lica" Arhona kao "kreatora univerzuma" bazirano na veri.

Gnostički uvidi koje je zabeležio Dr. John Lash upućuju na to da je biotička svest Zemlje dovedena iz "organskog univerzuma", u paralelni univerzum ograničenja. Gnostici govore da je, kao rezultat istog temporalnog mešanja na koje je aludirao Alex Collier, Zemlja kao organska biotička svest zarobljena u anorganskoj "imitaciji" univerzuma, koji postoji kao veštačka kopija "organskog univerzuma" u kojem se nalaze koreni čovečanstva:

Gnostička učenja konstantno naglašavaju da su Arhoni imitatori, koji ne mogu stvoriti bilo šta originalno, ali ipak arogantno tvrde da mogu. Arhonski Bog se zove antimimon pneuma, "duh plagijator". (Apoc John III, 36:17) Kosmos koji stvara je opisan Koptskim terminom hal - "simulacija". Ogromni planetarni sistem Arhona je stereoma, projektovana virtuelna stvarnost kao simulacija šablona više dimenzije. Najčešće, Arhonski okvir planetarnog sistema je opisivan kao "prstenasti pojasevi" koji okružuju Zemlju. (ilustracija A. Cellarious, Harmonia Macrocosma, 1660) Prihvaćen u mnogim ezoteričkim sistemima (Hermetika i Rozenkrojceri) kao nadmoćna slika kosmičke harmonije, model planetarnih sfera odražava bezumnu imiticaju božanskog dizajna, a ne živuću stvarnost kosmosa.

Yaldabaoth, pretpostavljeni svemoćni Bog Kreator, u stvarnosti ne stvara ništa, umesto toga, kopira iz arhetipskih šablona Plerome. Planetarna stereoma njegove kreacije je poput plastične kopije abalona. Samo bi neko ko ne poznaje pravu školjku abalona, i kakvo je živo čudo prirode potrebno za njen nastanak, prihvatio plastičnu zamenu.

Ovde ponovo važi kosmičko-noetička paralela: Arhoni stvaraju simulacije unutar kosmosa, kao i simulacije unutar ljudskog uma. Ovo je ključni putokaz njihovog delovanja, trag njihovih suptilnih taktika upada. Gnostici univerzum izvan Zemlje opisuju kao plastičnu kopiju, postavljenu od regresivnih vanzemaljaca koji pokušavaju kopirati organsku stvarnost. Gnostici ukazuju da su ljudi, kao posledicu kršenja vremenskog kontinuuma, bili zarobljeni u veštačkom univerzumu koji funkcioniše kao prevara sofisticirane, kompjuterski generisane virtuelne realnosti.

Sudeći po uvidima istraživača u vezi DNK kao parazita, "junk DNK" je vanzemaljski softver, napisan na vanzemaljskom jeziku. Dalje, David Icke i drugi tvrde da DNK fraktali, pojačani drugim vrstama vanzemaljske "svete geometrije", potiskuju puno buđenje ljudske svesnosti. Ovako opisana, suštinski parazitska DNK sprečava ljude da uvide ne samo veštačku stvarnost univerzuma izvan Zemlje, već takođe, sudeći po Ickeu, vanzemaljske shapeshiftere, takođe sprečava ljude da uvide upade regresivnih vanzemaljaca u ljudski um i sisteme vrednosti.

Alex collier govori da su kroz DNK regresivni vanzemaljci hteli da nas spreče u razvoju, jer su saznali ko smo na nivou duše. Dalje, sudeći po bićima sa Andromede, mi ljudi smo deo energija koju oni poznaju kao "Paa Tal". Razlog zbog kojeg Andromedanci koriste reč "Paa Tal", koja je drakonska, je to što Drakonijanci imaju legende o ratu protiv rase koja je stvarala ljudske životne forme protivne Drakonskoj filozofiji. Paa Tal je stvarao životne rase koje su mogle evoluirati same po sebi, uz slobodni izražaj. Drakonijanci su, sa druge strane, stvarali rase koje funkcionišu kao prirodni resursi radi njihovog zadovoljstva. Tako, imamo dve veoma različite filozofije.

Alex Collier kao kontaktirani dalje navodi: Nigel Kerner, istraživački novinar, sin oficira Mornarice koji je služio u jugoistočno-azijskoj komandi britanske flote, je opširno proučavao vanzemaljce koje Gnostici zovu "veštačkim ljudima", ili "Arhonima". Napisao je knjigu o ovim regresivnim vanzemaljcima. Potvrđuje: Oni (Drakoi) su porobili mnogo zvezdanih sistema i genetski izmenili mnogo životnih formi koje su susreli. Deo galaksije najgušće naseljen Drakonskim pod-rasama se nalazi u sazvežđu Oriona, koji je ogroman, i sistemima na Rigelu i Capelli.

Mentalitet ili svest većine rasa u ovim sistemima je Opredeljen-prema Sebi, i kao takvi uvek osvajaju, podređuju i manipulišu manje razvijene rase, koristeći njihove tehnologije za kontrolu i dominaciju. Ovo je veoma star, drevni rat, ta bića koja veruju da strah vlada i da je ljubav slabost stalno narušavaju nepostojeći mir.

Veruju da je onima koje vide kao manje sretne u odnosu na njih, suđeno da im budu robovi. Ovaj sistem verovanja je u reptilskoj rasi promovisan od samog njihovog rođenja, jer majka, nakon porođaja potomstvo napušta, ostavljajući ga da se stara samo o sebi. Ako prežive, brigu o njima preuzima ratnička klasa koja koristi decu za borbene igre i svoju zabavu.

Alex Collier dalje utvrđuje: "Izraz "Drakonska misao" je izražena na našem svetu. Predlažem vam da istražite ovo."

Ne postoji veći rizik za budućnost, i dobro naše dece svih narednih ljudskih generacija, od opasnosti koju ovi entiteti predstavljaju za sva svesna živa bića na bilo kojoj planeti koja podržava inteligentan život.

U knjizi "Ljudska Devolucija", Michael A. Cremo beleži da su ljudi postojali na zemlji stotinama miliona godina. Njegovi dokazi potpuno protivreče Darwinovoj evoluciji, kao i religijskom "kreacionizmu". Cremo zatim postavlja pitanje: "Ako nismo evoluirali od majmuna, odakle smo došli"? Kao odgovor na to pitanje, zaključuje da: "Nismo evoluirali iz materije, nego smo devoluirali, ili sišli, iz realma čiste svesti, duha". Šest godine pre Cremove knjige, kada je "Song Of The Greys" objavljena, Nigel Kerner je došao na isti zaključak.

Cremo predlaže da pre nego što postavimo pitanje "Odakle su ljudska bića došla?" treba kontemplirati "Šta je ljudsko biće?" Cremo tvrdi da su ljudi kombinacija materije, uma i svesti (duha). U knjizi "Life Itself: Its Origins and Nature (1981)", Dr. Francis Crick - dobitnik Nobelove nagrade i jedan od pronalazača oblika DNK molekula - tvrdi da je DNK, putem svemirskog broda, morala "transportovati" napredna civilizacija kao "seme života" na Zemlju. Nobelom ovenčani Dr. Francis Crick, koji je uspostavio vezu vanzemaljaca i života na Zemlji, nije jedini sa takvom tačkom gledišta unutar naučne zajednice. Iste godine kada je objavljen "Life Itself" (1981), Sir Fred Hoyle je napisao "Life from Space", u kojoj je zauzeo suštinski isti stav. U jednom članku časopisa "Nature", iste godine je pisao:

"Verovatnoća stvaranja života iz nežive materije je jedan prema brojci sa 40 000 nula iza njega. Dovoljno je velik da zakopa Darwina i celu teoriju evolucije. Nije bilo iskonske supe, bilo na ovoj planeti bilo na nekoj drugoj, a ako začeci života nisu proizvod slučajnosti, morali su biti proizvod namerne inteligencije." (Hoyle: 1981,294:148)

Dr. Francis Crick je bio jedan od dvojice naučnika koji su otkrili strukture DNK tokom 1950ih. Dobio je Nobelovu nagradu za svoj rad. Dr Crick je primenjivao iste rigorozno disciplinovane standarde na njegova saznanja o Vanzemaljskoj vezi sa DNK.

Scientists affirm that DNA is aperioedic crystal, that its structure
(the way it is built) can be compared to crystal elements. For
example, minerals like quartz and silicon are crystals. They are
extraordinary conductors of information and energy.

Naučnici potvrđuju da je DNK aperiodični kristal, da se njena struktura (način na koji je građena) može porediti sa elementima kristala. Na primer, minerali poput kvarca i silikona su kristali. Veoma su dobri provodnici informacija, i energije.

Usled toga je interesantno pomenuti da određeni implanti, i psihotronička oružja koja mogu uticati na ponašanje ljudskih bića funkcionišu na osnovu tih osobina kristala. Alex Collier navodi da su regresivni vanzemaljci stvorili ljudsku DNK od "22 rase od kojih su 17 bile ljudske, ostale insektoidne, botaničke i reptilske".

Dr. Lash dalje postulira: možemo li onda da pretpostaviti da DNK, koja sadrži pamćenje naših „predaka“ i svih vrsta koje su doprinele razvoju homo sapiensa, sadrže niz instrukcija koje stvaraju našu svest i našu percepciju, poput nekog izuzetno sofisticiranog implanta?

Danas, pripisivanje svesti isključivo neurohemijskoj aktivnost mozga dovodi do naučnog ćorsokaka. Istraživači mozak zamišljaju kao kombinaciju softvera i hardvera sa holografskim svojstvima.

Svest nije svojstvena samo mozgu, koji je više neka vrsta stanice koja emituje signal, ili antena za stanicu. U određenoj literaturi na temu teorija zavera, naročito prema Davidu Ickeu, DNK je kao neka vrsta softvera koja nas drži zarobljene na određenom nivou percepcije. Da li DNK predstavlja rešetke našeg mentalnog zatvora? Jeremy Narby, autor Kosmičke zmije, ističe da DNK ima oblik zmije.

U šamanskoj viziji pod uticajem ajahuaske, DNK je doživljavana kao duh, ili tačnije kao mnoštvo duhova koji se nazivaju Maninkaris. Ovi duhovi bi na zemlju došli (ne znam zašto ovaj potencijal, meni je logičnije „su došli“ s obzirom na ostatak teksta) u obliku kiše mračnih entiteta, nalik na nešto između reptila i kita, kako ih u viziji pod uticajem ayahuasce opisuje antropolog Michael Carner:

Prvo su mi pokazali planetu Zemlju onakvom kakva je bila pre više eona, pre nego što je na njoj bilo života. Video sam okean, pustu zemlju, i čisto plavo nebo. Onda su stotine crnih čestica krenule da padaju s neba i sletele su na pust predeo ispred mene. Mogao sam da vidim da su te „čestice“ u stvari velika, sjajna , crna stvorenja sa kratkim/zakržljalim krilima nalik na krila pterodaktila i ogromnim telima nalik na kita... Pomoću nekakvog misaonog jezika objasnila su mi da beže od nečega što se nalazilo u svemiru. Došla su na planetu Zemlju kako bi pobegla od svojih neprijatelja.

Zatim su mi ta stvorenja pokazala kako su stvorila život na zemlji kako bi se sakrile među mnoštvom drugih oblika života i na taj način zamaskirala svoje postojanje. Predamnom je bilo čudo stvaranja biljnog i životinjskog sveta, i njihovih vrsta – stotine miliona godina aktivnosti odigrale su se na skali i sa živopisnošću nemogućim za opisati. Shvatio sam/saznao sam da se zmajolika stvorenja nalaze u svim oblicima života, uključujući čoveka. (Narbi, Kosmička zmija, str. 55)

Harner je imao ovu viziju 1961. Tek je u retrospektivi povezao ove crne zmajeve sa DNK.

Naravno, Harnerova vizija je tipična za vrstu iskustava koje su imali Ashaninka Indijanci pod uticajem halucinogenog napitka, može tumačiti na metaforičkom nivou, ali je takođe jasno i da je ideja o Maninkaris temelj Indijancima za razumevanje života. Jedan od ovih čarobnjaka džungle koje je upoznao Jeremy Narby definiše te entitete ovako: "Oni su nevidljivi entiteti koji se nalaze u životinjama, biljkama, planinama, rekama, jezerima, i nekim kristalnim stenama."

Manikari znači "oni koji su skriveni", ali mogu biti viđeni usled korišćenja duvana i ayahuasce.

Manikari žive skriveni, oni su mračna bića koja utiču na ponašanje ljudi.

Letači (vanzemaljski DNK implanti/presretači), sudeći po Carlos Castanedi, se hrane na "svetlosnim slojevima" ljudske svesti, najviše mladih ljudi. Letači ostave samo tanak pojas svesti, taman onoliko koliko je osobi potrebno da preživi, dok se ne vrate po ostatak kasnije. Ta aktivnost je sve osim pozitivna. Da li bi DNK fraktali mogli biti ono što autori sa Metahistory.org govore, regresivno psihotroničko oružje koje utiče na ponašanje, ili indukuje stanje virtualne stvarnosti, analogno implantima pilota aviona koji mogu uticati na radarske signale u zoni borbe?

Nigel Kerner treats DNA as a matrix for the entire human body (brain
and skeleton) to become a sort of "antenna" structure for alien
eugenic repression and control. Dr. Lash further elaborates:

Nigel Kerner se postavlja prema DNK kao matriksu usled kojeg celo fizičko telo (mozak i skelet) postanu vrsta strukture poput "antene", koja služi za vanzemaljsku eugeniku, represiju i kontrolu. Dr. Lash dalje proširuje:

Naša svesnost se manifestuje kroz ovu antenu, ali umanjena i na deformisan način. Sa antenom se mešaju parazitski entiteti, a time je naša svest izmenjena i manipulisana na načine koji nam donose patnju.

Dr lash beleži da što su naše emocije haotičnije i bolnije, u prizmi straha, besa i nasilja, to će više uticati na našu DNK, a DNK će više redukovati i uslovljavati našu percepciju na zaista negativan način. Naš nivo svesti zavisi od DNK, koja interpretira realnost za nas (sa i kroz mozak), radije nego da nam pokaže stvari onakvima kakave jesu. U svojoj najnovijoj knjizi, David Icke govori da je ono što verujemo da je stvarnost iluzija. Govori o "glasu u glavi", koji podseća na nešto što je Castaneda rekao o letačima: Oni misle umesto nas, teraju nas na reakcije i kondicioniraju naš kapacitet da osećamo "stvarnost". Dr. Lash, prema tome, upućuje da je svrha virtualne realnosti DNK dozvoljava regresivnim vanzemaljcima da rade izvan percepcijskog domašaja ljudi.

Marie-Therese de Brosses, francuska novinarka čija su specijalnost vanzemaljske otmice, pisac i istrajan istraživač anomalija, detaljno je proučavala shapeshifting fenomen. Beleži jedan australijski slučaj, gde je pri otmici otetom Grey rekao: "Mi se pojavljujemo u formi koju vi očekujete da vidite." Takođe je zabeležila i slučaj žene koja je viđala njene muževe, momke, ili čak i filmske zvezde u letećim tanjirima. Nakon seksualnog odnosa i vađenja tkiva ili jajeta, shvatila bi da su muž, momak, ili glumac u stvari vanzemaljci. Marie Therese de Brosses poredi ovu vrstu ET fenomena sa manifestacijom diaboličnih i palih anđeoskih entiteta u folklorima prošlosti. Za nju, "paralele koje vidimo između ET utvara, gnostičkih Arhona i Castanedinih Letača su potpuno validne."

Peter Gariaev i njegove kolege istraživači ukazuju da je "junk DNK" zapravo sofisticirani, fraktalno-bazirani jezik koji je sličan jeziku holografskih slika baziranim na principu laserskih zračenja genetskih struktura, i koji funkcioniše kao kvazi-inteligentan sistem. Peter Gariaev je poznat po otkriću "efekta fantomske DNK" i jedan je od osnivača talasno bazirane genetike {Wave Based Genetics}. Garievova otkrića se uklapaju sa idejom da su DNK konstruisali vanzemaljci za biogenetske svrhe.

Nigel Kernel takođe govori o ovom vanzemaljskom procesu "genetskog presretanja", i navodi da vanzemaljci koje su identifikovali Gnostici, poput kiborga i bez emocija, i dalje otimaju ljude da bi produbili genetsku manipulaciju nad njima. Postoji mnogo dokumentovanih, detaljnih opisa žrtava takvih otmica, na sajtovima poput ufoinfo.com. Pokojni profesor Harvarda, dr. John E. Mack i drugi učenjaci su jasno izložili svedočenja žrtava takvih otmica, koja iznose traumatična iskustva nasilnog ekstraktovanja DNK, muške sperme i ženskih jaja zarad eksperimenata genetskog ukrštanja.

Može li biti da je funkcija DNK, stvorene od regresivnih vanzemaljaca, da bude poput neke vrste trojanskog konja u kompjuteru, što im dozvoljava da daljinski upravljaju ljudskim razvojem? Za ljude bi moglo biti kritično da dalje kritički razmotre ulogu DNK kao potencijalno "regresivnog gradivnog bloka" života na našoj planeti Zemlji.

Izgleda da ljudska rasa želi uslove socijalne pravde, odgovornost prema okruženju, mir, zajednički Ljudski Razvoj. Međutim, istovremeno izgleda da je ljudska potraga za ovim kvalitetima Ljudskog Razvoja podrivana borbom između sopstvene duhovne i biološke svesnosti. Zašto? Da li je dupla spirala DNK matrice, kao što sugerišu razni učenjaci, suštinski bila dizajnirana da podrije ljudski suverenitet, dok izgleda kao "korisna", i aksiom životu? Ovo je pitanje koje bi moglo biti vredno razmatranja.

 

 

 

 

POČETNA STRANA     MOJE KNJIGE     RAMANA MAHARŠI     OSHO     NISARGADATA

 GURĐIJEV     OSTALE VAŽNE KNJIGE      BILI MAJER     DEJVID AJK I ZAVERE  

BIBLIJA     NLO     ZDRAVLJE     NOVA NAUKA      ISTORIJA     SVE ZA DUŠU